План роботи на літній оздоровчий період с. 73 77 Додаток 1,2Сторінка3/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

з/п

Тема заходу

Форма

роботи

Термін

Відпові-дальні

Відміт-

ка

про

вико-нання

1

Про особливості планування освітньо-виховної роботи у 2014/2015 навчальному році.

інформацій-ний виступ

вересень

Любінецька Л.В.2

Форми, методи, засоби морально-правової роботи з дітьми.

консультація

жовтень

Любінецька Л.В.
3

Трудова діяльність дитини дошкільного віку.

консультація

січень

Мукхопадхяй Л.О.
4

Особливості корекційні прийоми роботи з різними порушеннями зору.

методичний

діалог


лютий

Козир О.А.
5

Становлення трудової діяльності дошкільників.

консультація

квітень

Бондаренко Л.В.Напрямки методичної роботи з кадрами


Психологічний семінар з елементами тренінгу

«Пізнай себе - пізнаєш світ»


з/п

Тема заходу

Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка

про

виконання
Мета: самопізнання свого внутрішнього світу і переосмислення своєї значимості у взаємодії з іншими.
Заняття 1. «Полюби себе таким, який ти є»

 • Вступне слово психолога.

 • «Сон на чарівній галявині в

лісі».

квітів».

 • «Структура свідомості».

 • Риси людини, яка приймає

себе.

 • «На березі моря».

 • «Передача настрою по

колу».

 • «Я сьогодні зрозуміла,

що…».

 • Прощання у колі.

«Усміхнений комплімент».

виступ


релаксація
вправа на активізацію міні-лекція

інформація


аутотренінг

вправа
вправа


вправа

листопад

Хижниченко

А.Д.
Заняття 2. «Я і люди»

 • Вступне слово

практичного психолога.

«Я хочу..», «Я боюсь…»,

«Я люблю…». • «Океан».

 • «Якими ми були в

дитинстві».

 • «Поради щодо підвищення

самоповаги».

 • «Пишемо послання», «Я

ціную в тобі…».

 • Прощання у колі «Я хочу

тобі подарувати…»

виступ


психотренінг

рефлексія

рефлексія

вправа
інформаційне

повідомлення
вправа
вправа
Хижниченко А.Д.
Семінар з елементами тренінгу

«Технології збереження зору»


з/п

Тема заходу

Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1.

Мета: формування вміння вихователів організовувати навчально-виховний процес у тісному взаємозв’язку корекційного навчання, виховання, розвитку і збереження здоров’я.

План:

 1. «Здоров’я – соціальна

категорія».

 1. Оздоровчі технології

терапевтичного спрямування.

 1. «Хвилинки-здоровинки»

(масаж очей, пальчикова гімнастика, точковий масаж).

 1. Музикотерапія. Дайджест

музичних творів.

 1. Відновлення зору без

медикаментів і операцій.

виступ
інформація


тренінг

слухання
інформаціяберезень

2015Хижниченко А.Д.

Євдошенко О.А.

Козир О.А.

Касьян О.О.
Нікітіна Н.М.
Засідання педагогічної ради


з/п

Термін проведен-ня

Тема заходу, порядок денний

Форма

обгово-рення

питання

Відпові-дальні

Відміт-ка

про

вико-нання

1.

29.08.2014

Педрада № 1.

Про пріоритетні завдання діяльності закладу на 2014/2015 н.р.

1. Обговорення та затвердження плану роботи закладу на 2014/2015 н.р.

2. Про нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу.

3. Про робочий навчальний план, гурткову роботу; форми календарного планування; розклад занять.

4. Організаційні питання нового навчального року.

круглий стіл

інформація

методич-ний

діалог

інформація


завідувач,

педагоги

вихователь-методист


завідувач,

вихователь-методист

завідувач
2.

грудень 2014

Педрада № 2.

«Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова життєвої компетентності особистості»

 1. Інформація про виконання рішень

попередньої педради.

 1. Про результати тематичного

вивчення «Створення умов для набуття дітьми правомірної поведінки й толерантного спілкування».

 1. «Виховуємо хлопчиків, виховуємо

дівчаток» (тендерне виховання).

4. З досвіду роботи «Врахування індивідуальних особливостей (темпераменту) під час роботи з правового виховання».інформація
доповідь-інформація

рекомендації

круглий стіл


завідувач
вихователь-методист

соціальний педагог

практичний психолог

3.

березень 2015

Педрада № 3.

«Застосування технологій збереження зору у корекційно-виховній роботі»

 1. Інформація про виконання рішень

попередньої педради.

 1. Про результати тематичного

вивчення «Забезпечення санітарно-гігієнічних умов для здійснення корекційно-виховної роботи».

 1. Про використання дидактичних

ігор і завдань у процесі корекційно-виховної роботи (з досвіду роботи).

 1. Про використання корекційних

прийомів під час навчально-виховної роботи (з досвіду роботи).

інформація


доповідь-інформація

виступ


виступ

завідувач


вихователь-методист

Нікітіна Н.М.


Новодрано-ва Л.В.
4.

травень 2015

Педрада № 4.

«Готовність дошкільників до навчання в школі за програмами «Дитина», «Впевнений старт»»

 1. Інформація про виконання рішень

попередньої педради.

 1. Про готовність до навчання в

школі за чинними програмами.

 1. Про організацію літньої

оздоровчої кампанії.

інформація
методичний діалог

інформація
завідувач
завідувач,

педагоги


вихователь-методист

Колективні перегляди


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Патріотичне виховання через ознайомлення дошкільників з природою рідного краю.

листопад

2014


Рикун Н.Л.
2.

Патріотичне виховання через формування уявлень про Україну.

листопад

2014


Закіпна О.В.
3.

Ознайомлення з державними та національними символами старших дошкільників.

грудень 2014

Байрачна І.О.
4.

Використання ігор/ігрових завдань на розвиток гостроти зору.

січень 2015

Широбокова О.Б.
5.

Використання ігор/ігрових завдань на розвиток окорухаючої функції очей.

лютий 2015

Дем’яненко Т.В.
6.

Використання ігор/ігрових завдань на формування просторових умінь і орієнтування.

березень 2015

Новодранова Л.В.
7.

Підготувати та провести семінар для старших медичних сестер ДНЗ і НВК адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради «Роль медичної служби ДНЗ у формуванні здорового способу життя вихованців».

25.11.2014

Баштинська ЗІ.,

Левченко Н.І.


8.

Підготувати та провести методичне об’єднання для музичних керівників ДНЗ і НВК адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради.

28.01.2015

Любінецька Л.В.,

Касьян О.О.


ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

«МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА»

КЕРІВНИК: Любінецька Л.В.
ЧЛЕНИ ШКОЛИ: Близнюк Т.В., Хижниченко А.Д., Мандрикіна Н.А.
МЕТА: забезпечити педагогів знаннями, необхідними для розуміння змісту

формування морально-правового світогляду дитини-дошкільника й практичної їх реалізації; відпрацювати кращі традиційні і нові зразки педагогічної діяльності й взаємини спілкування; обмінятися досвідом, виробити єдині підходи, критерії, норми та вимоги до оцінки результатів освітньої діяльності дітей і педагогів.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Організаційне заняття.

Обговорення плану роботи школи.

1.2. Підготувати методичні рекомендації «Як захистити права дитини» для практичного використання вихователями.


жовтень

2014


Любінецька Л.В.
2.

2.1. Підготувати цикл педагогічних годин для вихователів:

«Світова книга прав дитини»;

«Кожна дитина має право на любов

і піклування»;

«Права дитини – мої права».


грудень

2014


Мандрикіна Н.А.

Хижниченко А.Д.


3.

3.1. Розробити бесіду для батьків «Права та обов’язки батьків і дітей. Захист прав дитини в сім’ї».

березень 2014

Любінецька Л.В.

Близнюк Т.В.4.

4.1. Узагальнити корекційно-розвивальну програму формування основ компетентності дошкільника для дітей 5-6 років «Я такий, як всі, чи єдиний в світі» практичного психолога Хижниченко А.Д. та соціального педагога Мандрикіної Н.А. та затвердити у центрі психології та соціальної роботи КВЗН «ХАНО».

4.2. Підсумкове засідання.травень

2014


Хижниченко А.Д.

Любінецька Л.В.ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ З ПРОБЛЕМИ

«ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ»
ТЕРМІН РОБОТИ: 2 роки (2014/2015 н.р. – 2015/2016 н.р.)

ПРОБЛЕМА: виховання самостійності та працелюбності дошкільників.

МЕТА: пошук ефективних прийомів, спрямованих на формування у дітей позитивного відношення до праці та опанування ними посильних трудових умінь. Вироблення єдиного педагогічного підходу з боку педагогів і батьків до залучення сучасних дошкільників до самообслуговування, господарсько-побутової та художньої праці, праці в природі.

Склад творчої групи:

Баштинська З.І. – керівник творчої групи;

Любінецька Л.В. – вихователь-методист;

Хижниченко А.Д.– практичний психолог;

Козир О.А. – вчитель-дефектолог;

Близнюк Т.В., Єремєєва Т.О. – вихователі.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

1.1.Організаційне засідання:

визначення напрямків роботи;

обговорення тематики та строків

виконання творчих завдань;

обговорення графіку засідань.


вересень 2014

Любінецька Л.В.
2.

  1. Добірка матеріалів про принципи

народної педагогіки щодо трудового виховання дітей для розширення кругозору педагогів з теми.
2.2. Добірка творів про працю для читання дітям.

листопад 2014

Любінецька Л.В.

Козир О.А.

Єремєєва Т.О.,

Близнюк Т.В.3.

  1. Підготувати виступ на батьківські

збори «Виховання працьовитості. Розподіл обов’язків дівчаток і хлопчиків в сім’ї» для практичного використання вихователями.

3.2. Підготувати пам’ятки для батьків щодо трудового виховання.лютий

2015


Хижниченко А.Д.

Близнюк Т.В.


4.

  1. Добірка приказок, прислів’їв, висловів,

цитат про працю для практичного використання вихователями.

квітень

2015


Хижниченко А.Д.

5.

  1. Розробка методичного порадника з

реалізації програмових завдань розділу «Привчаємось працювати» програми «Дитина».

  1. Заключне засідання. Підведення

підсумків роботи.

травень

2015


Любінецька Л.В.

Баштинська З.І.
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО -ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ
КЕРІВНИК: Баштинська З.І.
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Любінецька Л.В., Міщенко В.Т., Хижниченко А.Д., Тарасова В.Т., Євдошенко О.А., Довженко З.П., Козир О.А., Мандрикіна Н.А.
МЕТА: забезпечення кожного вихованця медико – психолого – педагогічним супроводом, що сприятиме фізичній, психологічній та морально – правовій безпеці дитини з порушенням зору .
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

1.1. Ознайомлення з планом роботи психолого-медико - педагогічного консиліуму.

1.2. Аналіз моніторингу фізичного статусу дітей, що поступили до ДНЗ вперше.

1.3. Результати обстеження рівня розвитку зорового аналізатора .Планування оздоровчих заходів щодо супроводу дітей.

1.4. Аналіз моніторингу успішності дітей. Можливості корекційної роботи для покращання результатів.жовтень

2014


Баштинська З.І.
старша медсестра

Левченко Н.І.

Міщенко В.Т.,

Довженко З.П.


Любінецька Л.В.,

Євдошенко О.А.


2.

2.1.Психолого-педагогічний супровід корекційного процесу.

2.2.Складання індивідуальних освітніх програм (ІОП) для дітей, що виявляють низький рівень знань.лютий

2015


Хижниченко А.Д.,

Нікітіна Н.М.

Євдошенко О.А.,

Мандрикіна Н.А.


3.

3.1. Аналіз висновків обласної психолого-медико - педагогічної комісії. Діти, яким рекомендоване навчання та виховання у спеціальних навчальних закладах міста. Консультування батьків.

3.2. Динаміка стану здоров’я дітей.


3.3. Підсумки роботи ПМПК за 2013-2014 н.р.

травень

2015


Баштинська З.І.

старша медсестра

Левченко Н.І.

Баштинська З.І.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка