План роботи загальноосвітньої школи І ііі ступенів №4 М. Вознесенська вступСторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3

8.Робота педколективу над єдиною науково – методичною проблемою
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Підготовчий етап

Травень-серпень 2009 року

з/п


Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Виявлення проблем

анкетування

травень

Заст..директора, керівники МО

2.

Планування роботи школи на навчальний рік

методрада

травень

Директор, заст..директора

3.

Складання плану основних заходів та напрямків діяльності школи з реалізації проблеми

Творча група

червень

Заст..директора

4.

Обговорення результатів досліджень. Визначення завдань напрямків реалізації з проблеми. Затвердження плану роботи над проблемою.

педрада

серпень

Директор

5.

Теоретичне вивчення й обговорення з вчителями окремих питань з визначеної проблеми

МО

серпень

Керівники МО

І етап Теоретичний 2009-2010 н.р.

з/п


Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Вивчення літератури з проблеми складання списку рекомендованої літератури

самоосвіта

Протягом року

Вчителі,

Бібліотекар2.

Вибір тем науково-методичних робіт учителями й вихователями ГПД та напрямків роботи МО

МО

Червень-вересень

Керівники МО

3.

Теоретичне вивчення проблеми:
3.1

Життєва компетентність – потенціал сучасної педагогіки і психології;


3.2.

Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти в умовах НВП

Психологічний педсемінар

листопад
3.3

Дослідницька діяльність учителя як складова професійної компетентності

Методичний практикум

лютий
3.4.

Життєва компетенція як феномен

конференція

Квітень
4.

Рекомендована література із проблеми

методоперативка

Протягом року

Заст.директора

5.

Створення системи роботи педколективу над проблемною темою

методрада

вересень

Заст.директора

6.

Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання. Розробка рекомендацій для вчителів:

- Впровадження інформаційних технологій в НВП;

- Впровадження проблемно-пошукового методу на уроках в початкових класах


Організація роботи творчих груп

Жовтень-травень

Заст.директора

7.

«Шляхи активізації науково-методичної діяльності педагогів»

«Технології формування життєвої компетентності»

(вивчення інноваційних технологій, створення банків навчально-методичного забезпечення викладання предметів з метою підвищення ефективності НВП та методичного забезпечення проблемної теми)


МО- семінар

МО - конференціяЖовтень

Лютий


Керівники МО8.

Виявити ППД з проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Методична декада(відкриті уроки, позакласні заходи, дискусії)

Листопад-квітень

Методична рада

9.

«Кроки до життєвого успіху»

Батьківські збори

січень

Заст..директора з ВР


10.

«Проектування профільної компетентності як засіб самореалізації в соціально значущій діяльності»

педрада

лютий

Заст..директора з НВР


11.

Соціалізація. Процеси соціалізації в системі освіти

Семінар-педрада

Грудень, лютий

Заст..директора з ВР


12.

Підвищення інтересу учнів до поглиблення знань з предмета

Предметні тижні

Протягом року

Керівники МО, заст..директора

ІІ етап


Науково-практичне оволодіння проблемою

(2-3-й рік роботи)з/п


Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

2010-2011 н.р.

1.

Упровадження прогресивних методів навчання та виховання із забезпечення формування життєвої компетентності школярів

Створення банку технологій навчання, виховання,

розвитку


Жовтень-квітень

методрада

2.

Проблеми вдосконалення уроку вчителями школи з метою формування життєвої компетентності школярів

педради

листопад

Заст..директора

3.

«Теорія і практика розвитку життєвої компетентності»

Проблемний психолого-педагогічний семінар

жовтень

Керівники ШПМ

4.

«Формування життєвої компетентності: суть, досвід використання, перспективи»

Практичний семінар

лютий

Керівники ШПМ

5.

«Оновлення системи психологічного забезпечення навчального процесу відповідно до завдань розвитку школи та проблемної теми»

методрада
Заст..директора, психолог

6.

«Розвиток життєвої компетентності засобами нових технологій»

МО

лютий

Керівники МО

7.

«Використання інформаційно-комунікативних технологій»

«Розвиток життєвої компетентності засобами нових технологій»Творчі групи

Протягом року

Заст..директора,

Керівники творчих груп8.

Відкриті уроки, поповнення банку інноваційних технологій

Методичні звіти МО, творчих груп

ІІ семестр

Заст..директора, керівники МО, творчих груп

9.

Майстер-класи з формування життєвої компетентності школярів

Комп’ютерна бібліотечка

Протягом року

Заст..директора

10.

Впровадження ППД

«Вчитель року»

ІІ семестр

Заст..директора, керівники МО

11.

«Як допомогти дитині розкрити себе»

Лекторій для батьків

Протягом року

Заст..директора з ВР, психолог

12.

Підвищення інтересу учнів до поглиблення знань із предмета

Предметні тижні

Протягом року

Керівники МО

13.

Удосконалення структури, типу й форми уроку


методоперативка
Заст..директора

14.

«Про результативність навчально-виховного процесу на основі моніторингу досягнень учнів»

методрада

червень

Заст..директора

15.

Ріст професіонального потенціалу колективу. наставництво

нарада

травень

Заст..директора

16.

Педагогічний моніторинг з проблеми

дослідження

Протягом року

Заст.. директора

2011-2012 н.р.

1.

«Пробільність як важливий фактор в орієнтації наступності навчання»

Педради-ділова гра

листопад

Заст..директора з НВР

2.

Педагогічний моніторинг

дослідження

Протягом року

заст.. директора

3.

«Розвиток ключових компетентностей учнів»

«Інтерактивні технології як засіб розвитку творчої активності молодших школярів»Творчі групи

Протягом року

Заст..директора

4.

Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів

методрада

січень

Голова МР

5.

Удосконалення форм методичної роботи з метою реалізації проблеми»

Методична декада

лютий

Керівники метод ради, творчі групи

6.

Удосконалення педагогічної майстерності з проблеми

Творчі звіти педагогів

лютий

Керівники МО

7.

Шляхи підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу

ШПМ

Семінар


лютий

Заст..директора з НВР

8.

Фестиваль методичних ідей, педагогічних знахідок

методрада

лютий

Заст..директора

9.

Роль педагогічного керівництва самоосвітньою роботою учнів

МО

березень

Керівники МО

ІІІ етап


Узагальнення результатів роботи над проблемною темою

2012-2013 н.р.з/п


Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Позаурочна діяльність як чинник мотивації учнів до життєвого проектування

педрада

листопад

Заст..директора з ВР

2.

Активізація процесу освіти учнів у контексті життєвого проектування

Психолого-педагогічний семінар

І семестр

Заст..директора, психолог

3.

Пропагандистсько-просвітницька діяльність

Видавнича діяльність


Протягом року

методрада

4.

Аналіз стану роботи. Оцінювання та само оцінювання напрацювань учителів. «Роль МО у формуванні життєвої компетентності учнів».»Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо забезпечення умов особистісного розвитку учнів»

МО

ІІ семестр

Керівники МО

5.

Формування мотиваційної сфери та позитивного досвіду як шлях розвитку ключових життєвих компетентностей

конференція

лютий

Заст..директора

6.

Творчі звіти МО

Методичний місячник

лютий

Керівники МО

7.

Робота діагностичної групи

анкетування

березень

Заст..директора психолог

8.

Розробка шляхів корекції та контролю

аналіз

березень

Заст..директора психолог

9.

Декада «Шлях до вдосконалення»

Звіти гуртків, секцій, факультативів

березень

Керівники

10.

Підсумковий соціально-психологічний та педагогічний аналіз впливу професійної компетенції вчителя на формування життєвої компетентності учнів

діагностика

березень

психолог

11.

Звіти творчих груп

презентація

квітень

Керівники творчих груп

12.

Формування життєвої компетенції школярів (досвід використання)

Методичний марафон

квітень

методрада

13.

Про підсумки роботи школи на реалізацію науково-методичної проблеми

педрада

квітень

директор

14.

Опис досвіду роботи з проблемної теми

методрада

Квітень-червень

Голова методради


9. Тематика засідань педагогічних та методичних рад

Рік

Педрада

Метод рада

2010-2011

Проблеми вдосконалення уроку вчителями школи з метою формування життєвої компетентності школяра

Плекаймо обдарованість

Профільність як важливий фактор організації наступності навчання


Оновлення системи психологічного забезпечення навчального процесу відповідно до завдань розвитку школи та проблемної теми

Про результативність НВП на основі моніторингу досягнень учнів.

Науково-методична робота в школі як необхідна умова забезпечення ефективності НВП:

Управління якістю освіти – пріоритетний напрямок діяльності школи

Упровадження прогресивних методів навчання і виховання із забезпеченя формування життєвої компетентності школярів
Розвиток творчої ініціативи вчителя як шлях організації особистісно – зорієнтованого уроку


2011-2012

Стан профорієнтаційної роботи у випускних класах школи та шляхи її вдосконалення

Фізичне виховання учнів, його роль у системі всебічного розвитку особистості

Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні як один їз чинників подолання неуспішності


Дидактико – методичне та матеріально – технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів

Фестиваль методичних ідей , педагогічних знахідок

Аспекти громадянського виховання на уроках суспільно – гуманітарного циклу

Робота методичних структур по формуванню ключових компетентностей : практичні підходи2012 - 2013

Позаурочна діяльність як чинник мотивації чнів о життєвого проектування

Робота педколективу школи з розвитку в учнів навичок самоосвти

Про підсумки роботи школи над реалізацією науково – методичної проблеми школи


Опис досвіду роботи з проблемної теми школи

Про роботу МО щодо впровадженню інтерактивних технологій в практику НВП

Організація мовної освіти як засобу формування єдиного гуманітарного простоу

Про поширення ППДвчителів школи з проблемої теми2013 - 2014

Робота педколективуз удосконалення системи морального виховання учнів

Шляхи і методи розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання

Педагогічна доцільність та навчально – виховна ефективність використання ІКТ на уроках та в позакласній роботі


Оновлення системи психологічного забезпечення навчального процесу відповідно до завдань розвитку школи та проблемної теми

Про результативність НВП на основі моніторингу досягнень учнів.

Самоосвіта-один із шляхів підвищення педмайстерності вчителів

Про реалізацію програми «Обдаровані діти»2014 - 2015

Система педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням

Про підвищення якості роботи педколективу щодо ТБ під час НВП та профілактики травматизму
Педагогічна робота зі створення умов для самоорганізації та саморозвитку школярів

Роль предметних тижнів у розвитку пізнавального інтересу й творчої активності школярів

Конструктивно – технологічна діяльність педагогів як важлива умова підвищення якості уроку


Щорічно

І педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу у школі за минулий рік і шляхи удосконалення його на основі впровадження наукових ідей і ППД.

ІІ про визначення претендентів на нагородження медалями.

ІІІ Творчі звіти вчителів, що атестуються.

IV Про проведення ДПА в 9, 11-х класах за вибором.

V Про перевід учнів 1 – 4х класів та нагородження Похвальними листами.

Про допуск учнів 9, 11-х класів до ДПА.

Про звільнення учнів 9, 11-х класів від ДПА за станом здоров’я.

Про затвердження навчальної практики.

VI Про перевід учнів 5 – 8, 10-х класів.

Про випуск учнів 9, 11-х класів.

Про нагородження медалями.


Про систему методичної роботи в школі по проблемному питанню та шляхи її реалізації з метою вдосконалення НВП.

Розробка плану роботи динамічних груп.

Про проведення тижня творчих ідей і знахідок.

Аналіз роботи творчих груп.

Затвердження узагальнюючих матеріалів досвіду роботи вчителів. Діагностика педкадрів.

Планування методичної роботи школи на навчальний рік. Координація дій всіх підрозділів структури.

10. План зміцнення матеріально-технічної бази


Рік

Назва заходу

Планована сума

(в грн..)2010-2011

Заміна водопроводу

Підведення водопроводу і каналізації в кабінет хімії

Заміна вікон в центральному корпусі


1 700

3 350


89 379

2011-2012

Капітальний ремонт фасаду школи

Капітальний ремонт дворового туалету школи

Покриття асфальтом шкільного подвір»я


300 000

70 000


220 160

2012-2013

Заміна лінолеуму в коридорах школи

Капітальний ремонт фасаду школи

Капітальний ремонт їдальні школи


80 000

100 000


180 000

2013-2014

Будівництво гаража

Ремонт майстерні та кабінету обслуговуючої праці67 000

80 000


2014-2015

Придбання 3-х комплектів меблів для навчальних кабінетів

Придбання меблів для спальні в ГПД23 000

22 000
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка