Початковашкола Освіта вчителя. Педагогічні технологіїСкачати 60.17 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір60.17 Kb.
П о ч а т к о в а ш к о л а
Освіта вчителя. Педагогічні технології

Білик В. Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібостей молодших школярів/В.Білик// Початкова школа.-2013.-№5.-С.6-8.

Богуш А. Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти /А.Богуш // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.1-4.

Гончарук І. Створення вчителем комфортних умов для адаптації першокласників до навчання/І.Гончарук// Початкова школа.-2013.-№7.- С.42-44.

Драчевська Р. Особливості взаємодії початкової і основної школи/ Р.Драчевська, Л.Сіреньок//Початкова школа.-2013.-№6.-С.47-49.

Жила В. Агресивність школярів як причина виникнення конфліктів / В.Жила //Початкова школа. – 2013. - №3. – С.57-60.

Криуленко Л. Як учителю початкових класів стати чарівником/ Л.Криуленко// Початкова школа.-2013.-№7.-С.39-41.

Логачевська С. Підготовка до школи дітей. які не відвідують дитячий садок /С.Логачевська // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.5-10.

Мартиненко С. Діагностична методика визначення стратегії спілкування Вчителя початкової школи зучнями/ С.Мартиненко, Н.Копиченко// Початкова школа.-2013.-№7.-С.45-47.

Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності /С.Марти-ненко // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.44-48.

Мартьянова Л. Творчий підхід до оцінювання першокласників / Л.Мартья-нова // Початкова школа. – 2013. - №1. – С.40-43.

Митник О.Ігрова діяльність із музичним супроводом, як засіб самореалізації учнів на уроках у початковій школі/ О.Митник, Л.Литвинчук// Початкова школа.-2013.-№6.-С.45-47.

Семирозум О. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в початковій школі/ О.Семирозум// Заступник директора школи.-2013.-№01.-С.36-41.

Табачник Д.В.Про Всеукраїнську нараду вчителів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст ]/ Д.В.Табачник//Інформаційний збірник та коментарі МОН молодіта спорту.-2013.-№3.-С.30.

Халаєва Л. Прийоми мотивації в стуктурі сучасного уроку. 1-4 класи/ Л.Халаєва, Л.Назюта, О.Замуруєва// Сучасна школа України.-2013.-№1.-С.-36-59.

Методика навчання

П р и р о д н и ч и й н а п р я м

Бабич О. Збережемо природу Землі разом (Урок з природознавста у 4 класі) / О.Бабич // Початкова школа.-2013.-№5.-С.12-14.

Гавриш В.Формування ключових компетентностей на уроці математики / В.Гавриш // Початкова школа.-2013.-№6.-С.13.

Головко Л. Урок математики у 1 класі / Початкова школа-2013.-№1.- С.50

Ігнатенко Л. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів: «Природа – наш спільний дім» / Л. Ігнатенко // Початкова школа.-2013.-№6.-С.13-16.

Королюк Т. Цікаве природознавство у 2 класі / Т.Королюк // Початкова школа.-2013.-№5.-С.15-18.

Кузнєцова Л.Активизація пізнавальної діяльності на уроках природознавства у початкових класах / Л.Кузеєцова // Початкова школа.-2013.-№7.-С.9-10.

Пушкарьова Т. Особливості викладання математики в початковій школі за науково-педагогічним проектом «Росток» / Т.Пушкарьова// Початкова школа.-2013.- №7.- С.4-6.

Раба І.В. Основні форми контролю успішності учнів з математики / І.В. Раба // Математика в школах України.-2013.- №13-15.- С. 2-6.

Стрілець С. Система завдань з математики для підготовки учнів до державноі підсумковоі атестації / С.Стрілець // Початкова школа.- №1.-С.25-30 ( продовження у №2.-С.6-8.)Туніна В. Птахи – наші друзі ( виховна година ) / В.Туніна // Початкова школа.- №3.- С.30-31.
М о в о з н а в ч и й н а п р я м

Вар’ян І.Застосування технології «Збільшення дидактичних одиниць» на уроках української мови у 3 класі/ І.Вар’ян// Початкова школа. – 2013. - №3. – С.10-14.

Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодших школярів / О.Вашуленко //Початкова школа. – 2013. - №1. – С.13-17.

Вашуленко Д. Методичні орієнтири щодо роботи за підручником «Українська мова», 2 клас/Д.Вашуленко, С.Дубовик// Початкова школа.-2013.- №6.-С.1 – 3.

Вашуленко О.Орієнтовне календарне планування уроків читання, письма і розвитку мовлення у післябукварний період навчання грамоти (1 клас)/ О. Вашуленко // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.38-44.

Дубовик С. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів/ С.Дубовик// Початкова школа.-2013.-№5.-С.9-11.

Захарійчук М. Особливості навчального змісту підручника «Українська мова», 2 клас/ С.Дубовик// Початкова школа.-2013.-№7.-С.12-16.

Інтерактивні технології у початковій школі[Текст]// Сучасна школа України. – 2013. - №3. – С.9-42.

Каденко Н. Школа любові. Виховання маленьких вундеркиндів / Н. Каденко //Шкільний світ. – 2013. - №2. – С.4-5.

Компаній О. Формування читацьких інтересів молодших школярів із викори-станням мультимедіа та інтернету / О.Компаній // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.17-20.

Мовчун А.Світ дитини в книзі Дмитра Чередниченка «Вибране»/ А.Мовчун // Початкова школа.-2013.-№7.-С.48-52.

Лапко О. Бесіди, виховні години в групі продовженого дня /О.Лапко // Сучасна школа України. – 2013. - №1. – С.65-77.

Приходько О. Шевченкове слово (Підсумковий урок читання у 3 класі)/ О.Приходько // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.14-17.

Савченко О. Методичний аналіз підручника «Літературне читання» для 2 класу: зміст, структура, методичні настанови / О.Савченко // Початкова школа.-2013.-№5.-С.1-5.

Сергеєва Н.Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках української мови…/Н.Сергеєва // Початкова школа. – 2013. - №1. – С.5-13.

Ткачук Г. Формування читацької самостійності на основному етапі позакласного читання /Г.Ткачук // Початкова школа.-2013.-№6.-С.7-10.

Трунова В. Види уроків позакласного літературного читання у 3-4 класах і методика їх проведення /В.Трунова// Початкова школа. – 2013. - №3. – С.20-23.

Хоменко Л. Словесний наголос у сучасній українській літературній мові/ Л.Хоменко //Початкова школа.-2013.-№1.-С55-57.

Чмиренко Н. Урок-екскурсія /Н.Чмиренко // Початкова школа. – 2013. - №3. – С.27-30.

Шаповалова І Використання ІКТ у початковій школі /І.Шаповалова // Початкова школа. – 2013. - №1. – С.38-40.

Ярмоліна Л. Тиждень. Дні тижня. На допомогу вихователям груп продовженого дня / Л.Ярмоліна // Сучасна школа України. – 2013. - №1. – С.77-78.
Мистецький напрям. Трудове навчання.Фізична культура.

Асєєва М. На урок до пана Олівця та пані Фарби/М.Асєєва// Початкова школа.-2013.-№5.-С.26-30.

Гаврик Г. Майстер-клас з трудового навчання/ Г.Гаврик// Початкова школа.-2013.-№5.-С.19-21.

Гриор’єва Т. У королівстві співучих мелодій/Т.Григор’єва// Початкова школа.-2013.-№.6.-С.59.

Данилейко К. Малюємо казку цікаву, чарівну (урок образотворчого мистецтва, 3 клас)/ К.Данилейко// Початкова школа.-2013.-№1.-С.45-46.

Остапенко О. Розвиток швидкості і витривалості в молодших школярів завдяки біговим вправам/О.Остапенко//Початкова школа.-2013.-№6.-С.53-56.

Рєзнік Т. Міжпредметний зв’язок на уроці фізичної культури/Т.Рєзнік // Початкова школа.-2013.-№6.-С.56-57.

Чорна Н. Формування мистецьких компетентностей учня /Н.Чорна //Початкова школа.-2013.-№5.-С.24-25.


І н т е г р о в а н і у р о к и

Бурилкіна Л. Інтегрований урок у 2 класі ( «Я і Україна», читання, трудове навчання)/Л.Бурилкіна // Початкова школа.-2013.-№6.-С.22-24.

Трубко В. Інтегроване навчання в початковій школі / В.Трубко // Сучасна школа України.- 2013.-№2.-С.28-32.

Шелудько Т. Інтегрований урок (математика, читання, природознавство у 3 класі) / Т.Шелудько // Початкова школа.-2013.-№3.-С.25-26.
К а л е н д а р н е п л а н у в а н н я

Вашуленко О. Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 2 класі / О.Вашуленко,Дубовик С. // Початкова школа.-2013.-№6.-С.37-44.

Вашуленко М. Орієнтовне календарне планування уроків української мови в 2 класі / О.Вашуленко // Початкова школа.-2013.-№6.-С.34-36.

Вашуленко О. Орієнтовне календарне планування уроків читання, письма і розвитку мовлення у післябукварний перід навчання грамоти ,1клас / О. Вашуленко // Початкова школа.-2013.-№3.-С.38-40.

Веремійчик І. Орієнтовний календарний план з тудового навчання /І. Веремійчик //Початкова школа.-2013.-№5.-С.47-51.

Грущинська І. Календарно-тематичне планування уроків природознавства у 2 класі / І.Грущинська // Початкова школа.-2013.-№7.-С.22-34.

Лобова О. Тематичне планування уроків музичного мистецтва у 2 класі/ О.Лобова //Початкова школа.-2013.-№7.-с.35-38.

Науменко В. Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі/ В.Науменко// Початкова школа.-2013.-№7.-С.-17-21.

Прищепа К. Орієнтовне календарне планування читання, письмо, розвиток мовлення, 1клас/ К.Прищепа // Початкова школа.-2013.-№5.-С.40-46.
Школа і родина. Здоровя дітей

Лактіонова Т. Засідання батьківського клубу/Т.Лактіонова// Початкова школа.-2013.-№3.-С.55-57.

Корнієнко С. Орієнтовні сценарії батьківських зборів/С.Корнієнко// Початкова школа.-2013.-№5.-С.59-61.

Корнієнко С. Вчимо жити за законами здоровя: це обовязок чи бажання?/ С.Корнієнко// Початкова школа.-2013.-№7.-С.52-53.

Неізвідська Л. Країна здорових дітей/Л.Неізвідська//Початкова школа.-2013.-№7.-С.30-33.
П о з а к л а с н и й ч а с

Балютіна К. Орієнтовний перелік заходів, присвячених 95-й річниці з дня народження В.О.Сухомлинського/К.Балютіна,М.Сосновська// Початкова школа.-2013.-№5.-С.57-58.

Кропивна В. Пригоди пластикових пляшок (пєса-казка)/В.Кропивна// Початкова школа.-2013.-№6.-С.60-62.

Лігус Т. Свято прийому першокласників у члени дитячої організації «Лугарі»/ Т.Лігус// Сучасна школа України.-2013.-№2.-С.47-50.

Лисицька Т. «Виростай, дитино, й памятай: Батьківщина – то найкращий край!»/ Т.Лисицька// Початкова школа.-2013.-№7.-С.59-61.

Новак О. Експрес-гра «Український марафон»/О.Новак// Початкова школа.-2013.-№6.-С.57-58.

Тимофієва І. Конкурсно-розважальна програма «Зіркова година»/І. Тимофієва// Початкова школа.-2013.-№6.-С.25-27.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка