Погоджено Затверджено Заступник директора Директор школиСкачати 215.18 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір215.18 Kb.
Погоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Круче нова В.М. ______________ Алексєєнко В.І. _________

Календарне планування на 4 клас

Рідна мова

(М.С.Вашуленко. Підручник «Рідна мова». 4 клас. Ч.1)


4години у І семестрі , 3 години у ІІ семестрі

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу рідної мови . Учні мають не тільки здобути нові знання , уміння та навички в роботі над текстом , з граматики , фонетики і правопису та розвитку мовлення , а й систематизувати відомості з різних розділів мови , узагальнити й закріпити опрацьоване в попередніх класах .

Структурування курсу здійснено за принципом змістового узагальнення .

Уроки з розвитку зв’язного мовлення проводяться не рідше , як один раз на два тижні . В 3-4 класах вони присвячені написанню переказів і творів ( Програма , ст.. 17 ). Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )


І семестр
№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Вправи підручника

Дата


Примітки

Примітки

1.

Тема. «Мова і мовлення»

Мова і мовлення

В.1-5


2.

Збагачення мови новими словами.В.6-8


3.

Українська мова. Висловлювання про мову.В.9-12


4.

Усне і писемне мовлення.


В. 13-16


5.

Культура мовлення і спілкування.В.17-22


6.

Тема. «Текст»

Повторення відомостей про текст. Тема, мета , заголовок.В.23-26


7.

Роль слів у побудові тексту.В.27-30


8.

РЗМ 1.Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують зміст малюнка .9.

Поділ тексту на частини. План.В.31-34


10.

Текст – розповідь. Перевірка діалогу.В.35-38


11.

Текст- опис. Перевірка діалогу.В.39-42


12.

Текст- міркування. Перевірка діалогу.

В.43-46


13.

Побудова тексту. Перевірка діалогу.В.47-50


14.

Робота над удосконаленням власного тексту. Перевірка діалогу.В.51-53


15.

Замітка до газети.

Перевірна робота

Контрольна оцінка з перевірки діалогу ( без дати, із урахуванням попередніх оцінок.).в.54-59


16.

РЗМ 2. Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують частину інтер’єру класу .17.

Тема «Речення»

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
В. 60-63


18.

Основа речення.


В.64-67


19.

Зв’язок слів у реченні.В.68-72


20.

Тренувальні вправи на побудову та поширення речення.В.73-75


21.

Однорідні члени речення.В.76-78


22.

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.В.79-82


23.

Залежні слова при однорідних членах речення .В.83-86


24.

РЗМ 3. Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують навчальну ситуацію на уроці .


25.

Закріплення знань про однорідні члени речення.В.87-90


26.

Поняття про складне речення.В. 91-95


27.

Поняття про складне речення.

Перевірна робота .

Перевірка мовних знань і вмінь. (1)

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Мова і мовлення. Текст, речення».


28.

Аналіз перевірної роботи .

Тематичне оцінювання 1 .

Частини мови. Іменник.

Повторення вивченого про іменник.В. 96-102


29.

Іменники – синоніми та іменники – антоніми. Слова , що звучать і пишуться однаково.В.103-107


30.

Відмінювання іменників.


В.108-113


31.

Особливості відмінювання іменників.


В.114-118


32.

РЗМ 4 . Складання і запис запитань на задану тему та відповідей на запитання , поставлені однокласником ( вчителем ) .


33.

Особливості відмінювання іменників.
Перевірна робота. Диктант1.


34.

Аналіз перевірної роботи.
Розрізнення відмінків іменників жіночого роду на -а (-я).В.119-126


35.

Закінчення іменників у родовому відмінку однини.В.127-132


36.

Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жін. та чол. роду.В.133-137


37.

Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жін. та чол. роду.В.138-142


38.

Правопис закінчень іменників ж.р. на –а (-я) в родовому відмінку однини.В.143-147


39.

Правопис закінчень іменників ж.р. на –а (-я) в орудному відмінку однини.В.148-152


40.

РЗМ 5 . Робота з деформованим текстом . Виділення відсутніх абзаців .


41.

Правопис закінчень іменників ч.р. на –а (-я) в орудному відмінку однини.В.153- 159


42.

Правопис закінчень іменників ч.р. з основою на –р в орудному відмінку однини.В.160-163


43.

Правопис закінчень іменників ч.р. в давальному і місцевому відмінках однини.В.164-168


44.

Вимова і правопис іменників ж.р. з нульовим закінченням в орудному відмінку однини.В.169-172


45.

Вимова і правопис іменників ж.р. з нульовим закінченням в орудному відмінку однини.

Перевірна робота. Письмовий переказ.


46.

Аналіз перевірної роботи.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.В.173-176


47.

Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини.В.177-180


48.

РЗМ 6 . Робота з деформованим текстом . Переставляння частин тексту .


49.

Вживання прийменників з іменниками в різних відмінках.В.181-185


50.

Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини.В.186-189


51.

Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини.
Перевірна робота . Списування.


52.

Аналіз перевірної роботи.

Тематичне оцінювання 2.

Прикметник

Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні.

В.190-193


53.

Прикметники – синоніми , прикметники – антоніми , прикметники - багатозначні слова.В.194-198


54.

Спостереження за вживаннями прикметників у художніх та науково- популярних текстах.

Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визначення роду і числа прикметників.

В.199- 217


55.

РЗМ 7 . Робота з деформованим текстом . Вилучення речень , які не відповідають темі .


56.

Відмінювання прикметників. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні.В.218-225


57.

Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах. Опис зовнішності людини. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченнях.

В. 226-235


58.

Відмінювання прикметників.
Перевірна робота. Диктант2.


59.

Аналіз перевірної роботи.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ , -зьк , -цьк. Вживання знака м’якшення парад закінченням у прикмктниках.

В.236-244


60.

РЗМ 8 . Робота з деформованим текстом . Додавання кінцівки ( заключного речення).


61.

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками. Визначення відмінків прикметників у реченнях.

Перевірна робота. Аудіювання .


В.245-252


62.

Аналіз перевірної роботи .
Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками.

63.

Визначення відмінків прикметників у реченнях.

Перевірна робота

Перевірка мовних знань і вмінь 2 .

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Іменник. Прикметник .»


64.

Аналіз перевірної роботи .

Тематичне оцінювання 3 .

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.Семестрове оцінювання .

В.253-256

Погоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Круче нова В.М. ______________ Алексєєнко В.І. _________

Календарне планування на 4 клас

Рідна мова

(М.С.Вашуленко. Підручник «Рідна мова». 4 клас. Ч.2)
4години у І семестрі , 3 години у ІІ семестрі

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу рідної мови . Учні мають не тільки здобути нові знання , уміння та навички в роботі над текстом , з граматики , фонетики і правопису та розвитку мовлення , а й систематизувати відомості з різних розділів мови , узагальнити й закріпити опрацьоване в попередніх класах .

Структурування курсу здійснено за принципом змістового узагальнення .

Уроки з розвитку зв’язного мовлення проводяться не рідше , як один раз на два тижні . В 3-4 класах вони присвячені написанню переказів і творів ( Програма , ст.. 17 ).

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )

ІІ семестр


У ІІ семестрі 3 години на тиждень


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Вправи підручника


Дата

Примітки

Примітки

1.

Прикметник (продовження)

Відмінювання прикметників у множині .
2.

РЗМ 9 Робота з деформованим текстом . Заміна недоречно повторюваних слів .


*1, в.1-4


3.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині .*1,в.5-7


4.

Узагальнюючий урок з теми „ Прикметник ” Запитання і завдання для повторення Навчальний письмовий переказ.


ст..8 , *1,

в.8-105.

Запитання і завдання для повторення
Перевірна робота . Письмовий переказ .

6.

РЗМ 10 Робота з деформованим текстом . Забезпечення зв’язку між реченнями та абзацами тексту .


7.

Аналіз перевірної роботи .

Числівник

.Поняття про числівник , як частину мови.

*2,

в.11-158.

Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні.

*2,

в.16-19
9.

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80.


*2, в.20-23


10.

Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь , пов’язаних з вживанням числівників.

Запитання і завдання для повторення ст..18

*2,

в.24-2711.

Займенник

Займенник як частина мови.

*3,

в.28-3312.

РЗМ 11 Детальний переказ ( розповідний текст з елементами опису або міркування ) за колективно і самостійно складеним планом , з опорою на допоміжні матеріали , дотримуючись тричастинної структури висловлювання .

13.

Особові займенники.

Спостереження за вживанням особових займенників у текстах .

*4,

в.34-44
14.

Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників з прийменниками.


*5,

в.45-5115.

Займенники 2-ї особи однини і множини.*6,

в.52-5716.

Займенники 3-ї особи однини і множини.


*7,

в.58-6517.

Повторення й узагальнення вивченого про займенник.

Запитання і завдання для повторення ст..41
*8,

в.66- 7618.

РЗМ 12 Вибірковий переказ ( розповідний текст з елементами опису або міркування ) за колективно і самостійно складеним планом , з опорою на допоміжні матеріали , дотримуючись тричастинної структури висловлювання .19

Повторення й узагальнення вивченого про займенник.
Перевірна робота .

Перевірка мовних знань і вмінь 1 .

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Числівник . Займенник».
Тематичне оцінювання 1 .


20..

Аналіз перевірної роботи .

Дієслово.

Поняття про дієслово , як частину мови.*9, в.77-81

21.

Написання НЕ з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови.


*9,в.82-87


22.

Неозначена форма дієслова .

Перевірна робота . Усний твір. .

*10, в.88- 91
23.

Аналіз перевірної роботи .
Змінювання дієслів за часами і числами.

*11, в.92-98


24.

РЗМ 13 Самостійне складання письмового висловлювання про прочитаний твір .


25.

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.*11, в. 99- 102


26.

Дієслова теперішнього часу. Визначення особи та числа дієслів теперішнього часу.*12, в. 103-109


27.

Дієслова майбутнього часу .
Перевірна робота . Диктант1.

*13, в.110- 114


28.

Аналіз перевірної роботи .
Перша і друга дієвідміни дієслів.

*14, в.115- 118


29.

.Правопис особових закінчень дієслів.

Написання закінчень у дієсловах другої особи.*15, в.119-

12930.

РЗМ 14 Самостійне складання письмового висловлювання про епізод переглянутого фільму .

31.

Написання закінчень у дієсловах 3 –ої особи .

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.

*15,

в. 130 –


136


32.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами і родами ( в однині).

Вправи на визначення роду дієслів минулого часу.*16, в. 137-144


33.

Закінчення дієслівних форм на -ся, ( -сь ) .

Вимова і правопис дієслів на -ся , ( -сь ) .

*17, в. 145- 151


34.

Узагальнення знань і вмінь з теми „Дієслово”

Запитання і завдання для повторення ст..81
*18, в . 152- 155


35.

Повторення вивченого про дієслово .
Контрольна робота. Списування.

Тематичне оцінювання 2 .


Ст..81


36.

РЗМ 15 Самостійне складання письмового висловлювання про ситуації з життя класу або сім’ї , виявляння свого ставлення до предмета висловлювання .

37.

Аналіз перевірної роботи .

Прислівник

Поняття про прислівник , як частину мови.

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників .*19, в. 156- 166


38.

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників ( без уживання термінів ).

*19,

в. 167-171
39.

Спостереження за вживанням у мовленні прислівників – синонімів.


*19,

в. 172-

17540.

Спостереження за роллю у мовленні прислівників – антонімів.

Перевірна робота. Диктант2 .

*19,

В.176-181
41.

Однорідні другорядні члени речення , виражені прислівниками.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково – популярних текстах.

Запитання і завдання для повторення ст..100


*19,

в. 182- 195
42.

РЗМ 16 Складання записки , яка містить пояснення якогось факту ; привітання , запрошення , а також загадки , лічилки , казки .

43.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково – популярних текстах.

Перевірна робота.

Перевірка мовних знань і вмінь 2 .

Контроль навчальних досягнень учнів з теми. «Дієслово. Прислівник . ”.

Тематичне оцінювання 3 .

44.

Аналіз перевірної роботи .
Повторення вивченого в 4 класі.

Текст , його головна думка. Заголовок до тексту.В. 196- 199


45.

Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко- буквеного аналізу слова. Усне переказування змісту тексту . Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою.

В. 200-208


46.

Порядок розбору слів за будовою.
Перевірна робота. Аудіювання.

47.

Аналіз перевірної роботи .

Комплексні вправи та аналіз текстів , добір до них заголовків. Спостереження за роллю префіксів у словахВ.209-212


48.

РЗМ 17

Обговорення своїх письмових робіт у парах ; визначення позитивних сторін роботи , висловлювання порад щодо їх доопрацювання . Удосконалення написаного.
49.

Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах .в. 213-217


50.

Річна контрольна робота . ДПА51.

Аналіз контрольної роботи.

Спостереження за змістом та інтонацією речень , різних за метою висловлювання .Речення , ускладнені однорідними членами.


В. 218- 223


52.

Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні.


В. 224- 226


53.

Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів.

В.227- 232


54.

Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови .

Тематичне оцінювання 4

Семестрове оцінювання

Річне оцінювання .

в. 233- 240


Розв .мовл . (теми за програмою ). 1. Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують зміст малюнка .

 2. Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують частину інтер’єру класу .

 3. Складання і запис зв’язаних між собою речень , які описують навчальну ситуацію на уроці .

 4. Складання і запис запитань на задану тему та відповідей на запитання , поставлені однокласником ( вчителем ) .

 5. Робота з деформованим текстом . Виділення відсутніх абзаців .

 6. Робота з деформованим текстом . Переставляння частин тексту .

 7. Робота з деформованим текстом . Вилучення речень , які не відповідають темі .

 8. Робота з деформованим текстом . Додавання кінцівки ( заключного речення).

 9. Робота з деформованим текстом . Заміна недоречно повторюваних слів .

 10. Робота з деформованим текстом . Забезпечення зв’язку між реченнями та абзацами тексту .

 11. Детальний переказ ( розповідний текст з елементами опису або міркування ) за колективно і самостійно складеним планом , з опорою на допоміжні матеріали , дотримуючись тричастинної структури висловлювання .

 12. Вибірковий переказ ( розповідний текст з елементами опису або міркування ) за колективно і самостійно складеним планом , з опорою на допоміжні матеріали , дотримуючись тричастинної структури висловлювання .

 13. Самостійне складання письмового висловлювання про прочитаний твір .

 14. Самостійне складання письмового висловлювання про епізод переглянутого фільму .

 15. Самостійне складання письмового висловлювання про ситуації з життя класу або сім’ї , виявляння свого ставлення до предмета висловлювання .

 16. Складання записки , яка містить пояснення якогось факту ; привітання , запрошення , а також загадки , лічилки , казки .

 17. Обговорення своїх письмових робіт у парах ; визначення позитивних сторін роботи , висловлювання порад щодо їх доопрацювання . Удосконалення написаного.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка