Погоджено: Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації В. о директораСторінка1/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»Погоджено:

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністраціїВ.о.директора:

____________________ Р.П.БабійПогоджено:

Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

_________ Ю. М. Коровайченко
Затверджую:
Директор інституту
_______________ Р.Б.Шиян

Погоджено:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

______________________ О. А. Удод

Погоджено:

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

_______________ О. В. Єресько

Схвалено:

Вченою радою ОІППО

« __ »______ 2013 року,
протокол № _________План роботи

Комунального закладу Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

на 2014 рік

м. Львів


2014 рік

Вступ
Процес інтеграції національної системи освіти у європейський освітній простір, підвищення конкурентноздатності навчальних закладів, формування професійної компетентності керівника, учителя для реалізації основних завдань модернізації шкільної освіти, упровадження найновіших досягнень світової та вітчизняної науки, передового досвіду в організацію навчально-виховного процесу вимагають постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Підвищення кваліфікації – найбільш гнучка та оперативна підсистема неперервної освіти, здатна мобільно відгукуватися на запити суспільства і ефективно сприяти самовдосконаленню учителя. Ознайомлення та запровадження нових педагогічних технологій у процесі самовдосконалення учителя через систему безперервної освіти сприяє його інтелектуальному збагаченню і підвищенню професійного рівня.

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (далі – Інститут) є державним вищим навчальним закладом, що забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти регіону.

Інститут є базовою установою для роботи з педагогічними кадрами області, координує науково-методичну діяльність 1487 колективів загальноосвітніх, 549 дошкільних та 88 навчальних закладів. На сьогодні, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, інститут має право здійснювати підвищення кваліфікації 9 тис. педагогічних працівників щорічно.

Запровадження згідно з рішенням Колегії головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 25 червня 2008 року кредитно-модульної системи організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників дозволяє ефективніше забезпечувати підготовку компетентних високопрофесійних кадрів для системи освіти, а також повніше задовольнити індивідуальні потреби освітян в особистісному та професійному зростанні. Реалізація цього двоєдиного завдання здійснюється завдяки гнучкості та варіативності підвищення кваліфікації, а також можливості підвищення кваліфікації за програмою, сформованою відповідно до вимог замовника та побажань педагогів.І. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Структура закладу
1.2. Засідання вченої ради


з/п

Питання, що розглядатиме вчена рада


Дата

Відповідальні виконавці

І засіданняЗвіт про роботу інституту у 2013 році

січень

Шиян Р.Б., директор інституту

ІІ засіданняПро результати виконання у 2013 році заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 роки та планування заходів на 2014 рік

квітень

Пастушенко Р.Я., завідувач кабінету розвитку освіти і виховання

Координатори напрямівІІІ засіданняПро виконання навчального навантаження працівників інституту у 2013-2014 навчальному році

липень

Танчин І.З., заступник директора з науково-методичної роботиПро планування навчальної роботи у 2014-2015 навчальному році

Шиян Р.Б., директор інституту

IV засіданняПро інноваційну діяльність інституту та супровід інноваційної діяльності в області

листопад

Пастушенко Н.М., заступник директора з наукової роботиПро систему планування роботи інституту на 2015 рік

Шиян Р.Б., директор інституту

1.3. Засідання науково-методичної ради


з/п

Питання, що розглядатиме науково-методична рада

Відповідальні виконавці

лютийВикористання системи Master-Tool для створення навчального контенту та проведення уроків з її допомогою

Палюшок Л.В., завідувач кабінету інформаційних технологій в освітіПро схвалення методичних розробок учителів-претендентів на присвоєння звання «Учитель-методист»

Завідувачі кафедр

квітеньПро підсумки проведення ІІІ і ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

Дуда Я.Д., методист кабінету координаційно-методичної діяльностіПідсумки проведення ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»

Стефанів Н.М., методист кабінету координаційно-методичної діяльності

червеньПро підсумки проведення моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень з математики учнів 4, 9 класів та української мови учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів області

Каличак О.М., завідувач кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиПро результати вивчення досвіду роботи практичних психологів області

Корнієнко І.О., завідувач кабінету практичної психології та соціальної роботи

серпеньПро результати апробації навчальної літератури у 2013-2014 навчальному році

Занік Г.В., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиПро інноваційну методику викладання предмету образотворче мистецтва у 5-7 класах за новими програмами

Михайлюк О. Д., старший викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

жовтеньПро інноваційну методику викладання предмету образотворче мистецтва у 1-4 класах за новими програмами

Вачкова І.Б., викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освітиПроблеми впровадження та викладання інформатики в початковій та середній школі

Палюшок Л.В., завідувач кабінету інформаційних технологій в освіті

груденьПро реалізацію міжнародних освітніх проектів і програм у закладах освіти області

Гураль Х.П., методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиПро планування науково-методичної роботи на 2015 рік

Кацюба М.Р., заступник директора

1.4. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу


з/п

Прізвище, ім.‘я, по батькові працівника

Підрозділ

Посада

Підвищення кваліфікації


Місце

Термін

Підсумковий документДовгалюк

Валерій ТрохимовичКабінет координаційно-методичної діяльності

методист

УМО м.Київ

2014

свідоцтво про підвищення кваліфікаціїКалашник

Антоніна КирилівнаКабінет координаційно-методичної діяльності

методист

УМО м.Київ

2014

свідоцтво про підвищення кваліфікаціїКизима

Ірина ІванівнаКабінет практичної психології та соціальної роботи

методист

УМО м.Київ

2014

свідоцтво про підвищення кваліфікації

1.5.Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України
з/п

Назва організації

Основна мета співпраці

Які заходи планується організувати спільно

Працівники інституту, які беруть участь у співпраці

 1. 1.

Лабораторія початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Сприяння спільним науковим пошукам співробітників Лабораторії та Кафедри

Апробація підручників, навчальних і методичних посібників, розроблених співробітниками Лабораторії для початкової школи

Барна М.М.,

Волощенко О.В.,

Козак О.П.
Інститут психології ім. Г.С.Костюка


Спільна організація і проведення психологічних досліджень, тренінгів, семінарів


Проведення дослідження компетентностей практичних психологів з консультативної діяльності


Корнієнко І.О.

Приведа О.М.


Французький Альянс м. Львова

Співпраця в освітній сфері, підвищення кваліфікації вчителів французької мови

Фестиваль «Французька весна в Україні»

Палій Є. В.Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів

Спільна підготовка і видання електронних посібників

Відання програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівниками психологічної служби ЗНЗ

Корнієнко І.О.
Всеукраїнський Фонд

«Крок за кроком»Розвиток інклюзивних навчальних закладів

Надання консультативних послуг двом навчальним закладам м. Львова – учасникам проекту «Розвиваємо інклюзивну школу разом»

Єфімова С.М.Школа як осередок розвитку громади

Тренінги та консультації для громадсько активних шкіл Львівщини

Товкало М. Я.Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України


Допомога в організації та проведенні учнівських та педагогічних заходів (учнівські олімпіади, фахові конкурси)

Учнівська предметна олімпіада з Конкурс «Інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу»

Конкурс «Учитель року»Сороколіт Н.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів

Дуда Я.Д.Львівський національний університет «Львівська політехніка»

Проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

ІІІ етап олімпіади

Палюшок Л.В.,

Парій Н.З.

Український католицький університет

Проведення навчально-виховних заходів

ІІІ етап олімпіади

Вчитель року

Семінари, круглі столи


Сохань Г.С.,

Гусаков І.М.,

Корнієнко І.О.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Участь у проведенні конкурсу «Учитель року»,

науково-методичного семінару для вчителів технологійКонкурс «Учитель року»
Науково-методичний семінар для вчителів технологій.

Микитюк О.М.

Львівська національна академія мистецтв

Взаємозбагачення досвідом роботи та популяризація інноваційних технологій на рівні України.

Пленарне засідання, арткласи з образотворчості, виставки, в рамках Всеукраїнського семінару «Розвиток творчого мислення дитини засобами образотворчості».

Танчин І.З.,

Михайлюк О.Д.,

Вачкова І.Б.

Львівський державний університет фізичної культуриДопомога в організації та проведенні учнівських та педагогічних заходів (учнівські олімпіади, фахові конкурси)

Учнівська предметна олімпіада з Конкурс «Інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу»

Конкурс «Учитель року»Шиян О.І.

Сороколіт Н.С.


Національний музей у Львові ім.Андрея Шептицького

Пізнання спадщини Великого Кобзаря


Заняття з музейної педагогіки на тему «Художня спадщина Тараса Шевченка».

Пастушенко Н.М., Михайлюк О.Д., Вачкова І.Б.Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького (Палац Потоцьких)

Організація роботи пленарного засідання в межах Всеукраїнського семінару

Пленарне засідання та екскурсії по залах Західно-Європейського мистецтва.

Пастушенко Н.М., Михайлюк О.Д., Вачкова І.Б.Галеря Мадам Пальм-Грен;

Харківський художній ліцей
Пополяризація дитячої творчості та співпраця ЛОІППО та ХХЛ

Організація виставки учасників міжнародного форуму дитячої творчості «Золотий мольберт»

Вачкова І.Б.,

Михайлюк О.Д.,

Музей книги та друкарства України (Києво-Печерської Лаври).

БФ «Львівська дитяча галерея»Співпраця в рамках фестивалю «Азбука магів..»

Підсумкова виставка дитячих ілюстрацій до творів Тараса Шевченка, арткласи для талановитих дітей

Михайлюк О.Д.

Вачкова І.Б.

Львівська обласна державна телестудія ТРК «Львів»

Харківський художній ліцей

БФ «Львівська дитяча галерея»


Пополяризація дитячої творчості та співпраця ЛОІППО та ХХЛ

Виставки «Українські колядки та щедрівки»

Вачкова І.Б.,

Михайлюк О.Д.,

Шиян Р.Б.,

Танчин І.З. та ін.

Яворівський національний парк

Посилення ролі рекреаційних установ в реалізації програм з формування здорового способу життя.

Семінари, конференції

Бабій Г. Я.Львівська обласна Мала Академія Наук

Організація роботи з обдарованими дітьми

Наукові конференції, Всеукраїнські конкурси-захисту науково-дослідницьких робіт

захисти учнівських творчих робіт, інтернет олімпіадаНовикова Н.І.,

Савчин М.М.

Західноукраїнський регіональний навчальний центр, м. Львів

Підготовка вчителів-тренерів для формування підприємницьких компетентностей учнів в українських ЗНЗ

"Ініціативна молодь 2 - інноваційні методи навчання підприємництва в українській системі освіти"

Товкало М. Я.Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр

Організація екологічної просвіти учнів

Конкурси: «Дотик природи-2014», «Колективів екологічної просвіти»

Новикова Н.І.Центр освітньої політики м. Львова

Впровадження інноваційних методик у навчальні заклади області

Серія тренінгів «Барви інноваційних методик»

Товкало М. Я.

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм


  1. Державні програми   з/п

   Назва програми

   Розділ, пункт програми, що реалізовується

   Які заходи планується організувати

   Термін реалізації

   Виконавець

   1. 1

   Державна цільова програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти


   3. Перепідготовка , підвищення кваліфікації, педагогічних та науково-педагогічних працівників


   Редагування варіативних спецкурсів для КПК вчителів природничо-математичних дисциплін (Інноваційні аспекти методики викладання географії, Інноваційні аспекти методики викладання екології, Міжпредметний характер екологічної освіти,

   Компетентнісний підхід в шкільній географічній освіті

   Особистісно орієнтоване навчання в географії) для 7 класу


   І квартал


   Новикова Н.І.
   4.Підвищення якості природничо-математичної освіти

   Проведення тренінгових занять, інформаційних нарад та семінарів

   Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів

   Участь у конкурсі на підручник з хімії для 7 класу

   Підготовка дидактичного комплекту для 7 класу   І квартал

   Квітень
   Впродовж року   Новикова Н.І.

   Савчин М.М.

   Савчин М.М.
   Національна кампанія “Стоп насильству!” на період до 2015 року

   Пп. 4, 5, 7, 9, 13


   Розробити професійний модуль «Соціально-психологічні аспекти профілактики насильства в учнівському середовищі» та «Медіація як один із способів вирішення конфліктів» для соціальних педагогів

   Січень

   Корнієнко І.О. Приведа О.М.
   Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року”

   Пп. 3. 7.11

   Організувати і провести для методистів з психологічної служби РМК, ММК “Психологічне забезпечення профілактики суспільно-небезпечних явищ в навчальному процесі” .

   Провести відкриті дні правових знань (Профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління в середовищі учнів загальноосвітніх навчальних закладів)   Жовтень

   Лютий
   Квітень Жовтень Грудень
   Корнієнко І.О.

   Приведа О.М.


   Концепція Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року
   Провести семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів відділів освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) на тему „Психологічний супровід правоосвітньої та правовиховної роботи загальноосвітнього навчального закладу”

   Жовтень


   Корнієнко І.О.   Національний проект «Відкритий світ»

   організація заходів та підтримка навчальних закладів, які беруть участь в проекті

   семінари, наради, тренінги

   Протягом року

   Палюшок Л.В.   Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року
   Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах

   2013 – 2015 рр.

   Павлова Ю.О.   Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2016 роки
   Навчання учасників навчально-виховного процесу

   2014-2016 рр.

   Павлова Ю.О.   Загальнодержавна цільова соціальна програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

   Удосконалення нормативно-правової бази галузі фізичної культури

   Експериментальна перевірка ефективності навчальної програми з фізичної культури

   Упродовж 2014 року

   Сороколіт Н.С.

  2. Регіональні програми


з/п

Назва програми

Розділ, пункт програми, що реалізовується

Які заходи планується організувати

Термін реалізації

Виконавець

1.

Програма розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки


6. Здоров‘я учасників навчально-виховного процесу

6.2. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: мережа шкіл сприяння здоров’я

6.3. Фізична активність як складова здорового способу життя

6.4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: освіта з питань здоров’я та здорового способу життяПроведення тренінгів «Здоров’я школярів

Розробка методичних посібників і методичних рекомендацій

Проведення обласних семінарів-тренінгів для керівництва та координаторів Шкіл сприяння здоров’ю

Аналіз існуючих моделей ШСЗ

Проведення ІІ етапу моніторингового дослідження

Проведення навчання для вчителів основ здоров’я старшої та молодшої школи

Моніторингові дослідження


2014 – 2016 рр.

Шиян О.І.

Павлова Ю. О.

Сороколіт Н.С.


2.

7. Виховання.

7.1. Програми виховної роботиЗатвердження і поетапне впровадження Моделі моніторингу якості виховання у системі загальної освіти області, а саме:

 1. Розроблення електронної версії анкет для учнів, батьків та педагогів

 2. Апробація анкет в електронному форматі

Впродовж року

Пастушенко Р.Я.

3.

Формування бази даних про стан виховного простору в опорних ЗНЗ

Впродовж року

Онанко О.С.

4.

Поширення досвіду планування та самооцінювання якості виховних програм

Впродовж року

Костецька М.В.

5.

7.2. Духовне виховання учнівської молоді

Видання підручника

2014 р.

Сохань Г.С., Гусаков І.М.

6.

11. Управління освітою

11.3. Громадські ініціативи в управлінні освітоютренінги каскадним методом

Проекти на рівні освітніх округів, ЗНЗ2013-2017

Товкало М. Я.

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня


з.п.

Термін та місце проведення

Назва,

зміст заходу, форма його проведення

Орієнтовна

кількість учасників

Організатори,

співорганізатори (департамент МОН, відділення ІІТЗО тощо)

Очікуваний продукт (нормативно-правовий акт, програма, громадянський форум, збірник тощо)

Категорія громадян, на потребу якої переважно спрямовано захід

Запрошені до участі

Відповідальна особа

(ПІБ, посада, тел.)29-31 травня 2014 р.
Палац Потоцьких у Львові, Національний музей у Львові ім. А.  Шептицького,

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівська національна академія мистецтва, Музей модерного мистецтва Михайла Дзиндри,

Львівська дитяча школа народних мистецтв

Палац творчості Галичини, СЗОШ №80 м. ЛьвоваВсеукраїнський науково-методичний семінар на тему «Розвиток творчого мислення особистості дитини засобами образотворчого мистецтва» в рамках Міжнародної конференції на задану тему, яка щорічно проводиться на базі Міжнародного форуму дитячої творчості «Золотий мольберт» у ЛОІППО

120 осібІнститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Львівська обласна рада, Львівська міська рада, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівська національна академія мистецтв, БФ «Львівська дитяча галерея», Львівська дитяча школа народних мистецтв, Центр творчості Галичини, Львівська художня школа ім. Олекси Новаківського, Підбузька мала академія мистецтв

1. Збірник науково-методичних матеріалів з розвитку творчого мислення дитини засобами образо-творчості «Тисячі дитячих шедеврів», ч.2 за редакцією Ольги Михайлюк, ст. викладача КСКО ЛОІППО
2. Видання нової, ілюстрованої творчими роботами дітей, програми з образотворчості з досвіду роботи Львівської дитячої школи народних мистецтв для керівників позашкільних навчальних закладів

Методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівники позашкільних навчальних закладів різних областей України, представники Академії пед. наук України, керівники розділів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Голова Львівської обласної ради Петро Несторович Колодій,
ректор ЛНАМ академік Андрій Бокотей, проректор ЛНАМ Роман Яців,
директор департаменту освіти ЛМР Галина Слічна

Шиян Р.Б, директор ЛОІППО,

Танчин І.З., зас. директора ЛОІППО,


Михайлюк О.Д., ст. викладач КСКО ЛОІППО,
Вачкова І.Б., викладач КСКО ЛОІППО


ІV. Наукова діяльність


  1. Науково-дослідні теми кафедр
з/п

Назва кафедри

Тематика науково-дослідної роботи

1.

Кафедра освітньої політики

Вплив лідерських якостей керівника на впровадження змін в освіту

2

Кафедра гуманітарної освіти

Підготовка вчителя до реалізації компетентнісного підходу у мовній та літературній освіті

3

Кафедра природничо-математичної освіти

Впровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту шкільної природничо-математичної освіти

4

Кафедра cуспільствознавчої та культурологічної освіти

Науково-педагогічні основи виховання громадянського патріотизму в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів

5

Кафедра педагогіки

Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності учителів початкових класів

в умовах післядипломної освіти: теорія і практика6

Кафедра життєвих компетентностей

Здоров’я учасників навчально-виховного процесу

7

Кафедра розвитку особистості

Компетентнісний підхід у дошкільній та позашкільній освіті

4.2. Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника кафедри

Тематика науково-дослідної роботи

Строк виконання

Результати на кінець 2014 року

Кінцевий результат

Кафедра освітньої політики

1.

Дуда Орися Дмитрівна

Розвиток лідерства

2015 грудень

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

2.

Єфімова Світлана Михайлівна

Трансформація навчального закладу в інклюзивний

2015 грудень

Методичні рекомендації
Кафедра гуманітарної освіти

3.

Приходько Інна Федорівна

Підготовка вчителя до формування літературознавчої та загальнокультурної компетентності учня у системі літературної освіти в середньому навчальному закладі

Січень 2014

Стаття до журналу «Педагогічна думка», «Актуальність, художня своєрідність прозової спадщини Євгенії Ярошинської»

Публікація статті

4.

Захарків Олександра Теодорівна

Підготовка вчителя до формування лінгвістичної компетентності учня у системі мовознавчої освіти в середньому навчальному закладі

1. Лютий 2014 р.

2. Травень 2014р.

3. Жовтень,

листопад, грудень 2014 р.

4. Вересень 2014р.


1.Стаття до журналу «Педагогічна думка» «Типи відхилень від мовної норми в сучасному українському мовленні».

2. Стаття до журналу «Педагогічна думка» «Держава як гарант мовної стабільності».

3. Науково-популярна стаття до часопису «Вісник молитовної сторожі» «Головні тенденції сучасного українського мовлення».

4. Посібник «Поради з української мови»
Публікація

5.

Ковальова Людмила Леонідівна

Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах за новим Державним стандартом

2014 р.

Методичні матеріали для вчителя світової літератури (6 клас)
6.

Крайня Марія Іванівна

Формування комунікативних компетентностей на уроках української мови та літератури

2014 р.

Методичні матеріали для вчителя української мови та літератури (6 клас)
7.

Кіргач Михайло Йосипович

Урок англійської мови в середньому загальноосвітньому навчальному закладі

2015 р.

Методичний посібник (чорновий варіант)

Методичний посібник для вчителів англійської мови

8.

Мартиняк Оксана Андріївна

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей особистості
Розробка програми спецкурсу, конспектів лекцій, інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, презентацій, публікація статей
Кафедра природничо-математичної освіти

9

Новикова Ніна Іванівна

Компетентнісний підхід до реалізації змісту шкільної біологічної освіти: історичний аспект

2015 р.

Укладання монографії

Видання монографії

10

Васюник Ірина Степанівна

Ефективність впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з математики

листопад 2014

Тези

Стаття

11

Гірний Олег Ігорович

Методологічні аспекти освітньої реформи

2015 рік

Наукова стаття

Монографія

12

Зінкевич Мирослав Володимирович

Методика проведення практичних робіт з географії

2014

Узгодити тексти з новою програмою з географії

Рукопис

13

Максимович Зоряна Юріївна

Ефективність впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з фізики

Червень 2014р.

Тези

Стаття

14

Максимович Зоряна Юріївна

Розвиток професійної компетентності творчого вчителя як умова формування компетентного випускника

Грудень 2014 р.

Стаття

Стаття

15

Турчинська Орислава Михайлівна

Компетентнісний підхід в шкільній географічній освіті

2014

Тези

Стаття

16

Романюк В.Я.

Формування ключових компетентностей при вивченні математики

Жовтень 2014

Стаття

Тестовий посібник

17

Савчин Марія Михайлівна

Реалізація компетентнісного підходу з хімії

Впродовж року

Розпочато роботу

Методичний посібник

18

Савчин Марія Михайлівна

Урок − основна форма організації навчально-виховного процесу у з/о навчальних закладах

Впродовж року

Опрацювати типологію уроків з інтерактивними технологіями навчання

Методичні рекомендації

19

Савчин Марія Михайлівна

Проблема творчості в освіті

Впродовж року

Підбір та укладання завдань творчого характеру

Укласти завдання

20

Шаромова Віра Радіонівна

Формування загальнокультурної компетентності вчителя на основі реалізації українознавчого аспекту викладання фізики та астрономії

лютий 2014

Інформаційно-методичні матеріали

Видання посібника слухачам КПК

Кафедра суспільствознавчої та культурологічної освіти

21

Сохань Галина Степанівна

Етнопедагогічні аспекти християнського виховання громадянина в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів

2014-2015

Підготовка статті

Стаття

22

Гусаков Ігор Миколайович

Формування громадянської свідомості підростаючого покоління крізь призму моральних, правових аспектів виховання

2014-2015

Підготовка статті

Стаття

23

Івануса Галина Павлівна

Підготовка вчителів до впровадження в навчання предметів суспільствознавчого циклу інноваційних технологій

2016р.

Впровадження в навчальний процес загальноосвітніх шкіл опорних схем, з тем, що вивчаються на уроках історії України в 7 класі

Використання схем та таблиць на уроках історії України

24

Мазур Леонід Олексійович

Філософія життя та психологія дитячої творчості

2017

Спецкурс для керівників гуртків

Посібник

25

Михайлюк Ольга Дмитрівна

Розвиток творчого мислення дітей та молоді засобами образотворчого мистецтва

Протягом 2014 року

Підготовка методичних матеріалів до видання серії посібників «Тисячі дитячих шедеврів»

Видання серії посібників «Тисячі дитячих шедеврів» на базі Всеукраїнського освітньо-мистецького часопису «Артклас». Випуски 1-3 за 2013-2014 рр.

26

Вачкова Ірина Богданівна

Творчість Олекси Шатківського у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ ст.

Протягом 2014 року

Дослідження творчості Олекси Шатківського

Підготовка статті в періодичних видання з мистецтва України

27

Дверій Роман Євстахович

Способи візуалізації

знань


Протягом

2014 рокуНауково-методичний посібник «Музична грамота в малюнках»

Посібник

Кафедра педагогіки

28

Барна Марія Михайлівна

Волощенко Ольга Володимирівна

Козак Олександра Петрівна

Самофал Ярослав ВасильовичВикористання можливостей інформаційно-комунікативного освітнього простору ЛОІППО для розвитку професійної компетентності учителів початкових класів

Листопад
2016 рр.

Сторінка «Початкова освіта»

на сайті ЛОІППОСторінка «Початкова освіта»

на сайті ЛОІППО29

Волощенко Ольга Володимирівна


Формування нормативної компетентності учителя початкових класів як складової методичної компетентності у системі підвищення кваліфікації

Листопад
2016 рр

Рукопис вступу дисертаційного дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04)

30

Козак Олександра Петрівна

Тестові технології у формуванні методичної компетентності вчителя у навчанні математики учнів 1-4 класів

Листопад
2016 рр

Рукопис вступу дисертаційного дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02)

31

Біда Дарія .Дмитрівна

Педагогічне керівництво підготовкою вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти до роботи з розвитку інформаційної компетентності молодших школярів засобами науково-популярних природничих видань


Листопад
2016 рр

Статті у науково-популярному журналі «Колосок»
Статті у науково-популярній газеті
Сторінка «Початкова освіта»

на сайті ЛОІППО «Колосочок»Щомісячне видання науково-популярного журналу «Колосок»

Щотижневе видання

науково-популярної газети «Колосочок»

Сторінка «Початкова освіта»

на сайті ЛОІППО


Кафедра життєвих компетентностей

32

Шиян Олена Іллівна

Освітня політика з питань забезпечення ЗСЖ учасників навчально-виховного процесу

2017

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник33

Кудрик Ліліана Григорівна

Роль виховання і самовиховання в особистісному і духовному розвитку людини. Виховання культури здоров’я школярів

2017

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник34

Лучко Олег Миронович

Впровадження здоров’язберігаючих технологій в сучасній школі

2017

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник35

Микитюк Оксана Михайлівна

Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі

2016

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник36

Павлова Юлія Олександрівна

1. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: мережа шкіл сприяння здоров’я

2. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: освіта з питань здоров’я та здорового способу життя2016

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник37

Бабій Григорій Ярославович

Формування правосвідомості і праворозуміння як основа соціального здоров’я в умовах громадянського суспільства

2015

Участь у науково-практичних конференціях,

наукові публікаціїНаукові статті,

навчально-методичний посібник38

Сороколіт Наталія Стефанівна

Рухова активність школярів за Програмою розвитку освіти Львівщини на 2013-2016рр

2016


Опитування учнів, узагальнений протокол анкетування


Звіт за результатами опитування, методичні рекомендації, наукові статті

Якість викладання предмету фізична культура в початковій школі

за Програмою розвитку освіти Львівщини на 2013-2016рр2016

Опитування учнів 3-4 класів, учителів початковий класів, учителів фізичної культури

Звіт за результатами опитування, методичні рекомендації, наукові статті


Кафедра розвитку особистості
Білан О.І.

Інноваційні технології в роботі ДНЗ

2014-2016 рр.

Підготовка рукопису навчально-методичного посібника

Видання навчально-методичного посібника “Інноваційні педагогічні технології в освітньо-виховній роботі ДНЗ”
Матяшук В.П.

Використання засад гуманної педагогіки в практиці виховної роботи

2015 р.
Педагогіка любові // Основа, 2013.

Проблема облагородження душі й серця Дитини в педагогічній творчості Ш.О.Амонашвілі. // Молодь і ринок. – 2013. - №10(105). – С.59-63.


Стасюк Г.Є.

Самоорганізація керівника і педагога; особистісне зростання в умовах соціальних змін і катаклізмівМонографія
Максимів О.М.

«Розвиток професійної майстерності педагогів в рамках програми «Вчимося думати»

2014-2016 рр.

Розробка методичного матеріалу у рамках програми

Видання навчально-методичного посібника “Планування за програмою «Вчимося думати» в освітній роботі з дошкільниками”

4.3. Робота над дисертаційними дослідженнями


з/п

Тематика дисертаційного дослідження

Хто виконує

Результати на кінець 2014 року

1.

Механізм державного управління фінансового забезпечення освіти на регіональному рівні

Коцовська О.С.

Підготовлено до захисту дисертації

2

Психологічна готовність педагога до роботи в інклюзивному класі

Єфімова С.М.

Підготовлено до друку ІІІ розділу дисертації

3

Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)

Новикова Н.І.

Монографія

4

Методологічні аспекти освітньої реформи

Гірний О.І.

Стаття

5

Теоретичні і методичні засади формування предметних компетентностей з хімії основної школи

Савчин М. М.

Розділ 3 , 4

6

Живопис Олекси Шатківського у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ ст.: жанрова структура, еволюція авторської світлоколірної програми

Вачкова І.Б.

Підготовка матеріалів дисертаційного дослідження

7

Формування нормативної компетентності учителя початкових класів як складової методичної компетентності у системі підвищення кваліфікації

Волощенко О. В.


Рукопис вступу дисертаційного дослідження

8

Тестові технології у формуванні методичної компетентності вчителя у навчанні математики учнів 1-4 класів

Козак О. П.

Рукопис вступу дисертаційного дослідження

9

Оптимізація державного управління в контексті європейської інтеграції: соціально-психологічні аспекти.

Бабій Г. Я.

Виконання двох розділів дослідження

10

Удосконалення фізичного виховання учнів 5-9 класів із застосуванням варіативних модулів навчальної програми

Сороколіт Н.С.

Написання IV та V розділів дисертації. Апробація захисту на засіданнях кафедри, попередній захист дисертації.

11

Підготовка керівників ЗНЗ у системі післядипломної освіти до використання інтернет-технологій

Носкова М.В.

Підготовлено до захисту

12

Освіта дорослих як реакція на соціально-економічні зміни у світі

Товкало М. Я.

Підготовлено І розділ дисертації

V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
5.1. Координація інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності

з/п

Назва експерименту та його рівень (всеукраїнський/ регіональний)

Назва документа, що дозволяє експеримент

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного/ педагогічного працівника, який координує інноваційну діяльність /експеримент

Кінцевий результат


Результати на кінець 2014 року

Кафедра гуманітарної освіти

1

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №886 від 27.07.2011року

Пастушенко Н. М., заступник директора інституту, завідувач кафедри

Створення вітчизняної моделі медіаосвіти

Підвищення рівня медіа-

компетентності учнів експериментальних навчальних закладів

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали


2

Формування ціннісних орієнтацій засобами мовно-літературної складової в процесі навчання

Після затвердження

Крайня М, І., викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського ЛОІППО;

Кочан І. М., професор кафедри прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана ФранкаМетодика формування ціннісних орієнтацій засобами мовно-літературної освіти

Нормативна база та програма експерименту

Кафедра природничо-математичної освіти

3

«Освіта для сталого розвитку в дії» всеукраїнський рівень

Договір про спільну діяльність ІП НАПН України, БО «Вчителі за демократію та партнерство» та ЛОІППО

Зінкевич М. В.

Підвищення рівня екологічної культури

Координація мережі шкіл

4

Формування екологічних компетентностей в шкільній географічній освіті
Турчинська О. М.

Аналіз науково-педагогічної літератури з питання

Стаття: «Формування екологічних компетентностей в шкільній географічній освіті»Лекція, статті, круглий стіл

Кафедра суспільствознавчої та культурологічної освіти

5

Ефективність використання опорних схем, з тем, що вивчаються на уроках правознавства - регіональний
Івануса Г.П.

Навчальний посібник

«Використання опорних схем на уроках правознавства»Проаналізувати перші кроки експериментальної роботи із запровадження опорних схем з курсу правознавства

Кабінет інформаційних технологій в освіті

6

Національний проект «Відкритий світ»

Наказ Міністерства освіти №1339 від 25.09.2013р

Палюшок Л.В.

Проведення проміжного моніторингу результатів навчальної діяльності експериментальних навчальних закладів

Аналіз результатів навчальної діяльності експериментальних навчальних закладів

Кабінет практичної психології і соціальної роботи

6

Поширення інформаційно-освітньої

протиалкогольної програми "Сімейна розмова"Лист департаменту освіти і науки ЛОДА від 12.11.2013 р. № 1-8/4009

Корнієнко І.О., зав. КППСР

Охоплення програмою 50% навчальних закладів області

Охоплення програмою 30 навчальних закладів області

Кабінет розвитку освіти та виховання
Організаційно-педагогічні умови особистої та соціальної самореалізації учнів Стрілківської школи-інтернату на 2011-2016 рр

Рішення вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (від 24.11.2011 р. протокол №11

Пастушенко Р.Я., завідувач кабінету

Створення методики перевірки ефективності моделі інноваційного розвитку

Аналіз сформованості готовності учнів школи-інтернату до особистої та соціальної самореалізації та умов її забезпечення.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка