Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктораСкачати 268.28 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір268.28 Kb.
Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора

(Інна КІНДРАТ, методист Рівненського навчально-виховного комплексу № 1;

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

Планування освітньої роботи з дошкільниками — нелегка і дуже відповідальна справа. Важливо допомогти педагогам забезпечити змістовну й цікаву освітню діяльність дошкільників, орієнтовану на формування у них цілісної картини світу. Саме така мета розробників технології побудови освітнього процесу за принципом методичного конструктора.

Запропонована авторами журналу «Методична скарбничка вихователя» форма побудови освітнього процесу за принципом методичного конструктора може викликати у практиків низку запитань, як-от:


 • як саме вести календарне планування щоденної освітньої діяльності — у вигляді карток, які слід комплектувати, складати, збирати (за умов достатньої їх кількості); у звичній усталеній формі щоденних записів, але з додаванням карток (що, відповідно, зменшить обсяг записів); як графічну план-схему тематичного циклу з додатками-картками;

 • наскільки має змінитися звична для педагогів форма планування. Адже не секрет, що інколи лякає сам факт змін або їхні уявні наслідки.

Тобто більшість запитань стосуються передусім ФОРМИ планування та його ОБСЯГУ.


Алгоритм планування освітньої діяльності

Плани (як перспективні, так і календарні) слід розробляти обов’язково. Це положення затверджене листом Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455. Але — і це найважливіше! - плани мають бути реальними і дієвими, тобто складеними та написаними педагогами не для перевіряльників чи керівництва закладу, а для себе як зміст власної педагогічної діяльності.

Чинне законодавство не обмежує педагогів і не нав’язує шаблонних розробок календарних та перспективних планів. Вихователь має свободу вибору більш ефективної та зручної для нього моделі і форми планування.

Мета розробників технології побудови освітнього процесу за принципом методичного конструктора - спростити планування та водночас зробити його системним, змістовно наповненим та організаційно різноманітним. Вони подають планування у вигляді схем, якими вже користуються педагоги в окремих дошкільних навчальних закладах. Адже така форма планування дає змогу бачити зміст освітньої діяльності цілісніше. Проте форма запису плану може бути і більш звичною — текстовою.

Вид планування також є довільним: чи за режимними моментами, чи за видами діяльності. Тобто принципових змін у формі плану може й не бути, вони стосуватимуться обсягу щоденної писанини (її стає, безсумнівно, менше) та, що найважливіше, змісту освітньої діяльності. Адже суть планування, яке пропонують автори журналу, у зміні не лише його форми, а передусім — змісту, в якому реалізується принцип інтеграції, та у способах реалізації цього змісту (у різних видах пізнавальної, комунікативної, художньо-продуктивної, ігрової, рухової діяльності).

Пропонуємо такий покроковий алгоритм планування освітньої діяльності за принципом методичного конструктора:

КРОК 1. Обираємо форму перспективного планування, скажімо план-сітку освітньої діяльності на тиждень .

КРОК 2. Заповнюємо план сітку освітньої діяльності на день (чи її текстовий варіант), де вказуємо номери карток, які будемо використовувати в роботі з дітьми.

КРОК 3. Додаємо власні розробки дидактичних матеріалів (можна у вигляді карток), зазначаємо їх у змісті плану.
Обираємо план-схему

За умови накопичення достатньої кількості методичного та дидактичного матеріалу щодо реалізації різних тематичних циклів, планування ще більше спрощується. Один із його варіантів — така план-схема щоденної освітньої діяльності за видами діяльності. До плану-схеми слід додавати картки методичного конструктора:


Тематичний цикл _________________________________________________

День ___________________________________________________________

Пріоритетна освітня лінія (за потреби)________________________________


Види діяльності

Зміст діяльності

Картки

(код і номер)

Організована

навчально-

пізнавальна

Інтегроване заняття

ІЗ №

Підгрупове заняття Тема:

Завдання:


Індивідуально-групове заняття Тема:

Завдання:


Пізнавальна
ЛМВ № ДГ № БП № МВ №

Художньо-

продуктивна,

креативна
ГД №

Види діяльності

Зміст діяльності

Картки

(код і номер)

Ігрова
СРГ №

Трудова
ГПП№

Рухова
РГ №

Робота з батьками

Залучення батьків до реалізації тематичного циклу, взаємодія педагогів, батьків та дітей
Індивідуально- корекційна робота

Вказується за потреби

ПГ №

1 За основу можна взяти будь-яку з поданих у журналі. — Прим. авт.
У другому варіанті планування поєднано режимні моменти з видами діяльності. Така структура більш зрозуміла та унормована для вихователів, ніж наведена вище. За умови планування за режимними моментами план-схема на день має такий вигляд:

Тематичний цикл ___________________________________________________

День ______________________________________________________

Пріоритетна освітня лінія (за потреби)_________________________________
Режимні моменти

Зміст діяльності

Картки

(код і номер)

Ранкові години
ДГ №

І половина дня

Заняття

Інтегроване заняття

Підгрупове заняттяІЗ №

Партнерська

діяльність

Різні види пізнавальної діяльності...

ДГ № МВ № ЛМВ №

Прогулянка
БП №

С №


РГ №№

II половина дня

Партнерська

діяльність

Індивідуально-групові заняття Художньо-продуктивна діяльність

ГС № ГД №

Самостійна

діяльність
СРГ №

Прогулянка
РГ №№ Д №

С №


Вечір
МВ №

Звісно, запропоновані варіанти планування освітнього процесу - це лиш орієнтири для вихователя, на основі яких він розроблятиме найоптимальніший варіант для себе, ураховуючи особливості дітей конкретної групи.


Обмінюємося досвідом

У своїй професійній діяльності ми поєднуємо «картково-конструкторний» і власне текстовий варіант планування, що дає змогу уникнути формалізму, унеможливлює перетворення плану освітньої діяльності на її «шифрування» без урахування особливостей конкретної групи та дітей.

Пропонуємо до вашої уваги наші розробки на тему «Сім’я», а саме:


 • тематичний цикл «Сім’я», що містить розподіл завдань за освітніми лініями(див. Додаток 1); вихователь конкретизує освітні завдання по групах на свій розсуд;

 • перспективний план-сітка реалізації проекту упродовж тижня за видами діяльності, у якому визначені форми роботи, пріоритетні освітні завдання та орієнтовний план інтегрованого заняття на щодень (див. Додаток 2);

 • календарне планування тематичного циклу «Сім’я» з описом форм роботи з дошкільниками за видами діяльності на щодень (див. Додаток 3).

Основою нашого методичного конструктора є календарний план на день. До нього ми додаємо конспект інтегрованого заняття, роботу з літературним твором, а також картки з дидактичними матеріалами, інтелектуальні/асоціативні карти тощо.

Тож обирайте найзручніший для себе та найоптимальніший для конкретної групи варіант планування й організації освітньої діяльності — і економте дорогоцінний час та сили для безпосередньої роботи з дітьми!


Вузлики на пам’ять

 • Яка сім’я, такий і я

 • Яке коріння, таке й насіння

 • Які мама й татко, таке і дитятко

 • Яке дерево, такі й квіти, які батьки, такі й діти

 • Усе купиш, лише маму й тата — ні

 • Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько

 • Де хліб на землі, там немає злагоди в сім’ї

Додаток 1

Тематичний цикл «Сім’я»Освітні лінії

Освітні завдання

Особистість

дитини

Формувати усвідомлення дитиною себе як члена родини. Розвивати вміння співпереживати, виражати свої почуття словами, піклуватися про здоров’я усіх членів сім’ї, своє здоров’я. Підвести до розуміння того, що основою сім’ї є любов

Дитина в соціумі

Формувати усвідомлення дитиною власних соціальних ролей у родині (син - донька, онук — онучка, брат — сестра, племінник - племінниця). Підвести до розуміння сім’ї як спільноти, у якій панують правила співжиття — праці, обов’язків, турботи та піклування, навчання дітей; до розуміння єдності сім’ї, її нерозривності. Сприяти формуванню уявлень про групу, дитячий садок як велику сім’ю

Дитина у світі культури

Виховувати шанобливе ставлення до сімейних традицій, приязне та турботливе ставлення до рідних і близьких. Підвести дітей до розуміння жанрових особливостей казки, розвивати емоційно-образне сприйняття її змісту, розуміння загадок, прислів’їв, колискових. Розвивати творчі здібності, уяву та фантазію. Навчати моделювати казкові сюжети, розігрувати та інсценізувати казки, виготовляти творчі вироби під час художньо-продуктивної діяльності (сімейні портрети, малюнки долоньками, картини з пластилінових кульок, колаж, інтелектуальна карта)

Дитина у світі природи

Формувати уявлення дітей про різні системи та підсистеми, розуміння поняття «сім’я» в контексті спільності ознак та властивостей різних об’єктів природи (рослини, тварини, квіти, дерева тощо)

Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі

Систематизувати уявлення дітей про різні системи та підсистеми шляхом складання «незвичайних сімейок» (іграшки, посуд, одяг, меблі; літери, цифри; овочі, фрукти, ягоди тощо). Навчати групувати множини, порівнювати, знаходити зайве, класифікувати та узагальнювати

Мовлення дитини

Поповнювати словниковий запас, розвивати діалогічне мовлення. Навчати вести розмову про сім’ю, родину, сімейні стосунки; описувати членів сім’ї. Навчати узгоджувати іменники з прикметниками та дієсловами; визначати місце звука у словах; читати та друкувати окремі слова

Гра дитини

Під час різних форм ігрової діяльності спонукати до відтворення сімейних стосунків, особливостей родинного життя


Додаток 2

Перспективний план-сітка тематичного циклу «Сім’я»

Пріоритетна освітня лінія

Вид діяльності

Навчально-розвивальна

Пізнавальна,

комунікативна

Ігрова,

художньо-продуктивна,

креативна

Примітки

Дитина в соціумі

Сім’я і домівка (що таке сім’я, родина, правила життя в сім’ї)

Полілог «Обов’язки членів родини. У родині всі працюють». Сім’я — це сім різних Я (кожен — особливий, неповторний)

Ліплення «Подарунок мамі з татом»


Розглядання сімейних фото, бесіди-розповіді

Бесіди за окремими

ілюстраціями з альбомів

«Уроки доброти», «Емоції,

почуття»

Вивчення вірша Варвари

Гринько «Мама»

Полілог «Здоров’я сім’ї»

(асоціативна карта «Здоров’я»)


Колаж із сімейних

фотографій

Граємо в сім’ю «Доньки -

матері»


Малювання «Мій дім»

Будівельно-конструкторські ігри

Робота з інтелектуальною

картою
Дитина у світі природи

Пташині та звірині

сімейки (у кожного є сім’я, правила життя в природі)

Аплікація «Домашні

улюбленці».


Розглядання сюжетних картин про життя тварин

Читання оповідань

Дидактичні ігри

на класифікацію предметних картинок природничого змісту

Розглядання ілюстрацій,

енциклопедій про сімейства тварин.Ігри з м’ячем: «Збери

сімейку»; «Хто зайвий»

Колаж/книжечка

«Пташині та звірині

сімейки».

Дитина у світі культури

Казкові сімейки

(за українською народною

казкою «Котик і Півник») — кожна сім’я грунтується

на любові, взаємодопомозі,

турботі одне про одного


Моделювання казкових

сюжетів


Загадки про казки

Дидактична гра «Що зайве?»

Вправа «Розумні кубики»:

сімейки казкових персонажів,

казкових речей


Театральна діяльність:

розігрування діалогів,

сценок за мотивами казок

Створення карти (колажу)

«Казкові сімейки»Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Різні сімейки (слова:

«родичі», «сімейки» чисел,

літер, слів)

Групування множин,

порівняння

Узагальнювальні поняття

Логічні завдання «Хто зайвий»

Сенсорні ігри: «Склади букет за кольором»; «Склади букет із геометричних фігур»Дидактична гра «Дітки з чиєї

гілки»


Дидактичні ігри, вправи

на класифікацію, порівняння

предметів на основі

предметних картинок

Логічні завдання «Хто зайвий?»

Читання казок Галини Манів

із циклу «Квартирія»


Граємо в різні «сімейки»

Психологічна вправа

«Який я?»

Пальчикові ігри

Гра-імпровізація

«Працьовита родина»

Особистість дитини

Наша група — сім’я

(дитячий садок — наша

велика сім’я, я в сім’ї)

Малювання долоньками

«Мій портрет»


Читання вірша Грицька Бойка

«Я вже велика дівчинка»

Робота з інтелектуальною

картою


Підсумки, узагальнення

Колаж «Портрет групи»

Розвага «Мама, тато,

я — дружна сім’я»


Додаток 3

Календарне планування тематичного циклу «Сім’я»
День тижня, дата

Понеділок

Цикл

Сім’я

Пріоритетна освітня лінія

Дитина в соціумі

Заняття

Інтегроване заняття «Сім’я і домівка» із пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань

Підгрупове заняття: ліплення «Подарунок мамі з татом»

Індивідуально-групове заняття

Види діяльності

Пізнавальна

Полілог «Здоров’я сім’ї» (робота з асоціативною картою «Здоров’я»)

Розглядання сімейних фото: тато, мама, я — це моя сім’я; братики та сестрички; моя родина

Розповіді дітей про своїх рідних

Робота з коректурними таблицями № 2-5; 3-3

Бесіди за окремими ілюстраціями з альбомів: «Уроки доброти», «Емоції, почуття» (відображення стосунків у родині)

Дидактична гра «Скажи, чий* (збагачення словникового запасу присвійними прикметниками)

Читання оповідання Василя Сухомлинського «Чому бабуся вийшла з хати?»


Художньо-

продуктивна,

креативна

Створення фотоколажу із сімейними фотографіями Вивчення народної пісні «Жили у бабусі»

Створення інтелектуальної карти — тематичний напрям «Моя родина»Ігрова

Поповнення, переобладнання ігрового центру для сюжетно-рольової гри «Сім’я» Виготовлення макета для режисерської гри «Наш дім» Будівельно-конструкційні ігри: «Мій дім»; «Меблі для дому»

Ігрові ситуації «Чекаємо гостей»

Гра-імпровізація «Працьовита родина»

Народні хороводні ігри: «Віночок»; «Маринка»; «Коровай»Рухова

Рухливі ігри: «Дідусь Панас»; «Веселий потяг»; «Голка та нитка»; «Знайди своє місце» Дихальні вправи та коригувальна гімнастика Пальчикова гімнастика «Сім'я»

Трудова

Навички самообслуговування, елементарні доручення

Навчати акуратно складати одяг, застібати гудзики, просити допомоги у зав’язуванні шнурків

Виконання трудових доручень за принципом «хлопчики - дівчатка» (обговорити розподіл роботи в домі: чому так? чи потрібен такий поділ?), чергування (однакове для всіх)


Робота з батьками

Принести фото сім’ї, переглянути вдома разом із дітьми родинні фотоальбоми, розповідати дитині про родовід, родинні традиціїДень тижня, дата

Вівторок

Цикл

Сім’я

Пріоритетна освітня лінія

Дитина у світі природи

Заняття

Інтегроване заняття «Пташині та звірині сімейки» із пріоритетом соціоприродознавчих завдань

Підгрупове заняття: аплікація «Домашні улюбленці»

Індивідуально-групове заняття

Види діяльності

Пізнавальна

Читання оповідань пізнавального змісту

Дидактичні ігри на класифікацію предметних картинок природничого змісту: свійські та дикі тварини, квіти, дерева, кущі, ягоди, овочі, фрукти Дидактична гра «Що зайве у цій сімейці?»

Спостереження за поведінкою птахів

Переглядання ілюстрацій (презентацій, відеороликів) про життя тварин (Живуть групами/ сім’ями, виводять потомство, вигодовують, доглядають, навчають дитинчат і «відпускають».)

Дидактична гра «Чий хвіст?»


Художньо - продуктивна, креативна

Створення колажу/книжечки «Пташині та звірині сімейки» Гра-драматизація за українською народною казкою «Котик і Півник» Рукавичковий (пальчиковий) театр «Ріпка»

Складання пазлів із зображенням тварин, рослин тощо

Розмальовки


Ігрова

Сюжетно-рольова гра «Сім’я»

Режисерська гра «Зоопарк»

Дидактичні ігри: «Де чия мама»; «Збери сімейку»; «Хто зайвий?»


Рухова

діяльність

Рухливі ігри: «Лисиця в курнику»; «Горобці й кіт»; «Ходила квочка»

Трудова

Праця в куточку природи, на майданчику

Робота

з батьками

Розмови про домашніх улюбленців, їхню роль в житті сім’ї. Принести фото домашнього улюбленця


День тижня, дата

Середа


Цикл

Сім’я

Пріоритетна освітня лінія

Дитина у світі культури

Заняття

Інтегроване заняття «Казкові сімейки» із пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань

Підгрупове заняття: літературна студія «Курчатко» (за оповіданням Корнія Чуковського «Курчатко») - молодша, середня групи; «Країна Квартирія. Незвичайна сімейка» (за казкою Галини Манів «Червоний Чайник»)

Індивідуально-групове заняття

Види діяльності

Пізнавальна

Робота з інтелектуальною та асоціативною картами «Сім’я»

Моделювання казкових сюжетів

Загадки про казкових персонажів за сюжетами казок

Вправа «Розумні кубики»: казкові «сімейки», «сімейки» казкових речей

Робота з коректурними таблицями № 1-14; 3-15

Ігри-завдання на основі дидактичного матеріалуХудожньо- продуктивна, креативна

Театралізована діяльність: розігрування діалогів, сценок за мотивами казок

(різні види театрів)

Виготовлення декорацій

Створення карти (колажу) «Казкові сімейки»

Розмальовки за сюжетами казок


Ігрова

Конструювання «Ліжечка для трьох ведмедів»

Режисерські ігри: «Сім’я»; «Наш дім»Рухова

Рухливі ігри (на вибір вихователя)

Фізкультурна розвага «Казкові лабіринти»

Ігри з м’ячем «Збери сімейку» (згадати якнайбільше казкових персонажів)


Трудова

Колективне прибирання в групі

Робота з батьками

Розповісти дітям про сімейні традиції, родинні обереги тощо


День тижня, дата

Четвер


Цикл

Сім’я

Пріоритетна освітня лінія

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Заняття

Інтегроване заняття «Різні сімейки» із пріоритетом логіко-математичних завдань

Підгрупове заняття: ознайомлення з просторовими відношеннями «План-схема групи»

Індивідуально-групове заняття

Види діяльності

Пізнавальна

Читання казок Галини Манів із циклу «Країна Квартирія»

Сенсорні ігри: «Склади букет за кольором»; «Склади букет з геометричних фігур» Логічне завдання «Хто зайвий?»

Вправи на класифікацію, групування предметів

Ігри з м’ячем «Збери сімейку» (класифікація, групування)

Робота з асоціативною картою


Художньо-

продуктивна,

креативна

Доповнити інтелектуальну карту зображеннями незвичайних «сімейок» — тих, про які згадували і які знайшли навколо себе Виставка творчих робіт

Ігрова

Настільні ігри, театралізовані ігри, етюди Створення сюжетно-рольових ситуацій на тему «Сім’я»

Рухова

Рухливі ігри: «Ходить квочка»; «Роби, як я»; «У ведмедя в бору»

Стрибки з висоти, коригувальна ходьба

Пальчикова гімнастика «Пальчиковий твістер»


Трудова

Допомога в прибиранні ігрового майданчика; складання іграшок на полицях

Робота

з батьками

Бесіда «Самопочуття дитини в сім’ї» Ігри вдома з дітьми


День тижня, дата

П’ятниця

Цикл

Сім’я

Пріоритетна освітня лінія

Особистість дитини

Заняття

Інтегроване заняття «Наша група — сім’я» із пріоритетом соціально-комунікативних завдань

Підгрупове заняття: малювання долоньками «Мій портрет»

Індивідуально-групове заняття

Види діяльності

Пізнавальна

Полілог «Я в сім’ї» (моя роль; що я відчуваю в родині; що я можу; що я дарую своїм близьким)

Психологічні вправи «Який я?»

Читання вірша Грицька Бойка «Я вже велика дівчинка»

Завершення роботи з інтелектуальною картою: обговорення тематичних напрямів, узагальненняХудожньо-

продуктивна,

креативна

Колаж «Портрет групи» (малювання долоньками, автопортрети, смайлики, квіти тощо)

Ігрова

Пальчикові ігри

Гра-імпровізація «Працьовита родина» Рухливі вправи «Будуть ручки мої вмілі»Рухова

Ігри-змагання, командні естафети Пальчикові ігри

Трудова

Виконання трудових доручень: індивідуальних, парних, групових

Обговорення: як ліпше — самому чи разом? Що краще робити самому, а що — разом?Робота з батьками

Розвага «Мама, тато, я — спортивна (весела, творча...) сім’я» Або: Літературна вітальня


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка