План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради на 2014 рікСторінка12/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

Головний спеціаліст (з дошкільного виховання) Григор’єва О.І.

(т. 68-67-62)
 • Контролює розвиток мережі дошкільних закладів району.

 • Опікується питанням зміцнення матеріальної бази дошкільних навчальних закладів, забезпечення їх м’яким, твердим, господарчим інвентарем, технічними засобами, іграшками тощо.

 • Контролює організацію навчально-виховного процесу, роботу педагогічних колективів по підвищенню рівня виховної роботи з дітьми, стан управління і керівництва дошкільними закладами.

 • Контролює та регулює виконання заходів з охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, дотримання санітарно-гігієнічного режиму; контролює і надає методичну допомогу керівникам закладів освіти з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів і вихованців.

 • Контролює організацію харчування в дошкільних закладах.

 • Контролює організацію оздоровчої роботи з дітьми.

 • Готує необхідні статистичні звіти, річні звіти.

 • Бере участь у розгляді звернень громадян, скарг, пов’язаних з дошкільним вихованням.

 • Організує роботу щодо здійснення обліку дітей дошкільного віку, які мешкають у Московському районі, із закріпленням території обслуговування за дошкільними закладами;

 • Забезпечує планування роботи управління освіти з дошкільного виховання на рік.


Головний спеціаліст (з юридичних питань) вакансія

• Контролює юридичну частину оформлення наказів, трудових книжок та інших документів в управлінні освіти, загальноосвітніх та дошкільних закладах;

• Проводить консультації та семінари з юридичних питань для працівників управління освіти, районного методкабінету, директорів шкіл та завідуючих дошкільними закладами;

• Контролює договірні стосунки між управлінням освіти та іншими організаціями і суб’єктами підприємницької діяльності в межах чинного законодавства;

• Оформлює необхідну документацію щодо орендних стосунків з організаціями і суб’єктами підприємницької діяльності;

• Контролює виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією”, інших розпорядчих документів вищих органів державної влади щодо боротьби з корупцією;

• Веде прийом з юридичних питань працівників шкіл та дошкільних закладів, надає їм консультації;

• Бере участь у розгляді скарг, які надходять до управління освіти та виникають у трудових колективах освітніх закладів, з’ясовує їх юридичну правомірність;

• Виступає довіреною особою начальника РУО на судових позивах з різних питань діяльності управління освіти.

Завідуюча районним методичним центром

Верба Лариса Павлівна


 • Здійснює загальне керівництво роботою РМЦ.

 • Здійснює керівництво роботою методичної ради РМЦ.

 • Здійснює планування (річне, місячне, щотижневе) роботи РМЦ.

 • Організовує роботу ради керівників районних методичних об’єднань.

 • Здійснює координацію зв’язку з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», НМПЦ та ХНПУ ім. Г.С.Сковороди щодо впровадження досягнень педагогічної науки та психології в практику роботи навчальних закладів району.

 • Координує діяльність районного методичного центру з діяльністю управління освіти адміністрації району.

 • Вирішує фінансово-господарські питання діяльності РМЦ.

 • Організовує видання інформаційно-методичних вісників.

 • Організовує проведення представницьких педагогічних заходів міських, обласних та всеукраїнських рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Опікується роботою щодо співпраці з вищими навчальними закладами.

 • Готує семінари-практикуми, конференції для директорів.

 • Здійснює підготовку та проведення семінарів-практикумів заступників директорів з навчально-виховної роботи школи ІІ-ІІІ ступенів, організацію роботи «Школи молодого управлінця» (заступників директора школи ІІ - ІІІ ступенів) зі стажем роботи від 0 до 3-х років.


Методист районного методичного центру

Вакансія

● Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів української мови та літератури, історії, правознавства, Харківщинознавства, в тому числі школи вчителя-початківця та вчителя зі стажем роботи від 0 до 3-х років, проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів педагогічної майстерності, інтелектуальних ігор та конкурсів учнів з предмета.

● Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховної роботи (спільно з керівниками РМО) в межах своєї компетенції.

● Забезпечує підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, історії, правознавства, Харківщинознавства району у міжкурсовий період та стажування, контролює якість інформаційно-методичного забезпечення, забезпечує умови для опанування вчителями інноваційних методик і технологій навчання і виховання.

● Використовує, розповсюджує передовий педагогічний досвід педагогів України, області, міста для ефективної роботи вчителів української мови і літератури, історії, правознавства, Харківщинознавства.

● Вивчає стан, рівень та контролює виконання Закону України «Про мови», Державної та обласної програм розвитку та функціонування української мови, Програми розвитку та функціонування української мови у місті Харкові на 2008-2012 роки, Галузевої програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин.

● Здійснює організаційно-методичний супровід профільного навчання, профорієнтаційної роботи та роботи закладів освіти у період канікул.

● Для підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів створює творчі групи вчителів - предметників, організовує, контролює їх роботу, забезпечує результативність.

● Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

● Готує і проводить семінари-практикуми, засідання педагогічних майстерень, авторських семінарів для вчителів української мови і літератури, історії, правознавства, Харківщинознавства, в тому числі школи вчителя-стажера та вчителя зі стажем роботи від 0 до 3-х років. Слідкує за станом ведення документації цих заходів.● Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.
Методист районного методичного центру

Власенко Тетяна Валеріївна

 • Організовує і керує роботою районних методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Організовує проведення нарад і семінарів практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Здійснює психологічне забезпечення роботи педагогічних майстерень, шкіл управлінців та учителів зі стажем роботи від 0 до 3-х років.

 • Приймає участь у атестації практичних психологів та соціальних педагогів шкіл та дошкільних закладів.

 • Вивчає результативність докурсової, курсової та післякурсової роботи практичних психологів та соціальних педагогів.

 • Організовує і проводить методичні виставки, педагогічні ярмарки, конкурси.

 • Здійснює виявлення об’єктів для вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, організацію роботи щодо його вивчення та узагальнення в межах своєї компетенції.

 • Готує рекомендації щодо подальшого покращання роботи практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Здійснює ведення ділової документації.

 • Бере участь у засіданнях опікунської ради.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру

Клочко Олена Петрівна


 • Здійснює організацію роботи по вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду .

 • Здійснює організацію та проведення педагогічних виставок-презентацій.

 • Керує роботою районних методичних об’єднань.

 • Організовує роботу шкіл передового досвіду, семінарів-практикумів.

 • Здійснює роботу з молодими вихователями, вихователями-методистами.

 • Проводить атестацію педагогічних працівників дошкільних закладів.

 • Контролює курсове підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів.


Методист районного методичного центру

Ковшик Марина Сергіївна

 • Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів біології, хімії, природознавства, проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, інших конкурсів учнів.

 • Організовує науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності навчальних закладів району.

 • Організовує і координує роботу щодо еколого-натуралістичної освіти та виховання.

 • Для підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів створює творчі групи вчителів-предметників, організовує, контролює їх роботу, забезпечує результативність.

 • Координує підготовку і проведення етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращання викладання предметів у навчальних закладах (спільно з керівниками РМО) в межах своєї компетенції.

 • Вивчає рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання, контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для опанування останніх, надаючи консультативну допомогу вчителям біології, хімії та природознавства.

 • Разом зі спеціалістами районного управління освіти та методистами РМЦ вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результати та ефективність професійної діяльності вчителів біології, хімії, природознавства, залучає кращих із них до участі у конкурсах професійної майстерності, у навчально-методичній роботі, роботі педагогічних майстерень.

 • Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Готує семінари-практикуми для вчителів біології, хімії та природознавства.

 • Організовує роботу «Школи вчителів – початківців та вчителів зі стажем роботи від 0 до 3-х років» ( з біології, хімії, природознавства).

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру

Крамська Вікторія Вікторівна

 • Здійснює організацію роботи по вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду .

 • Здійснює організацію та проведення педагогічних виставок-презентацій.

 • Керує роботою районних методичних об’єднань.

 • Організовує роботу шкіл передового досвіду, семінарів-практикумів.

 • Здійснює роботу з молодими вихователями, вихователями-методистами.

 • Проводить атестацію педагогічних працівників дошкільних закладів.

 • Контролює курсове підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів.Методист районного методичного центру

Кустовська Галина Миколаївна

▪ Організовує роботу з виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», зі здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку, які мешкають у Московському районі, із закріплення території обслуговування за загальноосвітніми закладами.

▪ Готує звітність з питань обліку дітей і підлітків у мікрорайонах навчальних закладів, охоплення дітей шкільного віку навчанням.

▪ Готує інформації, звіти та інші документи з питань охорони дитинства у межах своєї компетенції.

▪ Контролює організацію медичного обслуговування учнів, виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

▪ Готує звітність з питань організації туристських подорожей та комплексних навчально-тематичних екскурсій.

▪ Готує інформації, звіти та інші документи з питань гурткової роботи.

Організовує:

▪ Підготовку і проведення конкурсів «Учень року» та «Молода людина року».

▪ Проведення районного свята «Обдарована молодь», нагородження кращих учнів.

▪ Збір та подання матеріалів щодо нагородження учнів стипендіями Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу», Харківського міського голови «Обдарованість».

▪ Роботу районної Асоціації шкільного самоврядування «Нове покоління».▪ Веде районний банк даних «Обдарованість».

 • Узагальнює матеріали щодо виконання заходів районної та міської програм «Обдарована молодь».

 • Опікує навчально-виховний процес у ЗНЗ № 8, 58, 64,98,123,140,142.


Методист з психологічної служби районного методичного центру

Леснікова Оксана Юріївна

 • Організує і керує роботою районного методичного об’єднання практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

 • Проводить наради і семінари практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

 • Керує роботою педагогічних майстерень, «Школи молодого психолога», «Шкіл сприяння здоров’ю».

 • Бере участь у атестації практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

 • Вивчає результативність докурсової, курсової та після курсової роботи практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

 • Організує та проводить методичні виставки, педагогічні презентації, конкурси.

 • Виявляє об’єкти для вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, організації роботи щодо його вивчення та узагальнення в межах своєї компетенції.

 • Готує рекомендації щодо подальшого покращення роботи практичних психологів дошкільних навчальних закладів.


Методист районного методичного центру

Лопіна Олена Миколаївна

 • Планує і здійснює організацію атестації педагогічних працівників району, організовує навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня, в тому числі школи управлінця (заступника директора школи І ступеня зі стажем роботи від 0 до 3-х років), Шкіл вчителя-початківця та молодого вчителя (зі стажем роботи від 0 до 3-х років), проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів педагогічної майстерності, інтелектуальних ігор та конкурсів учнів.

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховної роботи у навчальних закладах (спільно з керівниками РМО) в межах своєї компетенції.

 • Забезпечує підвищення кваліфікації вчителів району шляхом курсової підготовки та стажування, контролює якість інформаційно-методичного забезпечення, забезпечує умови для опанування вчителями початкових класів, заступниками директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня, в тому числі слухачами школи управлінця (заступника директора школи І ступеня зі стажем роботи від 0 до 3-х років), інноваційних методик і технологій навчання і виховання.

 • Використовує, розповсюджує передовий педагогічний досвід педагогів України, області, міста для ефективної роботи шкіл та педагогічних майстерень вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня, в тому числі слухачів школи управлінця (заступника директора школи І ступеня зі стажем роботи від 0 до 3-х років).

 • Вивчає стан, рівень та результативність атестації та курсової підготовки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району всіх категорій, слідкує за станом ведення документації цих заходів.

 • Організовує підготовку і проведення конкурсів, олімпіад тощо учнів та педагогів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня.

 • Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Проводить семінари-практикуми для вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня, в тому числі школи управлінця (заступника директора школи І ступеня зі стажем роботи від 0 до 3-х років), слідкує за станом ведення документації цих заходів.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.


Методист районного методичного центру

Меньшиков Андрій Миколайович

▪ Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів тощо класних керівників, педагогів-організаторів, вчителів фізики, математики, інформатики, проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсів педагогічної майстерності, інтелектуальних ігор та конкурсів учнів. • Для підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів створює творчі групи вчителів-предметників, організовує, контролює їх роботу, забезпечує результативність.

 • Організовує роботу щодо подальшого покращання інформаційно-методичного забезпечення виховної роботи у навчальних закладах (спільно з керівниками РМО) в межах своєї компетенції.

 • Контролює якість інформаційно-методичного забезпечення виховної роботи, створює умови для опанування інноваційних методик і технологій навчання і виховання навчальними закладами.

 • Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід з виховної роботи, аналізує результати та ефективність професійної діяльності класних керівників, педагогів-організаторів, вчителів фізики, математики, залучає кращих із них до участі у конкурсах професійної майстерності, навчально-методичній роботі та роботі педагогічних майстерень.

 • Вивчає рівень вихованості учнів, стан виховної роботи.

Здійснює організацію і проведення конкурсів "Учень року”, турнірів юних винахідників і раціоналізаторів, юних фізиків, математиків, юних журналістів, конкурсу «Левеня», «Кенгуру».

● Готує і проводить семінари-практикуми для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників (за категоріями), вчителів фізики, математики, слідкує за станом ведення документації з цих заходів. • Опікується роботою загонів ЮІР, команд КВК.

 • Здійснює моніторинги, методичне супроводження навчальної практики.

 • Забезпечує роботу «Школи вчителів - початківців» з фізики, математики, інформатики.

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.

 • Керує роботою школи молодого керівника для заступників директорів з виховної роботи зі стажем від 0 до 3-х років.


Методист районного методичного центру

Соламатіна Людмила Михайлівна

 • Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів географії, економіки, російської та англійської мов, світової літератури, предметів художньо-естетичного циклу, етики, проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, інших конкурсів учнів.

 • Організовує науково-методичне забезпечення проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та викладання спецкурсу «Православна культура Слобожанщини».

 • Для підготовки учнів до конкурсів-захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів створює творчі групи вчителів-предметників, організовує, контролює їх роботу, забезпечує результативність.

 • Координує підготовку і проведення етапів конкурсів-захисту Малої академії наук України.

 • Бере участь у розробці методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо подальшого покращання викладання предметів у навчальних закладах (спільно з керівниками РМО) в межах своєї компетенції.

 • Вивчає рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання, контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для опанування останніх, надаючи консультативну допомогу вчителям географії, економіки, російської та англійської мов, світової літератури, предметів художньо-естетичного циклу, етики.

 • Разом зі спеціалістами районного управління освіти та методистами РМЦ вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результати та ефективність професійної діяльності вчителів географії, економіки, російської та англійської мов, світової літератури, предметів художньо-естетичного циклу, етики, залучає кращих із них до участі у конкурсах професійної майстерності, у навчально-методичній роботі, роботі педагогічних майстерень.

 • Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції.

 • Готує семінари-практикуми для вчителів географії, економіки, російської та англійської мов, світової літератури, предметів художньо-естетичного циклу, етики.

 • Організовує роботу «Школи вчителів – початківців та вчителів зі стажем роботи від 0 до 3-х років» ( з географії, економіки, російської та англійської мов, світової літератури, предметів художньо-естетичного циклу, етики).

 • Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної культури власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка