Подколзін Г. Б. (Математичний аналіз) Подколзін Г. Б. (Вища математика) Подколзін Г. Б. (Алгебра і геометрія) Кухарєв С. О. (Програмування) Стусь О. В. (Математична логіка) Назарчук І. В. (Алгоритми та програмування) Кухарєв ССкачати 89.11 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір89.11 Kb.
ПЕРШИЙ КУРС (ГРУПИ КА)

Лідери:


Подколзін Г.Б. (Математичний аналіз)

Подколзін Г.Б. (Вища математика)

Подколзін Г.Б. (Алгебра і геометрія)

Кухарєв С.О. (Програмування)

Стусь О.В. (Математична логіка)

Назарчук І.В. (Алгоритми та програмування)

Кухарєв С.О. (Алгоритми та структури даних)

Вище середнього:Назарчук І.В. (Алгоритми та структури даних)

Назарчук І.В. (Програмування)

Стусь О.В. (Дискретна математика)

Стусь О.В. (Теорія алгоритмів)

Бондаренко В.Г. (Математичний аналіз)

Єгорова Н.В. (Кредити, фінанси, банки)

Цвинтарна Н.Д. (Алгебра і геометрія)

Дробязко Ю.І. (Іноземна мова)

Носачова Ю.В. (Екологія)

Павловська Ю.В. (Іноземна мова)

Мінарченко О.М. (Математичний аналіз)

Войтенко К.І. (Іноземна мова)

Середні:


Бех С.В. (Фізика)

Куніцин Р.В. (Фізика)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Мілявський Ю.Л. (Програмування)

Мілявський Ю.Л. (Алгоритми та програмування)

Мальцев А.Ю. (Алгебра і геометрія)

Швачко Г.Г. (Програмування)

Швачко Г.Г. (Алгоритми та структури даних)

Нижче середнього:Снарський А.О. (Фізика)

Мальцев А.Ю. (Математичний аналіз)

Кузнецова Н.В. (Програмування)

Степанова М.В. (Історія України)

Кузнецова Н.В. (Алгоритми та структури даних)

Спекторський І.Я. (Дискретна математика)

Кондаков В.О. (Фізика)

Статкевич В.М. (Математична логіка)

Спекторський І.Я. (Математична логіка)

Сидоренко Л.М. (Українська мова)

Рамазанов Ш.Ш. (Історія України)

Аутсайдери:Березовенко А.В. (Українська мова)

Коновалюк М.М. (Програмування)

Надкернична Т.М. (Інженерна графіка)

Надкернична Т.М. (Комп’ютерна графіка)

ДРУГИЙ КУРС (ГРУПИ КА)

Лідери:

Дідковська М.В. (Технології створення програмних продуктів)

Ільєнко А.Б. (Спеціальні розділи математичної статистики)

Кухарєв С.О. (Теорія програмування)

Ільєнко А.Б. (Теорія ймовірностей)

Мурга М.О. (Бази даних)

Стусь О.В. (Теорія алгоритмів)

Позуга Л.І. (Філософія)

Стусь О.В. (Математична логіка та теорія алгоритмів)

Тимощук О.Л. (Управління проектами)

Богданський Ю.В. (Спец. розділи мат. аналізу)

Спекторський І.Я. (Математична логіка)

Селін О.М. (Чисельні методи)

Селін О.М. (Алгоритми та аналіз складності)

Богданський Ю.В. (Математичний аналіз)

Войтенко К.І. (Іноземна мова)

Калита В.М. (Фізика)

Вище середнього:Мурга М.О. (Розробка інтерфейсу)

Каніовська І.Ю. (Теорія ймовірностей)

Каніовська І.Ю. (Спец. розділи мат. статистики)

Мінарченко О.М. (Математичний аналіз)

Мурга М.О. (Нейронні мережі)

Петрова С.О. (Філософія)

Дробязко Ю.І. (Іноземна мова)

Тимощук О.Л. (Теорія програмування)

Горбань Н.В. (Теорія стійкості та вар. числення)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Мілявський Ю.Л. (Теорія ймовірностей)

Горбань Н.В. (Диференційні рівняння)

Кузнєцова Н.В. (Алгоритми та аналіз складності)

Кондаков В.А. (Додаткові розділи фізики)

Кузнецова Н.В. (Чисельні методи)

Коновалюк М.М. (Чисельні методи)

Горбань Н.В. (Спец. розділи математичного аналізу)

Мілявський Ю.Л. (Алгоритми та аналіз складності)

Середні:


Коновалюк М.М. (Теорія програмування)

Бідюк П.І. (Прикладна статистика)

Мальцев А.Ю. (Спец. розділи математичного аналізу)

Калюжний О.О. (Математичний аналіз)

Тєрентьєв О.М. (Прикладна статистика)

Мальцев А.Ю. (Математичний аналіз)

Данилов В.Я. (Системний аналіз)

Спекторський І.Я. (Математична логіка та теорія алгоритмів)

Калюжний О.О. (Спеціальні розділи математичного аналізу)

Рамазанов Ш.Ш. (Історія науки і техніки)

Шубенкова І.А. (Чисельні методи)

Бех С.В. (Додаткові розділи фізики)

Нижче середнього:Дєвтеров І.В. (Філософія)

Касьянов П.О. (Диференційні рівняння)

Тимошенко Ю.О. (Архітектура обчислювальних систем)

Касьянов П.О. (Математичний аналіз)

Коваленко А.Є. (Операційні системи)

Тимошенко Ю.О. (Функціонування обчислених систем)

Аутсайдери:Назарчук І.В. (Об’єктно-орієнтоване програмування)

Орловський І.В. (Теорія ймовірностей)

Коваленко А.Є. (Комп’ютерна схемотехніка)

Орловський І.В. (Спеціальні розділи математичної статистики)

Бохонов Ю.Є. (Диференційні рівняння)

Сільвестров А.М. (Електротехніка)

Кисленко Ю.П. (Інформаційні природомовні технології)

ТРЕТІЙ КУРС (ГРУПИ КА)

Лідери:

Дідковська М.В. (Технології розробки та тестування програм)

Войтенко К.І. (Іноземна мова)

Подколзін Г.Б. (Функціональний аналіз)

Селін О.М. (Чисельні методи)

Ільєнко А.Б. (Випадкові процеси)

Мурга М.О. (Аналіз даних та знань)

Бідюк П.І. (Прикладна статистика)

Бондаренко В.Г. (Рівняння математичної фізики)

Вище середнього:Дробязко Ю.І. (Іноземна мова)

Яковлева А.П. (Методи оптимізації)

Зайченко О.Ю. (Дослідження операцій)

Оштук І.О. (Основи економічної теорії)

Коновалюк М.М. (Чисельні методи)

Смірнова В.О. (Політологія)

Назарчук І.В. (Об'єктно-орієнтоване програмування)

Середні:


Терентьєв О.М. (Прикладна статистика)

Богданський Ю.В. (Функціональний аналіз)

Спекторський І.Я. (Методи оптимізації)

Діденко Д.Г. (Бази даних)

Мілявський Ю.Л. (Методи оптимізації)

Мальцев А.Ю. (Рівняння математичної фізики)

Кузнецова Н.В. (Чисельні методи)

Губарєв В.Ф. (Теорія ігор)

Романенко В.Д. (Теорія керування)

Зайченко Ю.П. (Теорія прийняття рішень)

Чукавіна Т.Е. (Соціальна психологія)

Подладчіков В.М. (Мікро і макроекономіка)

Яковлева Т.В. (Бази даних)

Нижче середнього:Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Шубенкова І.А. (Чисельні методи)

Слєпушкіна А.С. (Основи економічної теорії)

Праховник Н.А. (Безпека життєдіяльності)

Аутсайдери:Коваленко А.Є. (Теорія інформації та кодування)

Лук'янчук Л.Я. (Історія української культури)

Качинська Н.Ф. (Безпека життєдіяльності)

Батієнко Л.Ю. (Теорія керування)

Тимошенко Ю.О. (Архітектура обчислювальних систем)

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС (ГРУПИ КА)

Лідери:

Мурга М.О. (Теорія прийняття рішень)

Ільєнко А.Б. (Випадкові процеси)

Недашківська Н.І. (Інтелектуальні системи)

Зайченко О.Ю. (Комп’ютерні мережі)

Бідюк П.І. (Прикладна статистика)

Тимощук О.Л. (Мови штучного інтелекту)

Данилов В.Я. (Штучні нейронні мережі)

Смаковський Д.С. (Алгоритми і технології паралельних обчислень)

Єгорова Н.В. (Економіка)

Кухарєв С.О. (Комп'ютерні мережі)

Валькман Ю.Р. (Основи побудови систем штучного інтелекту)

Коновалюк М.М. (Програмна інженерія)

Вище середнього:Дробязко Ю.І. (Іноземна мова)

Бідюк П.І. (Аналіз часових рядів)

Данилов В.Я. (Основи системного аналізу)

Ігнатенко О.П. (Конфліктно-керовані системи)

Зайченко Ю.П. (Теорія прийняття рішень)

Савченко І.О. (Системи підтримки прийняття рішень)

Мухін В.Є. (Моделювання і управління інформаційними процесами)

Терентьєв О.М. (Прикладна статистика)

Войтенко К.І. (Іноземна мова)

Подладчіков В.М. (Моделювання складних систем)

Коновалюк М.М. (Аналіз часових рядів)

Гончар М.С. (Основи математичної економіки)

Сидоренко Л.М. (Українська мова)

Подладчіков В.М. (Статистичний аналіз і прогнозування)

Подладчіков В.М. (Статистичний аналіз економічних процесів)

Орловський І.В. (Випадкові процеси)

Середні:


Батієнко Л.Ю. (Управління ризиками)

Панкратова Н.Д. (Основи системного аналізу)

Степашко В.С. (Моделювання складних систем)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Романенко В.Д. (Теорія керування)

Нижче середнього:Праховник Н.А. (Охорона праці)

Качинська Н.Ф. (Охорона праці)

Коваленко А.Є. (Операційні системи)

Звягіна І.Н. (Правознавство)

Аутсайдери:Касьянов П.О. (Системний аналіз стохастичних розподілених процесів)

П’ЯТИЙ КУРС (ГРУПИ КА)

Лідери:

Бідюк П.І. (Проектув. автом. інформаційних систем)

Савченко І.А. (Системи підтримки прийн. рішень)

Селін О.М. (Обчисл. методи сист. аналізу)

Мурга М.О. (Мультиагентні системи)

Андрєєв М.В. (Оптимізація стохастичних процесів)

Дідковська М.В. (Сучасні технології програмування)

Швачко Г.Г. (Мережеві комп'ютерні технології)

Кухарєв С.О. (Програмне забезпечен. комп. мереж)

Дідковська М.В. (Інтелектуальні системи)

Данилов В.Я. (Синергетичні методи системного аналізу)

Стулей В.А. (Корп. фінанси)

Макаренко О.С. (Математ. моделювання)

Макаренко О.С. (Математичне моделювання соціальних процесів)

Подладчіков В.М. (Мікро та макроекономіка)

Бідюк П.І. (Прогнозування в економіці та фін. сфері)

Валькман Ю.Р. (Когнітивне моделювання)

Валькман Ю.Р. (Менеджмент знань)

Вище середнього:Шубенкова І.А. (Основи маркетингу)

Мурга М.О. (Математичні методи прийняття рішень)

Кухарєв С.О. (Інструментальні засоби SAP)

Шубенкова І.А. (Інтелект. системи)

Дробязко Ю.І. (Іноз. мова)

Лопатін О.К. (Моделювання та аналіз фінансових ринків)

Войтенко К.І. (Іноз. мова)

Тимощук О.Л. (Чинники успішного працевлаштув.)

Недашківська Н.І. (Прийняття рішень в ІС)

Спекторський В.Д. (Теорія управління)

Шубенкова І.А. (Мет. прийн. рішень в умовах конфлікту)

Малишевський О.В. (Комп’ютерні інф. технології)

Кухарєва О.В. (Моделюв. і автоматиз. бізнес-процесів)

Коновалюк М.М. (Сучасні технології програмування)

Кисленко А.Б. (Інформ. природомовні технології)

Коновалюк М.М. (Проектув. автоматиз. інформ. систем)

Кухарєв С.О. (Інтелектуальні системи)

Середні:


Кузнецова Н.В. (Програмування в економіці)

Савчук М.М. (Основи криптології та захисту інф.)

Апішева А.Ш. (Педагогіка вищої школи)

Завадська Л.О. (Основи криптології та захисту інф.)

Самойленко О.В. (Інтелектуальна власність)

Праховник Н.А. (Охорона праці)

Романенко В.Д. (Теорія управління)

Нестеренко Ю.В. (Цивільний захист)

Снарський О.В. (Модел. складн. мереж)

Нижче середнього:Батієнко Л.Ю. (Інформаційний менеджмент)

Головенкін В.П. (Педагогіка вищої школи)

Батієнко Л.Ю. (Управління ризиками)

Губарєв В.Ф. (Математичне програмування)

Зайченко Ю.П. (Основи проектув. інтелект. систем)

Батієнко Л.Ю. (Кейс-методи в економіці та бізнесі)

Качинська Н.Ф. (Цивільний захист)

Аутсайдери:Зайченко Ю.П. (Математичні методи прийняття рішень)

Касьянов П.О. (Вступ до системної математики)

Гончар М.С. (Обчислювальні методи системного аналізу)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка