Погоджено: Начальник управління освіти І. М. Куліш ПогодженоСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради

Марганецький міський методичний кабінет

Погоджено:

Начальник управління освіти


_____________І.М. Куліш
Погоджено:

Ректор ДОІППО


_____________ М.І.Романенко

Затверджено:

Завідувач методичним кабінетом


_____________ А.М.Фоміна
Схвалено:

методичною радою,

протокол від 30.09.2014 №7


План роботи

Комунальної установи «Марганецький міський методичний кабінет

Марганецької міської ради Дніпропетровської області»

на 2014/15 навчальний рік

м. Марганець

2014 рік

Зміст

І. Вступ

ІІ. Організаційна робота

ІІІ. Зміст та організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і професійної кваліфікації педагогічних працівників

IV. Вивчення, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки

V. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду

VІ. Педагогічний аналіз та експертиза діяльності закладів системи освіти

1.Вивчення роботи шкільних методичних об’єднань

2.Тематичні перевірки

3. Моніторингові дослідження

VIІ. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів

VIIІ. Інформаційно-видавнича діяльністьДодатки:

1. Моніторинг якості методичної роботи закладів освіти в 2013-2014 н. р.

2. План роботи методичної ради

3. Апаратне навчання методистів

4. Наради

5. Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівниківІ. Вступ
У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами.

Пріоритетним завданням міського методичного кабінету в умовах модернізації регіональної системи освіти є формування конкурентоспроможного вчителя з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури, створення належних умов для ефективного впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання, зокрема інформаційних.

Діяльність міського методичного кабінету у 2013-2014 навчальному році здійснювалася за такими напрямами: розробка та реалізація методичних проектів; проведення моніторингових досліджень; здійснення маркетингової діяльності через широку і якісну рекламу методичного продукту; здійснення мотивації і стимулювання професійно-педагогічного саморозвитку педагога; створення системи консультування з підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій навчання та виховання через надання освітніх сервісних послуг; залучення педагогів до дослідницько-експериментальної діяльності.

Формування сучасного вчителя, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, готового до постійного професійного зростання здійснювалося через систему методичної роботи. Розроблена структура методичної роботи, яка склалася в місті, в основному задовольняє потреби педагогів у постійному підвищенні фахового рівня. Вона дозволила диференційовано підійти до запитів кожного вчителя, спланувати методичну роботу з урахуванням потреб кожної категорії вчителів.

Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою діяльність. З метою підвищення фахового рівня вчителів початкових класів, розвитку їх творчого потенціалу, озброєння інноваційними технологіями навчання у місті працювала Школа педагогічного зростання «Урок - головна форма організації навчального процесу». (керівник Крамар Л.А.), слухачами якої стали 9 молодих та малодосвідчених педагогів. Основними формами навчально-методичної роботи Школи педагогічного зростання були практичні заняття, співбесіди, анкетування.

Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників здійснювалося на семінарах для керівників шкільних та міських методичних об’єднань, семінарах-практикумах, круглих столах, зональних школах.

Уже декілька років у місті працює семінар-практикум для вчителів майбутніх першокласників «Усе має свій початок» (керівник Кострикіна В.В.). Визначені завдання допомогли вчителям майбутніх першокласників опрацювати нормативно - правове забезпечення організації та методичного супроводу навчально-виховного процесу в 1 класі; вивчити зміст та основні аспекти нового Державного стандарту початкової загальної освіти, зміст нових навчальних програм; розширити теоретичні знання вчителів з впровадження інноваційних ефективних форм і методів роботи в 1 класі; розглянути особливості структури інваріантної частини навчальних планів у 1 класі.

У 2013-2014 н.р. розпочалося вивчення в початковій школі курсу «Сходинки до інформатики», саме тому велика увага приділялася підготовці вчителів до викладання нового курсу. Були проведені семінари з теми «Формування творчої особистості вчителя та учня в умовах впровадження нового стандарту освіти та інноваційних технологій» та «Формування ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти – шлях до результативного освоєння змісту початкової освіти», «Особливості методики викладання інформатики в початковій школі»; курси учителів-тренерів при ДОІППО «Методика викладання курсу «Сходинки до інформатики»; семінар-практикум «Конструктор уроків курсу «Сходинки до інформатики» для вчителів 2-х класів».

З метою надання дієвої допомоги в оволодінні новими навчальними програмами, методикою впровадження нових Державних стандартів вчителями початкових класів, використання здоров’язберігаючих та ІК-технологій в навчально-виховний процес 2-х класів, викладання іноземної мови та викладання курсу «Сходинки до інформатики», у місті третій рік працюють Зональні школи навчання «Нові навчальні програми – в дію» для вчителів 1-х та 2-4 класів.

Міський семінар – практикум вихователів груп продовженого дня порушив важливі питання щодо організаційно – педагогічних основ діяльності груп продовженого дня в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти: формування інноваційного стилю педагога-вихователя ГПД. Учасники семінару поділилися досвідом впровадження традиційних та інноваційних форм діяльності вихователів ГПД. У практичній частині проведено «Математичний КВК», фрагмент самопідготовки (Присоха Г.Л., Сидоренко Ю.М.). У рамках семінару проведено майстер – клас «Тренінг «Якщо хочеш бути здоровим – будь ним» (Бобух А.В., ЗОШ № 11). Цей захід. допоміг учасникам семінару відчути себе в ролі вихованців, показав, як можна цікаво організувати дозвілля дітей.

Презентувала свій досвід роботи Крючкова В.Л.(НВК «Ліцей – СЗОШ № 10») з теми «Система інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку молодших школярів в умовах ГПД».

У рамках Всеукраїнського тижня права на базі НВК «Ліцей –СЗОШ № 10» для вчителів історії та правознавства відбувся семінар – тренінг «Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи». Тренери Олена Жадько та Любов Дрозд презентували та подарували учасникам семінару навчально-методичні посібники «Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи». На прикладі тренінгів з модулів «Ідентичність і людська гідність» та «Права дитини» вчителі історії та правознавства засвідчились, що використання матеріалів посібника розкриють нові можливості для урізноманітнення освіти в галузі прав людини, спонукатимуть до глибшого осмислення історичного досвіду, стимулюватимуть критично мислити, формуючи власні цінності, ставлення та ідеали.

З метою формування в школярів історичної компетентності та відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною складовою нової програми з історії України у 5 кл. є спеціальні уроки – практичні заняття. Для вчителів історії та суспільних дисциплін було організовано семінар на базі шкільного етнографічного музею (вчитель історії ЗОШ № 12 Чорногор О.Л.) з теми «Життя та побут українського села в к.18 – на п.19 ст.». Вчителі історії відзначили, що дуже важливо для п’ятикласників організовувати на практичних заняттях самостійну роботу над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки).

У рамках Школи педагогів-організаторів шкіл міста, у роботі якої традиційно збережено підхід до навчання педагогів-організаторів з різним досвідом роботи, проведено семінари-практикуми педагогів-організаторів шкіл на базі НВК «Ліцей-СЗОШ № 10» та ЗОШ № 2 «Формування навичок спільної діяльності, розвиток творчості учнів засобами мадіаосвіти у позакласній роботі».

Теоретичний семінар для вчителів хімії «В.Сухомлинський – видатний педагог новатор» був проведений 23 січня 2014 р. на базі НВК «Ліцей – СЗОШ № 10. Виступи вчителів Бистрої А.В., Дрозд Л.М.( НВК «Ліцей – СЗОШ № 10»); Журавської Н.І.(ЗОШ № 1); Дороніної К.В.(ЗОШ № 7) з тем: «В.Сухомлинський – педагог і добротворець. Життєвий і творчий шлях»; «Ідеї Сухомлинського і їх здійснення»; «В. Сухомлинський – майстер унікального експерименту»; «В.Сухомлинський про розумове виховання»; «Мудрі думки Сухомлинського про вчителя» засвідчили про актуальність педагогічної спадщини В. Сухомлинського.

Обласний науково-методичний семінар «Організація педагогічної діяльності вчителя на уроках англійської мови засобами ІКТ» є результатом інноваційної, пошуково-дослідницької діяльності учителів англійської мови. У рамках семінару були проведені майстер-класи, презентації досвіду, відкриті уроки, представлені творчі наробки з впровадження інформаційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес; обговорено теоретичні та практичні аспектах професійного становлення педагога на сучасному етапі розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства; визначено пріоритетні напрями педагогічної діяльності вчителя, орієнтованої на комп’ютерну підтримку навчального процесу. Творчим надбанням ділилися педагогічні колективи ЗОШ №11,9,2.

Широко був представлений досвід роботи керівника міського методичного об’єднання Цикункової Я.В. Упродовж десяти років вона активно впроваджує електронні освітні ресурси. Навчання на курсах «Запровадження сучасних технологій у викладанні англійської мови з TEENSPACE», «British Council. English Learning Teaching», «British Council. Learning Technologies», «Panasonic. Ideas for Education 2013» сприяло ефективному використанню інформаційно-комунікативних технологій при викладанні англійської мови.

Для директорів експериментальних навчальних закладів, що працюють за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» був проведений обласний науково-практичний семінар «Освітній медіа простір школи як засіб формування інноваційної особистості учня». Педагогічний колектив ЗОШ №2 презентував досвід роботи з питань: організаційно-педагогічна діяльність учителя в умовах створення сучасної моделі шкільної медіаосвіти, формування медіа компетентності учасників навчально-виховного процесу, медіа як засіб розвитку інноваційної особистості. У рамках семінару були проведені: тренінг «Формування навичок критичного сприймання медіа продукції» (Кожанова А.Ю.), майстер-клас «Розвиток інноваційної особистості учнів початкових класів шляхом формування ключових компетентностей» (Бурлака О.І.), презентації досвідів учителів школи.

Високопрофесійні, творчі педагоги були активними учасниками міських Шкіл ППД, творчих груп, лабораторій, майстерень. Дві творчі групи вчителів, які вивчали проблеми особливостей викладання навчальних предметів в 2-х класах, зокрема ««Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках літературного читання» (керівник Пришляк Н.А.) та «Інноваційний урок математики в 2 класі за новими програмами» (керівник Дубицька Н.Н.), об’єднали творчих педагогів початкової школи. Учителі розробили рекомендації та обмінялись досвідом з використання творчих вправ, завдань, ігор, які використовують на уроках літературного читання та математики в 2 класі за новими підручниками. Формою завершення діяльності творчих груп на першому етапі стали збірки «Літературний дивограй» і «Математика – це мова, на якій написана книга природи», у яких запропоновано методичні рекомендації та практичні наробки колективів з проблеми формування комунікативної та математичної компетентності молодших школярів (творчі вправи, завдання, сюжетно-рольові ігри, ребуси, нестандартні завдання тощо).

Робота творчої групи вчителів суспільних дисциплін (кер. Гуськова О.М.) була зорієнтована на випуск збірки методичних матеріалів «Система методів особистісно орієнтованого навчання історії України у 5 кл.»; розробку методичних рекомендації щодо вивчення історії України у 5-х класах за новим Державним стандартом базової та повної середньої освіти; створення анотованого каталогу інноваційних методів роботи вчителів історії та суспільних дисциплін.

Творча група вчителів природничих дисциплін (кер. Бистра А.М.) працювала над методичною проблемою «Продуктивне навчання на уроках природничих дисциплін як шлях формування компетентностей учнів»; на серпневих нарадах було проведено виставку «Панорама педагогічних ідей» з впровадження інновацій учителями хімії, біології.

Школа передового педагогічного досвіду «Ефективний учитель» (кер. Головачова І.А.) одним із пріоритетів у своїй роботі визначила підготовку вчителів до впровадження нового Держстандарту та вироблення практичних рекомендацій батькам майбутніх учнів та вчителям початкових класів. Результатом роботи творчого колективу міської Школи ППД у 2014 році став «Порадник сучасному вчителю», в якому педагоги поділяться досвідом з впровадження здоров’язбережувальних технологій, збагачення активного словника учня, розвитку логічного, критичного мислення, формування інформаційної культури, моральності.

Ефективно працювала у 2013-2014 н.р. школа професійної майстерності вчителів біології та екології ( кер. Мещерякова Т.М.). Особлива увага приділялася практичній частині: проведенню та глибокому аналізу відкритих уроків. Учасники школи працювали над темою «Формування ключових компетентностей шляхом використання групових форм роботи на уроці та позаурочний час». Вчителі біології та екології обговорювали питання формування предметних компетентностей через різні методичні стратегії.

У лютому 2014 року відбулася презентація творчої лабораторії вчителя початкових класів Мороз С.А. з питання «Використання педагогіка ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) на уроках як передумова формування нестандартного мислення та предметної компетентності молодшого школяра». Відвідали Творчу лабораторію вчителі початкових класів, керівники методичних об’єднань вчителів початкових класів, кого зацікавила педагогіка ТРВЗ. Присутні отримали конкретні практичні рекомендації з використання педагогіки ТРВЗ.

Для учителів хімії міста працювала творча лабораторія заслуженого вчителя України Журавської Н.І. (ЗОШ № 1). Досвідчений учитель презентувала досвід роботи з обдарованими дітьми, зокрема розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії та в позакласній роботі. Журавська Н.І. акцентувала увагу на участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, конкурсах, роботі МАН, виховних заходах та позакласній роботі, проектній діяльності учнів. Сучасне життя потребує активної творчої особистості і виховати її можна лише впроваджуючи у педагогічну практику інноваційні форми та методи навчання.

У рамках міського методичного об’єднання учителів української мови та літератури діяли такі структурні підрозділи: «Школа педагогічної майстерності» (керівник Мартинюк О.Т.), яка спрямувала роботу молодих учителів на реалізацію особистісно зорієнтованої технології навчання. «Творча лабораторія», до складу якої увійшли досвідчені наші колеги (керівник Харіна Т.Д.), працювала над розробкою рекомендацій учителям при викладанні української мови і літератури на рівні стандарту, академічному, профільному рівнях філологічної освіти. Члени «Дидактичної майстерні» (кер. Федорова І.І.) працювали над проблемою інноваційного пошуку вчителя, популяризацією ППД, надавали допомогу творчо працюючим учителям у впровадженні передового педагогічного досвіду в практику. Творча група вчителів (кер. Семенюк Т.С.) діяла в рамках обласного науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх», працювала над розробкою електронних освітніх ресурсів (уроків) з української мови і літератури для забезпечення рівного доступу до освіти на основі  застосування особистісно зорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

Керівником методичного об`єднання Швець Л.П. проведено «круглий стіл» «Впровадження нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти: нові підходи, тенденції, перспективи», методичний марафон «З досвіду впровадження шкільними методичними об’єднаннями технологій успішного навчання школярів», де були розглянуті питання: педагогічне осмислення й практика реалізації інноваційних технологій навчання, досягнення в навчанні та розвитку творчої компетентності школярів. Було проведено майстер-клас «Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з української мови і літератури в 9, 11 класах. Типи помилок у роботах учнів»; розглянуто питання про хід апробації підручників із української літератури для 5 класу шкіл з українською мовою навчання та підручників із української мови для російськомовних шкіл.

У складі методичного об’єднання психологів працювала творча група (кер. Кривощокова М.І.) за темою: «Психолого-педагогічний супровід дітей, що мають освітні проблеми». Розроблений план заходів до проведення «Тижня психології» у навчальних закладах міста з метою популяризації психологічних знань, формування психологічної культури, налагодження взаємозв`язку в тріаді «батьки - діти – педагоги», забезпечення гармонійного психологічного мікроклімату. Розглядалося питання наступності ДНЗ та ЗОШ. Розроблена «Картка психологічного супроводу випускника дошкільного закладу.

Ефективно працювала творча лабораторія вчителів трудового навчання з теми «Застосування комп'ютерних технологій при підготовці учнівських проектів» ( Петрова Л.В., ЗОШ№3). Учителі у своїй діяльності керуються вимогами сучасних навчальних програм з трудового навчання, технологій, в яких передбачена орієнтація на застосування проектного навчання. В основу проектного навчання покладено провідні ідеї особистісно-орієнтовного навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-виховний процес відбувається, виходячи з потреб, інтересів і здібностей школярів, які вивчають освітню галузь «Технології». Свобода творчості дітей має глибоке педагогічне значення.

Міський методичний кабінет залучає учителів до проведення майстер-класів, створює умови для формування досвіду проектування адаптивного освітнього середовища учнів, індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності, а також ведення дослідно-експериментальної та науково-дослідної роботи вчителя. Майстер – клас «Технологія та особливості роботи з електронним забезпеченням предмету «Сходинки до інформатики», проведений учителем початкових класів та інформатики Коркач Л.В. (НВК «Ліцей - СЗОШ № 10), дав можливість познайомитися з авторськими напрацюваннями вчителя. У рамках майстер-класу презентовані матеріали з питань: «Роль та місце курсу «Сходинки до інформатики» у розвитку початкової освіти в Україні», «Технологія та особливості роботи з електронним забезпеченням предмету «Сходинки до інформатики», «Види роботи з зошитами та підручником», «Практична робота в програмі Scratch».

Учитель ЗОШ № 2 Кожанова А.Ю. провела майстер-клас з теми «Впровадження елементів медіаосвіти в початкових класах – необхідна умова розвитку інформаційної компетентності». Цікавим і корисним є створена нею методична розробка «Медіапрактикум для вчителів – викладачів курсу «Сходинки до інформатики».

З метою розповсюдження власного досвіду Козенко О.І. (ЗОШ № 3) провела серію майстер-класів для вчителів міста на тему «Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в практику роботи початкової школи як один з аспектів реалізації засад Державного стандарту». Заняття майстер-класів забезпечили всебічну і ґрунтовну підготовку вчителів початкових класів до процесу формування культури здоров’я учнів.

У рамках міського випереджаючого семінару-практикуму «Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики»(керівник Куриленко І.В., ЗОШ № 9) був проведений майстер-клас щодо діяльнісного виміру предметної ІКТ-компетентності, який пов'язаний з технологічними, телекомунікаційними, алгоритмічними вміннями учнів молодшого шкільного віку. Учитель поділилася власними наробками з методики викладання курсу, зокрема викладання інформатики в початкових класах, продемонструвала розроблені нею опорні схеми, таблиці, алгоритми, завдання для тестової перевірки тощо. Виступ супроводжувався змістовною мультимедійною презентацією.

Нестандартний підхід до проведення засідань міського методичного об’єднання вчителів географії та економіки (кер Дрешпак О.В., гімназія) став традиційним. Так, протягом минулого навчального року проведено круглий стіл «Особливості формування методичної грамотності вчителя». Відбувся обмін досвідом щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технології, створення мультимедійних презентацій. Результатом роботи методичної вітальні з теми «Розвиток творчої особистості засобами інтерактивних форм навчання» стали методичні рекомендації з використання на уроках географії, економіки інформаційних комп’ютерних технологій, мультимедійних матеріалів. Методичний ринг-практикум «Створення єдиного інформаційного освітнього простору для розвитку інноваційної особистості», педагогічна майстерня «Творчий підхід до викладання географії як основа стратегії розвитку інноваційної особистості», семінар-практикум з впровадження у навчально-виховний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань» сприяли підвищенню фахової майстерності, розвитку компетенцій педагогів.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків у 2013-2014навчальному році проведені майстер-класи: « Впровадження методичних рекомендацій щодо викладання інформатики у 2,5 класах за новими Державними стандартами» для вчителів початкових класів та вчителів інформатики (ЗОШ№9, Куриленко І.В); «Сучасні освітні технології на уроках фізики» (ЗОШ№11, Новікова К.А); «Проведення уроків – практикумів з астрономії» (ЗОШ№7, Козаков О.І.).

Формування мережевого суспільства вимагає від вчителів постійного вдосконалення своєї педагогічної майстерності й використання інформаційно-комунікаційних технології у навчально-виховному процесі. Тому перед міським методичним кабінетом постала проблема  дієвої підтримки вчителів щодо ефективного впровадження новітніх технологій у педагогічну діяльність. Створення віртуальних предметних спільнот відкрило вчителям широкі можливості для спілкування, обміну досвідом, отримання необхідної інформації. У 2013-2014 навчальному році ІКТ компетентність педагогів міста формувалась під час проведення таких методичних заходів: • Майстер-клас для ММО практичних психологів «Використання спільного блогу та он-лайн документів для ефективної роботи міського методичного об’єднання» (жовтень 2013р.);

 • Майстер-клас для керівників ММО «Формування навчального середовища з використанням соціальних сервісів Веб 2.0 для створення окремих складових освітнього простору» (лютий 2014р.).

 • Майстер-клас для ММО бібліотекарів «Створення інформаційно-освітнього середовища бібліотек міста засобами соціальних сервісів Веб 2.0 (квітень 2014р.);

 • Майстер-клас для методистів та діловодів ДДО «Створення і розвиток Інтернет середовища дошкільних навчальних закладів та міської освітньої системи, змістовного наповнення сайтів дошкільних навчальних закладів відповідно до рекомендацій ДОІППО» (травень 2014р.).

Міський методичний кабінет у своїй роботі активно використовує нетрадиційні масові форми роботи, що сприяють підвищенню фахової майстерності, розвитку компетенцій педагога. Так, на базі ЗОШ № 2 відбувся педагогічний міст між вчителями початкових класів ЗОШ № 2 та ЗОШ № 12. Педагоги разом працювали над темою «Методична робота з педагогічного колективу ЗНЗ на етапі впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Учасниками педагогічного мосту були заступники директорів з навчально-виховної роботи в початковій школі, керівники шкільних методичних об’єднань, учителі, які працюють з молодшими школярами.    Зустріч мала нестандартний характер проведення - «педагогічний аукціон». Присутні познайомилися з творчим надбанням педагогічних колективів, поділилися досвідом роботи з проведення підготовчих занять для майбутніх першокласників «Успішний старт», системою роботи з батьками першокласників у Клубі люблячих батьків «Здорова сім'я», досвідом викладання курсу  «Сходинки до інформатики» та іноземної мови в початкових класах; презентували методичну розробку «Медіапрактикум для вчителів – викладачів курсу «Сходинки до інформатики».

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи на всебічний розвиток особистості дитини. З метою забезпечення наступності у єдиній системі освіти, забезпечення системи безперервного навчання і виховання старших дошкільників і молодших школярів, на базі загальноосвітньої школи № 1 проведено засідання міського круглого столу з проблеми «Наступність в роботі дошкільного закладу та початкової школи».

У цьому навчальному році продовжено роботу круглого столу «Ініціатива – рух вперед» для керівників шкільних євро клубів (Малишко Є.Г.). На засіданнях активно обговорювалися питання: «Організація взаємодії євроклубів шкіл у межах освітнього округу» (на базі ЗОШ № 1), «Масові заходи ШЄК. Особливості їх підготовки та проведення» (на базі НВК «Ліцей-СЗОШ № 10»).

Міський методичний кабінет сприяє взаємодії між методичними структурними підрозділами в межах освітніх округів міста, використовуючи їх науково-методичний потенціал. Тому були проведені такі заходи: «Дні обміну досвідом» між навчальними закладами міста «Формування інтелектуальної обдарованості в умовах креативної освіти»; «педагогічні гостини» - обмін делегаціями шкіл міста СЗШ № 2,11,12 . Цей напрям діяльності міського методичного кабінету вимагає системності й розробки дієвих моделей науково-методичної роботи.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на забезпечення повноцінного функціонування системи педагогічної освіти, якісного здійснення вчителями своїх професійних функцій, розвиток їх ініціативи, творчості, підвищення загальної культури та відповідальності, створення умов для ефективної професійної діяльності на виконання заходів цільової комплексної програми «Вчитель».

За наслідками комплектації в навчально-виховних закладах працює 599 педагогічних працівників. У порівнянні з 2013 роком кількісний показник виріс на 15 педагогів за рахунок прибуття молодих спеціалістів. У 2013-2014 навчальному році прийнято на роботу 10 молодих спеціалістів, у 2012 -2. Всього працює 55 молодих спеціалістів (10%, у 2012 р. – 9%), 59 – вчителів - заочників (10%).

Із загальної кількості педагогів 433чол. 72% , як і в минулому році, мають повну вищу освіту, у загальноосвітніх навчальних закладів цей показник складає 92 % , 39 % присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», перша – 6%, друга – 5%, у загальноосвітніх закладах – 62%, 11%,10% відповідно; 34% - звання «вчитель-методист», 22% - «старший вчитель». Не за фахом працює 48(6%) педагогічних працівників, без педагогічної освіти – 3( 0,4%).

Керівний корпус міста має високий науково-методичний рівень. Із 41 керівника загальноосвітніх навчальних закладів 37 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 37 звання «учитель-методист» та «старший вчитель», 1 навчається в аспірантурі, 2 закінчили навчання в Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» із спеціальності «Управління навчальним закладом», один – продовжує навчатись, 5 беруть участь у експериментальній роботі, 6 керівників загальноосвітніх закладів із 10 пройшли курсову перепідготовку за програмою «Інноваційна модель розвитку освіти. «Школа майбутнього». (не пройшли 2 новопризначені, 2 – закінчили Університет менеджменту), із 29 заступників директорів з навчально-виховної роботи вищеназвані курси пройшли лише 5.

Сучасний керівник повинен уміти діагностувати та об’єктивно оцінювати вихідний рівень освіти, прогнозувати тенденції,умови та фактори, що впливають на стан розвитку освіти, працювати в Інтернет-просторі, здійснювати моніторингові дослідження в управлінській діяльності. Саме за такими напрямами працювала школа резерву у 2013-2014 навчальному році. Засідання проводилися в різному форматі: лекція-презентація «Локальна мережа та використання телекомунікаційних технологій» (методист Ткаченко Н.В.). Слухачі ознайомились з пріоритетними напрямами процесу інформатизації сучасного суспільства, локальною комп’ютерною мережею, інформаційними ресурсами мережі Інтернет, можливостями їх використання, завданнями, які вирішують локальні мережі та перевагами об’єднання комп’ютерів у локальну мережу; практикум – слухачі працювали в Інтернет-просторі, вчились створювати власні сайти,блоги та спілкуватись; тренінг «Успішна людина-успішна в усьому», проведений практичним психологом закладу під керівництвом заступника директора Шпак Л.М.; презентації – заступники директорів ЗОШ №11 та Марганецької гімназії, які стоять у резерві на посади директорів, презентували роботу заступника директора з навчально-виховної роботи з питання «Здійснення моніторингових досліджень в управлінській діяльності».

За наслідками атестації 2014 року, 49% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів присвоєна (підтверджена) кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 11% (14 чол. вона була присвоєна вперше ), 13% - «спеціаліст I категорії», 12% - «спеціаліст II категорії», 50% - звання «вчитель-методист» та «старший вчитель», 20 педагогам (16%) звання були присвоєні вперше. У 2014 році на присвоєння звання «вчитель-методист» атестувалось 10 педагогічних працівників. Методичним кабінетом була надана практична та консультативна допомога у розробці, оформленні методичних наробок, які пройшли експертизу та були схвалені методичною радою.

У 2013-2014 н. р. методичний кабінет брав участь у пілотному обласному проекті «Електронна атестація». Результати експерименту були представлені на круглому столі при ДОІППО, як наслідок - відзначення роботи на обласному рівні.

З метою підвищення кваліфікації педагогів за інноваційною системою неперервного навчання, протягом 2013 року курсову перепідготовку пройшли 272 педагоги (45 % від загальної кількості), в тому числі: предметні курси – пройшли 129 педагогічних працівники (21% від загальної кількості); за програмою «Випереджаюча освіта» - 4, із них 2 директори, 1 заступник директора та 1 методист; тренінги - 20 чол.; за програмою «Intel® "Навчання для майбутнього" 10 версія» - 63педагогічні працівники, «Соціальні сервіси WEB -2.0 у навчально-виховному процесі» - 53 чол.; «Медіаосвіта у навчально-виховному процесі» - 3 педагоги. Високий % проходження предметних курсів педагогічними працівниками ЗОШ №3,9,11,12, ЕНЦ, ЦНТТ, ДДО. Курсову перепідготовку за двома і більше предметами пройшли 12 вчителів. Відповідно до наказу ДОІППО від 29 січня 2013 року №1 «Про проведення моніторингового дослідження якості викладання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників» міським методичним кабінетом проведений такий моніторинг серед вчителів міста, де взяли участь 98 педагогічних працівників навчальних закладів, що пройшли курсову перепідготовку у 2012-2013 навчальному році.

В той же час протягом 2013 року жоден педагогічний працівник не пройшов предметні курси у ЗОШ №5, ЦКПР, лише 5% пройшли їх у ЗОШ № 7, 9% - у ДЮСШ №1. Згідно з п.3.20.Типового положення про атестацію педагогічних працівників 22 педагогам знижені категорії та розряди за наслідками тарифікації як таким, що викладають два і більше предмети та не пройшли курсову перепідготовку з цих предметів. Низький % виконання плану курсової перепідготовки учителями української мови (9%), математики (7%), географії, біології, трудового навчання (9%), вихователями груп продовженого дня (5%).

Однією з важливих ланок курсової перепідготовки є робота педагога над виконанням післякурсових завдань, самоосвітня діяльність учителя в міжатестаційний період. Методичним кабінетом розроблені рекомендації щодо створення ефективної системи науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу вчителя.

Одним із завдань методичного кабінету є залучення педагогічних колективів до інноваційної, експериментальної, науково-дослідницької роботи, формування в учителів, керівних кадрів методологічної, науково-методичної культури. У 2013-2014 навчальному році експериментальна діяльність здійснювалася за 6 експериментами обласного та Всеукраїнського рівнів. Навчальні заклади міста беруть участь у 18 інноваційних проектах на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях. Протягом навчального року методичним кабінетом створено базу даних інноваційної діяльності ЗНЗ. Інноваційні технології, що використовуються у ЗНЗ: 7 ЗНЗ - проектна технологія, 6 ЗНЗ – проблемне навчання, 3 ЗНЗ – технологія критичного мислення, 7ЗНЗ – технологія особистісно-орієнтованого навчання, 3 ЗНЗ – технологія розвиваючого навчання, 2ЗНЗ – система модульного навчання, 3 ЗНЗ – технологія рівневої диференціації М.П.Гузика, 1 ЗНЗ – технологія сугестивного навчання, 4 ЗНЗ – технології ІКТ, 2 ЗНЗ – технологія евристичного навчання, 4 ЗНЗ – інтерактивні технології, 1 ЗНЗ - реалізація теорії поетапного формування розумових здібностей, 1 ЗНЗ – система освіти « Довкілля » Автор: Ільченко В., 1 ЗНЗ – технологія навчання молодших школярів уміння вчитися. Автор: Плюхіна Н., 1 ЗНЗ – диференційований підхід в межах одного класу . Автор: Логачевська С.П , 1 ЗНЗ – технологія виховання суспільної творчості (методика КТС),

1ЗНЗ – технологія інтенсифікації навчання на основі схемних знакових моделей навчального матеріалу, 1 ЗНЗ – технологія фізичного виховання дітей, 2 ЗНЗ – тренінгові технології, 1 ЗНЗ – «Школа для життя, через життя» Ж.-О.Декролі, 1 ЗНЗ – перспективно випереджаюче навчання з використанням опорних схем при компенсуючому управлінні С.М.Лисенкової.

З метою презентації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників, поширення передового педагогічного досвіду навчальні заклади міста беруть участь у Всеукраїнських, міжнародних виставках .

У 2013-2014 навчальному році в Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2014» взяли участь – 5 ЗНЗ, Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіті» - 4 ЗНЗ. Педагогічні колективи міста брали активну участь в роботі Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах, вебінарах. Найбільшу активність виявили педагогічні колективи ЗОШ №2,3, гімназії, ЗОШ №12.

Пропаганда педагогічного досвіду здійснюється через організацію та проведення міських семінарів-практикумів, різних методичних заходів, активних форм роботи з поширення ППД, публікації у фахових виданнях, ВЕБ-ресурсах. Усі заклади освіти брали участь у методичних міських заходах. У 2013-2014 навчальному році на рівні міста проведені обласні семінари:

- «Освітній медіа простір школи як засіб формування інноваційної особистості учня» - ЗОШ №2;

- «Організація педагогічної діяльності вчителя на уроках англійської мови засобами ІКТ» - ЗОШ №11,ЗОШ №2, ЗОШ №9.

Виявити творчість, розкрити педагогічну майстерність, презентувати досвід своєї роботи дає можливість щорічний Всеукраїнський конкурс «Учитель року». У 2013-2014 навчальному році 15 учителів шкіл міста взяли участь у щорічному конкурсі «Учитель року» за номінаціями: «Світова література» - Єщенко (ЗОШ №2), Євдокимова Я.І. (ЗОШ №12); «Географія» - Беспятко Ю.Ф.(ЗОШ №9), Мала Л.Ю.(ЗОШ №3), Сорока Л.В. (ЗОШ №1); «Початкові класи» - Тронь Н.В.(ЗОШ № 1), Суха Н.Л. (ЗОШ №2), Сауляк С.Ф.(ЗОШ № 3), Желдакова О.М.(Марганецька гімназія), Галка Ю.С. (НВК «Ліцей №10»), Вітько І.М. (ЗОШ №11), Дехта Т.Я. (ЗОШ №12), Пасько А.О. (НВК №8); «Трудове навчання» - Кривопуст О.І. (НВК «Ліцей №10»), Пєскова М.М. (ЗОШ №1). У номінації «Директор щколи» учасників не було. Активними учасниками міського етапу Конкурсу були педагогічні колективи ЗОШ № 1, 2, 3, 12, НВК «Ліцей №10», також брали участь у Конкурсі по одному представнику від ЗОШ № 9,11, гімназії. Не брали участь у Конкурсі педагогічні колективи ЗОШ №5, 7. Учасниками обласного етапу стали вчителі НВК – «Ліцей №10» Галка Юлія Сергіївна, учитель початкових класів, Кривопуст Оксана Іванівна, учитель трудового навчання.

Модернізація змісту освіти вимагає пошуку оптимальних моделей організації навчально-виховного процесу. Одним із шляхів задоволення освітніх потреб сучасного учня є профільне навчання, зорієнтоване на широку диференціацію, варіативність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

У 2013-2014 навчальному році профільним навчанням учні 10-11 класів були охоплені повністю – на 100%, як і в минулому навчальному році; показник охоплення профільним навчанням від загальної кількості учнів ЗНЗ становить 12,4 %., є нижчим на 0,4%.

Рейтинговий показник профілів складається таким чином:


 • профілі філологічного напряму (142 учнів - 28%) – 4 заклади – 6 класів;

 • профілі суспільно-гуманітарного напряму (167 учнів – 33%) – 6 заклади – 9 класів;

 • профілі природничо-математичного напряму (147 учнів – 29%) - 3 заклади – 6 класів;

 • профілі технологічного напряму (49 учнів – 10%) – 2 заклади – 3 класи;

Моніторингові дослідження свідчать, що збільшився процент охоплення учнів профілями суспільно-гуманітарного, філологічного. Слід відмітити, що, як і в попередньому навчальному році, відсутні художньо-естетичний та спортивний напрями. У ЗОШ №2,3,5,гімназія,9,11,12 здійснюється навчально-виховний процес за одним напрямом профілізації; ЗОШ №1, 7 обрали два напрями, НВК – Ліцей №10 – 3, враховуючи освітні потреби учнів, батьків, матеріально-технічне, кадрове забезпечення, соціальне замовлення регіону.

Учні 10 класів надають перевагу суспільно-гуманітарному напряму, який реалізується через історичний профіль у ЗОШ №1, 3,5,7; економічний – гімназія; природничо-математичний: поглиблене вивчення математики у НВК «Ліцей – СЗОШ №10», ЗОШ №11. У 11 класах превалює також суспільно-гуманітарний та природничо-математичний напрями. Технологічний напрям реалізується через інформаційно-технологічний профіль (ЗОШ №9). У порівнянні з минулим роком цей напрям здійснюється тільки в одному ЗНЗ.

Поглиблене вивчення предметів здійснюється відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 08.04.2009 № 312. З метою виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів; забезпечення ранньої профілізації, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії; виховання у школярів здатності до самостійного вибору та прийняття рішення, формування навичок самостійної, науково-дослідної роботи; задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів у 2013-2014 навчальному році було продовжено поглиблене вивчення предметів у п’яти навчальних закладах міста:


 • Марганецька середня загальноосвітня школа №2 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу Марганецької міської ради Дніпропетровської області,

 • Марганецька гімназія (економіка),

 • Середня загальноосвітня школа №7 з поглибленим вивченням української мови та літератури,

 • НВК Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 (математика, іноземна мова, правознавство/історія, біологія).

 • Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах

Поглибленим навчанням охоплено 836 учнів – 20,4% (у порівнянні з минулим роком 756 учнів - 18,9% : показники збільшилися) навчальних закладів міста, із них: 59% ( 62,8%) вивчають англійську мову, 26% (28%) - математику, 2% (5,5%) - українську мову, 3% (3,7%) - біологію, 7% - економіку, 3% - історія, правознавство. Кількість предметів, які вивчаються поглиблено, у 2013-2014 навчальному році збільшилася.

У 2014 році зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти здійснювалося в місті на належному організаційному рівні. На достатньо високому рівні було проведено інформаційну кампанію, яка у 2014 році складалася з постійного аналізу проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічної, учнівської, батьківської громадськості; використання Інтернет-ресурсів, зокрема сайтів ДпРЦОЯО, управління освіти, методичного кабінету, загальноосвітніх навчальних закладів; роботи з батьківською громадськістю через представників адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, відповідальних за ЗНО; розповсюдження електронних інформаційних матеріалів; висвітлення процесу підготовки до ЗНО 2014 у місцевих засобах масової інформації; моніторингу статистичних даних щодо реєстрації на пробне тестування та основну сесія ЗНО.

Враховуючи швидке зростання в інформаційній кампанії ролі соціальних мереж та інших Інтернет-ресурсів, зокрема міських інформаційних та тематичних порталів, та їхнього впливу на громадські думку, необхідно наступного року продовжити активне використання в інформаційній кампанії Інтернет-простору, зокрема соціальних мереж.

Сталість технології реєстрації абітурієнтів, наявність відпрацьованих алгоритмів забезпечили проведення реєстрації в місті на високому організаційному рівні. Протягом реєстраційного періоду в місті було зареєстровано 275 (2013 рік – 203 особи, 2012 рік – 217осіб). Порівняно з 2013 роком кількість зареєстрованих збільшилася. Потрібно зазначити, що серед зареєстрованих для участі у ЗНО 2014 осіб дещо збільшилася частка випускників минулих років, що може бути результатом прагнення останніх покращити минулорічні результати тестування. Усього в місті для складання ЗНО 2014 зареєструвалося 71 випускник минулих років, що становить 26 % від загальної кількості зареєстрованих. Серед випускників ЗНЗ 2014 року для складання ЗНО зареєстровано 204 учні – 90,2 % від загальної кількості випускників (2013 рік – 203 випускники – 86%).

У ЗНО 2014 було залучено 67 педагогічних працівників ЗНЗ, а саме:, міський методичний кабінет – 1, ЗОШ №1 - 25, ЗОШ №2 - 4, ЗОШ №3 - 4, ЗОШ№5 - 1, гімназія - 9, ЗОШ №7 - 4, ЗОШ №9 - 5, НВК «Ліцей – СЗОШ №10» - 11, ЗОШ №;11 - 1, ЗОШ №12 - 2.

Запорукою успішного ЗНО 2014 в місті стало: належний рівень інформаційної кампанії; достатній рівень якості роботи персоналу пунктів тестування; відповідальність абітурієнтів та осіб, залучених до проведення ЗНО, за дотримання процедури тестування; синхронізація дій усіх структур, залучених до організації та проведення ЗНО.

Одним з головних показників ефективності науково-методичної роботи з педкадрами є результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах науково-дослідних робіт ДВ МАН, турнірах.

У міських олімпіадах 2013-2014 навчального року взяли участь 530 учнів з усіх середніх загальноосвітніх закладів міста. Переможцями визначено 191 учень. Найбільше особистих призових місць мають учні ЗОШ № 1 - 35, ЗОШ №11 – 29, НВК – Ліцей №10 – 28; низькі показники – СЗШ №5,12. Порівняльний аналіз за три навчальні роки свідчить, що стабільно зростає кількість переможців у ЗОШ №1; стабільними є результати ЗОШ №5, НВК – Ліцей №10: вони підвищилися у минулому році і залишилися на тому ж рівні у 2013-2014 н.р. Інші навчальні заклади показники знизили; результати учнів ЗОШ №2 мають тенденцію до постійного зниження.

Результати участі шкільних команд загальноосвітніх навчальних закладів показали, що стабільно низькими і сталими є показники ЗОШ №5,12; постійно знижуються результати ЗОШ №9; у порівнянні з минулим навчальним роком низькі показники у ЗОШ №2; гімназія, ЗОШ №7,11, НВК – Ліцей №10 підвищили свої результати; ЗОШ №1 уже другий рік поспіль є лідером в олімпіадному марафоні.

Аналізуючи результати участі команд ЗНЗ у контексті реалізації профільної освіти, можна зробити висновки стосовно доцільності обраного профілю навчання. Підтвердили свій профіль і показали високі результати учні ЗОШ №1 з історичного профілю, ЗОШ №2 – з філологічного профілю, гімназії – з економічного профілю, ЗОШ №7 – з економічного профілю, ЗОШ №9 – з інформаційно-технологічного профілю, НВК – Ліцей №10 з – філологічного, біологічного профілів, ЗОШ №11 – з математичного профілю. Успішно виступили команди ЗОШ №1 з предметів філологічного напряму, суспільствознавчих дисциплін, фізики, хімії, біології, математики, педагогіки та психології, астрономії, програмування, фізичної культури; ЗОШ №2 – з англійської, німецької мов, географії, інформаційних технологій; ЗОШ№ 3 – з німецької мови; Марганецької гімназії – з української мови, основ правознавства, хімії, географії, трудового навчання, основ економіки, педагогіки та психології, курсу «Людина і суспільство», фізичної культури; ЗОШ №7 – з англійської, німецької мов, основ екології, основ економіки, астрономії; ЗОШ №9 – з російської мови, історії, математики, фізики, трудового навчання, основ екології, інформаційних технологій, педагогіки та психології, курсу «Людина і світ»; НВК - Ліцею №10 – з російської, української, французької мов, біології, географії, основ економіки, інформаційних технологій, фізичної культури; ЗОШ №11 – з математики, фізики, хімії, біології, історії, основ правознавства, трудового навчання, основ інформатики, основ екології, педагогіки та психології, астрономії, фізичної культури; ЗОШ № 12 – з французької мови.

Методисти міського методичного кабінету проаналізували та узагальнили наказами управління освіти результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з кожного навчального предмету, вказали переможців та членів команди міста, які будуть брати участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. 36% учасників ІІ етапу олімпіад виявили досить високі теоретичні знання і продемонстрували вміння творчо застосовувати їх на практиці, робити узагальнення та висновки, висловлювати й відстоювати власну думку. Проте, як і в минулі роки, гострою залишається проблема значного розриву у кількості отриманих балів переможцями олімпіад й учасниками, що посіли останні місця у змаганнях.

Результати участі учнів міста у ІІІ етапі обласних олімпіад свідчать про недостатній рівень підготовки команд з російської мови, історії, математики, фізики, астрономії, основ економіки, основ інформатики, інформаційних технологій, курсу «Людина і суспільство». Достатній результат показали команди з біології, хімії, трудового навчання, фізичної культури, педагогіки та психології.

Учні шкіл міста беруть активну участь в інтерактивних інтелектуальних конкурсах, змаганнях, турнірах на міжнародному, всеукраїнському, обласному рівнях. У 2013-2014 н.р. 4010 учасників взяли участь у Всеукраїнському конкурсі українознавства «Патріот –Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека»; міжнародному фізичному конкурсі «Левеня»; Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру; Міжнародній грі-конкурсі «Русский медвежонок – языкознание для всех»; Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»; Всеукраїнському конкурсі з російської мови «Лукоморье»; Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»; Всеукраїнському суспільствознавчому конкурсі «Кришталева сова»; Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус»; Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».

З метою залучення дітей до науково-дослідницької діяльності, розвитку мережі гуртків, секцій МАН, наукових товариств учнів протягом 2013-2014 навчального року  у навчальних закладах міста проводилася агітаційно-роз’яснювальна робота: презентація діяльності наукових осередків на загальношкільних та класних батьківських зборах, виховних годинах; проведення Днів відкритих дверей на базі ЕНЦ;  надання консультацій педагогам загальноосвітніх закладах щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів в умовах участі в МАН; проведення майстер-класів, ярмарок, інтелектуальних конкурсів з метою виявлення творчих, ініціативних учнів. Рекламно-інформаційна діяльність здійснювалася через засоби масової інформації: презентація  досягнень, успіхів учнів-членів наукових товариств МАН. У 2013-2014 навчальному році збільшилася кількість навчальних закладів, де організовано гуртки МАН, - 8 ( 2011-2012н.р. – 2 позашкільні заклади, 2012-2013н.р. – 7 ) ; розширилася мережа наукових відділень МАН – 13 ( 2011-2012н.р. - 3, 2012-2013н.р – 11); збільшилася кількість учнів, які навчаються в секціях МАН, - 85 (2012-2013н.р. – 76 учнів). У 2013-2014 н.р. переможців ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт не було.

Виходячи з основних завдань розвитку та модернізації національної системи освіти, обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», міської науково-методичної проблеми «Запровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на формування і розвиток творчої особистості, та удосконалення психолого-педагогічного супроводу в системі креативної освіти» міським методичним кабінетом на 2014-2015 н. р. визначені такі пріоритетні напрями діяльності: • забезпечення науково-методичного супроводу реалізації Всеукраїнського проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», завдань V етапу обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», інформаційно-освітніх проектів;

 • методична підтримка функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору міста;

 • впровадження інноваційних форм методичної роботи як ефективного засобу розвитку креативності педагога;

 • формування позитивної мотивації щодо підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;

 • здійснення моніторингових досліджень якості освіти, методичної роботи навчальних закладів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;

 • розвиток творчого потенціалу педагогів, виявлення i вивчення передового педагогічного досвіду та його пропаганда;

 • підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • удосконалення системи консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти через надання сервісних послуг; організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук щодо навчання і виховання дітей.

 • забезпечення науково-методичного супроводу експериментальній, дослідницькій діяльності навчальних закладів, педагогічних працівників;

 • оновлення електронних банків педагогічної інформації;

 • розробка системи надання освітніх послуг на платформі дистанційного навчання;

 • координація роботи щодо якісного впровадження електронних обласних науково-педагогічних проектів, зокрема «Електронна атестація»,«Електронна школа для дітей з особливими освітніми потребами «Школа, відкрита для всіх», автоматизованих програм «Курс. Школа», «Курс. Дошкілля», «Шкільна бібліотека», електронних щоденників, класних журналів на порталі « Мої знання»;

 • впровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями;

 • організація самоосвітньої діяльності вчителя, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проблемою;

 • проведення моніторингу якості освіти та стану методичної роботи в навчальних закладах освіти;

 • здійснення моніторингу ефективності діяльності міської ПМПк щодо системного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання;

 • створення медіатеки при методичному кабінеті;

 • розробка дієвої моделі науково-методичної роботи в рамках функціонування освітніх округів

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка