Планшет заступника директораСторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
ТЕМАТИЧНИХ ПЕРЕВІРОКз/п


Тема

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Відповідальна особа за проведення тематичної перевірки


1.

Готовність вчителів кафедри суспільно-гуманітарної  освіти  до роботи в новому 2015-2016 навчальному році
Андрушко І.А.

2.

Організація роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень
Логвіна

О.В.


Зайцева З.В.
3.

Способи опрацювання нового матеріалу шляхом використа-ння на уроках ігрових технологій
Андрушко І.А.

4.

Дотримання режиму навчаль-но-виховного процесу в групах продовженого дня .
Зайцева

З.В.


5.

Способи читання учнів  перших класів
Зайцева

З.В.


6.

Роль он-лайн експерименту при вивченні хімії
Логвіна

О.В.


7.

Перевірка рухового режиму учнів початкових класів і його впливу на фізичний розвиток школярів та працездатність на уроках.
Зайцева

З.В.


8.

Формування здорового спосо-бу життя, екологічне вихова-ння на уроках біології
Логвіна

О.В.


9.

Самооцінювання в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання

Андрушко

І.А.


10.

Впровадження технології профільного уроку
Сачава Н.М.

11.

Впровадження інтерактивних форм і методів навчання учнів на уроках географії, природо-знавства
Логвіна

О.В.


12.

Реалізація  навчальних страте-гій та комунікативних функцій інтегрування навчально-вихов-ного процессу
Андрушко

І.А.


13.

Організація роботи з розвитку пізнавальних інтересів учнів 1-4-х класів
Зайцева

З.В.


14.

Організація роботи вчителів – предметників  з обдарованими та здібними учнями  
Андрушко І.А.

15.

Формування та вдосконалення умінь і навичок учнів щодо збереження здоров’ я та життя в надзвичайних ситуаціях».

Логвіна

О.В.


16.

Характер створення інтегрова-них навчальних  завдань на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку
Андрушко

І.А.


17.

Організація повторення нав-чального матеріалу та підго-товка до ЗНО і ДПА.

Зайцева З.В.

Логвіна О.В.

Андрушко І.А.

Сачава Н.М.

НАРАДИ ПРИ  ДИРЕКТОРІ

СЕРПЕНЬ
1. Про організований початок навчального року (Ніколаєнко Л.П., Логвіна О.В.)

2. Виконання законодавства щодо проходження працівниками зак-ладу профілактичних оглядів (Андрушко І.А.)

3. Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності  в навчаль-ному  закладі у 2015-2016 навчальному році  (Зайцев Г.О.)

4. Про працевлаштування випускників 9,11 класів (Андрушко І.А.)

5. Організація харчування учнів, харчування дітей пільгових кате-горій, дієтичного харчування; організація питного режиму в школі. (Зайцева З.В.)

6. Про дотримання   норм орфографічного режиму та виконання Закону «Про мови»  (Логвіна О.В.).

7. Про підсумки  навчально-трудової  практики  (Кирсань О.М.)

8. Про єдині вимоги організації навчально-виховної роботи в зак-ладі (Андушко І.А.)ВЕРЕСЕНЬ

І (07.09.2015р.)

1. Про   дозування  фізичного навантаження на уроках фізичної ку-льтури з урахуванням  рівня фізичного здоров’я учнів. (Логвіна  О.В.)

2. Про  підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року (Сачава Н.М.)

3. Про стан адаптаційного періоду першокласників, які вступили до закладу (Зайцева З.В.)

4. Про результати перевірки зовнішнього вигляду учнів

(Кирсань О.М.)

5. Про організацію роботи наукового товариства учнів  “ШАНС”

(Андрушко І.А.)ВЕРЕСЕНЬ
ІІ (21.09.2015р.)


 1. Про результати перевірки   стану охорони праці, БЖ та протипо-жежної  безпеки в школі. (Зайцев Г.О.)

 2. Про організацію проведення  І етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  (Андрушко І.А.)

 3. Про  підсумки  роботи  вчителів з обліку учнів на мікрорайоні школи (ІванченкоН.М.)

 4. Стан забезпечення медичними  препаратами першої допомоги (медична сестра)

 5. Організація роботи ради профілактики у 2015-2016 н.р. (Аста-пенко О.О)

 6. Про дотримання вчителями - філологами єдиних вимог орфо-графічного режиму. (Андрушко І.А.)

 7. Психологічна готовність дітей до школи (Глинська Н.С.)

 8. Стан ведення журналів індивідуальної роботи , журналів ГПД (Логвіна О.В., Зайцева З.В.)

ЖОВТЕНЬ

І (05.10.2015 р.)


 1. Правовиховна робота в закладі та профілактика  девіантної поведінки підлітків. (Астапенко О.О., Іванченко Н.М.)

 2. Результати перевірки техніки читання в 5-х класах

(Андрушко І.А.)

 1. Аналіз результатів зрізів стартових  знань  учнів  5-х,10-х класів. Рекомендації по організації індивідуальної роботи з учнями

( Логвіна О.В.)

 1. Про охорону праці та дотримання техніки безпеки на уроках фізичної культури (Логвіна О.В.)

 2. Аналіз ведення особових справ учнів (заступники директора)

 3. Організація харчування учнів, стан охоплення учнів гарячим харчуванням (Зайцева З.В.)

6. Моніторинг рівня захворюваності учнів закладу , диспансерний облік ,  профілактика хронічних  захворювань (медична сестра)

 1. Контроль за виконанням законодавства про загальну середню освіту  (Кирсань О.М.)

ІІ (19.10.2015р.)


 1. Про стан ведення класних журналів ( Зайцева З.В., Логвіна О.В.)

 2. Про хід реалізації плану заходів Національної програми «Стоп насильству» (Глинська Н.С.)

 3. Рівень психолого-педагогічної культури вчителів в рамках екс-перименту (Андрушко І.А., Глинська Н.С.)

 4. Рівень соціальної адаптації учнів(Андрушко І.А.,Іванченко Н.М.)

 5. Про   організацію проведення осінніх канікул ( Кирсань О.М.)

 6. Про стан роботи з учнівськими зошитами (Логвіна О.В.)

 7. Напрями військово-патріотичного виховання в НВК-ДАЛ № 15 (Медведєв О.І.)


ЛИСТОПАД
І (02.11.2015 р.)


 1. Про дотримання санітарного режиму в навчальних кабінетах

(Сачава Н.М.)

 1. Про стан викладання зарубіжної літератури (Андрушко І.А.)

 2. Про здійснення протигрипозних заходів в рамках навчально-виховного процесу (медична сестра).

 3. Стан звітності класних керівників щодо  відвідування навчальних занять (Астапенко О.О)

 4. Інформація про проведення тренінгу- марафону з питань   про-тидії торгівлі людьми (Глинська Н.С.)

 5. Про підсумки проведення осінніх канікул (Кирсань О.М.)

ІІ (16.11.2015 р.)


 1. Про дотримання режиму   навчально-виховного процесу в групах продовженого дня. (Зайцева З.В.)

 2. Способи опрацювання нового матеріалу шляхом використання на уроках  ігрових технологій (Андрушко І.А.)

 3. Про дотримання на уроках  фізичної культури  вимог наказу МОН України № 518 / 674 від 20.07.2009р. «Про забезпечення медико-педагогічного конт-ролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (Логвіна О.В.)

 4. Стан ведення щоденників (Логвіна О.В.)

 5. Результати вивчення стану адаптації старшокласників (Глинська Н.С.)

 6. Про стан викладання музичного мистецтва, ОТМ (Логвіна О.В.)

ГРУДЕНЬ
І (30.11.2015 р.)

1. Про стан ведення класних журналів. (Логвіна О.В,Зайцева З.В.)

2. Видавнича діяльність та участь учителів школи в науково-методичних заходах різних рівнів  як складова методичної роботи (Андрушко І.А.)

3. Індивідуальна, групова та колективна робота на уроках біології (Логвіна О.В.)

4. Про організацію зимових канікул (Кирсань О.М.)

5. Про виконання заходів щодо попередження корупції в закладі (Логвіна О.В.)ІІ  (14.12.2015р.)


 1.  Аналіз виконання річного плану роботи закладу за І семестр (Андрушко І.А.)  

 2. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я в початковій школі (Зайцева З.В.)

 3. Аналіз рухового режиму в рамках навчального дня (Логвіна О.В.)

 4. Про стан викладання хімії (Логвіна О.В.)

 5. Стан проходження курсової перепідготовки працівників закладу  

(Андрушко І.А.)

 1. Про підсумки проведення предметно-методичних тижнів у І се-местрі 2015-2016 н.р. (Андрушко І.А.)


СІЧЕНЬ
І  (11.01.2016р.)
1. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік (Ніколаєнко Л.П.)   

2. Про  рівень навчальних досягнень учнів за підсумками І семестру (Логвіна О.В., Зайцева З.В.)

3. Звіт про використання благодійних внесків за І семестр 2015-2016 н.р. (Ніколаєнко Л.П.)

4. Про хід атестації педагогічних працівників школи у 2016 році. (Андрушко І.А.)

5. Про   організацію самопідготовки   учнів початкових класів  в групі продовженого дня.( Зайцева З.В.)

6. Робота з обдарованими учнями, рейинг участі в олімпіадах різних рівнів з інформатики (Логвіна О.В)

7. Психологічна готовність учнів до профільного навчання (Глинська Н.С.)

ІІ (25.01.2016р.)
1.Стан травматизму в закладі та  профілактика запобігання трав-матизму (Зайцев Г.О.)

2. Про виконання Закону України “Про відпустки”(Кравець Н.П.)

3. Аналіз використання варіативної частини навчального плану  (Логвіна О.В.)

4. Про стан організації профільної освіти (Логінова О.В.)

5. Вивчення  готовності школярів до життєвого самовизначення (Глинська Н.С.)

ЛЮТИЙ
І (08.02.2016р.)


 1. Про планування профільності наступних 10-х класів та орга-нізацію допрофільної підготовки. (Логвіна О.В., Андрушко І.А.)

 2. Звіт про фінансову діяльність закладу у 2015 році (Кравець Н.П.)

 3. Впровадження інтерактивних форм і методів навчання учнів на уроках географії, природознавства  ( Логвіна О.В.)

 4. Соціально-проектна діяльність закладу як складова Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді

(Медведєв О.І.)

ІІ (22.02.2016 р.)


 1. Виконання вчителями вимог методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи»  (Зайцева З.В.)

 2. Самооцінювання в умовах особистісно орієнтованого і компе-тентнісного навчання (Андрушко І.А.)

 3. Впровадження технології профільного уроку (Сачава Н.М.)

БЕРЕЗЕНЬ
І (14.03.2016р.)


 1. Організація роботи з розвитку пізнавальних інтересів учнів  1-4-х класів (Зайцева З.В.)

 2. Про  підсумки участі   учнів  школи у ІІ та ІІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (Андрушко І.А.)

 3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків фізичної культури (Логвіна О.В.)

 4. Мотивація громадської активності учнів - пріоритет демокра-тичної, правової держави (Медведєв О.І.)


ІІ (21.03.2016 р.)


 1. Вивчення нормативно-правової бази по закінченню 2015-2016 навчального року та проведенню ДПА і ЗНО. (Логвіна О.В.)

 2. Про стан викладання економіки (Логвіна О.В.)

 3. Діяльність   Евроклубу «Горизонти інтеграції» як громадський осередок соціокультурного простору ліцею (Кирсань О.М.)

4. Реалізація  навчальних стратегій та комунікативних функцій  інтегрування навчально-виховного процесу (Андрушко І.А.)

5. Про результати перевірки зовнішнього вигляду учнів

(Кирсань О.М.)

КВІТЕНЬ
І (04.04.2016р.)
1.Про  дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування в шкільній  їдальні ( Зайцева З.В., медична сестра)

2. Стан відвідування учнями навчальних занять, звітність класних керівників (Астапенко О.О.)

3. Взаємодія класного керівника та соціального педагога в роботі з  учнями, які потребують додаткової педагогічної уваги (Іванченко Н.М.)

4.Про підсумки атестаційної компанії 2016 року. (Андушко І.А.)

5. Про роль самоврядування ліцею в формуванні конкурентноспро-можної, громадсько-активної особистості ліцеїста  (Кирсань О.М)

6. Про підсумки організації весняних канікул (Кирсань О.М.)ІІ (18.04.2016р.)
1. Про  дотримання правил безпеки життєдіяльності  в шкільних майстернях та спортивних залах (Зайцев Г.О.)

2.Співпраця з вищими навчальними закладами, стажування, настав-ництво (Андрушко І.А.)

3. Характер створення інтегрованих навчальних  завдань на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку (Андрушко І.А.)

4. Про виконання наказу УОіН від 02.02.10 р. № 587 «Щодо профі-лактики       злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» (Астапенко О.О.)

5.Про організацію літнього оздоровлення учнів. (Зайцева З.В.)   6. Формування та вдосконалення умінь і навичок учнів щодо збе-реження здоров’я та життя в надзвичайних ситуаціях (Логвіна О.В.)

ТРАВЕНЬ
І  (10.05.2016р.)


 1. Про організацію і проведення ДПА для учнів 4,11-х класів. (Логвіна О.В.,Зайцева З.В.)

 2. Аналіз проектної діяльності гуртків (Сачава Н.М.)

ІІ (23.05.2016р.)
1.Про порядок закінчення навчального  року та оформлення шкільної документації.  (Логвіна О.В.)

2. Виконання практичної частини навчального плану (Логвіна О.В., Андрушко І.А.)

3.Про діяльність Ради школи у 2015-2016 н.р.

Співпраця з благодійним фондом “Перспектива розвитку освіти” (Ніколаєнко Л.П.) 
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка