Планробот и лозівського професійного ліцею на 2015/2016 навчальний рік Розглянуто на засіданні педагогічної ради №1 від 31 серпня 2015 рокуСторінка21/24
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.4 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Передача до методичного кабінету остаточного варіанту Плану роботи Лозівського професійного ліцею на 2015/2016 н.р., підготовка до обговорення на серпневому засіданні педагогічної ради


До

30 серпня

2016


Романенко Р.М.

МЕТОДИЧНА РОБОТА


Навчально-методична робота в ліцеї проводиться, керуючись Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Головні завдання перед колективом стоять такі:

 • заходи з забезпечення якісного виконання навчальних планів та їх програм;

 • робота з підвищення науково-методичного рівня уроків теоретичного та виробничого навчання;

 • заходи, проведені з покращення планування організації та обліку навчально-виховної роботи, аналізу і об’єктивності оцінки її результатів, режиму навчальних занять, праці та відпочинку учнів;

 • застосування в навчально-виховному процесі досягнень науки та техніки, передового педагогічного досвіду, ефективних форм та методів, технічних засобів навчання;

 • підвищення результативності контролю за постановкою навчально-виховного процесу в ліцеї.

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, здійснюваної з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.


Основні принципи методичної роботи:
• демократизація та гуманізація навчального процесу;
• цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
• організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
• системність та систематичність;
• науковість;
• оперативність та мобільність;
• прогностичність та випереджувальний характер;
• оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
• пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:
• організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
• організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
• створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
• підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична проблема ліцею:


ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПТНЗ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести засідання педагогічної ради навчального закладу

Серпень

Листопад


Січень

Лютий


Квітень

Червень


2015/2016

н.р.


Директор
2

Провести засідання методичних комісій

ІІ вівторок місяця

Методист

голови методичних комісій


3

Розглянути та погодити плани роботи методичних комісій

До

10 вересеня

2015


Методист

голови методичних комісій

4

Провести інструктивно-методичні наради

з викладачами, майстрами виробничого навчання та класними керівникамиІ четвер місяця

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи заступник директора

з навчально-виховної роботи методист

ст. майстер


5

Організувати роботу постійнодіючого семінару-практикуму для педагогічних працівників

ІІІ четвер Вересень Листопад Березень

Травень


2015/2016 н.р.

Методист
6

Організувати і провести заняття школи позитивного педагогічного досвіду

ІІІ четвер Жовтень Грудень Квітень

2015/2016 н.р.Методист
7

Організувати і проведести педагогічні читання

ІV четвер Січень Травень

2016


Методист8

Вивчити та узагальнити досвід роботи викладача Кузнецової Н.В. за темою: «Використання ІКТ при організації роботи кабінету суспільно-гуманітарної підготовки»

Протягом року

Методист

голови методичних комісій

викладач

9

Організувати проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників навчального закладу

За окремим планом-графіком

Методист
10

Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ПТНЗ, індивідуальної методичної роботи

Постійно

Методист
11

Організувати роботу школи молодого педагогічного працівника

І четвер Жовтень Грудень

Березень


Червень

2015/2016 н.р.Методист
12

Організувати роботу щодо проведення відкритих, експериментальних уроків, взаємовідвідування уроків

Постійно

Методист
13

Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних кадрів ПТНЗ

Січень –червень

2016


Методист
14

Надати допомогу в розробці навчальних планів та програм

у відповідності

до Держстандартів


До

10 вересня

2015


Методист заступник директора

з навчально-виробничої роботи голови методичних комісій


15

Скласти Єдиний план методичної роботи

на навчальний рікДо

10 вересня

2015


Заступник директора

з навчально-виробничої роботи методист, старший майстер, голови методичних комісій


16

Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики РНДУ

з предметів загальноосвітньої підготовки, загальнопрофесійної підготовкиЩороку Вересень Грудень Квітень

Голови методичних комісій

методист

17

Створити умови для вивчення педагогічними працівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки

Постійно

Адміністрація методист
18

Організувати роботу

з обдарованими учнями, забезпечити їх участь в обласних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності серед учнівПротягом року

Методист
19

Проводити аналіз участі педагогічних працівників навчального закладу

в методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід даного виду роботиЗа І семестр,

за навчальний рікАдміністрація

методист

20

Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників закладу

За планом роботи атестаційної комісії на 2015/2016

Голови методичних комісій, секретар атестаційної комісії
План роботи методичного кабінету
№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Організаційна робота

1

Провести анкетування педпрацівників з метою визначення рівня професійної компетентності, запитів, потреб

Травень

2015


Методист

психолог

2

На основі аналізу діагностичних карт скласти план надання адресної допомоги за індивідуальними запитами педагогів

Листопад

2015


Методист

голова методичної комісії


3

Створити довідково-інформаційний фонд методичних метеріалів, літератури з єдиної методичної теми

Жовтень

2015


Бібліотекар методист
4

Поповнити банк даних новими матеріалами методичної літератури

та періодичних видань

з питань професійної освіти


Постійно

Бібліотекар методистПоповнити картотеку новими придбаними матеріалами,

а також створеними у ліцеї

за минулий рік


Жовтень

2015


Бібліотекар методист
5

Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на навчальний рік:

 1. План роботи ПТНЗ на навчальний рік;

 2. План роботи педагогічної ради;

 3. плани роботи методкомісії;

 4. плани роботи школи передового досвіду, семінарів;

 5. план проведення інструктивно-методичних нарад;

 6. план вивчення узагальнення досвіду роботи

Вересень

2015


Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

методист

6

Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

 1. семінарів-практикумів, проблемних семінарів;

 2. шкіл передового досвіду, молодого педагога;

 3. курсів педагогічного і технічного мінімуму;

 4. індивідуальних та групових консультацій

Постійно

за окремими планамиМетодист

голови методичних комісій


7

Організувати і провести педагогічні читання і науково-практичні конференції

Листопад

Січень Квітень

2015/2016 н.р.


Методист

голови методичних комісій


8

Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам в/н в доборі літератури та інших матеріалів для проведення уроків, відкритих уроків, позакласних заходів, для самоосвіти

Постійно

Бібліотекар методист
9

Організувати виставки нових надходжень літератури, тематичних виставок, виставок за підсумками роботи:

 1. кращих зразків наочних посібників і методичних матеріалів КМЗ;

кращих методичних розробок з окремих тем, розділів програми, предмета

Постійно

Методист

голови методичних комісій

бібліотекар

10

Організувати випуск методичного бюлетеня

Раз на рік

Методист

голови методичних комісій


11

Взяти участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних працівників

Вересень-квітень

2015/2016

н.р.


Методист

голови методичних комісій

12

Організувати взаємовідвідування уроків

Протягом року

Методист
13

Надавати допомогу педпрацівникам у роботі із самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, авторам доповідей, рефератів, методичних розробок

Постійно

Методист
ІІ. Аналітико-методична робота

1

Відповідно з діагностичними картами проводити психолого-педагогічні спостереження за динамікою педмайстерності педпрацівників

Постійно

Методист
2

Надати методичну допомогу в розробці поурочно-тематичних планів, робочих програм, узагальнювати пропозиції методичних комісій щодо удосконалення навчально-плануючої документації

Вересень

2015


Методист

голови методичних комісій


3

Організувати навчання молодих майстрів виробничого навчання та викладачів з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки

і психологіїЖовтень

Грудень


Березень

Червень


2015/2016

н.р.


Методист
4

Забезпечити індивідуальний підхід

до надання методичної допомоги педагогам із самоосвітиПостійно

Методист
5

Надати допомогу методичним комісіям щодо планування і проведення засідань

Щомісяця

Методист
6

Організувати наставництво

з надання адресної допомоги педагогічним працівникамПостійно

Методист
7

Надавати допомогу

в підготовці і проведенні семінарів-практикумівПостійно

Методист
8

Надавати допомогу в підготовці, проведенні та обговоренні відкритих уроків

Постійно

Методист
9

Створити зразки плануючої документації для різних категорій педагогів

Вересень

2015


Методист

голови методичних комісій


10

Скласти анотації на доповіді педчитань, конференцій; переліків рекомендованої літератури для самоосвіти; огляд нових надходжень науково-педагогічної, методичної літератури

Постійно

Методист бібліотекар
11

Розробити інформаційно-методичний супровід училищних конкурсів, оглядів тощо

За потреби

Методист
12

Надавати допомогу щодо вдосконалення КМЗ предметів і професій

Вересень

2015


Січень

2016


Методист

голови методичних комісій


13

Надавати консультативно-методичну допомогу педагогам щодо моніторингу:

 1. змісту навчання і виховання.

 2. рівня НДУ

 3. освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів

 4. стану методичної роботи

 5. інформаційного забезпечення

 6. стану роботи

 7. з впровадження передового педагогічного досвіду

Протягом року

Методист

голови методичних комісій


ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження

позитивного педагогічного та виробничого досвіду1

Надавати методичну допомогу у вивченні й узагальненні позитивного педагогічного досвіду кращих викладачів та майстрів виробничого навчання

Постійно

Методист

голови методичних комісій


2

Доповнювати куточок позитивного педагогічного досвіду (спільно з головами методичних комісій)

Жовтень

2015


Методист

голови методичних комісій


3

Надавати педагогічним працівникам допомогу

із вивчення інноваційних педагогічних та виробничих технологійПостійно

Методист

голови методичних комісій


4

Розробити перспективний план вивчення позитивного педагогічного досвіду викладача (майстра виробничого навчання)

Жовтень

2015


Методист

голови методичних комісій


5

Сприяти організації творчих відряджень педагогів із вивчення досвіду роботи колег

Постійно

Методист
6

З метою підвищення ефективності пропаганди ППД практикувати проведення методичних панорам,

методичих рингівСічень Червень

2016


МетодистПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, викликають закономірну необхідність постійно підвищувати фаховий рівень педагога, вдосконалювати розуміння ним сучасних суспільних процесів, а також виникаючих у зв’язку з цим проблем. З огляду на це, провідним завданням освітян, і працівників системи ПТНЗ зокрема, є постійне підвищення власної професійної компетентності впродовж усієї своєї професійної діяльності.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається в курсовий та міжкурсовий період.

Кожні п’ять років викладачі, майстри виробничого навчання, адміністрація закладу проходять курси підвищення кваліфікації.

Викладачі предметів загальноосвітньої підготовки підвищення кваліфікації проходять на базі комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (КВНЗ ХАНО) за графіком; викладачі предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки і майстри виробничого навчання підвищення кваліфікації здобувають в Українській інженерно-педагогічній академії (УІПА), м.Харкова, згідно з графіком; адміністрація ліцею підвищення кваліфікації проходить у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м.Київ, за графіком.

Форма проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації – очно-заочна.


У міжкурсовий період у відповідності з перспективним планом ліцею на поточний навчальний рік з метою обміну досвідом із запровадження інноваційних технологій, передового педагогічного та виробничого досвіду традиційно під час зимових канікул проводяться педагогічні читання.
У ліцеї створена та діє школа молодого педагога, яка надає допомогу молодим викладачам та майстрам виробничого навчання в оволодінні ними майстерністю педагога, а також школа з педагогічного мінімуму і семінар-практикум з технічного мінімуму, на засіданнях яких розглядаються питання організації навчального процесу.


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Скласти графік підвищення кваліфікації ПП на навчальний рік

Вересень

Методист
2

Організувати стажування майстрів в/н та викладачів предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки

За графіком

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

старший майстер

методист

3

Забезпечити участь педагогічних працівників всіх категорій у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів

За планом НМЦ ПТО

Заступник директора з начально-виробничої роботи, методист, старший майстер
4

Створити умови для участі педпрацівників навчального закладу в колективних формах методичної роботи

За єдиним планом методичної роботи


Адміністрація

методист


5

Провести діагностування з метою вивчення інформаційних запитів ПП

Вересень

2015


Січень

2016


Бібліотекар

методист

6

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ПТНЗ (планування роботи, надання методичної допомоги в організації, моніторинг результативності)

Протягом року

Методист

голови методичних комісій


7

Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, роботу з проведення відкритих та експериментальних уроків

За окремим планом

Методист

голови методичних комісій


8

Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників навчального закладу

За планом роботи атестаційної комісії на

2015/2016

н.р.


Голова атестаційної комісії
9

Провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів в/н за навчальний рік

За планом роботи атестаційної комісії на

2015/2016

н.р.


Голова атестаційної комісії
10

Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій

За графіком

Методист
11

У методичному кабінеті і в бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології організувати постійнодіючі і тематичні виставки

Січень

2015


Червень

2016


Методист

служба НТПІ


13

Запроваджувати в практику індивідуальної методичної роботи складання анотованих покажчиків опрацьованої літератури, періодичних видань

З вересня

Методист бібліотекар
14

Залучити педагогічних працівників навчального закладу до проведення внутріліцейних конкурсів

За планом

Методист адміністрація1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка