План роботи методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики Приколотнянської зош І-ІІІ ст.ім. Героя Радянського Союзу К. Ф. ОльшанськогоСкачати 122.4 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір122.4 Kb.


План роботи

методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ ст.ім.Героя Радянського Союзу К.Ф.Ольшанського

Великобурлуцької районної ради

Харківської області

2014/2015 навчальний рік

Керівник МО: Кізім Тетяна Іванівна


І. АНАЛІЗ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ,ФІЗИКИ,ІНФРМАТИКИ
У 2013/2014 н.р. до складу методичного об’єднання вчителів входило 3 вчителя, з яких : Кізім Т.І.,Гладких Т.М., Коструб І.В. Всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Звання «Старший учитель», відмінник освіти України має Кізім Т.І.

Всі вчителі пройшли атестацію і курси підвищення кваліфікацій. Аналізуючи вимоги до атестації педагогічних працівників, слід зазначити, що збільшено вимоги до вчителів,що атестуються на присвоєння звання та встановлення вищої кваліфікаційної категорії обов’язковою умовою є наявність друкованих робіт в фаховій періодиці та окремими виданнями.

Робота методичного об’єднання була спрямована за такими напрямками:

- організація групової та індивідуальної навчальної діяльності школярів на уроках математики, фізики та інформатики на засадах особистісно-орієнтовного підходу (всі вчителі);

- виявлення та робота з обдарованою молоддю (всі вчителі);

- виявлення міжпредметних зв’язків математики, фізики і інформатики (всі вчителі);

- впровадження інформаційних технологій навчання ( Гладких Т.М., Коструб І.В.);

- організація навчального процесу в умовах тематично-семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів (всі вчителі);

- використання елементів математичної логіки в процесі навчальної діяльності школярів (всі вчителі.).

Шкільне методичне об’єднання вчителів математики, фізики й інформатики працювало над проблемою «Використання інноваційних технологій під час вивчення фізико-математичних наук», яка тісно пов’язана з методичною темою школи. З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження соціально-орієнтованого навчання члени шкільного методичного об’єднання ознайомлюються з ефективним педагогічним досвідом вчителя математики Кізім Т.І. щодо сворення ситуації успіху, а також упровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес вчителем фізики Гладких Т.М. та вчителем інформатики Коструб І.В. Проводиться взаємовідвідування уроків. Вивчення стану викладання математики, фізики, інформатики адміністрацією закладу показало, що викладання цих предметів відбувається на достатньому рівні. Окрім традиційних форм роботи, шкільне методичне об’єднання провело засідання у формі «круглого столу» на тему «Технології інтегрованого уроку». Як показала практика, активні форми роботи з учителями-предметниками створюють позитивну мотивацію до творчості. Вчитель фізики Гладких Т.М. протягом навчального року друкувала цикл уроків у 7 класі по темі «Густина. Одиниці густини» в журналі «Фізика в школах України» № 21 листопад 2013 року, № 23, 24 грудень 2013 року. Учні школи протягом 2013/2014 навчального року досягли чималих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах із математики, фізики, інформатики:

І місце посіли учениця 7 класу Міщенко Карина з математики (вчитель Кізім Т.І.), учениця 7 класу Дорофєєва Дар’я з фізики (вчитель Гладких Т.М.).

ІІ місце посів учень 10 класу Корчак Микола з інформаційних технологій (вчитель Коструб І.В.);

ІІІ місце посіли учень 5 класу Халєєв Олег з математики (вчитель Кізім Т.І.), учениця 8-а класу Мальцева Аліна з інформатики (вчитель Коструб І.В.).

Протягом року відбулося 6 засідань шкільного методичного об’єднання, на яких розглядалися питання викладання математики, фізики, інформатики у 2013/2014 навчальному році, обговорювалися шляхи підвищення ефективності уроку, аналізувалися як досягнення так і причини недоліків в роботі, стан підготовки учнів 9-х та 11-их класів до ДПА з математики, учнів 11 класів до ДПА з фізики, інформатики та до ЗНО в 11 класі з математики та фізики.

Крім того членам м/о на засіданнях методичного об’єднання доводилися до відома всі необхідні для роботи нормативні документи та новини методичної та дидактичної літератури, матеріали фахової періодики.

З метою підвищення ефективності уроку створено творчу групу, яку очолює Коструб І.В. з проблеми впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Проведені шкільні та районні олімпіади з математики, фізики, інформатики. Призером на районній олімпіаді з математики стали Міщенко К., Халєєв О.,Дорофєєва Д.

Однак, не зважаючи на вищезазначені успіхи, слід зазначити, що робота з обдарованою молоддю потребує більшої уваги з боку всіх членів м/о, наслідком якої стане збільшення кількості призових місць на обласних олімпіадах .

З метою розвитку пізнавального інтересу до вивчення предмету, розширення їх світогляду було організовано участь учнів нашого навчальнного закладу в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»,(«Левеня») (2013/2014 н. р.)”. Слід відмітити, що 27 учнів школи зацікавилися проведенням цього конкурсу і взяли в ньому активну участь. Результативність участі в конкурсі така: 9 мають добрий результат, інші учасники відмічені сертифікатами учасника. Отже, переважна частина учасників продемонстрували хороші знання з математики, про що свідчать отримані ними сертифікати.

Поряд з цим в школі працювали факультативи, на яких учні мали змогу отримати позапрограмні знання з математики та фізики.

ЗНО з математики із 11 класу здавали 5 учнів із 17 . Найвищий бал 160 отримала Мальцева А.О. , що відповідає оцінці «8» за 12-бальною шкалою. Оцінюючи результати роботи вчителів математики, фізики та інформатики слід зазначити, що проблемне питання, над яким працювало методичне об’єднання протягом 2013/2014 року, залишається і надалі актуальним, однак потребує оновлення його змісту в умовах сьогодення, оскільки:


 • потребують ширшого впровадження в практику роботи нові педагогічні технології, зокрема технології, що спрямовані на особистісно-орієнтоване навчання та запровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес;

 • вчителі не досконало володіють знаннями методів, форм, прийомів інтерактивного навчання, що впливає на ефективність уроку та на якість навчальних досягнень учнів;

 • вчителі потребують допомоги в виборі оптимального об’єму та вдосконаленого змісту навчальної інформації на уроках.

Враховуючи вищесказане та умови сьогодення, висвітлені в Концепції математичної освіти та напрямок діяльності всього педагогічного колективу, у 2014/2015 навчальному році з метою забезпечення різноманітністі індивідуальних траєкторій отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів та спрямованих на всебічний розвиток особистості, зміцнення та збереження її здоров’я, методичне об’єднання буде працювати над проблемою:

Формування ціннісних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності засобами предметів математичного циклу ”ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ЗАСІДАННЯХ МО, САМООСВІТИ ЧЛЕНІВ МО • Технології особистісно орієнтованого навчання
 • Технологія рівневої диференціації на уроках математики


 • Особистісно орієнтована мотивація навчальної діяльності учнів

 • Методика використання НІТ на уроках математики, фізики, інформатики

 • Методика викладання математики в аспекті модульної системи навчання

Вчителів методичного об’єднання цікавлять питання організації підготовки учнів до участі в районних та обласних олімпіадах, підготовки до ЗНО, ДПА з математики в 9-х, 11-х класах.

Для надання практичної допомоги учням у вирішенні цих питань в 2014/2015 н.р. організовуються робота консультативних пунктів:


Тема консультації

Хто

проводитьКоли

Підготовка до ДПА з математики в 9-х та 11-их класах, до ЗНО в 11 класі

Гладких Т.М.

Кізім Т.І.


По мірі необхідності

Робота з обдарованими дітьми, підготовка учнів до участі в районних олімпіадах, конкурсах МАН

Гладких Т.М.

Кізім Т.І.

Коструб І.В.
Постійно

ІІІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Протягом року ознайомлюватися з новинками фахових видань з метою вивчення та впровадження в практику роботи передового досвіду інших вчителів району, області.

ІV.ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО, МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Протягом року пройдуть:атестацію педагогічних працівників

Кізім Т.І., (2015)

Гладких Т.М. (2015)курси підвищення кваліфікації

Кізім Т.І. (2015)

Протягом року буде проведено п’ять тематичних засідань м/о.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ,ІНФОРМАТИКИІ засідання: 27 серпня

1. Звіт про роботу методичного об’єднання за 2013/2014 н. р.

Кізім Т.І.

2. Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики у 9-их, 11-их класах; з фізики та інформатики у 11 класі.

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

3. Про викладання математики, фізики, інформатики у 2014/2015 навчальному році.

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.


 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення шкільної документації в умовах тематично-семестрового обліку знань. Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

 2. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2014/2015 н. р.

Кізім Т.І.

6.Круглий стіл:

а) робота з навчальними програмами, знайомство з переліком основних та допоміжних підручників та посібників з математики; фізики, інформатики

б) планування навчального матеріалу 5-11 класів на І семестр 2014/2015 навчального року.

Члени методичного об’єднання

7.Огляд новинок методичної та дидактичної літератури, фахової періодики

Гладких Т.М.


 1. Ознайомлення з планом роботи наступного методичного об’єднання; завдання для самостійної роботи членам м/о з метою підготовки до його проведення.

завдання для самостійної роботи членам м/о:

Ознайомитися з основними аспектами мотивації навчальної діяльності, умовами успішної адаптації 5-класниківІІ засідання: 10 листопада

 1. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики випускників 2013/2014 н.р.

Кізім Т.І.
 1. Використання ІКТ на уроках математики


Коструб І.В.

 1. Умови успішної адаптації 5-класників.(Відкритий урок з математики у 5 класі «Дії з натуральними числами»

Кізім Т.І.

 1. Особистісно-орієнтована мотивація навчальної діяльності

Гладких Т.М.

 1. Коло ідей:

Суть і роль мотивації до навчання під час вивчення предметів математичного циклу

(з досвіду роботи всіх членів м/о)

6. Підсумки шкільної олімпіади з математики, фізики, інформатики. Організація підготовки шкільної команди до виступу на районній олімпіаді

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

7. Ознайомлення з планом роботи наступного методичного об’єднання; завдання для самостійної роботи членам м/о з метою підготовки до його проведення.

Кізім Т.І.завдання для самостійної роботи членам м/о:

1. Членам м/о опрацювати ефективність застосування різних форм та методів навчання, що сприяють підвищенню якості навчальних досягнень учнів

2. Готуємося до атестації: Вчителям, що атестуються, підготувати матеріали з досвіду роботи про ефективність та результативність форм та методів навчання, які вони використовують під час роботи.
ІІІ засідання: 20 січня


 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на ІІ семестр 2014/2015 н. р.

 2. Аналіз адміністративних контрольних робіт за І семестр.

Миропольська Т.Ф.

 1. Підсумки олімпіади з математики, фізики, інформатики. Аналіз результативності виступу команд з математики, фізики, інформатики.

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

 1. Відкритий урок з фізики

Гладких Т.М.

 1. Круглий стіл:

Обговорення плану проведення декади математичного циклу

(всі члени м/о)

6. Ознайомлення з планом роботи наступного методичного об’єднання; завдання для самостійної роботи членам м/о з метою підготовки до його проведення.

Кізім Т.І.завдання для самостійної роботи членам м/о:

Членам м/о вивчити питання методики укладання системи повторювання вивченого раніше матеріалу


ІV засідання: 20 березня

1. Про підготовку та проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 класах та 11 класах; фізики, інформатики - у 11 класі.

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

2. Методика використання НІТ на уроках математичного циклу

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.


 1. З методичної полички: Огляд новинок методичної та дидактичної літератури, фахової періодики

Гладких Т.М.
V засідання: 27 квітня

1. Звіт вчителів, що викладають в 9, 11 класах про стан виконання навчальних програм

Кізім Т.І.,Гладких Т.М.,Коструб І.В.

2. Обговорення нормативних документів щодо проведення ДПА у 2014-2015 н.р. та затвердження відповідних матеріалів до ДПА з математики в 9-их класах, з математики, фізики, інформатики в 11 класах.

3. Складання та затвердження графіку проведення навчальних консультацій для учнів, що здають ДПА.

Миропольська Т.Ф.V ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
Навчальний процес буде ефективним, якщо він побудований з урахуванням природних можливостей, індивідуальних здібностей та інтересів учнів. Крім того, навчальний процес буде успішним, якщо організаційний та методичний рівні доповнюють один одного та досить високі.

Однією із складових цього процесу є позакласна робота. Вона формує в учнів інтерес до знань по предмету, розширює світогляд, поглиблює знання, вдосконалює уміння і навички, формує пізнавальну активність учнів.


З цією метою:

1. Шкільному методичному об’єднанню необхідно спланувати роботу гуртків, факультативних занять, курсів за вибором, клубів за інтересами тощо./вересень/

2. Підготувати та провести шкільний тиждень з математично-природничих наук.

/листопад/

3. Підготувати та провести шкільні олімпіади юних математиків

/жовтень/

4. Організувати підготовку переможців першого етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики та інформатики з метою успішної участі в другому етапі.

/ жовтень, листопад/

5. Залучати учнів до роботи в предметних конкурсах.

/протягом року/

Робота вчителів над методичною проблемою

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфіка-ційна категорія

Стаж роботи на 01.09.

2014


Який предмет викладає

Проблемне питанняКізім Тетяна Іванівна

Вища

Старший вчитель41

Математика

Самостійна робота учнів на уроках математикиКоструб Ірина Віталіївна

Вища

15 р.

Інформатика

Ігри та ігрові ситуації

на уроках інформатики

Гладких Тетяна Михайлівна

Вища

15 р.

ФізикиАктивізація пізнавальної діяльності
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка