Погоджено затверджено 2015 р. Директор Департаменту освіти І наукиСторінка1/33
Дата конвертації24.02.2016
Розмір5.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

«_____» ____________ 2015 р.

Директор

Департаменту освіти і науки НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ №1

Одеської обласної державної адміністрації «_____» __________ 2015 рік

__________ Т.О.Лазарєва Директор школи-інтернату-ліцею

____________ Л.Л.Вінжега

РІЧНИЙ ПЛАН

ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ІЗМАЇЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ-ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ

ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

на 2015/2016 навчальний рік


з/п

Зміст роботи

Сторінки
Зміст
1.

Розділ 1. Аналіз роботи школи за 2014-2015 навчальний рік

4

2.

Розділ ІІ. Цілі й задачі школи-інтернату-ліцею на новий навчальний рік

18

3.

Розділ 3. Щомісячне планування освітньої роботи школи-інтернату-ліцею на 2015-2016 н. р

23

3.1.

Серпень

23

3.2.

Вересень

27

3.3.

Жовтень

33

3.4.

Листопад

38

3.5.

Грудень

42

3.6.

Січень

46

3.7.

Лютий

51

3.8.

Березень

55

3.9.

Квітень

59

3.10.

Травень

63

3.11.

Червень

68

4.

РОЗДІЛ 4. Додатки

71

4.1.

Додаток № 1. Режим роботи школи.

План організованого початку навчального року.План організованого закінчення навчального року.

71

4.2.

Додаток №2 План-графік проходження атестації педагогічних працівників

75

4.3.

Додаток №3 План-графік курсової перепідготовки педагогічних працівників

78

4.4.

Додаток №4 План-графік проведення виробничих нарад

79

4.5.

Додаток №5 План-графік педагогічних нарад

80

4.6.

Додаток №6 План-графік роботи методичної ради закладу

82

4.7.

Додаток №7 План-графік проведення нарад при директорові

85

4.8.

Додаток №8 План-графік проведення інструктивно-методичних нарад при заступнику з НВР, заступнику з ВР

90

4.9.

Додаток №9 План-графік службових нарад з офіцерським складом

93

4.10.

Додаток №10 Система внутрішньо шкільного контролю

96

4.11.

Додаток №11 План-графік внутрішньо шкільного контролю

104

4.12.

Додаток №12 План-графік проведення предметних тижнів

107

4.13.

Додаток №13 План-графік МО викладачів Захист Вітчизни, фізичної культури

109

4.14.

Додаток № 14 План-графік МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

117

4.15.

Додаток №15 План-графік МО вчителів природничо-математичного циклу

123

4.16.

Додаток № 16 План графік МО класних керівників, вихователів

127

4.17.

Додаток №17 План графік психолого-педагогічних семінарів

137

4.18.

Додаток №18 План-графік роботи психологічної служби

139

4.19.

Додаток № 19 План-графік роботи соціальної служби

План роботи Ради профілактики148

4.20.

Додаток № 20 План роботи заступника директора з ВР

155

4.21.

Додаток №21 План роботи педагога-організатора

191

4.22.

Додаток №22 План-графік учнівського самоврядування

198

4.23.

Додаток №23 План-графік роботи з батьками, громадскістю

202

4.24.

Додаток №24 План-графік військово-спортивної роботи

204

4.25.

Додаток №25 План-графік роботи шкільної бібліотеки

206

4.26.

Додаток №26 План-графік охорони праці

212

4.27.

Додаток №27 План-графік фінансово-господарської діяльності

215РОЗДІЛ 1.
Аналіз роботи школи-інтернату-ліцею за  2014 - 2015 навчальний рік
Комунальний заклад «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» (далі - школа) розташований за адресою: м. Ізмаїл, вул. Нахімова 407. В школі навчаються і виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування і діти, учні-ліцеїсти, які мають батьків.

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи «Особисто-орієнтовані технології педагогічного процесу як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня».

Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Розв'язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом, на 2014-2015 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній виховній діяльності.

Навчальна частина:

1. Педагоги школи продовжували працювати над проблемною темою: «Особистісно орієнтовані технології педагогічного процесу як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня».

2. Удосконалювали зміст, форми і методи навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:


 • забезпечення кожному учню (вихованцю) рівного доступу до якісної освіти;

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

 • створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії;

 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютерізації;

 • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

 • максимального забезпечення учнів (вихованців) необхідними підручниками і навчальними посібниками;

 • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів (вихованців);

 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

 • удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання;

 • виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

3. Розвивали творчу активність педагогів та підвищували їх кваліфікаційний та професійний рівень.

4. Вдосконалювали систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньо-шкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності школи.

5. Продовжували профілактичну роботу з правового виховання.

6. Провели атестацію педагогічних працівників ( згідно з перспективним планом і заявами педагогічних працівників).

7. Посилили контроль за викладанням і якістю знань, умінь і навичок учнів, позакласною діяльністю, за виконанням норм безпеки життєдіяльності, охорони праці. Урізноманітнити форми контролю.

8. Продовжили роботу щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес.

9. Проводили багато уроків, виховних годин, позакласних заходів із використанням інформаційно-комунікативних технологій.

10. Здійснювалась реалізація диференційованого підходу до учнів 8-9-х класів з метою врахування їхніх індивідуальних особливостей, використання ефективних прийомів засвоєння навчального матеріалу;

11. Здійснювався порівняльний аналіз якості та успішності знань учнів на початок та кінець року. Моніторинг навчальних досягнень учнів 8- 11-х класів показав, що необхідно звернули ува­гу на доцільність його ведення, надання вчителю можливості в плануванні матеріалу для повторення тих тем, які виявилися складними для них, планування корекційної роботи.(Додатки №1-5 )Виховна частина:

Методичне об’єднання вихователів працювало цього року над темою: «Інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на громадянську освіту та виховання учнів засобами національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання як складова реалізації умов формування творчої особистості й підготовки до профільного навчання». Для виконання мети та завдань об’єднання були запровадженні такі методичні інноваційні технології, як круглий стіл (форма проведення: конкурс творчої думки), семінар-практикум, панорама творчих заходів «Вчимося творчості», де був проведений круглий стіл з обговоренням теоретичної та аналізом практичної частини тижня педагогічної творчості. Також на МО вихователів аналізувалися та обговорювалися результати моніторингу виховної діяльності педагогів та педагогічних діагностик з вивчення рівня вихованості учнів їх соціальних якостей. Теоретичне-семінарське заняття «Нові підходи до формування пізнавальних інтересів та розвитку творчих здібностей вихованців у позашкільній роботі» сприяло підвищенню професійної майстерності вихователів щодо формування громадянських якостей вихованців.

У тісному взаємозв'язку з громадянським та моральним вихованням і військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка спрямовані на оволодіння певними світо­глядними знаннями й уявленнями, фізичний розвиток особистості. Спільна робота класних керівників, учителів фізичної культури, офіцерів-вихователів сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації позашкільної діяльності дали позитивні ре­зультати. Вже стали традиційними в школі військово-спортивне свято «Лицарський турнір», змагання «Нумо, хлопці!» (8-9 кл., 10-11 кл.), День ЦО(8-11 кл.)

Підсумкова таблиця

універсіади серед навчальних закладів у 2014-2015 н.р.
Назва команди

Футбол

Шашки

Шахи

Н/теніс

Л/а естафета

Баскетбол

1.

ІВМЛ

ІІІ

І

ІІ

ІІ

І

ІІ

Екологічне виховання учнів покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, виховувати любов до рідної природи, свідоме ставлення до охорони навколишнього середовища та примноження природних багатств. До традиційних шкільних справ можна віднести трудові десанти щодо благоустрою та озеленення пришкільної території. На реалізацію мети екологічного виховання спрямоване проведення щорічних тематичних місячників: заходами екомісячника «Себе я бачу в дзеркалі природи» передбачено проведення єдиних тематичних уроків «Екологія душі», «Дзвони Чорнобиля».

Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного об'єднання класних керівників. Практичні семінари, діяльність творчих та динамічних груп, виступи класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей дали можливість досягнути певних результатів усьому колективу в цілому та кожному класному керівникові окремо.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами.з/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

Класи

1

Гурток бального танцю

Стогнієнко Н.В.

10-11

2

Гурток хореографічний «Діти сонця»

Шуригіна К.Д.

2-9

3

Гурток «Оригамі»

Рубан С.Л.

2-7

4

Гурток з англійської «Давайте покорим язык международного общения»

Кисельова Л.Л.

10-11

У 2014/2015 навчальному році у школі працювало 4 гуртка за інтересами. У цих гуртках було задіяне майже всіх учнів, що становить 90% від загальної кількості. Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у шкільних та міських культурно-масових та суспільно-корисних заходах.Методична частина:           

Система методичної роботи школи-інтернату-ліцею будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура науково-методичної роботи органічно поєднує розгляд основних науково-методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук предметних об’єднань та творчих груп із вивчення та впровадження ефективних освітніх технологій .

У 2014-2015 н.р. методична робота була сконцентрована навколо проблеми «Особистісно орієнтовані технології педагогічного процесу - як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня», над якою колектив   працює впродовж  чотирьох років. 

  Робота над методичною проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику оперативних нарад включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій, з питання формування мотивації навчальної діяльності учнів. А також аналіз результатів моніторингів та індивідуальної роботи вчителів-предметників з невстигаючими учнями.

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало над проблемою «Використання інновацій як засобу підвищення професійної компетенції педагога, механізму розвитку школи та отримання кращої якості освіти». З метою виконання завдань, поставлених членами МО, були проведені інструктивно-методичні наради, теоретично-методичні засідання, опрацьована методична література, створено «Банк ідей». Вчителями-предметниками проведено майстер-клас: «Шляхи творчого пошуку». Велику увагу приділено щодо розвитку самостійного мислення учнів на уроках. Заслухані доповіді з тем «Сучасні освітні технології. Типи та види уроків. Методи їх вибору», «Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови» та інші. Підготовлений та проведений тренінг – педагогічна майстерня: «Обмін досвідом щодо впровадження інноваційних технологій навчання». Велася самоосвітня робота викладачами-предметниками.

Методичне об’єднання вчителів математично-природничого циклу працювало над проблемною темою: «Розвиток творчого потенціалу вчителя-шлях до розвитку творчої особистості в умовах впровадження особистісно-орієнтованої педагогіки». Вчителями підготовленні та проведенні предметні тижні, проведений круглий стіл: «Підсумки проведення предметних тижнів та презентація досвіду вчителів з використання інформаційних технологій». З метою спостереження за розвитком педагогічної майстерності та обміном власним досвідом, відбувалися взаємовідвідування уроків.

Діяльність  методичної ради (МР) школи скерована на підвищення  науково-методичного  рівня   і   розвиток   творчого   потенціалу педагогічного колективу, сприяння впровадженню у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, що забезпечують розвиток особистості вихованців.

Протягом року проводились такі тематичні тижні : 1. Фізкультурно-оздоровчої роботи: «Здоров’я дітей, здоров’я нації»

 2. Тиждень творчості

 3. Охорони життя і здоров’я учнів

 4. Інформаційно-просвітницької роботи : «За здоровий спосіб життя»

 5. Української писемності і мови

 6. Тиждень ввічливості, добрих справ. День толерантності

 7. Виховання майбутнього захисника Вітчизни

 8. Профілактики правопорушень серед учнів

 9. Правових знань, правової пропаганди і культури 6 «На паралельних дорогах прав і обов’язків.»

 10. Тиждень профорієнтації учнів, творчих звітів.

 11. Тиждень історії «Мій край, моя історія жива.»

 12. Тиждень ДЗВ «Славні хлопці-українці»

 13. Тиждень самоврядування: «Я, громадянин-патріот»

 14. Математики і фізики

 15. Трудового навчання

 16. Екологічний місячник.

 17. Тиждень безпеки дітей.

Проведення тижнів стало вже доброю традицією. В рамках тижнів проводились цікаві змагання, конкурси, вікторини, тематичні свята, майстер-класи, презентації предметів тощо.

На достатньому рівні проводяться уроки фізкультури та позакласна робота. Команди спортсменів школи займали призові місця у міських змаганнях з легкої атлетики, тенісу, шашок, футболу та баскетболу.Кадрові питання

Пріоритетні напрямки роботи з кадрами:

• своєчасне проходження курсової перепідготовки, атестації педпрацівників;

• укомплектування робочих місць кваліфікованими фахівцями.

У 2014-2015 навчальному році  робота адміністрації з педагогічними кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення психологічного, фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початок нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.. 23), з метою стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, в учбовому закладі проводилася атестація педагогів. Була встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» - Куценко А.М., вчителю української мови та літератури, підтвердила вищу категорію вчитель фізики Тимофеєва Н.К., підвищила кваліфікаційну категорії «Спеціаліст І-категорії» вихователь Маковейчук Е.П. Підтвердили першу кваліфікаційну категорію викладачі: Ткаченко Т.Д., Алексеєва С.Я. та вихователь-Степаненко О.Я. Присвоїли кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ-категорії» вчителю Бойчевій І.В. та офіцеру-вихователю Білоусову В.Р.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка