Планування уроків української мови словникові словаСторінка7/9
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


з/п


Дата

Тема уроку

1
Теорія: «Техніка безпеки на уроках фізичної культури. Гігієна спортивного одягу та взуття». Шикування. Повторяти виконання команд «Рівняйсь!», «Струнко!», повороти на місці Ходьба на носках, на п'ятах зі збереженням правильної постави. Біг на носках, біг «змійкою». Спеціальні легкоатлетичні вправи. Повторити один з вивчених у 3 класі комплексів ранкової гігієнічної гімнастики, вправ для фо рмування правильної постави. Рухливі ігри.

- 47-

з/п


Дата

Тема уроку

2
Теорія: «Гігієна харчування». ТБ. Продовження повторення стройових вправ, вивчених у 3 класі. Ходьба, біг на носках зі зміною напрямку. Повторити спеціальні легкоатлетичні вправи. Вчити комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики №1. Повторити техніку бігу на коротку дистанцію (3x15м) (високий старт, стартовий розбіг - положення тулуба, голови, робота рук, винос ноги, постановка ступні на доріжку). Стрибки у довжину з місця. Стрибки зі скакалкою (2х50р). Різноииди стрибків зі скакалкою, стрибки у парах, через довгу скакалку. Рухливі ігри та естафети. Футбол.

3
ТБ. Теорія «Розвиток дихальної системи засобами фізичної культури». Закріпити навички виконання вправ ранкової гігієнічної гімнастики. Рухливі ігри та естафети. Футбол.

4
ТБ. Теорія. Організуючі вправи. Вчити поворотам кругом на місці. Повторити комплекс вправ РГГ №1. Повторити вивчені в З класі спеціальні легкоатлетичні вправи бігуна Біг (2x20 м - біг по дистанції - робота рук, положення тулуба - фінішування. Стрибок у довжину з місця (відштовхування). Сприбки зі скакалкою (2x50 р.).Різновиди стрибків зі скакалкою, стрибки у парах, через довгу скакалку. Повторити «човниковий» біг(гра або естафета). Рухливі ігри з елементами спортивних ігор. Футбол.

5
 1. ТБ. Шикування у шеренгу та колону(в ігровій формі). Закріпити навички у виконанні поворотів кругом на місці. Розрахунок у сірою. Ходьба та біг із збереженням правильної постави, зміною частоти та довжини кроку (робота рук, біг на носках). Повтори комплекс вправ РГГ, вправи для формування правильно постави. Спеціальні легкоатлетичні бігові та стрибкові вправи (стрибки на одній, двох ногах з просуванням вперед, підскоки, багатоскоки). Стрибки на двох ногах на місці (підтягуванням колін до грудей). Стрибки у довжину з місця (робота рук, відштовхування). Біг 30м (біг по дистанції - техніка, фінішування). Повторити «човниковий» біг(гра або естафета). Рухливі ігри. Футбол.

6
 1. ТБ. Оцінити навички у виконанні комплексу вправ РГТ№1. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор.

7
 1. ТБ. Шикування. Вчити здавати рапорт учителю. Повторити техніку виконання повороту кругом на місці. Ходьба та біг зі зміною напрямку. Повторити виконання загальнорозвивальних вправ у русі, вивчених у 3 класі. Спеціальні бігові та стрибкові легкоатлетичні вправи. Виконати тесі - стрибки у довжину з місця. Повторний біг 2x20м; 1x30м (контроль техніки). «Човниковий»біг. Рухливі ігри. Футбол.

8
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Стройові вправи. Ходьба на носках, на п'ятах, на зовнішній та внутрішній стороні (частині) ступні. Біг на носках «змійкою», «протиходом», зі зміною темпу руху. Вчити виконувати нові загальнорозвивальні вправи у русі та на місці. Спеціальні легкоатлетичні вправи бігуна. Виконати тест - «човниковий» біг. Біг 2x30м (техніка бігу). Стрибки зі скакалкою 2x50р. Повторити підтягування у висі (хл) і згинання та розгинання рук в упорі лежачи (дів). Рухливі ігри та естафети. Футбол.

- 48-


з/п


Дата

Тема уроку

9
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Різновиди ходьби та бігу. Закріпити навички у виконанні загальнорозвивальних вправ у русі. Виконати тест - біг 30м.Рухливі ігри та естафети.

10
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю Ходьба на носках, на п'ятах, у напівприсіді, у повному присіді. Біг із збереженням правильної постави. Повторити загальнорозвивальні вправи у русі та на місці. Виконати тест на гнучкість. Повторити стрибки зі скакалкою 2x50 р. Різновиди стрибків зі скакалкою, стрибки у парах, через довгу скакалку. Підтягування у висі (хл) та у висі лежачи (дів). Біг у повільному темпі до 500м. Рухливі ігри та естафети. Футбол.

11
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю Стройові вправи.. Ходьба на носках, на п ягах, з високим підніманням стегна. Біг. Повторити загальнорозвивальні вправи у русі та на місці. Спеціальні легкоатлетичні бігові та стрибкові вправи. Виконати тест на силу. Повторити вправи з малим м'ячем вивчені у 3 класі.(Школа м'яча). Біг у повільному темпі. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор. Футбол.

12
 1. ТБ. Теорія. Шикування. Рапорт учителю. Різновиди ходьби та бігу Загальнорозвивальні вправи у русі та на місці. Спеціальні легкоатлетичні бігові вправи. Виконати тест на витривалість. Відновлювальні дихальні вправи.Рухливі ігри та естафети.

13
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Різновиди ходьби та біг зі збереженням правильної постави, зі зміною темпу бігу. Оцінити навички у виконанні вивчених загальнорозвивальних вправу русі та на місці. Спеціальні легкоатлетичні бігові вправи (розвиток швидкості) та вправи для метання. Біг 30м. Повторити техніку метання м'яча на дальність та в ціль. Повільний біг з контролем за диханням. Рухлива гра. Футбол.

14
 1. ТБ.. Шикування. Організуючі вправи. Рапорт учителю. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку. Виконати вправи у русі. Вчити виконанню вправ у опори. Стрибки на місці та з просування вперед на двох ногах з підтягуванням колін до живота. Стрибки у довжину з місця. Біг 2х20м;1х30м(старт, стартовий розбіг). Рухлива гра за бажанням учнів. Біг у повільному темпі 500-800 м (контроль дихання). Відновлювальні дихальні вправи. Футбол.

15
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Самостійна розминка або з групою товаришів. Оцінити виконання спеціальних легкоатлетичних вправ. Рухливі ігри та естафети. Повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

16
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Ходьба на носках, на п'ятах, з високим підніманням стегна, з перекатом з п'ятки на носок. Біг «змійкою». Спеціальні легкоатлетичні вправи. Повторити навички виконання вправ у опори. Стрибки зі скакалкою (2x50 р). Різновиди стрибків зі скакалкою. Біг на коротку відстань. Вчити техніці метання малого м'яча способом «із-за спини через плече» на дальність з 3 кроків. Біг у повільному темпі 800-900 м. Дихальні вправи. Рухлива гра.

- 49-


з/п


Дата

Тема уроку

17
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Повторити стройові вправи. Ходьба і біг на носках (праця рук і контроль за диханням). Повторити комплекс загальнорозвивальних вправ у русі та на місці. Оцінити результат стрибка у довжину з місця. Закріпити техніку метання малого м'яча способом «із-за спини через плече» на дальність з 3 кроків. Рухлива гра, естафета.

18
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Оцінити результат бігу на 30м. Рухливі ігри та естафети. Повторення пройденого матеріалу в

19
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Стройові вправи. Ходьба, біг. Вчити комплексу вправ для розвитку координації рухів. Спеціальні легкоатлетичні вправи. Повторити стрибки у довжину з короткого розбігу(відштовхування однією ногою-приземлення на дві ноги). Повторити техніку метання малого м'яча на дальність. Біг у повільному темпі до 1000 м. Дихальні вправи. Рухлива грі. Футбол.

20
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Розрахунок у строю. Ходьба та біг у парах та трійках. Закріпити навички у виконанні вправ для розвитку координації рухів. Вчити стрибкам у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги>: та «кроком». Повторити метання м'яча на дальність з розбігу. Подолання відстані до 1000-1200 м (контроль за диханням). Відновлювальні дихальні вправи. Рухливі ігри. Футбол.

21
 1. ТБ. Розминка. Виконати! на оцінку метання малого м'яча на дальність з розбігу. Рухливі ігри та естафети за бажанням учнів.

22
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Різновиди ходьби та бігу з контролем за поставою та диханням. Повторити вправи для розвитку координації рухів та вправи корегуючої гімнастики. Закріпити техніку виконання стрибків у довжину з розбігу. Біг у повільному темпі до 1 200 м. Відновлювальні дихальні вправи. Рухлива гра. Футбол.

23
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Повторити повороти на місці. Ходьба на носках, на п'яі-ах у напівприсіді з прискоренням та з уповільненням. Комплекс загально розвиваючих вправ. Спеціальні легкоатлетичн вправи. Повторити техніку виконання стрибків у довжину з розбігу. Біг у повільному темпі на відстань до 1200 м. Відновлювальні дихальні вправи. Рухливі ігри. Футбол.

24
 1. ТБ. Оцінити знання учнів з пройденої теми. Рухливі ігри та естафети. Повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

25
 1. ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Повторити стройові вправи. Повторити ходьбу на носках з різним положенням рук. Біг зі зміною напрямку. Повторити комплекс вправ РГГ. Виконати контрольний норматив і бігу на витривалість. Відновлювальні дихальні вправи. Рухливі ігри. Футбол.

26
 1. Шикування. Ходьба та біг у парах та трійках. Перешикування. Комплекс вправ РГГ та вправи корегуючої гімнастики. Спеціальні легкогітлетичні вправи бігуна та стрибуна(розвиток фізичних якостей). Біг з перешкодами до 1 500 м. Ігри та естафети. Футбол.

27
 1. Рухливі ігри та естафети. Повторення пройденого матеріалу в ігровій формі або сюжетно-рольовий урок. Підведення підсумків тематичної атестації.

- 50-


з/п


Дата

Тема уроку

28
Теорія: «Історія української гімнастики. Правила безпеки на уроках з розділу «Гімнастика». Шикування. Рапорт учителю. Розрахунок у строю. Різновиди ходьби. Легкий гімнастичний біг «змійкою». Самостійно виконати вивчений комплекс вправ РГГ. Вправи для формування правильної постави. Робота в групах по станціям - розвиток фізичних якостей(згинання та розгинання рук в упорі лежачи, «човниковий » біг, стрибки по купинах, метання в ціль, тощо). Рухливі ігри або естафети.

29
Теорія: «Гігієнічні вимоги до занять гімнастикою». ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Повторити стройовий крок. Ходьба 2 та біг з контролем за роботою рук і диханням. Вчити виконувати комплекс вправ РГГ № 2. Робота по станціям: повторити акробатичні елементи; вправу в рівновазі, вивчені у 3 класі; стрибки зі скакалкою (Зх50р), різновиди стрибків, стрибки через довгу скакалку; розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри.

30
ТБ. Рухливі ігри та естафети або повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

31
ТБ. Теорія: «Страховка під час виконання гімнастичних вправ». Шикування. Рапорт учителю. Вчити розмиканню уступами під 4 лічбу. Ходьба на носках, на п'ятах, у напівприсіді, у повному присіді з утриманням правильної постави. Біг «змійкою», «протиходом». Відновлювальні дихальні вправи. Повторити навички у виконанні комплексу вправ РГТ № 2. Вправи для профілактики плоскостопості. Вчити техніці виконання акробатичних вправ: «міст» з положення лежачи на спині (з допомогою), стійка на руках з допомогою(хл), «напівшпагат» (д), Повторити лазіння по г/стінці довільним способом. Робота по станціям - розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри.

32
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Стройові вправи. Ходьба на носках, на п'ятах; з перекатом з п'ятки на носок, у напівприсіді з 5 різним положенням рук. Різновиди бігу. Закріпити навички у виконанні розмикання уступами під лічбу. Повторити комплекс вправ РГГ, вправи для формування правильної постави. Закріпити навички у виконанні акробатичних елементів з уроку № 4. Вчити виконанню ходьби з випадами на колоді Ь= 105-110 см або на гімнастичній лаві, присіданню і переходу в упор присівши. Повторити ходьбу на носках, повороти на носках, ходьбу приставними кроками. Робота по станціям - розвиток фізичних якостей. Рухливі ігри.

33
ТБ. Рухливі ігри та естафети або повторення пройденого 6
матеріалу в ігровій формі.


34
ТБ. Шикування. Рапорт учителю І'ізновиди ходьби та бігу, «протиходом», «змійкою» з контролем за поставою. Вчити комплексам фізкультхвилинок з використанням відповідних відновлювапьних вправ. Повторити вивчені вправи ритмічної гімнастики, танцювальні вправи. Повторити акробатичні вправи з уроку № 4 та перекиди вперед, назад, стійку на лопатках. Повторити вправи з рівноваги з уроку № 4 та вчити поворотам на колоді на 90° і 180° з різним положенням рук. Робота по станціям - розвиток фізичних якостей (канат, скакалка, настрибування та вистрибування вгору на г/містку з опорою руками, г/стінка, тощо). Рухлива гра, естафета

- 51-


з/п


Дата

Тема уроку

35
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Вчити перешикуванню з колони по 1 в колону по 2 дробленням - зведенням, з колони по 2 в 8 колону поі розведенням - злиттям. Різновиди ходьби , вправи для профілактики плоскостопості, бігу. Закріпити навички у виконані, фізкультхвилинок з уроку № 7 та вивчити декілька нових вправ ритмічної гімнастики, танцювальні елементи. Акробатика: поєднання вивчених вправ. Закріпити навички у виконанні вивчених вправ в рівновазі. Робота по станціям -розвиток фізичних якостей (підтягування, скакалка, канат, вправи на гнучкість, г/стінка, г/кінь, тощо). Рухливі ігри.

36
ТБ. Шикування. Рапорт учителю Рухливі ігри та естафети або 9 повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

37
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Закріпити навички у виконанні 10 перешикування з колони по 1 в колону по 2 дробленням-зведенням та з колони по 2 в колону поі розведенням - злиттям. Різновиди ходьби, бігу. Повторити навички у виконані фізкультхвилинок з уроку № 7 та повторити нові вправи ритмічної гімнастики, танцювальні елементи. Повторити акробатичну вправу. Повторити вправи на гімнастичній колоді - поєднання елементів(дів).Вправи на паралельних брусах або низькій перекладині (хл) - за програмою, або робота по станціям - розвиток фізичних якостей (підтягування, скакалка, канат, вправи на гнучкість, г/стінка, г/кінь, вправи з м'ячем, тощо). Рухлива гра.

38
Шикування. Рапорт учителю. Стройові вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вчити вправи ритмічної гімнастики, танцювальні вправи. Виконати на оцінку акробатичну вправу Повторити вправу з рівноваги. Повторити лазіння по похилій лаві в упорі, стоячи та стоячи на колінах. Лазіння та перелізання по гімнастичній стінці, г/козлі, колоді, тощо(смуга перешкод). Підтягування у висі (хл) та у висі лежачи дівчата. Рухлива гра.

39
ТБ. Шикування Рухливі ігри та естафети або повторення! 12 пройденого матеріалу в ігровій формі.

40
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Стройові вправи. Ходьба та біг. . Закріпити навички у виконанні вправ ритмічної гімнастики,-13 танцювальних вправ. Виконати на оцінку вправу з рівноваги. Повторити стрибки зі скакалкою (3x50 р), лазіння по гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах, на зігнутих ногах, лежачи на животі, підтягуючись руками. Робота по станціям - розвиток фізичних якостей.( лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, вправи на гнучкість, багатоскоки, метання в ціль, настрибування

41
ТБ. Шикування. Повторити стройові вправи, різновиди ходьби, бігу. Повторити вправи комплекса ритмічної гімнастики, танцювальні вправи. Вчити вису зігнувши ноги, на зігнутих руках - на перекладині; кутом на гімнастичній стінці. Повторити лазіння по гімнастичній лаві з переходом на г/стінку. Робота по станціям: скакалка, акробатика, рівновага, г/лава, г/стінка, багатоскоки, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, вправи на гнучкість, настрибування на г/місток, тощо. Гра «Чехарда». І гри, естафети.

- 52-


з/п


Дата

Тема уроку

42
ТБ. Рухливі ігри та естафети або повторення пройденого матеріалу в ігровій формі

43
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Ходьба, біг з контролем за 16 поставою, та з подоланням кількох перешкод. Вчити виконувати загальнорозвивальні вправи на г/лаві. Повторити навичку у лазінні та перелізанні.. Закріпити навички у виконанні вису зігнувши ноги, вису на зігнутих руках - на перекладині; кутом на гімнастичній стінці. Робота по станціям: скакалка, акробатика, рівновага, г/лава, г/стінка, багатоскоки, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, вправи на гнучкість, вправи ритмічної гімнастики, тощо. Гра «Чехарда». Ігри та естафета.

44
ТБ. Шикування. Рапорт учителю. Повторити шикування та перешикування у русі. Ходьба на носках у напівприсіді, у 17 повному присіді, біг «змійкою», «протиходом». Закріпити навички у виконанні загальнорозвивальних вправ на г/лаві. Лазіння по канату. Виси та упори - за програмою. Вчити опорним стрибкам: способом «зігнувши ноги», «ноги нарізно». Смуга перешкод. Ігри.

45
ТБ. Повторити загальнорозвивальні вправи на г/лаві. Продовжити вчити опорним стрибкам, вправам у висах та упорах. Рухливі ігри та естафети

46
ТБ. Організуючі вправи. Повторити комплекс РГГ (за вибором), 19 вправи ритмічної гімнастики, танцювальні вправи. Повторити техніку виконання вивчених опорний стрибок та вчити опорному стрибку боком з поворотом на 90°. Повторити техніку лазіння по канату (довільним способом). Виси та упори. Смуга перешкод. Ігри та естафети.

47
ТБ. Організуючі та стройові вправи. Оцінити виконання вправ 20 ритмічної гімнастики та танцювальних вправ. Повторити навички у лазінні по канату. Опорні стрибки. Виси та упори. Смуга перешкод. Ігри та естафети

48
ТБ. Самостійна розминка або з групою товаришів. Оцінити 21 рівень силової підготовки учнів. Рухливі ігри та естафети.

49
ТБ. Організуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Робота по станція. Оцінити навички у виконанні лазіння по канату. Ігри та естафети.

50
ТБ. Організуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ. 23 Робота по станція. Оцінити навички у виконанні вправ на н/перекладині або опорним стрибкам. Ігри та естафети.

51
Спортивне свято, присвячене Новому року або розминка, робота 24 по станціям. Ігри, естафети.

52
Теорія: "Історія розвитку баскетболу в Україні.Провідні баскетбольні клуби країни, області, міста. Видатні українські баскетболісти.» Техніка безпеки на уроках фізичної культури. Повторити різновиди ходьби та
бігу, вивчені у 1 півріччі. Ознайомити з комплексом вправ ранкової гігієнічної гімнастики №З.Ігри, естафети за бажанням учнів.

53
Техніка безпеки на ігрових уроках. Теорія. «Основні правила гри у баскетбол. Устаткування та обладнання баскетбольного майданчика. Різновиди змагань з баскетболу серед школярів;». Повторити вивчені стройові прийоми. Ходьба, біг та їх різновиди. Переміщення в стійці баскетболіс-

- 53-

з/п


Дата

Тема урокута приставним кроком праним, лігим боком, зі зміною напрямку руху, швидкості, зупинками та стрибками.Вчити вправам комплексу РГГЛаЗ. Вправи з м'ячем (Школа м'яча). Рухливі ігри та естафети з малими та великими (волейбольними або гумовими м'ячами). («Гонка м'ячів по колу», «Передача м'ячів в колонах», «Снайпери», тощо).

54
 1. Теорія. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Прискорення, зупинки, повороти. Повторити комплекс РГГ №3. Вправи з м'ячем (Школа м'яча).Ведення м'яча стоячи на колінні, сидячи, лежачи на животі(робота кисті). Повторити техніку передачі м'яча (міні- баскетбольного або гумового) двома руками від грудей на місці та з кроком вперед. Вправи для розвитку рухових навичок, фізичних якостей, укріплення м'язів тулуба. Рухливі ігри та естафети. («Гонка м'ячів по колу», «Снайпери», тощо).

55
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба та їх різновиди, біг зі зміною напрямку та швидкості обличчя та спиною вперед, пересування приставним кроком правим, лівим боком, зупинки за звуковим та зоровим сигналами, підстрибування, стрибки із відштовхуванням однією ногою. Закріпити навички у виконанні вправ комплексу РГГ №3. Школа м'яча. Передачі м'яча в парах, трійках па місці. Ведення м'яча на місці стоячи на колінні, сидячи, лежачи на живогі(робота кисті) та у русі. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливі ігри та естафети.

56
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Оцінити навички у виконанні вправ комплексу РГГ №3. Пересування в стійці баскетболіста, зупинки стрибком та подвійним кроком за звуковим, зоровим сигналами, повороти на місці. Школа м'яча. Передачі м'яча у колі, через капітана, який стоїть у центрі кола, в колоні. Ведення м'яча у русі, зі зміною напрямку, з обведенням перешкод. Вправи для розвитку фізичних якостей. Рухливі ігри та естафети.

57
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди - в парах під час гри «Вовчий хвіст».Зупинки за сигналом, повороти на 90° та 180° Вчити виконувати загально роз-вивальні вправи з м'ячем. Школа м'яча. Передачі м'яча двома руками від грудей та ведення м'яча в трійках на місці та при зустрічному русі. Вправи для розвитку фізичних якостей, укріплення м'язового корсету. Рухливі ігри та естафети.

58
ТБ. Організуючі вправи. Ходьба та її різновиди, біг у чергуванні з ходьбою, зі зміною напрямку, швидкості пересування, приставним кроком правим, лівим боком, із стрибками(поштовхом однією),підстрибуванням, зупинкою за сигналом, тощо. Повторити загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Школа м'яча. Передачі та ловіння м'яча двома руками з відскоком від підлоги. Ведення м'яча правою та лівою рукою з різних вихідних положень на місці та у русі зі зміною напрямку. Вгграви для розвитку фізичних якостей, укріплення м'язів тулуба (або повторення вивченого з розділу «Гімнастика».) Рухливі ігри та естафети.

59
ТБ. Організуючі вправи. Ходьба та її різновиди, біг у чергуванні з ходьбою, зі зміною напрямку, з прискоренням, пересування приставним кроком правим та лівим боком, спиною вперед, підстрибуванням, повороти

- 54-


з/п


Дата

Тема урокувперед, назад на 90°, 180° в стійці баскетболіста, тощо. Закріпити навички виконання загально розвивальних вправ з м'ячем. Школа м'яча. Повторити техніку передачі м'яча двома руками від грудей на місці(в колах, в четвірках). Ведення м'яча на місці правою та лівою рукою. Еіиконати вправу в трійка або четвірках при зустрічному русі: ведення м'яча-зупин-ка-передача м'яча. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливі ігри та естафети з м'ячами.

60
ТБ. Теорія. Організуючі, стройові вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Повторити загально розвивальні вправи з м'ячем. Школа м'яча. Переміще-ння, зупинка, повороти вперед, назад на 90°, 180 тощо, під час гри «Вовчий хвіст». Передачі м'яча двома руками від грудей в парах, трійках, колонах. Ведення м'яча на місц та у русі правою та лівою рукою. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок, укріплення м'язів верхнього плечового поясу. Ігри та естафети з м'ячами.

61
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба біг та їх різновиди. Загальнорозви-вальні вправи з м'ячем. «Школа м'яча» з малим м'ячем (для великого те-нісу чи гумовим). Метання малого м'яча правою та лівою руками на дальність та ціль. Гра: «Хто більше перекине м'ячів»(Дві команди-у кожного гравця малий м'яч. Необхідно метати м'ячі через в/сітку або мотузку на сторону супротиЕ.ника певний час. За сигналом гра зупиняється і капітани команд рахують м'ячі на своїй стороні). Гра «Вовчий хвіст» у парах з веденням м'яча правою та лівою рукою. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок (або повторення вивченого з інших розділів програми). Рухливі ііри та естафети з м'ячами.

62
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Вчити виконувати вправи для розвитку координації рухів. Вправи з програми «Школа м'яча» з малим м'ячем. Метання м'яча на дальність та у ціль. Гра «Вовчий хвіст» у парах з веденням м'яча правою та лівою рукою. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливі ігри та естафети.

63
ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Повторити навички у виконанні вправ для розвитку координації рухів. Вчити передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Ведення м'яча правою та лівою рукою з обведенням предметів. Вправи для розвитку фізичних якостей, укріплен-ня м'язів спини та живота. Рухливі ігри та естафети.

64
ТБ. Організуючі вправи. Різновиди ходьби та бігу у поєднанні з підстрибуванням, доланням перешкод. Закріпити навички у виконанні вправ для розвитку координації руху. Повторити техніку передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Ведення м'яча правою та лівою рукою з обведенням предметів та зі зміною напрямку руху. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливі ігри, естафети.(«Снайпери», ігри з перекиданням м'ячів на сторону супротивника, на точність та кількість передач, тощо).

65
ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Закріпити навички у виконанні вправ для розвитку координації рухів. Закріпити техніку передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Ознайомити з кидками м'яча двома руками в баскетбольний щит. Ведення-зупинка-повороти-переда-

- 55-


з/п


Дата

Тема уроку

65
ча м'яча. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливі ігри, естафети.

66
Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. По-!вторити навички у виконанні вправ для розвитку координації рухів Повторити техніку передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Вчити кидкам м'яча двома руками в баскетбольний щит. Ведення-зупинка-повороти-передача м'яча. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок(вправи зі скакалкою, на г/лаві, тощо).Рухливі ігри, естафети.

67
ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Повторити навички у виконанні вправ дчя розвитку координації рухів. Повторити техніку передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Повторити техніку кидка м'яча двома руками в баскетбольний щит. Ведення м'яча-два кроки-передача м'яча партнеру(у зустрічному русі). Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових нави-чок(скакалка, г/лава, г/стінка, смуга перешкод, тощо). Рухливі ігри, естафети.

68
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різнови-ди(звернути увагу на техніку виконання). Повторити комплекс вправ РГГ. Оцінити техніку передачі м'яча однією рукою від плеча на місці. Закріпити техніку виконан-ня кидка м'яча двома руками в баскетбольний щит. Ведення м'яча-два кроки-передача м'яча партнеру (у зустрічному русі). Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок(сила, гнучкість, вправи зі школи м'яча). Рухливі ігри, естафети

69
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Вчити виконувати корегувальні вправи для постави та вправи для профілактики плоскостопості. Повторити техніку виконання кидків м'яча двома руками в щит та кільце. Ведення м'яча з зупинкою за звуковим сигналом з посліду-ючою передачею м'яча. Вправи для зозвитку фізичних якостей, рухових навичок(швидкісно-силові вправи, стрибки у довжину з місця, скакалка, тощо) Рухливі ігри, естафети.

70
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різнови-ди(техніка). Повторити корегувальні вправи дія постави та вправи для профілактики плоскостопості. Повторити техніку виконання кидків м'яча двома руками в щит та кільце. Штрафні кидки. Ведення м'яча, за звуковим сигналом зупинка, передача м'яча партнеру. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок(спритність, сила, «човниковий» біг, тощо). Рухливі ігри, естафети.

71
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, бг та їх різнови-ди(техніка, постава). Закріпити навички у виконанні корегувальних вправ для постави та вправ для профілактики плоскостопості. Виконати вправи: ведення м'яча-два кроки-передача м'яча партнеру; ведення м'яча-два кроки-кидок м'яча в щит або кільце. Штрафні кидки. Вчити правильному розташуванню гравців у захисті, пересування у стійці захисника. Ігри.(«Захист фортеці», «М'яч капі-тану»,тощо). Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок.

72
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різнови-ди(контроль техніки). Повторити навички у виконанні корегуватьиих вправ для постави та

- 56-


з/п


Дата

Тема уроку

72
вправ для профілактики плоскостопості. Повторити виконання вправи у зустрічному русі: ведення м'яча-два кроки-кидок м'яча в щит або кільце. Штрафні кидки -техніка. Вибір місця та вихід для отримання м'яча. Гра «М'яч капітан)». Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок. Рухливіта народні ігри.

73
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг та їх різновиди. Вчити комплексу вправ фізкультурної паузи. Зупинка гравця після ведення м'яча за сигналом. Кидки м'яча двома або однією рукою в щит чи кільце після одного, двох кроків. Штрафні кидки. Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча під час гри, правильний вибір місця в захисті. Взаємодії гравців. Рухлива гра: «М'яч своєму». Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових нави-чок(спритність, стрибучість, акробатичні вправи, лазіння та перелізання, скакалка, тощо).

74
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху у парах. Повторити комплекс вправ фізкультурної паузи. Кидки м'яча двома або однією рукою в щит чи кільце після одного, двох кроків. Оцінити техніку виконання штрафних кидків. Вибір місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Гра «М'яч капітану». Рухливі ігри. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок.

75
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг з прискоренням та уповільненням, зупинками за зоровим га звукоаим сигналами, поворотами, змінами напрямку руху(можливе виконання у парах, трійках). Закріпити навички у виконанні вправ фізкультурної паузи. Оцінити техніку виконання вправи: ведення м'яча-зупинка-передача - при зустрічному русі. Кидки м'яча двома або однією рукою в кільце після одного, двох кроків Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Рухливі ігри(«Охорона капітана»). Вправи для розвитку фізичних якостей(іпвидкісіт», спритність), рухових навичок.

76
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг. Повторити комплекс вправ фізкультурної паузи. Вчити техніці виконання кидку м'яча у кільце після передачі. Кидки м'яча двома або однією рукою в кільце після одного, двох кроків Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Взаємодії гравців під час гри. Рухливі та народні ігри «Рибаки та рибки», «Захист форте-ці»,тощо. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок(скакалка, баїатоскоки, смуга перешкод, тощо).

77
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху, стрибки, подолання перешкод Повторити загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Оцінити техніку виконання кидка м'яча однією рукою з кільце у русі. Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Протидія гравцю з м'ячем. Взаємодії гравців під час гри. Рухливі ігри «Захист фортеці», «М'яч своєму», тощо. Вправи дія розвитку фізичних якостей, рухових навичок (можлива робота по станціям).

78
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху, переміщення в захисній стійці баскетболіста, стрибки поштовхом

- 57-


з/п


Дата

Тема уроку 1. однією ногою, долання перешкод, тощо. Загально розвивальні зправи з. м'ячем у парах. Кидки м'яча у кільце після передачі. Рухливі ігри. Вправи для розвитку фізичних якостей(сила, швидкість), рухових навичок.

79
 1. ТБ. Оцінити теоретичні знання. Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху, переміщення в захисній стійці баскетболіста(гра «Вовчий хвіст»). Загально розвиваючі вправи для розвитку координації рухів. Повторити передачі, ведення м'яча у зустрічному русі в трійках, четвірках і т..а... Кидки м'яча після передачі. Штрафні кидки. Рухливі та народні ігри з використанням бігу, стрибків, метання

80
 1. ТБ. Оцінити теоретичні знання Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху, переміщення в захисній стійці баскетболіста(в ігровій формі). Перешикування. Загально розвиваючі вправи для розвитку координації рухів. Школа м'яча. Рухливі ігри.(Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Протидія гравцю з м'ячем. Взаємодії гравців під час гри.)

81
 1. ТБ. Організуючі вправи. Ходьба, біг, зупинки, повороти, зміна напрямку руху. Перешикування. Загально розвиваючі вправи з м'ячем. Повторити вивчені передачі, ведення м'яча правою та лівою рукою, кидки. Рухливі ігри. (Вибір вільного місця та вихід для отримання м'яча. Правильний вибір місця в захисті. Протидія гравцю з м'ячем. Взаємодії гравців під час гри).

82
 1. Оцінити теоретичні знання з розділу «Баскетбол» Ходьба, біг. Загально розвиваючі вправи. Рухливі ііри, естафети. Вправи для розвитку фізичних якостей, рухових навичок.

83
 1. Оцінити теоретичні знання з розділу «Баскетбол» Урок повторення навчального матеріалу в ігровій формі.

84
 1. Урок повторення навчального матеріалу в ігровій формі.

85
 1. ТБ. Теорія «Гігієна спортивного одягу та взуття.» Стройові вправи. Розрахунок в строю. Виконання стройових команд. Різновиди ходьби та бігу. Спеціальні легкоатлетичні вправи. Вчити виконувати вправи комплексу РГГ№4. Різновиди стрибків через скакалку. Повторити техніку «човникового»бігу. Повторити техніку стрибків у висоту з прямого, косого розбігу через гумовий джгут. Розвиток фізичних якостей та рухових навичок. Виконати силові вправи (з тесту). Ігри.

86
 1. ТБ. Організуючі вправи. Повторити вивчені різновиди ходьби та бігу. Повторити вправи комплексу РГГ№4. Повторити спеціальні легкоатлетичні бігові та стрибкові вправи. Стрибки через скакалку у русі та на місці в парах. Повторити техніку стрибків у висоту з прямого, косого розбігу через гумовий джгут. Повторити техніку «човни-кового»бігу. Розвиток фізичних якостей та рухових навичок. Ігри, естафети.

87
 1. ТБ. Теорія «Фізична культура як засіб керування емоціями». Повторити навички у виконанні вправ комплексу РГГ№4. Рухливі ігри та естафети з бігом, стрибками або повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

88
 1. ТБ. Розрахунок у строю. Рапорт вчителю. Різновиди ходьби та бігу. Повторити під час пересувань перешикування з колони по одному в колону по двоє дробленням-зведенням. Спеціальні легкоатлетичні вправи.

- 58-

з/п


Дата

Тема уроку 1. Оцінити навички у виконанні вправ комплексу РГТ№4. Стрибки через скакалку у русі та на місці. Продовжити вчити трибкам у висоту з прямого та косого розбігу через гумовий джгут та стрибкам у висоту способом «переступання». Розвиток фізичних якостей та рухових навичок. Ігри, естафети.

89
 1. ТБ. Організаційні вправи: Різновиди ходьби та бігу з подоланням перешкод; спеціальні л/а вправи. Вчити виконувати загально розвивальні вправи без предметів. Спеціальні бігові легкоатлетичні вправи. Продовжити вчити техніці виконання «човникового» бііу, стрибкам у довжину з місця та метанню м'яча в ціль. Розвиток фізичних якостей та рухових навичок. Ігри, естафети.

90
 1. ТБ. Організаційні вправи. Повторити загально розвивальні вправи без предметів Рухливі ігри та естафети з бігом, метанням та стрибками або повторення пройденого матеріалу в ігровій формі.

91
 1. ТБ. Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу з подоланням перешкод; зміною напрямку руху, спеціальні легкоатлетичні бігові та стрибкові вправи. Закріпити навички у виконанні загально розвивапьні вправи без предметів. Продовжити вчити техніці виконання: бігу на короткі дистанції, метання малого м'яча у вертикальну ціль з кроку з 8м способом із-за спини через плече, стрибкам у довжину з місця. Розвиток фізичних якостей та рухових навичок. Ігри, естафети.

92
 1. ТБ. Бігова розминка. Вправи для розвитку координації рухів Оцінити контрольний норматив з метання малого м'яча на дальність. Кросова підготовка. Футбол, р/ігри.

93
 1. ТБ. Стройові вправи. Різновиди ходьби, бігу. Повторити вправи для розвитку координації рухів та гнучкості.. Оцінити виконання тесту на гнучкість. Повторити «човниковий біг. Кросова підготовка. Ігри, естафети, футбол

94
ТБ. Організуючі вправи. Різновиди ходьби, бігу, біг у чергуванні з ходьбою. Вчити виконувати загальнорозви-вальні вправи в русі. Оцінити виконання тесту на силу. Повторити техніку виконання «човникового» бігу та стрибків у довжину з місця-контроль техніки. Рухливі ігри, естафети, футбол.

95
ТБ. Організуючі вправи. Розминка. Оцінити виконання контрольного нормативу та тесту з «човникового» бігу. Рухливі ігри, естафети, футбол або біг у чергуванні з ходьбою до 800м.

96
ТБ. Організуючі вправи. Різновиди ходьби, бігу, біг у чергуванні з ходьбою. Повторити техніку виконання зага-льнорозвивальних вправ у русі. Спеціальні легкоатлетичні вправи. Оцінити виконання контрольного нормативу та тесту зі стрибків у довжину з місця. Біг на дистанції 30м(техніка бігу по дистанції, фініпіування).БІг або біг у чергуванні з ходьбою до 900 м. Рухливі ігри, естафети, футбол.

97
ТБ. Організуючі вправи. Різновиди ходьби, бігу, біг у чергуванні з ходьбою. Спеціальні легкоатлетичні вправи. Закріпити навички у виконанні загально розвивальних вправ у русі. Оцінити виконання контрольного нормативу та тесту з бігу на 30м. Повторити техніку стрибків у довжину

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка