Погоджено: Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації В. о директораСторінка4/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
  1. Методичне забезпечення навчального процесу
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника кафедри

Вид роботи

Результат роботи

(Назва програми, матеріалів тощо)

Кафедра освітньої політики

1.

Дуда О.Д.

Методичні рекомендації

Розвиток лідерства

2

Дуда О.Д.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення із спецкурсу «Шкільний менедмент»

Презентація: «Шкільне діловодство»

3

Дуда О.Д.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення з теми «Інноваційний розвиток освіти»

Презентація: «Інноваційний технології в навчанні і управлінні ЗНЗ»

4

Єфімова С.М.

Підготовка навчально-методичних матеріалів для керівників ЗНЗ

План трасформації навчального закладу в інклюзивний за допомогою інструменту моніторингу «Індекс інклюзії»

5

Марунич Л.А.

Глазунова К.М.Підготовка навчального посібника для вчителів-логопедів

Підготовка методичних рекомендацій для практичних психологів спецшкіл-інтернатів та вчителів дефектологівДиференціальна діагностика мовленнєвих порушень

Диференційна діагностика складних порушень психофізичного розвитку у дітей6

Марунич Л.А.

Глазунова К.М.Розробка робочої навчальної програми та робочих навчальних планів

Розробка робочої навчальної програми та робочих навчальних планівДиференціальна діагностика мовленнєвих порушень
«Профілактика синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників»

7

Марунич Л.А.

Глазунова К.М.Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, занять, самостійної роботи курсантів; завдань для проведення модульного контролю

Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, занять, самостійної роботи курсантів; завдань для проведення модульного контролю; Конспекти лекцій; методичні матеріали до семінарських, практичних, занять, самостійної роботи курсантів; завдання для проведення модульного контролю до робочих програм: «Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень», «Психоневрологічні особливості дітей з вадами психофізичного розвитку».

Конспекти лекцій; методичні матеріали до семінарських, практичних, занять, самостійної роботи курсантів; завдання для проведення модульного контролю до робочих програм: «Профілактика синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників»8

Марунич Л.А.

Глазунова К.М.Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних занять з тем: «Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень», «Психоневрологічні особливості дітей з вадами психофізичного розвитку».

Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних занять з тем: «Профілактика синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників»
Презентації: «Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень», « Діти з вадами психофізичного розвитку».

Презентація за тематикою спецкурсу


9

Марунич Л.А.

Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, таблиць, слайдів ) до теми: Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень

Наочні навчальні посібники (схеми, таблиці, слайди ) до теми: Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень.

10

Марунич Л.А.

Розробка і підготовка нових практичних занять до робочих програм.

Конспекти практичних занять та наочність.11

Козлова Л.Г.

Підготовка комп’ютерного забезпечення спецкурсів: «Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду»,

«Професійний розвиток педагогічних працівників»Презентація спецкурсів «Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду» та «Професійний розвиток педагогічних працівників»

Кафедра педагогіки

12

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.


Розробка робочих навчальних програм

Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у третіх класах загальноосвітніх навчальних закладів

13

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.


Модифікація існуючих робочих навчальних програм

Навчання, орієнтоване на результат. Цільова орієнтація процесу навчання (професійний модуль, інваріантний)
Навчання, орієнтоване на результат. Справедливе оцінювання

(професійний модуль, варіативний)


Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Методика проведення уроків у початковій школі (професійний модуль, варіативний)
Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у перших класах загальноосвітніх навчальних закладів (професійний модуль, варіативний)
Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти других класах загальноосвітніх навчальних закладів (професійний модуль, варіативний)
Активні та інтерактивні методи навчання (професійний модуль, варіативний)
Педагогічна майстерність учителя (професійний модуль, варіативний)

Сучасні підходи до навчання інформатики у початковій школі (професійний модуль, спеціальні курси)
14

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.


Підготовка навчально- методичних посібників

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний) Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у третіх класах загальноосвітніх навчальних закладів: робоча програма та навчально-методичні матеріали

15

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (інваріантний, спецкурс №128) Навчання, орієнтоване на результат, Цільова орієнтація процесу навчання: робоча програма та навчально-методичні матеріали (видання третє, перероблене).

16

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний)

Навчання, орієнтоване на результат. Справедливе оцінювання:

робоча програма та навчально-методичні матеріали (видання третє, перероблене).

17

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний, спецкурс №4.2/126). Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Методика проведення уроків у початковій школі: робоча програма та навчально-методичні матеріали (видання третє, перероблене )

18

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.

. Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний, спецкурс №129 Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у перших класах загальноосвітніх навчальних закладів:: робоча програма та навчально-методичні матеріали ( у трьох частинах). (видання третє, перероблене )

19

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний) Активні та інтерактивні методи навчання (видання третє, перероблене )


20

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний) Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у других класах загальноосвітніх навчальних закладів:: робоча програма та навчально-методичні матеріали ( у двох частинах). (видання друге, перероблене )

21

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно-модульна система). Професійний модуль (варіативний) Педагогічна майстерність учителя (видання третє, перероблене )


22

Барна М.М.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Підвищення кваліфікації учителів інформатики щодо підготовки до викладання у початковій школі курсу «Сходинки до інформатики» (спецкурс - 8 год.) Сучасні підходи до навчання інформатики у початковій школі (професійний модуль, спеціальні курси):

робоча програма та навчально-методичні матеріали (видання друге, перероблене )


23

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.


Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (слайдів)

Мультимедійні презентації до проведення занять на КПК учителів початкових класів (у відповідності до змісту навчально-методичних посібників - п. 2)

24

Барна М.М.

Біда Д.Д.

Волощенко О.В.

Козак О.П.

Самофал Я.В.


Складання завдань для проведення тестового контролю за результатами навчання на КПК учителів початкових класів ( 2010 рік атестації)

Банк тестових завдань (доповнення)

Кафедра розвитку особистості

25

Білан О.І.

Конспекти лекцій

 1. Використання інноваційних підходів у навчальній роботі з дошкільниками

 2. Інноваційна діяльність вихователя-методиста ДНЗ

26

Білан О.І.

Навчально-методичний посібник

Інноваційні технології в системі роботи ДНЗ

27

Білан О.І.

Мультимедійна презентація

1. Інтерактивні методи освітньої роботи з дітьми дошкільного віку

2. Використання методу “набірного полотна” у навчальній роботі з дітьми дошкільного віку

3. Основні аспекти управлінської діяльності в ДНЗ

4. Методична робота в сучасному ДНЗ28

Матяшук В.П.

Підготовка конспектів лекцій для завідувачів ДНЗ.
Стратегічне управління ДНЗ.

Проекти як інструмент стратегічного планування

Керування змінами в освіті

Інклюзія в ДНЗ: особливості організації та управління

Базові та професійні компетентності керівника

Керування і лідерство

Структура, суть, основні поняття та етапи розвитку педагогічної інноватики

Інноваційні технології в навчально-виховному процесі і управлінні

Оцінювання та відбір педагогічних інновацій


29

Матяшук В.П.

Підготовка конспектів лекцій для методистів районних відділів освіти

Андрагогіка як наука про освіту дорослих.

Освіта дорослих – провідна сфера розвитку освіти.

Андрагогічні аспекти професійних та особистісних вимог до викладача-андрагога


30

Матяшук В.П.

Підготовка методичних матеріалів до практичних занять

1. Підбір і складання нових тестів до спецкурсу «Акмеологічна компетентність вихователя».

2. Методичні рекомендації до проведення батьківських зборів на засадах гуманної педагогіки (для завідувачів та вихователів ДНЗ)31

Матяшук В.П.

Підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи

Складання завдань і рекомендацій до виконання самостійної роботи з інваріантного та варіативного професійних модулів

32

Матяшук В.П.

Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

Підготовка презентацій :

«Управління розвитком професійної компетентності педагога »

«Андрагогічна модель навчання дорослих»


33

Матяшук В.П.

Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання

Розробка і впровадження андрагогічної моделі навчання слухачів курсів

34

Матяшук В.П.

Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм


Робочі навчальні плани для вихователів ГПД.

Робочі навчальні програми для вихователів ГПД.

Робочі навчальні плани для вихователів шкіл-інтернатів.

Робочі навчальні програми для вихователів шкіл-інтернатів. Робочі навчальні плани для методистів районних відділів освіти

Робочі навчальні програми для методистів районних відділів освіти

Навчальний план інваріантного професійного модулю для вихователів ГПД

Навчальний план варіативного професійного модулю для вихователів ГПД

Навчальний план інваріантного професійного модулю для вихователів школи-інтернату

Навчальний план варіативного професійного модулю для вихователів школи-інтернату

Навчальна програма для вихователів ГПД

Навчальна програма для вихователів школи-інтернату

Робочі навчальні плани для завідувачів ДНЗ

Робочі навчальні програми для завідувачів ДНЗ
Навчальний план варіативного профмодулю для

Навчальний план варіативного профсодулю для завідувачів ДНЗ

Навчальний план соціогуманітарного модуля


35

Матяшук В.П.

Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

Вивчення і впровадження досвіду гуманної педагогіки в практику роботи вихователів

36

Максимів О.М.

Конспекти лекцій

Впровадження інноваційних технологій у навчально –виховний процес та управлінську діяльність сучасного навчального закладу.

37

Максимів О.М.

Навчально-методичний посібник

Підготовка вихователя дошкільного навчального закладу до організації компетентісно-орієнтованого освітньо-виховного процесу.

38

Максимів О.М.

Тренінги

1.Методичні тренінги для вихователів груп раннього віку.

2.Основні проблеми у освітньо – виховній діяльності педагога початківця.39

Максимів О.М.

Мультимедійна презентація

1. Базова програма як керівництво у плануванні освітньо-виховною роботою з дошкільниками.

2. Зміст та завдання освітньо - виховної роботи з дітьми дошкільного віку у контексті завдань Базової програми.

3. Планування та організація сучасних занять у різновікових групах дошкільного навчального закладу.

4. Ранній розвиток дитини або після трьох вже пізно… (Масар Ібука)

5. Організація життєдіяльності дітей дошкільного навчаль-ного закладу.
6. Формування художньо-практичних вмінь дошкільників засобами нетрадиційних технологій.


40

Чуквінська О.М.

Розробка робочої програми

Значення дитячо-юнацьких громадських організацій у навчально-виховному процесі

Кафедра життєвих компетентностей

41

Шиян Олена Іллівна

Навчально-методичний посібник

Написання посібників серії «Здорова школа»

42


Кудрик Ліліана ГригорівнаНавчально-методичний посібник

Професійна майстерність педагога-організатора

Розробка й удосконалення робочих навчальних програм

Робочі навчальні програми спецкурсів

Розробка навчальних планів

Навчальні плани для педагогів-організаторів

43

Лучко О.М.Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до практичних занять

Конспекти лекцій, методичні матеріали

Розробка навчальних планів

Навчальні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів предмета «Захист Вітчизни», керівників технічних гуртків

44

Микитюк Оксана Михайлівна


Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять

Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять для вчителів предмета «Захист Вітчизни», керівників технічних гуртків

Варіативний модуль


«Технологія вирощування лікарських рослин і догляду за ними» варіативний модуль з предмету «Технології» 10-11 класи. Гриф МОН

Навчально-методичний збірник


Професійна майстерність учителя трудового навчання( технологій).Видання доповнене згідно вимог нової програми 2012 року.

Розробка і впровадження наочних засобів навчання (схем, діаграм, стендів, презентацій, слайдів тощо)

Презентації до варіативного і інваріантного професійного спецкурсів для вчителів трудового навчання(технологій), майстрів виробничого навчання, вчителів основ медичних знань

Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять


Доопрацювання навчально-методичних матеріалів до семінарських, практичних занять для вчителів трудового навчання( технологій), майстрів виробничого навчання, ОМЗ і розміщення їх у вільному доступі на іменному блозі.

45

Павлова Ю.О.


Розробка робочих програм, навчальних планів, лекції, наочного забезпечення навчальних занять

Робочі програми з варіативних спецкурсів» Технологія вирощування квітів та догляд за ними» «Технологія вирощування лікарських рослин та догляд за ними» «Технологія органічного землеробства»

Удосконалення навчальних програм


Навчальна програма підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів професійний модуль (інваріантний), професійний модуль (варіативний)

Розробка робочих програм

Робочі програми варіативний і інваріантний спецкурс з основ здоров’я

Розробка навчальних планів

Плани проведення курсів підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я

46
Розробка і впровадження наочних засобів навчання (схем, діаграм, стендів, презентацій, слайдів тощо)

Презентації до варіативного і інваріантного професійного спецкурсів


47

Сороколіт Н.С.

Удосконалення робочих програм, укладання навчальних планів, підготовка конспектів лекції, презентацій та наочного забезпечення навчальних занять

Робочі програми з варіативних спецкурсів: «Методика викладання футболу, гандболу, легкої атлетики, гімнастики»; «Фізкультурно-оздоровчих свят»; «Техніки безпеки під час занять фізичною культурою»

Робоча програма інваріантного спецкурсу «Інноваційні підходи до проведення уроків фізичної культури»

Конспекти лекцій, презентації, діаграми, таблиці, відеоролики


Кафедра гуманітарної освіти

48

Приходько Інна Федорівна

Розробка дидактичних матеріалів до інваріантного спецкурсу «Аналіз прозового твору» (Яскраві таланти. Випуск ІІ)

Дидактичні матеріали

49

Захарків Олександра Теодорівна

Методичні матеріали до спецкурсів (орієнтовні тестові завдання)

Методичні матеріали

50

Ковальова Л.Л.

1.Програма спецкурсу

(36 год.)

2.Програма спецкурсу (6год.)

3.Методичні рекомендаціїї для вчителя світової літератури1.Інтегрований курс «Література» для шкіл з російською мовою навчання

2.Літературна Львівщина в контексті європейської культури.(Соціогуманітарний модуль)

3.1.Календарно-тематичне планування для 6 класу( за новою Програмою)

3.2.Завдання для контрольних робіт за програмою 6 класу.Кафедра природничо математичної освіти

52

Новикова Н.І.

Розробка навчальних планів КПК вчителів біології

Навчальні плани КПК вчителів біології

53

Гірний О.І.

Розробка навчальних планів КПК вчителів природознавства

Навчальні плани КПК вчителів природознавства

54

Зінкевич М.В., Турчинська О.М.

Розробка навчальних планів КПК вчителів географії, економіки, керівників гуртків туристсько-краєзнавчого та еколого –натуралістичного напрямку

Навчальні плани КПК вчителів

55

Максимович З.Ю.

Розробка навчальних планів КПК вчителів фізики

Навчальні плани КПК вчителів фізики

56

Шаромова В.Р.

Розробка навчальних планів КПК вчителів фізики та астрономії

Навчальні плани КПК вчителів фізики та астрономії

57

Гірний О.І.

Роздаткові методичні матеріали

Методологічні основи природознавства

58

Новикова Н.І., Васюник І.С., Гірний О.І., Зінкевич М.В., Максимович З.Ю., Романюк В.Я., Савчин М.М., ТурчинськаО.М., Шаромова В.Р.

Укладання планів навчання вчителів природничо-математичних дисциплін для проходження ними курсів за індивідуальним планом

Індивідуальні плани навчання, консультування

59

Новикова Н.І.

Підготовка тестових завдань для модульних робіт з біології

Тести

60

Новикова Н.І.

Рецензування матеріалів вчителів вищої кв. категорії на присвоєння звання вчитель-методист з біології для подання на розгляд вченої ради

Матеріали вчителів, рецензія

61

Васюник І.С., Романюк В.Я.

Рецензування матеріалів вчителів вищої кв. категорії на присвоєння звання вчитель-методист з математики для подання на розгляд вченої ради

Матеріали вчителів, рецензія

62

Зінкевич М.В., ТурчинськаО.М.,

Рецензування матеріалів вчителів вищої кв. категорії на присвоєння звання вчитель-методист з географії, керівники гуртків для подання на розгляд вченої ради

Матеріали вчителів, рецензія

63

Савчин М.М

Рецензування матеріалів вчителів вищої кв. категорії на присвоєння звання вчитель-методист з хімії для подання на розгляд вченої ради

Матеріали вчителів, рецензія

64

Шаромова В.Р., Максимович З.Ю.

Рецензування матеріалів вчителів вищої кв. категорії на присвоєння звання вчитель-методист з фізики та астрономії для подання на розгляд вченої ради

Індивідуальні плани навчання, консультування

65

Новикова Н.І.

Рецензування учнівських проектів інтелектуальних конкурсів (МАН, «Дотик природи»)

Рецензії

66

Турчинська О.М.

Робочі навчальні програми спецкурсівІнноваційні аспекти методики викладання географії в ЗНЗ

Інноваційні аспекти методики викладання екології в ЗНЗ

Міжпредметний характер екологічної освіти

Компетентнісний підхід в шкільній географічній освіті

«Особистісно орієнтоване навчання в географії»

Сучасний урок географії67

Васюник І.С.

Розробка модульних контрольних робіт до варіативного спецкурсу.

Модульні контрольні роботи

68

Романюк В.Я.

Розробка модульних контрольних робіт до варіативного спецкурсу

Модульні контрольні роботи

69

Васюник І.С.

Підготовка лекцій до читання спецкурсу: «Робота з обдарованими дітьми»

Лекція «Організація факультативних занять»

70

Романюк В.Я.

Підготовка лекцій до читання спецкурсу: «Робота з обдарованими дітьми»

Лекція «Методи розв’язування нестандартних завдань», «Розв’язування рівнянь і нерівностей підвищеної складності»

71

Савчин М. М.

Доопрацювання і поновлення лекційного матеріалу згідно з новинами науки та методики навчання хімії

Матеріали з тем: 1) Дидактичні вимоги до уроку, окреслені программою курсу хімії для з/о навчальних закладів. Теоретичні та практичні аспекти підготовки вчителя до сучасного уроку хімії.

2) Робочі семінари та семінари-практикуми у системі інтерактивного навчання.

3) Загальнопредметні та предметні компетентності та компетенції з хімії


72

Савчин М. М.

Складання дивергентних задач і вправ

Складання дивергентних та конвергентних завдань з хімії, їх значення для розвитку творчого мислення

73

Савчин М. М.

Поновлення матеріалів з теми «Компетентнісний підхід в навчанні хімії»

Оформлення презентації

Кафедра суспільствознавчої і культурологічної освіти

75

Сохань Галина Степанівна

Розробка методичних матеріалів до практичних занять

Методичні матеріали до практичних занять з християнської етики

76

Михайлюк Ольга Дмитрівна


Методичні матеріали до науково-методичного посібника з розвитку творчого мислення дітей засобами образотворчості

Видання посібника з розвитку творчого мислення дітей на базі Всеукраїнського освітньо-мистецького посібника «Артклас» до кінця 2014 р.

77

Вачкова Ірина Богданівна

Створення презентацій

Види образотворчого мистецтва (Архітектура, живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне й ужиткове мистецтво)

78

Івануса Галина Павлівна

- Розробити робочу програму

для методистів рай/міськ методкабінетів:

- Розробити робочу програму професійного варіативного спецкурсу

- Підготувати презентацію для проведення спецкурсу

- Підготувати електронний покажчик

- Підготувати методичний посібник
Компетентнісно-орієнтований підхід у викладанні предметів суспільство- знавчого циклу
Планування уроків історії
Методи та прийоми роботи з історичними джерелами
Довідник електронних підручників, посібників, атласів з історії та правознавства, які рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Використання опорних схем з історії України (8-9 класи)

  1. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо
з/п

Категорія педагогічних працівників, тема


Термін проведення

Відповідальний за проведенняЗасідання зональних методичних об’єднань директорів Будинків, Центрів дитячої та юнацької творчості, шкіл мистецтв, Малих академій мистецтв області на базі районних і міських позашкільних навчальних закладів за 6-ма освітніми секторами (Львівським, Бродівським,Дрогобицьким, Самбірським,Стрийським, Червоноградським) та за окремим планом

Січень –травень

Наконечна О.П.Вчителі географії «Формування екологічних компетентностей учнів на уроках географії»

Січень, березень, травень, вересень, грудень

Турчинська О.М.Відповідальні за моніторингові дослідження РМК, методисти РМК, які здійснюють супровід математики, української мови та літератури, вчителі початкової школи та вчителі математики, української мови та літератури опорних шкіл освітніх округів області, які викладають у класах де проводилося дослідження.

Семінар «Аналіз результатів моніторингового дослідження якості математичної освіти у 4, 9 класах та гуманітарної освіти у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів області»Лютий,

червень листопадКаличак О.М.Для вчителів, які проводять апробацію навчальної літератури для 2-го класу згідно наказу. Семінар-тренінг «Апробація навчальної літератури для 2-го класу»

Лютий

Занік Г.В., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиВідповідальні за впровадження моніторингових досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах Семінар «Моніторинг освітнього процесу та умов функціонування освітньої системи у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лютий

Бобеляк Н.Є., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиУчителі початкових класів, які проводять апробацію шкільних підручників з літературного читання (2 клас)

Семінар-тренінг «Складання рецензії на апробований підручник»Лютий

кабінет моніторингу

кафедра педагогіки

Вчителі української мови, що будуть атестуватись на присвоєння звання «Вчитель-методист»

Лютий

Крайня М. І., викладач кафедри гуманітарної освітиВчителі фізики та астрономії «Впровадження інноваційних технологій навчання фізики»

Лютий, жовтень

Максимович З.Ю.
Круглий стіл учителів інформатики «Проблема впровадження та викладання інформатики в початковій та середній школі»

лютий

червень


листопад

Палюшок Л.В.Семінар для вчителів, які викладають англійську мову як другу іноземну з 2013-14 н.р. "Впровадження англійської мови як другої іноземної у 5-их класах ЗНЗ у 2013-2014 н.р. Позитиви та труднощі "

Березень

Левицька Х. Б.Круглий стіл педагогів ДНЗ експериментального майданчика «Реалізація програми раннього інтелектуального розвитку дітей «Вчимося думати»

Березень

Максимів О.М.Вчителі фізики та астрономії «Українознавчий аспект викладання фізики та астрономії»

Березень-квітень

Шаромова В.Р.Вчителі французької мови м. Львова «Вивчення французької мови як другої іноземної мови»

Березень-квітень

Палій Є. В.Вчителі математики «ІКТ на уроках математики»


Березень, листопад

Васюник І.С.Вчителі математики «Інтегровані уроки математики»

Березень, жовтень, грудень

Романюк В.Я.Для вчителів, які проводять апробацію навчальної літератури для 5-го класу згідно наказу. Семінар-тренінг «Апробація навчальної літератури для 5-го класу»

Квітень

Занік Г.В., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиВчителі географії «Краєзнавчий підхід у вивченні географії в школі»

Травень

жовтень


Зінкевич М.В.Навчально-методичний семінар голів районних методоб’єднань учителів світової літератури «Формування критичного мислення на уроках світової літератури»

Червень

Ковальова Л.Л.Вчителі християнської етики, «Життєвий подвиг Андрея Шептицького»

Червень

Сохань Г.С., Гусаков І.М.Вчителі правознавства «Вивчення моралі і права на уроках правознавства»

Червень

Гусаков І.М.Учителі біології «Реалізація нової програми з біології у 6 класі: активізація пізнавальної діяльності учнів»

Червень, жовтень

Новикова Н.І.
Семінар методистів, які відповідають за впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах «Про результати моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями-предметниками у загальноосвітніх навчальних закладах області»

Жовтень

Прончак С.І., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиКруглий стіл для молодих вчителів іноземних мов «Шляхи підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності молодих вчителів іноземних мов»

Жовтень

Палій Є. В., Левицька Х. Б., Савчук І. Г.Семінар відповідальних за впровадження моніторингових досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах «Моніторинг стану впровадження освітніх інновацій в загальноосвітньому навчальному закладі».

Листопад

Бобеляк Н.Є., методист кабінету моніторингу і оцінювання якості освітиВчителі хімії вищої кваліфікаційної категорії, вчителі-методисти, старші вчителі «Формування в учнів вмінь до самоосвіти в навчанні хімії через впровадження сучасних новітніх технологій»

Згідно графіку роботи

Савчин М.М.


VІІ. Науково-методична діяльність

  1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії тощо

   з/п

   Захід, категорія педпрацівників

   Проблема

   Дата проведення

   Місце проведення

   Керівник творчого об’єднання

   Форма узагальнюючого документа   Директори шкіл

   «Школа молодого керівника»   Розвиток лідерства

   06.03

   15.05


   18.09

   ЛОІППО

   Дуда О.Д.

   Методичні рекомендації   Школа фахової майстерності для вчителів української мови та літератури І категорії

   Написання науково-дослідних робіт;

   Адаптація впровадження нових навчальних програм (6 класи)   Згідно плану

   НМЦО м. Львова, Львівський ОІППО

   Крайня М. І., Пристанська О.І.

   Методичні рекомендації «Як писати науково-дослідні роботи»   «Школа молодого психолога»


   Робота практичного психолога та соціального педагога з батьками за антиалкогольною програмою «Сімейна розмова»


   Лютий 2014


   ЛОІППО


   Приведа О.


   Методичні рекомендації
   Психологічний супровід профільного навчання в ЗНЗ


   Квітень 2014


   ЛОІППО


   Приведа О.


   Методичні рекомендації
   Профілактика девіантних проявів поведінки учнів в закладах освіти

   Вересень 2014


   ЛОІППО


   Приведа О.


   Методичні рекомендації
   Творча група вчителів початкових класів (з природознавства), м.Львів

   Розробка навчально-методичного забезпечення до уроків природознавства, 1-2 клас

   Лютий

   Травень


   НМЦО м. Львова

   Біда Д.Д.

   Збірник навчально-методичних матеріалів (електронна версія)   Творча майстерня педагогів-організаторів

   Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної виховної роботи

   Лютий, травень

   ЛОІППО,

   ССЗШ № 81 м. Львова   Кудрик Л.Г.

   Навчально-методичний посібник для педагогів-організаторів   Творча майстерня учителів трудового навчання (технологій)

   Компетентнісний підхід щодо викладання трудового навчання (технологій) у школі.

   Квітень,

   Липень 2014   ЛОІППО
   Навчально-методичний посібник для вчителів

  2. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників тощо
з/п

Назва заходу

Термін проведення

Місце проведення

Кількість учасників

Відповідальний за проведення

1.

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2014» (ІІ тур)

Січень

ЛОІППО

120

Стефанів Н.М., методист кабінету координаційно-методичної діяльності

2.

Обласний конкурс «Учитель року – 2014» в номінації «християнська етика»

Лютий-травень

ЛОІППО

29

Сохань Г.С., доцент кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

3.

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014»

Січень-травень

ЛОІППО

28

Наконечна О.П., методист кабінету координаційно-методичної діяльності

4.

Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу»

Квітень-травень 2014 р.

СЗШ № 2 м.Львова

5

Сороколіт Н.С., викладач кафедри життєвих компетентностей
  1. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Місце проведення

Відповідальний за проведенняОрганізація ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Січень-лютий

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дуда Я.Д., методист кабінету координаційно-методичної діяльності,

працівники кафедр і кабінетів ЛОІППО

Організація та проведення ІХ Обласного форуму шкільних європейських клубів

Травень
Гураль Х. П., методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиМіжнародний конкурс «Бобер»

листопад

загальноосвітні навчальні заклади

Палюшок Л.В., завідувач кабінету інформаційних технологій навчанняПідготовка завдань для проведення конкурсу імені Петра Яцика

Листопад-грудень

загальноосвітні навчальні заклади

Барна М.М., завідувач кафедри педагогіки

Крайня М.І., викладач кафедри гуманітарної освіти

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “КОЛОСОК-весняний-2014”

11 квітня 2014 року

школи України, Росії, Білорусі

Біда Д.Д., доцент кафедри педагогікиМіжнародний природничий інтерактивний конкурс “КОЛОСОК-осінній-2014

23 листопада 2014 року

школи України, Росії, Білорусі

Біда Д.Д., доцент кафедри педагогікиЛітня школа “КОЛОСОК”

15 -27 листопада

Смт. Щасливцеве, Генічеський район Херсонської області

Біда Д.Д., доцент кафедри педагогікиМіжнародний конкурс дитячого пленерного малюнка «Золотий мольберт», присвячений ювілею Тараса Григоровича Шевченка

28.05.14 -20.10.14

Львів, Київ, Харків, Керч, Мінськ, Москва, Санкт-Петербург

Михайлюк О.Д., старший викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

Вачкова І.Д., викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Юні таланти під покровом Короля Данила», присвячений Дню захисту дітей.

01.06.14 р.

Національний музей ім.А.Шептицького, Львівська міська Ратуша, пл.Ринок, Палац Потоцьких

Михайлюк О.Д., старший викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

Вачкова І.Д., викладач кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти

Організація обласного дитячого фестивалю театрального мистецтва

Січень-квітень

ДНЗ області, ЛОІППО

Білан О.І., доцент кафедри розвитку особистості

7.4. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та технічних засобів навчання тощо

з/п

Назва підручника, педагогічного програмного засобу, що апробується

Хто здійснює супровід апробації

Навчальні заклади, у яких проводиться апробаціяЛітературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Савченко О.Я.

2 клас

Волощенко О.В.,

старший викладач кафедри педагогіки


СЗШ І-ІІІ ступенів с.Наконечне Яворівського р-ну

ССЗШ №2 м.Львів

Комарнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцького р-ну

СШ І-ІІІ ступенів № 4 м.Новий Розділ

СЗШ №66 м.Львів
Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Науменко В.О.

2 клас

Козак О.П.,

викладач кафедри педагогіки


Туринківська ЗОШ І-ІІІ ст. Жовківського р-ну

Спеціалізована школа №4 І-ІІІ ст. м.Стрий

Київецька ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського р-ну

Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського р-ну

Словітська ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського р-ну.
Aнглійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Несвіт А.М.2 клас

Левицька Х. Б.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиПрисліпська ЗОШ І-ІІ ст.

Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Бориславська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

Словітська ЗОШ І-ІІІ ст.

Унівська ЗОШ І-ІІ ст.

Тростянецька ЗОШ І-ІІ ст.

Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст.
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Карпюк О.Д.2 клас

 Левицька Х. Б.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиОлеська ЗОШ І-ІІІ ст.

Козівський НВК «СЗШ -ліцей»

Турківський НВК

НВК «СЗШ-ліцей» м.Моршина

Червоноградський НВК №13

Пустомитівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко

Стрілківська ЗСШ І-ІІІ ступенів

Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Калініна Л.В.,


Самойлюкевич І.В.

2 клас


Левицька Х. Б.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиССЗШ №15 м.Львів

ССЗШ №75 м.Львів

СШ №8 м.Самбір

СШ І-ІІІ ступенів №4 м.Новий Розділ

Червоноградська СШ №8

Городоцька ЗОШ №4 І-ІІІ ст.

Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

 

Ростоцька М.Є.,Карпюк О.Д.

2 клас


Левицька Х. Б.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиНВК «Середня загальноосвітня школа - гімназія» ім..М.Шашкевича с.Дуліби

ССЗШ №45 м.Львів

ССЗШ №75 м.Львів

СЗШ №84 м.Львів

ССЗШ №93 м.Львів

СШ №8 м.Самбір

Городоцький НВК №2 «ЗОШ І ст.-гімназія»

Радехівська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови

Бродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови

Скоропад Я.М.

2 клас


Савчук І. Г.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиНВК ім..В.Симоненка м. Львів

ССЗШ №28 м.Львів

СШ І-ІІІ ступенів №2 м.Дрогобич
Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою.

Лебедь Р.К.,

Іваницька Е.В., Слободяна І.А.

2 клас


Ковальова Л. Л.,

старший викладач кафедри гуманітарної освітиСЗШ №10 м.Львів

СЗШ №10 м.Львів

Мостиська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

СЗШ №24 м.Львів

Стрілецька ЗОШ І-ІІ ст.
Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою.

Лебедь Р.К., Іваницька Е.В., Слободяна І.А.

2 клас


Ковальова Л. Л.,

старший викладач кафедри гуманітарної освітиСЗШ №10 м.Львів

Стрілецька ЗОШ І-ІІ ст.

СЗШ №24 м.Львів

Мостиська ЗОШ І-ІІІ ст. №3


Українська мова
Заболотний О.В.,

Заболотний В.В.

5 клас


Крайня М. І.,

викладач кафедри гуманітарної освітиЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Кам’янка-Бузька

Буська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Тухлянський НВК «СЗШ-гімназія»

Червоноградська ЗШ №6

Гаї-Дітковецька ЗОШ І-ІІ ступенів

Рихтицька СЗШ І-ІІІ ступенів

Старосамбірська ЗСШ №1 І-ІІІ ступенів
Українська мова
Глазова О.П.

5 клас


Приходько І. Ф.

СЗШ №3 м.Трускавець

ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Добротвір

НВК «Задвір’янська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Сколівська академічна гімназія

Завадівський НВК

Зимноводівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Сокальська гімназія ім.Олега Романіва

Золочівський НВК «Школа радості»

Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

 

Калініна Л.В.,Самойлюкевич І.В.

5 клас


 Левицька Х. Б.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиСЗШ №1 м.Трускавець

Радехівська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови

Сокальська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3

СШ І-ІІІ ступенів №7 м.Стебник

СШ І-ІІІ ступенів №16 м.Дрогобич

Спеціалізована школа №4 І-ІІІ ст. м.Стрий

Хирівська школа-інтернат Владики І.Хоми

Львівська гімназія «Престиж»

«Німецька мова

 (1-й рік навчання)

Сидоренко М.М., Палій О.А.

5 клас


Савчук І. Г.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиСтанківська СЗОШ І-ІІІ ступенів

Дережицький НВК І-ІІ ступенів

Зарічанська ЗОШ І-ІІ ст.
«Німецька мова

 (1-й рік навчання)

Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.

5 клас


Савчук І. Г.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиУгерська СЗОШ І-ІІІ ступенів

Меденицька СЗШ І-ІІІ ступенів

Жидачівський НВК
Іспанська мова

(1-й рік навчання)

Редько В.Г., Береславська В.І.

5 клас


Палій Є. В.,

методист кабінету євроінтеграційних аспектів освітиНВК «СЗШ І-ІІ ступенів -ДНЗ» с.Терновиця

Стоянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

СЗШ №3 м.Львів

СЗШ №18 м.Львів

Ходорівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
«Діалектика казки», автор О.Шиян

Максимів О.М.,

викладач кафедри розвитку особистостіНВК школа-садок «Один, два, три», НВК школа-садок “Дзвіночок”, ДНЗ №69 м.Львів
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка