Планшет заступника директораСторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

голова науково - методичної ради _______ Ніколаєнко Л.П.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУРОЦІ
Серпень, 2015 року


 1. Аналіз науково-методичної, експериментальної роботи школи за підсумками 2014-2015 навчального року.

Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.
 1. Нові орієнтири в діяльності методичних підрозділів НВК-ДАЛ № 15 в роботі над науково-методичними проектами області, міста та школи на І етапі (підготовчому) етапі та в рамках експериментальної діяльності на І (діагностико-концептуальному) етапі.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР,

керівники циклових кафедр


 1. Затвердження концептуальної моделі науково-методичної діяльності НВК-ДАЛ № 15 на 2015-2016 навчальний рік.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.
 1. Узгодження планів підготовки до педагогічних рад на 2015-2016 нав-чальний рік.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР,

адміністративна рада
Вересень, 2015 року


 1. Презентація та затвердження представниками науково-методичної ради планів підготовки засідань Ради педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік.

Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.
 1. Затвердження моделі науково-методичної діяльності циклових кафедр на 2015-2016 навчальний рік.

Керівники циклових кафедр


 1. Затвердження методичних тем педагогів на період до 2021 року в рам-ках роботи над обласним науково-методичним проектом та темою експе-риментальної діяльності.

Керівники циклових кафедр

 1. Затвердження Програми дослідно-експериментальної діяльності НВК-ДАЛ № 15 за темою «Школа філософії життя – громадський центр сталого розвитку» в рамках експерименту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на період 2015/2016-2020-2021 н.р.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР
 1. Актуальні проблеми підвищення психологічної культури в освітньому закладі.

Глинська Н.С.,

практичний психологЛистопад, 2015 року 1. Про хід підготовки циклових кафедр до засідання Ради педагогічного колективу «Стратегічні орієнтири соціалізації особистості в школі філо-софії життя.Гречко В.Є.,

керівник ради керівників

циклових кафедр


 1. Понятійний апарат, методи та методики психолого-педагогічного дослідження.Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.Глинська Н.С.,

практичний психолог
 1. Навчально-методичний супровід впровадження Державного стандарту освіти (4,7 класи).

Зайцева З.В.

Логвіна О.В.,

заступники директора з

навчально-виховної роботи


 1. Моніторування рівня здоров’якомпетентності учнів та здоров’язбері-гаючих характеристик освітнього середовища як чинники соціалізації осо-бистості.


Логвіна О.В.,

Зайцева З.В.,
заступники директора з

навчально-виховної роботиКулинич Т.Т.,

вчитель фізичної культуриСічень, 2016 року


 1. Про хід підготовки циклових кафедр до засідання Ради педагогічного ко-лективу «Концептуальні засади експериментальної діяльності закладу – інтегральний показник розвитку особистості».


Гречко В.Є.,

керівник ради керівників

циклових кафедр.


 1. Підсумок участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкур-сах учнівських творчих робіт МАН.

Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР,

вчителі-предметники.


 1. Організація методичної роботи з молодими вчителями як фактор станов-лення вчителя-професіонала.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР,

слухачі ШСМВ.


 1. Запровадження основних ідей проекту через введення додаткових тема-тичних курсів інноваційної освітньої діяльності на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Логвіна О.В.,

заступник директора з НВР
 1. Про виконання Концепції національно-патріотичного виховання в НВК-ДАЛ № 15 .

Медведєв О.О.,

Кирсань О.М.

заступники директора.
Березень, 2016 року 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2016 році.Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.
 1. Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до ЗНО та державної підсумкової атестації.


Логвіна О.В.,

Зайцева З.В.,
заступники директора з

навчально-виховної

роботи.


 1. Основні напрями розвитку інноваційних процесів у закладі та їх науко-во-методичне забезпечення за підсумками діагностики вчителів в рамках експе-риментальної діяльності.

Андрушко І.А.,
заступник директора з НМР.

 1. Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному довкіллі.


Андрушко І.А., Кирсань О.М.

Логвіна О.В.,

заступники директора.
 1. Профілактика стресового стану учнів під час ЗНО та перед ДПА..


Глинська Н.С.,
практичний психолог.


Травень, 2016 року 1. Підсумки науково-методичної роботи за 2015-2016 навчальний рік.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР,

керівники циклових кафедр.


 1. Затвердження рекомендацій за підсумками роботи школи над науково-методичним проектом області «Освітні стратегії соціалізації особистості гро-мадянського суспільства» на І (підготовчому) етапі.


Андрушко І.А.,

заступник директора з НМР.
 1. Затвердження планових заходів щодо роботи педагогічного колективу на ІІ (організаційно-моделюючому) етапі експериментальної діяльності.


Гречко В.Є.,

керівник Ради

керівників кафедр


 1. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків науково- методичної роботи школи в 2015-2016 навчальному році.

Представники

науково-методичної ради.ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК-ДАЛ № 15 ___________ Л.П. Ніколаєнко


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СЕМІНАРИ

2015-2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

з/п

Тема психолого-педагогічного семінару

Термін проведенняВідповідальні особи


1.

Особливос ті роботи з гіпер активними школярами. (для вчителів початкової школи)

ЖовтеньГлинська Н.С.2.

Тайм-менеджмент (система управління часом) педагога. Причини дефіциту часу. Методи тайм-менеджменту

Листопад

Глинська Н.С.


3.

Розвиток стійкої позитивної мотивації до навчання.


Січень

Глинська Н.С.


4.

Вплив ЗМІ на формування світогляду людини і її поведінку

Квітень

Глинська Н.С.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК-ДАЛ № 15 ___________ Л.П. Ніколаєнко

ГРАФІК

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА РІВНЯ НДУ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
з/п

Навчальний предмет

Термін

Відповідальний представник

адміністрації

1.

Світова література


Жовтень -

Листопад

Андрушко І.А.2.

Хімія

Листопад -

грудень

Логвіна О.В.3.

Українська мова і література


Лютий-


Березень

Андрушко І.А.4.

Економіка

Лютий-

березень


Логвіна О.В.

5.

Музична культура,

образотворче мистецтвоЖовтень- листопад

Логвіна О.В.

ЦИКЛОГРАМА

МЕТОДИЧНИХ БЮЛЕТЕНІВ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з/п


Тема

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Особистий підпис


1.

Державний стандарт освіти:

від теорії до практики (Адміністрація )
2.

Фактори впливу на процес соціалізації особистості

(Тягнірядно С.І.)
3.

Шляхи розвитку конкурентно спроможного освітнього середовища, що впливає на підвищення якості освітніх послуг (Андрушко І.А.)


4.

Правовиховна робота класних керівників (Астапенко О.О.)


5.

Система підтримки іннова-ційної ініціативи педагогів

(Кулик Н.І.)
6.

Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп

( Чехута О.П.)
7.

Технології успішної соціалізації особистості (Сачава В.О.)


8.

Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання (Богасевич Є.В.)


9.

Організація самостійної ак-тивної пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній основі (Дубіна О.А.)


10.

Методи і прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості (Островський І.О.)


11.

Використання мультимедій-них технологій як засобу роз-витку пізнавальної активності учнів (Курзанцев В.В.)ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК-ДАЛ № 15 __________Л.П. Ніколаєнко

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНИХ ТИЖНІВ (ДЕКАД)

У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Місяць/Декада

Предмет

Відповідальна особа за проведення предметно-методичного тижня

вересень ІІ-ІІІ


фізична культура,

основи здоров’яЛогвіна О.В.

жовтень І-ІІ

музика,

образотворче мистецтво,

художня культура


Логвіна О.В.

листопад І-ІІ

хімія, біологія, екологія

Логвіна О.В

листопад ІІ

нова філософія життя

Сачава Н.М.

листопад ІІІ

початкова школа

Зайцева З.В.

листопад ІІІ

російська мова,

світова літератураАндрушко І.А

грудень І

захист Вітчизни

Медведєв О.І.

грудень І

історія і правознавство

Сачава Н.М.

грудень ІІ

математика, фізика

Логвіна О.В.

січень ІІІ

інформатика

Логвіна О.В.

лютий І-ІІ

географія, природознавство, економіка

Логвіна О.В

лютий ІІ

англійська мова

Андрушко І.А

лютий ІІІ

трудове навчання

Логвіна О.В

березень І-ІІ

українська мова і література

Андрушко І.А

березень ІІ

тиждень факультативів та курсів за вибором

Адміністративна рада

березень ІІІ


психологія

Глинська Н.С.

Квітень І-ІІ

тиждень гурткової роботи

Сачава Н.М.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК-ДАЛ № 15 __________Л.П. Ніколаєнко

ГРАФІК

ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


з/п


Дата проведення атестаційної комісії

Питання, які будуть розглянуті на засіданні атестаційної комісії

1.

14 жовтня 2015 року

 1. Розгляд заяв педагогічних працівників

щодо чергової та позачергової атестації у 2015 році.

 1. Затвердження графіку атестації педагогі-

чних працівників.

 1. Розподіл функціональних обов’язків

між представниками атестаційної комісії.

 1. Затвердження клопотання перед АК

ІІ рівня про перенесення строків атестації (за необхідністю)

2.

16 грудня 2015 року

 1. Про хід вивчення системи роботи вчите-

лів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

 1. Звіт вчителів про виконання післякурсо-

вого завдання.

 1. Про результати самооцінки відповіднос-

ті кваліфікаційним вимогам за підсумками «Електронної атестації»

3.

17 лютого 2016 року

 1. Про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, поза-класні заходи, даних анкетування серед учнів, батьків, вчителів, висновки циклових кафедр про наслідки педагогічної діяльності атестує-мих вчителів у міжатестаційний період).

 2. Ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними характеристиками.

4.

23 березня 2016 року

1. Звіти вчителів, які атестуються, та роз-гляд атестаційних матеріалів педагогів.

2. Розгляд атестаційних матеріалів педаго-гічних працівників і ухвалення рішень за під-сумками атестації.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК-ДАЛ № 15 __________Л.П. Ніколаєнко


АКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ

З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИз/п

Форма роботи з педагогічними кадрами

Термін проведення

Форма

звіту

Відповідальні особи

1.

Лабораторний практикум «Планування діяльності циклових кафедр в рам-ках експерименту та нау-ково-методичного проекту області».

Серпень, 2015р.

Плани роботи

циклових кафедрАндрушко І.А.

2.

Інтернет-лекція

«Аналітична культура вчителя – актуальні пробеми педагогічної діяльності педагога»Вересень,

2015р.


Матеріали інтернет-лекції

Бєлий О.Т.

3.

Круглий стіл

«Модель самоосвіти педагога у процесі роботи над науково-методичним проектом»Жовтень, 2015р.

Збірка

Пивовар С.Ш.

4.

Методична студія «Активні форми роботи на уроці- запорука соціаліза-ції  школярів у молодіжно- му середовищі»

Листопад,

2015р.


Методичні рекомендації

Величко В.В.

5.

Синтез думок

«Складові процесу соціаліз-ації та їх шляхи вирішення»
Грудень,

2015р.


Пам’ятка

Машошина С.В.

6.

Професійна майстерня «Алгоритм розробки моделі розвивального освуітнього середовища, що сприяє про- цесу соціалізації та форму-ванню громадської актив-ності учнів »


Січень, 2016р.

Банк матеріалів

Тіткова А.М.

7.

Ситуативно-рольова гра

«Від позитивної мотивації навчання до вибору майбутньої професії »

Лютий,

2016р.


Буклет

Кулинич Т.Т.

8.

Педагогічний полілог

«Використання інноваціцій-них технологій – шлях до активізації дослідницької діяльності учнів »Березень,

2016р.


Рекомендації

Руманова Р.В.

9.

Пошукове поле

«Соціальний портрет учнів різних вікових груп»
Квітень,

2016р.


Соціальні портрети учнів

Іванченко Н.М.

10.

Методична піраміда

«Шлях до успіху» (за під-сумками участі на І етапі обласного науково-методичного проекту )Травень,

2016р.


Методичні рекомендації

Андрушко І.А.


Затверджено

на засіданні науково-методичної ради

від __________08.2015р. протокол № 1

голова методичної ради ______Л.П.Ніколаєнко

РОЗПОДІЛ МЕТОДИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ,
ЯКІ МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ


з/п


Прізвище, імя, по батькові вчителя

Педагогічне звання

Постійне методичне навантаження

Навантаження на 2015-2016 навчальний рік

Термін виконання

1.

Ніколаєнко Л.П.

старший учитель

Голова методичної ради2.

Андрушко І.А.

учитель-методист

Член методичної ради

ЗДЗНМР
3.

Зайцева З.В.

учитель-методист

Член методичної ради

ЗДЗНВП
4.

Сачава Н.М.

учитель-методист

Член методичної ради

ЗДЗНВР
5.

Пивовар С.Ш.

учитель-методист
Організація методичного заходу

жовтень

6.

Гречко В.Є.

учитель-методист

Член методичної ради

Очолює раду керівників циклових кафедр
7.

Богасевич Є.В.

учитель-методист
Випуск методичного бюлетеня

лютий

8.

Тімрова Т.М.

учитель-методист

Член методичної ради

Керівник кафедри природничо-математичної освіти
9.

Перепьолкіна Н.М.

учитель-методист
Укладання науково-мето-дичного забез-печення проекту області
10.

Тіткова А.М.

учитель-методист
Організація методичного заходу

січень

11.

Дубіна О.А.

учитель-методист
Випуск методичного бюлетеня

березень

12.

Машошина С.В.

учитель-методист
Організація методичного заходу

грудень

13.

Величко В.В.

старший учитель
Організація методичного заходу

листопад

14.

Чуприна М.І.

старший учитель
Узагальнення понятійно-категоріально

глосарія проектувересень-жовтень

15.

Кулинич Т.Т.

учитель-методист

Керівник методичного об’єднання

Організація методичного заходу

лютий

16.

Бєлий О.Т.

учитель-методист
Організація методичного заходу

вересень

17.

Тягнірядно С.І.

учитель-методист
Випуск методичного бюлетеня

вересень

18.

Островський І.О.

старший учитель
Випуск методичного бюлетеня

квітень

19.

Сачава В.О.

старший учитель
Випуск методичного бюлетеня

січень

20.

Чехута

О.П.


старший учитель

Випуск методичного бюлетеня

грудень


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК-ДАЛ № 15 __________Л.П. Ніколаєнко

ЦИКЛОГРАМА

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка