Погоджено затверджено начальник управління освіти Завідувач днз №24 Кіровоградської міської ради Т. Васютинська Л. Костенко схваленоСторінка10/10
Дата конвертації22.03.2016
Розмір2.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Провести технічний огляд приміщення, ігрового та спортивного обладнання.


1 раз на місяць

Завідувач

завгосп

2.

Стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках.

Протягом літа

Методист

завгосп

2.

Надати методичну допомогу вихователям з впровадження валеологічних знань в практику роботи.

Протягом літа

методист
3.

Провести Тиждень з ОП.

Серпень 2015

Комісія з ОП
4.

Провести повторні інструктажі з охорони праці (на робочому місці).

Серпень 2015

Методист

завгосп

5.

Здійснити перевірку готовності ДНЗ до нового навчального року, скласти та затвердити акт готовності .


Серпень 2015

Комісія з ОП
6.

Продовжити роботу за програмою «Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку».

Протягом літа

Вихователі
7.

Проводити роботу з батьками з питань безпеки життєдіяльності дітей.

Протягом літа

ВихователіДодаток 8.ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ в 2014/2015 н.році

(стислий зміст інновацій, що запроваджуються в закладі).

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, автор-розробник

Особа, яка впроваджує елементи даної технології


Прогнозовані результати

Виховання дошкільників через гуманістичні ідеї В.О.Сухомлинського

Суть технології – оновлення мети і завдання виховання дітей на засадах особистісно - зорієнтованої гуманної

педагогики:

- орієнтація на кожну дитину, як індивідуальність;

- особистісно – орієнтовна система навчання;

- гуманізація стилю педагогічного спілкування для емоційного почуття дитини і подальшого розвитку особистості;

- піклування про здоров’я, фізичний розвиток дитини;

- принцип народності – виховання дітей рідною мовою на національних традиціях українського народу у поєднанні з загальнолюдськими цінностями;

- сприяння розумовому вихованню розвиток пам’яті,

мислення, творчості, фантазії дітей;

- естетичне виховання через виховання красою: красою

природи, слова, музики, живопису;

- організація трудової діяльності через «гармонію трьох понять: требо, важко і прекрасно»

(В.О.Сухомлинський).


Вихователі всіх груп


Модернізація освітнього процесу на засадах гуманізму і демократії; удосконалення освітньо – виховного процесу. Розвиток мислення, активності та ініціативності.

Використання дитячих музичних іграшок – інструментів як засіб розвитку музикальності у дітей дошкільного віку за методикою К.Орфа

Автор К.Орф

Суть технології - музично-навчальна діяльність спрямована на розвиток дитячої музичної творчості. Творчість дітей тут розуміється як вміння і бажання зробити щось по своєму. За допомогою широкого використання дитячих музичних інструментів, перш за все шумових, пробуджується бажання дітей грати, та навіть найпростіше зімпровізувати.

Таким чином орфовські та шумові інструменти дозволяють усім дітям незалежно від здібностей приймати участь у музикуванні. Виховується початок творчості, творче мислення. Привите бажання і вміння творити допоможе в будь-якій сфері майбутньої діяльності дитини.


Музичні керівники

Онуфрієва Н.М., Охотнікова О.О.


Розвиток дитячої музичної творчості тобто спроби дітей розмовляти

«музичною» мовою.

Розвивається здатність дітей імпровізувати свою музику. На заняттях діти вчаться слухати, порівнювати та відтворювати звуки навколишнього середовища. Розвивається індивідуальність, неповторність, самостійність. Діти будуть вірити в свої сили, не боятися пробувати і помилятися, варіювати, аж поки не буде знайдене правильне рішення.


Пальчиковий ігротренінг

Автор А.П.Савіна

Суть технології: розвиток психічних процесів, сили і спритності рук, зняття емоційної напруги, підтримка життєвого тонусу.

Карасенко Т.І.

Софянчук Л.Р.

Перепічай Н.В.

Махиня Т.І.

Нестеренко Л.Я.


Підтверджується зв'язок розвитку рук із розвитком мозку. Рухи рук допомагають прибрати напругу не лише із самих рук, але й з губ, знімають розумову втому. Поліпшують вимову багатьох звуків, а значить розвивають мову дитини.

Впровадження фізкультурних казок за методикою М.М.Єфименко

Автор М.М.Єфименко

Суть технології: профілактика захворювань хребта і плоскостопості.

Дромашко Н.В.

Вдосконалюються рухові здібності, координація рухів, рівновага. Розвивається сила, витривалість, гнучкість, образне мислення, фантазія.

Впровадження психотехнологій в освітньо - виховну роботу вихователів з неординарними дітьми дошкільного віку (казко терапія, арт-терапія, ігротерапія)

Автор М.М.Єфименко

Суть технології - за допомогою психотехнологій, інтерактивних форм та прийомів розвивати та вдосконалювати самопізнання дитини через самоактуалізацію та творчість .

Використання вихователями елементів терапевтичних вправ на допомогу в роботі, як індивідуально так і в групах з дітьми.

Всі педагоги

Саморозвиток, саморозкриття, саморегуляція, проява творчості та винахідництва дитини.


Проектна діяльність з педагогічними працівниками.

Суть технології - в стимулюванні педагогів до актуальних проблем сьогодення, у раціональному поєднанні теоретич­них знань учасників проекту з практичним застосуванням їх із метою розв'язання конкретних завдань.


Вихователі садових груп

Метод проектів допоможе реалізувати підхід у навчанні, застосовувати набуті знання й уміння та інтегрувати їх під час роботи. Дасть можливість дорослим та дітям об'єднуватися за інтересами, забез­печить різноманітну рольову діяльність у процесі роботи над проектом, обов'язковість виконання завдань у визначені терміни, взаємо­допомогу, рівність і свободу у висловленні думок, уміння відстоювати й захищати власні ідеї.


Впровадження діагностики дітей раннього віку Автор В.Манова - Томова

Суть технології – систематизація показників норм в наведених шкалах дає можливість визначити не тільки загальний вік розвитку (загально – психічний вік), а й вік розвитку в цей момент кожного з основних напрямків психіки: вік розвитку моторики, емоцій, мовлення, тощо.Вихователі груп раннього віку

Моклюк Н.К.

Сліпенюк І.В.


Інтенсивне зростання дитини

Таблиці (протоколи) досліджень допомагають достатньо легко побачити показники розвитку дитини та її проблеми, скласти аналітичній звіт і надати рекомендації батькам і вихователям по кожної дитині та по проблемі групи дітей для індивідуальної (групової) роботи.
Навчання читання з раннього дитинства за методикою Глена Домана.

Суть технології – навчання читання основується на механічному запам’ятовуванні слів, які по багато раз в день показують малюку. Коли засвоєні близько 50 слів, дитина має можливість бачити словосполучення, виявляти зміну закінчень.
Гайванович А.В.

Метод допомагає оволодівати читанням дітям до 3-х років. З допомогою читання отримувати знання про людей, довкілля.

Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).

Автор: письменник-фантаст Генріх Альтшулер

Суть технології – наука навчання творчості, розвитку уяви, фантазії, пам’яті, мислення.

Це виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, переформулювання, генерування ідей, комбінування та інше.


Лісовенко М.О.

Грузденко Л.А.

Софянчук Л.Р.


Активізація пізнавальної діяльності дітей за рахунок використання інтелектуальних ігор, ребусів, анаграм, загадок, кросвордів, шарад.

Навчаємось з Ейдетикою

Суть технології: напрямок психологічної науки, який вивчає ейдетизм як різновид образної пам’яті і можливості його практичного застосування у різних сферах життя людини. Ейдетика залучає всі аналізатори дитини: дозволяє не лише побачити, а й помацати, почути, скуштувати, понюхати; подає нове через добре знайомі дітям образи. Створює широкий ігровий майданчик, надаючи безмежних можливостей для розвитку дитячої уяви.Грузденко Л.А.

Махиня Т.І.

Перепічай Н.В.

Герасименко О.В.

Софянчук Л.Р.

Плис О.Б.Розвивається асоціативне мислення, образна пам’ять, активне мовлення, розширюється кругозір, творчі здібності.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


ВПП

Відкрите поліграфічне підприємство

ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад

МОНУ

Міністерство освіти і науки України

БЖ

Безпека життєдіяльності

н.році, н.р.

Навчальному році

Вих.-мет.

Вихователь-методист

В.з.п.

Відповідає займаній посаді

ТРВЗ

Теорія розв’язання винахідницьких завдань

ГРВІ

Гостра респіраторна вірусна інфекція

ГРЗ

Гостре респіраторне захворювання

ОІППО

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

К

Київ

ТГ

Творча група

АК

Атестаційна комісія

БК

Батьківський комітет

БР

Батьківська рада

Гр.

група

Ст. м/с

Старша медична сестра

Ч.

частина

Інст. з фізкул.

Інструктор з фізкультури

ЗСШ

Загальноосвітня середня школа

Р.

рік

ОП

Охорона праці

ППД

Передовий педагогічний досвід

ПК

Профспілковий комітет

ЦО

Цивільна оборона

Фізк.

фізкультура

ЦМСПС

Центр методичної соціально-психологічної служби

ПЕБ

Правила електробезпеки

ПТБ

Правила техніки безпеки


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка