План роботи на літній оздоровчий період с. 73 77 Додаток 1,2Сторінка8/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема психологічної служби району: проектування та організація середовища, яке сприяло б розвитку особистості, забезпечило умови для повноцінного розкриття наявного потенціалу всіх учасників навчально – виховного процесу.
Забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, сприяння збереженнню психічного здоровя та соціального благополуччя всіх його учасників.
Аналiтична частина
Вiдповiдно до мережi закладу на 2013/2014 навчальний рік у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради» навчалося та виховувалося 150 дітей та функцiонували 11 груп. Складений режим роботи вiдповiдав санітарно-гiгiєнiчним нормам щодо навантаження дiтей протягом навчального тижня та року.

Навчально-виховний процес в закладi здiйснювався згідно із програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (2012), програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Вневнений старт» (нова редакція), програмно-методичним комплексом «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

Розклад занять обумовлено особливостями типу закладу i складено згiдно з робочим навчальним планом, у вiдповiдностi до вищевказаних програм та затверджено в установленому порядку.

Для адаптацiї дитини до нових суспiльних вiдносин, для здійснення успішної реалізації індивідуального підходу до дітей, для розвитку їх індивідуальних особливостей, формування навичок спiлкування створено комфортне соцiально-побутове та розвиваюче середовище: усі групи перебування дiтей в ДНЗ естетично оформлені; обладнано iгровi куточки вiдповiдно до вiку дiтей та програмових вимог; пiдiбрано i виготовлено в достатiй кiлькостi рiзноманiтний дидактичний матерiал для забезпечення реалiзацiї програмових завдань.

Робота навчального закладу у 2013-2014 навчальному роцi була спрямована на продовження здійснення та досягнення мети, що полягає у формуванні стійких гуманістичних якостей особистості дитини з порушенням зору у процесі духовного виховання.
Прiоритетними завданнями були:


 • вдосконалення освітньо-корекційних послуг дітям з порушенням зору;

 • формування правової самосвідомості дошкільників у процесі навчально-виховної діяльності;

 • забеспечення умов для формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей у повсягденні.

Поставлені наступні задачі: • сприяння подальшій соціалізації дітей з порушенням зору, допомога у

формуванні впевненості вільно почувати себе в навколишньому середовищі;

 • забезпечення почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я, формування засади особистості;

 • сприяння подальшому розвитку інтелектуальних здібностей дітей;

 • забезпечення психолого – педагогічного супроводу реалізації творчої активності дітей, розвиток гнучкості і незалежності мислення, адекватної реакції на ситуації, пізнавальних інтересів дитини і перспектив її розвитку;

 • створення сприятливих умов для прояву самостійної творчої ініціативи, стимулювання прагнення дітей вирішувати проблеми нестандартно;

 • сприяння підвищенню рівня комунікативно-мовленнєвої активності

серед дітей, спрямованої на розвиток соціальної обдарованості;

 • сприяння забезпеченню емоційного комфорту та підвищенню мовленнєвої культури спілкування дітей з порушеннями зору;

 • підвищення рівня компетентності та культури спілкування серед педагогів та батьків, шляхом розширення кола психологічних знань та розвитку інтересів;

 • сприяння вирішенню складних соціально-педагогічних та

 • психологічних проблем дітей, членів їх сімей, педагогічного колективу;

 • психологічна просвіта батьків щодо психофізіологічних особливостей розвитку дитини з порушеннями зору;

 • пiдвищення професійної компетентності спеціалістів служби: спільна діяльність практичних психологів району, відвідування психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.


Основними завданнями в роботі психологічної служби закладу на цьому етапі стали:

 • забезпечення якісного психологічного супроводу процесу виховання дітей, зміцнення їх соціально-психологічного здоров'я, організаційно-методична робота психологічної служби, підвищення консультативної компетентності спеціалістів служби та педагогічних працівників закладу, створення системи роботи за корекційно-розвивальним напрямком.

Основними напрямками роботи соціально – психологічної служби є:

* діагностичний ( групова, індивідуальна з усіма учасниками навчально-виховного процесу);

* консультативний та просвітницько-профілактичний ( групова, індивідуальна для педагогів та батьків);

* корекційно-розвивальний;

* науково – методичний;


 • напрямок роботи щодо встановлення та підтримки зв’язків з громадськістю тощо.

Психологічна служба з метою підвищення професійної компетентності брала участь у районних та міських семінарах практичних психологів та соціальних педагогів, обласному форумі практичних психологів. Практичний психолог відвідала навчально-практичний семінар «Чудеса на піску».

Психологічною службою здійснювався соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Станом на 2013/2014 навчальний рік в закладі налічувалося 13 родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. • напівсироти – 1,9 %;

 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0,6 %;

 • діти – інваліди – 0,6 %;

 • ЧАЕС – 0,6 %;

 • багатодітні родини – 0,6 %;

 • одинокі матері (ст.135 Сімейного Кодексу України) - 3,8%.

 • батько інвалід – 0,6 %

На кожну дитину, яка потребує особливої уваги, працівниками

соціально-психологічної служби складено соціальний паспорт. Соціальним педагогом Мандрикіною Н.А. та практичним психологом Хижниченко А.Д. було здійснено патронат з метою перевірки санітарного стану житла, наявності у дитини власної кімнати, особистого ліжка, шафи для речей, гігієнічних приладь (білизна, окрема зубна щітка тощо), розвивальних ігор. Відповідно складено акт обстеження житлово-побутових умов.

Стан соціального захисту дітей пільгового контингенту знаходиться під постійним контролем завідувача закладу Баштинської З.І. Інформація щодо роботи з данного питання своєчасно та в повній мірі доводиться до працівників закладу та батьків на виробничих нарадах, батьківських зборах, засідання батьківського камітету, під час консультацій та інших форм роботи з колективом закладу та батьківською громадою.

Соціальним педагогом у 2013/2014 навчальному році здійснювався соціально-педагогічний патронат дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. До групи соціально-педагогічного патронату зараховано 5 дітей.

Мета соціально-педагогічного патронату – забеспечення умов для розвитку, виховання та навчання дошкільників, надання їм дошкільної освіти, а також консультативної допомоги батькам дітей. Пріорітетними напрямками соціально-педагогічного патронату як форми здобуття дошкільної освіти є: забеспечення умов для всебічного та різнобічного розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дитини; розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, дрібної моторики та координації рухів; виховання активного пізнавального, емоційного, естетичного ставлення до навколишнього світу, до явищ живої і неживої природи, предметного світу, до людей, до власної особи; гармонійне поєднання завдань родинного та суспільного виховання; забеспечення готовності дітей до навчання у школі.

Упродовж всього навчального року психологічна служба проводила консультативну роботу з батьками, педагогами, адміністрацією.

Найбільш актуальними були питання:


 • допомога вихователям у створенні розвивального середовища та сприятливого клімату у групах;

 • формування навичок здорового способу життя, сумісна співпраця учасників виховного процесу з соціально-психологічною службою, їх взаємодія на шляху повноцінного розвитку дитини з вадами зору;

 • поліпшення адаптаційного періоду новоприбулих дітей до умов ДНЗ.

 • робота з батьками за запитами: «Покарання. Чи завжди воно потрібно?», «Готовність дитини до школи», «Криза трьох років», «Розвиток дитини в неповній сім’ї».

Ці консультації надали психологічні знання батькам, педагогам; сформували вміння використовувати ці знання на практиці, зберігати психічне здоров’я педагогів, батьків у розв’язанні питань взаємовідносин з дітьми.

Таким чином, було досягнено мету щодо психологічної просвіти батьків і вихователів.

Актуальним питанням індивідуальних консультаційних форм запиту батьків є адаптація до ДНЗ, психологічна готовність дитини до школи, її адаптація до навчання.

Крім того були звернення до практичного психолога за психологічною допомогою із таких питань, як: адаптаційні проблеми звикання дитини до умов ДНЗ; стереотипна поведінка дитини (смоктання речей); небажання дитини йти до закладу; порушення в емоційної сфері спілкування, дитячі страхи та їх подолання; гіперактивні діти; міжособистісні стосунки дитини з близькими (агресія, настороженість); затримка мовлення у дитини; розвиток пізнавальних процесів у дитини; оволодіння дитиною навичками особистої гігієни; психологічна готовність дитини до навчання у школі.

На початку року соціальним педагогом була проведена діагностика перебігу адаптації дітей до умов ДНЗ:

Загальне співвідношення :

Легкий - 18 чол. (46,1%);

Середній – 12 чол. (30,8 %);

Важкий – 9 чол. (23,1 %).

З метою профілактики та просвіти з батьками та вихователями проводилася консультативна, просвітницька робота на теми: «Адаптація дитини до умов дитячого садка», «Створення психоемоційного комфорту у групі раннього віку». Виступи на батьківських зборах «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Дитина до трьох: психологічний портрет з рекомендаціями», «Як дитина увійде до колективу?»

Вихователям було рекомендовано ігри на адаптацію дітей за методикою Нурєєвої О.С. з метою розвитку позитивного емоційного стану, взаємодії з однолітками і дорослими.

Це дало змогу значно скоротити період адаптації дітей до умов дитячого садка, покращити емоційний стан дітей.

Після проведення спеціальних заходів, була проведена повторна групова діагностика стану адаптації дітей до умов ДНЗ, яка показала, що кількість дітей, мають відповідний рівень адаптації змінилась :

Легкий – 30 чол. (71,8 %);

Середній – 9 чол. (28,2 %);

Важкий – 0 чол. ( 0%).


Практичним психологом проведена діагностика готовності дітей до школи. За результатами проведення методик маємо наступні загальні данні підготовки до навчання у школі дітей шостого року життя:

 • високий рівень – 50% ( 23 дитини);

 • середній рівень – 45% 20 дітей);

 • низький рівень – 5% (2 дитини).


Спеціалістами соціально-психологічної служби надані консультації для батьків «Формування психологічної готовності дитини до школи», поради – «Як підготувати дітей до школи».

З дітьми у яких низький рівень готовності до школи соціально-психологічна служба проводила тести-завдання для розвитку прийомів логічного мислення, пам’яті, дрібної моторики пальців рук, уяви, уваги.

На запити батьків проведено індивідуальні консультації в ході яких, практичний психолог залучає кожного з батьків до спільної діяльності з обговорення різноманітних проблем, які виникають при підготовці дитини до школи.

Упродовж року практичним психологом проводилися корекційно-розвиваючі заняття з дітьми з метою розвитку емоційної сфери, індивідуальна робота з тривожними, гіперактивними дітьми (за результатами методики «Кінетичний малюнок сім’ї», «Тривожність»Темпл, Дорка.)

Відповідно до викладеного вище, можна зробити висновок, що соціально-психологічне забезпечення знаходиться на достатньому рівні. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на вдосконалення планування та проведення корекційної роботи з дітьми.

Усі довiдки про результати дослiджень були наданi завідувачу закладу, використовуються в роботi, знаходяться в документації соціально-психологічної служби.

Протягом 2013/2014 навчального року умови роботи психологічної служби значно покращились: кабінет психологічної служби був доповнений необхідною психологічною літературою, практичними розвиваючими іграшками, іграми, посібниками тощо; передплачена необхідна кількість періодичних видань, необхідних для роботи практичного психолога та соціального педагога.

Але існували деякі проблеми і недоліки діяльності психологічної служби закладу: недостатній зворотній зв’язок батьків – вихователів – психологічної служби. Крім того, відмічена тенденція небажання деякими батьками розуміти наявні проблеми розвитку дитини, пов'язані з проблемним зором. Тому однією з перспектив розвитку психологічної служби в закладі на наступний 2014/2015 навчальний рік стане: • встановлення й поліпшення взаємодії системи батьки – вихователі – психологічна служба;

 • психологічна просвіта батьків, щодо психофізіологічних особливостей розвитку дитини, що має проблеми із зором.


Цілепокладаюча частина
В навчальному закладі працює практичний психолог Хижниченко А.Д. з навантаженням – 1 ставка та соціальний педагог - Мандрикіна Н.А. з навантаженням – 1 ставка.

На початок 2014/2015 навчального року заклад налічує 157 дітей, функціонують 11 груп.

Для здійснення професійної, ефективної та результативної діяльності організовано кабінет психологічної служби. Психологічний кабінет займає одне приміщення, що призначене для проведення індивідуальної, психодіагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультаційної роботи з вихователями та батьками, а також для підготовки до занять, виступів, обробки результатів психологічних обстежень, оформлення висновків та рекомендацій.

Робота закладу у 2014/2015 навчальному роцi спрямована на досягнення мети, що полягає у: формуванні стійких гуманістичних якостей особистості дитини з порушеннями зору у процесі духовного виховання.

Пріоритетні завдання на 2014/2015 н.р.:


 • формування передумов для розвитку трудової діяльності дошкільників;

 • вдосоналення практичних навичок захисту та збереження прав дитини;

 • застосування технологій збереження зору у корекційно – виховній роботі.

До складу психологичної служби входять: соціальний педагог, практичний психолог, а також вихователь-методист закладу, вчителі-дефектологи, медичний працівник. Робота розширеного складу психологічної служби буде спрямована на забезпечення психологічного супровіду навчально- виховного процесу в рамках професійної компетенції своєї галузі.


Тема психологічної служби району :

психологічне зобезпечення та підвищення ефективності навчально – виховного процесу в загальноосвітних навчальних закладах, сприяння збереженню психічного здоровя та соціального благопоуччя всіх його учасників.Основні завдання психологічної служби на рік полягають у :

 • психологічному супроводі процесу навчання та виховання дітей;

 • здісненні діагностики адаптаціі новоприбулих дітей;

 • виявленні рівня психофізичного розвитку та розвитку пізнавальних процесів;

 • профілактиці та кореції відхилень в інтелектуальному розвитку та ємоційно-вольовій сфері спілкування, дитячих страхів;

 • здійсненні діагностики готовності дітей старшого віку до школи;

 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально- виховного процесу;

 • підвищенню професійного рівня та ефективності праці соціально- педагогічної служби, вчителів-дефектологів, вихователів шляхом розробки і впрвадження авторських програм, нових технологій та здійснення корекційно-розвивальної роботи у різних напрямках;

 • проектуванні та організації середовища, яке сприяло б розвитку особистості, забеспечило умови для повноцінного розкриття наявного потенціалу всіх учасників навчально–виховного процесу.

Враховуючи основні напрями розвитку соціально – психологічної служби закладів освіти району, що включають в себе: консультативно – методичну допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів; підвищення психологічної культури всіх учасників навчально – виховного процесу; соціально–психологічну діагностику, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів та дітей, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій; проектування і соціально – психологічна корекція розвитку учнів у НВП, на основі пріоритетних напрямків роботи навчального закладу,
Мета психологічної служби закладу в 2014/2015 навчальному році:
психологічний супровід всебічного розвитку дитини з порушеннями зору в навчально–виховному процесі на основі пошуку та використання ефективних методів, прийомів та активізації науково–методичної роботи.

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: • сприяння подальшій соціалізації дітей з порушенням зору, допомога у формуванні впевненості вільно почувати себе в навколишньому середовищі;

 • забезпечення почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я, формування засади особистості;

 • сприяння подальшому розвитку інтелектуальних здібностей дітей;

 • забезпечення психолого–педагогічного супроводу реалізації творчої активності дітей, розвиток гнучкості і незалежності мислення, адекватної реакції на ситуації, пізнавальних інтересів дитини і перспектив її розвитку;

 • створення сприятливих умов для прояву самостійної творчої ініціативи, стимулювання прагнення дітей вирішувати проблеми нестандартно;

 • сприяння підвищенню рівня комунікативно-мовленнєвої активності серед дітей, спрямованої на розвиток соціальної обдарованості;

 • сприяння забезпеченню емоційного комфорту та підвищенню мовленнєвої культури спілкування дітей з порушеннями зору;

 • підвищення рівня компетентності та культури спілкування серед педагогів та батьків, шляхом розширення кола психологічних знань та розвитку інтересів;

 • сприяння вирішенню складних соціально-педагогічних та психологічних проблем дітей, членів їх сімей, педагогічного колективу;

 • психологічна просвіта батьків щодо психофізіологічних особливостей розвитку дитини з порушеннями зору;

 • пiдвищення професійної компетентності спеціалістів служби: спільна діяльність практичних психологів району, відвідування психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.

Основними напрямками в роботі психологічної служби закладу на цьому етапі є:

 • соціально-психологічний супровід дітей з порушеннями зору;

 • сприяння розвитку когнітивних процесів та творчої активності дітей дошкільного віку;

 • сприяння вирішенню складних соціально-педагогічних та психологічних проблем дітей, членів їх сімей, педагогічного колективу;

 • організаційно-методична робота соціально-психологічної служби;

 • створення системи роботи за корекційно-розвивальним напрямком та узагальнення власного досвіду роботи;

 • підвищення консультативної компетентності спеціалістів закладу.


Задачі психологічної служби за основними напрямками роботи:

 • дiагностична (групова, iндивiдуальна з батьками та вихователями, iндивiдуальна та групова з дитиною);

 • консультативна (групова, iндивiдуальна);

 • просвiтницька та профiлактична;

 • науково-методична;

 • робота по встановленню та підтримці зв'язків з громадкістю тощо.


Пріоритетними завданнями в роботі соціально-психологічної служби є:

 • вивчення особливостей когнітивної сфери: уваги, пам’яті, логічного мислення та прийомів логічного мислення;

 • вивчення особливостей психоемоційної сфери: емоції, рівень домагань, рівень тривожності, емоційне благополуччя дитини в сім’ї;

 • створення умов для підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу щодо соціально-психологічного супроводу особистісно-орієнтованої моделі виховання та творчого розвитку дітей.


Змістовна частина


з/п


Зміст роботи

(види діяльності)


Термін виконання


Де і з ким проводиться

Відповідальні

Організаційно-методична робота

1.

 • Складання планів, звітів;

 • складання індивідуальних психологічних карт дітей;

 • підготовка до заходів, розробка методичних рекомендацій; створення корекційних програм, виготовлення роздаткового матеріалу тощо;

 • підготовка планів; психодіагностичних досліджень;

 • підготовка психодіагностичного інструментарію;

 • організація інформаційного

куточку, інформаційних

листів, складання анкет.Упродовж року

Практичний психолог

Хижниченко А.Д.


Соціальний педагог

Мандрикіна Н.А.Психодіагностична робота

2.


 • Вивчення процесу адаптації дітей до умов ДНЗ.
 • Соціально-демографічний паспорт дитини та сім’ї.
 • Оновлення банку даних дітей пільгових категорій.
 • Визначення рівня гіперактивності дітей.
 • Виявлення рівня тривожності, агресивності, імпульсивності у дітей.

Тест тривожності (Р. Тєммл, М.Дорки, В.Амен)


 • Діагностика пізнавальних процесів дітей 4-5 років:

методики: «Сонце в

кімнаті», «Складна

картинка», «Як врятувати

зайчика?», «Дощечка» та ін.
 • Проективні методики: «Малюнок сім’ї», «Сім’я у вигляді тварин», «Малюнок людини», «Дерево з чоловічками»
 • Особистісна готовність дошкільника до шкільного навчання:

  • навчальна мотивація;

  • формування вольової регуляції поведінки;

  • інтелектуальна готовність;

  • соціальна зрілість.
 • Діагностика « домінантної руки» дитини. Практичні вправи та побутові дії. • Діагностика дитячих страхів (Захаров)

- «Гра-ситуація», «Творення казок з заданим початком», метод незакінчених речень.


 • Діагностика рівня психічного розвитку дітей молодшого дошкільного віку (група №1) Василько, Манова, Томова

«Кольорові килимки», «Пірамідка», «Коробки форм», «Інтелектуальний тест» Г.Шалаєвої.

 • Діагностика родинних стосунків, виявлення міжособистісних контактів

(Анкетування)

Тест «Різнокольорові будиночки» (за методикою Н. Ганошенко, І. Тихомирової)Вересень

Вересень


Вересень

Грудень

Упродовж року
Жовтень

Упродовж року

Жовтень

БерезеньЖовтень

Упродовж року

Жовтень

Упродовж року
Діти (новоприбулі), батьки

Батьки, вихователі


Діти пільгових категорій
Діти

Діти всіх вікових груп

Діти

4-5 років


Діти 4-5 років життя

Діти 5 - 6 років життя

Батьки, діти

Діти


(за запитом)

Діти раннього віку

Діти, батьки


Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Практичний психолог

Практичний психолог


Практичний психолог


Соціальний педагог

Практичний психолог

Практичний психолог

Соціальний педагог


Практичний психолог

Практичний психолог

Соціальний педагог


Консультативна робота (групова)

3.

 • Адаптація дітей до дошкільного закладу, як умова успішної соціалізації.

 • «Трирічні малюки: щоб криза не була критичною. Як пом’якшити негативні прояви кризи?» (консультації).

 • «Закон суворий, але це – закон».

 • Діти і батьки « Проблеми насильства у родині».

 • Готовність сім’ї до школи. Основні аспекти шкільної зрілості (батьківські збори).

 • «Тактика поведінки з замкнутою дитиною».

 • «Тактика поведінки з дитиною, якщо батьки розлучаються».

 • Допомога дитині із заїканням (консультації).

Вересень

Вересень


Вересень-жовтень

Листопад


Грудень

Січень
Лютий

Березень
Квітень


Батьки

Батьки
Батьки


Батьки
Батьки

Батьки
Батьки

Батьки
Батьки, педагоги


Практичний психолог
Практичний психолог

Практичний педагог

Соціальний педагог

Практичний психолог


Соціальний педагог

Практичний психолог


Практичний психолог

Соціальний

педагог

Виступ на педрадах:

Педрада № 2 «Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова життєвої компетентності особистості»

«Виховуємо хлопчиків,

виховуємо дівчаток (гендерне виховання) – рекомендації;

«Врахування індивідуальних особливостей (темпераменту) під час роботи з правового виховання» - виступ..Підготовка та проведення психологічного семінару з елементами тренінгу

«Пізнай себе - пізнаєш світ»
Заняття 1. «Полюби себе таким, який ти є»

 • Вступне слово психолога.

 • «Сон на чарівній галявині в

лісі» - релаксація;

 • «Ми один єдиний букет

квітів» - вправа на активізацію;

 • «Структура свідомості» -

міні-лекція.

 • Риси людини, яка приймає

себе – інформація;

 • «На березі моря» -

аутотренінг;

 • «Передача настрою по

колу» - вправа;

 • «Я сьогодні зрозуміла,

що…» - вправа;

 • Прощання у колі.

«Усміхнений комплімент» - вправа.

Заняття 2. «Я і люди» • Вступне слово

практичного психолога.

 • «Тепло посмішки, очей» -

психотренінг;

 • Продовжуємо фрази

«Я хочу..», «Я боюсь…»,

«Я люблю…» - рефлексія; • «Океан» - рефлексія;

 • «Якими ми були в

дитинстві» - вправа;

 • «Поради щодо підвищення

самоповаги» - інформаційне повідомлення;.

 • «Пишемо послання», «Я

ціную в тобі…» - вправа;

 • Прощання у колі «Я хочу

тобі подарувати…» - вправа.

Участь у семінарі з елементами тренінгу «Технології збереження зору»

«Здоров’я – соціальна категорія» - виступ.


Оформлення стендів, інформаційних листів для педагогів та батьків:

- «Правам дитини присвячується»;- «Правила поведінки у дитячому садку»;

- «ВІЛ/СНІДу – Ні!, ЖИТТЮ – ТАК!».

Грудень


Листопад

Упродовж року


Вихователі, вчителі-дефектологи,

музичні керівники

Вихователі, вчителі-дефектологи,

музичні керівники

Вихователі, вчителі-дефектологи,

музичні керівники

Педагоги


Батьки, педагоги

Соціальний педагог, практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог,

соціальний педагог


Робота за профілактичним напрямком

4.

 • Профілактика дезадаптації новоприбулих дітей раннього віку.

 • Профілактика негативних явищ серед дітей дошкільного віку (допомогти дітям сформувати особисту думку щодо здорового образу життя).

 • Профілактика невпевненості у дітей дошкільного віку.

 • Профілактика сімейного неблагополуччя.

 • Профілактика жорстокості й насилля.

 • Профілактика дитячих страхів.


Вересень

Упродовж року
Упродовж року
Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Діти раннього віку


Діти старшого дошкільного віку

Діти всіх вікових груп


Діти, батьки
Батьки
Діти, батьки

Практичний психолог


Соціальний педагог
Практичний психолог
Соціальний педагог

Соціальний педагог

Практичний психолог


Корекційно-розвивальний напрямок

5.

Розвивальні заняття для дітей з не адаптивною поведінкою і з порушеннями саморегуляції:

 • предметні, рухливі, пальчикові ігри;

 • ігри для дітей з ускладненнями в спілкуванні;

 • ігри для формування соціальної компетентності.
Вересень – жовтень

Новоприбулі діти раннього віку

Практичний психолог, соціальний педагог

Корекція та розвиток психічного здоров'я дитини:

розвиваючі та корекційно-профілактичні ігри, що сприяють зняттю емоційної напруги та формуванню психологічного здоров'я дитини.Упродовж

рокуДіти молодшого віку.

За запитом педагогів та батьків.Практичний психолог

 • Розвиток мовленнєвого спілкування. • Розвивальні вправи на розвиток пізнавальних процесів

 • Розвиток прийомів розумової діяльності - аналіз, синтез, узагальнення, виключення, систематизація .

 • Розвиток уваги та пам’яті
 • Розвиток сенсорного сприйняття.
 • Розвиток зорової моторики, тактильної пам ‘яті та тонкокоординованих рухів руки.
 • Розв’язання конфліктних ситуацій.
 • Розвивальні заняття для дітей з розвитку творчих здібностей.

Листопад-грудень

Лютий


Березень

Квітень
Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року


Упродовж року


Діти молодшого дошкільного віку

Діти груп молодшого дошкільного віку № 5, 10 (4-й р.ж.), № 3 (5-й р.ж.)

Діти 4-5 року життя

Діти
Діти

молодшого віку

Діти
ДітиПрактичний психолог

Соціальний педагог


Практичний психолог

Соціальний педагог

Соціальний педагог

Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у школі:

 • розвиток уяви, як умови продуктивного учіння дитини;

 • формування адекватної самооцінки;

 • розвиток комунікативних навичок;

 • профілактика психічного та емоційного розладів у дітей старшого дошкільного віку.

 • Релаксаційні вправи для зняття емоційної напруги.

 • Корекція тривожності та страхів.

Квітень – травень

Упродовж року

Упродовж року


Діти старшого дошкільного віку

За зверненням

Діти
Діти


Практичний психолог

Соціальний педагог

Практичний психолог


Зв’язки з громадскістю

6.

Підтримання зв’язків зі службою у справах дітей, комітет у справах сім’ї, молоді та спорту, загальноосвітні навчальні заклади, міліція, лікарня, опекунська рада.

Упродовж року

За запитом

Соціальний педагог, практичний психолог

Робота з педагогічним колективом

7.

 • Розвивальні заняття для педагогів (розвиток соціального інтелекту, творчого мислення).
 • Поради психолога, як навчити дитину їсти самостійно.

 • Практичні заняття з елементами тренінгу для педагогів «Пізнай себе – пізнаєш світ»

 • Заняття 1.

 • Полюби себе таким, який ти є.

 • Заняття 2.

 • Мої сильні сторони.

 • Практикум : Стрес та його особливості (тест «Чи виводить вас з рівноваги...?».

. Як подолати стрес.


 • Індивідуальні консультації.
Впродовж навчального року
Вересень
Січень

Лютий

Березень

Упродовж

року


Вихователі , вчителі-дефектологи, музичні керівники

Педагогічний колектив

Вихователі

Вихователі


Педколектив

Педагоги за запитомПрактичний психолог

Соціальний

педагог
Практичний психолог

Практичний психолог

Соціальний педагог
Практичний психолог, соціальний педагог


Робота з батьками

8.

 • «Тест –опитувальник батьківського ставлення» (за А.Варга, В.Сталіним).

 • «ДНЗ і сім’я: виховуємо особисть разом» (батьківськи збори).

 • Анкета для батьків на тему « Права дитини».
 • «Розумію, відчуваю, спостерігаю, підтримую» (тематичні зустрічі).

 • Батьківські твори «Моя дитина», «Портрет моєї дитини».

 • Відвідування дітей вдома.
 • Скринька батьківських запитань

 • (наочно-інформаційна робота). • Індивідуальні консультації для батьків. • Твір про дитину. • Виставка родинних виробів

(наочно-інформаційна робота).Вересень

Вересень


Жовтень

Листопад

Січень

Вересень -Квітень
Упродовж року

Упродовж року


Упродовж року

Квітень


Батьки

Батьки
Батьки

Батьки
Батьки
Батьки
Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах

Батьки

Батьки

Батьки


Соціальний педагог

Практичний психолог


Соціальний педагог

Соціальний педагог


Практичний психолог
Соціальний педагог
Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог


Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог


Науково – методична робота

9.

 • Участь у навчально – методичних семінарах (нарадах) психологів.

 • Участь у психолого – педагогічних семінарах.

 • Участь у роботі творчої групи:

« Психологічний супровід обдарованих дітей».

 • Науково – методична

робота практичного психолога за темою : «Уява – основа творчої активності та креативності дітей дошкільного віку».

 • Науково – методична

робота соціального педагога за темою :«Соціалізація дитини з вадами зору».

Упродовж року
Соціальний педагог, практичний психолог

Самоосвіта і підвищення кваліфікації

10.

 • Відвідування бібліотеки, лекцій, ярмарок та виставок з психологічною літературою;

 • аналіз психологічних статей, літератури.

 • відвідування курсів підвищення кваліфікації.

 • участь в обласних, міських, районних психолого – педагогічних семінарах, консиліумах, психологічних практикумах, конференціях.

Упродовж року

Практичний психолог, соціальний педагог1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка