План роботи на 2013/2014 навчальний рікСторінка1/11
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Комунальна установа «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради

ПЛАН РОБОТИ

НА 2013/2014

НАВЧАЛЬНИЙ РІК


м. Корець
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління В.о. ректора Рівнеського Завідувач районного

освіти,молоді та спорту обласного інституту методичного кабінету

Корецької районної післядипломної

державної адміністрації педагогічної освіти

М.Іванченко А. Лавренчук Т.Радковська
ПЛАН

роботи Корецького районного методичного кабінету

на 2013-2014 навчальний рік

Схвалено науково-методичною радою

Корецького районного методичного кабінету

(протокол № 1 від 30 серпня 2013 р.)І.В С Т У П.

Аналіз роботи з педагогічними кадрами району у 2012-2013 н.р.
Упродовж 2012-2013 навчального року Корецький районний методичний кабінет працював над вирішенням першочергових завдань, а саме над:

 • реалізацєію науково-методичної проблемної теми «Модернізація системи методичної роботи з метою забезпечення умов для формування висококомпетентного педагогічного працівника»;

 • створенням організаційно-методичних умов для функціонування старшої школи як профільної, апробації різних моделей організації допрофільного та профільного навчання, удосконаленням змістового наповнення шкільних дисциплін; здійсненням науково-методичного супроводу викладання курсів за вибором, факультативів, гуртків;

 • забезпеченням інформаційно-методичного та науково-методичного супроводу виконання основних завдань Програми розвитку освіти Кореччини;

 • посиленням ролі самоосвіти в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів;

 • забезпеченням науково-методичного супроводу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в районі;

 • виконанням функції координаційного, інформаційного, методичного центру в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району;

 • забезпеченням науково-методичного супроводу діяльності керівників закладів освіти.

 • створенням умов для безперервної фахової освіти, розвитку творчої діяльності педагогічних працівників шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, ефективного педагогічного досвіду;

 • забезпеченням системної підготовки вчителів до роботи з обдарованими та здібними дітьми;

 • посиленням психологічного супроводу навчально-виховного процесу у навчальних закладах району;

 • забезпеченням інформаційної підтримки керівних та педагогічних кадрів (включаючи ресурси мережі Інтернет);

 • методичним сприянням зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використанням його результатів у методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами;

 • модернізацією традиційних та впровадженням інноваційних форм та методів роботи з педагогічними працівниками;

 • проведенням методичних заходів, спрямованих на підвищення керівної та педагогічної майстерності;

 • удосконаленням системи аналізу, узагальнення та поширення педагогічного досвіду шляхом упровадження інформаційних технологій;

 • розширенням експериментально-дослідницької роботи, апробацією та впровадженням нових освітніх технологій та систем у навчально-виховний процес навчальних закладів району;

 • забезпеченням наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами;

 • забезпеченням переходу початкової школи на новий зміст навчання учнів відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • створенням належних умов для адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі відповідно до вимог нового Державного стандарту базової загальної освіти;

 • системним та результативним розвитком вихованців дошкільних навчальних закладів відповідно до програм «Я у світі» та «Впевнений старт», забезпеченням принципу наступності між усіма освітніми ланками;

 • удосконаленням здоров’язберігаючого середовища навчальних закладів району;

 • створенням умов для виконання районних програм та проектів;

 • запровадженням гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів;

 • здійсненням науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів.

 • проведенням днів методиста в школі;

 • забезпеченням методичного супроводу організації та проведення предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН;

 • включенням в освітній та інформаційний простір дітей з особливими потребами.

 • забезпеченням методичного супроводу організації інклюзивного навчання;

 • забезпеченням координації діяльності районного методичного кабінету з Рівненським ОІППО.

Упродовж 2012–2013 навчального року управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, райметодкабінетом та навчальними закладами освіти району на виконання Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових документів, реалізацію Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні” та „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011–2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпорядженнями голови районної адміністрації i затверджених ceciєю районної ради цільових програм вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців району до якісної освіти.

Зусилля управління освіти, молоді та спорту, за активної підтримки районної державної адміністрацій, районної ради, депутатів усіх рівнів, були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2012 року, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

Протягом року у районі було забезпечено реалізацію регіональних та районних програм розвитку освіти. А саме:

Цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах району на період до 2015 року;

Програми розвитку дошкільної освіти району на 2011–2017 роки;

Програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки;

Програми „Шкільний автобус”;

Програми підтримки молоді в районі.

Реалізація цих програм сприяла підвищенню рівня науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, вдосконалення комп’ютерної мережі Інтернет, комп’ютерних класів навчальних закладів району, покращення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, впровадження механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-математичного циклу, забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вирішення проблем дошкільної освіти стало пріоритетним напрямом у державі загалом і в районі зокрема.

У ході реалізації заходів з підготовки до нового 2013-2014 навчального року у районі вдалося виконати основні завдання та досягнути певних результатів.

Мережа навчальних закладів системи дошкільної освіти району складає 9 дошкільних навчальних закладів: Корецький міський, Великомежиріцький, Веснянський, Морозівський, Крилівський, Черницький, Головницький, Іванівський, Щекічинський заклади.

На даний час відсоток охоплення дітей всіма видами дошкільної освіти становить понад 40%. У цьому році, враховуючи соціальні ініціативи Президента України В.Ф.Януковича, державне значення дошкільної освіти в цілому, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації продовжує роботу по створенню навчально-виховних комплексів ,,Школа-дитячий садок” на базі загальноосвітніх шкіл. Це дозволить значною мірою сприяти вирішенню проблеми охоплення дітей дошкільною освітою та заповненню приміщень цих закладів в умовах загального зменшення кількості учнів і збільшення витрат на навчання дітей, утримання приміщень. Крім того, разом із райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування вишукуються можливості відкриття нових дитячих дошкільних закладів.

На даний час створено НВК ,,Школа-дитячий садок” у Стовпині, Сторожеві, Самострілах, Сапожині, Користі, Великій Клецькій, Копитові та Богданівці.

Розпочато роботи із створення навчально-виховних комплексів ,,Загально-освітня школа – дошкільний навчальний заклад” на базі Калинівської, Невірківської , Дивенської та Колодіївської шкіл.

Завдяки співпраці органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади проведені значні ремонтні роботи приміщень дошкільних навчальних груп у 8 навчально – виховних комплексах. Це дасть змогу перевести роботу дошкільних груп з короткотривалого на повний режим дня. Окрім бюджетних коштів, для цього задіяні спонсорські кошти агроформувань, що діють на території району, а також батьків. Зокрема, отримано коштів благодійної допомоги від місцевих агроформувань у сумі 350 тис. гривень.

Крім цього, на даний час тривають будівельні роботи у Харалузькому дошкільному навчальному закладу.

Проведений обсяг робіт дозволить збільшити кількість охоплення дітей району дошкільною освітою більш як на 100 осіб. Таким чином всього в районі здобуватимуть дошкільну освіту 814 дітей, що на 132 дитини більше, ніж у минулому році.

На даний час поточні ремонти проведено в усіх дошкільних навчальних закладах району. Всього для цього використано 539 тис. гривень.

Всі 100% дошкільних навчальних закладів повністю підготовлено до роботи.

Закон ,,Про дошкільну освіту” вимагає охоплення всіх дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Позаяк відкрити дитячі садки в кожному населеному пункті немає можливості, тому решта дітей будуть готуватися до школи у консультпунктах, які діють на базах шкіл із залученням спеціалістів з дошкільної освіти.

У 2012–2013 навчальному році забезпечено функціонування 42 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчалося 4014 учнів, із них у школах І ступеня навчалося 159 учнів, І-ІІ ст. – 780 учнів, закладах І-ІІІ ступенів – 2319 учнів, у НВК – 756 учнів. В середньому на один заклад І ступеня припадає 13,3 учнів, І-ІІ ступенів – 65 учнів, І-ІІІ ступенів – 193 учнів, НВК – 126 учнів.

Усі діти, які з різних причин не можуть відвідувати навчальні заклади, здобували освіту у формі екстернату( 23 учні) та індивідуальної форми навчання (49 учнів). У поточному навчальному році була повністю профінансована варіативна частина навчальних планів.

Функціонуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів району в основному задовольняє потреби жителів До того ж продовжується робота щодо реалізації оптимізаційних заходів, що дасть змогу підвищити якість навчально-виховного процесу, покращити доступ як дошкільнят, так і школярів, до якісної освіти.

Питання оптимізації потрібно розв’язувати у комплексі: створювати відповідну нормативну базу; зміцнювати та модернізовувати матеріально-технічну базу навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, покращувати забезпечення підвезенням; унормовувати розвиток освітніх округів як основної ланки освітнього середовища.

Управлінням освіти, молоді та спорту вжито ряд заходів щодо впорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів та створення відповідних умов для дітей щодо здобуття якісної загальної середньої освіти.

У 2013-2014 навчальному році функціонуватиме 39 навчальних закладів. З 1 вересня 2013 року, за згодою територіальних громад, відповідним рішенням органів місцевого самоврядування припинено діяльність Березівської, Топчанської та Франкопільської шкіл І ступеня.

У зв’язку зі зміною демографічної ситуації, необхідністю проведення оптимізації мережі закладів освіти нормативи наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів потребують перегляду.

На даний час середня наповнюваність класів щорічно зменшується. Так, на початок 2012-2013 навчального року цей показник складав 13 учнів, у 2013-2014 навчальному році очікувана наповнюваність класів становитиме 12,5 учнів.

За статистичними даними, згідно з формою № 77-РВК, на початок 2012–2013 навчального року кількість дітей, які не навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти, становила 59 осіб, що на 8 дітей менше, ніж минулого року. З цієї категорії дітей не навчалися за станом здоров’я 11 дітей, навчалилися у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому розвитку, 42 особи, через функціональну неготовність до шкільного навчання не пішло до школи 5 дітей шестирічного віку.

Загалом у районі кількість дітей та підлітків шкільного віку складало 4404 особи, що на 161 дитину менше, ніж у попередньому році. Навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти 4345 дітей, що складало 99% від зазначеної категорії дітей. Із усієї кількості – 106 дітей із психофізичними вадами, із них навчаюлося для здобуття повної загальної освіти 53 дитини. У професійно-технічних навчальних закладах здобувало повну загальну середню освіту 326 підлітків, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 142 підлітки, у загальноосвітніх навчальних закладах – 3877 дітей.

На початок минулого навчального року 1 дитина шкільного віку не була охоплена здобуттям повної загальної середньої освіти.

Відповідно до Концепції профільного навчання учнів старшої школи в районі розроблена та запроваджується програма профільного навчання учнів старших класів, мета якої – створення сприятливих умов для реалізації індивідуальних особливостей старшокласників, їх інтересів та потреб, орієнтація завтрашніх випускників на той або інший вид майбутньої фахової діяльності.

На виконання програми профільного навчання у 2012-2013н.р. було проведено ряд організаційних заходів, які стосувалися вирішення питання кадрового забезпечення профільного навчання, частково матеріально-технічного забезпечення відповідно до нової Концепції. Налагоджена співпраця у цьому питанні з РОІППО: вчителі-предметники району беруть активну участь у роботі практичних семінарів, індивідуальних консультацій з питань упровадження профільного навчання.

Виходячи з реальних можливостей кожного загальноосвітнього навчального закладу району, наявної навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення, результатів анкетування учнів, батьків, педагогів, в кожному закладі освіти розроблена своя модель впровадження профільного навчання.

Станом на кінець 2012-2013н.р. в районі діяло 5 округів. Профільне навчання здійснювалося у 29 класах; ним (100%) було охоплено 589 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Було обрано 11 різних профілів навчання.

Найбільша кількість старшокласників обрали профіль української філології (96 учнів, 16%), біолого-хімічний профіль (58 учнів, 10%), фізико-математичний (67 учнів, 12%), історичний (87 учнів, 15%), біолого-фізичний (10учнів, 2%), технологічний (59 учнів,10%), географічний (12 учнів, 2%), художньо-естетичний (18 учнів, 3%), універсальний (49 учнів, 8%), інформаційно-технологічний (16 учнів, 3%), математичний (75 учнів, 13%).

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, райметодкабінет співпрацюють з районним центром зайнятості, і, в рамках цієї співпраці, проводяться щорічні зустрічі з представниками різних професій, різноманітні конкурси, семінари, ярмарки.

Окремої уваги сьогодні вимагає питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

У районі здійснюється ряд заходів з оновлення та модернізації комп’ютерної техніки.

Відповідно до Закону України ,,Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” та інших нормативних документів у всіх загальноосвітніх закладах І-ІІ та І-ІІІ ступенів наявні комп’ютерні комплекси, які підключені до мережі Інтернет. Кількість учнів на один комп’ютер становить 12 чоловік. Всього у школах наявні 340 комп’ютерів. Проте частина з них морально застарілі. Існує програма оновлення і заміни таких навчальних комплексів. Крім того, на державному рівні заплановано кошти на закупівлю комп’ютерної техніки.

У загальноосвітніх навчальних закладах району є до 300 примірників педагогічного програмного забезпечення та електронних підручників. У методичному кабінеті створено банк даних, каталог наявних електронних програмних засобів навчання.

До 54 навчальних закладів України, які увійшли в число тих, що реалізують перший етап Національного проекту ,,Відкритий світ” включено і Корецький НВК ,,Школа І-ІІ ступенів-ліцей”. Так, педагоги та учні Корецького НВК отримали 5 мультимедійних дошок, 12 ноутбуків, 30 айпадів, 30 планшетів та програмне забезпечення для викладання хімії й фізики.

Згідно з планом реалізації національного проекту ,,Відкритий світ”, уже з 1 вересня поточного року розпочнеться другий етап проекту, який охопить 2 000 шкіл України. Маємо надію, що до цього проекту долучаться й інші навчальні заклади району.

Окрім офіційного сайту управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, створені та діють сайти Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1, Головницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Корецького НВК ,,Школа І-ІІ ступенів-ліцей”, Великомежиріцького НВК ,,Школа І ступеня-гімназія”, Богданівського НВК ,,Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад”. Але проблемою, яка не дає належним чином упроваджувати інформаційні технології у навчально-виховний процес, є відсутність відповідного фінансування, відсутність у навчальних закладах посад спеціалістів з обслуговування комп’ютерної техніки, адже один спеціаліст управління не може вчасно усунути проблеми і недоліки у користуванні комп’ютерною технікою в усіх школах.

У навчальних закладах відчувається брак педагогічних кадрів, які могли б у своїй роботі використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології. Необхідно більш активно здійснити навчання педагогічних кадрів новітнім інформаційним технологіям.

Із метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення й розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до вивчення базових дисциплін у 2012 р. було проведено ІІ районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Особливістю цього року стало проведення вперше олімпіад із фізичної культури, інформаційних технологій, російської мови. У новому форматі проходила олімпіада з екології.

У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 3135 учнів шкіл.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади взяли участь 857 учнів із 30 навчальних закладів. Найчисельнішими були олімпіади з математики (126 учасників), української мови (84 учасники), історії (82 учасники), хімії (70 учасників), фізики (74 учасники). Менш чисельними були олімпіади з інформатики (14 учасників), економіки (9 учасників), екології (11 учасників), астрономії (5 учасників), психології та педагогіки (9 учасників).

На підставі висновків оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін було визначено 261 учня, які стали переможцями та призерами, що становить 30 % від загальної кількості учасників (в 2010-2011 н.році - 31%, 2011-2012 н.р. - 25%). З них 70 учнів увійшли до складу районної команди.

Кількісний аналіз призових місць, зайнятих учасниками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін показав, що лідером, як і в минулому навчальному році, є Корецький НВК ,,Школа І-ІІ ступенів-ліцей” – 65 призових місця та команда Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 – 53 призових місця. Гарний результат продемонстрували команди Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів №3 - 38 призових місць, Великомежиріцького НВК ,,Школа І ступеня-гімназія” – 28 призових місць.

У порівнянні з минулим роком результативними виявилися учнівські команди Невірківської ЗШ І-ІІІ ст. - 10 призових місць, Морозівськоїй ЗШ І-ІІІ ступенів - 10 призових місць, Користівської ЗШ І-ІІІ ступенів- 7 призових місць, Головницької ЗШ І-ІІІ ступенів - 7 призових місць, Крилівської ЗШ І-ІІІ ступенів - 7 призових місць.

Традиційною стала участь наших команд в обласних етапах Всеукраїнських турнірів юних правознавців, біологів, хіміків, географів, фізиків, істориків.

Проаналізувавши стан роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ, можна зробити висновок: необхідні якісні зміни, у першу чергу, щодо підготовки педагогічних кадрів. Тому логічним продовженням здійснення системного підходу була організація творчої групи «Талант + творчість», яка розпочала свою роботу з 2012 року і ефективно діє до сьогодні.

У 2013 році упродовж січня відбувся І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, у якому взяли участь 31 учасник, рівно стільки, як у минулому році.

Наукові дослідження юних науковців 2013 року представлені у 10 відділеннях і 24 секціях. Найпопулярнішими залишаються відділення філології та мистецтвознавства (10учасників), історії (5 учасників), хімії та біології (5учасників), екології та аграрних наук (2 учасники). Менш чисельними залишаються відділення наук про Землю, економіки, математики, екології та аграрних наук (2 учасники); комп’ютерних наук, фізики і астрономії, філософії та суспільствознавства (1 учасник). Не популярним вже другий рік поспіль є відділення технічних наук (жодного учасника).

Традиційно найкращий результат за підсумками конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт уже вкотре продемонстрували учні Корецького НВК ,,Школа І-ІІ ступеня – ліцей”, які вибороли 19 перших місць із 24 (79%).

На обласному етапі конкурсу-захисту - 2013 команда Корецького району отримала 8 призових місць. Члени журі відзначили роботи, захист яких вразив присутніх викладом матеріалу з теми дослідження, актуальністю проблеми, складністю та науковістю.

Щорічні результати конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук та наукового об’єднання «Пошук» показують, що організація науково-дослідницької діяльності школярів у сільських школах потребує удосконалення.

У цьому році для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у нашому районі зареєструвалося 233 випускника з 299 (77%). Це на 3% менше, ніж у минулому році. Протягом усього часу реєстрації учасників ЗНО постійно надавалася інформаційно-консультативна допомога з процедурних та організаційних питань, діяли консультпункти в загальноосвітніх закладах району. Проводилися громадські слухання з залученням представників РОІППО.

Корецькою районною ПМПК регулярно проводилася індивідуально-корекційна робота. Було проведено 18 попередніх вивчень дітей із особливими освітніми потребами консультантами-психологами, консультантом-логопедом, педагогічне обстеження. Під час обстеження завідувачем районної ПМПК проведено 30 індивідуально-корекційних обстежень дітей, які мають вади розвитку та порушення поведінки, а також проведено 30 занять щодо корекції окремих недоліків.

На обліку районної ПМПК знаходиться 16 дітей із тяжкими порушеннями психолого-фізичного розвитку, які за медичними показниками та психічним розвитком не можуть навчатися.

У 2012-2013 навчальному році у Корецькому районі було організовано інклюзивне навчання у Головницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів для дитини із вадами зору (інтелект збережений). В 11-ти навчальних закладах проводиться психолого-педагогічне вивчення щодо можливості організації інклюзивного навчання для дітей, які мають особливі освітні потреби.

Корецька ПМПК повністю забезпечена навчальними програмами спеціальних шкіл-інтернатів, за якими навчаються діти, що мають індивідуальне навчання. Однак зовсім відсутні навчальні посібники для навчання за спеціальними програмами, хоча заявки про надання їх надсилалися неодноразово в управління освіти та науки Рівненської ОДА.

Протягом 2012-2013навчального року районною консультацією спільно із медичними установами виявлено 16 дітей від 0 до 3 років, які мають вади розвитку. Проведено психолого-педагогічне вивчення 2 дітей даної категорії.

Аналізуючи банк даних дітей, які мають психофізичні вади за попередній 2011-2012 навчальний рік та за 2012-2013 навчальний рік, спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей за вадами зору (16), слуху (3), опорно-рухового апарату (14), мовлення (118) та розумовою відсталістю (25), лише кількість дітей із затримкою психічного розвитку зменшилася на 9.

Загальна кількість дітей із вадами розвитку у Корецькому районі становить 1658 дітей. Аналізуючи первинне виявлення дітей із вадами психофізичного розвитку за останні 3 роки, хочеться відмітити збільшення відсотка виявлення дітей дошкільного віку районною психолого-медико-педагогічною консультацією. Так у 2010-2011 навчальному році серед ново виявлених дітей із порушеннями фізичного розвитку дошкільнят було 12,9 %, у 2011-2012навчвльному році їх було20,6 %, то у 2012-2013 навчальному році таких дошкільнят 33,3 %.

У минулому навчальному році вперше обстежено 30 дітей, які мають психофізичні вади розвитку. Серед них: із порушеннями мовлення - 3; розумовою відсталістю -10; порушеннями опорно-рухового апарату - 7; порушеннями зору - 4; затримкою психічного розвитку - 3; - порушеннями слуху - 1; інші труднощі психічного розвитку (соматичні захворювання) - 2.

Розв’язанню проблем у позашкільній освіті району сприяє районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Позашкілля сьогодні – це Корецький районний будинок школярів та Корецька дитячо-юнацька спортивна школа, у яких у минулому навчальному році займалися 963 дитини.

Із метою реалізації Соціальних ініціатив Президента України Януковича В.Ф., на виконання доручення заступника голови облдержадміністрації, з 1 вересня 2013 року у Корецькій дитячо-юнацькій спортивній школі вводиться 7 посад штатних тренерів з баскетболу, волейболу, тхеквандо, настільного тенісу, легкої атлетики, футболу.

Отож, якщо у попередні навчальні роки пріоритетними видами спорту у Корецькій дитячо-юнацькій спортивній школі були футбол (8 груп) та волейбол (6 груп), то з 2013-2014 навчального року пріоритетними видами спорту стануть волейбол (12 груп), футбол (9 груп), баскетбол (8 груп).

Орієнтовно кількість дітей збільшиться на 320 (93 %). В цілому відкриття нових груп дасть можливість збільшити по району відсоток дітей, охоплених заняттями у ДЮСШ, з 8,5 до 16,5.

Кількість дітей, які займаються у гуртках районного будинку школярів, з року в рік є майже незмінною – 610-620 дітей. Показником послідовної та системної роботи районного будинку школярів є участь та результативність його вихованців у масових заходах, де район має чимало досягнень обласного та всеукраїнського рівнів. Приємно відзначити, що вчора на обласній серпневій конференції був нагороджений грамотою управління освіти і науки Рівненської ОДА керівник гуртків районного будинку школярів Панчук Юрій Віталійович.

З метою пропаганди і розвитку видів спорту в районі, підвищення якості та ефективності підготовки спортивних резервів району протягом року у районі проводилися шкільні та районні змагання Спартакіади школярів.

За результатами проведених районних змагань високий рівень підготовки показали вихованці Невірківської ЗШ І-ІІІ ступенів, Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів №3, Корецького НВК ,,Школа І-ІІ ступенів-ліцей”, Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Новокорецької ЗШ І-ІІІ ступенів.

Варто відзначити, що у 2013 році команда Невірківської ЗШ І-ІІІ ступенів посіла ІV загальнокомандне місце в обласних змаганнях ,,Старти надій”.

Одним з основних напрямів у роботі управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації є організація змістовного відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку району. Саме з цією метою у період з 29.05. по 11.06.2013 в районі організовано роботу 27 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів району, у яких відпочили 2555 учнів шкіл району. На організацію даного відпочинку не використано жодної гривні із місцевого бюджету. Були залучені кошти батьків, вчителів, спонсорські кошти. Усі діти пільгових категорій були охоплені відпочинковою зміною в пришкільних таборах. Це становило 69,65% від загальної кількості учнів у ЗНЗ району, яка становить 4014 дітей.

Під час роботи пришкільних таборів для дітей організовувалося багато виховних заходів, ігор, спортивних змагань на свіжому повітрі. За сприяння батьків організовані екскурсії до районного музею, обласного зоопарку, центрів розваг. Організовано участь вихованців таборів на районному святі, присвяченому Дню захисту дітей 01.06.2013. Забезпечено участь учнів, які перебували у таборах у суперфіналі обласної спортивної гри ,,Сімейні перегони” 08.06.2013, який проходив на районному стадіоні ,,Колос”.

Відмічено високий рівень організації виховної роботи у пришкільних таборах Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 (директор табору Ющук Р.М.), Черницької ЗШ І-ІІ ступенів (директор табору Ющук О.І.), Малосовпівської ЗШ І-ІІ ступенів (директор табору Климчук С.Л.).

У районному конкурсі на кращу роботу пришкільних таборів перше місце зайняв пришкільний табір ,,Віночок” Богданівського НВК ,,Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” - (директор табору Шаправська Т.М.).

На закупівлю путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, впродовж літніх канікул 2013 року районним бюджетом було передбачено видатки в розмірі 70 тис. грн. За ці кошти управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації закуплено 42 путівки на ІІІ тематичну зміну з 20.07.2013 по 09.08.2013 в санаторно-оздоровчий комплекс ,,Веселка” Радивилівського району для дітей пільгових категорій району, а саме 19 – для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 23 путівки для дітей, переможців районних та обласних олімпіад. Для придбання вищезгаданих путівок частково залучена знижка АПК в сумі 780 грн. за путівку.

Оздоровлення дітей району здійснювалося також за рахунок коштів Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності із батьківською доплатою в розмірі 10% від вартості путівки. За сприяння Фонду в оздоровчих закладах області влітку 2013 року оздоровлено 235 осіб, які є дітьми страхувальників Корецького району.

Загалом станом на 01.09.2013 оздоровчими послугами забезпечено 2903 дітей шкільного віку району, що становить 72,3% від загальної кількості дітей шкільного віку району, яка становить 4014 дітей.

Поряд із важливістю забезпечення фізичного здоров’я дітей, їх загартування, розвитку важливим аспектом є духовне здоров’я.

Основним джерелом, яке акумулює і прогнозує систему виховної діяльності педагогів Кореччини є реалізація основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та Програма національного виховання учнівської молоді на 2008–2020 роки.

Упродовж 2012–2013 навчального року особлива увага управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальними закладами приділялася реалізації трьох таких розділів програми: „Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави”, „Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей”, „Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю”.

З метою покращення співпраці з батьківською громадськістю на базі управління освіти, молоді та спорту було проведено круглий стіл з теми ,,Виховна та правовиховна робота у загальноосвітніх навчальних закладах району. Психологічний супровід навчально-виховного процесу”.

Також було проведено колегію управління, на якій слухалося питання ,,Про стан виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, стан злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх у загальноосвітніх навчальних закладах району”.

01 червня 2013 року під час засідання колегії Корецької райдержадміністрації було розглянуто питання ,,Про стан виконання районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки”. Разом з цим, у липні на сесії Корецької районної ради слухалося питання ,,Про стан роботи з попередження негативних проявів поведінки в учнівському середовищі”.

Щороку управлінням освіти, молоді та спорту, районним методичним кабінетом спільно із районним будинком школярів та зацікавленими структурами проводиться форум батьківської громадськості. У 2013 році четвертий районний форум батьківської громадськості проходив під гаслом ,,Роль батьківської громади у системі виховання підростаючого покоління”. У його роботі взяли участь голова райдержадміністрації Волинець М.С., голова районної ради Скородько Л.Я., міський голова Дмитрук Л.М. Заслухано звіт голови районної батьківської ради Хлопіцького О.П., виступи голів батьківських комітетів Великомежиріцького НВК ,,Школа І ступеня-гімназія”, Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів, Копитівського НВК ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” та інших.

З метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання, недопущення вживання наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми, виявлення моментів жебракування, підлітків схильних до правопорушень, антисоціальних проявів у молодіжному середовищі протягом 2013 року службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з Корецьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей Корецького РВ УМВС України в Рівненській області проводяться профілактичні рейди ,,Діти вулиці” та по місцях масового відпочинку молоді, бесіди з підлітками, схильними до правопорушень.

Протягом 2013 року працівниками міліції було складено 52 адмінпротоколи, в тому числі 8 – за розпивання спритних напоїв, 2 – за доведення до алкогольного оп’яніння, 5 – за втечу з дому через сварки та страх бути покараним.

Із метою оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних вимог, впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес, здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності педагогів продовжувалась робота у таких напрямках:

Експериментальна діяльність Всеукраїнського рівня – Корецький НВК «Школа-ліцей», (Директор Даниш Л.Й.);

Експериментальна діяльність регіонального рівня – Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 з теми «Школа цінностей», (директор Остапчук О.О.);

Експериментальна діяльність районної науково-дослідницької творчої групи з теми «Особистісно орієнтоване навчання на уроках української словесності», (керівник Федорович Н.М., науковий консультант Фасоля А.М.);

Експеримент локального рівня на базі Богданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» як громадсько-активної школи (директор Кирильчук Н.В.);

Програма Intel® Навчання для майбутнього, до якої залучено 18 закладів освіти, підготовлено на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти тренерів. Найкраще налагоджено цю роботу в Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №1, Копитівському НВК«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директори Остапчук О.О., Паляднік Н.П.);

Апробація тестових завдань з географії, української мови та математики на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Копитівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директори Остапчук О.О., Дулюк В.І., Паляднік Н.П.);

Апробація та моніторинг навчальної літератури з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів у Корецькому районному методичному кабінеті, Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 1, Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3, Новокорецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Головницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. (керівники Кіселик Н.Б., Остапчук О.О., Дулюк В.І.,Захлинюк П.А., Кузьмич Л.І.);

Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю: до цієї мережі увійшла Корецька ЗШ І-ІІІ ст. №3 ще у 2006 році, апробує модель школи як Школи здоров’я і Крилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з вересня 2012 року (директори Дулюк В.І., Горкун М.С.);

Співпраця з міжнародними освітніми організаціями: з Рівненською обласною організацією «Французький Альянс» – уже більше 15 років Корецький районний методичний кабінет (Бойко Г.С.), Великомежиріцький НВК «Школа І ступеня -гімназія» (Марчук Г.М.); із Гете-Інститутом – Корецький НВК «школа І-ІІ ступенів - ліцей» (Рогальчук О.В.); із Британською Радою – Корецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 (Мисюк С.Б.).

Активною залишається роботи педагогів району в обласних науково-дослідницьких лабораторіях та творчих групах:

Обласний творчий колектив вчителів початкових класів із теми «Інноваційні підходи до формування навиків каліграфічного письма учнів початкових класів» (Демедюк Т.Г., Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1);

Тимчасовий науково-дослідницький колектив педагогів початкового навчання з теми «Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі» (Євтушенко Н.С., Сагадін О.М., Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3, Перестюк М.М., Корецький районний методичний кабінет);

Обласний творчий колектив з теми «Компетентісний підхід до розв’язання задач в початковій школі» (Українець Л.П., Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1);

Обласний творчий колектив вчителів початкових класів з теми «Диференційоване навчання та виховання» (Смик І.С., Великомежиріцький НВК «школа І ступеня - гімназія»);

Обласна лабораторія з пропедевтики іноземних мов (Мисюк С.Б., Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1, Кирильчук Н.В., Богданівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»);

Міжрегіональна творча група словесників Рівненської, Чернігівської і Київської областей з проблеми «Компаративне вивчення української та світової літератур» (Ярмолюк О.Г., вчитель Копитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.);

Обласна науково-дослідницька лабораторія інклюзивної освіти з теми «Критерії, показники та рівні сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Дуй О.І., Користівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», Самчук О.М., Богданівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»);

Науково-дослідницька лабораторія «Творча обдарованість» Рівненського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України (Корецький районний методичний кабінет – Радковська Т.В., Павлюк Л.В., Великомежиріцький НВК «Школа І ступенів - гімназія» - Соломчук П.І.).

За підсумками минулого навчального року до дослідно-експериментальної роботи залучено 130 педагогів із 26 освітніх закладів району, які активно впроваджують нові технології навчання і виховання (відповідно 18 та 55% від загальної кількості вчителів та навчальних закладів), але , на жаль, це досить низький показник у порівнянні з тим, що майже 30% вчителів району мають вищу кваліфікаційну категорію.

Зрозуміло, що саме ті заклади, які активно впроваджують інноваційні технології, ведуть науково-дослідницьку діяльність стали методичними центрами, на їх базі проводяться районні, обласні та міжобласні заходи, це, в першу чергу, Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (директор Остапчук О.О.), Корецький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів - Ліцей» (директор Даниш Л.Й.), Богданівський начально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директор Кирильчук Н.В.), Великомежиріцький навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня - гімназія» (директор Михальчук Л.М.), Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 (директор Дулюк В.І.), Копитівський начально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директор Паляднік Н.П.), Корецький районний будинок школярів (директор Ососкало Л.В.).

Активна співпраця вчителів району із Рівненським ОІППО в питаннях упровадження інновацій у навчально-виховний процес прослідковується і через участь в обласних та всеукраїнських масових заходах. За останні два роки понад 300 вчителів усіх ЗНЗ району підвищили свій теоретичний фаховий рівень через участь у майстер-класах, семінарах, тренінгах відомих освітян області та України. У грудні 2012 року на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 відбувся майстер-клас заслуженого вчителя України, віце-президента Асоціації директорів відроджених гімназій України, викладача кафедри державного управління та управління освітою інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Громового з теми «Інноваційний менеджмент в освіті». Такі зустрічі дають поштовх до упровадження нових підходів в організації навчально-виховного процесу.

Організована система теоретико-практичних занять дала певні результати. Станом на сьогоднішній день в освітній системі району апробуються кілька інноваційних моделей сучасних навчальних закладів – це:

Школа виховання патріота-гуманіста – Корецький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ст. - ліцей» (директор Даниш Л.Й.);

Школа формування обдарованості – Великомежиріцький навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня - гімназія» (директор Михальчук Л.М.);

Школа цінностей – Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 (директор Остапчук О.О.);

Громадсько-активна школа – Богданівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директор Кирильчук Н.В.);

Школа сприяння здоров’ю – Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 та Крилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (директори Дулюк В.І. та Горкун М.С.);

Шкільне лісництво – Великоклецьківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (директор Літвинчук Л.П.);

Школа розвитку особистості – Головницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор Кузьмич Л.І.);

Школа творчого розвитку – Корецький районний будинок школярів (директор Ососкало Л.В.);

Школа – родина – Річецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (директор Вознюк Л.В.).

У решти навчальних закладів ведеться роботи щодо розробки та упровадження програм розвитку навчальних закладів як інноваційних моделей сучасної школи і з 2013-2014 н.р. вони будуть апробовуватись в умовах тієї чи іншої школи.

Районним методичним кабінетом приділяється значна увага щодо організації та проведення представницьких педагогічних, методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, підвищення їх науково-теоретичного рівня, виявлення та поширення педагогічного досвіду. Так до обласної картотеки педагогічного досвіду за останні роки включено досвід Опанасюк М.О., Рогальчук О.В. (Корецький НВК «Школа І-ІІ ступенів - Ліцей»), Жереліної Г.П. (Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3), Панчука Ю.В. (Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1), Дехтярчука В.В. (Морозівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів).

Як наслідок – у районі сьогодні діє 4 обласні опорні школи:

з питань управління навчальним закладом (Великомежиріцький НВК «Школа І ступеня-гімназія»;

- з питань організації методичної діяльності педагогічних працівників (Сергієнко Г.В., заступник директора з навчальної роботи Корецького НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей»;

- з питань організації інтерактивного навчання на уроках німецької мови (Рогальчук О.В., вчитель німецької мови Корецького НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей»,;

- з питань упровадження сугестопедії на уроках географії (Опанасюк М.О., вчитель географії Корецького НВК «Школа І-ІІ ступенів -ліцей».

Із метою поширення кращого досвіду педагоги та керівники району публікуються в педагогічних фахових журналах видавництва «Шкільний світ», «Основа» «Педагогічна преса». У 2012-2013 н.р. зросла активність педагогі щодо поширення власного досвіду через всеукраїнські педагогічні видання та освітні портали «Щоденник.ua», «Освіта Рівненщини», «Методпортал» та інші. Однак, на жаль, лише керівники Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Корецького НВК «школа-ліцей» та Богданівського НВК «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» висвітлюють свій досвід управлінської діяльності у педагогічних виданнях «Шкільний світ» та «Основа».

Традиційною формою поширення педагогічного досвіду у районі став конкурс-ярмарок освітянських ідей та інновацій «Педагогічний вернісаж». У 2012-2013 н.р. він проходив за 10 номінаціями: «Етика», «Біологія, екологія», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Художня культура», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво».

На розгляд експертних комісій надійшло 49 матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників 21 навчального закладу району. За підсумками оцінки журі дипломи першого ступеня отримали Маліновська О.М., вчитель Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 (номінація «Образотворче мистецтво»), Мендалюк Т.І., вчитель Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 (номінація «Музичне мистецтво»), Шекель Л.П., вчитель Устянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (номінація «Етика»), Лашта К.М., вчитель Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1, Трофимчук Т.С., вчитель Корецького НВК «Школа-ліцей», Мельничук Н.І. та Шевчук В.Ф., вчителі Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія» (номінація «Біологія, екологія»), Мельничук Н.І., вчитель Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія» (номінація «Основи здоров’я»), Ничипорук А.І., вчитель Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Панчук Ю.В., вчитель Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 (номінація «Трудове навчання»). 5 учасників отримали дипломи ІІ ступеня, 8 учасників – дипломи ІІІ ступеня, 28 педагогів отримали сертифікати учасника конкурсу-ярмарку «Педагогічний вернісаж».

У минулому навчальному році на погодження науково-методичною радою щодо поширення та друку надійшло 23 матеріали з досвіду роботи педагогів району. Таким чином сьогодні каталог друкованих матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників району нараховує більше 300 навчально-методичних посібників, портфоліо, електронних посібників з різних видів діяльності.

Із метою удосконалення навчально-виховного процесу педагоги району упроваджують сучасні освітні технології, серед яких:

технологія особистісно-орієнтованого навчання;

технологія розвивального навчання;

технологія компетентісно орієнтованого навчання;

проектна технологія;

здоров’я зберігаюча технологія;

інформаційно-комунікаційна технологія.

Окремої уваги сьогодні вимагає питання упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Станом на сьогоднішній день усі школи І-ІІІ та І-ІІ ступенів оснащені комп’ютерними класами, підключені до мережі Інтернет, мають з багатьох предметів електронне програмне забезпечення. 2011-2012 навчальний рік у школах району був оголошений роком комп’ютерної грамотності, однак, на жаль, не всі педагоги району володіють комп’ютером на рівні користувача. Уже створюються портфоліо (вчительські, учнівські, методичні тощо), широко використовуються матеріали з Інтернету, але власне можливості всесвітньої мережі повною мірою не освоєні керівниками і педагогами шкіл району, не стали ще освітяни Кореччини активними користувачами порталів «Освіта Рівненщини», «Щоденник.ua», «Відкритий світ» та інші.

У проекті «Щоденник.ua» беруть участь такі навчальні заклади:

- Корецький НВК «Школа-ліцей» (учителів – 4; учнів – 42).

- Копитівська ЗШ І-ІІІ ст. (учителів – 21; учнів – 93).

- Великомежиріцький НВК «Школа-гімназія» (учителів - 42, учнів -18).

- Річецька ЗШ І-ІІ ст. ( учителів 18; учнів – 5).

- Стовпинська ЗШ І-ІІ ст. (учителів 14, учнів – 13).

- Щекичинська ЗШ І-ІІ ст. (учителів 16, учнів – 15).

- Богданівська ЗШ І- ІІ ст. – подано заявку на реєстрацію.

- Головницька ЗШ І-ІІІ ст. – подано заявку на реєстрацію.

Однак повноцінно у цьому проекті школи не працюють через відсутність фінансування Інтернету.

До 54 навчальних закладів України, які увійшли в число тих, що реалізують перший етап Національного проекту «Відкритий світ» включено і Корецький НВК «Школа-ліцей». Упродовж двох наступних місяців учні та вчителі сьомих класів у визначених школах України були забезпечені персональними мобільними пристроями. Також навчальні класи кожної школи отримали інтерактивні мультимедійні дошки та цифрові лабораторії. Так педагоги та учні Корецького НВК отримали 5 мультимедійних дошок, 12 ноутбуків, 30 айпадів, 30 планшетів та програмне забезпечення для викладання хімії й фізики.

Згідно з планом реалізації національного проекту «Відкритий світ», уже з 1 вересня поточного року розпочнеться другий етап проекту, який охопить 2 000 шкіл України та буде поширений на 5-9 класи. Маємо надію, що до цього проекту долучаться й інші навчальні заклади району.

У проекті «Школи-новатори» беруть участь Корецький НВК «Школа-ліцей» та Великомежиріцький НВК «Школа-гімназія».

Окрім офіційного сайту управління освіти, молоді та спорту створені та діють сайти Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 (http://korec-school-1.org.ua/); Головницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (http://schulegolovnica.korets.com.ua/), Корецького НВК «Школа-ліцей» (http://schools.shodennik.ua/school.aspx?school=5775), Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія» (http://schools.shodennik.ua/school.aspx?school=7493), Богданівського НВК «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» (http://school-bog.at.ua/). Але проблемою, яка не дає належним чином упроваджувати інформаційні технології у навчально-виховний процес є відсутність відповідного фінансування: таким чином Інтернет проведений, але недоступний через заборгованість проплати за користування, у жодному навчальному закладі не введено посаду спеціаліста з обслуговування комп’ютерної техніки (один спеціаліст групи ЦМТЗ не може вчасно усунути проблеми і недоліки у користуванні комп’ютерною технікою в усіх школах); частина наявних комп’ютерних класів сьогодні застарілі.Як висновок варто відмітити, що питання організації інноваційної та науково-дослідницької роботи з педагогічними кадрами ЗНЗ району постійно на контролі з боку управління освіти, молоді та спорту й районного методичного кабінету, разом із тим професійна віддача з боку вчителів вищої кваліфікаційної категорії ще недостатня, тому у подальшому районний методичний кабінет сприятиме розширенню науково-дослідницької та експериментальної діяльності навчальних закладів району та окремих педагогічних працівників; забезпечуватиме постійний науково-методичний супровід інноваційної діяльності освітніх установ району; здійснюватиме моніторинг інноваційної та науково-дослідницької діяльності у розрізі навчальних закладів району.

Основні напрями розвитку освіти Кореччини

на 2013/2014 навчальний рік
Із метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, проголошених Президентом України нових соціальних ініціатив «Діти – майбутнє України», створення умов для забезпечення якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві управлінням освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації, Корецьким районним методичним кабінетом визначено наступні завдання щодо діяльності у 2013/2014 навчальному році:

 1. реалізація завдань, визначених Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”;

 2. оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового досвіду та принципів сталого розвитку;

 3. створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини;

 4. формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України;

 5. подальший розвиток здоров’язберігаючого середовища;

 6. забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічних колективах;

 7. забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;

 8. забезпечення реалізації районних та обласних програм розвитку галузі;

 9. виховання і розвиток дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт) та програм розвитку дитини „Я у світі”, „Впевнений старт”;

 10. розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти;

 11. забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти;

 12. забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

 13. подальше впровадження системи профільного навчання;

 14. удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів;

 15. створення умов для впровадження викладання англійської мови з 1 класу та основ інформатики з 2 класу, починаючи з вересня 2013 року;

 16. підготовка керівних та педагогічних кадрів району до запровадження нових державних стандартів та навчальних програм загальної середньої освіти;

 17. створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-комунікаційних, Інтернет-технологій, особливо у сільській місцевості;

 18. створення умов для реалізації інклюзивної освіти;

 19. проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

 20. підвищення результативності природничо-математичної освіти учнів;

 21. посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді через активну реалізацію Програми національного виховання учнівської молоді на період 2008–2020 років;

 22. збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, покращення умов навчання;

 23. покращення спортивної бази закладів освіти;

 24. збільшення кількості дітей, залучених до занять фізичною культурою та спортом;

 25. забезпечення навчальних закладів району технічними засобами навчання;

 26. покращення системи стимулювання обдарованої учнівської молоді;

 27. участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів;

 28. сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;

 29. сприяння зміцненню та осучасненню матеріально-технічної бази навчальних закладів;

 30. забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів;

 31. збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності.


Координація методичної роботи в освітніх округах району


Номер та назва округу

Методисти

Навчальні заклади


 1. Корецький

Дець Ніна Андріївна
Павлюк Людмила Володимирівна

Корецький НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей»,

Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1,

Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3,

Новокорецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Головницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Гвіздівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,

Старокорецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,

Калинівський НВК «загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»

Жадківська загальноосвітня школа І ступеня,

Корецька загальноосвітня школа І ступеня

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Ромашка» м. Корець

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Первоцвіт» с. Головниця

Дитячо-юнацька спортивна школа м. Корець

Корецький районний будинок школярів
2. Морозівський

Федорович Наталія Миколаївна
Логацька Тамара Іванівна

Морозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Веснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Устянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сторожівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Дерманська загальноосвітня школа І ступеня

Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» с. Весняне

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Морозівка


3. Копитівський

Григоренко Олександр Володимирович
Коваль Світлана Адамівна

Копитівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Великоклецьківський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Харалузька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Коловертівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Даничівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Річецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Залізницька загальноосвітня школа І ступеня


4. Користівський

Кіселик

Неля


Борисівна
Бойко Галина Степанівна

Користівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Крилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Самострілівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Сапожинський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Черницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Богданівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Крилів

Дошкільний навчальний заклад «Берізка» с. Черниця
5.Великомежиріцький

Літвинчук Олег Сергійович
Перестюк Марія Михайлівна
Поліщук Наталія Олегівна

Великомежиріцький НВК «Школа І ступеня – гімназія»

Невірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Світанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Стовпинський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Малосовпівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Щекичинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Жорнівська загальноосвітня школа І ступеня

Дивенський НВК «загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»

Городищенська загальноосвітня школа І ступеня

Колодіївський НВК «загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) с.Великі Межирічі

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» с. Щекичин

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Іванівка  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка