План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради на 2014 рікСторінка10/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

За дієвою формою підвищення кваліфікації педагогів – курсовою підготовкою на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», відбулося підвищення кваліфікації 129 педагогів (на 20 педагогів більше ніж за планом) та 17 медичних сестер.

Окрім цього пройшли навчання на спецкурсах:

- Інноваційні технології: створення умов та забезпечення якості дошкільної освіти в «Монтессорі-середовищі» - 14 педагогів;

- для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів 1 особа;

- для завідувачів дошкільних навчальних закладів - 4 особи;

- «Українські національні традиції» - 4 музичних керівника;

- «Використання інноваційних педагогічних технологій в процесі розвитку та становлення особистості дошкільника» - 4 педагоги;

- «Конфлікти в освіті. Шкільна медіація» працівників психологічної служби - 3 практичних психолога;

- «Профілактика маніпулювання свідомістю та запобігання торгівлі людьми» - 12 практичних психологів.

Підвищенню фахового рівня вихователів, впровадженню передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій в практику роботи з дітьми спряла робота зі студентами-практикантами ХГПА, ХНПУ ім. Г.Сковороди та слухачами курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Базовими дошкільними навчальними закладами для проведення педагогічної практики були: ДНЗ №№ 28, 55, 80, 112 - для студентів Харківської гуманітарно-педагогічної академії; ДНЗ №№117, 137, 182, 199, 198, 270, 317, 366, 367, 440 - для студентів Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди; ДНЗ №№ 85, 117, 124, 137, 270, 454 для слухачів різних категорій факультету підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Опорними дошкільними закладами з різних напрямків визначені: • наступність в роботі зі школою - ДНЗ № 440;

 • корекційна робота - ДНЗ №366;

 • мовленнєвий розвиток - ДНЗ №182;

 • ОБЖД - ДНЗ №124;

 • робота з п’ятирічками - ДНЗ №198;

- музичний - ДНЗ №336;

- фізкультурно-оздоровчий - ДНЗ №85.Професійний рівень педагогічних працівників

Розвиткові творчої ініціативи, самовдосконаленню, самоствердженню та підвищенню продуктивності діяльності педагогів сприяла атестація педагогічних працівників.

У 2013 році було атестовано 136 ( 102 у 2012 році) педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Із них у порівнянні з 2012 роком:

- вихователів-методистів – 4 (7),

- вихователів – 108 (71);

- музичних керівників – 14 (9),

- практичних психологів – 1(8),

- вчителів – логопедів – 1(4),

- вчителів-дефектологів – 2 (2).;

- інструкторів з фізкультури – 6 (1).За освітою:

- з вищою педагогічною освітою – 53 (59) педагогів,

- вищою базовою – 1(1),

- середньою – 82 (42).За результатами атестації:

 • присвоєно кваліфікаційні категорії 27(43) педагогам та встановлено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 24 (16) педагогам. Із них:

 • присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 6 (4) та 10 (2) встановлено відповідність раніше присвоєній вищій категорії;

 • присвоєно І кваліфікаційну категорію 4 (5) та 10 (7) встановлено відповідність раніше присвоєній І категорії ;

 • присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію 14 (33) та 1 (1) встановлено відповідність раніше присвоєній ІІ кваліфікаційній категорії;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст" 3 (1) та 2 (6) встановлено відповідність раніше присвоєній категорії "спеціаліст;

 • присвоєно 9 (4) вихователям педагогічне звання "Вихователь-методист";

 • Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Вихователь-методист» 12;

 • Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист» 1.

 • 8 (19) педагогам встановлено, а 73 (24) педагогам встановлено відповідність раніше встановленим тарифним розрядам ;

 • Із них:

 • 7 тарифний розряд

Встановлено – 0 (1), підтверджено відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 10 (0) педагогам,

 • 8 тарифний розряд:

встановлено – 0 (16), підтверджено відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 2 (1);

 • 9 тарифний розряд:

встановлено – 8 (2), підтверджено відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 61 (23) педагогам.

Відстеження результативності роботи педагогів, які претендували на присвоєння педагогічного звання «Вихователь-методист», «Практичний психолог-методист» (відвідування занять, інших заходів, аналіз діяльності, співбесіди тощо), дало підстави для узагальнення досвіду роботи педагогів.Методична робота в дошкільних закладах реалізується через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації. Як свідчить практика, основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні об’єднання педагогічних працівників.

У районі працюють 8 методичних об'єднань для різних категорій педагогічних працівників (вихователів груп раннього віку, молодших, середніх та старших груп; музичних керівників; вчителів-логопедів; інструкторів з фізкультури; вихователів-методистів дошкільних закладів; вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів та заступників директорів шкіл І ступеня ЗНЗ) з актуальних питань навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Роботу методичних об’єднань було організовано на базі ДНЗ №454 (для вихователів дітей раннього віку); ДНЗ №28, 367 (для вихователів молодших груп); ДНЗ №58, 55 (для вихователів середніх груп); ДНЗ №270, 317 (для вихователів старших груп); ДНЗ №199, 292, 336, 97 (для музичних керівників району); ДНЗ №12 (для вчителів-логопедів); ДНЗ №336, 148, 112 (вихователів-методистів, дошкільних навчальних закладів); ДНЗ №440, 79; ЗНЗ №98, 42 (для вихователів-методистів ДНЗ та заступників директорів шкіл І ступеня ЗНЗ), ДНЗ №112, 33, 375 (для інструкторів з фізкультури).

На методичних об’єднаннях розглядалися актуальні питання щодо впровадження в педагогічний процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.

На засіданні методичного об’єднання вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів та заступників директорів І ступеня загальноосвітніх закладів розглянуто питання системного підходу до забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою; реалізації принципу наступності в навчанні учнів початкової школи; психологічного супроводу дітей при переході з дошкільного навчального закладу до школи.

Постійно діючі семінари-практикуми для вихователів, педагогічні майстерні, майстер-класи відбувались відповідно річного плану роботи.

Підвищенню ефективності управління сучасним дошкільним закладом спряли заняття семінару-практикуму для завідувачів, які проходили на базі дошкільних навчальних закладів №№ 148, 79, 12. На семінарських заняттях розглядалися питання щодо шляхів модернізації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі та підвищення ефективності управління сучасним дошкільним навчальним закладом, використання інтерактивних технологій та форм роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку, організації роботи в дошкільному навчальному закладі з розвитку творчості дітей в процесі образотворчої діяльності.

Дошкільний навчальний заклад №182 у 2013 році взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Флагмани освіти і науки України», проведеного Організаційним комітетом Загальнонаціональної акції «Флагмани освіти і науки України». За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України дошкільний навчальний заклад нагороджений Грамотою та медаллю Міністерства освіти і науки України. Інформація про дошкільний навчальний заклад №182 розміщена у презентаційному виданні «Флагмани освіти і науки України».

У квітні 2013 року проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю «Сузір’я талановитих дошкільнят» у різних видах творчої діяльності. Фестиваль, у якому взяли участь взяли участь діти віком до 6(7) років 35 дошкільних навчальних закладів освіти, визначив переможців номінацій: образотворче мистецтво, музичне (спів), музичне (танці), гра на музичних інструментах, літературна (декламування).

У листопаді 2013 року проведено районний конкурс на виготовлення іграшки власноруч педагогами, батьками та дітьми «Руками творимо дива».

За результатами обласного етапу конкурсу професійної майстерності «Вихователь року» у 2013 році 3 вихователі нагороджені Грамотою Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Підвищенню ефективності роботи, педагогічної майстерності

педагогів дошкільних навчальних закладів району сприяла також їх участь у міських, обласних та республіканських методичних заходах.

У лютому 2013 року Лагута А.Л., інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу №366, прийняла участь у засіданні круглого столу, організованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з інструкторами з фізичного виховання з питань збереження здоров’я дітей дошкільного віку та виховання здорового способу життя.

За результатами районного огляду-конкурсу щодо підготовки до нового 2013/2014 навчального року дошкільний навчальний заклад №366 визнано одним із кращих серед дошкільних закладів району і посів почесне І місце та прийняв участь у міському огляді-конкурсі на кращу підготовку дошкільних навчальних закладів до нового навчального року.

На базі дошкільного навчального закладу №367 було проведено показовий день ЦО, на якому керівники дошкільних навчальних закладів мали змогу познайомитися з досвідом роботи адміністрації дошкільного закладу з питань організаційної, практичної, навчально-виховної роботи щодо захисту життя і здоров'я дітей від надзвичайних ситуацій. До проведення показового Дня ЦО були залучені представники МНС та пожежної частини, які познайомили та продемонстрували для дітей і учасників цього заходу практичну роботу спеціальної техніки.

У більшості дошкільних закладів створено умови для забезпечення доступу педагогічних працівників до якісної освіти і самоосвіти.

Найбільша кількість робіт була подана за напрямками «Дошкільна освіта», «Практична психологія та соціальна робота», що свідчить про готовність педагогів до запровадження новітніх підходів і методів у навчально-виховний процес. Тематика більшості поданих робіт є актуальною та відповідає темі виставки-презентації. Підвищився рівень оформлення поданих робіт. Аналіз робіт показує, що понад 51% педагогів розуміють нову роль педагога-новатора, це підтверджується представленими розробками серій конспектів занять, досвідами роботи.Недоліки:

1. Є роботи, які не в повній мірі відповідають висунутим вимогам: не структуровані, виклад іноді не послідовний, відсутня логіка, не розкривають тему і не в повній мірі відображають власний досвід автора.

Право йти в ногу з часом налаштовує педагогів на постійний пошук нового, впровадження передового педагогічного досвіду та прогресивних новітніх педагогічних технологій.

Пропаганда та розповсюдження інноваційного пошуку відбувається під час районних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій, виставок, презентацій, захисту досвіду роботи, друкування матеріалів у фахових виданнях).

Ефективно використовують в роботі з дітьми прийоми теорії розв’язання винахідницьких завдань, технологію розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера педагогічні колективи ДНЗ №№12, 28 , 33, 55, 70, 79, 85, 112 117, 125, 137, 198, 199, 270, 292, 317, 336, 363, 366, 440, 454.

Впровадження прийомів ТРВЗ на різних заняттях сприяє розвиткові логічного мислення дітей, більш високому рівню засвоєння ними матеріалу. Особливо ефективно використовується ця методика на заняттях з розвитку мовлення, зображувальної діяльності, математики.

Ефективно працюють педагоги ДНЗ №№12, 70, 137, 174, 199, 366 над розвитком творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва. У цих дошкільних закладах працюють гуртки для дітей.

Дошкільні заклади ДНЗ №№12, 28, 85, 112, 117, 124, 137, 168, 182, 270, 317, 363, 366, 375, 454 успішно працюють з питань фізичного виховання дітей дошкільного віку, втілюючи в практику роботи авторську методику кандидата педагогічних наук М.Єфименка. Використання цієї методики сприяє підвищенню зацікавленості дітей, більш високим показникам засвоєння основних рухів, зміцненню здоров’я дітей. В цьому плані треба відмітити дошкільні заклади №№28, 58, 70, 112, 117, 137, 363, 366, 440, 454. Педагоги дошкільних навчальних закладів №№33, 112, 174, 375 впроваджують степ-аеробіку, №440 - «Са-фі-дансе». Використання педагогами в роботі з дітьми вправ танцювально-ритмічної гімнастики, нетрадиційних видів вправ та креативної гімнастики сприяє формуванню правильної осанки, профілактиці плоскостопості, розвиткові і функціональному удосконаленню органів дихання, кровообігу, серцево-судинної і нервової системи організму, про що свідчать результати медико-педагогічного аналізу та медичні обстеження дітей.

Педагоги дошкільних навчальних закладів №№12, 33, 124, 174, 270, 366, 440 працюють над створенням умов та забезпечення якості дошкільної освіти в «Монтессорі-середовищі». Впровадження Монтессорі-педагогіки, як свідчать спостереження та моніторинг, в роботу з дітьми сприяє розвиткові сенсорного та фізичного потенціалу дитини, формує навички практичного життя, виховує самостійність мислення, формує координацію рухів, розвиває м’язи. Найголовніше те, що дитина має право вибору тієї чи іншої діяльності, допомагає досягти певної мети.

Впродовж багатьох років педагоги ДНЗ №№ 70, 112, 117, 124, 137, 168, 366 творчо використовують досвід родини Нікітіних з розвиваючого навчання і мають хороші досягнення. Педагоги дошкільного закладу №168 також успішно використовують в практиці роботи з дітьми методику розвитку мислення і техніки читання Валерія Едигея. За методикою М.Зайцева навчають дітей складовому читанню вихователі дошкільних закладів №№ 55, 112, 117, 168, 270, 336, 366, а педагоги дошкільного закладу №79 – за методикою Глена Домана та Леоніда Липчанського. В результаті використання цих методик діти засвоюють перші ази читання з 3-4 років.

Працівники дошкільного закладу №363, втілюючи ідеї В.Сухомлинського, вчать малюків усвідомлювати моральний сенс міжлюдських взаємин. Ефективно використовують методику роботи Л.Б.Фесюковюї „Виховання казкою” педагоги дошкільних навчальних закладів №№79, 198, 336, 363. Дуже цікава і ефективна робота педагогів дошкільного навчального закладу №363 за методом ПРОЕКТІВ, що сприяє усвідомленому і більш глибокому засвоєнню матеріалу дітьми за окремою темою.

Педагоги дошкільних закладів №№28, 148 декілька років поспіль впроваджують блокову систему подачі знань дітям з питань екологічного виховання і досягли хороших результатів. Педагоги цих дошкільних навчальних закладів діляться своїм досвідом з колегами на методичних об’єднаннях, серпневій конференції.

Плідно працюють над проблемою з економічного виховання педагоги ДНЗ №№28, 137.

Музичні керівники ДНЗ №454 впроваджують в практику роботи елементи методики австрійського педагога Карла Орфа. Жижера Л.М. узагальнила досвід роботи з даного питання, а музичний керівник Литвиненко Г.О. узагальнила досвід роботи з навчання дітей грі на музичних інструментах.

Реалізація завдань варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

У системі позашкільної освіти плідно працюють дві дитячі спортивні школи, станція юних техніків та дитячо-юнацький клуб моряків.

Юні спортсмени ДЮСШ №4 розвивають та удосконалюють свою спортивну майстерність у 6 видах спорту: боротьба вільна, теніс настільний, футбол, карате-до, фітнес, шахи-шашки. У 104 групах навчається 1293 вихованців.

На чемпіонаті світу з шашок-64 серед юнаків та дівчат (Болгарія) - друге та третє місце; 3 вихованці відділення карате на чемпіонаті Європи в Італії здобули бронзові медалі.

Вихованці відділення тенісу настільного посіли призові місця у змаганнях різних рівнів: чемпіонаті України «Східний регіон», міжнародному турнірі «Білі блискавки» (м.Дніпропетровськ), чемпіонаті України (м. Жовква), клубному чемпіонаті України (м.Ялта), міжнародному турнірі «Різдвяні зустрічі» (м. Ялта) всеукраїнському турнірі «Кубок Донбасу» (м. Донецьк).

Вихованці шахово-шашкового відділення отримали перемоги у чемпіонаті світу з шашок - 64 (Болгарія, м. Балчик), у чемпіонатах України з шашок-100 (м. Херсон, м.Косів, м.Миколаїв, м. Мелітополь).

Вихованці відділення футболу посіли призові місця відкритому дитячо-юнацькому чемпіонаті міста Харкова з футзалу, на кубок міської ради, на «Кубок МФК Локомотив», у Міжнародному турнірі «Перша столиця», у турнірі «Кубок молоді».

Кращі показники відділення фітнесу - виступи вихованців на змаганнях:

чемпіонату України з фітнесу, на кубок міста Харкова з бодібілдингу та фітнесу.

Вихованці відділення карате-до мають перемоги у чемпіонаті Європи (Італія, м.Турін), чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок (м. Харків).

Юні спортсмени ДЮСШ №13 розвивають та удосконалюють свою спортивну майстерність у 6 видах спорту: акробатичний рок-н-рол, бадмінтон, баскетбол, дзюдо, кікбоксінг, футбол. У 94 групах навчається 1288 вихованців.

Основні досягнення вихованців: відділення акробатичного рок-н-ролу відзначені у Чемпіонаті Харківської області (м. Харків), Чемпіонаті Полтавської області (м. Полтава), відкритому етапі Кубку ФАГФ України «CHEER&DANCING-2013» (м. Дніпропетровськ), Чемпіонаті ФАГФ України «CHEER&DANCING-2013», Кубку Харківської області; відділення бадмінтону - у Етапі юніорського Гран-прі Європи (Росія, м. Роменське), Чемпіонатах України (м. Вінниця, м.Одеса), Всеукраїнських турнірах ім. А.А. Гайдука, імені Макарова (м. Дніпропетровськ), Кубку України (м. Харків), Всеукраїнському турнірі пам’яті П.С. Севаст’янова (Комсомольск), Чемпіонатах області (м. Харків); відділення баскетболу - у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі (м. Бердянськ, м. Харків), ІV турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат (м. Харків, м. Дніпропетровськ, м. Одеса); відділення дзюдо: у Українському турнірі з самбо імені Катовця Г.В. (м. Комсомольськ), у Кубку області з самбо (м. Харків), Відкритому турнірі з дзюдо (м. Кременчук), Міжнародному турнірі з дзюдо пам’яті Березюка, Чемпіонат області, (м. Харків), Чемпіонаті України з самбо (м. Керч); відділення кікбоксінгу: у Чемпіонаті Харківської області з Кемпо-Карате, фіналі Кубку України, Чемпіонат України з кікбоксінгу (м. Харків), І-ому обласному турнірі з кікбоксінгу WPKA (м. Ізюм), Відкритих Чемпіонатах Харківської області, Чемпіонат Світу з Кемпо-Карате (м. Харків), Чемпіонат Світу з кікбоксінгу (Греція).

У роботі позашкільних навчальних закладів в військово-патріотичному напрямку виховання провідне місце посідає Харківський дитячо-юнацький клуб юних моряків. Упродовж 2012/2013 навчального року на базі закладу були проведені: засідання РМО практичних психологів та соціальних педагогів, семінари-практикуми для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» за напрямами (керівники гуртків з «Військово-патріотичної та туристсько-краєзнавчої роботи» з «Використання інтерактивних форм та методів роботи в гуртку. Моделювання етапів навчального заняття гуртка науково-технічної творчості. Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу в роботі з гуртківцями», спортивно-оздоровчого, туристсько-краєзнавчого, естетичного спрямування; семінари для керівників шкільних музеїв Московського району «Система роботи над поповненням музейних експозицій: пошук, систематизація та узагальнення матеріалів».

Отримано нагороди за участь у ХХ обласної виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, VII Міжнародній науково-практичній конференції «Переяславська Рада: її історичне значення та перспективи розвитку Східнослов’янської цивілізації», у «ХУІІ Слобожанських читаннях» проведених в рамках Міжнародного Дня пам’яток та історичних місць (Кудлай Л.К., керівник краєзнавчого гуртка).

Вихованці гуртків морського відділення досягли успіхів у проекті «І дим Вітчизни нам солодкий і приємний…», присвяченому Дню Української армії, організованому Центром інформації «РааР» та представниками телеканалу "ОТБ"; у Відкритих зимових зборах флотилій та клубів юних моряків, присвячених 21 річниці Збройних Сил України (м. Дніпродзержинськ, січень 2013, Всеукраїнському зльоті флотилій та клубів юних моряків, присвяченому 68 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (м. Дніпродзержинськ), Всеукраїнській вітрильній регаті (м. Бердянськ), обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», міській виставці - конкурсі «Світ техніки у дитячих руках», у II міжнародному конкурсі з радіоелектроніки і робототехніки (м. Москва, Росія), Відкритих міських змаганнях з радіоелектроніки, міському конкурсі учнівських проектів «Харків – місто моєї мрії», обласній військово-патріотичній акції учнівської молоді «Слобожанські дзвони перемоги».

Вихованці закладу мають значні досягнення у: Міжнародних змаганнях з плавання в ластах серед юнаків та дорослих у місті Харкові, відкритому особистому Кубку м. Харкова і Харківської області з плавання в ластах, всеукраїнських змаганнях з плавання в ластах (м. Київ), Міжнародних змаганнях з плавання в ластах серед юнаків та дорослих (м. Харків), всеукраїнському відкритому Кубку «Мотор-Січ» з плавання в ластах (м. Запоріжжя), першості аква-фітнесу клубу «Волна» з плавання, у Третьому Харківському міському конкурсі на краще виконання військових пісень серед хлопчиків 5-12 років «Співучий соловейко».


Комп’ютеризація та інформатизації навчально-виховного процесса

Триває процес комп’ютеризації та інформатизації навчально - виховного й управлінського процесів. В порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається позитивна динаміка щодо встановлення комп’ютерної техніки у закладах освіти. Так, у 2013 році парк наявної комп’ютерної техніки у загальноосвітніх закладах збільшився на 83 одиницю (2 НКК та 47 ноутбуків) і на сьогоднішній день становить 861 комп’ютерів, які використовуються в навчально-виховному процесі. 433 з них входять до складу 39 навчальних комп’ютерних комплексів, якими забезпечені усі загальноосвітні навчальні заклади району. Безпосередньо в управлінській діяльності використовуються 225 комп’ютерів. Встановлено 36 персональних комп’ютерів для шкільних бібліотек у супроводі програмного забезпечення, спрямованого на спрощення зберігання, пошуку та обробки бази даних наявного бібліотечного фонду закладу.

Основним показником забезпеченості закладів освіти комп‘ютерною технікою залишається кількість учнів на 1 комп’ютер. В порівнянні з 2012 роком цей показник зменшився, що є позитивною тенденцією. На сьогоднішній день по району він дорівнює 47 учень на 1 комп’ютер без урахування управлінських ПК та 24 учнів на 1 комп’ютер з урахуванням всіх ПК.

На сьогоднішній день комп’ютеризовано усі дошкільні та позашкільні навчальні заклади. Працівники дошкільних закладів освіти ефективно використовують у своїй роботі 74 персональних комп’ютерів. В діяльності позашкільних навчальних закладів задіяні 14 ПК.

Кожен заклад освіти району має підключення до мережі Інтернет, що дозволяє більш ефективно здійснювати обмін інформацією між районним управлінням освіти та загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними закладами. Серед них до мережі Інтернет за технологією ADSL від Укртелеком залишаються підключеними 7 закладів. Решта – 65 заклади, використовують підключення Міського Інформаційного Центру.

Всі заклади освіти району мають офіційні сайти, де активно ознайомлюють учнів, батьків та колег з важливими новинами та власними досягненнями. При цьому 33 заклади освіти використовують платформу EDUkIT, 37 – платформу Класна Оцінка, 4 – інші платформи.

Активізація використання ІКТ при проведенні уроків сприяла збільшенню мультимедійних проекторів та інтерактивних дощок. В минулому році було отримано 10 проекторів та 1 дошка. Тепер сучасну технічну підтримку мають педагоги всіх загальноосвітніх закладів. Інтерактивні дошки використовуються в п’яти ЗНЗ – № 3, 23, 43, 124, 144.

Всі заклади освіти активно працюють з Інформаційною системою управління освітою (ІСУО). В базах даних ІСУО постійно оновлюється інформація про співробітників, учнів ЗНЗ та вихованців ДНЗ. Програмний комплекс дає змогу формувати форми звітності для подання до РУО. Для підвищення користувацького рівня відповідальних від закладів освіти з роботою у програмному комплексі в 2013 році спеціалістами ЛКТО проводилися методично-консультативних тренінгів на базі районного управління освіти.

В 2013 році були проведені курси з питань впровадження і використання системи дистанційного навчання Moodle. В роботі даних курсів взяли участь 65 учителів району.

В 2013 році збільшився показник використання програмних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі: 971 учителів використовують їх на своїх уроках.


Фінансов е забезпечення

У 2013 році на фінансування закладів освіти Московського


району затверджена сума – 194 млн. 274,4 тис. грн., при
мінімальної потребі 255 млн. 870,0 тис. грн. Майже у повному обсязі коштів вистачило лише на заробітну плату, сплату комунальних послуг та на організацію безкоштовного харчування дітей у дошкільних закладах за лімітами фактичного споживання у 2013 році.

Склад витрат районного бюджету

2012 р.

2013 р.

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

Фонд оплати праці

148740,7

82,4

161175,5

83,0

Витрати на харчування дітей та учнів

5878,5

3,2

6558,3

3,4

Комунальні витрати

24961,5

13,8

25436,6

13,0

Фонд загальнообов'язкового навчання

68,4

0,1

74,4

0,1

Витрати на утримання та розвиток МТБ закладів , у т. ч.:

822,0

0,5

1029,6

0,5

Всього:

180471,2

100,0

194274,4

100,0
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка