План роботи школи на 2014/2015 навчальний рікСторінка1/14
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14План роботи школи на 2014/2015

навчальний рік
Зміст

Сторінки

ВСТУП

І.Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік2-18

ІІ. Аналіз виховної роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік

19-35

Помісячний план роботи НВК

36-76

Додатки до річного плану
Додаток 1.План засідань педагогічної ради

77

Додаток 2.Наради при директору

78-81

Додаток 3.План засідань методичної ради

82-83

Додаток 4.План засідань шкільних методичних об’єднань

84-87

План роботи дошкільного навчального закладу
Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

88-100

Розділ ІІ. Завдання на 2014-2015 навчальний рік та оздоровчий період

100

Розділ ІІІ. Методична робота з кадрами

101-103

Розділ ІV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

104-105

Розділ V. Організаційно-педагогічна робота

106-112

Розділ VІ. Робота методичного кабінету

113-114

Розділ VІІ. Адміністративно-господарська діяльність

115-116

Додатки до плану дошкільного навчального закладу
Додаток 1. Медична робота в ДНЗ

117-119

Додаток 2. Організація харчування

120-122

Додаток 3.Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей

123-124

Додаток 4. Фізкультурно-оздоровча робота

125-127

Додаток 5. Свята та розваги

128

Аналіз роботи закладу за минулий рік в літньо-оздоровчий період

129

План роботи на оздоровчий період

130-138ВСТУП

І. Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013/2014 навчальному році колективом Чернещинського НВК здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту ", "Про мови ","Про охорону праці ", Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.З 1 вересня 2013 року в навчальному закладі розпочато навчально-виховний процес для 63 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком зменшилася на 2 учні. До 1-го класу прийнято 8 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу збільшився на 3 учні.


Клас

2009/2010 н.р.

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

1

5

1

3

6

8

2

8

5

1

3

6

3

5

8

5

1

4

4

11

5

8

5

1

5

8

11

5

8

5

6

10

8

11

5

8

7

5

10

8

11

4

8

9

5

10

7

11

9

5

9

2

10

7

10

7

5

8

1

8

11

7

7

5

8

1

Всього:

80

76

64

65

63


Аналіз мережі школи протягом п’яти років свідчить про зменшення кількості учнів по школі, але з 2012/2013н.р. спостерігається збільшення кількості учнів в 1-му класі.

Навчально-виховний процес навчального закладу задовольняє потреби учнів в здобутті загальної середньої освіти. Школа з проектною потужністю 192 місця нараховує на кінець 2013/2014 навчального року 63 учнів. Протягом року до школи прибув 1 учень і вибув 1 учень.

У школі 12 предметних кабінетів, комбінована майстерня, спортивний зал, комп’ютерний клас, кабінет директора, методичний кабінет, бібліотека художньої літератури та підручників, їдальня, лабораторії з фізики, хімії, біології. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» в школі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Налагоджено спільну роботу з органами місцевого самоврядування та іншими службами району, причетними до виховання дітей.В НВК ведеться систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками дітей, які пропускають заняття, збирання довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності та бездоглядності. Вчителі НВК закріпленні наказом за вулицями мікрорайону НВК. Відвідування школи учнями під постійним контролем адміністрації НВК та вчителів.

Зроблено аналіз відвідування учнями школи у 2013/2014 н.р.Клас

Всього пропущено

(днів)

На одного учня

З них

По хворобі

З пов./причин

Без пов./причин

1(8)

21

2,6

18

3

-

2(6)

26

4,3

26

-

--

3(4)

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

5(5)

85

17

44

41

-

6(8)

146

18

95

51

-

7(4)

-

-

-

-

-

8(11)

153

13,9

95

58

-

9(7)

163

23,2

107

56

-

10(8)

228

28,5

135

93

-

11(1)

-
-

-

-

Всього: 63

822

13

520

302

-

Найбільше пропусків зроблено учнями 10,9,6,5 класів.


Порівняльний аналіз відвідування за 8 останніх років


Рік

Всього пропущено

днів


На одного учня

З них

по хворобі

на одного учня

з пов.причини

на одного учня

без пов.причини

на одного учня

2005-2006(111)

2174

20

1248

11

818

7

108

1

2006-2007(104)

2307

22,1

1356

13

923

9

28

0,27

2007-2008 (91)

1691

19

871

10

809

9

11

0,1

2008-2009 (87)

1286

14,8

678

8

608

7

-

-

2009-2010 (80)

1380

16,6

723

8,7

657

7,9

-

-

2010-2011(76)

1474

19,9

882

11,9

592

8

-

-

2011-2012 (64)

1106

16,75

590

8,93

516

7,822012-2013 (65 )

1296

19,94

832

12.8

464

7,1

-

-

2013-2014(63)

822

13

520

8,25

302

4,7

-

-

В цілому кількість пропущених днів з розрахунку на одного учня зменшилась порівняно з минулим роком, але залишається досить високою.Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у школі підтверджуються довідками, але не завжди вчасно. Адміністрації НВК у 2013/2014 навчальному році потрібно посилити контроль за роботою класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників та класоводів на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістю.

Під постійним контролем адміністрації НВК знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу. Випускник 11 класу 2014 року – не працевлаштований. 9 клас закінчили 7 учнів, з них продовжили навчання в 10 класі – 6 учнів, у середніх професійно-технічних училищах - 1.


Працевлаштування 11 клас

Рік

Кількість випускників 11 класу

Продовжують навчання

% продовжують навчання

2011

7

5

71

2012

5

4

80

2013

8

8

100

2014

1

-

-


Працевлаштування 9 клас

Рік

К-сть випускників 9 кл.

Продовжують навчання

Всього навчаються

10 кл.

Вечірня школа

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акр.

2011

9

9

8

0

1

0

2012

2

2

1

0

1

0

2013

10

10

8

0

2

0

2014

7

7

6

0

1

0

На виконання районної програми “Шкільний автобус” здійснювався підвіз 11 учнів та 6 педагогічних працівників до місця навчання (роботи) і додому.

Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Педагогічний колектив НВК складається з досвідчених та висококваліфікованих викладачів і налічує 19 учителів і 2 вихователів (14 жінок та 5 чоловіків, що складає 74% та 26 % відповідно).

З них: основних працівників — 15.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою):


  • вища ( спеціаліст, магістр) — 14 (73,6% від загальної кількості);

  • середня спеціальна (молодший спеціаліст) — 3(15,7% відповідно);

  • неповна вища – 2 (10,5 %).

Віковий склад педпрацівників НВК:
Розподіл за віком

Кількість педагогічних працівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

2

10,5 %


31—40 років

8

42,1 %

41—50 років

2

10,5 %

51—55 років

5

26,3 %

Понад 55 років

2

10,5 %

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:  • до 3-х років — 2 ( 10,5 % від загальної кількості);

  • від 3 до 10 років — 2 (10,5 %);

  • від 10 до 20 років — 4 (21 %);

  • більше 20 років — 11 (58 % відповідно).

За кваліфікаційним рівнем:Кваліфікаційна категорія

Кількість педагогічних працівників

% від загальної кількості

Спеціаліст

5

27 %

ІІ категорія

2

10 %

І категорія

10

53 %

Вища категорія

2

10 %
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка