Планування вивчення та узагальнення ппд в нвк «Узинська гімназія» № з/пСкачати 154.07 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір154.07 Kb.
Планування вивчення та узагальнення ППД в НВК «Узинська гімназія»
з/п

Тема ППД

Автор

досвіду

Робоча(творча)

група

Етапи роботи

Зміст роботи, термін

Форма

узагальнення

1

Диференційований підхід під час вивчення математики

Рябушко Тетяна Володимирівна


Федорчук О.Л. -заступник директора з НМР;

ЯцюраВ.І. – голова МО вчителів природничо-математичного циклу


І. Організаційно-підготовча робота

ІІ. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається

ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя

ІV.Узагальнення та поширення досвіду 1. Опрацювання літератури з проблеми диференційованого підходу на уроках математики.

(вересень-жовтень)

2. Збір матеріалів, що характеризують досвід його роботи: (листопад) • календарні плани з математики з окремих тем;

 • розробки уроків з тем (вказати типи уроків, показати роль і місце диференційованої роботи в даних темах);

 • план роботи шкільного методоб’єднання;

 • матеріли самоосвіти (доповіді, реферати, конспекти) з даного питання;

 • фотоматеріали;

 • зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників для диференційованого навчання учнів

3. Опрацювання:

- накази по школі за останні 5 років з питання

результативності застосування диференційо-

ваного підходу на уроках математики;

- узагальнені матеріали вивчення

впровадження диференційованої роботи на

роках математики

Консультації з підготовки виступів, доповідей, оформлення портфоліо.


1.Вивчити систему роботи вчителя з проблеми організації диференційованого навчання на уроках математики. Визначити, які форми і методи характерні для його досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання.(грудень)

Для цього:


  • ознайомитись з аналізом відвіданих директором та його заступниками уроків за попередні роки;

  • ознайомитись з виступами вчителя на засідан-нях МО, науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, педагогічних радах, у пресі тощо.

2.Провести додаткове поглиблене вивчення досвіду вчителя Рябушко Т.В.

З цією метою: • відвідати та проаналізувати систему уроків та позакласних заходів з проблеми організації диференційованого навчання на уроках математики;

 • провести контрольні роботи в окремих класах (грудень-січень);

 • вивчити питання результативності впровад-ження диференційованої роботи учнів на уроці (рівень навчальних досягнень за 5 років, результати олімпіад, ЗНО).

1.Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителя (До 01.03.2014)

2.Описати досвід роботи вчителя Рябушко Т.В. (До 01.03.2014)

3.Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні кафедри вчителів природничо-математичних дисциплін. (До 10.03.2014)

4.Підготувати матеріали до картотеки ППД (До 01.04.2014)

5.Підготувати матеріали досвіду для презентації

на районному творчому звіті вчителів фізики та математики.

Наукове обґрунтування ППД. Бібліографія.

Підготовка узагальненого аналізу відвіданих уроків або конспектів навчальних занять з точки зору використаних компонентів ППД. Характеристика дидактичного матеріалу.

Завершення опису досвіду. Комп’ютерна презентація. Дидактичний матеріал.(База даних(БД)

електронна версія.)

Випуск інформаційно-методичного бюлетеня «Творчі надбання»


2

Організація групової навчальної діяльності

Щербак О.Ф.

Чуприна В.Ю. – заступник директора з НМР;

Павліченко О.О.- заступник директора з виховної роботиІ.Організаційно-підготовча робота

ІІ. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається

ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя

ІV.Узагальнення та поширення досвіду

1.Опрацювання літератури з питань впровадження інтерактивних методів вивчення української мови та літератури. (вересень)

2.Збір вчителем та завучем матеріалів, що характеризують досвід роботи вчителя (жовтень-грудень):

- календарні плани з української мови та літератури

- розробки уроків по темам (вказати типи уроків)

-матеріали самоовіти (доповіді, реферати, конференції) з даної теми

- фотоматеріали

- зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників

3.Опрацювання: (листопад)

- накази по школі за останні 5 років з питання

вивчення теми досвіду на уроках української

мови та літератури


 • узагальнені матеріали вивчення теми

досвіду МО вчителів філологічного циклу

1.Консультації з питань узагальнення досвіду,

підготовки виступів, оформлення портфоліо.

1.Вивчення системи роботи вчителя з проблеми організації групової діяльності учнів на уроках української мови та літератури. Визначення форм і методів властивих досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання (грудень):

- відвідування та аналіз уроків, позакласних

заходів


- проведення контрольних робіт з української мови (грудень-січень)

- вивчення питання результативності використання групових форм роботи учнів на уроці (рівень навчальних досягнень за 5 років, результати олімпіад, ЗНО)

- ознайомлення з виступами вчителя на засіданнях МО, семінарах-практикумах, педагогічних радах

- вивчення організації роботи вчителя по підвищенню науково-теоретичного та методичного рівня (ШППД)


1.Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителя (До 01.03.2014)

2.Описати досвід роботи вчителя Щербак О.Ф.

(До 01.03.2014)

3.Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні кафедри вчителів філологічного циклу . (До 10.03.2014)

4.Підготувати матеріали до картотеки ППД (До 01.04.2014)

5.Підготувати матеріали досвіду для презентації на районному творчому звіті вчителів філологічного циклу.

Наукове обґрунтування ППД. Бібліографія

Підготовка узагальненого аналізу відвіданих уроків або конспектів навчальних занять з точки звикористаних компонентів ППД. Характеристика дидактичного матеріалу


Випуск методичного бюлетеня.

Відкритий урок вчителя під час тижня педмайстерності.

Творчий звіт вчителя.


3

Розвиток пізнавальної активності та самостійної діяльності учнів на уроках фізики засобами сучасних технологій навчання

Федорчук О.Л.

Чуприна В.Ю. – заступник директора з НМР;

Яцюра В.І.– голова МО вчителів природничо-математичного циклуІ.Організаційно-підготовча робота

І. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається

ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя

ІV.Узагальнення та поширення досвіду

1.Опрацювання літератури з питань інноваційних підходів до вивчення фізики (вересень)

2.Збір вчителем та завучем матеріалів, що характеризують досвід роботи вчителя (жовтень-грудень): • календарні плани з фізики

 • розробки уроків по темам (вказати типи уроків)

 • матеріали самоосвіти (доповіді, реферати, конференції) з даної теми

 • фотоматеріали

 • зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників

3. Опрацювання: (листопад)

- накази по школі за останні 5 років з питання

вивчення теми досвіду на уроках фізики

- узагальнені матеріали вивчення теми

досвіду МО вчителів природничо-

математичного циклу


1.Консультації з питань узагальнення досвіду,

підготовки виступів, оформлення

портфоліо.

Вивчення системи роботи вчителя з проблеми активізації пізнавальної самостійної діяльності на уроках фізики. Визначення форм і методів властивих досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання.(грудень):

- відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів

- проведення контрольних робіт з фізики(грудень-січень)

- вивчення питання результативності використання особистісно-орієнтованих методів навчання (рівень навчальних досягнень за 5 років, результати олімпіад, ЗНО)

- ознайомлення з виступами вчителя на засіданнях МО, семінарах-практикумах, педагогічних радах

-вивчення організації роботи вчителя по підвищенню науково-теоретичного та методичного рівня (ШППД)
1.Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителя (До 01.03.2014)

2.Описати досвід роботи вчителя Федорчук О.Л. (До 01.03.2014)

3.Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні кафедри вчителів філологічного циклу . (До 10.03.2014)

4.Підготувати матеріали до картотеки ППД (До 01.04.2014)

5.Підготувати матеріали досвіду для презентації на районному творчому звіті вчителів фізико-математичного циклу.


Наукове обґрунтування ППД. Бібліографія

Підготовка узагальненого аналізу відвіданих уроків або конспектів навчальних занять з точки зору використаних компонентів ППД. Характеристи

ка дидак-тичного матеріалу

Випуск методичного бюлетеня.

Дидактичний матеріал.(База даних(БД)

електронна версія.)

Творчий звіт вчителя.


4

Активізація розумової і пізнавальної діяльності молодших школярів

Шевченко Н.М.

Чуприна В.Ю. – заступник директора з НМР;

Федорчук О.Л. - заступник директора з НМР;
І.Організаційно-підготовча робота

І. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається

ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя

ІV.Узагальнення та поширення досвіду

1.Опрацювання літератури з питань впровадження технології розвивального навчання учнів початкових класів (вересень)

2.Збір вчителем та завучем матеріалів, що характеризують досвід роботи вчителя (жовтень-грудень): • календарні плани з предметів початкової школи

 • розробки уроків по темам (вказати типи уроків)

 • матеріали самоосвіти (доповіді, реферати, конференції) з даної теми

 • фотоматеріали

 • зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників

3. Опрацювання: (листопад)

- накази по школі за останні 5 років з питання

вивчення теми досвіду на уроках в початкових класах

- узагальнені матеріали вивчення теми

досвіду ТГ вчителів початкових класів

1.Консультації з питань узагальнення досвіду,

підготовки виступів, оформлення

порт фоліо.


Вивчення системи роботи вчителя з проблеми активізації пізнавальної самостійної діяльності молодших школярів. Визначення форм і методів властивих досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання.(грудень):

- відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів

- проведення контрольних робіт з української мови, математики (грудень-січень)

- вивчення питання результативності використання методів активізації розумової і пізнавальної діяльності молодших школярів (рівень навчальних досягнень за 3 роки )

- ознайомлення з виступами вчителя на засіданнях МО, семінарах-практикумах, педагогічних радах

-вивчення організації роботи вчителя по підвищенню науково-теоретичного та методичного рівня (ШППД)
1.Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителя (До 01.03.2014)

2.Описати досвід роботи вчителя Шевченко Н.М.(До 01.03.2014)

3.Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні ТГ вчителів початкових класів. (До 10.03.2014)

4.Підготувати матеріали до картотеки ППД (До 01.04.2014)

5.Підготувати матеріали досвіду для презентації на районному творчому звіті вчителів фізико-математичного циклу.


Наукове обґрунтування ППД. Бібліографія

Підготовка узагальненого аналізу відвіданих уроків або конспектів навчальних занять з точки зору використаних компонентів ППД. Характеристи

ка дидак-тичного матеріалу

Випуск методичного бюлетеня.

Відкритий урок вчителя під час тижня педмайстерності

Творчий звіт вчителя.


5


Індивідуальний підхід у процесі вивчення англійської мови

Швецова Л.І.

Чуприна В.Ю. -заступник директора з НМР;

Щербань Т.В. - директорІ. Організаційно-підготовча робота

ІІ. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається

ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя

ІV.Узагальнення та поширення досвіду1.Опрацювання літератури з проблеми використання індивідуального підходу на уроках англійської мови

(вересень-жовтень

2.Збір матеріалів, що характеризують досвід його роботи: (листопад)


 • календарні плани з математики з окремих тем;

 • розробки уроків з тем (вказати типи уроків, показати роль і місце індивідуальної роботи в даних темах);

 • план роботи шкільного методоб’єднання;

 • матеріли самоосвіти (доповіді, реферати, конспекти) з даного питання;

 • фотоматеріали;

 • зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників для диференційованого навчання учнів

3. Опрацювання:

- накази по школі за останні 5 років з питання

результативності застосування індивіду-

ального підходу на уроках англійської мови;

- узагальнені матеріали вивчення

впровадження диференційованої роботи на

роках математики

Консультації з підготовки виступів, доповідей, оформлення портфоліо.


1.Вивчити систему роботи вчителя з проблеми організації індивідуального навчання на уроках англійської мови. Визначити, які форми і методи характерні для його досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання.(грудень)

Для цього:


  • ознайомитись з аналізом відвіданих директором та його заступниками уроків за попередні роки;

  • ознайомитись з виступами вчителя на засідан-нях МО, науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, педагогічних радах, у пресі тощо.

2.Провести додаткове поглиблене вивчення досвіду вчителя Швецової Л.І.

З цією метою: • відвідати та проаналізувати систему уроків та позакласних заходів з питання організації індивідуальних форм роботи на уроках англійської мови;

 • провести контрольні роботи в окремих класах (грудень-січень);

 • вивчити питання результативності застосування індивідуальних форм роботи учнів на уроці (рівень навчальних досягнень за 5 років, результати олімпіад, ЗНО).

1.Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителя (До 01.03.2014)

2.Описати досвід роботи вчителя Швецової Л.І.(До 01.03.2014)

3.Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні ТГ вчителів іноземної мови. (До 10.03.2014)

4.Підготувати матеріали до картотеки ППД (До 01.04.2014)

5.Підготувати матеріали досвіду для презентації

на районному творчому звіті вчителів іноземної філологіїНаукове обґрунтування ППД. Бібліографія.

Підготовка узагальненого аналізу відвіданих уроків або конспектів навчальних занять з точки зору використаних компонентів ППД. Характеристика дидактичного матеріалу.

Завершення опису досвіду. Комп’ютерна презентація. Дидактичний матеріал.(База даних(БД)

електронна версія.)Випуск інформаційно-методичного бюлетеня «Творчі надбання»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка