План роботи на літній оздоровчий період с. 73 77 Додаток 1,2Сторінка1/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗМІСТ

Загальні відомості про комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради».... ..с.3 – 4

Розділ 1.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2013/2014 н.р........с.5 – 32
Розділ 2.

Завдання на новий 2014/2015 н.р. та оздоровчий період........................с.33 – 35


Розділ 3.

Методична робота з кадрами.....................................................................с.36 – 46


Розділ 4.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…………………… с.47 – 53


Розділ 5.

Організаційно-педагогічна робота............................................................с.54 – 62


Розділ 6.

Робота методичного кабінету....................................................................с.63 – 68


Розділ 7.

Адміністративно-господарська діяльність……………….......................с.69 – 72


План роботи на літній оздоровчий період................................................с.73 – 77
Додаток 1,2.

Охорона життя та безпека життєдіяльності ............................................с.78 – 85

Додаток 3.

Охорона праці.....................................................................................................с.86

Додаток 4.

Соціальний захист..............................................................................................с.87

Додаток 5.

Свята, розваги, дні здоров’я в дошкільному закладі................................с.88 – 89

Додаток 6.

Гурткова робота………………………………………………………………..с.90

Додаток 7.

План роботи з молодими спеціалістами………………………………... с.91 – 92

Додаток 8.

Річний план роботи соціально-психологічної служби..............................с.93 –114Загальні відомості

про комунальний заклад

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267

компенсуючого типу Харківської міської ради»


Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)

комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради»

Ідентифікаційний код

24479527

Адреса закладу

61082 м. Харків, проспект Московський, 208/2

Телефон

392-13-25

E-mail

dnz267@kharkivosvita.net.ua

сайт

www.dnz267.edu.kh.ua

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

Баштинська Зоя Іванівна

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ)

вища, Харківський державний університет

ім. О.Н. Горького, історик, викладач історії та суспільствознавства, 1983; Харківський обласний інститут удосконалення вчителів, логопед, 1988Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу

Любінецька Людмила Володимирівна

Освіта вихователя - методиста (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ)

вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, методист дошкільного виховання, 1996

Дата заснування закладу

30.11.1963

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту

2011 рік

Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи )

компенсуючого типу (зі спеціальними групами для дітей з порушеннями зору)

Термін проведення експертизи

12 лютого – 26 лютого 2014 року

Мова навчання

українська

Перелік навчальних програм

Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (2012), програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (2012), програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років»

Характеристика мережі:

 • груп з 12-ти годинним перебуванням дітей;

 • груп з 10,5 годинним перебуванням дітей;

 • груп з 9-ти годинним перебуванням дітей

5 (в тому числі 1група раннього віку)

2
4


Режим роботи закладу

з 07.00 до 19.00

Кількість штатних одиниць

56


Характеристика кадрового складу:
Музичний керівник – Касьян Ольга Олексіївна, освіта середня спеціальна, стаж роботи 31 рік, кваліфікаційна категорія «молодший спеціаліст».

Вчителі-дефектологи – Довженко Зінаїда Пантеліївна, освіта вища педагогічна, стаж роботи 36 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»; Євдошенко Ольга Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж роботи 34 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»; Козир Олена Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж роботи 8,5 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»; Нікітіна Наталя Михайлівна, освіта вища педагогічна, стаж роботи 9,5 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії».

Практичний психолог – Хижниченко Алла Дмитрівна, освіта вища спеціальна, стаж практичної роботи 33 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії».

Соціальний педагог – Мандрикіна Надія Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж практичної роботи 4 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Лікар-офтальмолог Тарасова Валентина Тимофіївна, освіта вища медична, стаж практичної роботи 32 роки.

Сестра медична старша Левченко Наталія Іванівна, освіта неповна вища, стаж роботи 21 рік.

Медична сестра-ортоптистка – Міщенко Валентина Тимофіївна, освіта неповна вища, стаж роботи 36 років.


Розділ 1

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2013/2014 навчальний рік
Діяльність комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради» у 2013/2014 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України».

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на усунення недоліків організації роботи закладу за 2012/2013 навчальний рік та її вдосконалення у 2013/2014 навчальному році.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2013/2014 н.р., колектив закладу намагався використовувати оптимальні способи навчання та виховання дітей із порушеннями зору, зберегти та зміцнити їх фізичне та психічне здоров’я, створити необхідні передумови для досягнення кожним вихованцем реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (2012) та чинними освітніми програмами.

Здійснення навчально-виховної, корекційно-відновлювальної та лікувально-профілактичної роботи з дітьми, які мають порушення зору, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання пріоритетних завдань:

- вдосконалення освітньо-корекційних послуг дітям з порушеннями зору;

- формування правової самосвідомості дошкільників у процесі навчально-виховної діяльності;

- забезпечення умов для формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей у повсякденні.

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню інтерактивних форм роботи, які дали змогу внести в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяли згуртуванню коллективу. Крім цього вони мають значні переваги перед традиційними формами роботи. Їхня оригінальність, новизна викликали у членів педагогічного колективу інтерес, використання ігрових методів допомагало зняти суб'єктивні бар'єри в спілкуванні та охопити весь потенціал педагога: рівень та обсяг компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії.

Головною метою методичної роботи у 2013/2014 н.р. було: допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Методична робота в дошкільному закладі   базувалася  на засадах систематичності, послідовності, наступності, масовості; конкретності, урахування специфіки роботи дошкільного закладу, індивідуалізації та диференціації у підході до педагогічних працівників; колективного характеру при поєднанні групових та індивідуальних, обов'язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів тощо. 

Завідувачем закладу були створені достатні організаційно-педагогічні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників. 

Так у 2013/2014 навчальному році курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» пройшли:
з/п


П.І.Б.

педагога


Посада

Дата

проходження

курсів


посвідченняНапрям, за яким підвищувалася кваліфікація

1

Хижниченко Алла Дмитрівна

вихователь

04.10.2013

137/25

вихователі дошкільних навчальних закладів

2

Жерденко Ольга Анатоліївна

вихователь

22.11.2013

189/12

вихователі дошкільних навчальних закладів

3

Самородова Тамара Миколаївна

вихователь

21.03.2014

46/22

вихователі дошкільних навчальних закладів

4

Новодранова Людмила Василівна

вихователь

25.04.2014

69/18

вихователі дошкільних навчальних закладів

5

Козир Олена Анатоліївна

вчитель-дефектолог

18.04.2014

65/15

логопеди закладів освіти

6

Любінецька Людмила Володимирівна

вихователь

23.05.2014

86/12

вихователі дошкільних навчальних закладів

Дієвою формою підвищення наукового та методичного рівня педагогів закладу було відвідання ними районних методичних об’єднань.

Завідувач Баштинська З.І. та вихователь–методист Любінецька Л.В. підвищували свій професійний та фаховий рівень шляхом відвідання районного методичного об’єднання для керівників і вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів і навчально-виховних комплексів Фрунзенського району. Здобуті знання ефективно застосувалися в адміністративній та методичній роботі.

Активними слухачами районного методичного об’єднання для вихователів молодших і середніх груп були Кобиляцька Т.М., Широбокова О.Б., Мукхопадхяй Л.О., Закіпна О.В., Меньшикова О.С. Вони поглибили та систематизували знання з організації навчально-виховного процесу з дітьми молодшого дошкільного віку та апробували на практиці запропоновані там методи та прийоми в роботі з вихованцями з порушеннями зору.

Вихователі Бондаренко Л.В. та Байрачна І.О. відвідували районне методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку, де систематизували знання про розвиток дітей раннього віку відповідно до сучасних запитів держави в галузі дошкільної освіти.

Музичний керівник Касьян О.О., знайомлячись з досвідом колег щодо організації навчально-виховної та гурткової роботи з музичного виховання, адаптувала отримані знання для роботи в умовах роботи закладу компенсуючого типу.

Після кожного засідання методичного об’єднання педагоги отримували домашні завдання, виконання яких сприяло збагаченню знань та власного досвіду.

Сестра медична старша Левченко Н.І. відвідувала районне методичне об’єднання для медичних сестер, де змогла систематизувати знання про форми роботи з дітьми, батьками та педагогами закладу щодо профілактики захворюваності дошкільників, організації медичного обслуговування та харчування дошкільників.

Підвищенню рівня педагогічної майстерності сприяла й атестація педагогів. За підсумками чергової атестації Жерденко О.А. підтвердила відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», Меньшикова О.С. – відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

Вихователям Широбоковій О.Б. та Бондаренко Л. В. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», а вчителям-дефектологам Довженко З.П. та Нікітіній Н.М. – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Атестаційною комісією І рівня КЗ «ДНЗ № 267» було порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «вихователь-методист» і нагородження грамотою МОНУ Близнюк Тетяні Валеріївні.

Документація з питань атестації ведеться відповідно до нормативних вимог.

Згідно із Законом України «Про освіту» педагогічні рацівники протягом навчального року підвищували професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Провідною свідомою формою вдосконалення професійної компетентності була самоосвіта, що сприяла засвоєнню, оновленню, поширенню та поглибленню знань, узагальненню досвіду шляхом цілеспрямованої, систематичної самоосвітньої роботи та була спрямована на саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

Одним із засобів здійснення самоосвіти була передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так у 2013/2014 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Джміль», «Дитячий садок», «Дефектологія», «Психологія дошкілля», «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу».

Процес надбання необхідних знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці, поза ним із різних джерел - додатково до тих, що здобуті в базових навчальних закладах, відбувався з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб дошкільного закладу.


Підвищення рівня фахової майстерності


Методичний кабінет протягом навчального року поповнювався методичними посібниками, літературою, рекомендаціями, конспектами занять, пам’ятками, анкетами, тестами, сценаріями заходів різної діяльності з дітьми відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти. Діють методичний куточок, тематичні виставки, матеріал яких постійно оновлюються. Все це орієнтує педагогів на створення умов для повноцінного розвитку індивідуальності кожної дитини. Однак потребує доповнення та систематизації картотека ЕПД з питань дошкільної освіти.

Удосконаленню роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі сприяв конкурс-огляд груп, кабінетів, робочих місць до 2013/2014 навчального року.

Так, відповідно до Положення про конкурс-огляд, переможцями його стали колективи:


 • старшої групи № 4 (вихователь Понкратова Н.П., помічник вихователя

Пасічник І.І.); середньої групи № 9 (вихователі Близнюк Т.В., Єремєєва Т.О., помічник вихователя Алієва А.С.) - І місце;

 • молодшої групи № 6 (вихователі Бакалейко І.Ю., Рикун Н.Л., помічник

вихователя Ільченко В.Д.); старшої групи № 7 (вихователь Пасічник О.Б., помічник вихователя Редько Н.В.) – ІІ місце;

 • групи раннього віку № 1 (вихователі Бондаренко Л.В., Байрачна І.О.,

помічник вихователя Яценко І.Г.), старшої групи № 8 (вихователі Сергєєва Н.М., Самородова Т.М., помічник вихователя Дробот Н.А.) – ІІІ місце.

За 2013/2014 навчальний рік у формі співбесіди, індивідуально, з групою відповідно до річного плану роботи та за потребою для педагогів закладу були проведені такі консультації:

- «Про особливості планування освітньо-виховної роботи у 2013/2014 навчальному році» – 05.09.2013 (Любінецька Л.В.).

- «Створення педагогічних умов для фізичного розвитку дошкільників у контексті дотримання прав дитини» – 24.10.2013 (Любінецька Л.В.).

- «Про основи корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору» – 14.11.2013 (Нікітіна Н.М., Євдошенко О.А.);

- «Оздоровчі технології в дошкільному закладі» –18.12.2013 (Любінецька Л.В.);

- «Вивчення декількох мов у дошкільному віці» – 27.12.2013 (Козир О.А.).

Така форма роботи з педагогами сприяла професійному самовдосконаленню педагогів закладу.

Протягом навчального року було проведено педагогічні ради:

- «Про підсумки діяльності закладу у 2012/2013 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2013/2014 н.р.» - 31.08.2013;

- «Правове виховання дошкільників – складова системи безперервної освіти і виховання нового покоління громадян» - 24.12.2013;

- «Забезпечення умов для формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників у повсякденні» - 31.03.2014;

- «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу у 2013/2014 навчальному році» - 30.05.2014.

На них обговорювалися актуальні питання навчання і виховання дошкільників з порушеннями зору, пов’язані з виконанням пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи.

Протягом року було проведено 8 колективних переглядів, метою яких був обмін досвідом та втілення його у практичну діяльність. Тема колективних переглядів відповідала проблемам, порушеним на засіданнях педагогічної ради. Вміння застосовувати ефективні методи та прийоми в роботі з дітьми показали вихователі Мукхопадхяй Л.О., Близнюк Т.В., Жерденко О.А., Єремєєва Т.О.

Робота школи передового педагогічного досвіду, членами якої були Близнюк Т.В., Хижниченко А.Д., Мандрикіна Н.А., Любінецька Л.В., була спрямована на вирішення актуальних завдань морально-правового виховання дитини-дошкільника та забезпечення стійкої ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення.

Розроблені ними цикл консультацій, конспекти міні-занять з правового виховання допоможуть педагогам закладу урізноманітнити форми роботи з батьками та дітьми.

Творча група закладу продовжила роботу над пошуком ефективних прийомів, спрямованих на опанування дітьми практичних мовленнєвих умінь, вироблення єдиного педагогічного підходу з боку педагогів та батьків до реалізації вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Забезпеченням кожного вихованця медико – психолого – педагогічним супроводом, що сприяв фізичній, психологічній та морально – правовій безпеці дитини з порушенням зору, займалися члени ХОПМПК.

Варто зазначити, що протягом року педагоги закладу приймали участь у заходах, що проводилися управлінням освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради.

Так у січні 2014 року робота вихователя-методиста Любінецької Л.В.

«Увиразнення мови вихователів – шлях до збагачення мовлення дошкільників» приймала участь у районній виставці-ярмарку «Виховний потенціал уроку в сучасній системі національної освіти» (до 200-річчя від дня народження

Т.Г. Шевченка) та отримала диплом І ступеню ХХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій 2014 року. У роботі Любінецька Л.В. стисло описала етапи розвитку української мови, розкрила значення правильної мови дорослих для становлення особистості дошкільника, надала рекомендації колегам щодо проведення різних форм роботи з педагогами, батьками, дошкільниками.

На методичній раді управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради, що відбулася 31.03.2014, був схвалений досвід роботи вихователя вищої категорії Близнюк Т.В. «Формування початків духовності у дошкільників». Планується розглянути досвід роботи вчителя-дефектолога закладу Нікітіної Н.М. «Особливості формування пам’яті дошкільників із порушеннями зору за допомогою дидактичних ігор» на засіданні методичної ради управління освіти.

Завідувач закладу Баштинська З.І. та вихователь-методист Любінецька Л.В. проводять певну роботу щодо стимулювання педагогів до друкування статей, конспектів занять тощо у фахових виданнях.

Так у ювілейному 10 випуску збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» (2014) у розділі «Актуальні проблеми педагогіки, психології, соціології» опублікована стаття вчителя-дефектолога вищої категорії Євдошенко О.А. «Корекційно-педагогічна діяльність з розвитку зорового сприймання у дітей з порушеннями зору».

У науково-методичному журналі «Логопед» (№ 2 за 2014 рік) надрукована стаття вчителя-дефектолога Нікітіної Н.М. «Особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, які мають порушення зору».

Роботу колективу авторів (Баштинська З.І., Любінецька Л.В., Довженко З.П., Козир О.А.) «Форми корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями зору» планується затвердити на засіданні районної колегії у вересні 2014 року.

Вихователь Меньшикова О.С. приймала участь у районному конкурсі «Вихователь року – 2014», однак не зайняла призового місця.

Участь педагогів у таких методичних заходах сприяла розвитку творчості педагогів, стимулювала підвищення їх наукового рівня.

19.03.2014 на базі закладу було проведено методичне об’єднання для вихователів груп молодшого дошкільного віку (4-го, 5-го р.ж. ) «Розвиток мовлення – запорука успішного навчання в школі» – 19.03.2014. Активну участь у ньому взяли вихователі Мукхопадхяй Л.О., Меньшикова О.С.

За оцінками учасників заходу воно було проведено на високому організаційному та науково-методичному рівні.

З метою забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки педагогів щодо правового виховання дошкільників, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, активізації на творчий пошук найоптимальніших засобів і прийомів ознайомлення вихованців з їх правами 21.11.2013 для педагогів було проведено семінар-практикум «Правове виховання дошкільників – необхідна складова безперервної освіти та виховання нового покоління». У його підготовці та проведенні активну участь взяли практичний психолог Хижниченко А.Д., соціальний педагог Мандрикіна Н.А.

Крім цього вихователь-методист закладу Любінецька Л.В. та вчителі-дефектологи Нікітіна Н.М., Козир О.А., Євдошенко О.А., Довженко З.П. підготували та провели проблемний семінар «Педагогічні основи корекційної роботи з дітьми з порушеннями зору». На ньому вихователі систематизували знання про основи організації корекційної роботи та специфіку роботи з дітьми з порушеннями зору.

З 12 по 26 лютого 2014 року була проведена державна атестація закладу. За результатами атестаційної експертизи встановлено, що всі установчі документи відповідають вимогам законодавства. Освітній процес організовано за фізкультурно-оздоровчим напрямом.

Зазначено, що ділова документація з питань прийому дітей до дошкільного навчального закладу ведеться відповідно до нормативних вимог. Однак у всіх групах наповнюваність перевищує норму.

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад в основному укомплектовано педагогічними кадрами. Колектив закладу відзначається стабільністю, багаторічним досвідом роботи, прагненням створити комфортні умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя дитини; формування її особистості, розвитку творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Серед педагогічних працівників мають відповідну вищу педагогічну освіту 12 осіб, 2 - вищу кваліфікаційну категорію, 2 – звання «вихователь-методист», що складає 43 %. 7 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «молодший спеціаліст».

Відповідно до річного плану роботи вихователем-методистом Любінецькою Л.В. спланована методична робота з педагогічними кадрами. Однак не передбачено індивідуальні форми роботи з педагогами.

У закладі спланована та здійснюється робота щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу. Однак у аналітичних довідках за результатами психодіагностики не конкретно висвітлено рекомендації щодо параметрів, які вивчалися.

Відмічено, що у закладі планомірно здійснюється корекційно-педагогічна та лікувальна робота у спеціально кабінетах, обладнаних відповідними меблями, освітленням, іграшками та посібниками. Особливе місце займають авторські посібники, ігровий матеріал за методикою М.Монтессорі.

За результатами державної атестації визнано, що організація харчування дітей у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативних вимог.

Адміністрацією закладу Створені умови для якісного медичного обслуговування дошкільників, проводиться санітарно-просвітницька діяльність з дітьми, їх батьками та персоналом . Однак у медичному кабінеті відсутнє окреме обладнання через відсутність фінансування.

За розділ щодо стану організації навчально-виховного процесу встановлено достатній рівень та запропоновано: • активізувати педагогів до здобуття відповідної вищої дошкільної педагогічної освіти;

 • доукомплектувати педагогічний склад 1 музичним керівником;

 • поліпшити методичну діяльність у закладі;

 • продовжувати зміцнювати матеріально-технічну базу закладу;

 • удосконалити роботу щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу;

 • продовжувати проводити роботу щодо забезпечення закладу обладнанням, навчально-наочними посібниками та іграшками згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного начального закладу;

 • укомплектувати медичний кабінет відсутнім обладнанням.

Під час перевірки результативності навчально-виховного процесу дітей 6-го року життя за шістьма освітніми лініями комісією визначено достатній рівень знань. Високий рівень визначено в організації свят та виховних заходів (11 балів). Найнижчий рівень показали діти в рамках освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі» (8 балів), «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» (8 балів). Вказано на недоліки у організації трудової та ігрової діяльності, формуванні вміння орієнтуватися у просторі, оволодінні мовленнєвими навичками.

Особливе значення в організації корекційної діяльності дітей з порушенням зору та косоокістю надається розвитку дотику та дрібної моторики, розвитку просторового орієнтування та мобільності, розвитку соціально-побутового орієнтування, ознайомленню з тифлографікою. Однак відмічаються труднощі під час самостійного виконання завдань зі схемами, не в усіх дітей повністю сформовані нестереоскопічні способи сприймання навколишнього світу, під час організації корекційної роботи з дітьми спостерігаються труднощі у виконанні пошуково-дослідницьких.За розділ щодо результативності навчально-виховного процесу, інваріантної та варіативної частини, встановлено достатній рівень та запропоновано:


 • продовжувати формувати у дітей навички самообслуговування, праці (у природі, господарсько-побутовій).

 • заохочувати дітей до дотримання рольових способів поведінки та бережного вставлення до іграшок.

 • формувати в дітей уміння самостійно визначатися із сюжетом гри та узгоджувати особистісні інтереси з колективними.

 • удосконалювати навички орієнтування у просторі.

 • розширювати роботу з дітьми щодо звукового аналізу слів, розвитку їх мовлення.

 • урізноманітнити тематику та атрибутику спортивно-масових заходів.

 • продовжувати корекційну роботу з дітьми з порушенням зору.

Установлено, що втілюється в життя Програма розвитку дошкільного навчального закладу на 2011-2015 роки, у якій представлено перспективи щодо кадрового забезпечення, соціального захисту, оздоровлення, розвитку матеріально-технічної бази, методичної роботи, дитячої творчості та обдарованості.

Діюча система внутрішнього контролю охоплює усі напрямки діяльності дошкільного навчального закладу, допомагає додержуватися послідовності управлінських дій. Здійснення моніторингу та контролю з питань, зазначених у річному та місячних планах, дає можливість створити ефективні та сприятливі умови для розвитку особистості, сприяє зростанню професійної майстерності, творчого потенціалу кожного педагога, підвищенню позитивного іміджу навчального закладу.

Ділова документація дошкільного навчального закладу ведеться відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059. Уся документація зберігається у спеціально відведених місцях. Записи ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням нормативних вимог до їх оформлення.

У закладі організована гурткова робота, яка задовольняє потреби дітей та запити батьків щодо розвитку творчих здібностей та формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку. У закладі працюють 6 гуртків художньо-естетичного напряму за програмою «Радість творчості» (рекомендована МОН України) та програмою вихователя КЗ «ДНЗ № 265» Шамаріної О.М. «Паперова казка» (затверджена районною колегією), вихователь Єремєєва Т.О. працює над розробкою авторської програми. Систематична та цілеспрямована робота педагогів спрямована на гуманно-особистісний підхід до дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Практикується різностороння робота з батьками. У закладі діє Консультативний центр, в приміщеннях закладу діють інформаційні куточки для батьків. Однак членами комісії вказано, що батьки рідко залучаються до участі у проведенні культурно-масових заходів.

Зусилля усього колективу за останні 10 років були спрямовані на усунення недоліків, виявлених за результатами попередньої державної атестації, перевірок. Залишаються не вирішеними питання щодо забезпечення закладу ігровим матеріалом відповідно до Типового переліку, оновлення холодильного обладнання, протипожежної сигналізації.

За третім розділом щодо окремих питань управляння дошкільним навчальним закладом встановлено високий рівень та запропоновано:


 • поглибити роботу з вихованцями та працівниками щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму;

 • поповнювати кількість іграшок відповідно до Типового переліку;

 • при наявності фінансування оновити холодильне обладнання, протипожежну сигналізацію.

За результатами державної атестації сумарна кількість балів становить 541. Установлений рівень діяльності дошкільного навчального закладу – ДОСТАТНІЙ.

Навчальний рік у закладі розпочався 1 вересня 2013 року і закінчився 31 травня 2014 року, а оздоровчий період тривав з 1 червня 2014 року до 31 серпня 2014 року. Режим роботи закладу не змінювався і становив 12 годин.

У 2013/2014 навчальному році навчально-виховний процес здійснювалося за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (далі – «Дитина»), програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (далі – «Впевнений старт»). Вчителі-дефектологи використовували програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

Основними формами організації дітей були: спеціально-організована розвивально-виховна зайнятість, ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, розваги, свята, гуртки тощо. Кількість і тривалість фронтальних занять відповідають вимогам програми «Дитина» та робочого навчального плану.Рівень засвоєння дітьми старших груп освітніх ліній


№ з/п

Освітня лінія

Середній бал

1

«Дитина у світі культури»

10 (високий)

2

«Мовлення дитини»

11 (високий)

3

«Дитина у природному довкіллі»

10 (високий)

4

«Дитина в соціумі»

10 (високий)

5

«Особистість дитини»

11 (високий)

6

«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»

10 (високий)

7

«Гра дитини»

10,5 (високий)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка