План роботи Практичного психолога Калинівської зош І-ІІІ ступенів на 2010\2011 н рСкачати 180.6 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір180.6 Kb.
Затвердженно Погодженно

Директор школи М.Г.Юрах Методист РМК

« » 2010 р. « » 2010 р.

Перспективний план роботи

Практичного психолога Калинівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів на 2010\2011 н.р.

Психологічна служба системи освіти є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов розвитку й саморозвитку особистості.

Я, як практичний психолог, Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в своїй роботі керуюся Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України про освіту, чинним законодавством України, «Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом психологів України.

Відповідно до «Положення про психологічну службу системи освіти України» основними функціями практичного психолога є: • практична соціально-педагогічна, психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу – учням, учителям, вихователям, батькам;

 • консультативно-просвітницька робота;

 • психологічна діагностика розвитку особистості учнів, учнівського та педагогічного колективу;

 • консультативна і методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;

 • корекційно-розвивальна робота з учнями, батьками і вчителями;

 • соціально-педагогічний патронаж і допомога учням, які схильні до правопорушень, вирізняються девіантною або адиктивною поведінкою, чи таких, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 • психологічний супровід дітей з особливими потребами, обдарованих дітей.

Протягом 2010-2011 н.р. переді мною стояли завдання, пов’язані із забезпеченням освітнього процесу. Це визначення готовності дитини до навчання в школі. Предметом пильної уваги протягом всього обстеження є розвиток мовлення дитини. Виконання системи завдань дають уявлення про наявність у дитини необхідної витривалості до інтелектуальних навантажень чи, навпаки, про надмірну її втомлюваність. Дані цих обстежень були враховані при комплектуванні перших класів. Протягом року проводився психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного життя. Протягом 1 півріччя проводилась профілактична дезадаптація учнів під час переходу з початкової ланки до середньої школи. Було зроблено роботу по виявленню дітей «групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень та дітей тривожних і агресивних.

Постійна робота протягом року велася з підлітками. Це і групові і індивідуальні бесіди, консультації. У 8 класах було проведено тренінги «Як знайти друзів і не нажити ворогів».

Постійно в школі ведуться бесіди по профілактиці шкідливих звичок. На сторінках «Психологічного бюлетня» висвітлювалися поради вчителю щодо розвитку інтелектуальних здібностей людини. Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, їх адаптації в колективі. Велика увага приділялася питанню підліткової злочинності. Протягом року було організовано цикл бесід з питань профілактики ВІЛ\СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, ранньої підліткової вагітності. Протягом року практичний психолог брав участь в класних та загально-шкільних батьківських зборах.

Створено належні умови для організації просвітницької, корекційно-відновлювальної, консультативної діяльності з дітьми цільової групи (діти-сироти, діти з не благодійних сімей, «діти вулиці», діти з девіантними формами поведінки) та їхніми батьками й опікунами, вчителями.

В 2009-2010 н.р. в нашій школі за участю громадської організації «Жіночий консорціум України» було проведено моніторинг серед учнів та вчителів з метою вивчення стану насилля серед дітей. Результати презентувалися педагогічному колективу. Із учителями було проведено 4 семінари-тренінги «Школа проти насилля над дітьми».

На протязі року постійну участь приймала у засіданні атестаційної комісії, засіданнях педагогічної ради та ради по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

Зі старшокласниками проводжу роботу, яка сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і потенціалів.

У 2010-2011 н.р. я, як практичний психолог, продовжуватиму роботу по збереженню психологічного здоров’я дітей та учнівської молоді. Спрямовуватиму свою роботу на профілактику злочинності та антигромадських проявів серед неповнолітніх. Надалі впроваджуватиму в практику роботи Всеукраїнські проекти і програми:

- сприяння просвітницькій роботі «Рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя.

- «Життя на роздоріжжі. Твій вибір» і інші.

На протязі року планую провести 2 заняття-тренінги з учнями по профілактиці жорстокого поводження серед дітей та насильства в учнівському середовищі. Братиму активну участь у реалізації принципу особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. Велика увага звертатиметься на проблеми шкільної неуспішності та динаміку навчальної мотивації у шкільному віці. Раннє виявлення дітей, які мають вади у психофізичному розвитку та ведення банку даних на цю категорію дітей – важливе завдання практичного психолога.

Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення та профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини – питання також першочергові.

Завданням психолога на 2010-2011 р. – це і формування сприятливого психологічного клімату в класних і педагогічному колективах. Планую в нинішньому навчальному році розпочати розробляти і реалізовувати діагностичну цільову програму «Соціально-психологічний портрет Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів». Програма буде містити такі цільові проекти: 1. Керівник закладу і соціально-психологічний клімат

 2. Школа очима дитини

 3. Школа очима батьків

 4. Позиція вчителя

На шляху до поставленої мети буду керуватися найкращими педагогічними досвідами, програмами, які пройшли експертизу та чинними нормативно-правовими документами «Концепції розвитку психологічної служби системи освіти до 2012 р.».

Бажаним позитивним результатом вважаю: • формування конструктивних ціннісних орієнтацій у розвитку переважної більшості учнів;

 • зменшення в навчальному закладі кількості соціально-дезадаптованих учнів;

 • розв’язання проблем і труднощів у подоланні шкільної неуспішності та покращення навчальних показників тощо.

І семестр

1. Психодіагностична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Опрацювання фахової та педагогічної літератури

 • Робота з банком психодіагностич-них методик

 • Вивчення запитів педагогів

 • Вивчення стану адаптації 1 і 5-тикласників та виявлення причин, що перешкоджають успішній адаптації (спостереження, відвідування уроків, робота з батьками).

 • Психологічний супровід дезадаптованих дітей

 • Діагностика тривожності 5-тикласників

(методика Філіпса). • Дослідження акцентуацій характеру підлітків, які схильні до правопорушень (методика С.Подмазіна)

Рекомендації.

 • Робота з класоводами 1-4 класів та учнями молодших класів по виявленню дітей, які мають педагогічну занедбаність або ЗПР.


 • Діагностика проблем шкільного невстигання 1-4, 5 класи

(нарада при директору, рекомендації)

 • Діагностика проблем шкільного невстигання 6-8 класи

ІІ. Консультаційна робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Індивідуальне консультування учнів, педагогів та батьків з різних проблем

 • Групова (індивідуальна) консультація батьків та педагогів за результатами ПМПК.

 • Бесіди-консультації з учителями 1 класів про індивідуальні особливості першокласників.
 • Індивідуальне консультування батьків «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні»

 • Індивідуальне консультування учнів, педагогів та батьків з різних проблем

 • Індивідуальне консультування учнів, педагогів та батьків з різних проблем

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Підготовка корекційно-розвивальних програм для роботи з учнями

 • Проведення разом з класоводом профілактичних заходів, які б сприяли швидкій адаптації учнів (знайомство зі школою, спілкування, ігрова терапія).

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні
 • Індивідуальна корекційна робота з учнями 2-4 класів з проблем шкільного невстигання (корекція пам’яті, мислення, уваги)

 • Розвивально-корекційна робота з учнями, схильними до правопорушень

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні («група ризику»)
 • Індивідуальна корекційна робота з учнями 2-4 класів з проблем шкільного невстигання (корекція пам’яті, мислення, уваги)

 • Розвивально-корекційна робота з учнями, схильними до правопорушень

(«група ризику»)

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні


 • Індивідуальна корекційна робота з учнями 5-х класів з проблем шкільного невстигання (корекція пам’яті, мислення, уваги)

 • Розвивально-корекційна робота з учнями, схильними до правопорушень

(«група ризику»)

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні
IV. Організаційно-методична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень
 • Психологічний супровід дітей «групи ризику»

 • Психологічний супровід учнів 1, 5 класів в адаптаційний період

 • Поповнення банку даних на дітей з особливими потребами

 • Участь у нараді (МО) класних керівників «Як покращити мікроклімат в класному колективі»

 • Вивчення рейтингової оцінки учителів, які атестуються

 • Статистичний звіт про роботу в І семестрі

 • Участь у нараді при директоруРезультати адаптації в дітей 1, 5 класів • Участь у педагогічній раді


Шкільна неуспішність у психологічному розгляді та динаміка навчальної мотивації у шкільному віці
 • Участь у роботі шкільної атестаційної комісії


IV. Організаційно-методична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Соціально-психологічні тренінги, семінари для педагогів
«Скажемо «Стоп!» дезадаптації»

Ділова гра для педагогів 1-5 класів«Я – творча особистість»

(класоводи 1-4 класів)

 • Робота з учнями в МАН (секція «Психологія»)

V. Навчальна діяльність«Хто я: художник чи мислитель»

Визначення інтересів і схильностей людини 9, 11 класи


Тренінгове заняття

«Пізнай себе»

8 класи


«Кроки до самопізнання»

Створення особистої професійної перспективи 9, 11 класи


Тренінгове заняття «Знати, щоб жити»

10 клас


 • Заняття з лідерами шкільного самоврядування

Заняття-тренінг «Дорога у світ самоврядування»Заняття-тренінг «Школа майбутнього починається сьогодні»

VІ. Психологічна просвіта

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Опрацювання літератури

 • Майстер-клас для батьків першокласників «Допоможемо першокласнику» • Участь у класних батьківських зборах «П’ятий клас: від адаптації до успіху »

 • Участь у загальношкільній батьківській конференції «Дитина… як її краще зрозуміти і яке воно ефективне виховання без покарань»

 • Заняття з профілактики негативних явищ серед підлітків «Премодія до сумних

роздумів »


 • Цикл бесід з питань профілактики ВІЛ\СНІДу, ХПСШ (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

 • Участь у загально-шкільній акції «СНІД: не залишаймося байдужими»VII. Зв’язки з громадськістю

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 • Відвідування засідання МО психологічної служби району.

 • Участь у засіданнях шкільної ради по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

 • Співпраця з обласним центром практичної психології.

 • Співпраця з соціальним педагогом.

 • Співпраця з іншими службами, організаціями, закладами.


ІІ семестр

І. Психодіагностична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Отримання соціального замовлення від педагогів на роботу з конкретними учнями • Визначення психологічної готовності майбутніх першокласників до навчання в школі (рекомендації виховання дитсадка, класоводам)

 • Оформлення карток обстеження майбутнього першокласника

 • Дослідження готовності 4-класників до навчання в школі ІІ ступеня (рекомендації на нараду при директору)

 • Вивчення готовності учнів 9 класів до профільного навчання (рекомендації на нараду при директору)
ІІ. Консультативна робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів, батьків з різних проблемІІІ. Корекційно-відновлювальна та

розвивальна робота

 • Корекційні заняття з дітьми, які мають девіантну поведінку

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні

 • Корекційні заняття з підлітками з метою попередження насильства і жорстокого поводження серед неповнолітніх

 • Корекційні заняття з молодшими школярами по подоланню неуспішності в навчанні

 • Тренінгове заняття «Готуємось до ПДА та ЗНО» (корекція напруженості, емоційного стану у випускників)

 • Корекційні заняття з учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні


IV. Організаційно-методична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Участь у засіданні педагогічної ради • Індивідуальний підхід до учня у практиці навчально-корекційної роботи та врахування індивідуальних особливостей школярів у навчальному виховному процесі
 • Участь у засіданні шкільної атестаційної комісії

 • Участь у засіданні шкільної ради по профілактиці правопорушеньIV. Організаційно-методична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Підготовка документації для проходження ПМПК учнями, які перебувають на індивідуальному навчанні


Про результат обстеження психологічної готовності майбутнього першокласника до навчання в школі.

 • Про результат обстеження готовності 4-класників до навчання в школі ІІ ступеня

 • Про результат обстеження готовності учнів 9 класів до профільного навчання
 • Участь у роботі конференцій, семінарів різного рівня

 • Робота з дітьми, в яких є стійкі труднощі в навчанні та проблеми в емоційній сфері і поведінці.IV. Організаційно-методична робота

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Вивчення соціально-психологічної та освітньої ситуації в школі (розробка програми «Соціально-психологічний портрет Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.»)

Вивчити соціально-психологічний клімат у навчальному закладі (анкетування)
Вивчити стан емоційно-психологічної задоволеності учнів кліматом школи загалом (анкетування)

Вивчення стану задоволеності ставлення до себе вчителів та однокласників (анкетування)

 • Робота з учнями в МАН (Секція «Психологія»)

 • Соціально-психологічні тренінги для педагогів
Агресивність підлітка: причини, профілактика корекція

Тренінг «Профілактика торгівлі людьми»

9 класи


10 класи

Тренінг-заняття «Готуємося до ЗНО і ДПА»

Зустріч учнів з лікарем-венерологомV. Навчальна діяльність

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень
Тренінг «Ключі до успіху»

7 класТренінг «Профілактика торгівлі людьми»

9 класи


10 класи

Тренінг-заняття «Готуємося до ЗНО і ДПА»

Зустріч учнів з лікарем-венерологом)

 • Заняття з підлітками учнівського самоврядування

Заняття «Шкільний парламент: починаємо діяти»Заняття «Разом ми - сила»

VI. Психологічна просвіта
Участь у батьківських зборах майбутніх першокласників «Як підготувати дитину до школи»


Бесіди з учнями 9, 11 класів щодо ознайомлення їх із вимогами до професій, системою навчальних закладів


Участь у загально-шкільній батьківській конференції «Чому і як підлітки потрапляють у злочинні угрупування»


VII. Зв’язки з громадкістю

Зміст роботи з учнями, педколективом, батьками, адмінісрацією

січень

лютий

березень

квітень

травень

 • Співпраця з психологами району та обласним центром практичної психології

 • Співпраця з соціальним педагогом

 • Співпраця з іншими службами, організаціями, закладами.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка