План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради на 2014 рікСторінка20/30
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.91 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   304.6. Робота лабораторії комп’ютерних технологій в освіті управління освіти


з/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Відмітка

про виконанняПроведення заходів щодо виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, розділу 4.2.4. «Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти»:

- надання консультативної, методичної та практичної допомоги заступникам директорів шкіл з навчально-вихов­ної роботи, секретарям шкіл, завідуючим та методистам дошкільних закладів освіти у роботі з ПК «Міська освітня мережа»;

- надання консультативної, методичної та практичної допомоги працівникам РУО щодо роботи з електронними програмними комплексами та базами.


Упродовж року


Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Інженер-програміст.

Євкова С.М.
Надання школам району та РУО консультативної, методичної та практичної допомоги у процесі роботи в інформаційній мережі Інтернет, усунення неполадок та оволодіння навичками роботи у мережі працівниками шкіл, дитячих садків та РУО. Здійснення документообігу між закладами освіти району та РУО засобами електронної пошти.

Упродовж року

Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.


Забезпечення участі шкіл району у мережних олімпіадах з різних предметів та телекомунікаційних проектах. Організація доступу до необхідної інформації та для ефективного обміну інформацією.

Упродовж року

Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Здійснення супроводу викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.

Упродовж рокуЗав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Створення умов для участі педагогічних працівників району в інтернет-нарадах та конференціях різного рівня.

Упродовж року


Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Оновлення офіційного сайту управління освіти Московської районної в місті Харкові ради та сторінок дошкільних закладів освіти району.

Упродовж року


Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Технічне забезпечення випуску інформаційно-методичних видань РУО.


Упродовж року


Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Виконання копіювально-множувальних робіт.


Упродовж року


Інженер-програміст.

Євкова С.М.
Ремонт комп’ютерної та оргтехніки, організація закупівлі комплектуючих та матеріалів для її функціонування.

Упродовж року


Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Залучення закладів освіти до участі у конкурсі-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2013».

Упродовж року

Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Інженер-програміст.

Євкова С.М.

Проведення на рівні району навчально-методичної роботи з питань підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників закладів освіти.


Упродовж року

Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

Залучення педагогічних працівників до роботи в міській системі дистанційного навчання «Доступна освіта».

Упродовж року

Зав. ЛКТО

Михайленко О.С.

Методист

Дудкін С.В.

РОЗДІЛ 5. Організація роботи районного методичного центру управління освіти
5.1. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду
з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

1.

Продовжити опрацювання в школах району:

1.1.

- навчальних програм

Січень-грудень 2014

Методисти РМЦ, керівники навчальних закладів
1.2.


- критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

1.4.

- курсу «Харківщинознавство» (9 кл.) (на виконання розпорядження облдержадміністрації від 20.07.2002 р. № 476 та наказу ГУОН №289 від 26.07.2001 «Про запровадження у ЗНЗ області факультативного курсу «Харківщинознавство»);

_____________, методист РМЦ
1.5.

- інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених відповідно до нормативних вимог

Вересень 2014

Методисти РМЦ, адміністрації навчальних закладів
2.


Сприяти експериментальній роботі навчальних закладів:

2.1.

- у національному проекті «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» (ЗНЗ №3,97,138, ліцей №141, гімназія №43);

Упродовж 2014 року
Січень -грудень 2014

Леснікова О.Ю., методист РМЦ,

керівники навчальних закладів


2.2.

- за темою «Розробка моделі досяг-нень базових стандартів освіти в контексті особистісно – компетентні-сного підходу» (Наказ МОН України від 11.09.2007 №800)

Верба Л.П., Макаренко В.М., директор ЗНЗ №123
2.3.

- за темою «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку» (2013-2016 рр.).

Січень -грудень 2014

Верба Л.П., Гутник Ю.А., директор ЗНЗ №8
3.

Забезпечити організаційно-методичний супровід:

3.1.

- продовження участі у впровадженні науково-педагогічного проекту «Ін-телект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закла-дів №№142,144,156,103,177,124

Січень -грудень 2014

Верба Л.П.,

Директори ЗНЗ №142,144,156, 103,177, 124


4.

Забезпечити науково-методичний супровід:

4.1.

- викладання навчальних предметів

2014 рік


Верба Л.П., методисти РМЦ за посадовими обов’язками
4.2.

- блочно-модульного викладання навчальних предметів у ЗНЗ №123
4.3.

- індивідуального навчання:
- надавати індивідуальні консульта-ції вчителям, які здійснюють індивідуальне навчання;

За потребою
- розглянути питання щодо організації індивідуального навчання на нарадах класних керівників

вересень-грудень

2014


____________. методист РМЦ
5.


Сприяти створенню авторських програм та роботі за ними:

- факультативів;

Січень -грудень 2014

Методисти за посадовими обов’язками, керівники навчальних закладів
- викладання навчальних предметів;
- спецкурсів
6.

Залучати педагогів району до співпраці з працівниками НМПЦ Департаменту освіти Харківської міської ради та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

За планом НМПЦ та КВНЗ «ХАНО»
7.

Продовжити роботу з вчителями - спеціалістами вищої категорії, тими, які мають педагогічне звання або претендують на їх підтвердження і встановлення щодо проведення занять педагогічних майстерень, майстер-класів, школи молодого вчителя тощо

За наказами «Про органі-зацію мето-дичної робо-ти на 2013/ 2014 та 2014/2015 навчальні роки»

Методисти за посадовими обов’язками
8

Організувати роботу тимчасових творчих груп вчителів-методистів з питань:

Січень-травень 2014

Січень - березень 2014

8.1.

- підготовки:

- методичних рекомендацій для вчителів – предметників з різних аспектів навчально-виховного процесу (при необхідності)

- учнівських команд учасників обласних олімпіад з базових дисциплін;

Методисти за посадовими обов’язками8.2

- надання методичної допомоги вчителям-учасникам професійних конкурсів

Вересень - січень 2014
9.

Організовувати зустрічі педагогів району з науковцями міста (під час семінарів, засідань секцій тощо)

За планами

РМО


5.2.Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнівз/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка

про викон.

1

2

3

4

5

1.1.

Організувати і провести І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, забезпечити участь школярів у ІІІ етапі

Жовтень -

грудень


2014

Ковшик М.С. та методисти РМЦ (за посадовими обов’язками)
1.2.

Організувати і провести районний конкурс дослідно-експерименталь-них робіт МАН, забезпечити участь школярів у ІІ (обласному) етапі

Лютий та грудень 2014, за пла-ном ДНіО ХОДА

Соламатіна Л.М. та методисти РМЦ за посадовими обов’язками
2.

Організувати та провести районні етапи професійних конкурсів та турнірів

2.1.

Учитель року-2015

Жовтень-грудень

2014


Верба Л.П., та

методисти РМЦ (за посадовими обов’язками)


3.

Організувати і провести учнівські конкурси та турніри

3.1.

Учень року

січень –лютий 2014

Кустовська Г.М.
3.2.

Юних фізиків

За планом Департаменту освіти Харківської міської ради

Меньшиков А.М.
3.3.

Юних хіміків, юних біологів

Ковшик М.С.
3.4.

Юних математиків

Меньшиков А.М.
3.5.

Юних раціоналізаторів та винахідників

Меньшиков А.М.
3.6.

Юних істориків

Бондаренко І.В.
3.7.

Юних географів

Соламатіна Л.М.
3.8.

Юних економістів

Соламатіна Л.М.
3.9.

Турнір з основ економіки для учнів10-11 класів

Соламатіна Л.М.
3.10.

Турнір юних правознавців

Бондаренко І.В.
3.11

«Що? Де? Коли?»

Меньшиков А.М.
3.12

Турнір з основ інформатики для учнів 5-7 класів

Меньшиков А.М.
3.13

Воєнне минуле рідного краю

Бондаренко І.В.
3.14

Юних журналістів

Меньшиков А.М.
3.15

Міжпредметна олімпіада для ви-пускників шкіл І ступеня «Путівка в науку»

Лопіна О.М.
3.16

WEB-олімпіади

Відповідно до Положень Всеукраїн-ських турнірів та конкурсів

Меньшиков А.М.
3.17

«Левеня»

Меньшиков А.М.
3.18

«Кенгуру»

Меньшиков А.М.
3.19

«Колосок»

Ковшик М.С.
3.20

З української мови ім. П.Яцика

Бондаренко І.В.
3.21

Конкурс учнівської творчості

Бондаренко І.В.
3.22

День фізичної культури та спорту

11.09.2014

Щукін В.О.
3.23

Тиждень «За здоровий спосіб життя»

Листопад 2014

Тараненко Н.М.
3.24

Місячник, присвячений Дню захисника Вітчизни

Лютий 2014

Щукін В.О.
3.25

Фестиваль дружин юних пожежних

Березень 2014

Щукін В.О.
3.26

Акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

Жовтень 2014

Язвенюк В.Ф.
3.27

Змагання загонів ЮІР

Квітень 2014

Меньшиков А.М.
3.28

Конкурс знавців російської мови

Листопад 2014

Соламатіна Л.М.
3.29

Конкурс знавців української мови

Жовтень 2014

Бондаренко І.В.
3.30

Конкурс ораторського мистецтва

Листопад 2014

Бондаренко І.В.
3.31

Історія міст і сіл України

Лютий 2014

Бондаренко І.В.
3.32

Ордени і медалі моєї родини

Лютий 2014

Бондаренко І.В.
3.33

Географічно-туристичний турнір

Березень 2014

Меньшиков А.М.
4.

Забезпечити участь школярів району у міських заходах:

4.1

Огляд - конкурс дружин юних пожежних

Березень 2014

Щукін В.О..
4.2.

Конкурс юних інспекторів руху

Квітень

2014


Меньшиков А.М.
5.

Організувати участь педагогічних працівників району у заходах Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації та КВНЗ «ХАНО»:

5.1.

Конкурс ораторського мистецтва

Вересень

2014


___________, методист РМЦ
5.2.

Виставка-презентація педагогічних ідей і технологій-2014

Січень-березень

2014


Методисти (за посадовими обов’язками)
5.3.

Установчі сесії МАН

Жовтень 2014

Соламатіна Л.М. та методисти за посадовими обов’язками
5.4.

Конкурс робіт юних техніків «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»

Листопад-грудень 2014

Щукін В.О., Сидорчук О.М., директор РСЮТ
6.

Організувати участь педагогічних працівників району у спортивних

змаганнях з

6.1.

- легкої атлетики

За графіком міських та обласних

спортивних змаганьЩукін В.О..
6.2.

- міні-футболу
6.5.

- баскетболу
6.6

- Шкіряний м’яч
6.7.

- Старти надій
6.8.

- Легкоатлетичне чотирьохборство
6.9

Спартакіада допризовної молоді

Травень-червень

2014

6.10

Конкурс команд з пожежно-прикладного спорту

Квітень 2014
6.11

Спартакіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Спорт протягом життя»

Вересень-червень,

2013/2014


6.12

Спортивні свята на Різдвяних канікулах

Грудень-січень

2014

7.

Проаналізувати стан виконання Всеукраїнських та регіональних програм і надати звіти

7.1.

Програма духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010-2015 роки

Щорічно до 05.12.

_____________, методист РМЦ
7.2.

Указ Президента України від 28.03.2008 №279 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового руху в Україні», наказ МОНУ від 05.05.2008 №367 «Про сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні»

До 10.11.2014

Меньшиков А.М.
7.3.

Інформація про стан виховної роботи за півріччя

Звіт до 05.07.2014

Меньшиков А.М.

Гринько Г.І.


7.4.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років в Україні»


До

25.02.2014

25.05.2014

25.08.201425.11.2014

_____________, методист РМЦ
7.5

Статистичні дані про охоплення позашкільною освітою дітей пільгових категорій


Щомісячно до 10 числа


Щукін В.О..
7.9

Указ Президента України від 10.11.2009 №915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»

До 05.08.2014


_____________, методист РМЦ
7.10

Програма розвитку і функціонуван-ня української мови у місті Харкові

До 15.11.2014

_____________, методист РМЦ
7.11

Програма розвитку та функціону-вання російської мови і культури в м. Харкові

До 25.11.2014


Соламатіна Л.М.
8.

Забезпечити організаційно-методичний супровід роботи:

8.1.

- шкільних музеїв:

Стародубцева О.К.
● організувати відвідування музею загальноосвітньої школи №122 – переможця міського конкурсу-огляду 2013 року

Березень 2014

ЗОШ №122
● забезпечити організаційно-методичний супровід участі шкільних музеїв у міському конкурсі

Квітень 2014

ЗОШ №31
8.2.

- шкільних Евроклубів:

Стародубцева О.К.
● оновити банк даних роботи клубів

Лютий 2014
● доповнити організаційно-методич-ні рекомендації щодо організації роботи Евроклубів району

Січень 2014
● провести засідання з обміну досвідом роботи шкільних евроклубів

Березень 2014

ЗОШ №139


5.3. Методичне забезпечення виховної роботи у школахп/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про

виконан-ня

1.


Оновлення інформаційного банку даних про організацію виховної роботи з дітьми у навчальних закладах усіх типів і форм власності

Жовтень, 2014

Меншиков А.М.
2.

Методичні заходи із заступниками директорів з виховної роботи

2.1


Секційне засідання методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи

Серпень

2014Меншиков А.М.
2.2


Інструктивні наради з організаційних питань

1 раз на місяць та за потребою


Меншиков А.М.
2.3

Науково-практиче навчання

1)

Запобігання насильству, торгівлі людьми та жорстокому поводженню у системі виховної роботи в школі

Лютий

2014


Меншиков А.М., ЗД ВР ЗОШ №111
2)

Громадянське виховання учнівської молоді як середовище, що забезпечує розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих і суспільних інтересів

Квітень 2014

Меншиков А.М., ЗД ВР ЗОШ №122
3.

Робота зі спеціалістами зі стажем роботи від 0 до 3-х років

3.1

Засідання школи класного керівника, призначеного на посаду у 2013/2014 навчальному році

2 рази на рік


Меншиков А.М.
4.

Методичні заходи із головами ШМО класних керівників

4.1

Секційне засідання голів шкільних методичних об’єднань класних керівників (1-11 класів)

Вересень 2014


Меншиков А.М
5.

Науково-практичні семінари для класних керівників 5-11 класів

5.1

● Робота класного керівника щодо впровадження індивідуальних та групових форм роботи з учнями

Лютий 2014

Меншиков А.М ЗД ВР ЗОШ №_58__
5.2

● Естетичне виховання як один із чинників всебічного гармонійного розвитку особистості

Жовтень 2014

Меншиков А.М ЗД ВР ЗОШ №140

6.

Наради з питань організації виховної роботи в класних колективах

6.1

Класних керівників 5-9 класів

2 рази на рік (за потребою)

Меншиков А.М
6.2

Класних керівників 10-11-х класів
7.

Методичні заходи з педагогами-організаторами

7.1

Секційне засідання

Серпень 2014

Меншиков А.М
7.2.

● Форми і методи організації взаємодії навчальних закладів з батьками учнів

Березень 2014

Меншиков А.М, ЗНЗ №167
5.4. Керівництво фізичною культурою та спортивно-масовою роботоюЗміст роботи

Терміни

Відповідальні

Виконання

1

2

3

4

5Підготовка та проведення навчально-методичних занять з вчителями фізичної культури за підсумками 2013/2014 навчального року та завданнями на новий навчальний рік

Серпень,


2014

Щукін В.О.,

Герасимов О.М.,

керівник РМОДоведення до вчителів фізичної культури плану-календаря спортив-но-масової роботи на 2014/2015 навчальний рік

Щукін В.О.


Організаційно-методичний супровід проведення в загальноосвітніх навчальних закладах заходів щодо виконання фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»

За графіком Спартакіади «Спорт протягом життя»

Щукін В.О.,

Герасимов О.М., керівник РМО

Керівники навчальних закладівПроведення моніторингу рівня фізичного здоров'я школярів відповідно до вимог Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого комплек-су тестування школярів «Крок до здоров'я», Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Відповідно до Положень про проведення

Щукін В.О Герасимов О.М., керівник РМО

Керівники навчальних закладів
Організація участі та методичний супровід команд району у міських (обласних) спортивно-масових заходах:


За планом спортивних заходів ДО Харківської міської ради:

Щукін В.О., Герасимов О.М., керівник РМО

- «Веселі старти»

січень
- Шахи «Біла тура»

лютий
- ігри Чемпіонів

лютий
- міні-футбол

лютий
- баскетбол

березень
- волейбол

квітень
- гандбол

травень
- «Шкіряний м’ч»

травень
- «Старти надій»

За окремим розпоряд-женням

ДО ХМР

- «Козацький гарт»
- малі олімпійські ігри «Діти Харківщини»
- легкоатлетичний забіг «Визволення»

жовтень
- легка атлетика

жовтень
- легкоатлетична естафета

жовтень
- легкоатлетичне чотирьохборство

листопад
- «Біг патрулів»

листопад


Вивчення стану роботи спеціальних медичних груп у навчальних закладах

Жовтень 2014

Щукін В.О.
7.

Проведення науково-практичних семінарів вчителів фізичної культури:

- Методика проведення уроків фізичної культури з варіативного модуля «Волейбол»


Лютий 2014

Гімн. №23


Щукін В.О.
- Формування здоров’язбережуваль-них компетентностей у процесі викладання фізичних якостей

Вересень 2014,

ЗОШ №142

- Організація роботи вчителя фізичної культури з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до підготовчої та СМГ

Жовтень 2014,

ЗОШ №139

- Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізичної культури

Грудень 2014

ЗНЗ №123

8.

Вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів та організації спортивно-масової роботи у навчальних закладах №3,19,98,124,141

Листопад 2014

Щукін В.О.
9.

Аналіз звітної документації навчальних закладів щодо проведення:

  • Олімпійського уроку;

  • Дня фізичної культури і спорту;

  • Огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання

Вересень 2014

Щукін В.О.
10.

Збір та узагальнення матеріалів навчальних закладів щодо:
Щукін В.О.
- роботи спортивної зали

До 01 числа кожного місяця
- розподілу дітей на групи для занять фізичною культурою

До 05.10.14
- стану охоплення учнів 3-ім уроком фізичної культури;

До 12.10.14
- графіків відкриття (закриття) та проведення І (шкільного) етапу малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини»

До 26.10.14
- звітів про проведення І (шкільного) етапу малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини»

Листопад 2014
- планів проведення фізкультурно-оздоровчої роботи під час канікул

За 2 тижні до початку канікул


5.5. Керівництво цивільною обороною (цивільним захистом)
з/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Організація підготовки керівного складу ЦЗ(ЦО) РУО і навчальних закладів на обласних курсах ЦЗ(ЦО) згідно з перспективним планом

Щомісячно

Щукін В.О.

2.

Організація підготовки командно-керівного складу невоєнізованих формувань навчальних закладів району на міських курсах ЦЗ(ЦО)

Щомісячно

Щукін В.О.
3.

Організація підготовки і проведення показового «Дня ЦО» для керівного складу ЦО навчальних закладів району з відпрацюванням практичних дій у кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного стану, терористичних та диверсійних проявів

Квітень 2014

Щукін В.О.
4.

Організаційно-методичний супровід проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району

Квітень
Жовтень-листопад 2014

Щукін В.О.

5.6.Керівництво допризовною підготовкою та військово-патріотичним вихованнямЗміст роботи

Терміни

Відповідальні

Виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготовка та проведення навчально-методичних зборів викладачів предмета «Захист Вітчизни»

Серпень

2014


Щукін В.О.
2.

Підготовка та проведення щомісячних одноденних навчально-методичних занять з викладачами предмета «Захист Вітчизни» (за окремим планом»

Другий вівторок кожного місяця

Щукін В.О.
3.

Підготовка та проведення районного огляду-конкурсу на визначення кращого навчального закладу з організації роботи з допризовною молоддю і військово-патріотичному вихованню підростаючого покоління

Серпень-жовтень 2014

Щукін В.О.
4.

Організація і проведення місячників оборонно-масової роботи, присвячених:

2014 рік

Щукін В.О.
- Дню Захисника Вітчизни

Січень-лютий 2014
- Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Травень 2014
- Дню Збройних Сил України

Листопад-грудень 2014
5.

Організація і проведення занять районного клубу «Майбутній воїн»

За окремим графіком

Щукін В.О.
6.

Підготовка та проведення навчально-польових занять з учнями-юнаками 11-х класів та з дівчатами (у лікувальних установах міста)

Квітень 2014

Щукін В.О.
7.

Організаційний супровід підвищення кваліфікації викладачів предмета «Захист Вітчизни»

За окремим графіком КВНЗ «ХАНО»

Щукін В.О.
8.

Організація, проведення: районних етапів та забезпечення результативної участі у міських змаганнях з:

Щукін В.О.

- військово-патріотичної гри «Патрі-от»

Квітень-травень 2014
- військово-спортивно гри «Зірниця»

За Положенням
9.

Організація та проведення змагань з кулькової стрільби:

Лютий, квітень, листопад 2014

Щукін В.О.
10.

Організація, підготовка і проведення семінарів вчителів предмета «Захист Вітчизни»:

10.1.

- Роль і місце місячників оборонно-масової роботи у системі військово-патріотичного виховання;

Лютий 2014

Щукін В.О.

10.2

Основи самозахисту як складова військово-патріотичної підготовки юнаків

Жовтень 2014
10.3.

- Роль і місце міжнародного гуманітарного права у системі роботи викладача предмету «Захист Вітчизни»

Грудень 2014
11.

Вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів та організації військово-патріотичної роботи у навчальних закладах № 23, 64, 98, 139, 156

Жовтень 2014

Щукін В.О.

12.

Аналіз документації навчальних закладів

Щукін В.О.

12.1

- протоколів:
● самоекспертизи огляду-конкурсу на кращий стан кабінету предмета «Захист Вітчизни»;

Серпень-жовтень 2014
● шкільного етапу військово-спортивно гри «Зірниця»;

Березень 2014
● шкільного етапу військово-спортивної гри «Патріот»

Квітень 2014
12.2

- звітів про закінчення викладання у навчальних закладах предмета «Захист Вітчизни»

Травень 2014
12.3

- планів проведення:
● Дня Захисника Вітчизни;

До 15.02.14● Дня Збройних Сил України

До 01.12.14

5.7. Військовий облік
з/

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Підготовка звіту за формою 6Б про військовозобов’язаних закладів освіти та РУО.


До 25.12.2014

Щукін В.О.

2

Подання звіту за формою 6Б до ДНіО ХОДА


ДО 30.12.20141   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка