План роботи на літній оздоровчий період с. 73 77 Додаток 1,2Сторінка2/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практичним психологом проведена діагностика готовності дітей з порушеннями зору до школи, яка результати якої видно на діаграмі.
 • високий рівень – 50% ( 23 дитини);

 • середній рівень – 45% 20 дітей);

 • низький рівень – 5% (2 дитини).

Спеціалістами соціально-психологічної служби надані консультації для батьків «Формування психологічної готовності дитини до школи», поради – «Як підготувати дітей до школи».

З дітьми, які виявили низький рівень готовності до школи, соціально-

психологічна служба проводила тести-завдання для розвитку прийомів логічного мислення, пам’яті, дрібної моторики пальців рук, уяви, уваги.

Протягом 2013/2014 навчального року завідувачем і вихователем-методистом здійснювався педагогічний контроль за освітнім процесом і був спрямований на систематичне вивчення стану роботи з виконання програм «Дитина» і «Впевнений старт», надавалася своєчасна допомога педагогам в усуненні недоліків. Так вихователем-методистом відвідано 110 видів діяльності педагогів, що на 5 більше, ніж у 2013/2014 навчальному році.

Відповідно до річного плану роботи було проведено тематичні вивчення стану організації навчально-виховного процесу, а саме:


 • «Стан початкового правового виховання дошкільників у закладі»

(з 11.11.2013 по 25.11.2013);

 • «Забезпечення умов для розвитку мовлення дошкільників у повсякденні» (з 17.03.2014 по 28.03.2014).

Наслідки тематичного вивчення «Стан організації початкового правового виховання у закладі» свідчать про достатній рівень роботи з даного питання, однак вихователі мають зосередити увагу на недопущенні типових порушень. Зокрема:

 • спрямувати зусилля на дотриманні режиму дня;

 • наповнити етнографічні куточки змістовними, доцільними, сучасними, естетичними матеріалами;

 • ретельно обмірковувати методи та прийоми роботи з правового виховання відповідно до структурної організації заняття;

 • конкретизувати в календарному плані освітні, розвивальні завдання щодо правового виховання дошкільників.

За результатами перевірки вихователям Сергєєвій Н.М., Самородовій Т.М. було запропоновано оснастити ігрову зону «Сім’я» постільною білизною; Дем’яненко Т.В., Сергєєвій Н.М., Закіпній О.В., Широбоковій О.Б. – доповнити куточок природи квітами, рекомендованими для догляду дітьми даної вікової групи; Меньшиковій О.С., Єремєєвій Т.О., Понкратовій Н.П. – дотримуватися принципу доступності при оформленні інформації для батьківського куточку; Бондаренко Л.В., Новодрановій Л.В. - обмірковувати ретельніше та конкретизувати в календарному плані освітні, розвивальні завдання щодо правового виховання дошкільників.

Наслідки тематичного вивчення «Забезпечення умов для розвитку мовлення дошкільників у повсякденні» дозволяють констатувати, у закладі створені умови для розвитку мовлення дошкільників у повсякденні та все ж педагогам необхідно докласти певних зусиль для їх вдосконалення. Зокрема:

- узгоджувати зміст роботи з розвитку мовлення в повсякденному житті з темами занять;

- приділяти більше уваги використанню художнього слова під час формування культурно-гігієнічних навичок дітей, іграм-драматизаціям та іграм за сюжетами українських народних казок;

- планувати та проводити спостереженням за трудовими діями дорослих;

- ілюстративний матеріал, який використовується під час роботи з розвитку мовлення дітей, привести у відповідність до вимог;

- здійснювати словникову роботу під час ознайомлення дітей з творами художньої літератури.

Вихователям Дем’яненко Т.В., Близнюк Т.В., Єремєєвій Т.О. було рекомендовано ретельніше продумувати питання, які б відображали зміст ілюстрацій.

Вихователі Бондаренко Л.В., Жерденко О.А., Меньшиковій О.С., Широбоковій О.Б., Закіпній О.В. мають слідкувати за чіткістю, змістовністю, емоційною забарвленістю власної мови.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з річним планом на 2013/2014 навчальний рік та з метою вдосконалення якості навчально-виховної роботи вихователя групи старшого дошкільного віку № 4 Понкратової Н.П. з 07.04.2014 по 25.04.2014 було проведено комплексне вивчення. Комісія визнала стан організації навчально-виховної роботи групи старшого дошкільного віку № 4 достатнім, проте Понкратовій Н.П. було рекомендовано:

- забезпечити ведення ділової документації згідно з нормативними вимогами;

- урізноманітни зміст спостережень під час організації прогулянок на відкритому повітрі та дотримуватися структури їх проведення;

- дотримуватися терміну проведення занять;

- приділити увагу практичному застосуванню дітьми знань з валеології у повсякденному житті.

На виконання наказу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 07.03.2014 № 64 «Про проведення Дня цивільного захисту та «Тижня безпеки дитини» у навчальних закладах району в 2013/2014 навчальному році», наказу по навчальному закладу від 02.04.2014 № 36 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» у навчальному закладі» з 12 травня по 16 травня 2014 року в закладі проведено «Тиждень безпеки дитини».

Метою проведення «Тижня безпеки дитини» було: поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового й безпечного способу життя серед дітей, батьків, працівників закладу; вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час надзвичайних ситуацій.

17 травня 2014 року об 11 годині проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про те, що працівники та діти закладу були більш впевненішими у своїх діях, ніж торік.

Вчителі-дефектологи закладу Довженко З.П., Козир О.А., Нікітіна Н.М., Євдошенко О.А. спрямували роботу на корекцію вторинних відхилень, подолання та заповнення недоліків в розвитку, нормалізації психічного і фізичного розвитку дітей з порушеннями зору. Необхідність здійснення корекційної роботи обумовлена тим, що вже до моменту прийому дітей більшість з них мали серйозні відставання в розвитку пізнавальної сфери, порушення в орієнтуванні, недоліки у фізичному розвитку, порушення міжособистісних стосунків, що значно ускладнює засвоєння дітьми програми і подальший їх розвиток. У кабінеті загальної корекції вчителями-дефектологами створені оптимальні умови для оволодіння дітьми знаннями на рівні програмових вимог і формування всебічно розвиненої особистості.

Спеціальні корекційні задачі, зміст і методи корекційної роботи визначалися складом дітей, ступенем порушення їхнього зору; програмовими вимогами і віковими особливостями дошкільників. Здійснювалася вона в процесі цілеспрямованої діяльності через систему спеціальних прийомів і засобів.

Для комплексного, всебічного, динамічного вивчення кожної дитини та з метою визначення відповідності її рівня розвитку програмовим вимогам, вчителі-дефектологи продовжують вести картку обстеження дитини з порушеними зором, на основі якої вони складають перспективний план розвитку кожного вихованця за напрямками: сенсорний розвиток, розумовий розвиток, мовний розвиток, розвиток практичних умінь та навичок, розвиток рухових навичок, розвиток ігрової діяльності та розвиток особистості.

Відповідно до отриманих результатів вчителі-дефектологи здійснювали та спрямовували роботу вихователів і консультування батьків.

Спрямування корекційної роботи на розвиток способів зорових сприймання та орієнтації при активному вправлянні і активізації зорових функцій з використанням всіх видів дитячої діяльності забезпечило гарні результати з формування у дітей практичних навичок і вмінь користуватись неповноцінним зором в процесі соціалізації.

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 01 січня 2013 року набір дітей до КЗ «ДНЗ № 267» відбувається через систему електронної реєстрації.

Через Інтернет-ресурс батьки ознайомлюються з роботою та спеціалізацією закладу, його колективом на офіційній сторінці ДНЗ. Обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є заповнення одним з батьків реєстраційної форми, до якої вносяться особисті дані; встановлюється статус «Зареєстровано в черзі».

Батьки бачать реальну картину щодо зарахування дітей у заклад, відстежують просування черги. Як тільки в закладі звільнилося місце в групі потрібного віку, адміністрація повідомляє в електронному та телефонному режимі про можливість влаштування.

Щороку до навчального закладу поступають діти із складними порушеннями зору та вторинними відхиленнями. Ці обставини вимагають від педагогічного колективу сумлінно відноситися до здійснення корекційної роботи, пошуку та вдосконалення ефективних прийомів.Кількість дітей за діагнозами на початок 2013/2014 навчального рокуДинаміка покращення зору дошкільників протягом

2013/2014 навчального року
Кількість дітей за діагнозами на кінець 2013/2014 навчального року


Протягом навчального року у закладі працював Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. За потреби досвідчені спеціалісти педагогічно-психологічну допомогу батькам щодо підготовки дітей 5-тирічного віку до шкільного життя.

Продовжилося співробітництво щодо наступності дошкільного закладу та КЗ «ХЗОШ № 49», КЗ «ХСЗ школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» ХОР. Вихователями випускних груп 2012/2013 н.р. відстежувався рівень адаптації дітей до школи та оволодіння ними програмою 1-го класу. Для цього використовувалися такі форми роботи, як зустрічі з дітьми, батьками, вчителями; бесіди, відвідання уроків, спільні виставки дитячих робіт. Діти безболісно адаптувалися до умов шкільного життя та опанували програму першого класу.

З метою запобігання шкільній дезадаптації протягом навчального року були організовані екскурсії дітей до шкільної бібліотеки, класних приміщень, їдальні, актової та спортивної зали, шкільного музею бойової слави. Крім цього проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками старших дошкільних груп; взаємовідвідування уроків і занять, режимних моментів. Першокласники запрошувалися до участі у спільних святах, розвагах. Влаштовувалися спільні виставки дитячих робіт. Все це сприяло зміцненню зв’язків між навчальними закладами та успішній адаптації дітей до шкільного життя.

Однак учителі початкових класів все частіше скаржаться на несамостійність першокласників, як тих, хто відвідує дошкільні заклади, так і тих, хто виховувався у домашніх умовах. Причиною цьому є швидкий темп життя сучасної сім’ї, що негативно позначається на трудовому вихованні дошкільників. Батьки вже не стимулюють, а стримують самостійність дитини на етапі дошкільного дитинства. Результатом педагогічних помилок дорослих є негативне ставлення дітей дошкільного віку до праці.

Педагогічними працівниками закладу систематично здійснюється робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу по закладу від 14.04.2014 № 37 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2014 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають на території, закріпленій за закладом. Результати звірено з даними, наданими управлінням освіти, складено електронний персоніфікований список за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично до мешканців району доводиться інформація нормативно-правового законодавства з питань дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу.

Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.

Психологічною службою здійснювався соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У 2013/2014 навчальному році в закладі налічувалося 13 родин, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 • напівсироти – 1,9 %;

 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0,6 %;

 • діти – інваліди – 0,6 %;

 • ЧАЕС – 0,6 %;

 • багатодітні родини – 0,6 %;

 • одинокі матері (ст.135 Сімейного Кодексу України) - 3,8%.

 • Батько-інвалід – 0,6 %

На кожну дитину, яка потребує особливої уваги, працівниками соціально-психологічної служби складено соціальний паспорт. Соціальним педагогом Мандрикіною Н.А. та практичним психологом Хижниченко А.Д. було здійснювався соціальний патронат родин, що потребують особливої уваги.

Соціально-психологічна служба закладу здійснювала супровід дітей та родин за різними напрямками соціального захисту.

Мандрикіною Н.А. здійснювався соціально-педагогічний патронат 5 дітей території обслуговування, які не відвідують дошкільні навчальні заклади через проблеми із здоров’ям.

На початку року ними була здйснена діагностика перебігу адаптації дітей до умов ДНЗ, результати якої показує діаграма:

71,8% - високий рівень адаптованості;

28,2% - середній рівень адаптованості;

0 % - низький рівень адаптованості.


З метою просвітницької роботи з батьками та вихователями соціальним педагогом і практичним психологом здійснювалися різні форми роботи, серед яких консультації «Адаптація дитини до умов дитячого садка», «Створення психоемоційного комфорту у групі раннього віку», виступи на батьківських зборах «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Дитина до трьох: психологічний портрет з рекомендаціями», «Як дитина увійде до колективу?» Це дало змогу значно скоротити період адаптації дітей до умов дитячого садка, покращити їх емоційний стан.

Дошкільний навчальний заклад працює з неповними, багатодітними, малозабезпеченими родинами. На кожну дитину, яка потребує особливої уваги, групу, працівниками соціально-психологічної служби складено соціальний паспорт.

У ньому визначено дітей пільгових категорій, які протягом навчального року були під пильним наглядом соціального педагога та практичного психолога:

Таким чином, залишається сталою кількість дітей, батько яких записаний згідно зі ст.135 (6 дітей), дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 дитина). Зменшилася кількість дітей з багатодітних дітей (з 3 дітей до однієї); дітей, позбавлених батьківської опіки (з 2 дітей до однієї); дітей-інвалідів (у 2012/2013 н.р. заклад відвідувало 2 дітей, у 2013/2014 н.р. - жодного). Разом з тим збільшилася кількість напівсиріт на 1 дитину.

Мандрикіна Н.А. за необхідності оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Стан соціального захисту дітей пільгового контингенту знаходиться під постійним контролем завідувача закладу Баштинської З.І. Інформація щодо роботи з даного питання своєчасно та у повній мірі доводиться до працівників закладу та батьків на виробничих нарадах, батьківських зборах, засіданнях батьківського; під час бесід, консультацій та інших форм роботи з коллективом закладу та батьківською громадою.

Одним із пріоритетних медичного обслуговування дітей у закладі було зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно- розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

Для здійснення медичного обслуговування дітей у закладі діє медичний кабінет. Його обладнання, в основному, відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечувала сестра медична старша Левченко Н.І., яка має великий стаж роботи на посаді медичної сестри у різних медичних установах.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточували кваліфіковані педагоги, практичний психолог, соціальний педагог, медична сестра, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування; контроль за виконанням оздоровчих заходів; підтримували інтерес дитини до власного здоров’я шляхом залучення вихованців до ранкової гімнастики, занять із фізичної культури, рухливих ігор, загартування, піших переходів, прогулянок на відкритому повітрі.Дані про захворюваність дітей закладу

за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки№ групи

Кількість дітей за списком

Кількість

випадків захворюваностіКількість пропущених днів по хворобі

Кількість пропущених днів по хворобі на 1 дитину

2012/

2013 н.р.

2013/

2014 н.р.

2012/

2013

н.р.

2013/

2014

н.р.

2012/

2013

н.р.

2013/

2014

н.р.

2012/

2013

н.р.

2013/

2014

н.р.

1

14

15

11

8

47

39

3,3

2,6

2

13

15

9

4

38

30

2,2

2,0

3

14

13

11

5

45

45

3,2

3,4

4

15

15

10

4

42

30

2,8

2,0

5

12

15

5

2

22

20

1,8

1,3

6

15

15

16

7

65

45

4,3

3,0

7

16

13

7

3

30

25

1,9

1,9

8

16

13

4

1

19

5

1,2

0,3

9

15

15

11

5

46

25

3,1

1,6

10

12

13

6

4

25

20

2,1

1,5

11

15

15

1

1

6

5

0,4

0,3

Всього:

157

157

91

44
269


Найменша кількість пропущених днів по захворюваності на одну дитину в групах № 11, 8 – 0,3 дні. Найбільша кількість пропущених днів по хворобі на одну дитину в групі № 3 – 3,4 дні. Колектив групи № 8 у порівнянні з минулим роком значно покращив показники.

Профілактичні щеплення дітей дошкільного навчального закладу здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичними працівниками міської дитячої поліклініки № 15 після огляду лікаря-педіатра.

Дані про план щеплень на 2013 та 2014 рокиДані про план по щепленням на 2014 рік та фактично зроблені

Невиконання плану по щепленням пояснюється відсутністю вакцини у дитячій міській поліклініці № 15, а також наявністю медичних протипоказань у дітей.

Протягом навчального року у закладі здійснювалася тубдіагностика дітей (станом на 31.07.2014 виконання плану становить 69% проти 60% аналогічного періоду минулого року). Збільшення відсотку виконання плану пояснюється наявністю вакцини у медичній установі, яка здійснює щеплення.

За результатами медичних оглядів дітей в дошкільному закладі у 2013/2014 навчальному році на диспансерний облік взято 13 дітей, проти 33 у минулому навчальному році.Порівняльні дані про диспансерний облік дітей

(станом на 31.07.2012, 31.07.2013, 31.07.2014)

з\п

Диспансеризація

Кількість дітей

2012

2013

2014

1.

ЧХД (діти, що часто хворіють)

-

-

-

2.

Хірургічна патологія

6

5

10

3.

Ортопедична патологія

-

-

6

4.

Затримка темпів росту

-

-

-

5.

Захворювання сечо–статевої системи

-

-

-

6.

Захворювання шлунково – кишкового тракту

1

5

6

7.

Захворювання серцево- судинної системи

7

2

8

8.

Лор – патологія

6

-

13

9.

ЦНС – патологія

8

8

6

10.

Патологія органів дихання

-

6

-

11.

Алергічний дерматит

1

7

7

12.

Офтальмологічні захворювання

156

156

157

Таким чином, збільшилася кількість дітей, що мають хірургічну патологію, захворювання шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи, лор-патологію. Разом з тим зменшилася кількість дітей, що мають ЦНС-патологію. Сталою залишається кількість дітей із алергічним дерматитом. Крім того, заклад не відвідують діти з патологією органів дихання.


Кількість днів, проведених дітьми у закладі, за період 1 вересня-31 травня 2012/2013 н.р. та 2013/2014 н.р.

Таким чином, з діаграми видно, що відвідування дітьми закладу у 2013/2014 навчальному році значно покращилось за виключенням січня 2014 року (19,53 проти 19,87 дітоднів).

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування. Наявні та систематизовані необхідні інформаційно-нормативні документи, які регламентують цю роботу.
Продукти харчування до дошкільного закладу поставляють:

хліб – ФО-П «Мясоєдова С.Т.»;

масло – ФО-П «Правілов»;

олію - «ФУДСНАБ»;

крупи – ФО-П «Ігнатієва І.В.»;

сир – ФО-П «Шокуров Р.С.»;

сметана – ФО-П «Насонов»;

молоко – ФО-П «Борюшкін Д.О.»;

м'ясо – ФЛП «Дроздов А.А.»;

кури, яйця – ФО-П «Божко Н.О.».

Продукти, які приймалися до закладу від постачальників, відповідали вимогам держстандартів та мали висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Прийом продуктів здійснюється комірником у присутності сестри медичної старшої, які оцінюють їх якість за зовнішнім виглядом, запахом, кольором та відповідними сертифікатами. Видача готових страв здійснюється тільки після зняття проби сестрою медичною старшою. Перед кожним прийомом їжі кухарем у присутності медичного працівника проводиться відбір добових проб, які зберігаються 24 години.

Вартість харчування вихованців з 01.01.2013 по 31.01.2014 становила 10 грн (з розрахунку: 5,50 грн – бюджетні кошти, 4,50 грн. – батьківська плата), а з 03.02.2014 вартість харчування збільшилася на 1 грн і становить у групах із 9-,10,5-12-годинним перебуванням – 11 грн (з розрахунку: 6,00 грн – бюджетні кошти та 5,00 грн – батьківська плата).

У закладі готуються різноманітні та збалансовані страви, дотримується технологія приготування їжі. Під час готування страв обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах із відповідним маркуванням. Кулінарна обробка включає як холодну, так і термічну.

Завідувач, сестра медична старша постійно контролюють правильність закладки продуктів, дотримання правил кулінарної обробки, правильність порціонування під час роздачі їжі, зберігання продуктів у коморі (дотримання строків реалізації, наявність сертифікатів якості тощо). Контроль за доброякісністю їжі здійснюється на всіх стадіях її приготування та закінчується зняттям проб відповідно до меню-розкладки. Результати фіксуються в Журналі бракеражу готової продукції.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша кожні 10 днів проводить аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекцію (розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) у раціонах харчування дітей відповідно до Таблиці хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування). Систематично сестра медична старша робить взаємозаміну продуктів відповідно до Норм заміни продуктів за енергоцінністю.


Середнє виконання щоденних норм продуктів харчування за 9 місяців 2013/2014 н.р. в порівнянні з аналогічним періодом 2012/2013 н.р. становить:


Отже, за 9 місяців поточного навчального року у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився відсоток споживання дітьми м’ясних продуктів (75% проти 60%), яєць (1005 проти 70%), молока (63% проти 55%), сметани (40% проти3 2%), масла вершкового (90% проти 72%), овочів (75% проти 69%), картоплі (85% проти 77%), круп (105% проти 100%), борошна (85% проти 80%), цукру (100% проти 99%), сухофруктів (100% проти 84%).

Разом з тим у порівнянні з минулим навчальним роком зменшилося споживання дітьми рибних продуктів (45% проти 40%), сиру кисломолочного (47% проти 35%), соків (70% проти 42%).

Підрахунки хімічного складу харчування показали, що за щоденної норми отримання білків, жирів та вуглеводів вихованцями в порівнянні з 2011 роком фактично становлять:
Хімічний склад

Норма

Факт

за І–ІІ кв.2014

2012 рік

2013 рік

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

білки

46,6

68,1

33,01

53,74

35,2

56,0

32,44

44,5

вуглеводи

167,6

239,2

133,09

201,02

137,65

201,05

146

190,5

жири

45,6

71,7

30,47

56,63

33,82

60,93

30,5

43,7

калорії

1267,2

1874,8

1005,2

1400,3

1054,6

1408,4

981,5

1318,25

Забезпечені пільговим харчуванням 62 дитини:

- діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 дитина);

- за діагнозом (62 дитини).


Дані про пільгове харчування станом на 31.07.2014 (кількість дітей у групах)

Заклад відвідує одна дитина, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона забезпечена харчуванням у відповідності до чинного законодавства. У навчальному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться постачальниками її перевірка та обробка. Сестра медична старша, комірник ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови її зберігання.

У навчальному закладі організовано дієтичне харчування дітей, яке передбачає зміну технології приготування страв (готуються тушковані, варені, протерті страви). Сестра медична старша проводить роз’яснювальну роботу з батьками щодо характеру дієти, надає рекомендації щодо харчування вдома, дотримання режиму харчування у вихідні і святкові дні, а також вживання мінеральних вод, відварів лікувальних трав тощо. Згідно з довідками лікарів-педіатрів організоване дієтичне харчування для 3 дітей (стіл № 5). На харчоблоці для них готується окремо відповідна страва та видається у промарковану тару для отримання їжі.

Для організації харчування дітей у закладі функціонують харчоблок, цех сирої продукції, комора та овочесховище. Вони обладнані відповідно до санітарних вимог необхідним технологічним (електроплити з духовими шафами – 2 шт., електросковорода – 1 шт., електром’ясорубки – 2 шт.) та холодильним обладнанням (холодильники – 2 шт.), столами для готової та сирої продукції (6 шт.), мийками (4 шт.), посудом, кухонним інвентарем, які знаходяться в робочому стані.

Усі приміщення забезпечені холодною та гарячою проточною водою. На допомогу працівникам харчоблоку облаштовано «Куточок кухаря», де розміщені інструкції щодо правил техніки безпеки, правил миття та використання мийних засобів, обробки продуктів, які неухильно виконуються працівниками харчоблоку.

Неодноразово питання медичного обслуговування, харчування та соціального захисту дітей піднімалося на нарадах при завідувачу:

02.09.2013 - «Про дотримання санітарного стану у приміщеннях закладу та про результати комплексної перевірки санітарною службою»;

04.10.2013 – «Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі», «Про відвідування дітьми закладу за 9 місяців»;

04.11.2013 – «Про дотримання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ», «Про фізичне виховання дітей, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи», «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі»;

04.12.2013 – «Про загартування дітей», «Про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі»;

04.01.2014 – «Про харчування дітей у закладі та дотримання Інструкції з організації харчування у дошкільному закладі»;

04.02. 2014 – «Про дотриманні прав дитини у родині та закладі. Про стан здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи.»;

04.03.2014 – «Про попередження дитячого травматизму у весняний період», «Про стан організації харчування у дошкільному закладі», «Про щеплення дітей», «Про дотримання рухового режиму», «Про результати проведення проти епідеміологічної роботи»;

04.04.2014 «Про медичне обслуговування дітей», «Про стан організації харчування вихованців у дошкільному навчальному закладі», «Про проведення фізкультурних пауз під час занять»;

05.05.2014 – «Про завдання колективу закладу на літню оздоровчу кампанію», «Про організацію харчування в дошкільному закладі».

Щороку проводиться комплексне електричне вимірювання та випробування електрообладнання та перевірка димових та вентиляційних каналів.

Кожна вікова група забезпечена необхідною кількістю м’якого та твердого інвентарю.

Завідувач, вихователь-методист і сестра медична старша постійно здійснюють контроль за дотриманням режиму дня, графіку видачі їжі та організацією харчування дітей.

Питання раціонального харчування дітей і виховання культурно-гігієнічних навичок систематично висвітлюються на батьківських зборах, консультаціях для батьків, в інформаційних куточках.

З працівниками закладу сестра медична старша проводить різні форми роботи з питань гігієни харчування, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, організації дієтичного харчування тощо.

У закладі здійснюється контроль за фізичним розвитком дітей, аналізом результатів антропометричних даних, станом здоров’я відповідно до вимог. Оцінка фізичного розвитку дітей 3-го року життя проводиться один раз на місяць, від 3-х до 6-ти років – один раз на квартал. Дані заносяться до Журналу антропометрії (сестрою медичною старшою), Листок здоров’я вихованців (вихователями). З ними ознайомлюють батьків. Під особливою увагою сестра медична старша тримає дітей «групи ризику». Так, кількість дітей із ІІІ групою здоров’я становить 4 дитини, із ІІ групою – 153 дитини.

Відповідно до антропометричних показників у разі потреби для дітей міняють меблі.

Провідне місце у фізичному розвитку дітей посідають заняття з фізичного розвитку, фізкультхвилинки, ранкова гімнастика, рухливі ігри, рухові вправи в повсякденному житті, самостійна рухова діяльність, піші переходи.

Ранкова гімнастика проходить у відповідності до графіку у музичній залі (без предметів) та спортивній залі (з предметами). Комплекси вправ ранкової гімнастики (кількість вправ і їх повторюваність) узгоджуються з вихователем-методистом і затверджуються завідувачем. Тривалість ранкової гімнастики відповідає вимогам Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років.

Комплекси вправ вивчаються на заняттях з фізичної культури, проте не змінюються кожні два тижні через специфіку роботи з дітьми.

Заняття здійснюються відповідно до типової структури з використанням ігрового прийому та врахуванням стану здоров’я. Проводячи заняття, вихователі враховують зорові діагнози, коригуючи фізичні навантаження.

Заняття із фізичного розвитку у теплий період року проводяться в кінці прогулянки на спортивному майданчику; у холодну пору року – у спортивній залі. Так, 60 дошкільників з порушеннями зору становлять спеціальну групу фізичних занять, 97 – підготовчу.

З метою попередження появи, розповсюдження гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, профілактики шлунково-кишкових захворювань, підвищення санітарно-гігієнічної грамотності педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу аналізується стан захворюваності вихованців навчального закладу за 2013/2014 навчальний рік.

Зменшенню захворюваності сприяли контроль за санітарно-гігієнічним

станом закладу, здійснення просвітницької роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу, батьками щодо профілактики гострих респіраторних інфекцій та кишкових захворювань, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, опромінення приміщень ультрафіолетовим промінням, виконання рухового режиму протягом дня, оздоровчі заходи.

Обговорюються  питання дотримання санітарно-гігієнічних умов у закладі, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, за розвитком рухів лікувально-профілактичної, оздоровчої роботи з дітьми; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження  рівня захворюваності серед вихованців на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, загальних батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, групових батьківських зборах.

Згідно з планом проведення профілактичних медичних оглядів, погодженим головним державним санітарним лікарем міста Харкова, працівники закладу двічі на рік проходять профілактичні медичні огляди у КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 3 дермато-венерологічне відділення» та профілактичний огляд лікаря-терапевта. Результати фіксуються в особових медичних книжках державного зразка. Працівники закладу проходять один раз на рік флюорографію, дослідження на гельмінти та кишкову групу. Працівники харчоблоку додатково обстежуються на наявність стафілококу (один раз на рік), відвідують отоларинголога та стоматолога (два рази на рік).

Сестра медична старша проводить медичні огляди дітей при прийомі до навчального закладу та здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри. Проводить аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Для надання медичних послуг у закладі діють робочий кабінет медичних працівників, процедурний кабінет та ізолятор. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, нормативам за площею, оснащенням і використовуються для надання медичних послуг вихованцям закладу.

Сестра медична старша забезпечує постійний контроль за дотриманням строків відповідності лікарських засобів і виробів медичного призначення.

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку  систематично розміщуються результати контролю за дотриманням  санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетені. 

Лікувально-відновлювальна робота здійснювалася лікарем-офтальмологом та сестрою-ортоптисткою.

До школи підготовлено 48 дошкільників. В основному вони будуть відвідувати загальноосвітні школи міста. Двоє з них потребують навчання у спеціалізованих закладах. Вони отримали направлення від обласної ПМПК.

Кілька років поспіль діє сайт закладу, яким опікується вчитель-дефектолог Козир О.А. Він корисний для педагогів, батьків і просто зацікавлених відвідувачів. На сайті можна знайти необхідну інформацію про історію закладу, умови вступу дітей; дізнатися, як знайти заклад, про плани, успіхи та досягнення дітей, батьків і педагогів; ознайомитися з буднями і святами ДНЗ, станом використання благодійних коштів. Педагоги-фахівці допомагають відвідувачам сайту підвищити педагогічну компетентність.

Для зміцнення матеріально-технічної, лікувально-оздоровчої, навчально-методичної баз дошкільного навчального закладу протягом 2013/2014 навчального року було придбано та оприбутковано наступне: канцтовари (папір, файли, папки, журнали, книги тощо), господарчі товари (мило, лампи, сода, дезактин, електротовари тощо), методична література, педагогічна періодична преса, стенди, меблі, вода питна «Роганська» на загальну суму 11196,00 грн; м’який інвентар (подушки, рушники, матраци, штори, килими, доріжки, постільна білизна, килими, чохли, наматрацники, пральний порошок, спецодяг) на загальну суму 29593,00 грн.

Протягом року виконувались роботи по ремонту входу гарячої води на тепловому пункті підвального приміщення, труб гарячої та холодної води в підвальному приміщенні; освітлення над вхідними дверима закладу; кабінету загальної корекції; пральної машини; опалювальної системи в групах № 4, 10; павільйону на ігровому майданчику групи № 7.

Крім того виконано архівацію документів навчального закладу за 1963-2010 роки; вимірювання опору ізоляції, повірка килимів, рукавиць, ботів; перенесення каналізаційних труб, труб гарячого та холодного водопостачання на пральні; чистка вентиляційних каналів; сплачено послуги охоронного агенства на загальну суму 36180,00 грн.

Встановлені металопластикові вікна в кабінеті загальної корекції на суму 13200,00 грн., в спальні групи № 10 – на суму 14700,00 грн., в груповій кімнаті групи № 5 – на суму 5000,00 грн, в туалетній кімнаті групи № 2 – на суму 2100,00 грн..; укладено лінолеум в роздягальні групи № 11 на загальну суму 1555,00 грн. та в роздягальні та спальній кімнаті групи № 8 на суму 3500,00 грн.

В цілому за 2013/2014 навчальний рік було витрачено 117024,00 грн.

Уся відповідна документація щодо виконаних робіт протягом 2013/2014 навчального року з ремонту будівлі, приміщень закладу, обладнання на території, електрообладнання, придбання м’якого та твердого інвентарю, ігровового та дидактичного матеріалів, методичної та дитячої художньої літератури тощо є в наявності та відповідає вимогам.Розділ 2

Завдання на новий 2014 /2015 навчальний рік та літній оздоровчий період:
Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи за 2013/2014 навчальний рік, враховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2014/2015 навчальний рік.

Єдина науково-методична тема, над якою працює район - «Підвищення ефективності та якості освіти шляхом формування професійної компетентності педагогічних працівників».

Головна науково-методична мета, над якою буде працювати педагогічний колектив дошкільного закладу:

формування стійких гуманістичних якостей особистості дитини з

порушеннями зору у процесі духовного виховання.
Головний пріоритетний напрям роботи закладу – фізкультурно-оздоровчий та валеологічний.

Пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік:
1. Формування передумов для розвитку трудової діяльності дошкільників.

2. Вдосконалення практичних навичок захисту та збереження прав дитини.

3. Застосування технологій збереження зору у корекційно-виховній роботі.
Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти
1. Конституція України.

2. Конвенція «Про права дитини», 1991р.

3. Національна доктрина розвитку освіти, 2002р.

4. Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.20, 24).

5. Закон України «Про мови».

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

7. Закон України «Про дорожній рух».

8. Закон України «Про пожежну безпеку».

9. Закон України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (дата публікації 06.07.2010).

10. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

11. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

12. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

13. Програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

14. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості».

15. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт».

17. Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458 «про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних училищах України».

Наказ МОН України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

18. Наказ від 21.05.2012 № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

19. Наказ від 12.04.2012 № 464 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році».

20. Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44).

21. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 09.11.2010 № 1070.

22. Інструкція про ділову документацію дошкільного закладу, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 № 32, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.06.1998 № 378/2818 (п.1 – 2.1.19).

23. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 № 1/9-434 «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі».

24. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1/9 – 306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».

25. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9 – 455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

26. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9 – 563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

27. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».

28. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України №1.4/18-3082 від 26.07.2010 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».

29. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-583 від 04.10.2007 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

30. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-577 від 29.07.2011 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».

31. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

32. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

33. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-396 «Про здійснення контролю за організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

34. Інструктивно-методичні рекомендації від 28.05.2012 № 1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

35. Інструктивно-методичні рекомендації від 27.06.2014 № 1/9-341 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

Розділ 3

Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення рівня фахової майстерності
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Направити на курси підвищення рівня фахової майстерності при КВНЗ «ХАНО»

- вихователів

Рикун Н.Л.;

Мукхопадхяй Л.О;

Закіпну А.Ю.;

Меньшикову О.С.;

Довженко З.П.

- вчителів-дефектологів

Нікітіну Н.М.;

Баштинську З.І.;

- музичного керівника

Касьян О.О.;

- соціального педагога Мандрикіної Н.П.

згідно з планом УО


вихователь-методист


2.

Призначити постійними слухачами районних методичних об’єднань:
для вихователів груп раннього віку Бондаренко Л.В.;

для вихователів груп молодшого дошкільного віку (4-5-й р.ж.) Закіпну О.В., Сергєєву Н.М., Рикун Н.Л., Жерденко О.А.;

для вихователів груп старшого дошкільного віку

Кобиляцьку Т.М., Мукхопадхяй Л.О., Байрачну І.О.;

для музичних керівників

Касьян О.О.;

для сестер медичних старших Левченко Н.І.;

для керівників і вихователів-методистів

Баштинську З.І.,

Любінецьку Л.В.


згідно з планом УО


завідувач,

вихователь-методист

3.Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників:

3.1. Видати наказ про атестацію та створення атестаційної комісії.

3.2. Уточнити перспективні плани атестації та курсової перепідготовки працівників.

3.3. Видати наказ про підготовку та проведення атестації.

3.4. Провести засідання атестаційної комісії.

3.5. Визначити систему роботи педагогів, які атестуються.

3.6. Провести «Тиждень ознайомлення з досвідом педагогів, які атестуються».

3.7. Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.вересень 2014

до 30.08.2014

до 20.09.2014

до 10.10.2014
до 15.03.2014
лютий 2014

до 05.04.2014завідувач


завідувач

завідувач


завідувач
атестаційна комісія

вихователь-методист


завідувач


4.

Надавати якісну методичну допомогу:

- заслуховувати звіти вихователів про застосування на практиці знань, одержаних на районних методичних об’єднаннях, курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО»;


- систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів (у формі індивідуальних співбесід, веденням щоденників з підвищення професійного рівня);
- поповнювати банк педагогічних ідей закладу.

1 раз у квартал

1 раз у квартал

упродовж року

завідувач,

вихователь-методист

завідувач, вихователь-методист


вихователь-методист, практичний психолог


5.

Організувати підписку на періодичну пресу:

«Дошкільне виховання»;

«Палітра педагога»;

«Бібліотечка вихователя

дитячого садка»;

«Джміль»;

«Дитячий садок»;

«Дефектологія»;

«Психологія дошкілля»;

«Вихователь-методист

дошкільного закладу»

Використовувати та впроваджувати їх матеріали в практичну роботу.грудень

2014


вихователь-методист
6.

Провести:

конкурс-огляд груп, кабінетів,

робочих місць до нового навчального року.

серпень 2014завідувач,

голова ПК

7.

ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

(ЕПД)

Сприяти втіленню вихователями Сергєєвою Н.М., Новодрановою Л.В., Тарасенко А.Ю., Єремєєвою Т.О. у практику роботи з дітьми досвіду «Етикет міжособистісних взаємин» Близнюк Т.В.:

організувати відвідання

Сергєєвою Н.М., Новодрановою Л.В., Єремєєвою Т.О. занять та інших форм роботи вихователя Близнюк Т.В.;

організувати педагогічну

виставку з даної теми;

поповнити картотеку

консультацій для батьків та вихователів;

проводити роботу з дітьми за

темою досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті;

надати методичну допомогу у

складанні конспектів.


Сприяти втіленню вихователем Кобиляцькою Т.М. в практику роботи з дітьми досвіду Шамшури І. А. (НВК № 180) «Розвиток творчої особистості шляхом ознайомлення дітей дошкільного віку з народно-прикладним мистецтвом України»:

систематизувати розробки

власних матеріалів;

організувати педагогічну

виставку з даної теми;

проводити роботу з дітьми за

темою досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті;

надати методичну допомогу у

складанні конспектів.

Сприяти втіленню вихователями

закладу досвіду колег Баштинської З.І., Довженко З.П., Козир О.А., Любінецької Л.В. «Форми корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями зору» під час здійснення корекційної роботи з дітьми.

упродовж року


грудень


лютий
упродовж року
упродовж року
упродовж року
квітень 2015
упродовж року
упродовж року

упродовж року


Любінецька Л.В.

Любінецька Л.В.

Любінецька Л.В.


вихователі

Любінецька Л.В.,

вихователі
Любінецька Л.В.

Любінецька Л.В.,

Кобиляцька Т.М.

Любінецька Л.В.


Любінецька Л.В.,

Кобиляцька Т.М.


Любінецька Л.В.

Любінецька Л.В.,

Довженко З.П.

Козир О.А.

Сприяти використанню педагогами на практиці інноваційних технологій

педагогіки М.Монтессорі

(«Будинок вільної дитини»);

технології фізичного

виховання дітей М.Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дитини»);

технології розвитку творчої

особистості Г.Альтшуллера (Теорія розв’язання винахідницьких завдань);

методики використання схем-

моделей для навчання дітей описовим розповідям (автор Ткаченко Т.);

спадщини


В.О.Сухомлинського;

педагогіки Ш.О.Амонашвілі;

розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типу «Танграм».


упродовж року

Бондаренко Л.В.

Байрачна І.О.

Дем’яненко Т.В.

Євдошенко О.А.

Близнюк Т.В.,

Сєргєєва Н.М.

Новодранової Л.В.


 8.

Забезпечити умови для здійснення індивідуальної роботи з оволодіння дітьми старшої групи № 9 технікою гратаж в рамках роботи над авторською програмою.

упродовж року

Єремєєва Т.О.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка