Погоджено затверджуюСкачати 217.58 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір217.58 Kb.
 ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист Гадяцького В.О. директора Гадяцького

науково-методичного центру науково-методичного центру
________Т.М. Ємець __________ С.М. Майборода
„ ____” ___________2013р. „ ____” ____________ 2013р.

Схвалено


На засіданні районного

Методичного обєднання

Вчителів математики

Протокол № 3 від 29.08.13


П Л А Н

роботи методичного об’єднання вчителів математики

на 2013 – 2014 навчальний рік
Голова РМО –

Борис Світлана Ярославівна,

заступник директора з НВР,

вища категорія, старший вчитель,

Гадяцька спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №4

Гадяч 2013

 Вступ.


Підсумки роботи методичного об’єднання

за минулий навчальний рік

Як підтверджує практика, основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів були й залишаються методичні об’єднання. Про які йдеться у Законі України «Про загальну середню освіту».

Районне методичне об’єднання вчителів математики протягом навчального року працювало згідно плану. В процесі роботи було проведено 3 засідання, на яких обговорено питання згідно запланованої тематики. Проведено семінар вчителів на базі Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Протягом року надавалась індивідуальна методична допомога вчителям, які її потребували. Йдеться головним чином про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, позакласних заходів, планування поточної роботи, оформлення шкільної документації, доборі текстів письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень тощо. Під час проведення методичних тижнів у навчальних закладах, під час атестації  вчителі математики отримували рекомендації по поліпшенню навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Вся робота була направлена на виконання законів України, постанов та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про організацію методичної роботи з учителями математики відповідно до концептуальних питань розвитку освіти в державі. Зважаючи на важливість інноваційного навчання, яке полягає в модернізації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу 2012-2013 навчального року члени МО продовжували працювати над  методичною проблемою району: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх технологій на засадах особистісно орієнтованого навчання та виховання». Форми роботи різні: колективні,  групові та індивідуальні.

  На засіданнях  методичного об’єднання розглядались, зокрема, такі питання: • робота з Державними стандартами освіти;

 • вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

 • аналіз вивчення Гадяцьким науково-методичним центром стану викладання математики та рівня навчальних досягнень учнів у школах району за 2012-2013 навчальний рік;

 • обговорювали Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

 • особливості викладання математики за новою програмою в одинадцятих класах старшої школи ;

 • тести на уроках математики – крок до ЗНО. Результативність зовнішнього оцінювання 2011-2012 навчального року; 

 • якісні задачі як засіб підвищення ефективності навчання алгебри і початків аналізу.   

-   оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • створення належної психологічної атмосфери на уроці;

 • створення умов для забезпечення санітарно – гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів домашніми завданнями;

 • про проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх закладів з математики;

 • аналіз моніторингу з алгебри в 9-х та з геометрії у 10 класах шкіл району.

Сьогодні, коли наша держава крокує шляхом демократичних перетворень, запорукою її успіху є зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації. Саме через учителя, його педагогічну майстерність, високі моральні якості реалізується державна політика, спрямована на розвиток вітчизняної культури, науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.

На виконання КОНЦЕПЦІЇ Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, в рамках Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», з метою вдосконалення отримання інформації щодо діяльності навчальних закладів, висвітлення кращого педагогічного досвіду та покращення навчальної, наукової, профільної та інноваційної діяльності за рахунок використання інформаційних технологій, на виконання наказу відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації від 16.05.2011 №263 «Про проведення районного конкурсу на кращу методичну розробку, сценарій з математики серед педагогічних працівників навчальних закладів», з метою вдосконалення отримання інформації щодо діяльності навчальних закладів, висвітлення кращого педагогічного досвіду та покращення навчальної, наукової, профільної та інноваційної діяльності за рахунок використання інформаційних технологій в період з 16.05.13 по 26.05.2013 був проведений конкурс на кращу методичну розробку, сценарій з математики серед педагогічних працівників навчальних закладів.

У конкурсі взяли участь 5 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ. На конкурс було подано методичні посібники:

- «Дидактичні матеріали з алгебри.7 клас» (автор учитель математики Гадяцької гімназії Імені Олени Пчілки Галушка Л.П.). Посібник призначений для використання на уроках алгебри 7 класу із тем «Степінь», «Одночлени», «Многочлени» як роздатковий матеріал для індивідуального оцінювання або як завдання для поточних самостійних робіт, підсумку уроку чи актуалізації опорних знань;

- «Я люблю математику». Пізнавально-розважальна гра.(автор учитель математики Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гуль Л.М.). Посібник містить відомості про походження гри, її сценарій та використану літературу. Дані матеріали можуть бути використані під час проведення тижня математики. Рекомендовано для вчителів математики;

- «Тиждень математики». Даний посібник підготовлений вчителем математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Сербін Н.М. У посібнику подано план проведення методичного тижня математики. Представлено розробка комплексного завдання: «Подорож містом математичних загадок», «Математичну вікторину», інтелектуальну гру «Ігри чемпіонів» та ін..

- Розробка виховного заходу з математики «Турнір юних математиків».(5клас). Підготувала вчитель математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Величай В.В. Розробка підготовлена з метою розвитку у школярів логічного мислення і кмітливості у нестандартних ситуаціях, інтересу до математики, її історії, читання додаткової літератури; навчання їх спілкуватися математично грамотною мовою, а також вмінню відстоювати свою точку зору, виховувати цілеспрямованість;

- Розробку уроку математики з теми: «Введення поняття мішаного числа. Перетворення мішаного числа у неправильний дріб і навпаки». Розробку підготувала вчитель математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 Мисюра Л.В. Урок побудований за методикою розвивального навчання.

Слід відзначити активну участь у конкурсі таких навчальних закладів:

Гадяцьку спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №3 (директор Сасько А.О.), Гадяцьку гімназію імені Олени Пчілки (директор Зозуля О.О.), які представили на конкурс по дві роботи.

Розробки та сценарії подані у вигляді друкованих посібників та методичок у двох примірниках. До друкованих примірників додані електронні версії в текстовому редакторі Word.

Члени журі відзначили високий рівень й актуальність математичних розробок та сценаріїв, широкий спектр математичної тематики. Розробки ґрунтуються на нових інноваційних підходах щодо організації навчально–виховного процесу.

Методичні розробки та сценарії представлені Сербін Н.М., Величай В.В. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3), Мисюри Л.В. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4) не повністю відповідають вимогам Гадяцького науково-методичного центру щодо оформлення методичних розробок (схвалено методичною радою Гадяцького науково-методичного центру 19.04.2011, протокол №5).

Методичні розробки вчителів Гуль Л.М., Галушки Л.П. запропоновано представити на розгляд науково-методичної ради Гадяцького науково-методичного центру, з метою схвалення та поширення серед колег району.Дипломом І ступеня нагороджено:

Галушку Л.П., учителя математики Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки за представлений методичний посібник «Дидактичні матеріали з алгебри.7 клас». 1.2.Дипломом ІІ ступеня нагороджено:

Гуль Л.М., учителя математики Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки за методичну розробку «Я люблю математику».Дипломом ІІІ ступеня нагороджено:

Сербін Н.М., учителя математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів за методичну розробку «Тиждень математики».

Нагородити заохочувальними подяками відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації:

Мисюру Л.В., учителя математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 за розробку уроку математики з теми: «Введення поняття мішаного числа. Перетворення мішаного числа у неправильний дріб і навпаки»;

Величай В.В., учителя математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів за розробку виховного заходу з математики (5 клас) «Турнір юних математиків».

Учні навчальних закладів – активні учасники: Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру.

З метою виявлення, підтримки обдарованої молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві щорічно проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Десять учнів шкіл району захищали свої роботи в сеції «Математика» та «Прикладна математика».

Однією з форм роботи вчителів з обдарованими дітьми є підготовка учнів до Всеукраїнських олімпіад, основними завданнями яких є:

-         стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

-         виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

-         підведення підсумків роботи математичних гуртків, факультативів, тощо;

-         підвищення інтересу до поглибленого вивчення предмету.

У 2012-2013 навчальному році в районній олімпіаді з математики взяли участь 145 учнів 6-11 класів.

Призерами на районному конкурсі стали  36 учнів.

Відповідно до плану роботи Гадяцького науково – методичного центру та районного методичного об’єднання вчителів математики протягом 2012- 2013 навчального року проводилось вивчення стану викладання математики у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №2; Березоволуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; В.Будищанській спеціалізованій школі І-ІІІступенів; Мартинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів., виявлення методичних проблем та труднощів в роботі вчителів цих шкіл.

Проводились контрольні роботи з математики Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №4, Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів, Ціпківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Качанівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Сьогодні в районі працює 73  вчителів математики. Всі вони мають вищу освіту. Це 5 вчителі – спеціалісти, 3 вчителів ІІ кваліфікаційної категорії, 35 вчителів І кваліфікаційної категорії, 30 вчителів вищої кваліфікаційної категорії. Серед них чотири мають звання  «Учитель – методист», чотири «Старший вчитель». Отже, більшість вчителів потребують не лише методичної але і фахової допомоги, це і враховано при плануванні районного методичного об’єднання.

         На протязі минулого навчального року 6 вчителів математики пройшли курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

Але поряд з цим у роботі методичного об’єднання є ряд недоліків. Мало звертається увага на методику викладання окремих тем. Мало уваги приділяють вчителі роботі з обдарованими учнями. Мало учасників районного конкурсу науково-дослідницьких робіт.

Учні не всіх навчальних закладів беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

Багато інших конкурсів пропонує нам Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, де учні можуть випробовувати свої знання, але вчителі не прагнуть залучати учнів до цих конкурсів. (Положення про всі ці конкурси та завдання друкуються у ж. «Математика»). Не проводимо  Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» святково. Не подаємо до друку книг про конкурс, фото шкільних конкурсів.

Не всі вчителі прагнуть донести знання отримані під час курсової підготовки до своїх колег.

Цього навчального року методичне об’єднання вчителів математики буде розпочне працювати над новою проблемою та ліквідовувати  недопрацювання.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


І Основні завдання на 2013 -2014 навчальний рік:

 

-   забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;-   постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

-   проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

-   виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;

-  забезпечити постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

-   створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів

- створити базу даних завдань для проведення моніторингового дослідження рівня знань учнів 6-10-х класів

 

Робота методичного об’єднання передбачає:-   розробку рекомендацій про зміст, методи та форми освітньо-виховної діяльності;

-   підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;

-   розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);

-   вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинна експертиза підручників, навчальних програм, технологій, методик;

-   вивчення, узагальнення пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

-   вдосконалення педагогічної майстерності вчителів;

- залучати вчителів математики до підготовки завдань для проведення моніторингового дослідження рівня знань з математики учнів 6-10-х класів;

-   участь в атестації педагогічних працівників.

 

 

  

 

  

 
 


 

 

ІІ Підвищення кваліфікаціївчителів і організація  самоосвітньої роботи

 


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Проходження курсової перепідготовки вчителів

Згідно графіка

Вчителі м/о

 

2.

Заслухати та обговорити звіт цих вчителів про курсову перепідготовку

На 3-х засіданнях м/о

Вчителі м/о

 

3.

Організувати постійнодіючі консультації для вчителів математики, які під час вивчення стану викладання показали недостатній методичний та фаховий рівень

Протягом року.

Вчителі методисти

 

4.

Заслухати та обговорити звіт вчителів по самоосвіті

На 3-х засіданнях м/о

Вчителі, що атестуються

 

5.

Сприяти участі вчителів у ярмарку педагогічних технологій

Протягом року

Вчителі м/о

 

6.

Провести семінари з питань навчально – виховної роботи закладу та обміну досвідом на базі:

Веприцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Листопад 2013 рік

Учителі математики

 

 

 

  

 

  

 

  

ІІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження  передового

педагогічного досвіду

 


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Рекомендувати вчителям математики у навчально – виховній діяльності постійно впроваджувати елементи передового педагогічного досвіду:

1. А.М.Капіносова ( м. Донецьк) з питань рівневої диференціації навчання, та інших вчителів України та області;

2. ППЗ з математики.


Постійно

Вчителі м/о

 

2.

Використовувати Інтернет ресурси для ознайомлення з ППД вчителів України

Постійно

Вчителі м/о

 

3.

Поширювати досить ефективні форми методичної роботи: відвідування навчальних занять і позакласних заходів, проведення творчих звітів, спрямованих на поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі.

Протягом року

Вчителі м/о

 

4.

Досвід роботи вчителів району, що атестуються презентувати на засіданнях методичних об’єднань

На 3-х засіданнях м/о

Вчителі, що атестуються

 

5.

Підготувати допис за проведений семінар в Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Листопад, 2013р.

 

 

6.

Рекомендувати для  впровадження в практику роботи вчителів району елементи роботи вчителів математики, які атестуються

Протягом року

Вчителі м/о

 

 

 

 


 

  ІV Заходи по вивченню стану навчально – виховної роботи та рівня навченості учнів

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Розглянути та проаналізувати матеріали вивчення стану викладання математики в навчальних закладах:

1. Ціпківській ЗОШ І-ІІ ступенів;

2. Вельбівській ЗОШ І-ІІ ступенів;

3. Гречанівській ЗОШ І-ІІ ступенів;

4. Розбишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

5. Лютенській ЗОШ І-ІІІ сткпенів

6. Хитцівській ЗОШ І-ІІ ступенів

7. Книшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

8. Лисівській ЗОШ І-ІІ ступенів


На 3-х засіданнях м/о

Методист РНМЦ, голова м/о

 

2.

Дати контрольні зрізи знань з математики  у навчальних закладах, які атестуються з послідуючим обговоренням:

1. Ціпківській ЗОШ І-ІІ ступенів;

2. Вельбівській ЗОШ І-ІІ ступенів;

3. Гречанівській ЗОШ І-ІІ ступенів;

4. Розбишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

5. Лютенській ЗОШ І-ІІІ сткпенів

6. Хитцівській ЗОШ І-ІІ ступенів

7. Книшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

8. Лисівській ЗОШ І-ІІ ступенів


Протягом року

Методист РНМЦ, голова м/о

 

3.

На належному рівні  проводити підготовку учнів до олімпіади з математики, використовуючи різноманітну наукову літературу.

Протягом року

Вчителі м/о

 

4.

Приділяти належну увагу підготовці школярів до районного конкурсу – захисту наукових робіт МАН.

Протягом року

Вчителі м/о

 


V Робота з молодими вчителями

 


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Забезпечити роботу консультацій для молодих вчителів м/о

Протягом року, згідно графіка (додається)

Вчителі методисти, старші вчителі

 

2.

Рекомендувати для впровадження передові методи у викладанні математики

Постійно

Голова м/о

 

3.

Організувати відвідування молодими вчителями  уроків у досвідчених педагогів

Протягом року

Вчителі методисти, старші вчителі

 

4.

Забезпечити  пам’ятками для самоаналізу уроків математики вчителями – початківцями.

Засідання м/о, серпень

Голова м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

VІ Позакласна робота з математики

 


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Створити архів олімпіад них завдань з розв’язками для проведення шкільних та районних олімпіад

Постійно

Голова та вчителі м/о

 

2.

Рекомендувати проведення в школах КВК, вечорів, конкурсів, виставок учнівських робіт з математики.

Протягом року

Вчителі м/о

 

3.

Найкращі розробки позакласних заходів          - виставляти на сайтах шкіл;

- передавати до друку у фахових журналахПостійно

Вчителі м/о

 

4.

Надавати методичну допомогу у підготовці  учнівської науково-дослідницької роботи

Постійно

Голова м/о

 

5.

Рекомендувати вчителям забезпечувати підготовку та участь учнів у математичних змаганнях та конкурсах:

- ім.М.В.Остроградського;

- „Кенгуру”, та інших


Протягом року

Голова м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  
VІІ Тематика  засідань методоб’єднання
Серпень

1. Звіт голови м/о Борис С.Я. – про роботу м/о за 2012 – 2013 н.р.

2. Про методичні рекомендації щодо викладання математики у 5-х класах та особливості організації навчально-виховного процесу з метою впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році.

3. Про організацію підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2013/2014 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах району з математики (6 кл.), алгебри (7–9 класах) (розподіл обов’язків щодо підготовки варіантів завдань, шляхи удосконалення МД)

4. Про відзначення 110 роковин від дня народження видатного математика і земляка Тумаркіна Льва Абрамовича

5. Про підготовку до професійного конкурсу «Учитель року» у номінації «Математика»

6. Ознайомлення з Положенням про проведення обласних математичних змагань ім. М.В. Остроградського.

7. Аналіз обласного моніторингу з математики у 9-х та 11-х класах 2013року

8. Виступ по самоосвіті

9. Про етику діяльності педагогічних працівників, емоційне благополуччя учнів.

10. Про схвалення плану роботи РМО на 2013/2014 н. р.

Січень
1. Звіт голови м/о Борис С.Я.- про роботу м/о за І півріччя 2012-2013 н.р.

2. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.

3. Рекомендації по проведенню Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» – 2013.

4. Запобігання виникненню математичних помилок в учнів 5-8-х класів

5. Практична та прикладна спрямованість уроків математики.

6. Про відзначення 110 роковин від дня народження видатного математика і земляка Тумаркіна Льва Абрамовича

7. Виступ по самоосвіті.

8. Підготовка ЗНЗ І-ІІІ ступенів до зрізів знань

9. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та методичної літератури.
Березень


 1. Підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.

 2. Організація самоосвітньої роботи учнів на уроках математики.

 3. Стимулювання і розвиток свідомого ставлення учнів до засвоєння знань з математики.

 4. Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор.

 5. Методичні рекомендації до друку матеріалів на атестацію (сайт Гадяцького НМЦ), підготовка до атестації (Типове положення).

 6. Формулювання пропозицій до обласного оргкомітету щодо складності олімпіадних завдань, їх відповідності планам.

 7. Реалізація методичної проблеми району в ЗНЗ.

 8. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та методичної літератури.


Список рекомендованої літератури вчителям математики для використання у 2011 -2012 навчальному році

 1. Українські генії математики. Усний математичний журнал. ж. Математика в школах України. №4(4) квітень 2011р.стор. 27.

2. Організація систематичного повторення основних тем курсу геометрії 7-9 класів. ж. Математика в школах України.№13-15(313-315) травень 2011р. стор. 33- 53.

3. Розв’язування прикладних задач з елементами комбінаторики. ж. Математика в школах України. № 2 (590), січень 2011, Matem.1veresnya@gmail.com, www.osvitaua.com.

4. Розв’язування різних способів розкладання многочленів на множники. ж. Математика в школах України.№4. лютий 2011, стор.26-28

5. Якісні задачі як засіб підвищення ефективності навчання алгебри і початків аналізу. ж. Математика в школі. №1-2 2011, стор 13-17.

6. Застосування новітніх технологій доведень до розв’язування олімпіадних задач. ж. Математика в школах України. № 10 березень 2011, стор.19-23.

7. Тести на уроках математики – крок до ЗНО. ж. Математика в школах України. № 7, березень 2011, стор. 2-3.

8. Наступність у вивченні математики між початковою школою та 5-м класом. ж. Математика в школах України. 2009р.№25-26, ст.26-28.

9.Зміст методичної роботи з учителями математики району та його оптимізація. ж. Математика в школах України. 2009р.№2 ст.14-19.

10.Поетапні дії з формування математичної та дослідницької культури школярів у рамках Малої академії наук. ж. Математика в школі №9 2009р.ст.30-33.

11. Програма підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах. ж.Математика в школах України. № 16- 18, 2009р. Укладач .Л.Б. Дзигіна.

12. Сайт Математична освіта Полтавщини: http://matempolt.at.ua/

13. Михайло Кравчук – гордість української математики г. „Математика”. №24, червень 2012.

14. Запобігання виникненню математичних помилок в учнів 5-8 класів г. „Математика”. №21-22, червень 2012.


Список програм

1.Програми роботи математичного гуртка (5-11класи).Обласна школа передового педагогічного досвіду Київської області. ж. Математика в школі №1 2005р.

2.Методична розробка гуртка 5-6 класів. ж. Математика № 34, №36, вересень 2007р.

4.Програма для використання в науковій секції „Математика” Малої академії наук для учнів 9-11класів. ж.Математика в школах України. №14-15, 2009р

5.Планування роботи шкільного методичного об’єднання з математики. ж. Директор школи №19,травень2006р.


Контрольні роботи (літературні джерела)

1. Тестові завдання за курс алгебри і початків аналізу.10 клас. Ж.Математика в школах України №11, квітень 2008р.

2. Тестові завдання. Алгебра, 8клас.г.Математика №17,травень 2008р.

3. Тестування з геометрії.8клас.г.Математика №9, березень 2008р.

4. Послідовності. Підсумкове оцінювання з теми. 9клас. г.Математика №11,березень 2008р.

5.Тематичні контрольні роботи. 6 клас. г. Математика № 1, №2, січень 2008р.

6.Тематичні контрольні роботи 5 клас. г. Математика №37, №38, жовтень 2006р.

7.Шкільна олімпіада з математики. г. Математика №36, вересень 2007р.8.Шкільна олімпіада з математики. Розв’язання та відповіді до завдань. г. Математика №36, вересень 2007р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка