План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради на 2014 рікСторінка11/30
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

Для підготовки закладів освіти до нового 2013/2014 навчального року було витрачено 218,4 тис. грн. бюджетних коштів, які були спрямовані на оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів та проведення дератизації.

Районний бюджет

2012 р.

2013 р.

Сума коштів на підготовку закладів освіти до нового навчального року (тис. грн.)

222,7

218,4

Міським бюджетом для закладів освіти Московського району в 2013 році виділено 1644,0 тис. грн. на проведення капітальних ремонтів закладів освіти району.

Міський бюджет

2012 р.

2013 р.

Сума коштів на підготовку закладів освіти до нового навчального року (тис. грн.)

1992,0

1644,0

Надходження коштів спеціального фонду бюджету на загальну суму 379,4 тис. грн. (надходження від оренди) спрямовані на здійснення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти району.

Спеціальний фонд районного бюджету

2012 р.

2013 р.

Сума коштів на підготовку закладів освіти до нового навчального року (тис. грн.)

394,7

379,4

Благодійна допомога у 2013 році надходить у вигляді товарів, робіт і послуг на загальну суму 15357,7 тис. грн.

Благодійна допомога

2012 р.

2013 р.

Сума коштів на підготовку закладів освіти до нового навчального року (тис. грн.)

15948,2

15357,7

Найбільш вагому частину коштів на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району складають кошти благодійної допомоги батьків.

Порівняння видатків, витрачених на підготовку закладів освіти району до навчального року у 2012 та 2013 роках

Джерела фінансування

2012 рік

(тис. грн.)2013 рік

(тис. грн.)Районний бюджет

222,7 (1,3%)

218,4 (1,4%)

Спеціальний фонд бюджету

394,7 (2,4%)

379,4 (2,4%)

Благодійні надходження

15948,2 (96,3%)

15357,7 (96,2%)

Разом

16565,6 (100%)

15955,5 (100%)Завдання управління освіти адміністрації Московського району

Харківської міської ради на 2014 рік
1. Забезпечення:

- результативного організаційного та науково-методичного супроводу упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 2-х та 5-х класах та якісне методичне та навчально-дидактичне забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах;

- наступності у навчанні старших дошкільників і молодших школярів відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

- підвищення ефективності та якості сучасного уроку іноземної мови в початковій та основній школі, реалізацію інноваційних технологій навчання іноземної мови за комунікативною метою;

- підготовки вчителів початкових класів і молодших школярів до широкого використання освітнього інформаційного середовища;

- посилення виховного спрямування навчального процесу, позакласної роботи з учнями, особливо змісту патріотичного та громадянського виховання;- умов для ефективної взаємодії загальноосвітніх та вищих навчальних закладів щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

 • посилення контрольно-оцінювальної й аналітичної діяльності вчителя щодо якості підготовки та проведення уроків, у тому числі з елементами підготовки старшокласників до ЗНО;

 • організацію системного вивчення рівня викладання предметів із проведенням контрольних зрізів і моніторингу як на шкільному, так і на районному рівнях;

 • надання адресних конкретних рекомендацій та методичної допомоги вчителям, особливо педагогам початкової школи та спеціалістам зі стажем роботи до 3-х років;

 • покращення організації та проведення І-ІІ етапів учнівських олімпіад, удосконалення системи підготовки обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях;

 • спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення рівня ІКТ-компетентності та інформаційної культури;

 • упровадження ефективних моделей діяльності психологічних служб з метою повного охоплення учасників навчально-виховного процесу соціально-психологічним супроводом: проведення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування;

 • удосконалення методичного супроводу підвищення ефективності системи профільного навчання через: якісну допрофільну підготовку, цілеспрямовану підготовку учнів до свідомого вибору профілю подальшого навчання в старшій школі, сприяння діяльності університетських кафедр на базі навчальних закладів району, впровадження різних форм профорієнтаційної роботи;

 • розвиток соціального партнерства позашкільних навчальних закладів із загальноосвітніми. вищими навчальними закладами та громадськими організаціями;

- оновлення та поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

- збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

- реалызації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки та Міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки.
2. Продовження роботи щодо:

- контролю за питанням готовності дітей до школи та їх адаптації до шкільного навчання, заслуховувати це питання на спільних нарадах директорів та завідувачів дошкільних навчальних закладів;

- створення умов для безпечної праці вчителів, навчання і виховання дітей:

- формування в учнів та вихованців навичок здорового способу життя, дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань індивідуального та інклюзивного навчання учнів,

- оновлення Банків даних (щодо охоплення дітей різними формами дошкільної освіти; дітей п’ятирічного віку, які не мають можливості відвідувати дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади).

РОЗДІЛ 2. Робота з кадрами

2.1. Структура управління освіти


Начальник управління освіти

Гресь О.В.

Заступник начальника

Попова В.І.
Головний бухгалтер

Миколенко Л.В.

Апарат управління

1. Головний спеціаліст – Савченко А.П.

2.Головний спеціаліст – Григор’єва О.І.

3. Головний спеціаліст – Гринько Г.І. 4.Головний спеціаліст – Ігнатенко З.В

5. Головний спеціаліст – Кадубенко С.П.
Централізована бухгалтерія

1. Заступник головного бухгалтера – 2

2. Спеціаліст -4

3. Керівник групи – 6

4. Провідний спеціаліст – 11

5. Спеціаліст І категорії – 24

6. Спеціаліст ІІ категорії -3


Методичний центр

1. Завідувач – Верба Л.П. 2.Методист – Лопіна О.М

3. Методист – Язвенюк В.Ф.

4. Методист – Щукін В.О.

5. Методист – Ковшик М.С. 6.Методист – Сологуб В.Г.

7. Методист – Кустовська Г.М.

8. Методист – Клочко О.П.

9. Методист – Меньшиков А.М.

10. Методист – Соламатіна Л.М.

11. Методист –. Стародубцева О.К.

12. Методист -

13. Секретар – Швець В.В.Психологічний центр

14. Завідувач психологічним центром,

методист - психолог – Тараненко Н.М.

15. Методист-психолог – Власенко Т.В.

16. Методист – психолог – Леснікова О.Ю.

Логопедичний пункт

17. Міщенко Н.П.

18. Ахмад О.А.

19. Любарська О.О.


Обслуговуючий персонал

1. Двірник – 1

2. Прибиральниця службових приміщень - 3,5

3. Робітник з обслуговування приміщень - 1,5

4. Сторож - 3
Господарча група

1. Начальник – Пильова О.М.

2. Інженер техніки безпеки – Лейба Л.В.

3. Інженер-економіст – Чеванскова Г.Д.

4. Інженер з охорони праці – Братушка Ю.К.

5. Інженер з охорони праці – Путенко А.В.

6. Інженер з технічного нагляду–Лейба А.С.

7. Інженер господарчої групи–Сировацький М.М.

8. Секретар-друкарка – Єршова І.М.

9. Водій – Тимановський В.В.

10. Водій – Галиця В.П.

11. Завідувач господарством- Логвіна Т.О..

ЛКТО

1. Завідуючий – Михайленко О.С.

2. Методист – Дудкін С.В.

3. Інженер-програміст – Євкова С.М.

4. інженер-програміст- Сосницька М.І.

5. Лаборант –Рожко Д.В.


2.2. Посадові обов’язки працівників управління освіти
Начальник управління освіти Гресь О.В.

(т. 68-54-90) • Здійснює в межах своєї компетенції контроль за виконанням Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов Верховної ради, нормативних документів в галузі освіти.

 • Здійснює керівництво діяльністю управління освіти, координацію дій усіх його відділів, забезпечує ефективне виконання покладених на управління освіти завдань щодо реалізації державної політики у галузі освіти та в межах компетенції, представляє інтереси закладів освіти у районній раді, райвиконкому та інших вищестоячих органах.

 • Розпоряджається асигнуваннями у межах кошторису витрат затвердженого бюджету.

 • Розподіляє обов’язки між працівниками управління освіти, контролює їх роботу.

 • Призначає та звільняє працівників районного управління освіти та педагогічних працівників шкіл; здійснює перевід педагогічних кадрів у межах району; здійснює заохочення, накладає стягнення та вирішує питання службової діяльності відповідно до чинного законодавства.

 • Керує роботою Колегії управління освіти, нарадами директорів та завідуючих дошкільними навчальними закладами.

 • Видає у межах компетенції управління освіти накази, які є обов’язковими для виконання закладами освіти району та працівниками управління освіти.

 • Проводить особистий прийом відвідувачів.

 • Здійснює планування соціально-економічного розвитку освіти району.

 • Забезпечує роз’яснювальну та профілактичну роботу щодо дотримання працівниками управління освіти та закладів освіти законодавства України щодо боротьби з корупцією.

 • Організовує державну атестацію закладів освіти та педагогічних працівників, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників.

 • Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління освіти листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до управління освіти.

 • Затверджує план роботи управління.

 • Укладає і скасовує угоди в межах затвердженого кошторису на закупівлю товарів, робіт і послуг та інші договори для виконання завдань, передбачених Положенням про управління освіти.

 • Виконує за дорученням керівництва районної ради завдання, готує до неї доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

 • Здійснює керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в закладах освіти, безпосередньо підпорядкованих управлінню освіти;

 • Відповідно до Типового положення про службу охорони праці від 01.08.93 № 73 створює службу охорони праці;

 • Забезпечує функціювання системи управління охороною праці в закладах освіти.


Заступник начальника управління освіти Попова В.І.

(т. 65-42-16) • Контролює роботу закладів освіти району по виконанню законів України “Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, нормативних документів про школу та розпоряджень вищих інстанцій.

 • Виконує обов’язки начальника управління освіти на час його відсутності.

 • Здійснює контроль за виконанням рішень апаратної наради, нарад директорів, колегії управління освіти.

 • Забезпечує координацію роботи апарату управління освіти та районного методичного кабінету.

 • Керує комітетом з конкурсних торгів управління освіти.

 • Надає практичну допомогу закладам освіти з питань удосконалення структури і змісту освіти, контролює розробку та порядок проведення експертиз та інспектування в школах району.

 • Проводить інструктивні наради з заступниками директорів з навчально-виховної роботи, опікує їх управлінську діяльність; організовує роботу школи молодого директора.

 • Вивчає потреби установ освіти району у педагогічних кадрах.

 • Відповідає за оформлення документації нарад директорів, апаратних нарад, колегії управління освіти.

 • Контролює виконання рішень райвиконкому та інших установ з питань освіти.

 • Опікує навчально-виховний процес у приватних закладах освіти, В(З)Ш № 5, ЗОШ № 33, гімназії №144, НВК «Бізнес-гімназії», НВК «Благовіст».

 • Керує роботою комісії управління освіти з питань видачі довідок про рівень володіння українською мовою особам, яким надається статус громадянина України.

 • Відповідає за виконання вимог охорони праці, безпечне виконання робіт, утримання приміщень в безаварійному, протипожежному стані, проведення інструктажів з охорони праці, а також створення на робочих місцях умов повної безпеки по апарату управління; виносить на розгляд колегії, нарад керівників навчальних закладів питання про стан справ щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності; контролює дотримання працівниками апарату управління посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

 • Контролює забезпечення своєчасного і якісного розгляду звернень громадян.Головний бухгалтер управління освіти Миколенко Л.В.

(т. 65-21-40) • Організує і контролює роботу централізованої бухгалтерії з питань економічної та фінансово-господарської діяльності.

 • Організує фінансування підвідомчих структур у межах затверджених лімітів.

 • Контролює складання та подання зведеної бухгалтерської звітності до вищих керівних органів у відповідні терміни.

 • Представляє інтереси району в галузі освіти в органах місцевого самоврядування, органах управління з питань економічної та фінансово-господарчої діяльності.

 • Готує матеріали для органів місцевого самоврядування з питань економічної та фінансово-господарчої діяльності закладів освіти.

 • Проводить щоквартально аналіз економічної та фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

 • Представляє інтереси фінансово-господарської діяльності управління освіти в фінансових, контрольно-ревізійних управліннях, органах державної податкової інспекції, державного казначейства, пенсійного фонду, центру статистики, тощо.

 • Проводить інструктивні наради з заступниками керівників з адміністративно-господарчої роботи (завгоспами).

 • Готує проект бюджету, кошторису видатків та прибутків, аналіз виконання затвердженого бюджету за наслідками кварталу, півріччя, року.

 • Виконує інші обов’язки та повноваження за дорученням начальника.

 • Відповідає за виконання вимог охорони праці, безпечне виконання робіт, утримання приміщень в безаварійному, протипожежному стані, проведення інструктажів з охорони праці, а також створення на робочих місцях умов повної безпеки по централізованій бухгалтерії управління освіти; виносить на розгляд колегії, нарад керівників навчальних закладів питання про стан справ щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності; контролює дотримання працівниками централізованій бухгалтерії управління освіти посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.


Головний спеціаліст Савченко А.П.

( т. 68-63-54)

• Готує оперативну інформацію для управління освіти Департаменту з гуманітарних Харківської міської ради щодо початку та закінчення навчального року.

• Формує мережу закладів освіти всіх типів і форм власності; здійснює контроль за рухом учнів та змінами в мережі.

• Готує статистичні звіти за формами 76 РВК, ЗВ-1 та додатків до них.

• Готує та коригує бази даних випускників, організує замовлення, видачу та облік документів про освіту державного зразка.

• Організує роботу щодо початку, закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації (ДПА) у 9, 11 класах, контролює організацію державної підсумкової атестації випускників шкіл, узагальнює її результати готує звіти за підсумками ДПА.

• Готує інформації та статистичні дані щодо організації навчання за індивідуальною формою.

• Контролює організацію нагородження медалями, похвальними листами, похвальними грамотами, формує базу даних випускників – претендентів на нагородження медалями.

• Готує статистичні звіти щодо організації профільного навчання. • Здійснює контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням випускників 9, 11 класів.

• Відповідає за видачу бланків суворої звітності, готує звіт з цього питання для РЦ «Студсервіс».

• Організує державну атестацію закладів освіти.

• Оформляє протоколи нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи.

• Опікує навчально-виховний процес у школах нового типу: спеціалізованих №№ 3, 156, 177, гімназіях №№ 23, 43, ліцеї № 141, ЗОШ №№ 42, 103.

• Контролює виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. за №1004 “Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти ”.
Головний спеціаліст Гринько Г.І.

(т. 65-69-53)

• Контролює роботу загальноосвітніх закладів зі службою у справах дітей, кримінальною міліцєю у справах дітей;

• Проводить інструктивні наради заступників директорів з виховної роботи та відповідає за оформлення відповідної документації;

• Контролює координацію виконання державних та регіональних програм з питань виховання учнівської молоді, профілактики і запобігання злочинності, поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

• Забезпечує контроль за виконанням нормативних документів з питань виховної роботи у школах району;

• Організує роботу з профілактики і попередження дитячого травматизму, готує звіти з цих питань;


 • Веде облік дітей пільгових категорій: дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей-напівсиріт, дітей, які мають статус осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які виховуються та навчаються у закладах освіти району;

 • Здійснює контроль за роботою закладів освіти з дітьми пільгових категорій;

 • Здійснює організацію та контроль за виконанням закладами освіти державних і регіональних програм щодо захисту дітей;

 • Проводить роботу зі зверненнями громадян з питань захисту прав дитини;

 • Здійснює контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – випускників 9, 11 класів;

 • Готує інформації, звіти та інші документи з питань охорони дитинства у межах своєї компетенції;

 • Організовує та проводить святкові масові заходи з дітьми пільгових категорій у закладах освіти;

 • Здійснює заходи щодо забезпечення підопічних учнів шкільною формою за рахунок фонду загального обов’язкового навчання;

 • Опікує навчально-виховний процес у ЗОШ №№ 19, 25, 97, 11, 122, 139, 143, 167.


Кадубенко С.П., головний спеціаліст з кадрових питань

(т.68-67-34) • Працює під безпосереднім керівництвом начальника управління освіти.

 • Контролює виконання Законів України та інших нормативних документів в області освіти в межах своєї компетенції.

 • Вивчає забезпеченість установ освіти керівними і педагогічними кадрами, оформляє документацію з кадрових питань.

 • Оформлює на роботу молодих спеціалістів, їх переміщення і звільнення у відповідності до вимог трудового законодавства.

 • Веде облік і зберігає трудові книжки працівників апарату управління, методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, господарчої групи, лабораторії комп’ютерних технологій в освіті.

 • Оформлює нагородні документи на заохочення педагогічних кадрів.

 • Вивчає досвід роботи з питань добору, розстановки і виховання педагогічних кадрів та ділові якості резерву керівних кадрів.

 • Оформлює характеристики на працівників апарату управління, керівників установ освіти.

 • Розглядає листи і пропозиції педагогічних працівників, веде прийом працівників з кадрових питань.

 • Інспектує та вносить пропозиції про подальше удосконалення роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах.

 • Відповідає за організацію роботи зі зверненнями громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 • Щоквартально готує інформацію на апаратні наради щодо стану роботи із зверненнями громадян згідно з вимогами Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 • Проводить загальні та індивідуальні консультації для працівників управління з питань, що регламентують діяльність посадових осіб, та практичні заняття з резервом.

 • Оформлює на роботу педагогічних працівників після проходження ними вступного інструктажу з охорони праці.

 • Контролює наявність посадових інструкцій працівників управління освіти.

 • Контролює надання до Міського центру зайнятості «Звіт про наявність вакансій» за формою №3-ПН не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й).

 • Контролює надання до Міського центру зайнятості «Звіт про прийнятих працівників» за формою №5-ПН не пізніше 10-ти робочих днів з дня прийому працівника на роботу.

 • Контролює надання працівникам управління освіти та педагогічним працівникам підпорядкованих управлінню освіти навчальних закладів довідок про роботу на посаді.

 • Контролює надання до Департаменту освіти Харківської міської ради інформації про наявність вакансій в навчальних закладах.

 • Організовує роботу з центром зайнятості з питань працевлаштування на вільні робочі місця.

 • Щорічно складає звіти форми 83-РВК, 9-ДС.

 • Опікує навчально-виховний процес у школах №№30, 31, 56, 84, 124, 128, 138.

 • Є відповідальною особою за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних бази «Звернення громадян» , «Працівники управління освіти» при їх обробці в управлінні освіти.

 • Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка