План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу на 2013-2014 н рСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4
Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Черкаської районної ради Черкаської області
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора Протокол засідання

з навчально-виховної Ради методичного

роботи кабінетуС.О. Петренко ______________№___

Підпис, ПІП Дата

__________________

Дата


ПЛАН РОБОТИ

шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу

на 2013-2014 н.р.

Керівник шкільного

методичного об’єднання

Лютий Роман Віталійович,

учитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категоріїНауково-методична проблема району: «Забезпечення нового змісту освіти в навчальних закладах. Зростання пріоритетної ролі виховання в педагогічному процесі»

Науково-методична проблема школи: «Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу в межах підвищення його ефективності та результативності»

Науково-методична проблема МО: «Забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми в сільській школі засобами особистісно зорієнтованого навчання»

Зміст

1. Вступ

1.1. Аналіз кадрового складу.

1.2. Результати атестації.

1.3. Над якою методичною проблемою працювали.

1.4. Аналіз проведених методичних заходів, їх ефективність.

1.5. Участь педагогів у шкільних, районних, обласних, всеукраїнських

методичних заходах.1.6. Результати апробації (якщо була).

1.7. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

1.8. Презентація передового досвіду на сторінках фахових видань.

1.9. Результативність участі в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах,

олімпіадах, фестивалях та ін.1.10. Моніторинг навчальних досягнень учнів (аналіз стану викладання).

1.11. Результати тематичних перевірок.

1.12. Результати ЗНО.

1.13. Аналіз позакласної роботи.

1.14. Аналіз недоліків у роботі членів методичного об'єднання.

2. Завдання шкільного методичного об'єднання вчителів (яких саме) на 2013-2014 навчальний рік (враховувати рекомендації МОНУ, ОІПОПП)

3. Список членів шкільного методичного об'єднання (за формою).

4. Організація самоосвітньої роботи (заходи з підвищення фахової майстерності педпрацівників).

5. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду (вказати, хто який досвід вивчає, над якою проблемою працює, форма узагальнення).

6. Тематика засідань методичного об'єднання.

7. Організація роботи з молодими та малодосвідченими педагогами (якщо є школа молодого вчителя, то складіть окремий план роботи).
8. Заходи щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів.

9. Графік проведення відкритих уроків, виховних заходів.

10. Контроль за якістю навчальних досягнень учнів (моніторинг, тематичні перевірки, контрольні роботи, зрізи).

11. Організація позакласної роботи (конкурси, олімпіади, фестивалі, тематичні заходи, гуртки, факультативи, курси за вибором, предметні тижні).

12. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів (конкретні заходи щодо змістового наповнення кабінетів, терміни виконання).

13. Додатки:

13.1. Результати контрольних робіт (таблиці, діаграми).

13.2. Результати олімпіад, конкурсів (таблиці, діаграми).

13.3. Плани заходів предметних тижнів.

13.4. Плани роботи з обдарованими дітьми.

13.5. Облік участі вчителів у районних, обласних, Всеукраїнських методичних

заходах.


13.6. Облік друкованих матеріалів у фахових виданнях.

13.7. Каталог програмних засобів навчання.

1. Вступ

1.1. Аналіз кадрового складу

У 2013-2014 навчальному році в Білозірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працює 40 педагогічних працівників. Один працівник (2,5%) має вищу категорію, 32 (80%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 4 (10%) – «спеціаліст другої категорії», 3 (7,5%) – «спеціаліст», 5 (12,5%) педагогічних працівників мають звання «старший вчитель».Із 40 14 осіб входить до шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу:

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Який предмет викладає в даній школі

1

2

3

1.

Грищенко Ірина Анатоліївна

Українська мова, художня культура

2.

Перцьова Ольга Вікторівна

Російська мова, світова література

3.

Галущенко Світлана Степанівна

Російська мова, світова література

4.

Скринник Любов Володимирівна

Українська мова і література

5.

Письменна Галина Петрівна

Українська мова і літ., образ.мист.

6.

Лютий Роман Віталійович

Українська мова і література

7.

Люта Наталя Олександрівна

Українська мова і література

8.

Приліпко Ольга Олександрівна

Англійська мова, німецька мова

9.

Хабло Іван Пантелійович

Англійська мова

10.

Тупицька Тетяна Василівна

Російська мова, світова література

11.

Мазуренко Олена Олександрівна

Світова література, основи здоров’я

12.

Салтисюк Лілія Михайлівна

Англійська мова

13.

Жукова Віра Григорівна

Історія, правознавство, етика

14.

Ковтун Тетяна Петрівна

Історія, етика


З них:

14 осіб мають повну вищу освіту.Категорії:

вища – 1 особа;

І – 12 осіб;

ІІ – 1;


спеціаліст – 0 .

Педагогічне звання:

старший вчитель – 2 особи.1.2. Результати атестації

Із метою активізації творчої діяльності вчителів, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2012-2013 навчальному році проведено атестацію шести педагогічних працівників школи. З них двоє – члени методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу: Жукова В.Г. та Тупицька Т.В.

Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, нарад при директорові. Забезпечувалася гласність проведення атестації. З метою створення оптимальних умов для самоосвітньої діяльності педагогів протягом усього професійного періоду в 2012-2013 навчальному році здійснювалась апробація Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це сприяло більш ефективній і комфортній підготовці педагогічних працівників до атестації. В школі створено електронний Банк індивідуальних методичних карток педагогів, де проводиться облік участі у різних формах неперервного підвищення професійної майстерності.

Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу. За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – п’яти працівникам ( з них – Жуковій В.Г. та Тупицькій Т.В.), підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», а також підтверджено педагогічне звання «старший вчитель» Жуковій В.Г. У результаті атестації якісний склад членів МО не змінився.

У 2013-2014 навчальному році атестуватимуться троє членів МО:

1. Перцьова О.В.

2. Приліпко О.О.

3. Салтисюк Л.М.1.3. Над якою методичною проблемою працювали

З метою виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» у 2012-2013 навчальному році освітня діяльність МО здійснювалася відповідно до обраної науково-методичної проблеми району «Забезпечення нового змісту освіти в навчальних закладах. Зростання пріоритетної ролі виховання в педагогічному процесі», відповідно до обраної науково-методичної проблеми школи «Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу в межах підвищення його ефективності та результативності» та спрямовувалася на розвиток творчих здібностей учнів та підвищення інтересу до знань. У 2012 - 2013 навчальному році шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало над реалізацією методичної проблеми «Забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми в сільській школі засобами особистісно зорієнтованого навчання».

Для реалізації науково-методичної проблеми – забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми в сільській школі засобами особистісно зорієнтованого навчання – протягом навчального року тривав активний пошук нових форм підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Головними напрямками методичної роботи були:  • забезпечення професійною інформацією;

  • підтримка інноваційної діяльності вчителів;

  • підтримка в підготовці до атестації;

  • організація підвищення кваліфікації вчителів;

  • поширення досвіду вчителів на районному, обласному та

всеукраїнському рівнях;

діагностика якості навчання.


1.4. Аналіз проведених методичних заходів, їх ефективність

Робота методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу в 2012-2013 н.р. була чітко спланована: проведено чотири засідання. Вчителі працювали над пошуком і впровадженням нових форм і методів навчання, опрацювали необхідну методичну літературу, провели міжшкільні відкриті уроки з обговоренням, виступи і дискусії.

Система внутрішньошкільної методичної роботи реалізовувалася через групові та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі переважали співбесіди з педагогами з питань опанування різних систем контролю, використання комп’ютерних технологій на уроках, моніторинг за результатами навчальної діяльності педагогів, підвищення інтересу учнів до навчання.

Використовувались масові форми науково-методичної роботи: засідання методичних об’єднань, круглих столів, дискусії, презентації творчих надбань.

Підготовка і проведення таких заходів сприяє підвищенню рівня фахової майстерності, забезпечує загальнопедагогічний і методичний всеобуч, а також формує творчий методичний актив. Варто відзначити творчу активність таких членів МО: Грищенко І.А., Лютої Н.О., Скринник Л.В., Мазуренко О.О., Приліпко О.О., Жукової В.Г.
1.5. Участь педагогів у шкільних, районних, обласних, всеукраїнських методичних заходах

Свідченням результативності науково-методичної роботи є участь членів МО у шкільних, районних, обласних, всеукраїнських методичних заходах.

Члени МО постійно активні на педагогічних радах, засіданнях МО.

Вчитель української мови та літератури Лютий Р.В. виступив на районному семінарі вчителів-словесників із презентацією досвіду «Організація роботи з обдарованими дітьми в сільській школі».

13 березня 2013 року вчителі-словесники Лютий Р.В. та Люта Н.О. взяли участь у педагогічному мості вчителів м. Черкаси та Черкаського району.

Вчитель історії Ковтун Т.П. була учасником науково-практичної конференції «Залізнякові читання» , що проходила в м.Чигирині.1.9. Результативність участі в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, фестивалях та ін.

Результатом реалізації проблеми МО «Забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми в сільській школі засобами особистісно зорієнтованого навчання» став успішний виступ учня 11-Б класу Завгородського Станіслава (ІІІ місце) на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів МАНу (вчитель Ковтун Т.П.) та Терещенко Руслани ( ІІІ місце) (вчитель Люта Н.О.).

Переможці І етапу предметних олімпіад узяли участь у ІІ (районному) етапі. За результатами участі учень 8-Б класу Долда Олександр посів ІІ місце в олімпіаді з англійської мови (вчитель Приліпко О.О.), учениця 7-Б класу Житкова Анна – ІІІ місце в олімпіаді з української мови та літератури (вчитель Скринник Л.В.).

Окрім того, протягом 2012-2013 навчального року педагоги школи спонукали обдарованих учнів до участі в різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах. Учні брали участь у ІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, в щорічному регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», в ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, в конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Мультитест 2012», «Соняшник» (88 учасників, 29 – нагороджено дипломами), «Лелека» та ін. й показали непогані результати. Так, учениця 5-А класу Косьмін Світлана стала переможцем обласного етапу регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (вчитель Люта Н.О.). Призерами Всеукраїнського конкурсу «Мультитест 2012» стали учні 6-А класу Тимошніченко Діана (українська література) та Лютий Олексій (українська література, мова) (вчитель Лютий Р.В.). Високий рівень підготовки до конкурсу наукових робіт «Коврайський період у житті і творчості Григорія Сковороди» показала учениця 10-А класу Горобець Вікторія (вчитель Люта Н.О.). Учениця 5-Б класу Зенкова Діана (вчитель Скринник Л.В.), учень 6-А класу Лютий Олексій та учень 8-Б класу Долда Олександр (вчитель Лютий Р.В.) посіли відповідно ІІ, ІІ та ІІІ місця на ІІ етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка. Активними учасниками районного конкурсу юних авторів «Тарасовими шляхами» є Зенкова Діана (5-Б клас) та неодноразовий переможець цього конкурсу Лютий Олексій (6-А клас), який посів ІІ місце.1.10. Моніторинг навчальних досягнень учнів (аналіз стану викладання)

Відповідно до річного плану роботи з 10 по 22 травня адміністрацією школи проводились контрольні роботи з базових дисциплін у 5 – 11 класах.

Для проведення контрольних робіт були використані завдання відповідно до чинної програми з предметів.

Для визначення рівня навчальних досягнень з української мови проводились контрольні диктанти в 5 – 11 класах, підготовлені з урахуванням вивченого програмового матеріалу.
При написанні диктантів були допущені помилки при написанні -е-, -и- в ненаголошеній позиції, написанні складних прикметників, не- з дієсловами розділових знаків між простими реченнями в складному та між підметом і присудком (5 клас); написанні власних назв, складних слів, розділових знаків, не- з дієсловами та -е-, -и- в ненаголошеній позиції (6 клас); при написанні прийменників через дефіс, прикладок, відокремленні дієприслівникових зворотів та одиничних дієприслівників (7 клас); написанні ненаголошених -е-,

-и-, прислівників, розділових знаків при однорідних членах речення та прямій мові, написанні суфіксів -енн- (8 клас); при написанні складних прикметників, розділових знаків при прямій мові, у складносурядному реченні, двокрапки у складному реченні (9 клас); написанні ненаголошених -е-, -и-, прикладок, великої букви у назвах організацій та установ, розділових знаків при дієприкметникових та дієприслівникових зворотах (10 клас); написанні ненаголошених -е-, -и- в коренях слів, уподібненні приголосних, вживанні розділових знаків у складному реченні (11 клас). При плануванні колекційної роботи потрібно посилити індивідуальну роботу з учнями, вивчити правила вживання пунктограм та орфограм, виготовити картки для індивідуальної роботи з учнями.

Найнижчі показники спостерігаються в учнів 8-А та 10-Б класів (вч. Люта Н.О. та Письменна Г.П.) 33% учнів 8-А класу мають низький рівень знань, 25% середній та 42% достатній. У 10-Б класі 46% - низький рівень, 27% - середній, та 27% достатній, Учнів з високим рівнем знань немає. Кращі показники за рік мають учні 5-А (вч. Люта Н.О.), 6-А (вч. Лютий Р.В.) серед учнів 9-11 класів. Спостерігається ріст знань учнів, що свідчить про належну корекційну роботу вчителів за результатами І семестру.

Порівняльний аналіз результатів дає змогу зробити загальні висновки про рівень сформованості знань, умінь учнів 5-11 класів з базових дисциплін.

1.14. Аналіз недоліків у роботі членів методичного об’єднання

Науково-методична робота в 2012-2013 н. р. мала певні проблеми та недоліки:

- відсутність доступу до мережі Інтернет;

- недостатня підготовка учнів до предметних олімпіад;

- неякісна робота гуртків;

- не здійснювалася презентація передового досвіду на сторінках фахових видань;

- низький рівень передплати фахових видань;

- недостатній психологічний супровід методичної роботи;

- мало поширювався досвід учителів районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

2. Завдання шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2013-2014 навчальний рік

У 2013 - 2014 навчальному році шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу продовжуватиме працювати над реалізацією методичної проблеми «Забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми в сільській школі засобами особистісно зорієнтованого навчання».

Для реалізації проблеми в новому навчальному році слід виконати наступні завдання:

1. Плекати в учнів почуття любові до України та рідного слова.

2. Виховувати повагу до української мови як державної.

3. Сприяти усвідомленню кожним учнем громадянського обов’язку належно володіти державною мовою.

4. Формувати повагу до історії України та рідного краю.

5. Вивчати іноземні мови та ознайомитись із кращими здобутками світової літератури.

6. Впроваджувати в практику новітні форми навчання для забезпечення нового змісту освіти в навчальних закладах.

7. Сприяти формуванню освіченої, творчої особистості; становленню та збереженню її фізичного й морального здоров’я; залученню її до загальнокультурних і духовних цінностей через досягнення національної культури.

8. Створити та впроваджувати розвивальні освітні програми нового покоління, які б сприяли забезпеченню своєчасної підтримки обдарованих дітей – особистісно зорієнтованого навчання.

9. Покращити стан викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу та підвищення рівня знань учнів.

10. Вивчати та ефективно використовувати в роботі передовий педагогічний досвід.
3. СПИСОК ЧЛЕНІВ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

на 15 вересня 2013 року
Назва школи і її тип: Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІст.

Адреса: область Черкаська район Черкаський село ___Білозір’я___________

У школі на 15 вересня: класів 21 учнів ____405______________________


п/п


Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народження

(число,


місяць,

рік)


Освіта

(повна вища, базова вища, неповна вища)
Посада

(вчитель,

директор,

заступник)Назва нав-

чального


закладу,

який закін-

чив, рік за-

кінчення


Спеціальність

учителя за

державною

освітою


Основний

робітник


чи суміс-

ник


Загаль-

ний стаж


педаго-

гічної


роботи

З якого

часу


працює

в даній


школі

Який

предмет


викладає

в даній


школі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Грищенко

27.11.

повна

директор

1986

укр.мова


худ.кул.
Ірина Анатоліївна

1964

вища
ЧДПІ

та літерат.

основ.

27р.

1998

укр.мов

2.

Перцьова

16.08

повна

заступн.

1992

рос.мова


світ.літ.
Ольга Вікторівна

1970

вища

З ВР

ЧДПІ

І літерат.

основ.

21р.

1998

рос.м.

3.

Галущенко

07.07

повна

соціальн

1983

рос.мова


світ.літ.
Світлана Степанівна

1961

вища

педагог

ЧДПІ

І літерат.

основ.

30р.

1984

рос.м.

4.

Скринник

18.03

повна
2000

укр.мова
Любов Володимирівна

1961

вища

вчитель

ЧДПІ

та літерат.

основ.

31р.

1990

укр.м

5.

Лютий

22.04

повна
2002

укр.мова
Роман Віталійович

1980

вища

вчитель

ЧДУ

та літерат.

основ.

12р.

2002

укр.м.

6.

Люта

25.09

повна
2001

укр.мова
Наталія Олександрівна

1979

вища

вчитель

ЧДУ

та літерат.

основ.

11р.10м

2001

укр.м.

7.

Тупицька

28.12

повна
1984

рос.мова


рос.м.
Тетяна Василівна

1959

вища

вчитель

ЧДПІ

і літерат.

основ.

33р.5м.

1979

світ.літ.

8.

Жукова

01.04

повна
1990Віра Григорівна

1960

вища

вчитель

Київ.ДПІ

історія

основ.

32р.

1990

історія

9.

Хабло

21.05

повна
1987

іноз.мови
Іван Пантелійович

1959

вища

вчитель

Київ.ДПІ

фран.англ.

основ.

28р.

1991

англ.м

10.

Приліпко

18.06

повна
1985

іноз.мови


нім.м.
Ольга Олександрівна

1959

вища

вчитель

Кір.ДПІ

англ.нім.

основ.

29р.

1998

англ.м

11.

Письменна

11.04

повна
2000

укр.мова
Галина Петрівна

1977

вища

вчитель

ЧДУ

та літерат.

основ.

18р.10м

1994

укр.мов

12.

Ковтун

13.02

повна
2004Тетяна Петрівна

1970

вища

вчитель

ЧДУ

історія

основ.

23р.

1990

історія

13.

Мазуренко

04.02

повна
1993

рос.мова і


осн.зд.
Олена Олександрівна

1971

вища

вчитель

ЧДПІ

літератур.

основ.

16р.7м.

2002

світ.літ

14.

Салтисюк

26.12

повна
ЧДУЛілія Михайлівна

1977

вища

вчитель

2003

англ.мова

основ.

11р.3м

2004

англ.м

Директор школи_____________________І.А.Грищенко
Навантаження в

годинах на тиждень у класахНазва нав-

чального


закладу, де

набуває кваліфікацію заочно,назва факультету,

курс


Рік остан-

нього проходження

курсів під-

вищення


кваліфіка-

ції


Рік остан-

ньої атес-

тації


Результати атестації

І-ІV

V-ІХ

Х-ХІ


Категорія


Педагогічне звання

12

13

14

15

16

17

18

197

3,5
2011

2012

І

ст.вч.
2

7
2012

2009

І4

2
2011

2012

І18,52010

2011

І212012

2010

вища13

5
2007

2010

І20

2
2013

2013

І14,5

6
2009

2013

І

ст.вч.

6

6

6
2011

2012

І
1

182009

2009

І11,5

8
2011

2012

І9,5

9
2009

2011

І22009

2011

І
8

6

3
2013

2007

ІІ

4. Організація самоосвітньої роботи (заходи з підвищення фахової майстерності педпрацівників)

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області:

 кожному із членів МО, що має власні методичні розробки, необхідно ознайомити колег із цим досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів;

 на засіданнях МО систематично знайомитись із новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими загальнопедагогічними періодичними виданнями;

 брати участь у фахових конкурсах;

 активізувати діяльність творчих груп (керівник Лютий Р.В.) по впровадженню методу проектів у навчальний процес та організації роботи з обдарованими дітьми;

 підтримувати творчі зв’язки, проводити обмін досвідом роботи з МО інших шкіл.

2. Провести круглий стіл “Організація роботи з обдарованими дітьми”.

3. Взяти участь у аукціоні педагогічних ідей.

4. Провести творчий звіт вчителів, що атестуються.

5. Взяти участь у роботі практикумів-семінарів школи, районі, області.

6. Здійснювати наставництво над молодими педагогами.

7. Кожному вчителю працювати над виробленням індивідуального стилю проведення уроків, роботи.

5.1. Вивчення передового педагогічного досвіду
Хто вивчає

Чий досвід вивчається

Який досвід вивчається

2013-2014 н.р.

1.

Грищенко Ірина Анатоліївна2.

Перцьова Ольга Вікторівна3.

Галущенко Світлана Степанівна4.

Скринник Любов Володимирівна5.

Письменна Галина Петрівна6.

Лютий Роман Віталійович7.

Люта Наталя Олександрівна8.

Приліпко Ольга Олександрівна9.

Хабло Іван Пантелійович10.

Салтисюк Лілія

Михайлівна

11.

Тупицька Тетяна Василівна12.

Мазуренко Олена Олександрівна13.

Жукова Віра Григорівна14.

Ковтун Тетяна Петрівна
5.2. Впровадження передового педагогічного досвіду
Хто вивчає

Проблема, над якою працює педагог

Форма

узагальнення

2013-2014 н.р.

1.

Грищенко Ірина Анатоліївна

Впровадження ІКТ на уроках художньої культури в межах забезпечення нового змісту освіти в організації роботи з обдарованими дітьми

Доповідь на нараді при директору

2.

Перцьова Ольга Вікторівна

Інноваційні технології на уроках світової літератури

Виступ

3.

Галущенко Світлана Степанівна

Проектна діяльність на уроках світової літератури

Проекти учнів, доповідь із презентацією

4.

Скринник Любов Володимирівна

Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови і літератури

Доповідь

5.

Письменна Галина Петрівна

Впровадження ІКТ на уроках української мови та літератури

Презентація досвіду

6.

Лютий Роман Віталійович

Організація роботи з обдарованими дітьми в сільській школі

Авторська програма

7.

Люта Наталя Олександрівна

Впровадження методик активного навчання на уроках української мови

Презентація досвіду

8.

Приліпко Ольга Олександрівна

Аудіювання як ефективний засіб навчання спілкуванню на уроках англійської мови

Презентація

9.

Хабло Іван Пантелійович

Використання мультимедійних комп’ютерних презентацій у процесі викладання іноземної мови

Доповідь

10.

Салтисюк Лілія

МихайлівнаПроектна діяльність на уроках англійської мови

Стаття

11.

Тупицька Тетяна Василівна

Впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови

Презентація

12.

Мазуренко Олена Олександрівна

Проектна діяльність на уроках російської мови

Доповідь

13.

Жукова Віра Григорівна

Використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства, з метою формування соціально-активної особистості

Доповідь

14.

Ковтун Тетяна Петрівна

Розвиток творчих здібностей та логічного мислення на уроках історії та правознавства

Авторська програма

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка