Плани-конспекти з природознавства 3 клас 3 класСторінка4/11
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Завдання 1. На якій річці розташоване твоє місто (село)? Як вона на- зивається?

Завдання 2. Який сніг — чистий чи брудний — навесні розтане швид- ше? Чому?

Завдання 3. Чому буває роса?

Завдання 4. Чи можна носити воду в решеті? Чому?

Повідомлення теми і мети уроку

мотивація навчальної діяльності

1. Слухання казки.

Ось чисте джерело, що пробивається з-під великого каменя.

Послухайте-но, ви, маленькі жваві хвильки, розкажіть мені: чому ви так поспішаєте, куди й звідки біжите? Де ви були досі й що робили? — запитав камінь.

Ми,— сказали перші дві краплі,— були сніжинками...

Ми були двома градинками,— забелькотіли інші краплі...

А ми були двома росинками й напоїли спраглу конвалію,— обізва- лися ще дві.

Ми носили кораблі на морі; ми напоїли спраглого і врятували йому життя; ми обертали млинове колесо, нас спінював пароплав; ми були солодким соком у вишнях, ми — смачним вином, ми — ліками, ми — от- рутою, ми — молоком,...— дзвеніли одна за одною прозорі крапельки...

О, не думай, що ми нічого не робимо,— зажебоніли всі крапли- ни разом.— Ми ніколи не знаємо спокою. Напрацювавшись досхочу і в хмарах, й у траві, і в місті, напоївши мільйони рослин, тварин і людей, ми поспішаємо в річку, а тоді — у широке безкрає море...

Промені сонечка пригрівають нас і перетворюють у легкий туман. Піднявшись високо, ми стаємо хмарами й линемо по небу... 2. Бесіда за прослуханим.

Про що розповіли маленькі хвильки?

Ким були хвильки спочатку?

Що вони робили?

Де працювали хвильки?

Чому хвильки не мали ніколи спокою?

Куди вони поспішали після роботи?

Що роблять промені сонечка з маленькими краплинками?

На що вони перетворюються?

І куди ж вони подорожують потім?

актуалізація опорних знань учнів

Для чого на Землі необхідна вода?

Яке значення має вода для людей?

Яке значення має вода для тварин, рослин?

Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з підручником (С. 97—98).

Бесіда з метою усвідомлення прочитаного тексту.

Для чого на Землі необхідна вода?

Яке значення має вода для людей?

З яких причин вода забруднюється?

Чим забруднюється вода?

Чим небезпечна забруднена вода?

Як люди запобігають забрудненню води в природі?

Запитання проблемного характеру.

Як ви розумієте вислів: «Закрути міцніше кран, щоб не витік океан»?

Фізкультхвилинка.

Хвилі в морі Пливуть поволі, Хоча й не дивно,— Бувають сильні. А як буря настає — Хвиля хвилю б'є та б'є.

5. Читання вірша.

Дивовижне вічне коло Є в цілющої води, І нема йому початку, І нема йому кінця. В нім, немов найменша цятка, Б'ється серце джерельця.

Про яке вічне коло води говориться у вірші?

Чиє серце б'ється в цьому колі?

Хто з вас бачив джерело?

Яка в ньому вода?

Екологічна хвилинка

Бесіда «Вода має бути чистою». Розповідь учителя з елементами бесі- ди і використанням наочних посібників.

Робота зі статтею підручника «Вода має бути чистою» (С. 97—98).

Закріплення та осмислення знань

Чи можна пити морську, річкову воду?

Чому на Землі стає все менше чистої води?

Як люди запобігають забрудненню води в природі?

Як у місцевості, де ти живеш, охороняють водойми?

узагальнення та систематизація знань

Робота із зошитом (С. 30, завдання 2).

Робота над свідомим сприйманням прислів'я «Джерело, криничка, сонячна водичка».

Ознайомлення з «Пам'яткою природоохоронця».

Любий друже! Не обійди стороною кожну забуту людьми криничку, занедбане джерельце. Зроби так, щоб люди могли пити холодну водич­ку і дякувати кожній криничці, кожному джерельцю й добрим людським рукам, що зуміли зберегти незабутнє маленьке джерельце...

Читання віршів.

й учень


На зеленій галявині, Де рясна роса, Дзюркотить криничка — Чиста, лісова.

й учень


До води схиляються Квіти запашні. Камінці поблискують В темній глибині.

й учень


Ми збирали ягоди — Забрели сюди, Відпочити в затишку, Сіли край води.

4-й учень

Ходять в лісі шелести,— Дзюркотить вода... Це казки криниченька Нам розповіда.

5. Гра «Я знаю».

Що потрібно зробити, щоб на Землі стало більше прісної води?

Діти по черзі розповідають все, що знають (використовують символіч-

ний мікрофон).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника «Вода має бути чистою» (С. 97—98).

Скласти усну розповідь про те, як ти бережеш воду та як бережуть

воду у твоїй сім'ї.

урок 10

тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні

копалини. Гірські породи потребують охорони

мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у при- роді і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні корисні копалини; формувати вміння підводити ок- ремий предмет під поняття; виховувати естетичне сприймання об'єктів при­роди (краси гірських порід), прагнення до збереження корисних копалин та ус - відомлену потребу робити це, гордість за природні багатства своєї країни.

обладнання: ілюстрації гірських пейзажів, виробів з різних корисних копалин, зразки гірських порід, колекції корисних копалин, обладнан- ня минулого уроку.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Що таке кругообіг води в природі?

Як люди запобігають забрудненню природи?

У яких трьох станах може перебувати вода?

За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?

За якої умови вода з твердого стану переходить у рідкий?

За якої умови вода з рідкого стану переходить у газоподібний?

Для чого на Землі необхідна вода?

2. Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Назвати властивості води-рідини. Завдання 2. Назвати властивості снігу і льоду. Завдання 3. Назвати властивості водяної пари. Завдання 4. Розповісти, як слід берегти воду.

Повідомлення теми і завдань уроку

Розповідь вчителя з елементами бесіди і використанням таблиць про гірські породи.

Це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Це гранітні гори та пісок, глина і вапняки, кухонна сіль тощо. Це наші при- родні скарби.

Проблемне питання.

Чому гірські породи називають природними скарбами, якщо їх так багато?

Дискусія за проблемним питаниям

(Дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або щодо су- перечливого питання.)

Правила дискусії

Говорять учні по черзі, а не одночасно.

Не перебивайте того, хто говорить.

Критикуйте ідеї, а не учня, що їх висловлює.

Поважайте всі точки зору.

Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.

Не відходьте від теми дискусії.

Заохочуйте до участі в дискусії інших.

ознайомлення з трьома станами гірських порід

Тверді (глина, пісок, кам'яне вугілля, мармур, кухонна сіль);

рідкі (нафта);

газоподібні (природний газ).

ознайомлення з різними видами корисних копалин

Види копалин.

а) горючі (торф, буре вугілля, кам'яне вугілля, природний газ, нафта);

б) рудні (різніруди, зяких виплавляютьметали);

в) нерудні (видобувають і використовують без переробки: кухонна сіль, глина, пісок, крейда).

Робота з малюнками підручника (С. 99). Розглянути колекцію ко- рисних копалин.

Робота з текстом підручника «Що таке гірські породи», «Що таке гірські копалини» (С. 98—100).

— Прочитайте і знайдіть відповіді на запитання до тексту.

Демонстрація колекцій «Продукти переробки корисних копалин». Обговорення окремих предметів.

Фізкультхвилинка

Різець узяв різьбяр у руки, Робота в нього не проста: Різьбити дерево — то мука, А радість потім приплива. Різець скрипить, скрипить до ранку, Різьба — не тільки ремесло, Віддати треба до останку І розум свій, й душі тепло.

робота з текстом підручника

«Гірські породи потребують охорони» (С. 100—101)

Прочитати текст, дати відповіді на поставлені питання.

Закріплення та осмислення знань

1. Розгадування загадки.

Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива? З кого посуд ніби жар? Ну звичайно ж, це... (гончар).

2. Читання ребусів.

А

Б

В

1


2


3


Ф = Н К = Т

Ф

(Торф)(Граніт)


3. Бесіда.

Що таке корисні копалини?

В якому стані можуть перебувати корисні копалини?

З яких корисних копалин виготовляють будівельні матеріали?

Які корисні копалини є у твоїй місцевості?

Що таке гірські породи?

Що називають родовищем корисних копалин?

Чому гірські породи треба витрачати ощадливо?

Узагальнення й систематизація знань Робота в зошиті (С. 35). Виконати завдання 1—5.

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Що таке гірські породи», «Що таке корисні копалини», «Гірські породи потребують охорони» (С. 98— 101).

Закінчити завдання в зошиті.

Розповісти, які речі, виготовлені з корисних копалин, є у вас вдома.

урок 11


тема. Що таке ґрунт. з чого складається ґрунт

мета: формувати поняття ґрунт; уявлення про перегній, про склад ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі); формувати вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, самостій- но висловлювати свою думку; виховувати допитливість, самостійність, доказовість мислення, бажання прислухатися до думки іншої людини.

обладнання: таблиця «Ґрунт», роздатковий матеріал, макет «Ґрунто- вий розріз», колекція «Ґрунти твоєї місцевості», по два шматочки ґрун- ту у коробочках, склянка з водою й паличка на кожну парту; демонстра- ційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорно- зем із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка з вологим ґрунтом.

Хід УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне усне опитування.

Чому гірські породи потрібно витрачати ощадливо?

Що таке корисні копалини?

На які ґрунти поділяються корисні копалини?

Що таке гірські породи?

Які корисні копалини є в нашій місцевості?

У яких трьох станах можуть перебувати гірські породи?

Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Розповісти про горючі корисні копалини.

Завдання 2. Розповісти про рудні корисні копалини.

Завдання 3. Розповісти про нерудні корисні копалини.

Актуалізація опорних знань учнів

Екскурсія в природу.

Бесіда за проведеними спостереженнями за ґрунтами своєї місце-

вості.


За чим ми спостерігали в природі?

Які шари землі ви побачили?

Чи однорідний колір мають різні шари?

Як називається верхній шар землі?

Як називаються інші шари?

Яких видів ґрунтів у нашій місцевості більше?

Чим відрізняється верхній шар від інших?

Якого він кольору?

Може, хтось знає, як він називається?


Повідомлення теми і мети уроку

мотивація навчальної діяльності

Розгадування загадки.

Я все терплю і всім добром плачу. (Земля)

Відгадати слово.(Ґрунт)


Пухкий, темного кольору, родючий.

3. Проблемне питання.

Чим гасять вогнище?

«Ток-шоу» (інтерактивна технологія навчання)

Клас об'єднують у 2 групи. «Глядачі» — клас і «запрошені гості» — учні, що відповідають. Вчитель є ведучим «Ток-шоу». Робота організо- вується таким чином.

Оголошується тема дискусії (проблемне питання).

Пропонують висловитися за темою «запрошеним гостям».

Слово надається глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою

або ставити запитання «запрошеним» (не більше 1 хв.).

«Запрошені» мають відповідати якомога коротше і конкретніше.

Ведучий (учитель) також має право ставити своє запитання або пе-

рервати виступаючого через ліміт часу.

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Практична робота.

Дослід 1. Киньте трохи сухого ґрунту у воду. Що ви помітили? Зробіть висновок, що міститься в ґрунті.

Дослід 2. Нагрійте ґрунт на вогні і потримайте над ним холодне скло. Що ви помітили? Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.

Дослід 3. Продовжуйте нагрівати ґрунт. Незабаром піде дим і з'явиться неприємний запах. Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.

Дослід 4. Продовжимо нагрівати скло з краплинами води на вогні. Вода на склі поступово випарується, і на склі залишаються білі плями. Це — мінеральні солі — ще одна складова ґрунту.

Розповідь вчителя.

Склад ґрунту, види ґрунтів України.

Утворення ґрунту й основні ґрунтоутворювачі.

Верхній пухкий, родючий шар землі, в якому ростуть рослини, називається ґрунтом. Ґрунт має темний колір. Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають, утворюється пере­гній. Перегній чорного кольору. Від нього ґрунт набуває темного за- барвлення. Перегній містить поживні речовини, необхідні для росту

й розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою (дрібні ко- махи, гризуни).

Велике значення для утворення перегною мають дощові черв'яки. Вони живляться мертвим листям, а виділяють його перероблені залишки.

Черв'яки — головні «ґрунтоутворювачі». Вони, поїдаючи ґрунт, про- пускають його через кишечник, збагачуючи необхідними для росту рос- лин солями.

Існують ще інші види ґрунтів: глинистий, піщаний.

Закріплення та осмислення знань

Що таке ґрунт?

Чому ґрунт має темний колір?

Як утворюється перегній?

Який ґрунт найродючіший? Чому?

З чого складається ґрунт?

узагальнення та систематизація знань

Робота в зошиті (С. 36).

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Що таке ґрунт», «З чого складається

ґрунт».


Закінчити роботу в зошиті (С. 37).

урок 12


тема. охорона ґрунту

мета: формувати уявлення про значення ґрунту в природі і значення його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про охоро- ну і збереження ґрунту.

обладнання: обладнання попереднього уроку; таблиці, на яких зоб- ражена поливна система ґрунтів, оброблення полів отрутохімікатами, змивання водами пагорбів.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне усне опитування.

Чому землю називають годувальницею?

Яке значення має ґрунт для людини?

Із чого складається ґрунт?

Який ґрунт називають родючим?

Від чого залежить його родючість?

2. Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Продовжити речення: «До складу ґрунту входять...». Завдання 2. Яке значення ґрунту для людей? Завдання 3. Що беруть із ґрунту рослини?

Актуалізація опорних знань учнів

В Україні багато родючих чорноземів. Чи можна сказати, що Ук- раїна — багата країна?

Метод «Прес» (інтерактивна технологія навчання) Висловлювання учнів повинні мати таку структуру й етапи:

Позиція: почати зі слова «Я вважаю, що...».

Учень висловлює свою думку, пояснює, у чому полягає його точка зору.

Обґрунтування: починаючи словами «...тому, що...», навести причи­ну появи цієї думки (на чому ґрунтуються докази на підтримку пози- цій учня).

Приклад: учень продовжує висловлювання («...наприклад...»), наво­дить факти, дані, що підтверджують його позицію.

Висновки: закінчує висловлювання: «Отже (тому), я вважаю...» і ро­бить висновок.

Повідомлення теми і завдань уроку

Бесіда учителя (із використанням таблиць).

Вирощування різноманітних рослин на ґрунті.

Зниження родючості ґрунту.

Засолення ґрунтів.

«Омертвіння» ґрунтів.

Руйнування ґрунтів.

Охорона ґрунту.

мотивація навчальної діяльності

Яке значення має ґрунт для людини?

Чому руйнується ґрунт?

Як потрібно охороняти ґрунт?

Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з текстом підручника (С. 103—104).

Бесіда з метою усвідомлення прочитаного матеріалу.

Для чого людина використовує ґрунт?

За яких причин знижується родючість ґрунту?

Чому шкідливе надмірне поливання?

Як захищають ґрунт на пагорбах?

Для чого слід насаджувати лісозахисні смуги?

Закріплення та осмислення знань

Для чого роблять снігозатримання на полях?

Чому землю називають годувальницею?

Як ви розумієте прислів'я: «Є сніг на полях — буде хліб на столах»?

Узагальнення та систематизація знань

Робота в зошитах (С. 36).

Пояснення змісту прислів'їв.

Земля — наша мати, всіх годує.

Земля турботу любить.

Квітами милуйся, а землею радуйся.

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника «Охорона ґрунту» (С. 103—104).

Підготуватися до відповіді на запитання: чому не можна спалювати листя і суху траву в садах, парках, на берегах річок?

Закінчити виконання завдань у зошиті на С. 36.

урок 13


тема. зелене диво землі — рослини.

різноманітність живих організмів.

значення рослин у природі та житті людей

мета: продовжити формувати поняття природа нежива і жива, уяв­лення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рос­лин на землі, про види рослин; продовжити виробляти навички дослід- ницької роботи та спостереження; розвивати логічне мислення, вихову- вати естетичні почуття.

обладнання: ілюстрації представників царств живої природи, гер- барії, малюнки рослин різних видів.

ХіД УРОКУ

Хвилинка спостережень

Який зараз місяць?

Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?

Як змінився колір неба?

Чи йшов дощ?

Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Пригадайте і скажіть, що таке природа.

На які групи вона поділяється?

До якої природи належить ґрунт?

Як треба охороняти ґрунт?

Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Доведіть за допомогою досліду, що в ґрунті є:

а) повітря;

б) вода.

Завдання 2. Поясніть, яке значення має ґрунт на Землі для тварин, рослин, людей.

Тестова перевірка.

Запишіть відповіді: «так» чи «ні».

Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.

Родючість — головна властивість ґрунту.

Чим більше в ґрунті перегною, тим він бідніший.

Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне- ральні добрива.

До складу ґрунту входять лише пісок і глина.

III. Перегляд освітньо-пізнавального каналу

Слухання вірша (вірш читає учень з телевізійного екрана). Було у матері-Природи Дві донечки такої вроди, Хто їх побачить хоч на мить — Не міг забуть і розлюбить. Голубооку звали Флора. У неї очі, наче зорі. Завжди замріяна, тендітна, Ласкава, ніжна та привітна. А Фауна — швидка, як вітер, Могла з птахами полетіти, І за оленями стрибати, Та з білочками пустувати. Обидві світ живий любили, Відтак його боготворили. Тож вирішила мудра мати Природні їм дарунки дати: Мрійливій Флорі — світ рослинний, А жвавій Фауні — тваринний, Щоб берегли і доглядали, Від всього злого захищали. Живуть в легендах і понині Живого світу дві богині.

Отже, діти, як називається рослинний світ?

Правильно, флора. А тваринний?

Теж правильно назвали — фауна.

А до якої природи належать рослини і тварини? (До живої)

Які ще живі організми нас оточують?

(Діти називають відомі живі організми, зображені на таблицях, малюнках.)

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя з елементами бесіди.

Усі живі організми вчені поділили на 5 царств.

Рослини Тварини ГрибиВіруси Дроб'янки

Хоча всі ці царства дуже різні, але між живою природою і неживою існує тісний взаємозв'язок. Перше царство живої природи, яке ми буде­мо вивчати,— це рослини. Їх називають зеленим дивом Землі.

Проблемні запитання.

Чому рослини так називають?

Чи було б життя без рослин? Чому?

Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна модель «Мікрофон». (Запропонувати учням іграшковий мікрофон або будь-який предмет, який його замінить.) Надати можливість висловити свою думку з цієї проблеми, передаючи одне одному мікрофон, наприклад:

рослини дають кисень для дихання;

дають їжу для людей і тварин;

з рослин виготовляють різні речі;

рослини прикрашають життя та очищують повітря, вдихаючи вугле-

кислий газ;

з рослин виготовляють ліки.

(Відповіді учнів фіксуються на дошці.)

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Де живуть рослини?

Скільки живуть різні рослини?

Чим відрізняються одна від одної?

Які особливості різних рослин вам відомі? (Рослини відрізняють­ся одна від одноїрозміром, способом життя, будовою, виглядом, умовами, тривалістю життя.)

Найменшу квітку серед рослин України має водоплавна ряска. Діа- метр її складає всього 0,5 мм.

Понад сім століть у селищі Верхня Хортиця, неподалік Запоріжжя, стоїть могутній дуб. Він — ровесник Берліна, Варшави. Йому більше років, ніж таким містам, як Хельсінкі, Токіо. Висота цього велетня 36 метрів, коло стовбура — 6,32 метра, діаметр крони 43 метри.

Лісний горіх у 1,5 рази переважає за поживними речовинами м'ясо свині; в 3 рази — хліб, у 10 разів — молоко, в 13—14 разів — свіжі яблу­ка, груші.

Об'єднання учнів у групи «Віночок» (по 4 чоловіки).

На столі стоїть ваза з квітами. Один учень із групи бере із букету квіт­ку і називає свою групу її назвою. Так утворюються групи: «Ромашка», «Гвоздика», «Айстра», «Мак».

Робота в групах.

Робота з текстом підручника. Як розрізняють рослини?

Учні самостійно читають текст і дають відповідь на запитання «Як люди розрізняють рослини?»

Фізкультхвилинка.

Робота з гербарієм.

Кожна група одержує різні рослини: шипшину, анемону, фіалку, ро­машку кількох видів. Розглядають їх, порівнюють, чим вони подібні між собою і чим різняться.

Презентація думок.

а) Виступи представників груп (доповідь).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка