План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради на 2014 рікСторінка13/30
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

Методист районного методичного центру

Сологуб Варвара Григорівна

 • Здійснює організацію роботи по вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду.

 • Здійснює організацію та проведення педагогічних виставок-презентацій.

 • Керує роботою районних методичних об’єднань.

 • Організовує роботу шкіл передового досвіду, семінарів-практикумів.

 • Здійснює роботу з молодими вихователями, вихователями-методистами.

 • Проводить атестацію педагогічних працівників дошкільних закладів.

 • Контролює курсове підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів.


Методист районного методичного центру

Стародубцева Олександра Костянтинівна

 • Планує, організовує, координує, здійснює навчально-методичну роботу районної Школи молодого вчителя (педагогів зі стажем роботи від 0 до 3-х років).

 • Координує діяльність шкільних Євроклубів та шкільних музеїв.

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращення інформаційно-методичного забезпечення роботи Шкіл фахівців зі стажем роботи від 0 до 3-х років, шкільних музеїв та Євроклубів в межах своєї компетенції.

 • Забезпечує підвищення кваліфікації керівників шкільних музеїв та Євроклубів, забезпечує умови для опанування ними інноваційних підходів до організації виховної роботи .

 • Використовує, розповсюджує передовий педагогічний досвід педагогів України, області, міста для ефективної роботи керівників шкільних музеїв та Євроклубів.

 • Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результати та ефективність професійної діяльності вчителів – керівників шкільних музеїв та Євроклубів, залучає кращих із них до участі у конкурсах професійної майстерності, у навчально-методичній роботі, роботі педагогічних майстерень.

 • Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру,

який відповідає за психологічну службу, завідувач центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти

Тараненко Наталія Миколаївна

 • Організація і керівництво роботою районного центру практичної психології і соціальної роботи.

 • Організація і керівництво роботою районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів практичних психологів навчальних закладів, соціальних педагогів, вчителів основ здоров’я, районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

 • Проведення нарад і семінарів практичних психологів, соціальних педагогів та вчителів основ здоров’я.

 • Організація роботи Шкіл вчителів-початківців та вчителів зі стажем роботи від 0 до 3-х років (разом з методистами).

 • Організація та контроль за роботою щодо оздоровлення учнів.

 • Створення, організація творчих груп вчителів-предметників, практичних психологів та соціальних педагогів для підготовки учнів до конкурсів-захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів, забезпечення результативності.

 • Участь у атестації практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників шкіл та дошкільних закладів.

 • Вивчення результативності докурсової, курсової та післякурсової роботи практичних психологів та соціальних педагогів, вчителів основ здоров’я.

 • Організація і проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів.

 • Виявлення об’єктів для вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, організація роботи щодо його вивчення та узагальнення в межах своєї компетенції.

 • Підготовка рекомендацій щодо подальшого покращання роботи практичних психологів, соціальних педагогів шкіл та дошкільних закладів, вчителів основ здоров’я та логопедів.

 • Вивчення стану, організація виконання Міжгалузевої (державної, обласної, міської) комплексної програми «Здоров’я нації».

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру

Щукін Валерій Олексійович

 • Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань вчителів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання (хлопці), проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів вчителів та учнів.

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращання спортивно-масової роботи та роботи з допризовною молоддю, викладання фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання у навчальних закладах (спільно з керівниками РМО, в межах своєї компетенції). Готує семінари-практикуми для вчителів фізичного культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання (хлопці).

 • Контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для опанування останніх, надаючи консультативну допомогу вчителям фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання (хлопці).

 • Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результати та ефективність професійної діяльності вчителів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання (хлопці), залучає кращих із них до участі у конкурсах професійної майстерності та навчально-методичній роботі.

 • Для підготовки учнів до спортивних змагань та конкурсів з трудового навчання створює творчі групи вчителів - предметників, організовує, контролює їх роботу, забезпечує результативність.

 • Вивчає рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», трудового навчання (хлопці) у загальноосвітніх закладах.

 • Організовує спортивно-масову роботу в районі, роботу з допризовною молоддю, спортивних секцій та гуртків з предмета «Захист Вітчизни» і трудового навчання (хлопці).

 • Вивчає стан, рівень та контролює виконання Комплексної міської програми «Розвиток фізкультури і спорту в м. Харкові», Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

 • Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міських, обласних та всеукраїнських рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Організовує проведення навчально-польових зборів учнів-допризовників.

 • Супроводжує заходи з пожежно – прикладного спорту, здійснює підготовку команди ДЮП району до конкурсів юних пожежних різних рівнів.

 • Координує діяльність навчальних закладів з питань допризовної підготовки з райвійськкоматом, Товариством сприяння обороні України, з питань спорту – зі спорткомітетом при адміністрації району, управліннями з фізичного виховання та спорту, з питань цивільного захисту (ЦЗ) - уповноваженими особами адміністрації Московського району Харківської міської ради.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру

Язвенюк Валентина Федорівна

 • Організовує роботу по створенню і поновленню бібліотечних фондів підручників у школах, забезпечує навчальні заклади підручниками і навчально-методичною літературою.

 • Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районного методичного об’єднання бібліотекарів, проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів бібліотекарів.

 • Організовує роботу щодо апробації підручників, посібників (за наказами та розпорядженнями Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації).

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращання бібліотечної справи у навчальних закладах в межах своєї компетенції.

 • Проведення збору, аналізу і узагальнення замовлень на підручники, посібники, навчально-методичну літературу.

 • Вивчення та аналіз стану виконання у районі урядових постанов, рішень Колегії та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Підготовка матеріалів, пов’язаних з бібліотечними фондами підручників на наради, семінари, методичні об’єднання тощо.

 • Збір відомостей від шкіл про учнівські контингенти за формою ЗНЗ-1, узагальнення і передача їх Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації).

 • Надання методичної допомоги бібліотекарям у створенні, оновленні і ефективному використанні бібліотечних фондів.

 • Організація роботи серед учнівських та педагогічних колективів шкіл, батьківської громадськості щодо збереження навчальної книги. Проведення оглядів-конкурсів підручників.

 • Робота з бібліотекарями зі стажем роботи від 0 до 3-х років..

 • Робота з бібліотекарями, які одержали рекомендації в ході атестації.

 • Виявлення об’єктів для вивчення і узагальнення передового досвіду.

 • Проведення роботи, пов’язаної з розрахунками потреб підручників і навчально-методичної літератури між школами району, перевірка стану роботи шкільних бібліотек.

 • Облік навчальних книг, доставлених ТОВ «Видавництво Фоліо» до РУО, раціональний розподіл їх між школами, здійснення контролю за своєчасним надходженням книг на місця, підготовка відповідної фактурозвітної документації.

 • Організовує і проводить Всеукраїнські акції, конкурси, пов’язані з книжковими та бібліотечними справами.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Секретар районного методичного центру

Швець Вікторія Вікторівна

 • Приймає від структурних підрозділів управління освіти документи, забезпечує систематизацію та зберігання їх відповідно до нормативних вимог.

 • Розроблює, складає та узгоджує номенклатуру справ управління освіти, перевіряє відповідність нормативним вимогам формування документів відповідно до затвердженої номенклатури.

 • Забезпечує своєчасне проведення попередньої експертизи цінності документів, які знаходяться на збереженні, складає і подає на розгляд експертної комісії управління освіти проекти описів справ тривалого (більше 10 років) зберігання, описів справ особистого складу працівників та актів про вилучення для знищення документів, термін зберігання яких закінчився.

 • Створює та удосконалює систему роботи з документами, які підлягають зберіганню у архіві.

 • Забезпечує роботу експертної комісії (скликання засідань, складання протоколів, облік та звітність, ведення документації та зберігання). Доводить рішення експертної комісії до керівників структурних підрозділів.

 • Готує та надає до Міського центру зайнятості «Звіт про наявність вакансій» за формою №3-ПН не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й).

 • Готує та надає до Міського центру зайнятості «Звіт про прийнятих працівників» за формою №5-ПН не пізніше 10-ти робочих днів з дня прийому працівника на роботу.

 • Надає працівникам управління освіти та педагогічним працівникам підпорядкованих управлінню освіти навчальних закладів довідки про роботу на посаді, архівні довідки.

 • Готує та надає до Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про наявність вакансій в навчальних закладах.

 • Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків.


Учителі-логопеди (Ахмад О.А., Любарська О.О., Міщенко Н.П.)
Здійснюють:

 • організацію роботи в навчальних закладах району щодо ліквідації вад мови у дітей та молодших школярів;

 • роботу щодо усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів;

 • вивчення умов розвитку учнів початкової школи навчальних закладів;

 • пропаганду логопедичних знань серед педагогів та батьків;

 • координацію та організацію методичної роботи з учителями навчальних закладів;

 • участь у засіданнях методичного об’єднання учителів-логопедів;

 • виконання інших доручень начальника управління освіти, його заступника, завідувача РМЦ.


2.3. Організація роботи апарату управління освіти

Режим роботи

Початок роботи 8.30

Перерва на обід 13.00 - 13.45

Кінець роботи 17.30 (п’ятниця 16.15)


Прийом громадян


Дні прийому

Час прийому

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Четвер

14.00 - 17.30

Гресь О.В.

начальник управління

освіти


Вівторок

14.00 - 17.30

Попова В.І.

заступник начальника управління освіти

П’ятниця

09.00 –13.00

Миколенко Л.В.

головний бухгалтер управління освіти

Середа

14.00 - 17.30

Савченко А.П.

головний спеціаліст

(з навчально-виховної роботи)Четвер

09.00 - 13.00

Гринько Г.І.

головний спеціаліст (з виховної роботи, питань охорони дитинства)

Вівторок

Середа


9.00 – 13.00

14.00 - 17.30Кадубенко С.П.

головний спеціаліст

(з кадрових питань)Середа

Четвер


09.00 –13.00

14.00 - 17.30Ігнатенко З.В.

головний спеціаліст

(з юридичних питань)Понеділок

Четвер


09.00 –13.00

14.00 - 17.00Григор’єва О.І.

головний спеціаліст

(з питань дошкільного виховання)


Щомісяця (за окремим графіком)

Всі спеціалісти

Прийом громадян на місцях


2.4. Циклограма діяльності управління освітиЗаходи

Відповідальні

Термін проведення

1. Апаратні наради

Гресь О.В.

Попова В.І.щопонеділка

2. Колегія управління освіти

Гресь О.В.

Попова В.І.двічі на рік

3. Наради директорів навчальних закладів

Гресь О.В.

Попова В.І.щомісячно

4. Семінари директорів навчальних закладів

Попова В.І.

Верба Л.П.3 рази на рік


5. Наради завідувачів ДНЗ

Гресь О.В.

Григор`єва О.І.щомісячно

6. Семінари завідувачів ДНЗ.

Гресь О.В.

Григор`єва О.І.3 рази на рік

7. Наради ЗНВР

Попова В.І.

Савченко А.П.щомісячно

8. Наради ЗВР

Гринько Г.І.,

Меньшиков А.М.щомісячно

9. Семінари ЗНВР

Верба Л.П.

3 рази на рік

10. Семінари ЗВР

Меньшиков А.М.

3 рази на рік

11. Наради та семінари ЗНВР школи 1 ступеня.

Лопіна О.М.

3 рази на рік

12. Дні управління освіти в закладах освіти району

Попова В.І.

Верба Л.П.щомісячно

13. Засідання ради керівників

Гресь О.В.


за окремим графіком

14. Засідання районної атестаційної комісії

Лопіна О.М.

за окремим графіком

15. Засідання комітету з конкурсних торгів

Попова В.І.

Грібьонкіна Н.В.за окремим графіком

16. Оновлення сайту управління освіти.

Михайленко О.С.

щосереди

17. Прийом громадян

Всі спеціалісти

за окремим графіком

18. Робота зі зверненнями громадян

Ігнатенко З.В.

постійно

19. Наради заступників директорів з АГР та завгоспів

Пильова О.М.

щомісячно

20. Наради з відповідальними за охорону праці з питань організації цієї роботи та підготовки звітної документації

Путренко А.В.

за окремим графіком

21. Наради вихователів - методистів

Сологуб В.Г.

за окремим графіком

22. Нарада з керівниками РМО

Гресь О.В.

Верба Л.П.щокварталу2.5. Організація роботи з кадрових питаньз/п


Заходи

Термін виконання

Відповідальні


Відмітка про виконанняЗабезпечення виконання законодавчих, нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики

Протягом року

Кадубенко С.П.


Робота по обчисленню стажу роботи працівників управління освіти

грудень 2014


Кадубенко С.П.


Надання статистичного звіту за формою 9-ДС про якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, працюючих в управлінні освіти, до Головного управління статистики у Харківській області ,

Департаменту освіти Харківської міської ради,

Адміністрації Московського району Харківської міської ради


До 05.01.2014

Кадубенко С.П.


Надання статистичного звіту за формою 6-ПВ про якісний склад та професійну підготовку працівників району

До 15.01.2014

Кадубенко С.П.

Радченко М.І.

Лопіна О.М.Організаційна робота щодо проведення щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування

січень 2014

Кадубенко С.П.


Організаційна робота щодо подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування

Лютий 2014

Кадубенко С.П.


Вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів щодо дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства ЗНЗ №№139, 156, ДНЗ №№58, 292, 336.


Жовтень 2014


Кадубенко С.П.


Оформлення документів щодо призначення на посади керівників закладів освіти, продовження дії контрактів

Квітень-травень 2014

Кадубенко С.П.


Надання інформацій про прибуття молодих спеціалістів до навчальних закладів району до Департаменту освіти Харківської міської ради

01.09.2014,

вересень 2014Кадубенко С.П.


Узагальнення статистичних звітів за формою РВК-83 про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району.

Надання звіту до Департаменту освіти Харківської міської ради
вересень-жовтень 2014

Кадубенко С.П.


Надання інформацій щодо кадрового резерву керівників та заступників керівників закладів освіти, посадових осіб місцевого самоврядування до

 • Департаменту освіти Харківської міської ради

 • Адміністрації Московського району Харківської міської ради

Жовтень - грудень 2014

Кадубенко С.П.


Атестація навчальних закладів ЗОШ №№42, 84, 140, ДНЗ №№12, 33, 168, 454.


Січень –листопад 2014


Кадубенко С.П.


Вивчення стану управлінської діяльності адміністрацій ЗНЗ №№31,58,142,143 ДНЗ №28, 112, 117 щодо роботи зі зверненнями громадян

Березень 2014

Кадубенко С.П.


Підготовка інформацій на апаратні наради та наради керівників, навчальних закладів:


Про роботу управління освіти зі зверненнями громадян та службовою кореспонденцією

13.01.2014

07.04.2014

07.07.2014

06.10.2014Кадубенко С.П.
Про подання декларації посадовими особами місцевого самоврядування

07.04.2014


Кадубенко С.П.
Про результати вивчення стану управлінської діяльності адміністрацій ЗНЗ №№31,58,142,143 ДНЗ №28, 112, 117 щодо роботи зі зверненнями громадян

28.04.2014 (нарада керівників –травень 2014)

Кадубенко С.П.
Про працевлаштування молодих спеціалістів у заклади освіти району

29.09.2014

(нарада керівників – жовтень 2014)
Кадубенко С.П.
Про кількісний та якісний склад педагогічних працівників згідно з кадровим звітом 83-РВК

24.11.2014

(нарада керівників –грудень 2014)Кадубенко С.П.


Підготовка інформації до Департаменту освіти Харківської міської ради про роботу управління освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

До 15.12.2014

Кадубенко С.П.


Прийом громадян з кадрових питань, надання відповідних консультацій

Щовівторка

щосереди


Кадубенко С.П.


Надання інформацій щодо вакансій педагогічних кадрів закладів освіти до Департаменту освіти Харківської міської ради

Щомісячно,

до 01 числаКадубенко С.П.

Швець В.В.Надання до міського центру зайнятості статистичних звітів про прийнятих працівників за формою №5-ПН, №3-ПН

Протягом року, у 10-денний термін з дня прийняття,звільнення працівника

Кадубенко С.П.

Швець В.В.
Підготовка документів на нагородження педагогічних працівників

протягом року

Кадубенко С.П.


Підготовка проектів та облік наказів управління освіти з кадрових питань

у порядку надходження

Кадубенко С.П.

Підготовка проектів наказів голови адміністрації Московського району Харківської міської ради з кадрових питань

Протягом року

Кадубенко С.П.

Облік, зберігання та заповнення трудових книжок працівників управління освіти

протягом року

Кадубенко С.П.

Облік та ведення особових справ працівників управління освіти

протягом року

Кадубенко С.П.

Підготовка архівних довідок за запитами працівників та запитами установ

у порядку надходження запитів

Швець В.В.

Підготовка відповідних документів на присвоєння рангів та надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування управління освіти

протягом року

Кадубенко С.П.


Забезпечення належного ведення діловодства з питань звернень громадян

у порядку надходження

Кадубенко С.П.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка