План роботи загальноосвітньої школи І ііі ступенів №4 М. Вознесенська вступСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО
РАДА ШКОЛИ
(Протокол №1

Від 30.08.2010 року)


О.А. ВолошинаПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І – ІІІ СТУПЕНІВ №4
М. Вознесенська

ВСТУП


Початок ХХІ століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, здатного не лише дати адекватну оцінку неоднозначним процесам, але й зазирнути у майбутнє. Тому, враховуючи вимоги сьогодення ,визначені в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, наш педагогічний колектив ставить за мету працювати по забезпеченню особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного вихованця школи, виховувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це визначення не лише мети, а й стратегії наших дій на шляху модернізації сучасної освіти.

Школа щороку повністю забезпечується педагогічними кадрами. Комплектація здійснюється відповідно їхньої освіти.

Навчально-виховний процес в нашій школі забезпечують 33 педагогічних працівника, з них основних – 32чол. Про якісний склад основних педпрацівників школи говорять такі цифри:

- Вищу освіту вже мають- 30чол.,(успішно закінчили у червні Миколаївський державний університет подружжя Мікосіянчиків, психолог Присяжнюк Є.С.), бакалавр -1;

- по кваліфікаційним категорія

Вищу категорію мають –10вч., (34%)

1категорію -11вч.(37%)

2 категорію -4 вч. (13%)

Спеціалістів - 4 (13%)

Відповідає займ.посаді-1(3%)Педагогічні звання

звання «Старший вчитель» по результатам атестацій присвоєно - 6 вчителям (20%)

Важливу роль у становленні колективу відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.. 34). Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310, та зміні доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.12.88 № 419.

Робота атестаційної комісії відбувається за принципами безконфліктності, відкритості.

В школі створена певна система атестації педкадрів :

- вивчення рівня професіоналізму здійснюється на основі відвідування уроків, позакласних заходів, моніторингових досліджень;

- проводяться звіти атестуючи перед колективом;

- під час визначення педагогічної категорії враховується професійний, методичний рівень викладача, результативність його діяльності.

З метою підвищення педагогічної майстерності, атестуючи вчителі приймають участь у роботі творчих груп, школи педмайстерності, методичних об’єднаннях, займаються самоосвітою, відвідують уроки та позакласні заходи у товаришів тощо.

Всі члени педагогічного колективу проходять курсову перепідготовку, що дозволяє не тільки досягти взаємодії підвищення кваліфікації з вимогами навчально-виховного процесу і колективними потребами педагогів, а й орієнтуватись на рівень особистості творчої активності кожного педагога. Педпрацівники діляться набутими на курсах значеннями перед товаришами на заняттях школи педмайстерності, методоб’єднаннях.

Відповідно до наказу Управління освіти №117 від 25,02,2010р. «Про затвердження міської програми продовження дослідно-експериментальної роботи на 2009-2011р.р.в рамках Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективного використання ІКТ в навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього « на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста» ,організовано навчання педпрацівників вчителями, які пройшли відповідні курси при миколаївському інституті післядипломної педагогічної о Нагальні завдання сьогодення – формувати такий корпус педагогічних працівники, які були б не тільки компетентними і професіонально підготовленими фахівцями, але й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп»ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного фахового вдосконалення і підвищення культурно – інтелектуального рівня. Тому діяльність методичної служби школи спрямована на формування сучасного педагогічного мислення.

Мета та завдання колективу були обумовлені проблемною темою школи «Формування життєвої компетенції особистості».

Учителі беруть участь у роботі міських семінарів, творчих груп, методичної ради школи. Вчителі школи приймали участь не тільки в міському конкурсі «Учитель року», в усіх обласних і міських конкурсах, які проводились Управлінням освіти.

Слід зазначити активну участь у різноманітних заходах молодих вчителів Бобрової АС., Мікосіянчик Т.М. та Г.Г. ,Мельниченко ТС.; саме молоді вчителі Боброва АС, Барташук ІМ, МельниченкоТС представляли наш колектив на міському конкурсі «Вчитель року»;Але нашій перспективній молоді слід більше уваги приділити вдосконаленню своєї методичної майстерності;3адача кожного вчителя- працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.Під час проведення засідань МО та занять школи педмайстерності ,педради використовується інтерактивні форми роботи. В кінці навчального року проведено діагностичне анкетування з метою визначення утруднень вчителів у роботі. Результати проведеної роботи враховуються при плануванні роботи на наступний навчальний рік.

Адміністрації школи спільно з керівниками всіх методичних формувань в слід:


 • більш ефективно розвивати співробітництво всіх учасників навчально – виховного процесу;

 • спрямувати роботу педпрацвників на підвищення рівня навчальних досягнень учнів через вміле запровадження в роботу інноваційних технологій;

 • продовжити роботу по створенню електронного банку ППД;

 • спрямувати діяльність педпрацівників на створення авторських програм для організації роботи факультативних, гурткових занять;

 • продовжити створення бази моніторингових досліджень щодо якості НВП.

3адача кожного вчителя- працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.
Команда вчителів цілком забезпечує навчально-виховний процес у своїй педагогічній одиниці, що дає смогу зменшити бар»ери між різними предметами. Відвідані уроки показують, що більшість вчителів:

 • Використовують різноманітні форм і методів організації роботи учнів, що дозволяє розкрити зміст їхньої суб’єктивного досвіду щодо запропонованої теми;

 • Створюють атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 • Стимулюють учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без остраху помилитися, одержати неправильну відповідь;

 • При завданні додому називають не тільки зміст і обсяг завдання, але й дають докладні рекомендації, що до раціональної організації навчальної роботи, що забезпечують виконання домашнього завдання

 • працюють над створенням педагогічних ситуацій спілкування, що дозволяють кожному учневі незалежно від його готовності до уроку, проявляти ініціативу, самостійну, вибірковість до способів роботі;

 • наприкінці уроку обговорюють з дітьми не тільки те, «про що ми довідались», але й , що сподобалось (не сподобалось) і чому, що б хотілося б виконати ще раз, а що зробити по іншому;

 • При опитуванні (при оцінюванні), на уроці аналізують не тільки правильність (неправильність) відповіді, але і її самостійність, оригінальність, прагнення учнів шукати і знаходити різноманітні способі виконання завдань.

Нові підходи до організації освіти в старшій школі свідчать про те, що вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, задоволення інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно зорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

З 2003-2004 н.р. учні 10-11-х класів здійснювали профільне навчання :відповідно до освітніх потреб старшокласників організовувався фізико-математичний, природничий профілі, а з 2007-2008 н.р., враховуючи запити учнів, наявність комп’ютерного класу, організовано інформаційно-технологічний профіль навчання учнів 10,11-х класів, з метою допрофільної освіти учні початкової школи оволодівають комп’ютерною грамотністю по програмі «Сходинки», в 7-9-х класах здійснюються до профільне вивчення інформатики через впровадження факультативу « Курс споживача»

Інформаційні технології стали невід»ємною частиною життя сучасної людини. Технологія в перекладі з грецької означає «мистецтво, майстерність, уміння» . Комп»ютерні технологій істотно впливають на форми й методи навчання,роблять процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Випускники школи вдячні школі за отримані знання та вміння з предмету, що значно полегшує їх навчання у вищих навчальних закладах, ряд випускників школи обрали свою професію , яка тісно пов»язана з інформаційними технологіями.

Школа забезпечує виконання законодавства України щодо надання гарантованого права на освіту, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, функціонування української мови.

Облік дітей мікрорайону проводиться двічі на рік, як і обумовлено нормативними документами (серпень, травень, червень) за наказами відділу освіти, крім того в січні місяці вчителі відвідують сім’ї майбутніх першокласників з метою роз’яснення Закону України « Про освіту» та для запрошення на заняття в «Школу майбутнього першокласника».

За даними обліку останніх 6 років кількість дітей в мікрорайоні зменшується. Зазвичай, частина дітей навчається не за місцем проживання Школа проаналізувала причини цього явища і встановила, що відправляють в інші школи міста своїх дітей батьки, яким за місцем роботи це більш зручніше..

З метою збереження контингенту учнів підтримується тісний зв’язок з дошкільним навчальними закладами № 10, 15, які розташовані в мікрорайоні школи. Складено план спільної діяльності вихователів ДНЗ №10 та вчителів школи по забезпеченню наступності. Для налагодження тісного контакту з дошкільною установою заплановано взаємо відвідування занять, сумісні заходи та виставки, шефська допомога, участь у підсумковому моніторингу дошкільнят вчителями та спостереження адаптаційного

періоду в школі вихователями. Така робота стабільна і вона дає позитивні результати. Всі ключові урочистості в школі відвідують вихованці дитячого садку, вчителі школи приймають участь у випускному святі дитсадочка. На 01 вересня 2009 року в школі укомплектовано 15 класів і за парти сіло 373 учня; за рік прибуло 10школярів , а вибуло-8; станом на 31 травня у нас нараховується 375 учнів 1-11-х класів ; працює дві групи ГПД в кількості 60 учнів.

З метою створення умов для одержання середньої освіти враховуються індивідуальні можливості та інтереси школярів.


 • При комплектуванні класів;

 • здійснюється поділ учнів на групи для вивчення англійської мови, праці, інформатики згідно чинного законодавства;

 • враховуються побажання учнів при зарахуванні до класу, до групи при поділі класів;

 • для 4-ххворих учнів організоване індивідуальне навчання згідно поданих заяв і довідок ЛКК. Їх навчання здійснюється відповідних Законів України та Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 року за № 9/7330 та наказу Міністерства освіти і науки України № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.05.2008 року.

Школа працює за навчальним планом, складеним у відповідності

до Типових навчальних планів, затвердженими наказом МОН України.

При складанні робочих навчальних планів враховуються інтереси, запити та потреби учнів. Так, за бажанням учнів і їх батьків за рахунок варіативної складової:


 • проводяться індивідуальні заняття з української мови, зарубіжної літератури, математики для підготовки до ДПА і ЗНО;

 • викладається російська мова;

 • з метою якісного засвоєння математики , розвитку логічного мислення школярів викладається курс «Логіка» в 1-4-х класах;

 • з метою підготовки до ДПА і ЗНО проводяться факультативні заняття з математики (10,11 кл);

 • у зв’язку із введенням технологічного профілю здійснюється навчання учнів початкової школи за програмою «Сходинки до інформатики» (2-3 кл), «Курс користувача» (7-9 кл); введені спецкурси «Основи інформаційних технологій»

Адміністрація здійснює контроль за виконанням програм, календарно-тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю узагальнюються в наказах, які доводяться до відома педпрацівників.
Результативність НВП свідчить про те, що в учнів слід розвивати інтерес до знань, показувати їх практичну цінність шляхом впровадження особистісно орієнтованої системи навчання. У роботі з обдарованими дітьми вирішувати проблему участі в дослідницькій, проектній роботі під час НВП на уроках, факультативних заняттях, секціях МАН.

В останні роки стали більше уваги приділяти здійсненню постійної позакласної роботи з предметів, не обмежуватись лише предметними тижнями.

З метою об’єктивної оцінки роботи вчителів під час атестації та в між атестаційний період, для здійснення моніторингу методичних утруднень вчителів за результатами навченості учнів дітей в школі системно проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів по кожному вчителю.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на формування особистості - громадянина України, який підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях. Тому проблемним виховним питанням школи є «Формування соціально компетентної особистості».

Питання виховної роботи виносилися на розгляд педагогічної ради «Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості», нарадах при директорі. Класні керівники, вихователі мали можливість обговорити актуальні питання та проблеми виховного процесу, поглибити знання із методики використання сучасних інтерактивних форм організації виховного процесу на засіданнях методичного об»єднання класних керівників. Відповідно до річного плану роботи школи здійснюється реалізація Концепції національного виховання учнівської молоді. Стало традицією проведення тижня державних символів України, під час якого учні знайомляться з Конституцією України, правами та обов»язками громадян України, державною символікою. Учениця 9-а класу Римар Юлія стала призером міського конкурсу «Реалізація конституційних прав і свобод людини в нашій державі». Серед учнів 5-11 класів був проведений конкурс «Гімн, емблема, прапор школи». В результаті колективної роботи затверджено «Положення про шкільну символіку», виготовлені емблема та прапор, записаний Гімн школи. Стало традиційним проведення свята вручення паспортів, яке на високому рівні провела класний керівник 10 класу Буковська А.В. Школярі - активні учасники міського етапу Всеукраїнської туристсько – краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Пізнай свою країну» (звіт 1 грудня 2010 року), в ході експедиції діти залучилися до вивчення історії рідного краю та довкілля, етнографічних, історичних об»єктів і явищ соціального життя, проведення краєзнавчих досліджень: «Козацькому роду нема переводу», «Із батьківської криниці», «З попелу забуття», «Живи і возрадуйся, роде наш красний», «Нашого цвіту по всьому світу» тощо.

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи в школі – військово-патріотичне виховання. Приймаючи участь в міських етапах акцій «Пам»ятними місцями Миколаївщини», «Пам»ятати. Відродити. Зберегти», «Відлуння героїчних літ», учні

Протягом навчального року активізувалася волонтерська робота. Проведені уроки Доброти «Дивіться на нас, як на рівних!», під час операції «Милосердя» 14 дітям-інвалідам мікрорайону вручені продовольчі подарунки (фрукти, солодощі, іграшки). В ході операції «Від серця до серця» зібрано 1034 грн. 25 коп. на лікування учениці ЗОШ № 10. Учні-інваліди Суковатий В., Здихальський В., Мельниченко М. прийняли участь у міському конкурсі «Повір у себе, і в тебе повірять інші», всі отримали нагороди центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді. Суковатий Валерій став переможцем цього конкурсу і отримав путівку в табір «Артек».

Протягом навчального року шкільний парламент провів конкурс «Учень року», який дозволив виявити кращих учнів 4-10 класів.

Велику організаторську роботу з екологічного виховання проводить екологічна організація «Калинонька» (кер.Боброва А.С.) та лісництво «Дубок» (кер. Буковська А.В.). Під час операції «Посади дерево» щороку висаджуються дерева, збираються каштани. Під час місячників екологічного виховання (жовтень, квітень) проведені заходи з питань охорони навколишнього середовища: виступ агітбригади лісництва «Дубок», конкурс квітів «Щедрість рідної землі», екологічні вікторини, гра «Екологічний експрес» (7 класи), участь в міській науково-практичній екологічній конференції тощо. Здійснені екологічні походи в «Рацинську дачу», Акторський каньйон, по долині річки Південний Буг тощо. Екологи прийняли участь в міських та обласних конкурсах «Плекаємо сад», «Галерея квітів», «Птах року» тощо. Лісництво «Дубок» зайняло І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Ліси для нащадків». Юні лісівники прийняли участь у Всеукраїнській акції «Збудуємо годівничку для птахів – друзів лісу».

Педколектив школи приділяє увагу питанням правової освіти та виховання учнів. Так, на нарадах при директорі, МО класних керівників розглядалися такі питання: «Аналіз стану відвідування учнями школи», «Стан правовиховної роботи», «Сучасні підходи до профілактичної роботи з учнями девіантної поведінки» тощо. На обліку дітей девіантної поведінки знаходиться 14 чоловік. З них 3 учні (Маламан Д., Федоляк А., Федоляк С.) стоять на обліку в кримінальній міліції. Дві сім»ї стоїть на обліку неблагонадійних сімей (сім»ї Маламана Д., Марченко О.). В школі створена система профілактичної роботи з превентивного виховання: щоденно ведеться контроль за відвідуванням школи, систематично працює шкільна рада профілактики правопорушень (заслухано 26 учнів та їх батьків, прийняті конкретні рішення). Формування правових знань школи здійснюється на уроках правознавства, класних годинах «Наші права і обов»язки», «Силовий захист прав людини. Чи має він право на існування?», «Кара і злочин» тощо. Систематично проводяться зустрічі з працівниками дитячої кримінальної міліції. Цікаво пройшов конкурс серед команд 9-х класів «Засідання детективного агентства», на якому вони продемонстрували знання з правознавства, вміння логічно мислити, аналізувати ситуацію, робити висновки.

В школі розроблені і затверджені заходи по формуванню здорового способу життя учнівської молоді. Під час проведення Днів здоров»я, класних годин постійно обговорюються питання щодо формування здорового способу життя, організовані зустрічі підлітків з лікарями ЦРЛ, волонтерами організації «Шторм» «Молодь України – за здорові звички». Для класних керівників, класоводів був проведений семінар-тренінг «СНІД – загроза людству». Школа вже 5 років є учасницею освітньої програми «Про тебе» для дівчат-підлітків (7 класи), започаткованої міністерством Охорони Здоров»я України та компанією «Проктер енд Гембл» в рамках Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації». Учні школи – активні учасники міського фестивалю «Молодь обирає здоров»я!» (виступ агітбригади, конкурс плакатів «Головне в іміджі – це здоров»я», «Молодь за майбутнє без СНІДу»).

Спортсмени школи приймають участь в міських змаганнях . Але слід зазначити, що трапляються випадки паління, вживання алкогольних напоїв серед старшокласників. Тому класним керівникам, класоводам необхідно посилити індивідуальну роботу з цими дітьми та їх батьками. Психологу школи ширше впроваджувати в навчально-виховний процес програми «Діалог», «Рівний-рівному».

Педагогічний колектив школи запроваджує систему виховної роботи, в основі якої – формування творчої особистості. Найважливішим є створення таких умов, за яких кожен вихованець має змогу виявити та розвивати свої творчі здібності й таланти. Протягом року школярі брали участь у різних видах творчої діяльності: конкурсах малюнків, плакатів, газет, літературних творів, концертах тощо.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», нормативних документів з цього питання в школі проводиться планомірна робота по охороні дитинства.

Щороку у вересні в школі проходить місячник з охорони дитинства. Класні керівники разом з членами батьківських комітетів проводять рейди з обстеження сімей учнів за місцем проживання, складаються акти, оформляються соціальні паспорти класів, дані яких узагальнюються в соціальний паспорт школи.

Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, звільнені від плати за харчування.

Регулярно отримують грошову допомогу із фонду всеобучу. Всі діти зазначеної категорії, проходять плановий медогляд, в результаті якого не виявлено особливих відхилень у стані здоров’я дітей.

Класні керівники постійно надають консультативну допомогу опікунам щодо організацій навчання і виховання дітей. Щороку опікуни мають нагоду зустрітися з адміністрацією, вчителями школи, представниками служби у справах дітей. Звітують про матеріальний стан та взаємовідносини в сім’ї.

На шкільному обліку стоїть 2 неблагонадійні сім’ї. Батьки вживають алкогольні напої, не займаються вихованням дітей.

Сім»ї Марченко, Сокуренко неодноразово заслуховувались на шкільній раді профілактики правопорушень, на засіданнях координаційної ради служби у справах дитини при Вознесенській міській раді. Ці сім’ї перебувають на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді.

Забезпечено обов’язкове гаряче харчування для дітей пільгових категорій, учнів 1-4 класів та за власні кошти для усіх учнів.

Забезпечено оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільному оздоровчому таборі. Так, було оздоровлено у 2005 році – 201 дитина, 2006 році – 40 дітей, 2007 році – 77 чоловік, 2008 році – 68 дітей, 2009 році – 39 дітей, 2010 році – 67 чол.

Класні керівники залучають учнів, зазначених категорій, до участі у предметних шкільних гуртках, позакласних заходах.

На початку року проводиться антропометрія учнів, перевірка гостроти зору, розподіл учнів по фізичним групам. Також складаються листи здоров’я. проводиться кольорове маркування парт. Обов’язково після кожних канікул учні перевіряються на педикульоз та коросту з передачею даних в СЕС. На початку кожного навчального року школа виділяє кошти на придбання ліків та перев’язочного матеріалу. Здійснюється режим вологого прибирання школи. При спалахах інфекційних захворювань прибирання проводиться з дезрозчинами. З учнями проводиться сан просвітницька робота та випускаються санбюлетні. Учні, які зараховані до першого класу та діти, які перейшли до середньої школи, діти-сироти та учні 13 років проходять медогляд. За наказом Міністерства охорони здоров’я України № 280 від 23 липня 2002 року всі робітники школи проходять медогляд один раз на рік.

В їдальні обіди готуються за основою циклічного меню. Ведеться бракеражний журнал згідно якого записується меню. Також ведеться журнал здоров’я працюючих в їдальні. Посуд миється обов’язково з миючими та дезинфікуючими розчинами також проводиться й прибирання.

Згідно нормативних вимог та рекомендацій щодо організації медичного обслуговування, ведеться відповідна документація.

Шкільна бібліотека загальноосвітньої школи обслуговує 455 читачів . Кількість відвідувань 3625.

Книжковий фонд без підручників складає – 14900 одиниць.

Фонд підручників – 8319.

Бібліотекар своїм першочерговим завданням вважає виховання в учнів любові до книги, формування читацьких смаків, культури читання, сприяння творчому розвитку навчально-виховного процесу в школі, максимальне задоволення інформаційних потреб учнівського та педагогічного колективів, використанні нетрадиційних форм роботи з книгою.

Навчання – головна праця учня. Навчати дітей учитися захоплено – завдання, яке спільно зі школою вирішує бібліотека. Маємо 100% забезпечення основними підручниками.

Навчальні програми вимагають від учнів різнобічних знань, великої ерудиції, знайомства з широким колом літератури, вміння робити узагальнення і висновки. Виконати ці вимоги може учень, який звертається до додаткової літератури.

. Пропагується література шляхом оформлення тематичних виставок, індивідуальних бесід з учнями, бібліотечних уроків, проведення масових заходів.

З вчителями-предметниками бібліотекар підтримує тісний зв’язок: готуються вікторини, кросворди, бібліографічні огляди, бесіди.

Пропаганда літератури письменників рідного краю займає чільне місце в роботі бібліотеки і вчителів рідної мови та літератури.

Дієвою формою роботи з читачами у формуванні творчих здібностей є бібліотечні уроки

Бібліотекар постійно піклується про поповнення книжкового фонду та його очищення від застарілої та зношення літератури.

Основним джерелом поповнення книжкового фонду є державне централізоване забезпечення учбових закладів книги. В основному це підручники. Крім того, проводиться акція «Подаруй книгу бібліотеці» . З метою збереження фонду при бібліотеці працює «Книжчина лікарня», де діти ремонтують книги.

Будівлі школи знаходяться в задовільному стані. Вперше капітальний ремонт було проведено в 1981 році в зв’язку з повінню, під час якої перший поверх школи був підтоплений. Була проведена заміна підлоги на першому поверсі в центральному корпусі (в кабінетах і в коридорі), замінена підлога в спортивному залі, замінена система опалення по школі, виконано ремонт фасаду.

Кожен вчитель має своє робоче місце – кабінет, який облаштовує з власного бажання, створюючи зручну систему для якісної результативної роботи.

Всі навчальні кабінети, майстерні, бібліотека, спортзал, спортмайданчик, їдальня відповідають санітарно-гігієнічним нормам, є акти готовності школи до роботи в новому навчальному році.

З метою збереження приміщень щороку проводиться поточний ремонт школи за рахунок позабюджетних коштів.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2010 – 2015 роки

 1. Забезпечення учням рівного і справедливого доступу до якісної освіти; запровадження незалежного зовнішнього оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створенні системи дистанційного навчання;

 3. Розширити внутрішкільної комп’ютерної інфраструктури створення широкого та якісного наповнення Інтернет-ресурсів;

 4. Забезпечити організований перехід учнів 7 класу на новий зміст, структуру і 12 річний термін навчання, реалізацію принципів гуманізації, демократизації, спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня;

 5. Створити умови для переходу старшої 12-річної школи на профільне навчання;

 6. Використати осучаснених навчальних програм;

 7. Продовжити формування інноваційного освітнього середовища;

 8. Продовжити підтримку обдарованої учнівської молоді, створити систему роботи з творчими дітьми, починаючи від довкілля;

 9. Удосконалювати систему компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу як обов’язкового елементу якості освіти;

 10. Тримати на постійному контролі стан здоров’я дітей, забезпечити якісне впровадження навчального предмета «Основи здоров’я», сприяти введенню курсів фізкультурно-оздоровчих напрямків за рахунок шкільного компоненту на основі життєвих навичок, збільшити кількість школярів, охоплених спортивно-оздоровчою роботою, забезпечити здоров’язберігаюче середовище у кожному навчальному закладі, культивувати знання про здоров’я;

 11. Поліпшити діяльність навчальних закладів щодо подальшого впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»;

 12. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, партнерство з громадськими організаціями, тісну взаємодію з батьківською громадськістю до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних закладів;

 13. Направити навчальний процес на формування загальнокультурних, громадських, соціальних компетентностей та вміння вчитися;

 14. Продовжити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи, долучивши до цього процесу підприємства, організації, батьків, громадськість.


1. Планова мережа


класи

Кількість дітей

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

40

40

28

33

40

2

43

40

40

28

33

3

29

43

40

40

28

4

30

29

43

40

40

1 - 4

142

152

151

141

141

5

30

30

29

43

40

6

31

30

30

29

43

7

25

31

30

30

29

8

55

25

31

30

30

9

46

55

25

31

30

5 - 9

187

171

145

163

172

10

22

28

22

25

22

11

22

22

28

22

22

10 -11

44

50

50

47

44

1 - 11

373

373

346

351

357


2. Перспективний план працевлаштування випускників 9-х класів


Рік

Кількість

випускни-ків10 клас

денна


10 клас

вечірня


ПТУ

Техніку-ми

Працевлаш-товані

2010-2011

46

22
16

8
2011-2012

55

28
20

7
2012-2013

25

22
2

1
2013-2014

31

22
6

3
2014-2015

30

22
6

2

3. Перспективний план допрофільної підготовки та профільного навчання


Рік

8 – 9 класи

10 – 11 класи

Назва

предмету


Клас,

кількість

дітей


Назва

профілю


Клас,

кількість

дітей


2010-2011

Інформатика


8 –55

9 –46


Інформаційно-технологічний

10 – 22

11 – 22


2011-2012

Інформатика


8 –25

9 – 55


Інформаційно-технологічний

10 – 28

11 – 22


2012-2013

Інформатика


8 – 31

9 – 25


Інформаційно-технологічний

10 – 22

11 – 28


2013-2014

Інформатика


8 – 30

9 – 31


Інформаційно-технологічний

10 – 25

11 – 22


2014-2015

Інформатика


8 – 30

9 - 30


Інформаційно-технологічний

10 – 22

11 - 254. Перспективний план підвищення кваліфікації та атестації


№з/п

ПІБ вчителя

Рік останніх

курсів


Рік

планових


курсів

Рік останньої

атестації

Рік

планової


атестації

1

Потоцький В.М.

2009

2014

2010

2014

2

Лук”янченко Н.А.

2009

2014

2007

2012

3

Кісілюк Г.А.

2007

2009


2011

2007

2012

4

Кольц Л.Л.

2008

2013

2009

2014

5

Букорос О.В.

2006

2007


2011.січень

2010

2015

6

Рясночубенко В.П.

2006

2011.березень

2010

2014

7

Потоцька О.П.

2006

2011,січень

2006

2011

8

Ніколаєнко М.П.

2006

2011.березень

2007

2012

9

Літвінова С.В.

2009
2010

2015

10

Скрипник Л.П.

2007

2010


2012

2008

2012

11

Буковська А.В.

2009

2011,листопад-худ.культура

2010

2015

12

Волошина О.А.

2010

2015

2010

2015

13

Коваленко Л.А.

2008

2013

2008

2012

14

Шевченко І.М.

2009

2014

2009

2014

15

Мельниченко Т.С.

2008

2013

2009

1014

16

Антонюк Т.М.

2010

2015

2005

2010

17

Боброва А.С.

2009,

2010


2011,лютий
2011

18

Мартиненко З.П.

2006

2011,січень,вересень

2008

2012

19

Барташук І.О.

2010

2015
2011

20

Мікосіянчик Т.М.

2010

2015
2015

21

Мікосіянчик Г.Г.
2011,лютий
2015

22

Гнєдкова К.М.

2007

2012

2010

2015

23

Карпова Л.Я.

2007

2012

2007

2012

24

Присяжнюк Є.С.
2011,квітень
2015

25

Стенюхіна В.Л.

2003,

2005


2010

2007

2012

26

Буряк Г.О.

2006

2011,січень

2009

2013

27

Донцова Л.В.

2008

2013

2009

2014

28

Комарницька О.Г.

2008

2013

2006

2011

29

Осадча Т.Я.

2006,2008

20011,січень

2007

2012

30

Гриценко Л.П.

2008

2013

2010

2015

31

Куліш Т.В.

2006

2011,березень

2010

2015

32

Позняк Ю.В.


Декретна відпустка

33

Індієнко Н.О.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка