План роботи на літній оздоровчий період с. 73 77 Додаток 1,2Сторінка4/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розділ 4

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
з/п

Вид вивчення

Напрям вивчення

Термін

вивчен-ня

Форма

узагальнен-ня

Розгляд

результатів

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1.

«Створення умов для набуття дітьми правомірної поведінки й толерантного спілкування»

тематичне

листопад 2014

довідка,

наказ


педрада,

грудень 2014вихователь-методист,

вчитель- практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог

Євдошенко О.А.

2.

«Забезпечення санітарно-гігієнічних умов для здійснення корекційно-виховної роботи»

тематичне

лютий 2015

довідка,

наказ


педрада, березень

2015


вихователь-методист, вчителі-дефектологи, соціальний

педагог

3.

Вивчення стану навчально-виховної роботи групи № 3

комплексне

квітень

2015


довідка, наказ

виробнича нарада

вихователь-методист,

вчитель-дефектолог . Довженко З.П., практичний психолог, соціальний педагог

  1. Контроль і керівництво освітньо-виховним процесом

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.


ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

за

організованим початком нового навчального року;

виконанням чинних вимог Базової програми;

станом ведення документації;

організацією щорічного поглибленого медичного огляду дітей;

проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

відвідуванням дітьми ДНЗ;

виконанням режиму дня з урахуванням вимог програми;

дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

охороною праці та дотриманням техніки безпеки працівниками ДНЗ;

рівнем та вчасністю батьківської плати за утримання дітей в ДНЗ;

роботою помічників вихователів;

за систематичністю і рівнем

проведення фізкультурних свят і розваг;

станом організації ігрової діяльності дошкільників;

рівнем професійної майстерності педагогів закладу;

рівнем культурно-гігієнічних навичок дітей;

за виявленням та роботою з обдарованими дітьми;

дотриманням прав дитини у родині та закладі;

станом обстеження дітей мікрорайону;

станом соціального патронату дітей мікрорайону;

створенням необхідних умов для проведення занять з фізичного виховання;

заняттями з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

фізкультурно-оздоровчими заходами у режимі дня;

дотриманням графіків роботи персоналу;

якістю харчування дітей;

організацією дієтичного харчування;

технологією приготування страв;

виконанням режиму харчування та організацією процесу годування;

виконанням норм харчування;

дотриманням особистої та загальної гігієни працівниками харчоблоку;

закладкою продуктів харчування в котел;

санітарним станом харчоблоку та виконанням санітарного режиму;

станом технологічного обладнання, його справністю;

за захворюваністю і відвідуваністю дітей;

ефективністю та раціональністю використання бюджетних асигнувань та благодійних надходжень;

списанням і обліком матеріальних цінностей та ресурсів;

підготовкою звітності.постійно
постійно


постійно

постійно


постійно
постійно

постійно
постійно


постійно

постійно


постійно
постійно

постійно


постійно
постійно
постійно
постійно
постійно
постійно

постійно
постійно

постійно

постійно
постійно


постійно

постійно
постійно


постійно
постійно

постійно
постійно


постійно
постійно
постійно
постійно
постійно
постійно

завідувач


завідувач
завідувач

завідувач


завідувач
завідувач

завідувач


завідувач
завідувач

завідувач

завідувач
завідувач

завідувач

завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
завідувач

завідувач


завідувач

завідувач

завідувач
завідувач
завідувач

завідувач


завідувач
завідувач
завідувач

завідувач


завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
завідувач
2.


ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

за

змістом та якістю перспективного та календарного планування за чинними програмами;

роботою педагогів із формування у дітей знань про правила безпечної поведінки у побуті, діях в умовах надзвичайної ситуації;

рівнем підготовки та проведення занять молодими спеціалістами та тими, що працюють не за фахом;

виконанням Інструкції з охорони життя та здоров’я дітей у навчальному закладі.


постійно


постійно

постійно

постійнозавідувач

завідувач

завідувач


завідувач


3.


ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ

за

створенням умов для проведення освітнього процесу;

станом роботи із упровадженням у практику знань, отриманих на курсах підвищення кваліфікації, методичних об’єднань, виконанням рішень педради;

використаннях рухливих і народних ігор з вихованцями під час прогулянок.постійно
постійно

постійно


завідувач


завідувач

завідувач


4.ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

за

формуванням українського мовлення у дітей старших груп;

організацією та проведенням прогулянок на відкритому повітрі;

станом ігрової діяльності.постійно
постійно

постійно


завідувач


завідувач

завідувачКонсультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють

МЕТА: допомога  батькам  у забезпеченні  рівних  стартових  умов  для  всіх  дітей, а саме  у вольовій, психічній, фізичній, інтелектуальній, мотиваційній готовності  дитини  до  навчання  в  школі. Надання  педагогічно-психологічної допомоги батькам, діти яких знаходяться під опікою. Забезпечення  конституційних  прав  дітей  5-ти річного   віку  на  здобуття  дошкільної освіти.з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

1.

Вивчення нормативно-правової бази та Положення з організації роботи Консультативного центру

вересень

2014


Баштинська З.І.

2 .

Виявлення та облік дітей, які виховуються в умовах сім ї та проживають в даному мікрорайоні, складання та узгодження списків.

вересень

2014


Любінецька Л.В.

3.

Соціально-педагогічний патронат

«Дошкільна освіта – всім дітям»:

вивчення соціально-психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім’ях;

створення банку даних про дітей та батьків мікрорайону;

розподіл сімей за категоріями та статусом;

виявлення замовлень на консультативну допомогу.вересень

2014Любінецька Л.В.

4.

Затвердження розкладу роботи Консультативного центру, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи.

до 10.10.2014

Баштинська Л.В.

5.

Здійснення відповідного обстеження дітей, що виховуються у сім’ях, різними спеціалістами за бажанням батьків.

упродовж року

Баштинська З.І.

II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків з питань розвитку , корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім ї за категоріями:

 • малозабезпечені сім ї, неповні сім ї;

 • сім’ ї, в яких виховання дітей здійснюють гувернери;

 • сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди та хворі діти;

 • неблагополучні сім ї.

з вересня 2014 по квітень 2015


Мандрикіна Н.А.

III. РОБОТА З БАТЬКАМИ

1.

Опитування батьків з питань:

 • організації життєдіяльності дітей в умовах

сім’ї;

 • форм психолого-педагогічної допомоги

щодо розвитку та виховання дітей.

вересень

2014


Хижниченко А.Д.


2.

Запрошення на Дні відкритих дверей: презентація розвивального середовища дидактичні посібники, умови для фізичного та пізнавального розвитку.

1 раз у квартал

Баштинська З.І..


3.

Діагностування рівня та особливостей розвитку дітей (індивідуально).

за потребою батьків

практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи

4.

Рекомендації спеціалістів батькам щодо

 • охорони зору дітей;

 • корекції мовного розвитку;

 • виявлення рівня психо-емоційного розвитку та поради з психокорекція дітей;

 • навчання та виховання дітей дошкільного віку з різних розділів Базової програми.

з графіком і за потребою батьків

практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи5.

Відкриті перегляди індивідуальних занять з дітьми у вчителів-дефектологів ДНЗ.

за

потребою батьківЄвдошенко О.А.


6.

Пам’ятки батькам з різних аспектів організації життєдіяльності дітей.

протягом року за

потребою батьківЛюбінецька Л.В.


7.

Заочне спілкування з батьками по телефону, листування через сайт ДНЗ:

що дитина повинна знати та вміти,

готуючись до шкільного життя.

портрет майбутнього школярика; • як здійснювати розвиток дитини дошкільного віку за сімома базовими лініями.

 • Навіщо і як виховувати морально – етичні якості вашої дитини.
протягом року за потребою батьків

практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

1.

Бесіди з батьками, анкетування, опитування.

за

графіком


Хижниченко А.Д.

2.

Обстеження дітей ( експрес-діагностика)

Рекомендації батькам щодо психологічного та соціального статусу дітей.за потребою батьків

Хижниченко А.Д.,

Мандрикіна Н.А.3.

Запрошення батьків відвідувати корекційні заняття.

за потребою батьків

Хижниченко А.Д.


4.

Міні-заняття – тренінги для батьків та дітей в умовах ДНЗ.


за графіком

Мандрикіна Н.А.


ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ


1.

Спільні батьківські збори у старших групах ДНЗ за участю батьків, діти яких виховуються в умовах сім ї, вчителів початкової школи, психологів, педагогів ДНЗ.

згідно з планом роботи

Баштинська З.І.


2.

Запрошення батьків дітей, що не відвідують ДНЗ, на загальні шкільні батьківські збори з проблеми підготовки дітей до шкільного навчання.

травень

2015


Любінецька Л.В.

3.

Запрошення батьків та дітей на екскурсію до школи ( знайомство з шкільними приміщеннями, відвідування фрагменту уроку, свята Першого дзвоника)

жовтень

2015


Любінецька Л.В.


4.

Активний тренінг для батьків старших дошкільнят (оволодіння батьками технології навчання математики, грамоти, письму).

за потребою

Близнюк Т.В.


МЕДИЧНА РОБОТА


1.

Аналіз стану здоров’я дітей (диспансерний облік, інвалідність, ЧХД).


постійно

старша медична сестра


2 .

Медичні поради, консультації щодо стану здоров я дітей, рекомендації для подальшого лікування у спеціалістів - медиків


за графіком та за потребою батьків

старша медична сестра


3.

Одноразове медичне діагностування та індивідуальні консультації.

за потребою батьків

сестра-ортоптистка,

медична сестра
Розділ 5

Організаційно-педагогічна робота
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ «ХЗОШ № 49» Завідувач КЗ «ДНЗ № 267»

_______Н.Є.Левенець ________З.І.Баштинська

__________________ _____________________


Перспективність і наступність

у роботі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради»

та «Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49

Харківської міської ради Харківської області»
ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ДНЗ І ШКОЛИ
з/п

Зміст роботи


Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Методична робота

1.


2.

3.


4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.

12.

13.Погодити та затвердити план сумісної роботи СЗОШ № 49 та ДНЗ № 267 на 2014/2015 н.р.
Ознайомлення вчителів початкових класів з програмами «Дитина», «Впевнений старт».
Ознайомлення вихователів старших груп із Програмою навчання у 1-2 класах.
Взаємовідвідування занять та уроків вчителями 4-х класів Івченко Майєю Яківною, Шульгою Ольгою Миколаївною та вихователями

Кобиляцькою Т.М., Мукхопадхяй Л.О., Бакалейко І.Ю., Байрачною І.О., Єремєєвою Т.О., Близнюк Т.В., Новодрановою Л.В., Дем’яненко Т.В.


Вивчення рівня адаптації випускників дошкільного закладу до шкільного життя шляхом відвідання вихователем Сергєєвою Н.М.. уроків математики та читання вчителя Зоні Вікторії Миколаївни, Понкратовою Н.П.- уроків «Я і Україна», образотворчого мистецтва вчителя Супрун Маргарити Миколаївни.
Консультація для вчителів початкових класів Шульги О.М., Зоні В.М., Супрун М.М., Івченко М.Я. і вихователів старших груп № 2,3,6,9,11:

 • «Проблемні питання наступності

у роботі ДНЗ і початкової школи з фізичної підготовки дошкільників»;

 • «Наступність у змісті та методах

навчання математики між ДНЗ і початковою школою».
Запросити психолога школи на діагностику готовності старших дошкільників до школи.

Відвідання вчителями початкових класів контрольних занять з грамоти, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім і природою у старших групах № 3,5,6,10.

Бесіди з дітьми.
Підготовка медичних карт для своєчасного запису дітей до школи.
Запросити вчителів 4-их класів Зоню В.М. та Безсонову В.І. на святкові ранки, присвячені випуску дітей до школи.
Спільне засідання «круглого столу» з питань моніторингу успішності навчання першокласників-випускників.
Запрошувати вчителів початкових класів на педагогічні ради


 • «Правове виховання

дошкільників – обов’язкова умова життєвої компетентності особистості»;

 • «Застосування технологій

збереження зору у корекційно-виховній роботі».
Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку груп №№ 2,3,6,9,11.

вересень


2014

упродовж року

упродовж року

1 раз у квартал


грудень


2014

грудень


2014
березень

2014


травень

2015

упродовж року
травень

2015
травень

2015

травень 2015


травень 2015


грудень

2014
березень

2015

травень


2015

вихователь-методист

вихователь-методист

заступник директора

вихователь-методист, заступник директора
практичний психолог

вихователь-методист


Євдошенко О.А.

вихователь-методист


соціальний педагог,

практичний психолог,

вчителі-дефектологи


сестра медична старша
вихователь-методист

вихователь-методист, заступник директора

вихователь-методист

практичний психолог, соціальний педагогРобота з дітьми

1.

2.3.

4.

5.


6.

7.

8.
Екскурсія до школи на свято Першого дзвоника.


Екскурсія дітей старших груп до школи «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…».. Відвідання

 • приміщення школи;
 • бібліотеки;
 • шкільної їдальні;
 • спортивного майданчика;
 • музею харківських Дивізій.

Запрошення першокласників у заклад на «Свято осені», Новорічні та Різдвяні свята.


Відвідання «Свята Букваря» - гостини в школі.
Відвідання свята останнього дзвоника.
Спільні виставки дитячих робіт за темами:

 • «Як я відпочивав влітку»;

 • «Щедра осінь»;

 • «Зимонька-зима»;

 • «Весноньку стрічаємо, матінку вітаємо»;

 • «Бережи своє здоров’я».

Читання художніх творів про школу: • Осєєва В. «Сині листочки»;

 • Наталя Забіла «Перше вересня»;

 • Михайло Стельмах «Дзвоник»;

 • Марійка Підгірянка «Школа», «Голосні звуки»;

 • Дмитро Павличко «Школа»;

 • Оксана Сенатович «Вчиться вересень читати».

Ознайомлення вихованців закладу з правилами поведінки в школі.

вересень


2014

жовтень


2014

січень


2015

березень


2015

квітень


2015

травень


2015

грудень


2014-

січень 2015


травень

2015
травень

2015

протягом


року

протягом року

лютий 2015

вихователь-методист


вихователь-методист

вихователь-методист

вихователь-методист
вихователь-методист

вихователь-методист

вихователі,

практичний психолог,

соціальний педагог

соціальний педагог

Робота з батьками

1.

2.


3.

4.


5.

Провести консультації за запитами батьків з питань:

- «Коли дитина готова до шкільного життя?»;

- «Готовність батьків до початку навчання дитини в школі».
Поповнювати інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

Запросити вчителів початкових класів і заступника директора для зустрічі з батьками випускників закладу на тему «Входження в шкільне життя».


Батьківські зустрічі з вчителями початкових класів, вихователями з питань «Готуємо дітей до школи».
Запросити директора школи Левенець Н.Є. та вчителів Шульгу О.М., Івченко М.Я. на зустріч з батьками випускників «Презентую школу».

листопад


2014

лютий


2015
упродовж року

квітень


2015

упродовж року

травень

2015практичний психолог

соціальний педагог


вихователь-методист

завідувач

вихователь – методист

вихователі,

вчителі


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка