План роботи на 2013/2014 навчальний рікСторінка2/11
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Циклограма роботи районного методичного кабінету


Понеділок

 • Нарада РМК

 • Інструктаж з методистами РМК

 • Науково-методична рада РМК

 • День самоосвіти методиста

 • День практичних психологів та соціальних педагогів

 • День працівників позашкільних установ

Вівторок

 • День керівників навчального закладу

 • День учителів іноземних мов

 • День класних керівників, керівників шкільних музеїв, кімнат, комплексів

 • День учителів початкових класів

 • День учителів математики, фізики, інформатики

 • День куратора НОУ «Пошук», керівника науково-дослідницької роботи МАН

 • Школа вдосконалення майстерності молодого вчителя

Середа

 • День працівників дошкільних навчальних закладів, дошкільних груп НВК

 • День учителів української мови та літератури

 • День учителів світової літератури

 • День учителів біології

 • День учителів географії, економіки

 • День учителів предметів художнього циклу

 • День шкільного бібліотекаря

 • День учителів індивідуального та інклюзивного навчання

Четвер

 • День заступників директорів з виховної роботи

 • День педагогів-організаторів

 • День учителів суспільних предметів

 • День учителів хімії

 • День докурсової консультації

 • День тематичного контролю

П'ятниця

 • День заступників директорів з навчально-виховної роботи

 • День учителів основ здоров’я, екології

 • День учителів трудового навчання та креслення

 • День учителів фізичної культури та захисту Вітчизни

 • День координаторів роботи з обдарованими дітьми

Засідання науково-методичної ради РМК


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

 • Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році.

30.08.2013

Протокол


Радковська Т.В.
 • Про підсумки проведення ЗНО навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 році.Кіселик Н.Б
 • Пріоритетні напрями роботи районних методичних об'єднань учителів-предметників в умовах неперервної освіти. Погодження планів роботи ММО та інших форм роботи з педагогами.Радковська Т.В.,

Методисти • Про погодження та затвердження авторських програм курсів за вибором, факультативів, гуртків.Методисти РМК

2.

 • Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 29.10.2012 р. № 2 «Про хід дослідно-експерименталь-ної роботи та інноваційної діяльності у закладах освіти району».

28.10.2013

Протокол

Радковська Т.В., завідувач РМК, координатори ДЕД
 • Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 29.10.2012 № 2 «Про організацію самоосвіти педагогічних працівників у міжатестаційний період»Методисти РМК

 • Про удосконалення організаційно-методичного супроводу діяльності освітніх округівМетодисти РМК, координатори діяльності округів
 • Про організа-ційно-методичне та педагоггічне забезпечення ефективності викладання іноземних мов у ЗНЗ районуБойко Г.С.
 • Про рівень методичної готовності викладання укра-їнської мови та літературиу 5 класі за новою програмоюФедорович Н.М.
3.

 • Про хід виконання ріше-ння науково-методичної ради від 24.12.2012 р. № 3 «Про органі-зацію та ефектив-ність методичної роботи у Велико-межиріцькому НВК «Школа-гімназія»

23.12.2013

Протокол

Радковська Т.В., Полюхович Г.В., ЗДНВР Великомежиріць-кого НВК
 • Про створення умов у загально-освітніх та поза-шкільних на-вчальних закладах району для реа-лізації творчого потенціалу школярів, розширення їх накового світогляду відповідно до вимог Положння про Малу академію наукКоваль С.А.

 • Про організаційно-методичне та педагогічне забезпечення інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладівПоліщук Н.О.
 • Про розгляд досвіду роботи вчителів, що атестуються в 2013/2014 навчальному році на присвоєння педагогічного звання "вчитель-методист" та відповідність раніше присвоєному зва-нню "вчитель-методист".Методисти
4.

 • Про хід вико-нання рішення науково-мето-дичної ради від 25.06.2012 р. № 6 «Про хід дослідно-експериментальної роботи у Корецькому ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1».

24.02.2014

Протокол

Радковська Т.В., Остапчук О.О., директор ЗНЗ
 • Про організаційно-методичне та педагогічне забезпечення ефективності викладання суспільних предметівКіселик Н.Б.
 • Про органі-зацію роботи з учителями математики щодо підви-щення їх професійної майстерності у міжкурсовий періодГригоренко О.В.
 • Про схвалення матеріалів педагогічного досвідуРадковська Т.В., методисти • Про схвалення матеріалів на конкурс-ярмарок «Педагогічний вернісаж».Радковська Т.В., методисти
 • Про хід атестації у 2012-2013 н.р.Радковська Т.В.,

Методисти

 • Про впровадження ІКТ учителями-предметниками та формування інформаційної компетентності учнівФедорович Н.М.
5.

 • Про хід вико-нання рішення науково-методичної ради від 29.04.2013 № 5 «Про організацію та ефективність методичної роботи в Копитівському НВК

28.04.2014

Протокол

Радковська Т.В., методисти РМК, Корсун О.П., ЗДНВР
 • Про організа-ційнометодичне та педагоггічне забезпечення ефективності викладання трудового навча-ння у ЗНЗ районуЛогацька Т.І. • Про забезпе-чення науково-методичного супроводу інди-відуального на-вчання, інклюзивної освіти відповідно до постанови КМ України «Про затвердження по-рядку організації інклюзивного на-вчання у загальноосвітніх навчальних закладах»Дець Н.А., завідувач РПМПК
 • Про затвердження досвіду роботи вчителів щодо

організації навчально-вихов-ного процесу в умовах упровадження інноваційних технологій
Методисти • Про резуль-тативність участі учнів в обласних предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт.Павлюк Л.В.,

Коваль С.А.

 • Про застосування моніторингу при вивченні стану стану викладання предметів.Кіселик Н.Б.
6.

 • Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 03.06.2013 № 6 «Про організацію та ефективність методичної роботи з педагогами-виховниками ЗНЗ району»

16.06.2014

Потокол

Літвинчук О.С.

 • Звіт про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами за 2012/2013 н.р. та пріоритетні завдання на 2013/2014 н.р.Радковська Т.В. • Про готовність педагогічних працівників навчальних закладів району до впроваджуння нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти у 2013-2014 н.р.Радковська Т.В., методисти
 • Схвалення плану роботи районного методичного кабінету на 2014-2015 н.р.Радковська Т.В.


ІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Кординація діяльності з Рівненським ОІППО


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Участь в нараді-семінарі завідувачів Р (М)МК (Ц) у рамках обласної серпневої конференції педагогічних працівників

28.08.2013
Радковська Т.В.
2.

Участь в онлайн-нараді методистів, що відповідають за стан навчання географії та економіки з теми «Планування методичної роботи та організація навчально-виховного процесу з географії та економіки в 2013-2014 навчальному році» (спільно з кабінетом дистанційної освіти).

23.08.2013
Павлюк Л.В.
3

Участь в інструктивно-методичній нараді методистів районних (міських) методичних кабінетів про викладання інформатики у 2013-2014 н. р.

20.08.2013
Григоренко О.В.
4

Опрацювання методичних рекомендацій щодо планування роботи психологічної служби Рівненської області на 2013-2014 н.р.

До 30.08.2013
Федорович Н.М.
5

Участь в інструктивно-методичній нараді «Упровадження Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

серпень
Радковська Т.В., Павлюк Л.В., Коваль С.А.
6

Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації і проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання у 2013-2014 н. р.

До 30.08.2013
Кіселик Н.Б.
7

Участь в інструктивно-методичній нараді з теми «Особливості вивчення математики у 2013-2014 н. р.»

27.08.2013
Григоренко О.В.
8

Участь в інструктивно-методичній онлайн-нараді для методистів Р(М)МК(Ц), які відповідають за організацію методичної роботи з учителями біології, хімії, екології, природознавства, основ здоров′я.

22.08.2013
Літвинчук О.С., Логацька Т.І., Коваль С.А.
9

Участь в інструктивно-методичній нараді для методистів, що відповідають за стан іноземних мов з питань організації навчально-виховного процесу з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році.

26.08.2013
Бойко Г.С.
10

Участь у семінарі-практикумі для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що відповідають за науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми з теми «Конструювання моделі підготовки педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями в умовах випереджувальної післядипломної освіти».

24.09.2013
Павлюк Л.В., Коваль С.А.
11

Участь у науково-практичному семінарі з теми «Профільне навчання з інформатики у сучасній школі: проблеми та перспективи» (спільно з факультетом математики та інформатики РДГУ).

25.09.2013
Бойко Г.С., Григоренко О.В.
12

Участь в онлайн-семінарі «Використання Web-сервісів у роботі педагогічних працівників».

19.09.2013
Федорович Н.М., методисти РМК
13

Участь у науково-практичному семінарі для новопризначених практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області з теми «Практичний психолог та соціальний педагог в освітньому закладі: особливості організації діяльності, основні напрями та зміст роботи» (спільно з кафедрою педагогіки і психології).

12.09.2013
Федорович Н.М.
14

Участь у семінарі-тренінгу для практичних психологів із теми «Активізація особистісних детермінант професійного становлення психолога» (на базі Рокитнівського району).

26.09.2013
Федорович Н.М.
15

Участь у науково-практичному семінарі для методистів світової літератури з теми «Компетентнісно орієнтований підхід до вивчення світової літератури та російської мови в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

26-27.09.2013
Бойко Г.С.
16

Участь у онлайн-семінаір для педагогічних працівників навчальних закладів із проблем впровадження інклюзивного навчання з теми «Сучасні підходи до організації інклюзивного освітнього простору: практика діяльності навчальних закладів».

10.09.2013
Дець Н.А.
17

Участь у науково-практичному семінарі із теми «Особливості вивчення хімії у ЗНЗ в умовах профільного навчання» (на базі Млинівського району).

26.09.2013
Логацька Т.І.
18

Участь у навчально-методологічному семінарі учителів польської мови з теми «Робота вчителя польської мови за Державним освітнім стандартом базової загальної освіти і новими програмами».

18.09.2013
Бойко Г.С.
19

Участь у семінарі-практикумі для вчителів музичного мистецтва та методистів РМК з теми «Творчий розвиток особистості засобами комплексної взаємодії мистецтв» (на базі ЗОШ №27).

26.09.2013
Перестюк М.М.
20

Участь у семінарі-практикумі учителів галузі «Мистецтво» з теми «Нові тенденції мистецької освіти: напрямки та перспективи» (на базі м.Острога).

24.09.2013
Перестюк м.М.
21

Сучасні підходи до роботи вихователя та класного керівника з проблем супроводу дитячої обдарованості.

Вересень
Павлюк Л.В., Літвинчук О.С.
22

Участь в інтернет-конференції «Удосконалення форм, змісту та організації професійного конкурсу «Учитель року – 2014».

17.09.2013
Радковська Т.В., методисти
23

Участь у майстер-класі завідувача районного навчально-методичного центру Сарич С.П. із теми «Система науково-методичного супроводу формування конкурентоспроможного педагогічного фахівця для побудови якісно орієнтованого освітнього простору» (Зарічненський район).

26 – 27.09.2013
Радковська Т.В.
24

Участь в інструктивно-методичній онлайн-нараді для методистів світової літератури з теми «Актуальні проблеми впровадження нових навчальних програм зі світової літератури та російської мови».

19.09.2013
Бойко Г.С.
25

Участь в інструктивно-методичній онлайн-нараді для методистів, відповідальних за початкове навчання з теми «Особливості оцінювання учнів початкових класів за новими критеріями».

11.09.2013
Перестюк М.М.
26

Участь в інструктивно-методичній нараді керівників ЗНЗ із проблем розвитку регіональної мережі громадсько активних шкіл.

Вересень
Ракдковська Т.В.
27

Участь в інструктивно-методичній нараді щодо змісту та методів фізичного виховання в умовах профільного навчання з учителями фізичної культури профільних класів

12.09.2013
Григоренко О.В.
28

Участь у семінарі методистів дошкільної освіти районних (міських) методичних кабінетів(центрів) з теми: «Формування життєвої компетентності дошкільника у світлі реалізації Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) (на базі Здолбунівського району).

17-18.10.2013
Поліщук Н.О.
29

Участь у науково-практичному семінаір для методистів районних (міських) методичних кабінетів з теми «Інноваційні технології навчання вчителя географії та економіки» (на базі ЗНЗ м. Дубно).

17.10.2013
Павлюк Л.В.
30

Участь у вебінарі «Уроки успіху фінської освіти – ресурс позитивних змін в українській школі».

16.10.2013
Радковська Т.В.
31

Участь у семінарі-тренінгу для практичних психологів з теми «Емоційно-вольова саморегуляція як передумова формування психічної толерантності».

09.10.2013
Федорович Н.М.
32

Участь у науково-практичному семінарі методистів районних (міських)методкабінетів (центрів), які відповідають за стан навчання суспільних предметів з теми «Сучасні підходи до використання краєзнавчого матеріалу на уроках суспільних предметів» (на базі ЗНЗ Здолбунівського району).

17-18.10.2013
Кіселик Н.Б.
33

Семінар-практикум для завідувачів рай(міськ)методкабінетів (центрів) із теми «Роль методичних служб у формуванні інформаційно-комуніаційної та медіа освітньої компетентності у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку»

10-11.10.2013
Радковська Т.В., методисти РМК
34

Участь у семінарі методистів, відповідальних за бібліотечні фонди шкільних підручників, з теми «Особливості формування інформаційно-комунікаційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу».

29.10.2013
Радковська І.І.
35

Участь у семінарі учителів та методистів із математики з теми «Особливості роботи з обдарованими дітьми» (на базі ЗНЗ м. Рівне).

31.10.2013

Григоренко О.В.
36

Участь у семінарі-практикумі для методистів, що відповідають за стан навчання з біології та основ здоров’я з теми «Організація науково-методичної роботи з учителями біології, природознавства та основ здоров'я: забезпечення впровадження Державного стандарту в частині базової загальної середньої освіти». (база проведення – навчальні заклади м.Рівне).

16.10.2013
Літвинчук О.С., Коваль С.А.
37

Участь в інтернет-семінарі (форумі) з теми «Формування єдиного інформаційно-освітнього простору регіону: проблеми та перспективи використання».

17.10.2013
Радковська Т.в., методисти РМК
38

Участь у семінарі-практикумі для методистів, що відповідають за стан навчання фізики з теми «Технологічний підхід до вивчення фізики» (Дубровицький р-н).

жовтень
Григоренко О.В.
39

Участь у теоретико-методологічному семінарі для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із теми «Використання ІКТ-технологій на уроках іноземної мови» (на базі Дубенського районного методичного кабінету).

09.10.2013
Федорович Н.М.
40

Участь у теоретико-практичному семінаір для вчителів німецької мови з теми «Роль ІКТ у підвищенні фахового рівня вчителя німецької мови».

24.10.2013
Бойко Г.С.
41

Участь у теоретико-методологічному семінарі для керівників методоб’єднань вчителів англійської мови з теми «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови».

24.10.2013
Бойко Г.С.
42

Участь у семінарі-практикумі для вчителів образотворчого мистецтва та методистів РМК із теми «Інноваційні технології розвитку творчої активності школярів».

16.10.2013
Перестюк М.М.
43

Участь у всеукраїнському вебінарі з теми «Використання соціальних сервісів Веб 2.0 в діяльності методиста».

02.10.2013
Радковська Т.В., методисти РМК
44

«Круглий стіл» із теми «Формування здоров’я у дітей дошкільного віку» (на базі Корецького ДНЗ №1).

Жовтень
Полущк Н.О.
45

Участь у семінарі для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що відповідають за науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми з теми «Система роботи закладів нового типу з обдарованими дітьми» (на базі м. Дубно).

21-22.11.2013
Павлюк Л.В., Коваль С.А.
46

Участь у семінарі етодистів з інформатики РМК та керівників районних (міських) МО вчителів інформатики «Сучасні підходи до впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах» (на базі Гощанської гімназії).

27-28.11.2013
Григоренко О.В.
47

Участь у семінарі методистів, відповідальних за трудове навчання, керівників методоб’єднань учителів трудового навчання з теми «Технології активізації професійного самовизначення школярів» (на базі ЗНЗ та МНВК Березнівського району).

07.11.2013
Логацька Т.І.
48

Участь у семінарі-тренінгу для новопризначених соціальних педагогів «Розвиток позитивної особистісної мотивації як шлях до активізації професійного саморозвитку».

12.11.2013
Федорович Н.М.
49

Участь у семінарі-тренінгу для практичних психологів «Активізація особистісних детермінант професійного становлення психолога». Друга тренінгова сесія (Сарненський район).

21.11.2013
Федорович Н.М.
50

Участь у науково-практичниому семінарі для методистів української мови «Організація читацької діяльності школярів на особистісно зорієнтованому уроці української літератури».

14-15.11.2013
Федорович Н.М.
51

Участь у науково-практичному семінарі «Інклюзивна освіта: соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами» (для керівників ЗНЗ).

14.11.2013
Дець Н.А.
52

Участь у науково-практичному семінарі для методистів, відповідальних за початкове навчання, з теми «Викладання інформатики у 2 класі: проблеми та перспективи» (на базі Рівненського району).

06.11.2013
Перестюк м.М.
53

Участь у семінарі з теми «Забезпечення медико-педагогічного контролю за заняттями з фізичної культури і спорту» (м.Острог).

06.11.2013
Григорренко О.В.
54

Участь у семінарі-практикумі для методистів РМ(М)К та керівників (районних) міських методоб’єднань з художньої культури з теми «Інноваційний тенденції в мистецькій освіті».

14.11.2013
Перестюк м.М.
55

Участь у «Круглому столі» з теми «Упровадження в освітньо - виховний процес дошкільних установ інноваційних здоров’язберігаючих технологій».

26.11.2013
Поліщук Н.О.
56

Участь у «Круглому столі» для учителів економіки з теми «Інтеграція економічних та споживчих знань у базові шкільні дисципліни».

07.11.2013
Павлюк Л.В.
57

Участь у «Круглому столі» з використанням системи відео-конференції веб-порталу «Освіта Рівненщини» з теми «Формування та збереження сімейних цінностей особистості у загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-практичний аспект».

14.11.2013
Літвинчук О.С.
58

Участь в онлайн-нараді для методистів РМ(М)К відповідальних за ІКТ.

12.11.2013
Федорович Н.М.
59

Участь в інформаційно-методичній онлайн-нараді для завідувачів та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з теми «Здійснення дослідницько-експериментальної роботи: інноваційні підходи».

05.11.2013
Радковська Т.В., методисти РМК
60

Участь у семінаір-практикумі «Методичне забезпечення формування інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогічних працівників».

05.12.2013Федорович Н.М., Літвинчук О.С., Коваль С.А.
61

Участь у науково-практичному семінарі для методистів світової літератури «Інтерпретаційна компетентність учителя та учня: практика формування».

05-06.12.2013Бойко Г.С.
62

Участь у науково-практичному семінарі «Використання інформаційно-компютерних та допоміжних засобів навчання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

11.12.2013


Дець н.А.
63

Участь в онлайн-семінаір для педагогічних працівників навчальних закладів із проблем впровадження інклюзивного навчання з теми «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

03.12.2013Дець Н.А.
64

Участь у семінарі із підготовки педагогів-тренерів за програмою «Дорослішай на здоров’я».

09-13.12.2013


Літвинчук О.С.
65

Участь у семінарі керівників шкільних музеїв «Використання інноваційних музейних технологій у навчально-виховному процесі» (на базі шкільного музею «Пам'ять» Млинівської гуманітарної гімназії).

11.12.2013Літвинчук О.С.
66

Участь у семінарі-практикумі для учителів фізичної культури «Здійснення медико-педагогічного контролю в процесі фізичного виховання школярів. Результати проведення поглибленого медичного огляду учнів Корецького району.

04.12.2013


Григоренко О.В.
67

Участь у навчально-теоретичному семінарі вчителів польської мови з теми «Особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи на уроках польської мови».

11.12.2013Бойко Г.С.
68

Участь у семінарі-практикумі для вчителів мистецтва з теми «Інноваційна культура сучасного вчителя мистецтва як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу» (на базі м.Кузнецовськ).

20.12.2013Перестюк М.М.
69

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління професійним розвитком педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти».

12–13.12.2013Радковська Т.В., методисти РМК
70

Участь у «Круглому столі» для практичних психологів, слухачів курсів підвищення кваліфікації з теми «Моделі взаємодії між практичними психологами дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення оптимальних умов для адаптації дитини в умовах школи».

11.12.2013Федорович Н.М.
71

Участь у «Круглому столі» для вчителів музичного мистецтва з теми «Вивчення музично-естетичних смаків та ідеалів підлітків».

28.12.2013


Перестюк М.М.
72

Участь в Інтернет-школі новопризначеного методиста районного (міського) методичного кабінету (центру) з теми «Координація діяльності методичних кабінетів навчальних закладів району (міста)».

10.12.2013
Радковська Т.В., Коваль С.А.
73

Участь у майстер-класі «Організація та здійснення моніторингу готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми» ( на базі Радивилівського р-ну.).

17.12.2013
Радковська Т.В., Павлюк Л.В., Кіселик Н.Б.
74

Участь в інструктивно-методичній нараді для методистів районних (міських) методкабінетів з підготовки матеріалів до конкурсу «Молодь тестує якість».

21.12.2013
Павлюк Л.В.
75

Участь в онлайн-нараді «Про підсумки організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2013р.».

26.12.2013
Радковська Т.В., Павлюк Л.В.
76

Прогнозування, планування і робота щодо підвищення кваліфікації методистів КРМК, педагогічних працівників навчальних закладів району

Періодично упродовж року

Пропозиції, план, направлення

Павлюк Л.В.
77

Участь працівників КРМК у заходах, організованих Рівненським ОІППО у 2014 році.

Відповідно до плану роботи РОІППО на 2014 р.
Радковська Т.В., методисти

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка