План роботи віньковецького навчально-виховного комплексу у складі середньої загальноосвітньої школиСторінка3/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Вересень

 • Координація планів роботи шкільної бібліотеки, класних керівників з відповідними розділами річного плану.

 • Про наявність документів, що підтверджують подальше навчання випускників 9 та 11 класів.

 • Про виконання державних документів з питань організації навчання дітей сиріт.

 • Про підсумки оздоровчої компанії під час літніх канікул.

 • Про стан забезпечення навчальними програмами та підручниками загальноосвітніх класів та класів гімназії .

 • Про організацію роботи учнівського самоврядування.

 • Комплектування груп продовженого дня для учнів початкових класів.

 • Робота педагогічного колективу навчального закладу по створенню умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки визначених в Концепції профільного навчання в старшій школі.

 • Комплектування груп продовженого дня для учнів початкових класів.

Жовтень

 • Про проведення санітарних п’ятниць учнями та обслуговуючим персоналом.

 • Облік та збереження матеріальних цінностей, підготовка до інвентаризації.

 • Про підготовку шкільних приміщень до осінньо-зимового періоду.

 • Про організацію підписки газет та журналів на 2013 рік.

 • Про організацію та проведення осінніх канікул.

 • Робота педагогічного колективу навчально-виховного комплексу по запобіганню травматизму та нещасних випадків серед учнівської молоді визначених в Законах України „Про охорону дитинства”, „Про охорону праці”.


Листопад

 • Робота педагогічного колективу навчального закладу по реалізації стратегічних завдань Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

 • Робота педагогічного колективу навчально-виховного комплексу по реалізації завдань Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

 • Про виконання правил внутрішнього розпорядку педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом навчально-виховного комплексу.

 • Про проведення директорських контрольних робіт у загальноосвітніх класах та класах гімназії за перший семестр 2012-2013 навчального року.

Грудень

 • Про організацію роботи з учнями 9-12 класів заочної форми навчання.

 • Про відвідування учнями навчального закладу та їх присутність на перших та останніх уроках.

 • Про виконання навчальних планів і програм у першому семестрі 2012 – 2013 навчальному році.

 • Про організацію та проведення новорічних вечорів та ранків.

 • Про організацію та проведення зимових канікул, профілактику дитячого травматизму під час канікул.

 • Про санітарно-гігієнічний стан навчального закладу.


Січень

- Організація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань за І-й семестр.

 • Про підсумки роботи педколективу за перший семестр 2012-2013 навчального року.

 • Про рівень вихованості учнів VІІ – ХІ класів.

 • Про роботу шкільних методичних об’єднань.

 • Про стан роботи щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

 • Про хід курсової перепідготовки педагогічних працівників.


Лютий

 • Стан організації позакласної роботи з фізкультури.

 • Про стан ведення шкільної документації.

 • Про роботу над проектом плану на наступний навчальний рік.

 • Стан навчально-матеріальної бази навчальних майстерень по дереву і металу.

 • Стан дотримання температурного режиму в навчальних приміщеннях школи.

 • Про стан індивідуального навчання з учнями.

 • Про проведення ЗНО – 2013.

 • Про хід виконання педагогічним колективом навчально-виховного комплексу заходів по реалізації Цільової комплексної програми „Фізичне виховання – здоров’я нації.”


Березень

 • Робота із учнями схильними до правопорушень та дітьми, що потребують особливого контролю.

 • Про підготовку та ремонт необхідних знарядь праці для навчально-дослідних ділянок.

 • Про роботу харчоблоку та організація гарячого харчування.

 • Про систему роботи з контролю відвідування учнями навчальних занять.

 • Про стан профорієнтаційної роботи у випускних класах.

 • Про стан підготовки учнів 5-ти річного віку до навчання у першому класі.

 • Про організацію та проведення весняних канікул.

 • Робота педагогічного колективу навчально-виховного комплексу по виконанню наказу Міністерства освіти і науки України №148 від 27.02.02. „Про підвищення рівня профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин”.


Квітень

 • Про підготовку до державної підсумкової атестації випускників навчально-виховного комплексу.

 • Про роботу гуртків та факультативів, результативність додаткових занять з навчальних предметів.

 • Про визначення класних керівників 5-х та 10-х класів на 2013–2014 навчальний рік.

 • Про підготовку та проведення ремонту шкільних приміщень.

 • Про роботу шкільної психологічної служби.

 • Про роботу з батьками у 2012–2013 навчальному році і завдання на 2013-2014 навчальний рік.


травень

 • Про створення апеляційних комісій з навчальних предметів.

 • Про виконання навчальних планів та програм за другий семестр 2012-2013 навчального року.

 • Про навчальну практику учнів 5-8,10 класів.

 • Про організацію випускного вечора для випускників навчально-виховного комплексу.

 • Про результати підсумкових директорських контрольних робіт.


Червень – ЛИПЕНЬ

 • Про дотримання правил з техніки безпеки під час проведення ремонту шкільних приміщень.

 • Про виконання обов’язків директора навчального закладу на період літньої відпустки.

 • Про проходження медичного огляду педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом навчального закладу.

Поточні нагальні питання організації діяльності навчального закладу розв’язуються під час оперативних нарад директора з членами адміністрації та педагогічним колективом навчального закладу.

Всі питання роботи навчального закладу розроблені по розділах на 10 днів, що дає змогу в процесі роботи вносити необхідні корективи та доповнення.

Всі розділи річного плану знаходять своє логічне завершення через п’ятий розділ у таких управлінських рішеннях:

- слухається на засіданнях педагогічної ради, на нараді при директорі, на засіданні методоб’єднань вчителів-предметників;

- оформляється наказом по навчальному закладі;

- виробляються рекомендації по усуненню недоліків;

- оформляється досвід роботи тощо.

з 01 по 31 серпня 2012 року

Організаційно-педагогічні заходи


Навчально-методична робота

Виховна робота. Загальношкільні заходи

Керівництво і контроль. Робота з кадрами

1. Провести теоретичні навчання та інструктаж з ОП і ТБ для всіх категорій педагогічних працівників навчального закладу, прийняти заліки.

(Заступник дир. з навчальної роботи)


2. Перевірити підготовку навчального закладу до нового навчального року. Провести атестацію навчальних кабінетів та майстерень на предмет ОП і ТБ.

(заст. дир. з навчальної роботи,

заст. дир. з навч.-метод. роб.)
3. Провести огляд засобів пожежогасіння в навчальних приміщеннях та на території навчального закладу.

(заст. дир. з госп. роботи)


4. Організувати медогляд всіх працівників навчального закладу до 28.08.2012р.

(Директор)


5. Уточнити комплектацію навчального закладу вчителями та учнями.

(Директор)


6. Підготувати спортивні майданчики до занять з фізкультури.

(Вчителі фізкультури)

7. Провести огляд навчальних кабінетів та вирішити питання про оплату за їх завідування.

(Адміністрація НВК).

(Профком).


1.Наказом по навчальному закладу визначити:

- громадського інспектора по охороні праці;

- громадського інспектора по охороні дитинства;

- організатора туристсько-краєзнавчої роботи;

(Директор)
2. Довести до відома педколективу навчально-виховного комплексу наказ про розподіл обов’язків між керівниками навчального закладу.

(Директор)


3. Провести наради при директорі:

- облік дітей шкільного віку в мікрорайоні навчального закладу та залучення кожної дитини до занять;

- підготовка шкільних приміщень до нового навчального року;

- організація чергування по навчальному закладі на перший семестр;

- вивчення з колективом та учнями правил з техніки безпеки і прийняття заліків;

- стан проходження медичного огляду працівниками навчального закладу.


4. Підготовка до першого уроку на тему: «Україна – наш спільний дім».

(Класоводи, класні керівники).1. Аналіз організації літнього оздоровлення школярів, зокрема дітей під опікою, напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.
2. Коригування плану роботи навчально-виховного комплексу на 2012-2013 навчальний рік.
3. Підготовка матеріалів до педради.
4. Підготовка до свята Першого дзвоника, Дня знань.
5. Аналіз працевлаштування випускників 9, 11 класів.

6. Створення банку даних про умови проживання дітей під опікою, напівсиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців, дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, дітей трудових мігрантів.


7. Проведення наради-інструктажу з для класних керівників, керівників гуртків, консультантів органів самоврядування, вихователів ГПД, з питань планування та організації виховної роботи з дітьми.
8. Індивідуальні зустрічі з класними керівниками з питань планування роботи. Узгодження планів.
9. Взяти участь в заходах приурочених 21 річниці Незалежності України.

1. Провести перше засідання педагогічної ради (30 серпня 2012 р.)

- Про роботу педагогічного колективу навчального закладу у 2011-2012 навчальному році і завдання на 2012-2013 навчальний рік з питань розвитку загальної середньої освіти. (Директор)

- Про затвердження навчальних планів загальноосвітніх класів та класів гімназії на 2012-2013 навчальний рік.

(Директор)

- Про затвердження плану роботи Віньковецького навчально-виховного комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та гімназії на 2012-2013 навчальний рік.

(Директор)

- Про організацію індивідуального навчання у 2012-2013 навчальному році.

(Заступник директора з навчальної роботи)

- Про результати медичного огляду учнів навчального закладу.

(Заст. дир. з навчальної роботи)

- Про організацію підвозу учнів до навчального закладу у 2012-2013 навчальному році.

(Заступник директора з виховної роботи)

- Про вибори секретаря педагогічної ради.

(Директор)


2. Провести конкурсний відбір педагогічних кадрів, які проводитимуть заняття у 1-му класі гімназії.

(Директор)


3. Завершити формування 1-х та 6-х класів гімназії і наказом по навчальному закладу затвердити список учнів на 2012-2013 навчальний рік.

(Заст. дир. з навчальної роботи)
З 01 по 09 вересня 2012 року

Організаційно-педагогічні заходи


Навчально-методична робота

Виховна робота. Загальношкільні заходи

Керівництво і контроль. Робота з кадрами

1. Сформувати загони ЮІР, ДМ, ЮДП та санпости і організувати їх роботу згідно положень.

(Заст. дир. з виховної роботи)


2.Завершити проходження медогляду учнями навчального закладу. Сформувати відповідні групи здоров’я з числа хворих дітей.

(Класоводи, класні керівники)


3. Направити дітей, що мають вади у фізичному та розумовому розвитку на обстеження медико-педагогічною комісією.

(Заст. дир. з навчальної роботи)


4. Провести профілактичний медогляд учнів 1-11 класів для виявлення в них педикульозу, інфекційних та інших захворювань

(Класоводи, класні керівники)


5. Провести відповідно до нормативних документів МО України інструктажі з ОП і ТБ з учнями 1-11 класів з послідуючою реєстрацією їх в класних журналах.

(Заст. дир. з навчальної роботи,

громад. інспектор з ОП)
6. Провести інструктажі з питань пожежної безпеки з учнями та працівниками навчального закладу з відповідною реєстрацією у спеціальних журналах.

(Заст. дир. з навчальної роботи)1. Координація плану позакласної та позашкільної виховної роботи з планами роботи позашкільних установ, закладів культури та інших організацій.

(Заст. дир. з виховної роботи)


2. Розробити структуру методичної роботи в навчальному закладі (додаток до річного плану).

(Заст. дир. з навч.-методичної роботи)


3. Затвердити календарні плани роботи вчителів та класоводів.

(Директор)

4. Розробити додаток до річного плану з питань організації та проведення військово-патріотичного виховання з учнями навчально-виховного комплексу.

(Заст. дир. з виховної роботи)


5. Інструктивні наради при заступнику директора з навчальної роботи:

- оформлення класних журналів;

- дотримання єдиного мовного режиму;

- планування роботи вчителів-предметників;

- про стан забезпечення навчальними програмами та підручниками загальноосвітніх класів та класів гімназії.

6. Провести уроки присвячені Дню фізичної культури і спорту в Україні „Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя”

(Вчителі фізичної культури)


Тиждень безпеки руху і попередження дитячого травматизму

1. Організувати і провести:

- День знань. Свято першого дзвоника. Перший урок.
2. Покласні виховні заходи з питань охорони здоров’я та життя дітей:

- бесіди біля куточка „Безпека життєдіяльності”;

- розігрування ситуацій „Сам удома”, „Увага! Небезпека!”.

- заняття кінолекторію по правилах безпеки дорожнього руху;

- ознайомлення учнів навчального закладу з правилами евакуації;

- години спілкування „День фізичної культури і спорту”;

- покласні інструктажі з правил дорожнього руху, поведінка на воді, поводження з електроприладами, газом;

- години спілкування: „Безпека життя”, „Дії учнів у надзвичайних ситуаціях”.


3. Зустрічі з лікарями, працівниками дорожньо-патрульної служби, інспектором КМСД з питань профілактики травматизму.
4. Вечір-проект „Ми юні Віньківчани” (7-8 класи).
5. Випуск стінгазети „Увага, будь обережним!”, „Абетка пішохода”.

1. Видати накази по навчальному закладу:

- про призначення відповідальних осіб: за охорону праці, пожежну безпеку, за електрогосподарство, організацію проведення масових заходів, походів, змагань, виконання програм з основ безпеки життєдіяльності;

- про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- про оновлення списочного складу учнівських постів всеобучу;

- про організацію харчування учнів 1-11 кл., призначення відповідального за цю роботу;

- про організацію і проведення занять з предмету „Захист Вітчизни” 2012-2013 н.р.;

- про організацію методичної роботи у 2012-2013 н. р.
2. Провести загальношкільну конференцію на якій:

- обговорити питання пов’язані з попередженням нещасних випадків на дорогах, в школі та в побуті;

- обрати новий склад:

а) ради навчального закладу;

б) піклувальної ради;

в) батьківського комітету.

(Директор)
3. З числа працівників навчального закладу визначити відповідальних осіб за перевезення дітей за маршрутами: ,,Подолянське-Віньківці”, ,,Карижин -Віньківці”, „Віньківці (Березина)- школа”

(Заст. дир. з виховної роботи)З 10 по 23 вересня 2012 року

Організаційно-педагогічні заходи


Навчально-методична робота

Виховна робота. Загальношкільні заходи

Керівництво і контроль. Робота з кадрами

1. Проаналізувати роботу на пришкільних навчально-дослідних ділянках. Скласти акти про вирощену продукцію та її подальше використання для харчування учнів навчального закладу.

(Заст. дир. з госп. роботи)


2. Підготовка пропозицій до проекту кошторису на наступний рік.

(Директор)


3. Перевірити якість перекриття основних навчальних приміщень школи.

(Заст. дир. з госп. роб.)


4. Вирішити питання про встановлення теплового лічильника для приміщень шкільних майстерень по дереву та металу.

(Заст. дир. з госп. роб.)


5. Вивчити питання соціального захисту дітей. Укладання соціального паспорту учнів навчального закладу.

(Заст. дир. з виховної роботи,

класні керівники)


1. У погоджені з профкомом, відділом освіти видати наказ по навчальному закладу про створення атестаційної комісії, що проводитиме атестацію педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році.

(Директор)


2. Уточнити з методичним кабінетом відділу освіти кандидатури вчителів, що очолюють районні методичні об’єднання.

(Заст. дир. з навч.-методичної роботи)


3. Скласти списки здібних та обдарованих дітей з навчальних предметів.

(Заст. дир. з навч.-методичної роботи)


4. За встановленою формою скласти списки вчителів навчального закладу.

(Діловод)


5. Надати необхідну методичну допомогу молодим вчителям навчального закладу. Призначити керівників стажування.

(Заст. дир. з навч.-методичної роботи)


6. Організувати участь школярів у проведені санітарних днів, закріпити за класними колективами ділянки шкільної території.

(Заст. дир. з виховної роботи)

Декада художньо-естетичного виховання

1. Організувати і провести:

- ранок-розвагу „Свято квітів” (1-2 кл);

- гру-подорож „Вже брами літа замикає осінь” (3-4 кл );

- виставка робіт „Щедрі дари осені” (5-6 кл);

- конкурс творчих робіт „Природа і фантазія” (7-8 кл);

- вечір-спектакль „Вальс квітів” (9-11 кл);- конкурс на кращий класний куточок;

- фотоколаж покласних міні-портретів „Знайомтесь – це ми!” (1-11 кл).

2. Класним керівникам провести цикл профілактичних бесід з учнями:

- попередження дитячого травматизму „Дорога. Діти. Автомобіль.”

- правила поведінки в громадських місцях, полі, лісі, біля водоймищ під час канікул;

- протипожежна безпека, користування газом „Ти сам удома”;

- „Обережно! Незнайомий вибухонебезпечний предмет”;

- „Обережно! Петарди – загроза життю!”;

- „Увага! Обірваний провід!”;

- профілактика правопорушень, бродяжництва, жебрацтва;

- профілактика негативних явищ серед учнів (наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, тютюнокуріння).

3. Забезпечити участь учнів навчального закладу у Дні відкритих дверей в позашкільних закладах.

4. Обстежити умови проживання сімей зі складними життєвими обставинами, сімей дітей з девіантною поведінкою.

5. Скласти акти-обстежень житлово-побутових умов сімей, в яких проживають діти під опікою.6.

6. Провести вибори президента Спілки Товариств Учнівського Самоврядування та звітно-виборчих покласних зборів.

7. Презентація дитячо-юнацьких об’єднань, шкільних клубів, гуртків за інтересами.

8. Надати допомогу в плануванні роботи органам учнівського самоврядування.
1. Створити шкільне методичне об’єднання класних керівників, в основу роботи якого покласти створення умов для самовираження учнів в усіх видах діяльності та оволодіння основами здорового способу життя.

(Заст. дир. з виховної роботи)


2. Спланувати роботу шкільного психолого-педагогічного семінару на 2012-2013 навчальний рік.

(Психолог навчального закладу)

3. Організувати роботу школи молодого вчителя.

(Заст. дир. з навч.-методичної роботи)


4. На нарадах при директорі розглянути питання:

- про виконання державних документів з питань організації навчання дітей сиріт;

- про наявність документів, що підтверджують подальше навчання випускників 9 та 11 кл.;

- про стан забезпечення навчальними програмами та підручниками загальноосвітніх класів та класів гімназії.


5. Перевірити стан планування шкільних методичних об’єднань:

- української мови та літератури;

- математики, фізики, інформатики;

- історії і правознавства;

- біології, хімії, географії;

- світової літератури та рос. мови;

- фізкультури та здоров’я;

- вчителів початкових класів;

- класних керівників;

- іноземної мови;

- художньо естетичного циклу.

(Заст. дир. з навч.- методичної роботи)

6. Вивчити рівень психологічного розвитку та готовності до школи першокласників.

(Психолог навчального закладу)


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка