Погоджено ЗатвердженоСторінка2/11
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Моніторинг показав, що в закладах створені оптимальні динамічні структури методичної роботи з педагогічними кадрами , які забезпечують умови для вільного вибору вчителем тих форм підвищення кваліфікації, які максимально враховують його потреби, запити, інтереси. Проблемним залишилось питання матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.

З метою створення належних умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих та здібних дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи та позитивних мотивів навчання, а також забезпечення перспективності у підготовці до учнівських предметних олімпіад, наступності в роботі шкіл І та ІІ ступеню в загальноосвітніх закладах освіти Лозівського району в 2012/2013 році було продовжено роботу Школи олімпійського резерву, організатором якої є районний навчально-методичний кабінет.

Школа працювала на базі Краснопавлівського багатопрофільного ліцею – опорного закладу початкової освіти Лозівського району за трьома напрямками: математичне, мовознавче, природничо-математичне. Філіали Школи олімпійського резерву працюювали в усіх закладах освіти Лозівського району.

У кожному закладі створено теку, в якій зберігається:  • список працівників Школи олімпійського резерву та розподіл обов’язків;

  • список вихованців Школи олімпійського резерву;

  • розклад занять;

  • планування роботи.

Згідно з Положенням про Школу олімпійського резерву було проведено районну олімпіаду учнів для початкових класів за підсумкими якої визначено 30 переможців – учнів 3,4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Це саме ті учні, які є Олімпійським резервом переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.
4. Науково-методична робота з працівниками дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК.

У 2012/2013 навчальному році методична робота з педагогами дошкільних закладів була спрямована на реалізацію провідної теми «Вдосконалення системи методичної роботи як передумова підвищення професійної компетентності педагогічних працівників освітніх закладів та забезпечення якості дошкільної освіти в умовах впровадження Базової програми «Я у Світі»».

Навчально-виховний процес в дошкільних закладах забезпечують 76 педагогів. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів свідчить, що тільки 47 % педагогів мають вищу педагогічну освіту, більшість педагогів (52 %) - середню спеціальну освіту.Якісний склад (у відсотках)
педагогічних працівників дошкільних закладів районуАналіз даних кваліфікаційного рівня педагогів дає підстави стверджувати, що у навчальних закладах працюють вихователі переважно з 9 та 8 тарифним розрядом (76 %), з ІІ кваліфікаційною категорією - 18%, і тільки 6 % складають вихователі з вищою та І кваліфікаційними категоріями.

Аналіз освітнього і кваліфікаційного рівнів педагогів свідчить про те, що не в повній мірі виконується положення Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників ДНЗ. Більше 50% педагогів потребує здобуття вищої педагогічної освіти.

Проте педагоги постійно дбають про підвищення власної професійної компетентності та самоосвіти, що передбачає формування в кожного педагога інформаційної культури – інформаційної грамотності, інформаційного світогляду та здатності створювати інформаційні продукти. Так , 10 педагогів дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК Лозівського району пройшли курси підвищення кваліфікації в 2012/2013 навчальному році.

Районною атестаційною комісією атестовано 2 педагоги - Дудченко Р.В. і присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» , Кущинській Л.М. – спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.

Протягом року було проведено 12 засідань методичних об’єднань педагогів – дошкільників, головною метою яких була мотивація та підготовка педагогічних працівників до впровадження інновацій, повноцінна реалізація концептуальних засад Базової програми педагогічними колективами дошкільних закладів, пошук ефективних методів та прийомів роботи з дітьми впродовж кожного вікового періоду, формування у педагогів готовності до оновлення змісту та форм освітнього процесу в роботі з дітьми 5- ти річного віку. Методична робота з завідувачами ДНЗ була спрямована на організацію професійного пошуку , розвитку творчого підходу до проектування нової стратегії педагогічної діяльності та на вирішення питань забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку, підвищення якості дошкільної освіти. Особливу зацікавленість викликали семінари-практикуми з теми « Контрольно-аналітична діяльність в ДНЗ», «Портфоліо як засіб самовдосконалення педагогів». Безперечним лідером за результатами проведення семінарів керівних кадрів та засідань РМО у 2012/2013 навчальному році став дошкільний підрозділ Краснопавлівського НВК (ЗД НВР Дудченко Р.В.), Катеринівський ДНЗ (ясла-садок) (завідувач Драбинка Н.Г.). Учасники методичних заходів відмітили 100% актуальність теоретичної складової засідань та їх практичну спрямованість, що є важливим для педагогів-практиків.

Протягом останніх років відділом освіти проводиться і набуває популярності районний конкурс професійної майстерності вихователів дошкільних навчальних закладів «Вихователь року». Переможцем районного конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року » в 2013 році та лауреатом другого ( обласного) етапу в номінації «Вихователь дітей 5-річного віку» визнана Кулакова Валентина Володимирівна, вихователь дошкільного підрозділу Краснопавлівського навчально-виховного комплексу. Уже третій рік поспіль вихователі цього закладу беруть участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року», де посідають почесні місця.

Найактивнішими учасниками районного конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» є педагоги Катеринівського ДНЗ, дошкільних підрозділів Смирнівського НВК, Чернігівського НВК, Миколаївського НВК, Орільського НВК. Проте слід активізувати роботу з цього питання в Тихопільському ДНЗ, дошкільному підрозділі Петрівського, Шатівського, Артільського навчально-виховних комплексів.

Щороку виставка - презентація педагогічних ідей та технологій дає змогу продемонструвати творчі здобутки та розкрити нові педагогічні таланти. В 2012/2013 навчальному році на районний етап подано 5 експонатів з дошкільних підрозділів Краснопавлівського , Миколаївського, Чернігівського навчально-виховних комплексів. На обласну виставку – презентацію педагогічних ідей та технологій направлено 3 експонати.

Дипломами ІІІ ступеню відзначено 2 експонати дошкільного підрозділу Краснопавлівського НВК (автори робіт Євстратьєва О. М. та колективна робота педагогів Стриженко Л.І. ,Дудченко Р.В., Євстратьєва О. М., Жмурко Л.О., Кулакова В.В.)
5. Науково методичний супровід роботи з дітьми 5-ти річного віку в умовах обов’язкової дошкільної освіти.

На виконання Законів України "Про дошкільну освіту", „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 04.10.2007р.№ 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 19.08.2011 р. №1/9-634 « Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», в районі здійснювалася система організаційних та науково-методичних заходів для вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Вжито заходів щодо створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми, які не відвідували дошкільні навчальні заклади. Відкрито групу для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі Кінненської ЗОШ І-ІІІ ст., поширено практику здійснення соціально-педагогічного патронату на території Миколаївської сільської ради, Катеринівської сільської ради, організовано групу з короткотривалим перебуванням дітей в Катеринівському дошкільному навчальному закладі та зараховано в дошкільні підрозділи НВК дітей з короткотривалим перебуванням в групи повного дня (Царедарівський та Комсомольський НВК).

На базі Краснопавлівського НВК в вересні 2012 року відбувся семінар-практикум «Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової освіти» , на якому вчителі початкових класів та вихователі дитячих садків ознайомилися з програмами виховання та навчання у дитячому навчальному закладі («Я у Світі», «Впевнений старт») та програмою навчання і виховання у 1-ому класі початкової школи, розкрили шляхи подолання труднощів наступності між програмами початкової школи та дошкільного закладу.

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації на 2012/2013 навчальному році проведено тематичне вивчення організації робити з дітьми 5-річного віку, неохопленими дошкільною освітою. Результати вивчення свідчать про те, що пріоритетними напрямками роботи дошкільних навчальних закладів району в 2012/2013 навчальному році визначено забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого навчання усім дітям 5-річного віку.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі адміністрацій ДНЗ, НВК та вивчається, аналізується вихователями-методистами та вихователями старших груп дитячих садків спільно з практичними психологами.
6. Науково-методичний супровід ДПА учнів початкової, основної і старшої школи.

Відповідно до листа МОНМСУ від 08.02.2013 №1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році» державна підсумкова атестація

в 4-х класах проводилась з трьох предметів: в 9-х класах – з п’яти предметів: в 11-х класах – з трьох предметів:


  • української мови - української мови - української мови

  • читання - математики - профільного предмета

  • математики - географії - предмета за вибором

- біології

- іноземної мови чи іншого

гуманітарного предмету
за збірниками завдань, затвердженими наказом МОНМСУ від 25.01.2013 №55 «Про надання грифа МОНМСУ збірникам завдань для проведення ДПА».

Науково-методичні засади проведення ДПА були розглянуті на нарадах керівників загальноосвітніх навчальних заклададів (протокол №4 від 16.04.2013) та заступників директорів з навчально-виховної роботи (протокол №2 від 22.03.2013).

Структура та оцінювання атестаційних робіт детально були вивчені на засіданнях районних методичних об'єднань та шкільних методичних об'єднань вчителів-предметників.

У тих навчальних закладах, де виявлена розбіжність між результатами ДПА і ЗНО: при середньому балі ДПА достатнього і високого рівня середній бал ЗНО виявився нижчий за 150, був вивчений рівень здійснення вчителями оцінювальної діяльності, за підсумками якого керівникам загальноосвітніх навчальних закладів і вчителям були надані адресні рекомендації щодо вдосконалення роботи з питань педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Результати ДПА 2012/2013 навчального року в початковій, основній та старшій школі за показникаи відносної кількості учнів, які мають достатній і виський рівень навчальних досягнень, подано в діаграмі:Найкращі результати ДПА 4-х класів показали учні Миколаївського, Надеждівського, Смирнівського навчально-виховних комплексів, а найгірші – Шатівського, Артільського, Яковлівського навчально-виховних комплексів.

Найкращі результати ДПА 9-х класів показали Тихопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Садовська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Миколаївський НВК, а найгірші – Єлизаветівський, Шатівський, Петрівський навчально-виховних комплексів.

Найкращі результати ДПА 11-х класів показали Царедарівський НВК,Садовська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Яковлівський НВК, а найгірші – Полтавський та Єлизаветівський навчально-виховні комплекси, Павлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

За підсумками трьох державних атестацій перші позиції займають Садовська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Царедарівський НВК, Новоіванівська ЗОШ, а останні місця посіли Єлизаветівський, Шатівський, Полтавський навчально-виховні комплекси.

Узагальнені результати ДПА учнів початкової, основної і старшої школи за три останні роки, дають змогу визначити, що показник відносної кількості учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень, щорічно збільшується.Разом з тим, результати ДПА в початковій школі вищі за результати ДПА в основній та старшій школах. Така тенденція спостерігається протягом трьох останніх років.У розрізі навчальних предметів показник відносної кількості учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень за результатами ДПА, змінився наступним чином:
4 клас9 клас


11 клас
Як підсумок, можна зазначити, що в початковій школі показник відносної кількості учнів, які мають високий та достатній рівні навчальних досягнень з української мови та українського читання поступово зростає, а з математики носить хаотичний характер.

Серед навчальних предметів основної школи покращився результат з української мови, математики, правознавства, географії, історії України. А з біології та іноземних мов – погіршився.

В старшій школі підвищився результат із математики, світової літератури, а знизився із технологій, хімії, фізики, іноземної мови, інформатики, майже однаковим показник залишився з української мови та біології. Питання підвищення якості знань учнів з тих предметів, що мають гірший показник відносної кількості учнів, які мають високий і достатній рівні навчальних досягнень, стануть актуальними для розгляду на засіданнях РМО вчителів вищезазначених предметів.

7. Організаційно-методичний супровід ЗНО.

Як і в минулому році, навчально-методичним кабінетом проводилась роз’яснювальна робота щодо особливостей проведення ЗНО-2013 на нарадах з керівниками та заступниками керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційна кампанія в закладах проходила через проведення уроків інформатики (листопад 2012), спільних з випускниками батьківських зборів (грудень 2012 - січень 2013), розповсюдження поліграфічної продукції (грудень 2013). Для вчителів-предметників були організовані семінари з методики проведення тестових завдань на засідання районних методичних об'єднань та шкільних методичних об'єднань.

Методисти та керівники районних методичних об'єднань відвідали всі науково-практичні семінари, що проводились на базі ХРЦЯО.

Найзначущою подією цього року стала зустріч випускників 11 класу та вчителів із Неліним Є.П., кандидатом фізико-математичних наук, професором кафедри математики ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та Терещенко В.М., кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри українознавства і лігводидактики ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, під час якої науковці надали консультації учням щодо якісної підготовки до ЗНО з української мови та літератури, математики у 2013 році.

Для участі в пробному тестуванні зареєструвалось 102 учні 11 класів, що становить 60,36% від загальної кількості випускників. Протягом останніх трьох років на пробне ЗНО реєструється більше 50% випускників, про що свідчить наступна діаграма.


Найактивнішими учасниками пробного ЗНО три роки поспіль є учні Катеринівської та Перемозької загальноосвітніх навчальних закладів, Чернігівського та Орільськогонавчально-виховних комплексів, Орільського аграрно-технологічного ліцею. Найнижчий відсоток реєстрації в Єлизаветівському та Краснопавлівському навчально-виховних комплексів, Павлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Окрім пробного тестування, учні мали змогу ще раз визначити рівень навчальних досягнень, беручи участь у тренувальних тестуваннях, а педагоги тим самим мали змогу спрогнозувати результати ЗНО-2013, виявити об’єктивну картину підготовки учнів до тестування. В загальному рейтингу за результатами тренувальних тестувань за середнім балом з предметів перші позиції займає Садовська ЗОШ - 8,9, Царедарівський НВК - 7,8, Краснопавлівський БПЛ - 7,6, Яковлівський НВК - 7,5, а найнижчі позиції в Павлівській ЗОШ – 4,9, Бунаківському і Полтавському НВК – 5, Орільському НВК – 5,2 (середній бал по району - 6,4). Зібрана інформація дала вичерпну оцінку справ щодо підготовки учнів до ЗНО-2013 і окреслила шляхи подальшої роботи.

Відсоток учнів, зареєстрованих на основне тестування,наступний.

В жовтні 2012 року було проведено квадрант-аналіз за результатами ЗНО і ДПА. Картина виявилась наступною.

Загальноосвітні навчальні заклади, в яких результати ЗНО максимально підтвердили результати ДПА достатнього та високого рівнів навчальних досягнень - Комсомольський НВК (6 із 6 предметів), Новоіванівська ЗОШ (4 із 4 предметів), Єлизаветівський НВК (4 із 5 предметів), Катеринівська і Перемозька ЗОШ (5 із 7 предметів).

Загальноосвітні навчальні заклади, в яких результати ЗНО максимально не підтвердили результати ДПА достатнього та високого рівнів – Краснопавлівський НВК (8 із 8 предметів), Павлівська ЗОШ (5 із 5 предметів), Чернігівський НВК (4 із 4 предметів), Садовська ЗОШ (2 із 2 предметів).

Найбільша розбіжність між високими по району результатами ДПА та низькими результатами ЗНО з української мови та літератури виявилася у Надеждівському НВК, з математики – у Бунаківському НВК, з історії України – у Чернігівському НВК, з англійської мови – у Миколаївському НВК.Відповідно до результатів рейтингування ЗНЗ району за середнім балом найкращі позиції займає Комсомольський НВК ( середній бал – 164,1), Новоіванівська ЗОШ (середній бал -160,47), Перемозька ЗОШ (середній бал -159,04), Яковлівський НВК (середній бал 153,67), Орільський НВК (середній бал- 152,88), а найгірші – Чернігівський НВК (середній бал 126,91), Миколаївський НВК (середній бал 132,46), Павлівська ЗОШ (середній бал- 140,62), Садовська ЗОШ (середній бал -140,75), Надеждівський НВК (середній бал- 142,05). Плідно працює 2 роки поспіль по підготовці учнів до ЗНО Перемозька ЗОШ та Яковлівський НВК. Серед педколективів, випускники яких досягли низьких результатів, два роки поспіль визначається Миколаївський та Надеждівський НВК.

8. Робота з обдарованими учнями, результативність представницьких конкурсів.

Пріоритетним напрямом у системі роботи закладів є виявлення, навчання та розвиток учнів, які виявляють неординарні здібності. В районі створено Модель організації роботи з обдарованими учнями, яка успішно діяла протягом навчального року.

Невід'ємною умовою розвитку обдарованих дітей є впровадження в навчальний процес інформаційних технологій. В ЗНЗ району діють 32 комп'ютерні класи, використовуються чотири мультимедійні дошки, 21 проектор.


Розвитку індивідуальних здібностей, успішному втіленню профільного навчання покликана сприяти тісна співпраця з вищими навчальними закладами. З цією метою укладено угоди про співробітництво з Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка (Шатівський НВК), Інститутом тваринництва Національної академії аграрних наук України (Садовська ЗОШ), Харківським національним педагогічним університетом ім.Г.С.Сковороди (Садовська ЗОШ), Харківською державною зооветеринарною академією (Орільський та Краснопавлівський ліцеї).

Також укладено угоди між відділом освіти та Панютинським професійним аграрним ліцеєм, Лозівською філією Харківського автомобільно-дорожного технікуму, Лозівським професійним ліцеєм.

Одним із найважливіших напрямків роботи для максимального розвитку обдарованості є проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

За підсумками ІІ районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів маємо такий рейтинг ЗНЗ за останні п’ять років.

Рейтинг навчальних закладів за підсумками участі у ІІ( районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
п/п

Заклади освіти

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1

Краснопавлівський НВК

4

6

11

10

9

2

Краснопавлівський багатопрофільний ліцей

2

1

1

1

1

3

Орільський аграрно-технологічний ліцей

4

5

6

5

8

4

Орільський НВК

16

15

12

15

17

5

Артільський НВК

16

21

21

23

22-23

6

Бунаківський НВК

20

23

25

13

-

7

Єлизаветівській НВК

13

11

15

17

22-23

8

Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст.

1

3

2

3

6

9

Кінненська ЗОШ І-ІІІ ст.

12

19

20

21

20

10

Комсомольський НВК

8

7

4

9

5

11

Миколаївський НВК

17

22

17

18

18

12

Новоіванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

15

23

13

11

13-14

13

Надеждівський НВК

11

12

18

19-20

16

14

Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст.

18

18

14

16

15

15

Перемозька ЗОШ І-ІІІ ст.

3

2

3

2

3

16

Полтавський НВК

22

17

19

12

19

17

Садовська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

8

8

6

4

18

Смирнівський НВК

6

9

9

7

2

19

Чернігівський НВК

9

10

10

19-20

21

20

Шатівський НВК

5

4

7

8

7

21

Яковлівський НВК

7

2

5

4

12

22

Петрівський НВК І-ІІ ст.

23

20

26

24

10-11

23

Тихопільська ЗОШ І-ІІ ст.

21

14

22

22

10-11

24

Царедарівський НВК

14

16

16

14

13-14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка