План роботи ніжинського будинку дітей та юнацтва на 2012/2013 навчальний рікСторінка2/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5

Основні завдання педагогічного колективу НБДЮ

на 2012-2013 н. р.


 1. Реалізовувати державну політику у сфері позашкільної освіти на сучасному етапі, забезпечувати виконання закону України «Про позашкільну освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», обласної та міської цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року, Програми розвитку закладу «З нами разом – у ногу з часом! Будинок дітей та юнацтва в інноваційному поступі суспільства: 2010 – 2015 рр.» шляхом впровадження акмеологічної моделі БДЮ як закладу життєвої компетентності, життєтворчості і успіху.

 2. Продовжити демократизацію управління закладом, здійснення переходу до державно-громадського управління навчально-виховним процесом, цілеспрямовано працювати над формуванням позитивного іміджу закладу на засадах партнерства і творчого співробітництва.

 3. Модернізувати зміст освіти, оптимізувати мережу творчих об’єднань на основі результатів освітнього маркетингу як інструменту системного відстеження соціальних запитів споживачів освітніх послуг.

 4. Надавати пріоритети реалізації особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання дітей; привернути увагу громадськості до потреб забезпечення навчально-виховного процесу в закладі та збереження народних, культурно-історичних традицій.

 5. Посилити виховні функції закладу, забезпечити інтеграцію всіх виховних впливів на дітей і молодь шляхом розвитку ефективної виховної системи, створити продуктивний виховний простір, координувати діяльність дитячо-юнацьких організацій та самоврядних структур шкіл міста.

 6. Забезпечувати соціально-педагогічний захист неповнолітніх та організації їх дозвілля; додаткової поглибленої диференційованої освіти дітей та юнацтва через роботу у гуртках; залучення їх до особистісно значущих соціокультурних цінностей; створення сприятливих умов для персоніфікованого, індивідуально-особистісного розвитку вихованців.

 7. Забезпечувати у змісті навчально-виховного процесу єдність загальнолюдських і національних цінностей, органічного зв’язку і духовної єдності української національної культури з культурою народів світу; сприяти розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні.

 8. Залучати старшокласників до різних видів творчої, пізнавальної та організаторської діяльності з метою забезпечення їх особистісного зростання, формувати в учнівської молоді громадянських цінностей та переконань, розвивати громадянську ініціативи й відповідальность, сприяти розвитку учнівського самоврядування, розробити прогностичну модель особистості випускника закладу.

 9. Удосконалити систему виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу шляхом реалізації проекту «Плекаємо всесвіт творчої особистості» та організації спеціального психолого-педагогічного простору для можливості інтелектуального й творчого прояву обдарованих дітей.

 10. Зберігати і зміцнювати здоров’я дітей та молоді шляхом впровадження програм формування здорового способу життя на основі розвитку життєвих навичок, запровадження здоров’язберігаючих технологій навчання і виховання, моніторингу фізичного, психічного, соціального здоров’я вихованців, актуалізації соціально-педагогічної роботи в закладі, сприяти оздоровленню та змістовному відпочинку гуртківців у канікулярний час.

 11. Удосконалити зміст психолого-педагогічної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах інтенсивного інформаційного розвитку суспільства, стимулювати педагогів до впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність.

 12. Створити ефективну систему підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх технологій, форм організації навчально-виховного процесу, орієнтуючись на розвиток ціннісно-смислового аспекту педагогічної творчості, мотивування й формування готовності до педагогічного креативу; впроваджувати заходи щодо виявлення недоліків, труднощів і перевантажень у роботі педагогів та запобігання їх виникненню.

 13. Забезпечити консолідацію та взаємодію соціальних і наукових партнерів з метою розвитку закладу як відкритої соціально-педагогічної системи.

 14. Розробити та реалізувати механізми залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів.

 15. Розвивати міжнародне партнерство із закладами неформальної освіти, з міжнародними організаціями, які функціонують на території України.

ПЛАН РОБОТИ

НІЖИНСЬКОГО БУДИНКУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ВЕРЕСЕНЬ 2012 року
п/п

Назва заходу

Відповідальні

Контроль і керівництво. Робота з кадрами

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.


9.

Провести педагогічну раду: «Рейтинг закладу в наших руках. Ресурси й механізми реалізації акмеологічної моделі ПНЗ».

Підготувати накази:

- „Про готовність закладу до навчального року ”;

- „Про педагогічне навантаження працівників БДЮ на 2012-2013 н.р.”;

- „Про охорону здоров’я і режим праці”.

Затвердити в управлінні освіти навчальний план і тарифікацію педагогічних кадрів на 2012-2013 н. р.

На нараді при директорі розглянути питання:


 • Аналіз підготовки закладу до нового навчального року;

 • Система контролю успіхів вихованців та досягнень педагогів ПНЗ;

 • Про проведення інструктажу з безпеки та охорони життя і здоров’я , запобігання травматизму серед гуртківців.

Затвердження планів навчальної, виховної роботи і заходів з техніки безпеки в журналах.

Укладання угод із навчальними закладами та установами про організацію роботи гуртків на базі цих закладів.

Участь у Дні директорів ПНЗ області у ЧОПД та Ю.

Провести організаційно-методичну нараду педагогів закладу «Нормативно-правова база освітньо-виховної діяльності ПНЗ, психолого-педагогічні та гігієнічні вимоги до сучасного заняття».

Інструктаж молодих фахівців «Організаційний період в гуртку. Перше заняття. Вимоги до оформлення документації керівника гуртка ПНЗ».Лисиця Л. І.
Лисиця Л.І.

Лисиця Л.І.

Прудько В. О.
Лисиця Л. І.

Забродська І.М.


Забродська І.М.
Лисиця Л. І.

Прудько В. О.

Забродська І. М.


Навчально – виховна робота

1.
2.

3.
4.


5.
6.

7.

8.


Заходи з укомплектування творчих об’єднань „Відкрий для себе світ захоплень!”

Затвердити розклад занять на І семестр.

Провести огляд-конкурс навчальних кабінетів «Обличчя установи – її престиж і популярність».

Провести перші заняття, присвячені питанню зміцнення здоров’я та формуванню здорового життя, згідно з тематикою для різних вікових категорій, виховні бесіди «Дотримання безпечної поведінки під час занять», «Гігієна гуртківця», «Безпечний шлях до НБДЮ».

Декада адаптації та соціалізації у школі „Паростки” «Стежиною новою малеча в світ іде».

Провести виховні години «Разом до жаданих вершин. Портфоліо гуртка та вихованця ПНЗ», вибори органів самоврядування в творчих об’єднаннях закладу.

Провести в гуртках години мужності та патріотизму, тематичні екскурсії, присвячені річниці визволення м. Ніжина від німецько-фашистських загарбників (15.09); до Дня партизанської слави;

до роковини трагедії у Бабиному Яру. Зібрати розробки патріотичних заходів в гуртках до папки «Пам’ятаємо, славимо, вшановуємо».

Участь у акції «Голуб миру» до Міжнародного дня Миру.Кер. гуртків.
Забродська І. М.

Лисиця Л.І.


Прудько В.О.

Кер. гуртків

Білан С. В.

Адаменко Д. А.


Кер. гуртків

Білоусова М. І.

Кер. гуртків

Кер. гуртків.Інформаційно-методична робота.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.


8.

9.
10.


11.

12.


13.

14.
15.Надати рекомендації до проведення першого заняття в гуртках та виховних бесід згідно плану.

Ознайомлення педагогів та гуртківців з інформаційним вісником „Календар знаменних подій”.

Поновити інформаційно-методичну картотеку педагогічних працівників БДЮ. Затвердити тематику роботи по самоосвіті педагогічних працівників.

Провести засідання методичної ради: «Система навчання і виховання в ПНЗ: вибір стратегічного вектора методичного супроводу».

Провести засідання художньої ради: «Затвердження репертуару художніх колективів та плану масових заходів на 2012-2013 н. р. Обговорення положень конкурсів, оглядів».

Координаційна нарада педагогів-організаторів шкіл міста «Педагогічні виміри партнерства ПНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів у площині творчого розвитку та соціально-громадського виховання дитини».

Провести організаційне засідання педагогів школи «Паростки» «Практика творить майстра»

Поповнення банку даних про обдарованих дітей.

Адресна допомога педагогам, які відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу.

Стартове діагностування педагогів закладу на предмет педагогічної компетентності.

Складання соціального паспорту НБДЮ, діаграми вікового та гендерного складу вихованців. Виявлення в гуртківському складі та облік дітей соціально незахищених та пільгових категорій, дітей з особливими потребами, дітей, схильних до негативних проявів.

Презентація бібліографічного покажчика «Гід з позашкільної освіти».Семінар для педагогів-організаторів шкіл міста «Згуртування дитячого колективу – шлях до єдності, взаємодопомоги, творчості. Педагогічна іміджологія – керівнику дитячого осередку».

Участь у обласному заочному конкурсі методичних матеріалів по роботі з обдарованими дітьми.

Моніторингове дослідження «Комфортність на заняттях в ТО та соціально-психологічна адаптація гуртківців».


Методисти
Кікіна Л. В.
Яременко Н. Г.
Забродська І. М.
Кікіна Л.В.

Білоусова М. І.

Білан С. В.
Кікіна Л. В.

Методисти.


Яременко Н. Г.
Прудько В. О.

Прудько В. О.

Білоусова М. І.

Кікіна Л. В.


Адаменко Д. А.

Організаційно – масова робота.

1.
2.

3.
4.


5.

6.
7.

День Знань. Тиждень відкритих дверей у НБДЮ „Вересневий гомін у місті дитячих мрій”.

День відкритих дверей у філії „Райдуга” „Ярмарок захоплень”.

Участь у заходах до Дня міста „Рідне місто моє” (Почесна варта, урочиста хода).

Стоп – шоу „Твій вибір, друг – безпечний рух” для гуртківців молодшого шкільного віку.

Участь гуртківців „Що? Де? Коли?” у телепроекті „Віват, інтелект!”

Виставка творчих робіт вихованців гуртка «Фітодизайн» в художньому відділі міського краєзнавчого музею.

Участь у святкуванні Всеукраїнського дня бібліотек у міській центральній бібліотеці.


Мохир М. С.

Кер. гуртків

Сидорович Л. Г.
Білоусова М. І.

Мохир М. С.

Прудько В. О.

Сурков В. М.

Петренко Л. Б.
Забродська І. М.


Робота з батьками і громадськістю

1.

2.

3.


4.
5.
6.

Організаційні батьківські збори у школі «Паростки».

Провести батьківські збори «Взаємодія ПНЗ і сім’ї: врахування специфіки нової доби» в колективах БДЮ з питань початку навчального року, дотримання Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм, дотримання режиму дня. Вибори батьківського активу. Сформувати батьківські, піклувальні ради.

Методичне консультування педагогів «ПНЗ і батьки гуртківців: модель взаємодії, шляхи співпраці».

Оновлення матеріалів стенду батьківського інформування «Місце і роль батьків в освітній політиці ПНЗ».

Психолого-педагогічний меседж для батьків гуртківців «Сім’я в системі координат позашкільного навчального закладу»

Психологічний абонемент для батьків:

- Психічний та особистісний розвиток дитини в дошкільному віці.

- Адаптація дошкільнят у навчальному закладі.Білан С. В.

Кер. гуртків.

Методисти
Білан С. В.
Яременко Н. Г.

Артеменко Д. А.


Артеменко Д. А.

Фінансово – господарча діяльність.

1.
2.

3.
4.

5.

6.


Провести засідання тарифікаційної комісії про розподіл педагогічного навантаження на 2012-2013н. р.

Затвердити графік роботи штатних технічних працівників.

Розробити заходи щодо залучення та врегулювання грошових надходжень спонсорської та батьківської допомоги закладу.

Провести перевірку системи енерго- та теплопостачання.

Провести первинний та повторний інструктаж з ТБ та ОП.

Провести первинний та повторний інструктаж з ТБ та ОП.Лисиця Л.І.
завгосп

Лисиця Л. І.


Завгосп

Прудько В. О.

Прудько В. О.ЖОВТЕНЬ 2012 року
п/п

Назва заходу

Відповідальні

Контроль і керівництво

1.

2.

3.


4.


На нараді при директорі розглянути питання:

- Про порядок атестації та курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- Про стан календарного планування та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу НБДЮ.

- Про рівень забезпеченості гуртків матеріалами, наочністю, обладнанням, приладдям тощо.

- Про санітарний стан закладу.

Провести контрольну перевірку укомплектованості навчальних груп.

Підготувати накази:

- Про стан виконання планових показників набору гуртківців та відкриття навчальних груп у відділах БДЮ.

- Про участь художніх колективів та гуртків декоративно-ужиткового напрямку у Покровському ярмарку.

- Про атестацію педагогічних працівників НБДЮ.

- Про організацію роботи з молодими фахівцями. Організація наставництва.

Контрольно-методичне відвідування занять гуртків початкового рівня «Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до заняття. Оптимальність навчального навантаження вихованців».Лисиця Л.І.

Забродська І.М.


Лисиця Л. І.

Забродська І.М.

Методисти.


Навчально – виховна робота

1.

2.

3.4.

5.

6.


7.

Провести засідання атестаційної комісії: „Затвердження плану роботи з вивчення системи роботи керівників гуртків, що атестуються та ознайомлення їх з нормативними документами”.

Провести виховні заходи до міжнародного Дня музики.

Провести виховні заходи, екскурсії до картинної галереї НДУ, художнього відділу краєзнавчого музею, зустрічі з місцевими майстрами у гуртках декоративно-вжиткового відділу до міжнародного Дня художника.

Інформаційні хвилинки в гуртках до Міжнародного дня ООН.

Участь у обласній раді старшокласників І сесія «Учнівське самоврядування в структурі державно-громадського управління державою».

Організація та проведення виховних заходів, присвячених 240-річчю Ю.Ф.Лисянського.

Організація та проведення виховних заходів з нагоди 80-річчя утворення Чернігівської області та 210-річчя утворення Чернігівської губернії.


Забродська І. М.

Кікіна Л. В.

Сідень М. С.

Кер. гуртків.


Прудько В. О.

Методисти

Кер. гуртків
Методисти


Інформаційно-методична робота. Робота з кадрами

1.

2.

3.


4.

5.
6.


7.
8.
9.

10.


11.

Провести засідання методичної ради: «Практика демократичного спілкування й спільного вирішення проблем ПНЗ із різними соціальними інститутами та громадськістю міста».

Провести засідання художньої ради: «Роль і місце НБДЮ у інфраструктурі дозвілля дітей та молоді. Про стан підготовки до Покровському ярмарку».

Участь у обласному семінарі методистів на тему: «Актуальні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу у ПНЗ» у ЧОПД та Ю.

Участь у обласному семінарі керівників хореографічних колективів з проблеми «Креативний розвиток особистості засобами хореографії» у ЧОПД та Ю.

Моніторинг фізичного, психічного, соціального здоров’я вихованців НБДЮ.

Засідання імідж-клубу педагогів НБДЮ «Практичний етап програми «Плекаємо всесвіт творчої особистості». Цілі та завдання».

Підготовка пакету психолого-педагогічних діагностик виявлення загальної, інтелектуальної, творчої обдарованості за віковими групами.

Методичний практикум для молодих фахівців «Методика розробки, вимоги до сучасного заняття та його аналіз».

Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва шкіл міста «Застосування інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва. Оформлення виставочних робіт» (за планом ММК).

Огляд методичної літератури «Сучасне заняття».

Оновлення WEB-сторінки НБДЮ на сайті Управління освіти.


Прудько В. О.

Кікіна Л. В.

Мохир М. С.
Методисти
Кер. гуртків

Прудько В. О.


Кікіна Л.В.
Кікіна Л.В.

Артеменко Д.А.

Забродська І. М.
Хоменко Ю. В.

Петренко Л. Б.

Дідик О. В.

Яременко Н. Г.

Яременко Н. Г.


Організаційно – масова робота. Оздоровчо-профілактична робота

1.
2.
3.
4.

5.

6.7.

8.

9.


10.
11.
12.


Святкування Дня працівника освіти на базі клуба „Райдуга” „Є така посада на Землі”.

Участь гуртківців хореографічних ансамблів в урочистому відкритті Покровського ярмарку.

Виставка виробів гуртківців декоративно-вжиткового відділу на Покровському ярмарку „Барвистий світ творчості”.

Міжнародний Покровський інтелектуальний ярмарок.

Участь у міському етапі обласного конкурсу „Нащадки козацької слави”.

Участь гуртківців „Що? Де? Коли?” у телепроекті „Віват, інтелект!”

Участь гуртківців „Що? Де? Коли?” у Молодіжному Кубку Світу.

Участь гуртківців „Що? Де? Коли?” у Шкільному відкритому Кубку Росії.

Організація дозвілля гуртківців під час осінніх канікул „Осінні сюрпризи” (за графіком).

«Меломан-шоу» для гуртків вокально-інструментального напрямку.


Відвідування вистав за програмою Міжнародного фестивалю театрального мистецтва ім. М. Заньковецької в Ніжинському драмтеатрі.

Конкурс для дітей молодшого шкільного віку зі складання пазлів „Пазломанія”.Сидорович Л.Г.
Лисиця О.А.

Яременко І.М.

Кер. гуртків
дек.-вж. творчості

Сурков В.М.

Мохир М.С.

Сурков В.М.

Сурков В.М.

Сурков В.М.

Мохир М.С
Тітова М. І.
Шевченко О. Л.

Мохир М. С.


Мохир М. С.

Яременко Н. Г.Робота з батьками.

1.

2.


Психологічний абонемент для батьків:

- Тривожність у дітей дошкільного віку

- Психологічні рекомендації щодо взаємодії з тривожними дітьми

Акція до дня людей похилого віку «Уклін осадчим родоводу».Артеменко Д. А.

Методисти.Фінансово – господарча діяльність.

1.

2.

3.


4.

5.

6.7.

Підключення опалювальної системи до централізованої мережі.

Перевірка та інвентаризація матеріально-технічної бази БДЮ.

Поновлення оформлення актової зали, заміна ламп освітлення в навчальних кабінетах.

Ремонт та виготовлення реквізиту до Покровського ярмарку.

Профілактичний ремонт знарядь праці, інвентарю.

Генеральне прибирання прилеглої території та підсобних приміщень.

Утеплення вікон в приміщенні закладу.


Робітник

Завгосп


Завгосп
Робітник

Робітник


Техпрацівники

Кер. Гуртків

Луніна Г. О.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка