Погоджено ЗатвердженоСторінка1/11
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Погоджено Затверджено

Ректор КВНЗ Начальник відділу освіти

«Харківська академія Лозівської районної

неперервної освіти» державної адміністрацій

___________Л.Д.Покроєва __________О.О.Терехов

« » __________2013 року « » 2013 року


План роботи

районного навчально-методичного кабінету

відділу освіти

Лозівської районної державної адміністрації

на 2013/2014 навчальний рік
Схвалено

методичною радою РНМК

Протокол № 1 від 04.09.2013

Голова методичної ради

___________Н.М.Охрончук

2013 рік

Зміст

Розділ І.

Аналіз результатів діяльності РНМК у 2012/2013навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік.

1. Організаційно-методична діяльність РНМК.........................................................................................................................................................5

2. Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та роботи з новопризначеними

керівниками та їх заступниками.................................................................................................................................................................................7

3. Науково-методична робота РНМК........................................................................................................................................................................ 8

4. Науково-методична робота з працівниками дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК………………………… 16

5. Науково-методичний супровід організації роботи з дітьми 5-річного віку в умовах обов'язкової дошкільної освіти……………...........18

6. Науково-методичний супровід ДПА учнів початкової, основної і старшої школи…………………………………………………….........18

7. Організаційно-методичний супровід ЗНО..........................................................................................................................................................26

8. Робота з обдарованими учнями, результативність представницьких конкурсів……………………………………………………………. 27

9. Організація виховної роботи в навчальних закладах…………………………………………………………………………………………..33

10. Моніторингові дослідження, проведені в 2012/2013 навчальному році…………………………………………………………………….36

11. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу…………………………………………………………………………..40

12. Організація профорієнтаційної роботи в навчальних закладах……………………………………………………….………………...……42

13. Організація роботи з питань соціального захисту дітей пільгових категорій. ……………………….……………………………………..43

14. Діяльність бібліотек………………….…………………………………………………………………………………………….…………….45Розділ ІІ.

Обов'язки і кураторство методистів

1.Розподіл функціональних обов'язків методистів РНМК……….……………………………………………………………………………….46

2. Закріплення методистів за навчальними закладами, опорними школами і навчальними дисциплінами...……………………………......57

Розділ ІІІ.

Організаційно- методична діяльність РНМК

1.Мета, напрями та завдання діяльності РНМК.…………………………….…………………………………………………………………….59

2. Циклограма діяльності РНМК. ………………………………………………………….……………………………………………………….61

3. Структурно-функціональна модель діяльності РНМК. ………………………………………………………………………………………..65

4. Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою. …………………………………………..67

5. План засідань методичної ради. …………………………………………………………………………………………………………………69

6. План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи і керівників районних методичних об'єднань. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

7. Інформаційно-роз'яснювальна робота з питань підготовки та проведення ЗНО у 2014 році.……………………………………….............76

8. Корекційна робота за результатами державної атестації навчальних закладів..…………………………………………………………........78

9. Видавнича діяльність педагогічних працівників. ………………………………………………………………………………………............80

10. Поновлення інформаційно-статистичної бази, банків даних РНМК. ………………………………………………………………………....83

Розділ ІV.

Науково-методична робота РНМК


 1. Науково-методичний супровід розвитку дошкільної освіти. …………………………………………………………………………………..84

  1. Організаційно-методична діяльність………………………………………………………………………………………………………...84

1.2. Науково-методична робота з працівниками ДНЗ……………………………………………………………………………………..…….85

2. Колективні форми методичної роботи…………………………………………………………………………………………………………….86

2.1. з керівниками ЗНЗ……………………………………………………………………………………………………………………………86

2.2. із заступниками директорів з навчально-виховної роботи. ……………………………………………………………………………….87

2.3. із заступниками директорів з виховної роботи та педагогами-організаторами………………………………………………………….87

2.4. із педагогічними працівниками……………………………………………………………………………………………………………...88

2.5. із молодими спеціалістами (Школа молодого вчителя)…………………………………………………………………………………...94

2.6. із новопризначеними керівниками………………………………….…………………………….………………………………………...95

2.7. із резервом на керівні посади…………………………….…………………………….…………………………………………………....96

3. Індивідуальні форми науково-методичної роботи. ……………………………..…………………………….…………………………………96

4. Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників (підвищення кваліфікації, атестація)……98

5. Інноваційна діяльність. .…………………………….……………… .…………………………….……………………………………………..100

6. Координація розвитку інформаційно-комунікативних технологій та їх подальше використання у навчально-виховному процесі…......102

7. Організаційно-методичний супровід щодо впровадження профільного та допрофільного навчання. .…………………………….………103

8. Методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду………………………...104

9. Координація науково-методичної діяльності з комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти», вищими навчальними закладами. .…………………………….……………….…………………………….…………………………………107

10. Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи..…………………………….……………………………………………………..108

11. Організація роботи щодо проведення моніторингових досліджень.…………………………….…………………………………………...111Розділ V.

Робота з обдарованою молоддю.

1.Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.…………………………….……………………......112

2. Організація роботи з науковими відділеннями МАН України.…………………………….………………..…………………………….......114

3. Організація участі команд району в турнірах, конкурсах тощо. .…………………………….………………..………………………………115Розділ VI.

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.

1. Психологічне супроводження навчального процесу та педагогічного патронажу системи освіти.. .…………………………….………..116

2. Науково-дослідницька діяльність із соціально-психологічних питань, соціально-психологічні дослідження……………………………117

3. Психологічна допомога вчителям, дітям, підліткам, молоді. .…………………………….……………… .…………………………………118


Розділ VII

Організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек.

1. Організація роботи по формуванню бібліотечних фондів..…………………………….……………….…………………………………….118

2. Науково-методичний супровід діяльності бібліотечних працівників..…………………………….…………………………………………121
Розділ VIIІ

Реалізація державних, регіональних програм у галузі освіти……………………………………………………………………………………….123

Розділ ІХ

Розвиток матеріально-технічної бази РНМК…………………………………………………………………………………………………………………….125

Розділ Х.

Додаток..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…125

Додаток. Інформаційно-статистичний банк даних РНМК. • мережа навчальних закладів району;

 • банк даних ефективного педагогічного досвіду вчителів району;

 • банк даних обдарованих та здібних дітей;

 • банк даних «Атестація педагогічних працівників»;

 • база даних «Освіта Харківщини»;

 • база даних кількісно-якісного складу педпрацівників;

 • база даних видавничої діяльності педагогів;

 • база даних впровадження інноваційних технологій в навчально-виховного процесу;

 • база даних участі дітей в районних і обласних конкурсах:

 • база даних дітей 5-річного віку;

 • база даних дітей району від 0 до 6 років;

 • база даних дітей району від 6 до 18 років;

 • банк даних районної мережі Шкіл сприяння здоров'ю;

 • банк даних впровадження привинтивних програм;

 • банк даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 • банк даних дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях;

 • банк даних дітей з малозабезпечених сімей;

 • банк даних дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

 • банк даних дітей-інвалідів;

 • банк даних дітей, які стоять на внутрішкільному обліку;

 • банк даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • банк даних правопорушників;

 • перспективний план-графік вивчення стану викладання предметів інваріативної складової робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та на період з 2012 по 2016 роки;

 • перспективний план-графік атестації методистів РНМК.


Розділ І.

Аналіз результатів діяльності РНМК у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік.

1. Організаційно-методична діяльність РНМК.

У 2012/2013 навчальному році робота РНМК здійснювалась відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (стаття 42),

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом МОНУ від 08.12.2008 №1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за №1239/5930, Положення про РНМК відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації та Положення про методичну раду РНМК, які затверджені наказом відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації від 22.05.2009 №183, Наказу МОНУ від 30.12.2008 №1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методкабінету (центру)», Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти», Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Україні (проект), Положення про опорний навчальний заклад, схваленого методичною радою РНМК відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації (протокол №4 від 25.05.2011).В рамках науково-методичної теми «Створення ефективної системи підвищення якості освіти шляхом використання ресурсів мобільного, інноваційного освітнього середовища» робота була спрямована на вирішення основних завдань:

 • забезпечення систематичного розвитку методичної служби в районі;

 • науково-методичний супровід впровадження різних моделей організації навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення якості освіти, розвиток дошкільної та початкової освіти відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», «Впевнений старт», Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 01.09.2013 року.

 • забезпечення організаційно-методичного супроводу викладання предметів за науково-педагогічним проектом «Росток»;

 • реалізація програми профільного навчання, системи професійної орієнтації, науково-методичний супровід та ресурсне забезпечення організації профільного навчання, діяльності освітніх округів;

 • розвиток системи роботи з талановитими та обдарованими дітьми, стимулювання обдарованої молоді та її наставників, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання та соціально-педагогічні підтримки таких учнів, пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді, популяризації їхніх здобутків;

 • подальший розвиток мережі Шкіл сприяння здоров'ю, реалізація державної політики щодо зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді;

 • стимулювання інтересу учнів до наукових досліджень та активізація участі у Всеукраїнському та Міжнародних конкурсах і проектах з використання енергозберігаючих технологій;

 • апробація методичних рекомендацій до курсу за вибором і факультативів з енергозбереження в початковій, основній і старшій школах;

 • сприяння широкому висвітленню позитивного досвіду освітян району через засоби масової інформації, підготовка до друку авторських матеріалів;

 • координація діяльності районної методичної служби з методичними кабінетами навчальних закладів;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідність Державним стандартам початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • поліпшення освітньо-інформаційної діяльності, спрямованої на оперативне задоволення потреб особистості в отриманні інформації про досягнення в різних галузях знань, сприяння підвищенню їхнього освітнього рівня, формуванню інформаційії культури педагогів.;

 • методичне забезпечення процесу атестації педагогічних кадрів;

 • забезпечення методичного супроводу зростання педагогів на основі взаємодії, професійного взаємозбагачення, мотивації педагогічних кадрів до творчості;

 • сприяння розвитку роботи опорних (базових) ЗНЗ Лозівського району;

 • орієнтація роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, розвиток превентивної освіти через факультативні курси «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДУ» за проектом «Школа проти СНІДУ» та «Рівний-рівному»;

 • активізація участі педагогів, педколективів у регіональних та районних проектах, фахових конкурсах;

 • підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Структуру науково-методичної діяльності складали:

 • Школа молодого вчителя;

 • Школа молодого заступника з навчально-виховної роботи;

 • Школа молодого керівника;

 • Школа кадрового резерву;

 • Школа олімпійського резерву для обдарованих учнів початкової школи;

 • засідання методичної ради;

 • тимчасові творчі групи;

 • семінари-наради для керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • науково-методичні семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 • семінари-тренінги для практичних психологів;

 • семінари-практикуми для вчителів-предметників.

Чільне місце в змісті діяльності районної методичної служби займає інноваційна діяльність, спрямована на оновлення системи освіти.

На сьогодні педагогічні інновації впроваджуються в навчально-виховний процес навчальних закладів через: • технологію розвивального навчання Ельконіна-Давидова в Орільському ліцеї (вч. Сіряк С. Л., Попсуй Л. І., Бистра І.О.); Кінненській ЗОШ І-ІІІ ступенів (вч. Голуб Л. Ф., Епова О. А.);

 • науково-педагогічний прект «РОСТОК» в Краснопавлівському ліцеї (вч. Островерх В.В., Говтва С.П.), Смирнівському НВК (вч. Міхеєва С.Л.), Надеждівському НВК (вч.Радченко І.В.), Комсомольський НВК (вч. Луцьковська А.А.);

 • курс за вибором та факультативи з енергозбереження за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів в Смирнівському НВК (вч. Міхеєва С.Л., Жданей О.В.), Надеждівському НВК (вч. Харибін К.А.), Шатівському НВК (вч. Євсюченко Л.В., Пшенична Я. В.), Катеринівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (вч. Мельникова Н.М.), Краснопавлівському ліцеї (вч. Островерх В.В.);

 • регіональну програму «Православна культура Слобожанщини» в усіх ЗНЗ Лозівського району;

 • технологію проектного навчання (Дж.Дьюї, Кілпатрік В.) в Краснопавлівському ліцеї (вч. Карпека Ю.М.,Галдун М.В., Чуйко Т.І.); Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ступенів( вч. Ковальова О.М.); Орільському ліцеї (вч. Бистрий В.А., Чернецька В.В.);

 • текстоцентричні технології навчання в Надеждівському НВК (вч. Пирогова Н.В), Орільському ліцеї (вч. Бершак І.С.);

 • інформаційно-комунікативні технології (автор Шестопалов Є.А.) в Надеждівському НВК (вч. Харибіна Н.М.);

 • технологію формування творчої особистості (автор Моляко М.В., Рибалка В.В.) в Смирнівському НВК (вч. Середа І.В.), Краснопавлівському НВК( вч. Кучер Л.А. ) та інші

2. Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та роботи з новопризначеними директорами та їх заступниками

У 2012/2013 навчальному році забезпечували навчально-виховний процес у закладах освіти Лозівського району 525 педагогічних працівників, з них:


 • у загальноосвітніх навчальних закладах – 417; - у позашкільних закладах – 22;

 • у дошкільних навчальних закладах – 76; - у РМНВК – 10

Кількісно-якісний склад вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району у 2012/2013 навчальному році наступний:
Всього

За категорією

За освітою

вища

І

ІІ

спеціаліст

вища

Базова вища

Середньо спеціальна

417


53 (12,8%)

130 (31,1%)

84 (20,1%)

150(36%)

348 (83,5%)

15 (3,6%)

54 (12,9%)

Станом на 01.09.2013 року педагогічні звання «Старший вчитель» мають 26 осіб, «Вчитель методист» - 8 осіб, Почесне звання «Заслужений вчитель України» мають 2 особи, нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 21 особа.

Значну роль у підвищенні фахового рівня педпрацівників відіграє забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

За поточний рік атестаційними комісіями І та ІІ рівнів атестовано 74 педагогічних працівника


Всього

вища

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

присвоєно

відповідність

присвоєно

відповідність

присвоєно

відповідність

74


2


9


7

15

21

8

12

Присвоєно педагогічні звання «Старший вчитель» - 3, «Вчитель-методист» - 5

5 педагогічних працівників атестовано позачергово з метою підвищення своєї кваліфікації. Це свідчить про те, що в навчальних закладах атестація сприяє активізації творчої професійної діяльності педпрацівників.

У кожному закладі оформлено атестаційні куточки, в яких відображався хід атестації. Атестаційна кампанія пройшла успішно, без порушень чинного законодавства та Типового положення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. В навчальних закладах району сплановано роботу по підвищенню кваліфікації педпрацівників.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до перспективного та поточного планування. При КВНЗ «ХАНО» у 2012/2013 навчальному році підвищили кваліфікацію 95 педагогічних працівників. Планові показники по району виконали.

Освітяни району були активними слухачами тематичних спецкурсів 75 педагогів отримали сертифікати на спецкурсах різного спрямування.

Для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ було організовано виїздні курси на базі ЗОШ м.Лозова. Педагоги, які викладають декілька предметів, пройшли навчання на тематичних спецкурсах.

У 2012/2013 навчальному році РНМК забезпечувалася системна робота з новопризначеними керівниками, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, кадровим резервом. Всього керівників ЗНЗ (стаж роботи до 3-х років) – 7 осіб, заступників директорів з навчально-виховної роботи (стаж роботи до 3-х років) – 8.

У роботі використовувався комплекс різноманітних заходів, які сприяли підвищенню рівня педагогічної майстерності керівників, заступників директорів з навчально-виховної роботи. Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності керівників є Школа молодого керівника та Школа молодого заступника з навчально-виховної роботи.

Новопризначені керівники ЗНЗ (стаж роботи 0-1 рік та 2-3 роки), заступники директорів з навчально-виховної роботи були постійними учасниками обласних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, що проводили Департамент науки і освіти Харківскої обласної державної адміністрації та Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти». Участь у таких заходах сприяла ознайомленню із сучасними діючими нормативними документами в ЗНЗ, новими технологіями навчання, що допомогала їм підвищувати свій інтелектуальний потенціал, обрати і сформувати стратегію самоосвіти.

На підставі наказу МОНУ від 24.02.1999 № 50 «Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти» щорічно проводиться робота щодо формування резерву на керівні посади навчальних закладів району. Цей напрямок роботи є системним з дотриманням встановленої законодавством процедури.

З метою формування навичок керівної діяльності розроблено тематику постійно діючого семінару Школи кадрового резерву.

Особи, зараховані до кадрового резерву, приймали участь в роботі семінарів, нарад, конференції з відповідних проблем та питань діяльності закладів освіти.


3. Науково-методична робота РНМК

Популяризація вчительських надбань, демонстрація їх творчих здобутків яскраво реалізується через участь педагогів у професійних конкурсах.

Підводячи підсумки участі вчителів у І (районному) етапі конкурсу «Учитель року» в різних номінаціях, що визначаються щорічно МОНМСУ , за останні 5 років взяли участь 43 педагоги із 18 навчальних закладів.
Найактивнішими учасниками конкурсу щорічно ставали

вчителі Краснопавлівського ліцею. Серед загальноосвітніх навчальних закладів, які не представляли учасників конкурсу 5 років поспіль можна назвати Артільський, Бунаківський, Комсомольський, Петрівський навчально-виховні комплекси, Перемозьку ЗОШ І-ІІІ ступенів та Тихопільську ЗОШ І-ІІ ступенів.

Кожного року, представниками від закладів є члени адміністрацій ЗНЗ (всього 7 чоловік, що становить 16% від загальної кількості учасників).

В обласному етапі конкурсу вчителі щорічно беруть участь і мають достойні результати. В 2013 році Харибін К.А., вчитель Надеждівського НВК достойно виступив в номінації «Інформатика».

Слід відзначити налагоджену роботу дошкільного підрозділу Краснопавлівського НВК щодо популяризації досвіду роботи вихователів закладу. Так, два роки поспіль, представники цього навчального закладу (Дудченко Р.В., Кулакова В.В.) достойно представляють Лозівський район в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальниз закладів «Вихователь року».

Разом з тим вчителі фізкультури в 2013 році не брали участь в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

Педагогічний колектив Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяв участь у V Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, на якому презентував роботу «Формування здоров'язберігаючої компетентної особистості в школі сприяння здоров'ю «Здорова дитина – майбутнє України».

Єлизаветівський НВК нагороджений дипломом ІІ ступеня Харківської обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» з теми «Початкова освіта на шляху до запровадження нових державних стандартів».

З метою висвітлення в засобах масової інформації та періодичній пресі результатів діяльності педагогів загальноосвітніх закладів Лозівського району у 2012/2013 навчальному році 23 педагоги (28 робіт) із 14 навчальних закладів підготовили і випустили у світ свою видавничу продукцію:№ п/п

Назва роботи

Ресурс, де розташовано матеріали з досвіду роботи

ПІБ автора

Навчальний заклад

1

Теоретичні аспекти проблеми педагогічної імпровізації у науковій літературі

Збірник наукових праць теорії та методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя Харків 2013

Харківський національний університет ім. Г.С.Сковороди Всеукраїнська газета видавництво «Шкільний світ»Засєєва О.Ю.

Краснопавлівський НВК

2

Групові форми роботи як засіб розвитку мислення та підвищення ефективності навчання учнів. Групова робота на уроках читання, 4 клас

«Початкова освіта» №4 (676), січень 2013. Методичний посібник. Випуск 1 (Майстер клас)

Мельникова Н.М.

Катеринівська ЗОШ

І-ІІІ ступенів3

Поєднати розум і серце… (Іманентне світосприймання літератури засобами компаративістики)

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічної майстерності. Філологія» Випуск №1 (53)

Харибіна Н.М.

Надеждівський НВК

4

Дещо важливе про енергозбереження

Газета «Пчелка». Дети и экологические образование (м.Горлівка) №11, ст. 10-12

Харибін К.А.

Надеждівський НВК

5

Фаховий сервер. Папка «Мій проект» Файл №9. Застосування ІКТ в інноваційних формах навчання

ВГ «Основа». Науково-методичний журнал «Зарубіжна література в школі», №2 (194)

Харибіна Н.М.

Надеждівський НВК

6

Фаховий сервер. Папка «Мій проект» Файл №10. Застосування ІКТ в інноваційних формах навчання

ВГ «Основа». Науково-методичний журнал «Зарубіжна література в школі», №2 (195)

Харибіна Н.М.

Надеждівський НВК

7

Потік життя – безцінний матеріал для творчості. Формування неординарної особистості шляхом використання ейдотехніки на уроках світової літератури

Видавництво «Шкільний світ» Всеукраїнська газета для вчителів та методистів світової літератури

м.ХарківХарибіна Н.М.

Надеждівський НВК

8

Рідний край – земний рай (Упровадження проектної технології у викладання географії)

ВГ «Основа». Науково-методичний журнал «Географія»

Кобиляцька О.І.

Надеждівський НВК

9

Екологічні проблеми заплавних луків Краснопавлівського водосховища Лозівського району Харківської області

Інформаційне видання.

Тези переможців всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6 -8 класів

«Екологія. Вода у вашому житті»

Національний центр «Мала академія наук України», 2012, К.:ТОВ «Праймдрук»

Ярош Р.В.

Садовська ЗОШ І-ІІІ ступенів

10

Свято «Мово рідна, слово рідне…»

Газета «Журавлик» №8 (235)

Кучик О.А.

Кінненська ЗОШ І-ІІІ ступенів

11

Урок «Твоя країна – Україна, і ти її громадянин»

Журнал «Розкажіть онуку» №12

Островерх В.В.

Краснопавлівський БПЛ

12

Урок з української мови «Творення присвійних прикметників (10 клас філологічний профіль)

www.teacherjournal.com.ua

Чуйко Т.І.

Краснопавлівський БПЛ

13

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови

Учнівський журнал онлайн

Куліш З.В.

Шатівський НВК

14

Збірка конспектів уроків з української літератури 11 клас Іміграційна література

Методичний портал «Острів знань»

Куліш З.В.

Шатівський НВК

15

Навчальна практика з географії на прикладі написання науково-дослідницької роботи «Демографічна ситуація на території Шатівської сільської ради

Методичний портал «Острів знань»

Євсюченко Л.В.

Шатівський НВК

16

Формування і встановлення торгово-економічних відносин України і Росії на прикладі Харківської та Бєлгородської областей

Збірник наукових праць «Історія та географія вищої атестаційної комісії ХНПУ ім. Г.Сковороди» м.Харків

Мороз С.В.

Царедарівський НВК

17

Креативне осмислення художніх творів – шлях до формування національно свідомої особистості

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічної майстерності. Філологія» Випуск №1 (53)

Бондаренко Н.В.

Єлизаветівський НВК

18

Суд над педколективом

Науково-методичний журнал «Класному керівнику. Усе для роботи»

Прокопчук Л.О.

Павлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

19

Розв'язування вправ з теми: «Розкладання многочленів на множники». Урок з математики для 7 класу

Видавництво «Плеяди»

Відкритий урок: розробки,

технології, досвід


Підгорна Н.В.

Смирнівський НВК

20

Вікторіанська Британія. Велика Британія у 540-60-ті ХІХ століття. Урок із всесвітньої історії для 9 класу

Видавництво «Плеяди»

Відкритий урок: розробки,

технології, досвід


Білошніченко Я.М.

Смирнівський НВК

21

Де сила не може, там розум допоможе

Газета «Розкажіть онуку»

Самарська Н.М.

Шатівський НВК

22

У чарівну країну Граматики

Газета «Розкажіть онуку»

Гармаш І.В.

Чернігівський НВК

23

Поезія Богдана Ігоря Антонича: ліричні мотиви й образи


ВГ «Основа»

Науково-методичний журнал

«Вивчаємо українську мову та літературу» №2 (330)


Кобиш Т.Л.

Перемозька ЗОШ

І-ІІІ ступенів24

Позакласна робота. Інтелектуальні

фізико-математичні ігриВГ «Основа»

Науково-методичний журнал

«Фізика в школах України»

№22 (218)
Бутенко Т.І.

Чернігівський НВК

25

Сучасний урок. Око.

Дефекти зору. Окуляри. 7 клас
Науково-методичний журнал

Фізика в школах України №3 (223)Бутенко Т.І.

Чернігівський НВК

26

Педагогіка здоров'я.

Здоров'я людини в умовах ноосферогенезуЗбірник наукових праць


Запрій Н.М., Писаренко О.М.

Орільський ліцей

27

Мережеве навчання –

колосальний урок уперед в освітіНауково-методичний журнал «Педагогічна майстерня»

Харибіна Н.М.

Надеждівський НВК

28

Використання інформаційних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнів. Уроки з англійської мови для 9 класу

Науково-методичний журнал

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід»
Черткова С.М.

Орільський ліцей

Кількість опублікованих робіт майже у 2 рази більша, ніж у минулому навчальному році.

З метою створення умов іноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання іноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Лозівського району було проведено районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій.

Всього до участі в районному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій було представлено 61 експонат, що на 1 менше, ніж в минулому році. Матеріали подані 96 вчителями із 21 ЗНЗ. Не представляли роботи вчителі Артільського, Бунаківського, Петрівського НВК.

Найбільшу кількість матеріалів надали педагоги Павлівської ЗОШ (10 робіт), Миколаївського НВК (8 робіт), Шатівського НВК (7 робіт), Орільського аграрно-технологічного ліцею (6 роботи), Смирнівського НВК (5 робіт).

Активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій взяли участь учителі початкової школи - 15 робіт, учителі української мови та літератури – 7 робіт, заступники директорів з навчально-виховної роботи та педагоги-організатори - 10 робіт, учителі математики – 7 робіт.

До участі в обласному турі направлялись тільки кращі роботи (експонати), які посіли І місце на районній виставці-презентації. В 2013 році подано 37 робіт (57 вчителів), у 2012 році – 42 роботи. Нагороджено дипломами 15 робіт (40%).


Кількість поданих робіт за тематичними напрямами у ЗНЗ Лозівського району

Відсоткове відношення дипломованих робіт Загальна кількість дипломованих робіт

у 2012/2013 навчальному році

Динаміка кількості отриманих дипломів різних ступенів


В 2013 році дипломами ХХ обласної виставки-презентації педідей та технологій нагороджені вчителі Краснопавлівського, Смирнівського, Надеждівського, Єлизаветівського, Шатівського, Полтавського НВК, Катеринівської, Перемозької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Краснопавлівського ліцею. Слід відзначити вчителів, які постійно перемагають у обласній виставці-презентації педідей та технологій і мають найбільшу кількість дипломів. Так, Харибіна Н.М., вчитель української мови та літератури Надеждівського НВК, починаючи з 2000 року має 13 дипломів, Харибін К.А., вчитель інформатики Надеждівського НВК, з 2007 року має 7 дипломів.

Підсумки першого року впровадження проекту «Енергоощадний спосіб життя – крок до сталого розвитку суспільства» показав непогані результати. Творчі вчителі Мельникова Н.М. (Катеринівська ЗОШ), Міхєєва С.Л. (Шатівський НВК), Островерх В.В. (Краснопавлівський ліцей) працювали за авторською програмою курсу за вибором «Ощадливе ставлення до енергоспоживання» для учнів початкових класів, а творча група у складі Жданей О.В. (Смирнівський НВК), Євсюченко Л.В. та Пшеничної Я.В. (Шатівський НВК), Харибіна К.А. (Надеждівський НВК) викладали факультативи для учнів основної школи «Енергоресурси: перетворення, споживання та збереження» та старшої школи – «Раціональне енергоспоживання та сучасні проблеми енергозбереження». Ці програми рецензовані фахівцями вищих навчальних закладів міста Харкова і схвалені методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Для початкових класів та учнів основної школи автори програм створили відповідні навчальні посібники, які були оприлюднені на ХХ виставці-презентації педагогічних ідей та технологій і відзначені дипломами. Ці методичні матеріали подані до методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Загальноосвітні заклади району отримали сертифікати учасників міжнародного проекту «SPARE», співпрацюють з екологічним клубом «Еремурус». До Міжнародного дня енергозбереження в усіх закладах району відбулися позакласні заходи, кращі розробки цих заходів були розміщені на сайті «Еремурусу» для користувачів інтернету.

У лютому 2013 року було проведено семінар-тренінг за участю національного координатора SPARE в Україні Мельникової Олени Володимирівни «Освіта як засіб залучення дітей до діяльності з енергозбереження», в якому взяли участь вчителі з усіх закладів району.

Вчителі та учні зі Смирнівського, Шатівського, Надеждівського НВК брали участь в Енергофестивалі-2012, який проводив Міжнародний енергетичний Центр імені І.Люндіна, і були нагороджені за перемогу дипломом І ступеня та символічними подарунками.

За підсумками національного туру Міжнародного конкурсу «Слідуємо законам Комонера – зберігаємо клімат» Євсюченко Л.В., директор Шатівського НВК, вчитель географії, та Пшенична Я.В., вчитель фізики з цього ж закладу, нагороджені дипломами за ІІІ місце за роботу «Заняття – тренінг факультативу «Енергоресурси: перетворення, споживання та збереження» і взяли участь у школі педагогічної майстерності, яка відбулась в рамках Міжнародного освітнього проекту з раціонального використання ресурсів і енергії (SPARE) з 25 по 29 червня 2013 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.

З метою отримання обєктивної інформації про діяльність навчальних закладів освіти Лозівського району щодо визначення ефективності впровадження курсу за вибором і факультативів з енергозбереження та їх вплив на результативність навчально-виховного процесу проводився моніторинг діяльності навчальних закладів, який показав, що робота по впровадженню програм являє собою цілісну систему, яка ґрунтується на досягненнях науки і перспективному досвіді та забезпечує неперервний розвиток і кожної особистості. Вчителі володіють методикою дослідницької роботи і вважають її дієвим діяльнісним підходом до навчання.

В 2013/2014 навчальному році робота з учнівською молоддю з питань енергозбереження буде продовжена, а мережа закладів, де будуть викладатися факультативи з енергозбереження, розширена.

З метою розробки та застосування сучасних педагогічних технологій, апробації освітніх інновацій, презентації та поширення результатів діяльності закладу освіти за визначеною темою та з даної навчальної дисципліни в Лозівському районі у 2012/2013 навчальному році працювали опорні (базові) навчальні заклади.

Кожен опорний заклад працював за певною програмою діяльності з усіх навчальних предметів за такими напрямами: • організаційна діяльність; - практична діяльність;

 • науково-методична діяльність; - системно-узагальнена система.

Статус опорної (базової) школи мають 10 загальноосвітніх закладів (29 навчальних предметів)

У кінці навчального року всі опорні заклади звітували про зміст та результативність діяльності. В закладах виявлено та підтримано творчих педагогів. З вивченої теми накопичено і зібрано інформацію про сучасні науково-методичні досягнення, презентовано навчально-методичну літературу.


З метою відстеження умов діяльності опорних закладів Лозівського району, вивчення ступеню практичної реалізації програм діяльності опорних закладів та визначення чинників , що заважають ефективному впровадженню програм діяльності опорних закладів, у лютому 2013 року було проведено моніторинг діяльності опорних закладів.

Кваліметрична модель дала змогу оцінити якість навчально-виховного процесу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка