План роботи районного методичного кабінету при відділі освіти Городищенської райдержадміністрації на 2012-2013 навчальний рікСторінка1/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Погоджено Затверджено

Начальник відділу освіти Голова ради РМК

_______________Т.Є.Хронік _____________ Т.Г.Сокирко

Протокол № 1 від 30.08.2012р.
План роботи
районного методичного кабінету
при відділі освіти Городищенської райдержадміністрації
на 2012-2013 навчальний рік

м. Городище

2012 рік
Зміст

І. Вступ

ІІ. Організаційно-координуюча робота


 1. Режим роботи методичного кабінету

 2. Циклограма діяльності методичного кабінету

 3. Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів

  1. Кадрове забезпечення РМК

  2. Керівники районних методичних об’єднань

  3. Школи передового педагогічного досвіду

  4. Районні творчі групи

  5. Семінари-практикуми

  6. Опорні заклади

 4. Засідання науково-методичної ради

 5. Наради при завідуючій методичним кабінетом

 6. Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

ІІІ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у міжкурсовий період

 1. Семінари-практикуми ЗНЗ

 2. Семінари-практикуми ДНЗ

 3. Районні творчі групи

 4. Школи передового педагогічного досвіду

IV. Організація науково-методичної роботи

V. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти
І.Вступ

У 2011-2012 навчальному році методична робота в районі здійснювалася відповідно Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти,  державних програм.

У цьому напрямку здійснювалась науково-методична, експериментально-дослідницька та організаційна робота, були визначені основні напрямки роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми «Індивідуалізація та диференціація навчання та виховання. Застосування творчого підходу у формуванні моделі творчої особистості учня».

Роботу педагогічного колективу району було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми та виконання таких завдань:

- виконання державних стандартів освіти на всіх рівнях діяльності навально-виховних закладів, виконання законодавчих, нормативних та інструктивних документів;

- виконання рекомендацій серпневої педагогічної конференції;

- створення умов для розвитку інтелектуальних потреб здібних і обдарованих дітей;

- забезпечення педагогічних працівників сучасними інформаційними методичними матеріалами;

- з метою поліпшення науково-методичного забезпечення вчителів продовжити роботу щодо створення картотеки перспективного педагогічного досвіду, комп’ютерного банку інноваційних технологій та передових ідей з досвіду творчих вчителів;

- створення умов для підвищення рівня педагогічної майстерності на діагностичній основі;

- вивчення стану викладання предметів і курсів, проведення моніторингів рівня знань, умінь і навичок учнів;

- виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду навчальної, виховної і методичної роботи окремих викладачів та педагогічних колективів;

- спрямування діяльності закладів освіти на впровадження нових форм і методів навчання та виховання, які б відповідали потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей;

- забезпечення чіткої системи безперервного підвищення теоретичного, науково-методичного рівня, професійної майстерності педагогічних кадрів;

- оптимізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

- через систему методичної роботи сприяти впровадженню компетентнісного підходу до організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

- аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року;

- удосконалення змісту, форм і методів роботи з педагогічними, керівними кадрами освіти та резервом;

- здійснення системного моніторингу якості освіти району; оптимізацію організаційно-методичного супроводу різних видів моніторингу якості дошкільної, загальної середньої освіти на рівні району;

- забезпечення стовідсоткового володіння інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками;

- забезпечення методичного та організаційного супроводу реалізації основних заходів Державних, обласних та районних освітніх програм.

Уся робота навчальних закладів була спрямована на сприяння особистісному професійному зростанню педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій.

На початок навчального року чисельність педагогічного корпусу району становила 534 особи (у 2011 році – 570 осіб), у тому числі директорів шкіл – 26, заступників директорів – 32, учителів початкових класів – 101, 5-11 класів – 227 (у 2011 році 241), музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, викладачів предмета «Захист Вітчизни» – 50 (у 2011 - 60), вихователів – 22, педагогів-організаторів – 19, психологів – 6, соціальних педагогів – 10, учителів-логопедів – 3; педагогічних працівників у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті – 44.

У школах району працює 18 вчителів, які мають звання «вчитель-методист», та 28 – звання «старший вчитель».

З числа учителів початкових класів вищу освіту мають 77 педагогів (76,2%), 5-11 класів - 214 (94,2%).

Заочно у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації навчається 22 педагоги.

Згідно плану роботи відділу освіти протягом 2011-2012 навчального року проведена атестаційна експертиза дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. За результатами атестації визнані атестованими:

- дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Орловець;- загальноосвітні школи: Хлистунівська ЗОШ І-ІІІ ст., Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3;

- позашкільні навчальні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа.

Атестацію педагогічних працівників закладів освіти району в 2011-2012 навчальному році проведено відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року, із врахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011.

Під час її проведення було створено районну та шкільні атестаційні комісії, перевірено терміни проходження курсів підвищення кваліфікації працівників. Протягом атестаційного періоду вивчалась робота педагогічних працівників, надавались консультації щодо проведення атестації.

Атестацією у 2012 році було охоплено 131 (25%) працівників закладів та установ освіти району. З них: 96 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 5 (21,7%) бібліотекарів навчальних закладів, 3 (33,3%) методисти РМК, 20 (14,5%) педпрацівників дошкільних закладів, 1 практичний психолог ГРУМЦПП, 5 (20%) соціальних педагогів, 1 завідуюча ПМПК. За наслідками атестації:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 6 особам;

- підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 12 особам;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» 17 особам;

- підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» 35 особам;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 14 особам;

- підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст ІІ категорії» 13 особам;

- підтверджено відповідність 9 тарифному розряду 18 особам;

- встановлено 9 тарифний розряд 8 особам;

- підтверджено відповідність 13 тарифному розряду 1 особі;

- підтверджено відповідність 8 тарифному розряду 5 особам;

- встановлено 8 тарифний розряд 2 особам;

- 3 особам присвоєно та 4 підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

- підтверджено відповідність званню «учитель-методист» 2 педагогам;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «бібліотекар ІІ категорії» 1 особі, підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії «бібліотекар» 4 особам.

За підсумками атестації та за сумлінне виконання посадових обов’язків 17 осіб нагороджено грамотами ГУОН, Почесними грамотами ОДА – 1 особа, грамотами РДА – 9 осіб, грамотами відділу освіти – 58 осіб, Почесними грамотами відділу освіти – 1 особа, грамотами міської ради – 10 осіб, подяками відділу освіти – 45 осіб.


Дошкільна освіта

Система дошкільної освіти Городищенського району включає 14 ДНЗ та 9 НВК. Усі заклади комунальної власності, працюють цілорічно. Проектна потужність ДНЗ району – 944 місця. При цьому дошкільну освіту здобувають 1243 дитини, що становить 76% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років.

2011-2012 навчальний рік для кожного навчального закладу став перспективно-стратегічним плануванням його розвитку. Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості (Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року).

У поточному році затверджено ряд нормативних документів, серед яких найважливіші – нові штатні розклади ДНЗ. Проте відповідно п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2010 року №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» та у зв’язку з недостатнім фінансуванням дошкільних навчальних закладів не в повній мірі використовуються штатні одиниці.

Певною мірою на заваді реалізації якісної і доступної дошкільної освіти є перевантаженість ДНЗ. Наповнюваність дошкільних навчальних закладів із загальною потужністю на 100 місць – 121 дитина. З метою поліпшення даної ситуації у Городищенському ДНЗ «Зірочка» відкрито 2 спальні кімнати загальною площею 90 м2. Позитивно вирішується питання відкриття додаткової групи у ДНЗ «Ластівочка» с. Дирдин, яка розпочне функціонування з 1 вересня 2012 року, шляхом оренди приміщення у Дирдинській ЗОШ І-ІІ ст.

Відповідно плану роботи відділу освіти та з метою забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти 18 квітня 2012 року у приміщенні актового залу Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст №3 відбулася районна науково-методична конференція на тему: «Наступність дошкільної та початкової ланок освіти як необхідна умова формування цілісної особистості», у якій взяли участь вчителі початкових класів, педагогічні працівники дошкільних закладів, психологи, батьки. Питання активно обговорювалось учасниками конференції. У ході конференції напрацьовані методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяла робота методичних об’єднань, семінарів, семінарів-практикумів, творчих звітів. Це, насамперед, семінар-практикум завідуючих ДНЗ «Роль управлінської діяльності керівника дошкільного закладу у створенні якісної методичної роботи» (Городищенський ДНЗ «Веселка») та психолого-педагогічний семінар «Роль педагога в ефективному розвитку особистості» (Городищенський ДНЗ «Зірочка»). У навчальному році у дошкільних навчальних закладах вивчалися питання:

- охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою;

- стан харчування дітей у ДНЗ району;

- стан ігрової діяльності у ДНЗ.

Означені питання розглядалися на засіданнях колегій райдержадміністрації та відділу освіти. Слід зазначити, що у дошкільних навчальних закладах району створено необхідні умови для ігрової діяльності дітей. Проте слід вказати на недостатню роботу з даного питання керівникам ДНЗ «Сонечко» смт. Цвіткове (Перетятко С.В.), Сегединського НВК (Турчин О.А.)

Виховна робота

Організація виховної роботи у навчальних закладах району ґрунтувалася на засадах програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Протягом 2011-1012 н.р. проведено семінари заступників з виховної роботи на базі Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на тему: «Консолідація зусиль сім’ї і школи у формуванні ключових компетентностей школярів» (09.11.2011р.), Журавського НВК на тему: «Формування патріотизму через ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» (13.04.2012 р.), семінар класних керівників на базі Вільшанської ЗОШ І-ІІст. «Формування особистості на засадах вчинкового підходу» (24.02.2012р.). Всі проведені заходи оцінені як високоефективні.

З метою покращення роботи класного керівника, обміну досвідом створено сайт для класних керівників району. Заступники з виховної роботи, класні керівники передплачують фахову пресу, а саме «Класному керівнику», «Виховна робота в школі», «Позакласний час», «Розкажіть онуку», «Шкільний світ», ефективно використовують матеріали Черкаського ОІПОПП, Інтернет-ресурси для підвищення фахового рівня, самоосвіти.

З метою запобігання шкідливих звичок, формування здорового способу життя у навчальних закладах району реалізуються наступні профілактичні програми:

- «Школа проти СНІДу» (В’язівська ЗОШ І-ІІІ ст.);

- «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

- «Діалог» (Орловецька ЗОШ І-ІІІст.).

У 2012 році згідно з наказом відділу освіти «Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» (№66 від 14.02.2012р.) визначено школи-переможці та оновлено мережу Шкіл сприяння здоров’ю, яка налічує 13 навчальних закладів.

У грудні 2011 року районний осередок Ліги старшокласників нагороджений дипломом Черкаського ОІПОПП за І місце у загальному рейтингу Інтернет-проекту «Ми – патріоти Черкащини» за підпроекти:

- «Здоровим бути модно» (1 місце);

- «Квіти біля школи» (1 місце);

- «На цій землі я народився» ( 2 місце);

- «Добро починається з тебе» (2 місце);

- «Народні та родинні традиції мого краю» (2 місце);

- «Сім духовних святинь малої Батьківщини» ( 2 місце);

- «Мій ідеал громадянина-патріота» (3 місце);

- «Пишаюся тобою, рідний краю» (3 місце).

Слід відмітити навчальні заклади, які взяли участь у декількох підпроектах: Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (у 8 підпроектах), Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Старосільська ЗОШ І-ІІІ ст., Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ( у 7 підпроектах), Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст, Петропавлівський НВК (у 6 підпроектах), Орловецька ЗОШ І-ІІІст, Калинівський НВК, Цвітківська ЗОШ І-ІІІ ст. (у 5 підпроектах).

У жодному із підпроектів не взяли участі такі навчальні заклади: Воронівський НВК, Журавський НВК, Сегединський НВК, Буда-Орловецький НВК, Зеленодібрівський НВК, Дирдинська ЗОШ І-ІІст.

У системі освіти району діє 3 позашкільні навчальні заклади різних напрямів і профілів. 69 гуртками та секціями охоплено понад 1043 учні, що складає 31,8% від загальної кількості. Поряд із цим основним завданням працівників позашкільної сфери, а також вчителів – предметників було й залишається підняття на належний рівень гурткової роботи та урізноманітнення форм і методів роботи з учнями в позаурочний та позашкільний час.
Інноваційна дослідно-експериментальна діяльність

Інноваційна діяльність навчальних закладів Городищини характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

Усього в районі інноваційну діяльність у ході дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня здійснює 1 навчальний заклад (Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3); у ході експериментальної діяльності регіонального рівня – 2 навчальних заклади (Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст.№1); районного рівня – 7 навчальних закладів (4 ДНЗ: Городищенський ДНЗ «Зірочка», Городищенський ДНЗ «Джерельце», Вільшанський ДНЗ «Ромашка», Валявський ДНЗ «Сопілочка» та 3 ЗНЗ: Калинівський навчально-виховний комплекс, Городищенський економічний ліцей, Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст.№2). Крім цього, 19 опорних навчальних закладів досліджують актуальні питання освітньої діяльності; у 11 навчальних закладах упроваджуються інноваційні програми та проекти.

Осягти нові педагогічні технології педагоги можуть шляхом активної участі в дослідно-експериментальній діяльності та методичній роботі, шляхом самоосвіти, курсової перепідготовки.

Чотири заклади взяли участь у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади освіти»:

- Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3;

- Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

- Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

- Городищенський ДНЗ «Зірочка».

Вони презентували творчі здобутки своїх колективів в інноваційній модернізації галузі освіти.

І як наслідок за сприяння у впровадженні передового педагогічного досвіду та підтримку навчальних закладів під час підготовки та участі у міжнародних та всеукраїнських виставках відділ освіти нагороджений пам’ятною відзнакою "Імідж освіти Черкащини" ХVІІ обласної виставки "Освіта Черкащини – 2012" (диплом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників).

У серпні 2011року завідуюча Городищенського ДНЗ «Зірочка» Шматкова М.В. ділилася досвідом із колегами області на секційному засіданні педагогічних працівників ДНЗ (ОІПОПП) щодо здійснення дослідно-експериментальної роботи у ДНЗ.

Педагоги району взяли активну участь у обласних Інтернет-конференціях. Найбільш активними учасниками були: Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - 4 учасники, Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Дирдинська ЗОШ І-ІІ ст., Орловецька ЗОШ І-ІІІ ст., В’язівська ЗОШ І-ІІІ ст., Валявська ЗОШ І-ІІІ ст., Журавський НВК - 3 учасники, Вільшанська ЗОШ І-ІІ ст. - 2 учасники.


Робота з педагогічними кадрами

Належна увага приділялась роботі з педагогічними працівниками. На базі закладів освіти району проведено 96 семінарів-практикумів і 28 засідань творчих груп та шкіл ППД для різних категорій вчителів.

Особливий інтерес та зацікавленість педагогів викликали семінари-практикуми, методичні заходи з використанням ІКТ, нетрадиційних форм роботи, конкурси професійної майстерності :

- 11 жовтня 2012 року на базі Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (тема. «Створення презентацій та електронних таблиць на уроках фізики»).

- 2 листопада 2012 року на базі Городищенського економічного ліцею (тема. Методи стимулювання навчальної зрілості учнів на уроках з використанням ІКТ).

- 15 березня 2012 року на базі Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (тема. «Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках української мови»).

- 17 квітня 2012 року на базі Городищенського економічного ліцею (тема: «Особистісно-орієнтований підхід на уроках світової літератури»).

- 25 квітня 2012 року на базі Вільшанської спеціальній ЗОШ-інтернат (тема. «Роль навчальної гри для розвитку музичної компетентності учнів середньої ланки спеціальної школи»).

У листопаді – грудні 2011 року був проведений районний етап конкурсу «Вчитель року» у номінаціях: англійська мова, українська мова, біологія, фізична культура. Скічко О.М., вчитель фізичної культури Валявської ЗОШ стала призером обласного етапу конкурсу.

З метою стимулювання закладів освіти до створення сучасного навчального середовища для першокласників, виявлення кращого досвіду з проблем практичного використання можливостей кабінету, у 2011-2012н.р. проведено огляд-конкурс на кращу класну кімнату для першокласників. Переможцями конкурсу стали Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (вчитель Осовітня О.О.) – І місце, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Цимбал І.І.) – ІІ місце, Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (вчитель Ляш О.О.) – ІІІ місце, Товстівський НВК (вчитель Кульбабенко О.А.) – ІІІ місце.

14 березня 2012 року на базі Мліївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 1 відбувся районний семінар вчителів основ здоров’я на тему «ІКТ у викладанні предмету «Основи здоров’я». Розвиток життєвих навичок».

На базі Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 проведено анкетування та триденне навчання шкільних бібліотекарів комп’ютерній грамотності, ведення електронного обліку бібліотечних фондів, виконано ряд практичних завдань. У ході перевірки отриманих знань бібліотекарі демонстрували вміння вводити бібфонди та підручники у дану програму, формувати звітність за 9 клас.

Однією з форм роботи з педагогічними працівниками, що стимулює їх творчу активність, є участь у виставках ППД. Як свідчать результати обласної виставки, зросла якість та естетичний вигляд робіт педагогів району. Для участі у виставці було подано 62 творчі доробки педагогічних колективів, творчих груп, методичних об’єднань та окремих працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, методичних кабінетів. Активну участь взяли освітяни Городищенської ЗОШ І-ІІІст.№2 (5 робіт), Мліївської ЗОШ І-ІІІст.№1 (5 робіт), Калинівського НВК (4 роботи), Дирдинської ЗОШ І-ІІст. ( 3 роботи), Мліїівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (3 роботи) Городищенських ДНЗ «Зірочка» та «Джерельце» (по 3 роботи)

У рамках виставки проведено конкурс на кращу серію цифрових ресурсів, до участі у якому подано 72 комплекти (всього 114 одиниць) цифрових ресурсів із 20-ти закладів району.

Дипломами І та ІІ ступенів Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації відзначено 10 робіт (в минулому році 10) за творчі доробки та 10 комплектів (в минулому році - 15) за серію цифрових ресурсів.

Створення та підтримання у належному стані навчальних кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Слід зазначити, що спостерігається тенденція щодо осучаснення кабінетів. 28 кабінетів району визнано кращими та за поданням директорів навчальних закладів здійснювалася доплата за їх завідування.

Значно поповнилася інформаційна картотека методичними розробками, рекомендаційними матеріалами, описами досвідів роботи, підготовленими керівниками навчальних закладів та їх заступниками, педагогами. Збільшилася кількість друкованих матеріалів у фахових журналах, газетах. Авторами цих матеріалів є учителі Городищенського економічного ліцею, Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Валявської ЗОШ І-ІІІ ст., Калинівського НВК, Товстівського НВК, Дирдинської ЗОШ І-ІІст., Буда-Орловецького НВК, Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Вільшанських ЗОШ І-ІІ та І-ІІІ ст., Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленодібрівського НВК, Цвітківської ЗОШ І-ІІІ ст.

У 2011 році до роботи у навчально-виховних закладах району приступили 17 молодих педагогів, з них 2, що навчалися за АЦН. Молоді учителі залучалися до активної участі у роботі „Школи молодого вчителя” (за списком 29 осіб), методичних об’єднань, творчих груп, шкіл ППД. Протягом 2011-2012 н.р. для молодих спеціалістів були організовані та успішно пройшли такі семінари:

«Перші кроки професійного становлення: успіхи та невдачі» (проведення відкритих уроків для молодих учителів, діагностування) на базі Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (07.10.2011);

«Особливості педагогічного спілкування» на базі ГРУМЦПП (24.10.2011);

«Педагогічні інноваційні технології» на базі РМК (21.12.2012);

Методична естафета для молодих педагогів «Від творчого прийому до творчого уроку» на базі РМК (17.04.2012).

Молоді спеціалісти Царенко Галина Анатоліївна (ЗОШ І-ІІІ ступенів №3), Володько Алла Михайлівна (ЗОШ І-ІІІ ступенів №1) побували на форумі молодих учителів, присвяченому творчій спадщині О.А.Захаренка.
Профільне навчання, поглиблене вивчення предметів

У загальноосвітніх навчальних закладах району створено умови для профільного навчання учнів та поглибленого вивчення окремих предметів. Профільним навчанням були охоплені 475 учнів у 36 класах, а саме:

- філологічний профіль

(українська філологія) 11 закладів 19 класів 283 учні;

(англійська філологія) 1 заклад 1 клас 23 учні;

- Історичний профіль 3 заклади 4 класи 35 учнів;

- Математичний профіль 4 заклади 6 класів 54 учні;

- Географічний профіль 1 заклад 1 клас 10 учнів;

- Інформаційно-технологічний 1 заклад 1 клас 12 учнів;

- Економічний профіль 1 заклад 2 класи 27 учнів;

- Правовий 1 заклад 2 класи 31 учень.

Протягом трьох років у районі прослідковується позитивна тенденція до збільшення кількості класів із поглибленим вивченням окремих предметів. Щороку збільшується кількість бажаючих вивчати поглиблено українську мову, яка стоїть на першому місці (336 учнів), на другому місці – математика (66 учнів), на третьому - біологія (59 учнів). Такий стан речей продиктований, напевно, потребами життя.Моніторинг

У минулому навчальному році згідно з комплексним програмно-цільовим проектом «Основні напрями моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти Черкаської області на 2011 – 2014 рр.» лабораторією-центром ЗНО та моніторингу якості освіти ОІПОПП, районним методичним кабінетом проведено моніторингові дослідження:- анкетування вчителів, учнів 10-х класів та батьків учнів щодо якості підручників для 10–го класу, згідно з вибіркою:

Наливайко Д.С., Шахова К.О. «Світова література» (академічний та профільний рівень) - Хлистунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Карп’юк О.Д. «Англійська мова» (9-й рівень навчання, рівень стандарту) Астон 2011 - (Городищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Городищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Петропавлівський НВК);

Полякова Т.М., Самонова О.І. «Російська мова» (6-й рік навчання, рівень стандарту) Генеза 2010 рік - Мліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Схвальні відгуки учителів, дітей та батьків отримали підручники «Англійська мова» О.Д. Карп’юк 9 рік навчання, «Російська мова» 6 рік навчання Т.М.Полякової, О.І.Самонової.

Критичні зауваження щодо змісту та оформлення отримав підручник «Світова література» Наливайко Д.С., Шахова К.О. Анкети щодо якості зазначених підручників опрацьовані вчителями, учнями, батьками і надіслані до Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

- моніторингові дослідження реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі (Вербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- моніторингове дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві в загальноосвітніх навчальних закладах району;

- ІІ етап моніторингового дослідження стану і розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку протягом 2010-2011років (Городищенські ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і №3, Орловецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хлистунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, ДНЗ «Веселка», «Джерельце» , «Сонечко» с.Орловець, «Яблучко» с.Мліїв, «Промінчик» с.Хлистунівка).

Протягом навчального року здійснювався моніторинг вивчення стану виховної роботи у навчальних закладах району, позаурочної та позакласної роботи з історії та правознавства, забезпечення учнів підручниками, профільного та поглибленого вивчення предметів, розвитку системи учнівського самоврядування, роботи груп продовженого дня, стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов, правознавства, з української мови та літератури, предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах.

Поряд з цим здійснювалося тематичне вивчення стану викладання біології, стану роботи шкільних бібліотек щодо забезпечення рівного доступу до інформації, ефективність використання варіативної складової.

Якісні показники та рівень навченості свідчать про середній та достатній рівень навчальних досягнень учнів.

Моніторинг вивчення стану предметів


Предмет

Якісний показник, %

% успішності

Іноземна мова

28,6

75,2

Правознавство

61,45

95

Українська мова

література48,5

62,3


84

95,1


Біологія

52,1

90,8

Профільне та поглиблене вивчення предметів:

Українська мова (філологічний профіль)

Математика (профіль)

Англійська мова(профіль)

Історії України та Всесвітньої історії (профільне вивчення)

Правознавства41,2


31,9

28,6


44,9
72,4

82,6


68

65,2


86,2
100


Робота з обдарованими дітьми

Обдарований вчитель неминуче виховає й обдарованого учня. Саме тому системі роботи з обдарованими учнями у кожному закладі освіти приділяється велика увага.

Аналіз кількісних та якісних показників щодо участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН дозволяє простежити позитивні тенденції.

Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка результативної участі школярів району в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 55 учнів району. 21 учень виборов призові місця (2 перших, 7 других та 12 третіх місць).

Розподіл призових місць за закладами освіти району:

Городищенський економічний ліцей – 13

Дирдинська ЗОШ І-ІІ ст. – 2

Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 1

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 1

Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 1

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 1

Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 1

участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: 1 переможець, 11 призерів

Згідно результатів (рейтингу) участі учнівських команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012 році Городищенський район займає 7 місце серед інших 26 районів та міст області.

Троє учнів Городищенського економічного ліцею стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2011-2012 н.р.

Проаналізувавши результати методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік, врахувавши участь педагогів в різних методичних заходах, слід відзначити педагогічні колективи Городищенського економічного ліцею, Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Калинівського НВК.


Завдання на 2012 -2013 навчальний рік
- забезпечити рівні стартові можливості для вступу до школи всіх дітей старшого дошкільного віку через різні форми надання дошкільної освіти;

- забезпечити належні умови навчання і виховання учнів початкової школи відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

- оптимізувати мережу опорних шкіл з природничо-математичної освіти, спланувати роботу на їх базі творчих лабораторій, шкіл передового досвіду, педагогічних майстерень;

- створити умови для навчання учнів старших класів за обраним профілем у формі реалізації курсів за вибором і факультативів суспільно-гуманітарного спрямування;

- забезпечити комплексний психолого-педагогічний супровід дитини з обмеженими можливостями здоров'я протягом усього періоду її навчання в освітній установі загального типу;

- вивчити питання щодо оптимального забезпечення інклюзивного (інтегрованого) навчання та виховання дітей із вадами інтелектуального розвитку, із затримкою психічного розвитку, з тяжкими вадами мовлення, з порушеннями зору, слуху, функцій опорно-рухового апарату, з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром;

- налагодити систему підвищення фахових компетенцій вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів у міжкурсовий період на принципах наступності, науково-методичної підтримки, стимулювання творчої активності, консультування й забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки творчих процесів;

- спрямовувати навчально-виховний процес на досягнення результатів навчання учнів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти;

- організувати цілеспрямовану роботу з метою покращення правової освіти та виховання у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2011 року №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

- забезпечити належне управлінсько-методичне супроводження навчально-виховної та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників із метою розвитку їхніх професійних компетентностей у міжатестаційний період.


ІІ. Організаційно-координуюча робота

1. Режим роботи методичного кабінету

Початок робочого дня: 8.00

Перерва на обід: 13.00-14.00

Кінець робочого дня: 17.15, п’ятниця: 16.002. Циклограма діяльності методичного кабінету

Дні тижня

Діяльність


Понеділок

Нарада при завідуючій методичним кабінетом та апаратне навчання

Вівторок (І,ІІІ)

– вчителі економіки, географії, вчителі образотворчого мистецтва, музики, зарубіжної літератури, вихователі ГПД, класні керівники;

Вівторок (ІІ, ІV)

– вчителі інформатики, фізики, іноземної мови, історії

Середа (І,ІІІ)

– директори шкіл, вчителі української мови та літератури;

Середа (ІІ, ІV)

– заступники директорів з виховної роботи, ОЗВ, вихователі ДНЗ

Четвер (І,ІІІ)

– вчителі математики, біології, соціальні педагоги, педагоги організатори;

Четвер (ІІ, ІV)

– вчителі хімії, початкових класів, бібліотекарі;

П’ятниця (І,ІІІ)

– заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі фізкультури, основи здоров’я;

П’ятниця (ІІ, ІV)

– вчителі трудового навчання, завідуючі ДНЗ


3. Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів базового компоненту

3.1. Кадрове забезпечення РМКПосада, Прізвище, ім’я по батькові

Загальний стаж роботи

Педагогічний стаж роботи

Стаж роботи на даній посаді

Звання


Кваліфікаційний рівень спеціалістів

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

1.

Сокирко Т.Г., зав. РМК, трудове навчання, креслення, технології

18,4

18,4

2 м+2.

Виговська О.В., методист з охорони дитинства


18

18

2+3.

Бабич О.В., методист природничого циклу (географія, хімія, біологія,екологія), ЦЗ

7

7

1,5


+
4.

Антоненко С.В., методист філологічного циклу

10,7

10,7

10,7+5.

Круць С.В., методист філологічного циклу (іноземна мова)1 м
6.

Катеруша О.В., методист дошкільного виховання

20

20

1 м+7.

Кирпата І.М., методист суспільно - гуманітарного циклу, художньо-естетичного циклу, біб фонди, виховна робота,

9

9

3.8


+
8.

Ходій С.С., методист з кадрових питань, моніторингові дослідження, ЗНО

25,1

25,1

3,1

Вчитель методист
+9.

Царинник Т.М., бібліотекар

21.3

19 пед.

3

8 т.р.

3.2. Керівники районних методичних об’єднань


1 класу

 • Таран Н.В.

2 класу

 • Шевченко Т.І.

3 класу

 • Скопінцева Л.В.

4 класу

 • Рибаченко О.М.

української мови та літератури

 • Мельник М.В.

світової літератури

 • Жук Л.М.

іноземної мови

 • Дацюк Т.А.

математики

 • Качур Т.М.

фізики

 • Ракша М.П.

хімії

 • Солодка О.М.

біології

 • Марченко О.Є.

історії та правознавства

 • Мамай В.В.

фізичного виховання

 • Тесленко В.М.

географії

 • Омельченко Н.І.

економіки

 • Жуган Н.Г.

технічної праці

 • Гадар В.П.

обслуговуючої праці

 • Пістун Л.М.

образотворчого мистецтва

 • Шендрик А.В.

музики

 • Борщ Л.І.

бібліотекарів

 • Крикун Л.В.

інформатики

 • Клепко І.В.

художньої культури

 • Кріт Л.А.

класних керівників

 • Косенко Л.В.

основ здоров’я

 • Діденко О.М.

Захисту Вітчизни

 • Мороз Я. І.

соціальних педагогів

 • Качур Л.В.

вихователів ГПД

 • Барашивець О.С

методичні об’єднання вихователів ДНЗ:

мистецька студія «Гармонія»

 • Пархоменко О.М

різновікових груп

 • Горідько Н.П.

вихователів ДНЗ з питань фізичного виховання

 • Пономар Т.І.;

вихователів ДНЗ з питань соціально-морального розвитку дошкільника

 • Дудник М.М.


3.3. Школи передового педагогічного досвіду

ШППД

   • Навчальний заклад, керівник

 • директорів шкіл

   • Калинівський НВК,

Очеретяна Л.В.

„Управлінська діяльність навчально-виховним закладом”; • заступників директорів з навчально-виховної роботи

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1,

Кравченко О.І.

“Робота педколективу над науково-методичною проблемою”;


 • вчителів української мови

Валявська ЗОШ І-ІІІ ст..,

Єременко О.Д.

«Використання інтерактивних технологій на уроках словесності»


 • вчителів історії

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3,

Мамай В.В.

«Оптимізація процесу викладання суспільних дисциплін».


 • вчителів початкових класів

Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст..,

Романенко Р.І.

«Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі».


 • вчителів географії

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1,

Омельченко Н.І.

«Формування практичних компетентностей на уроках географії»3.4. Районні творчі групи

 • вчителів хімії,

керівник Короп Л.Б.

проблема: «Методичні основи вивчення хімії у 7-9 класах»;

 • вчителів англійської мови,

керівник Гайдамака Т.М.

проблема: «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі»;

 • вчителів світової літератури,

керівник Терлига Н.В.

проблема: «Вивчення світової літератури з використанням елементів світової культури»;

 • вчителів української мови та літератури,

керівник Коваль Н.А.

проблема: «Впровадження сучасних форм і методів у навчально-виховний процес»;

 • вихователів ДНЗ,

керівник Шевченко С.В.

проблема: «Розвиток мовленнєвого спілкування дошкільника»

 • вихователів ДНЗ,

керівник Дудник М.М.

проблема: «Формування соціально-моральної компетентності дошкільника»

 • класних керівників,

керівник Немикіна Л.Ф.


проблема: «Створення умов для розвитку особистості учня»

 • вчителів математики

керівник Дудник Н.М.

проблема: «Використання інформаційних технологій на уроках математики»

 • керівників гуртків МАН

керівник Кирпата І.М.

проблема «Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів».3.5. Семінари-практикуми

 • директорів шкіл

Хронік Т.Є., начальник відділу освіти

 • заступників з навчальної роботи

Сокирко Т.Г., завідуюча РМК;

 • заступників з виховної роботи

Жовталюк Н.П., заступник начальника відділу освіти

Кирпата І.М., методист РМК; • завідуючих ДНЗ

Катеруша О.В., методист РМК

 • психолого-педагогічний семінар

Кудрявцева Ю.В., психолог ГРУМЦПП;
  1. Опорні заклади

Загальноосвітні навчальні заклади:

управлінська та методична діяльність

Городищенська ЗОШ 1-Ш ст. № 1;

профільне навчання та поглиблене вивчення

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Городищенська ЗОШ І-ІІІст.№3,

виховна робота

Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави»;

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

«Ціннісне ставлення до людей»;

Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

«Ціннісне ставлення до мистецтва»;

Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Ціннісне ставлення до праці»;

Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

«Ціннісне ставлення до себе».

творча спадщина О.А.Захаренка

Калинівський НВК

дослідно-експериментальна робота

Городищенська ЗОШ І-ІІІст.№3, Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Мліївська ЗОШ І-ІІІст.№1;

початкові класи

Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

українська мова

Валявська ЗОШ І-ІІІ ст.;

хімія

Мліївська ЗОШ І-ІІІст.№1;

біологія

Мліївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

англійська мова

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст..№2;

економіка

Городищенський економічний ліцей ;

фізика

Валявська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Інформатика

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

математика

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

світова література

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

географія

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

суспільні дисципліни

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст.№3;

художньо-естетичний цикл

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3;

екологічне виховання

Старосільська ЗОШ І-ІІІ ст.;

основи здоров’я

В’язівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

учнівське самоврядування

Вільшанська ЗОШ І-ІІ ст.

бібліотека

Хлистунівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

трудове навчання

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3;

християнська етика

В’язівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

цивільний захист

Хлистунівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

охорона дитинства

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

Дошкільні навчально-виховні заклади:

управлінська та методична діяльність

Городищенський ДНЗ «Джерельце»;

дослідно-експериментальна діяльність

Городищенський ДНЗ «Зірочка», Городищенський ДНЗ «Джерельце», Вільшанський ДНЗ «Ромашка», Валявський ДНЗ «Сопілочка»;

програма «Впевнений старт»

Городищенський ДНЗ «Веселка»;

фізичне виховання

Вільшанський ДНЗ «Ромашка»;

робота з батьками

Орловецький ДНЗ «Сонечко».


4. Засідання науково-методичної ради

Місяць проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Вересень


Про підсумки науково-методичної роботи в 2011/12 навчальному році та організацію науково-методичної роботи у новому н.р.

Сокирко Т.Г.

Затвердження річного плану роботи РМК та структури методичної роботи з педагогічними кадрами району

Сокирко Т.Г.

Про організацію роботи з молодими спеціалістами.

Методисти РМК

Про організацію та проведення конкурсу "Вчитель року"

Сокирко Т.Г.

Розподіл обов’язків між членами ради райметодкабінету

Сокирко Т.Г.

Затвердження положень оглядів-конкурсів на кращий кабінет художньо-естетичного циклу, математики, Захисту Вітчизни, на краще розвивальне середовище групового приміщення ДНЗ

Антоненко С.В.

Кирпата І.М.

Бабич О.В.

Катеруша О.В.Листопад

Про роботу учнів району в МАН, проведення учнівських олімпіад

Круць С.В.


Про охоплення дітей дошкільною освітою

Катеруша О.В.

Про проведення оглядів-конкурсів на кращий кабінет художньо-естетичного циклу, математики

Антоненко С.В.

Кирпата І.М.Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Кирпата І.М.

Січень

Про підсумки районного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад.

Кирпата І.М.

Про підсумки районного огляду-конкурсу навчальних кабінетів Захисту Вітчизни

Бабич О.В.

Про підсумки районного огляду-конкурсу на краще розвивальне середовище групового приміщення ДНЗ

Катеруша О.В.

Творчі звіти керівників районних методичних об’єднань

Методисти РМКПро організацію та проведення виставки передового педагогічного досвіду та цифрових ресурсів

Сокирко Т.Г.

Березень

Методичний супровід державної підсумкової атестації, підготовки до ЗНО
Про результати обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Кирпата І.М.


Про проведення майстер-класу за темою «Мої методичні знахідки»

Заступник директора з навчально-виховної роботи Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Кравченко О.І.Травень

Про підсумки тематичного вивчення використання ІКТ на уроках географії

Бабич О.В.

Виконання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури

Сокирко Т.Г.

Виконання програми «Впевнений старт» у ДНЗ району

Катеруша О.В.

Про підсумки районного конкурсу на краще методичне об’єднання вчителів початкових класів

Ходій С.С.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка