Планування роботи методистаСторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3
Тема: Планування роботи методиста

Мета: ознайомити з видами планування, вимогами до нього. Розглянути орієнтовну модель річного та перспективного планування.
План

 1. Планування, його види.

 2. Вимоги до планування діяльності методиста.

 3. Алгоритм планування методичної діяльності.

 4. Вимоги до аналізу методичної роботи.

 5. Планування діяльності методичних об’єднань.


Використана література:

 1. Л. І. Келембет “Система планування й обліку роботи районного (міського) методичного кабінету, інформаційно-методичного центру.” Методичні рекомендації. (Івано-Франківськ, 2003);

 2. К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Б. В. Гадзецький “Технологія управлінської діяльності завідуючого Р(М)МК” (Київ, 2002);

 3. Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами / А. М. Єрмола. - Харків : Гімназія, 1999. - 127 с. - С. 12-14.

 4. Жерносєк І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях / І. П. Жерносєк. - К. : Віпол, 2001. - 204 с.

 5. Методична служба - школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 1. /Укладачі: Ю.В. Буган, Г.Г. Свінних, В.І. Уруський/ - Тернопіль: "Астон", 2003 - 286с.

 6. Науково-методичний журнал "Управління школою", № 29 (77) жовтень 2004 р., № 11, квітень 2004 р.

Як відомо, сьогодення вимагає підвищення ефективності рівня науково-методичної роботи, її модернізацію.

Першим кроком на цьому шляху є планування роботи, яке необхідно здійснювати на діагностико-прогностичній основі..

Планування роботи – це розробка програми дій методистів, педагогічних колективів, окремих осіб для досягнення певної мети, вирішення певних завдань із визначенням термінів виконання тих чи інших заходів і відповідальних за їх проведення.

Існує кілька класифікацій планів роботи:За обсягом змісту:

 • Комплексний: планується методична діяльність за всіма її напрямками та видами.

 • Тематичний: детально планується один напрям або вид діяльності (наприклад, план роботи з учителями, які атестуються, з молодими вчителями тощо).

 • Предметний (конкретний): планується один конкретний захід (план проведення семінара, конференції тощо).

За тривалістю планування:

 • Перспективний (довготерміновий): від 3 до 5 років – найменш конкретний вид плану.

 • Середньо тривалий: 1-3 роки – найбільш поширеним є річний план роботи.

 • Короткотривалий: план на ближчу перспективу, коли планується досить короткий період часу (місяць, квартал). Такі плани містять конкретну діяльність по підготовці поточного міроприємства.


У залежності від суб’єкта планування:

 • Індивідуальний: план роботи окремого педагога, методиста.

 • Колективний: до планування залучається весь педагогічний колектив, методичний актив тощо.


За масштабом планування:

 • План науково-методичної роботи району (міста).

 • План науково-методичної роботи школи.

 • Плани роботи структурних підрозділів (проблемних груп, методичних об’єднань, школи молодого вчителя тощо).

 • Оперативний: плануються наближчі дії (на день, тиждень).

Будь-яке планування починається з визначення мети, тобто результату, який необхідно отримати. Однак не кожен очікуваний результат може бути віднесений до поняття мети. Очікування можуть бути мріями, фантазіями і намірами, яким не судилося здійснитися.

Мета методичної роботи –це прогнозований результат, який відповідає потребам, запитам і можливостям педагогічного колективу, методичної служби, визначений по часу і заданий конкретно. Будь-яка мета повинна відповідати критеріям досяжності, конкретності і вимірюваності (діагностованості).

Якщо мета реальна, вона викликає у педагогів активність, мотивує до діяльності.
Правильне планування дозволяє:

 • Чітко усвідомлювати мету і завдання методичної роботи;

 • Попередньо вивчити педагогічний колектив, стан навчально-виховного процесу, методичної роботи;

 • Цілеспрямовано підібрати зміст, організаційні форми роботи з педагогічними і керівними кадрами;

 • Проектувати методичну роботу.

Найбільш поширені недоліки при плануванні:

 • Відсутність чітко визначеної мети роботи, сформульованої на основі глибокого аналізу попередньої роботи, знань про зміни соціально-педагогічної ситуації і вимог до сучасного педагога;

 • Очікування інструкцій, вказівок, рекомендацій зверху і як наслідок – безініціативність;

 • Примітивність планування;

 • Невміння залучати до планування педагогів і методичний актив;

 • Неконкретність і невизначеність спланованих заходів;

 • Нечіткий, поверхневий аналіз роботи за попередній рік;

 • Нерозуміння актуальності проблем, запитів та потреб педагогів.

При плануванні роботи дотримуйтесь таких рекомендацій:

 • Ознайомтесь із сучасними розробками педагогічного менеджменту з питання планування діяльності (проектно-модульне, комплексно-цільове, програмне планування);

 • Ознайомтеся з основними законодавчими/директивними і нормативними документами уряду та Міністерства освіти і науки України про освіту;

 • Вивчіть та врахуйте запити і проблеми педагогічних працівників щодо удосконалення їх профмайстерності;

 • Плануйте роботу відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, функцій методиста та сервісних послуг, які надає методичний кабінет;

 • Включайте до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики;

 • Спрямовуйте діяльність на виконання головних завдань, окреслених основними законодавчими, нормативними та директивними документами про освіту;

 • Передбачайте лише конкретні заходи, форми і методи діяльності;

 • Ґрунтовно проаналізуйте роботу за попередній період та врахуйте дані результати при плануванні роботи на наступний рік;

 • У структурі плану передбачте можливість внесення змін та доповнень/уточнень упродовж навчального року.

Головна умова ефективності плану – орієнтація на кінцевий результат.


Для полегшення планування пропонуємо матричну модель (планування кожного розділу здійснюється відповідно до функцій та сервісних послуг):


Функції

Заходи відповідно до розділів плану

Управління діяльністю методичного кабінету

Психологічний супровід

науково-методичної роботиОрганізаційно-методична робота зпідвищення кваліфікації та фахової майстерності педкадрів

Інформаційно-методичне забезпечення

Вивчення, узагальнення, впровадження ППД, освітніх технологій

Дослідно-експериментальна діяльність

Організація роботи з дітьми та учнівською молоддю

Педагогічний аналіз

Навчально-матеріальна база

Інформаційна
Коригую-ча
Діагностично-адаптивна
Компенсаторно-координуюча
Креативно-моделювальна
Прогностична
Стимулююча


Рекомендується використовувати такі види планів:

 • перспективний;

 • річний;

 • квартальний (місячний);

 • тижневий.


У методичних кабінетах повинні бути:

 • план роботи методичного кабінету;

 • плани роботи структурних підрозділів;

Методистам-предметникам необхідно мати:

 • план роботи методиста;

 • плани роботи ПДС, МО, творчих груп, шкіл молодого учителя, шкіл педмайстерності, шкіл ППД тощо;

 • план курсової підготовки відповідної категорії працівників;

 • план атестації педагогічних працівників;

 • план вивчення стану викладання предметів;

 • плани виїздів до педагогічних працівників з метою надання методичної допомоги;

 • плани видавничої діяльності;

 • плани вивчення ППД;

 • плани проведення моніторингових досліджень;

 • проектно-цільові програми (якщо розробляються).

Уся система планування підпорядкована реалізації визначених методичним кабінетом (ІМЦ) спільно з відділом освіти єдиної проблеми.

Планування слід здійснювати на діагностичній основі, враховуючи запити та потреби навчальних закладів та педагогічних працівників.

Визначення потреб та запитів учителів шляхом діагностування допомагає плануванню роботи різних методичних форм.
Орієнтовна структура плану роботи методиста Р(М)МК, ІМЦ
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка