План роботи Сподобівської загальноосвітньої школи І іі ступенів на 2011 2012 навчальний рікСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4

„Погоджено” Затверджено

Голова ради школи на засіданні педагогічної ради

______Шакарян С.В. школи

27.05.2011 року протокол №3 від 26.05.2011 р.

Директор школи

_________ Ю.В.Деркач
План роботи

Сподобівської загальноосвітньої школи

І – ІІ ступенів
на 2011 – 2012 навчальний рік

В 2010 – 2011 навчальному році Сподобівська загальноосвітня школа

І – ІІ ступенів працювала над проблемою „Забезпечення якісного регулювання діяльності школи через моніторингові дослідження».

Метою роботи колективу над проблемою є отримання оперативної, точної інформації про стан результативності освітнього процесу у школі; виявлення дійсних результатів шкільної освіти і можливості на цій основі корегувати програму розвитку школи, прогнозування тенденцій розвитку системи навчання в школі; виявлення реального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, їх підготовленість до вирішення інноваційних завдань; відстеження динаміки освітніх послуг, ефективність управління навчально-виховним процесом.

Робота педагогічного колективу була спрямована на виконання Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конституції України, національної програми «Діти України», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі

На початок навчального року в школі було відкрито 8 класів, із них 1-3-х – 3 класи, 5 – 9-х – 5 класів. Мова навчання – українська. Станом на 15 червня кількість учнів у школі становила 36 дітей, що значно менше порівняно з іншими роками. У зв’язку з тим, що в 1, 3, 5 та 9-ому класах кількість учнів становила менше 5 осіб, навчання в цих класах здійснювалось за індивідуальною формою. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими педагогами. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад індивідуальних занять був затверджений директором школи.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону україни «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на у мікрорайоні школи. Усі учні охоплені навчанням.

Усі випускники 9-го класу працевлаштовані, про що свідчать надані довідки з місця навчання.


Аналіз науково-методичної роботи

Успіх професійної діяльності вчителів у школі, забезпечення якості освіти, виховання та розвиток особистості визначає структура науково-методичної роботи. Організація її ґрунтується на діагностичній основі, вивченні та аналізі результатів навчально-виховного процесу, вивченні рівня професійної підготовки педкадрів.

У 2010-2011 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, творчі об’єднання вчителів, які допомогли їм реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів: методичне об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання класних керівників, творча група “Сучасний урок», психолого-педагогічний семінар.

Велике значення для вирішення проблеми школи мала методична робота, центром якої була діяльність педагогічної ради, на засіданнях якої були розглянуті такі питання: «Система моніторингу як засіб підвищення якості шкільної освіти», «Шкільна політика оцінювання та моніторинг якості освіти як умова підвищення навчальних досягнень учнів».

Ефективно працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Олексенко О.М.). На його засіданнях розглянуті питання «Сутність і проблеми педагогічного моніторингу. Інструментарій моніторингу освітніх досягнень учнів», «Особливості перевірки й оцінювання знань молодших школярів», «Позитивні й негативні емоції» (педагогічна майстерня).

На засіданнях психолого-педагогічного семінару (керівник Сергієва Т.Е.) вирішувались питання, пов’язані з проблемою школи: «Психолого-педагогічна допомога учням «групи ризику»», «Психічні розлади в дитячому середовищі та рекомендації щодо запобігання їх загострень у школярів», «Посилення мотиваційного компоненту творчої діяльності обдарованої дитини», проведена психологічна акція «Соціологічне опитування».

Творча група „Сучасний урок” виносила на розгляд педагогів питання „Інтерактивні технології в умовах сільської малокомплектної школи», «Системне впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання в роботі з обдарованими дітьми», «Використання форм і методів для оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах компетентістно орієнтованого підходу до навчання», «Рейтингове оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів».

Методичне об’єднання класних керівників (керівник Буданова Л.О.) розглянуло такі питання: «Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника», «Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі», «Модель моніторингу якості та продуктивності виховання учнів», «Як підвищити ефективність впливу учителя на учнів». Було проведено анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі, а також оцінювання якості роботи класних керівників.

Робота в цих підрозділах була ефективною і за змістом, і за формами організації.

Для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, впровадження інноваційних технологій у системі з особистісно орієнтованим навчанням.

З метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам Гонтарю Ю.М. та Ляшенко С.П. в школі була організована наставницька робота (наставники Костюченко Т.В. та Буданова Л.О.), проведені співбесіди з ними, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та їх наставників.

Вчителька початкових класів Олексенко О.М. стала учасником районного етапу конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2011», посівши ІІІ місце за кількістю набраних балів (95 балів).

Дієвою формою обміну досвідом між педагогами школи було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят. Під час проведення відкритих уроків вчителі великого значення надавали використанню інноваційних технологій у навчанні учнів.

Багато цікавого і нового у сучасному уроці показали вчителі Буданова Л.О. (вчитель біології), Костюченко Т.В. (вчитель української мови та літератури), Шишка І.В., Олексенко О.М. (вчителі початкових класів).

Значна увага приділялась сприянню вироблення у вчителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, поліпшення методичної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційного на методичний аспект навчання.

Вчитель початкових класів Буданов Сергій Олексійович в поточному навчальному році пройшов курси підвищення кваліфікації при Харківській академії неперервної освіти в м. Харкові.

На даний момент в школі працюють 10 педпрацівників. З них мають середню спеціальну освіту 3 педагоги, 7 педагогів – вищу.
Порівняльний аналіз

якісного та кількісного складу педпрацівників за категоріями (у %)


Чергову атестацію в поточному навчальному році пройшли вчитель української мови та літератури Костюченко Т.В. та вчитель початкових класів Буданов С.О. За підсумками атестації Костюченко Т.В. не підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», тож їй було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Буданов С.О. підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Методичний куточок школи протягом навчального року поповнювався новими матеріалами та методичними розробками. Члени колективу брали участь в роботі районних педагогічних конференцій, мали змогу поділитися власними здобутками і ознайомитися з досвідом вчителів-новаторів Шевченківщини. За рейтингом результативності підготовки педагогів ЗНЗ району до участі в предметних секціях грудневої конференції 2010 року, школа зайняла 3 місце (підготовлено 5 виступів).

На районний виставку – ярмарок педагогічних ідей педагогічними працівниками школи було подано 4 експонати. Роботи були подані за напрямками:


 • Шляхи підвищення дидактичної компетентності вчителів початкової школи (вчителі початкових класів Шишка І.В., Олексенко О.М.);

 • Розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості вчитель біології Буданова Л.О.).

На основі аналізу рівня експонатів експертною комісією виставки виявлено, що серед переможців районного етапу виставки – ярмарку педагогічних ідей та технологій 2011 року є робота вчительки початкових класів Шишки І.В. (навчальний посібник) за тематичним спрямуванням «Розвиток критичного мислення учнів у початкових класах» в номінації «Використання інноваційних педагогічних технологій в початковій школі».

В загальному рейтингу участі ЗНЗ району у виставці-ярмарку школа посіла 7 місце.

Невід’ємною складовою роботи вчителя є самоосвіта. Педагоги передплачують педагогічну пресу (предметні газети і журнали), придбали методичну літературу, посібники для класних керівників.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним учителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.


Аналіз навчально-виховної роботи

В школі створені комфортні умови для навчання та виховання дітей: обладнано комп’ютерний клас, планується відпочинок і заняття, обладнано приміщення для трудового навчання та їдальні, постійно поповнюється фонд шкільної бібліотеки завдяки акції «Подаруй школі книгу». Створені та поновлюються експозиції в кабінеті історії та народознавства.

Метою управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів протягом навчального року було забезпечення умов індивідуального розвитку школярів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів. Успішність учнів порівняно з минулим навчальним роком підвищилась. Так, порівнюючи результати навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік і за 2010 – 2011 навчальний рік, виявилося, що відсоток учнів з високим рівнем навчальних досягнень збільшився на 5%, зріс відсоток учнів з достатнім рівнем досягнень (на 4%), а з середнім – знизився на 9%. Учні, що мають початковий рівень, відсутні.

Моніторинг навчальних досягнень учнів (%)

Навчальні досягнення учнів з шкільних предметів можна представити в таких цифрах (Дсер):


В кінці навчального року було проведено директорські контрольні роботи з математики і української мови в 5 – 9 класах.

Невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу є контроль, який проводився за виконанням Закону про всеобуч, виконанням програми навчальних предметів, якістю знань учнів, виховною роботою; перевірялося виконання практичних та лабораторних робіт з певних предметів, техніки читання.

Згідно з річним планом роботи школи на 2010 – 2011 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання адміністрацією школи були сплановані такі заходи: перегляд та поновлення шкільного інформаційного банку даних про обдарованих дітей; проведення шкільного етапу предметних олімпіад із базових дисциплін; сприяння підготовці та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу; проведення шкільних конкурсів та виставок творчих робіт учнів школи, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; забезпечення умов для художньої самодіяльності учнів.

На уроках та в позаурочний час вчителі-предметники та класні керівники забезпечували розвиток здібностей обдарованих дітей: написання творчих робіт, рефератів, конкурси на кращого читця поезії Т.Г.Шевченка, участь у шкільних предметних тижнях, олімпіадах, міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2011», природничому конкурсі «Колосок-2011», конкурсі знавців української мови ім. Яцика, участь школярів у фізкультурно-оздоровчих заходах, волонтерському русі, підготовці та проведенні тематичних лінійок.

В школі створений і постійно оновлюється банк даних «Обдарованість», створені портфоліо кожного обдарованого учня, сплановані і виконуються заходи по роботі з обдарованими дітьми.

Робота шкільного колективу, проведена з метою виявлення та підтримки талановитих дітей, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальних та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Це – призові місця у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: Сапаров Ол. (7 кл.) – ІІІ місце з географії, Шакарян А. (8 кл.) – ІІІ місце з історії та ІІ місце – з англійської мови. З української мови та літератури ІV місце зайняли учень 7 класу Сапаров Ол. та учень 8 класу Шакарян А. В рейтингу участі серед ЗНЗ району в ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін учні школи зайняли 6 місце, в рейтингу якості знань учнів – 13 місце.

Учні школи – активні учасники заходів, які проводить БДЮТ. У районній виставці – конкурсі «Щедрість рідної землі» робота учнів 8 класу Оленченко Аліни, Овчаренко Діани, Ібрагімової Айтан визнана переможцем. У районному конкурсі малюнків «Наша мрія – вода чиста, земля красива» призове ІІІ місце зайняла робота учня 7 класу Сапарова Ол.. В районному етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка ІІ місце посів учень 7 класу Сапаров Ол., в конкурсі ораторського мистецтва ІV місце – Сінічов С. (9 кл.). Переможцем районного етапу обласної краєзнавчої експедиції «Пізнай свою країну» визнана робота учня 8 класу Шакаряна А. В конкурсі експозицій «Замість ялинки – новорічний букет» ІІІ місце зайняв учень 7 класу Юдаєв Ол. Учень 8 класу Шакарян Армен став переможцем районного конкурсу читачів творчості Шевченка «Тарасовими шляхами» (ІІІ місце) та переможцем районного етапу обласної природоохоронної акції «Ліси для нащадків». Учениця 5 класу Зінченко А. – переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Знай і люби свій край» та учасник обласного етапу. В районному етапі обласної виставки – акції «SOS – вернісаж» робота учениці 5 класу Бобрус Т. визнана переможцем, в районному етапі обласної виставки – конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка» - робота учениці 2 класу Буданової Є. Переможець районного конкурсу малюнків «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» - робота учня 7 класу Сапарова Ол. В рейтингових показниках участі ЗНЗ в масових заходах БДЮТ школа знаходиться на 2 місці.

В школі працюють секції шкільного наукового товариства Малої Академії Наук: історичного краєзнавства (керівник Костюченко Т.В.) та лісознавства (керівник Буданова Л.О.). Учні – члени товариства проводять наукові дослідження з обраних тем. Учень 8 класу Шакарян А. є учасником І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН (дослідження на тему «Вивчення і поширення видового складу родини Кленові»).

Наші талановиті учні щороку беруть участь у Всеукраїнських конкурсах. Так, в цьому навчальному році в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» брали участь 8 учнів школи, в природничих конкурсах «Колосок» - 14 учнів, «Смішний колосок» - 15 учнів.

З метою заохочення учнів, які брали участь у проведенні конкурсів та олімпіад, було нагороджено подарунками.

В роботі з обдарованими дітьми, в організації та проведенні шкільних та позашкільних заходів (День сім’ї, родинні свята, спортивні змагання) відзначилися сім’ї Буданових, Бобрусів, Олексенко.

Працюючи над методичною проблемою, педагогічні працівники та адміністрація школи проводили моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі.

Навчальна робота:


 • Моніторинг навчальних досягнень учнів (І та ІІ семестр);

 • Виконання навчальних планів та програм;

 • Протоколи самоекспертизи виконання навчальних планів і програм;

 • Анкетування учнів “Школа очима учнів”;

 • Анкетування педагогів “Школа очима вчителя”, “Мотивація роботи в школі”;

 • Анкетування батьків “Ми і школа”;

 • Рейтингові дослідження (по класах).

Виховна робота:

 • Акція “Соціологічне опитування”;

 • Тестування класних керівників “Оцінка якості роботи класного керівника”;

 • Тестування учнів з метою визначення їх рівня вихованості;;

 • Моніторинг участі учнів у конкурсах;

 • Моніторинг оцінки стану здоров‘я учнів.

Проведені дослідження дали змогу отримати точну інформацію про стан результативності освітнього процесу у школі; виявити дійсні результати шкільної освіти і можливості на цій основі корегувати програму розвитку школи.
Аналіз виховної роботи

Виховна мета школи – виховання в школярів загальнолюдських цінностей: поваги до національних духовних надбань, готовності до активної життєвої позиції на основі Національної доктрини розвитку освіти, концепції громадянського виховання, комплексної програми профілактики злочинності, формування навичок здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програми «Обдарована молодь», Програми правової освіти населення області, обласної програми розвитку і функціонування української мови.

Основними завданнями виховної роботи в школі є: спрямування виховного процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, на реалізацію програми особистісно орієнтованого навчання; впровадження гуманістичної спрямованості виховного процесу; створення системи пошуку юних талантів і обдарувань.

Виховна робота школи у 2008 – 2009 навчальному році базувалася на таких пріоритетних напрямках: громадський, морально-правовий, екологічний, художньо-естетичний, патріотичний, здоровий спосіб життя, фізичне і трудове виховання.

Значну увагу приділяємо патріотичному та національному вихованню. З цією метою в кожному кабінеті створено куточки державної символіки. До Дня пам’яті жертв Голодомору проведені виховні години у всіх класах, тематичні лінійки, організовані тематичні виставки літератури. До дня визволення України від німецько-фашистських загарбників пройшла тематична лінійка та виховні години по класах, до дня визволення Сподобівки – конкурс – караоке пісень на воєнну тематику. 14 жовтня до Дня українського козацтва проведені розваги «В гостях у Котигорошка» для учнів 5 – 9 класів, «Веселі старти» - для учнів початкової школи, до Дня Збройних Сил України – програма «З днем сили, мужності і честі!». Проведено лінійку пам’яті “Чорнобильська зона», травневий мітинг до Дня Перемоги.

Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування навичок здорового способу життя, попередження дитячого травматизму, спортивно-масова робота. Проведено місячники «Безпека дорожнього руху» (вересень), «Увага: діти на дорогах» (березень), тиждень безпеки руху (11 – 15 жовтня); «За здоровий спосіб життя» (листопад); декада «Життя без тютюну» (18 – 22 квітня); тиждень знань безпеки життєдіяльності (16.05 – 20.05). В ході цих заходів організовано виставки малюнків, плакатів; проведено конкурси рефератів, учнівських творів.

Було заплановано і проведено зустрічі учнів 5 – 9 класів із спеціалістами: фельдшером місцевої амбулаторії сімейного лікаря Тарасенко І.О. «Хочеш бути здоровим – будь» (14.09), дільничим інспектором (29.10). Для учнів початкових класів було проведено профілактичні бесіди з медичною сестрою Сподобівської амбулаторії сімейного лікаря Нагайцевою Н.О.

На достатньому рівні проводилася спортивно-масова робота: змагання з футболу, шахів, шашок, баскетболу, «Старти надій». Учні школи брали активну участь в районному спортивно-оздоровчому фестивалі «Нащадки козацької слави», районних легкоатлетичних змаганнях «Спорт протягом життя».


Протягом року в школі виконувались програма з охорони дитинства, охорони життя і здоров’я дітей, створювались безпечні умови життєдіяльності учнів на уроках та в позаурочний час. Значно покращилася система шкільного гарячого харчування, проводився постійний належний контроль за харчуванням дітей в їдальні.

Систематично перевірявся санітарний стан класних кімнат сантрійками, закріпленими учкомом та черговим учителем, а також дотримання учнями особистої гігієни. В травні був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей. Організовано відпочинок школярів початкової школи на час канікул в дитячому закладі відпочинку „Затишок”. Всі ці заходи позитивно позначилися на здоров’ї дітей: в цьому році школярі менше хворіли на застудні захворювання та грип.

Більшість дітей школи ведуть здоровий спосіб життя.

Належна увага приділялась медичному обстеженню дітей. Згідно графіка учні 18 квітня пройшли медогляд; всі результати зафіксовані в школі і знаходяться під контролем класних керівників, на кожного учня заведено лист здоров’я, меблі марковані, уроки здоров’я проводились відповідно до графіка.


Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» (1 – 9 класи). З метою запобігання нещасних випадків, різноманітних форм травмування школярів під час навчально-виховного процесу та в побуті кожним класним керівником сплановані та проведені Циклограми бесід з попередження дитячого травматизму, згідно яких проводилась відповідна робота. Класні керівники провели бесіди „Я обираю здоровий спосіб життя” з наступним записом в щоденники та класні журнали, проводився інструктаж про дотримання правил техніки безпеки на уроках трудового навчання, фізики, хімії, фізичної культури, школярів навчали методам надання першої допомоги при нещасних випадках в різних ситуаціях на уроках ОБЖ та класних годинах.

Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались та аналізувались на засіданнях психолого – педагогічного семінару (06.12), методоб’єднання класних керівників (29.11), нарадах при директорові (10.09, 10.12, 08.04), ради школи, батьківських зборах.


З метою вдосконалення системи безперервної освіти та підвищення загального рівня правової культури учнів відповідно до спланованих заходів у річному плані та плану заходів по правовому вихованню на 2010 – 2011 н.р. проводилася наступна правоосвітня робота.

На внутрішкільному обліку стоїть 1 учень, схильний до правопорушень: Юдаєв Ол. (7 кл.). Його залучали до участі в спортивних змаганнях, громадській роботі та художній самодіяльності: трудових десантах по озелененню та прибиранню території, участі у святах, спортивних змаганнях районного масштабу, у волонтерському загоні «Данко», в догляді за Меморіалом пам’яті.

Здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової підтримки дітей. Контроль за станом відвідування школи учнями показав, що пропуски занять дітьми були з поважних причин (хвороби, сімейні обставини). Система контролю поставлена належним чином: ведеться журнал відвідування, з’ясовуються причини відсутності учнів.

Вчителі проводили індивідуальні бесіди з вихованцями, схильними до вживання алкоголю та тютюнопаління, на теми «Життя без паління», «Вплив алкоголю на молодий організм», „Пам’ятка підлітку про кримінальну відповідальність”, „Знай свої права, пам’ятай свої обов’язки”, «Молодь і злочинність», «Підліток і закон». Проводилися виховні години, спрямовані на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх, учнівські конференції „Загальна декларація прав людини”, круглі столи, вікторини. Спланована та проведена відповідна робота з батьками: індивідуальні бесіди «Права та обов’язки батьків» (протягом року), батьківські збори «Виховуємо громадянина», «Насильство в сім’ї та його наслідки”, батьківські лекторії «Заохочення і покарання дітей», «Про вікові особливості учнів», «Декларація прав дитини», проведено тестування «Ви і ваші діти». Серед старшокласників проведений конкурс творів на тему «Мої права». Все це сприяє формуванню правової та громадянської культури учнів.

Питання правової освіти розглядалося на нараді при директорові (28.03); 13.05.2011 р. на нараді при директорові було заслухано звіт громадського інспектора з охорони дитинства Шишки І.В. У лютому – березні вивчався стан правової освіти в школі, про що виданий наказ по школі. Члени ради школи, вчителі, класні керівники проводять рейди – чергування на дискотеках, разом з депутатами сільської ради з метою перевірки зайнятості учнів у вечірній час.
Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, девіантної поведінки.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів заслуховувався на нараді при директорові (12.11), психолого – педагогічному семінарі (07.02), раді школи , батьківських зборах (18.05).


Робота з батьками в 2010 – 2011 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори, а також класні батьківські збори.

В школі працює батьківський комітет – рада школи, який керує роботою батьків, допомагає в організації батьківських зборів, але рівень відвідування їх батьками низький.

3 грудня в школі проведений День сім’ї, під час проведення якого батьки мали змогу не лише відвідати відкриті уроки, а й взяти участь у проведенні виховних родинних заходів.
Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів у багатодітних сім’ях (Зінченко, Жорник, Ракова) та неблагополучних сім’ях (Василевич, Горбенко), діти залучені до оздоровлення у пришкільному оздоровчому таборі «Затишок». У 2010 – 2011 навчальному році у школі працював дитячий заклад відпочинку «Затишок», де відпочивали 16 учнів. Це становить 44% від загальної кількості учнів школи.

У школі продовжує роботу волонтерський загін «Данко», який виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка