«пожежна безпека. Правила поведінки під час пожеж»Скачати 64.36 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір64.36 Kb.
Тема: « ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПОЖЕЖ»

Мета: розглянути правила безпечного користування електри­чними приладами; пояснити, як можна запобігти виник­ненню пожеж від електричного струму; розглянути пра­вила гасіння пожеж, викликаних електричним струмом, та використання пожежного інвентарю та підручних за­собів на першій стадії розвитку пожежі.

Тип уроку: комбінований.

Метод: розповідь з елементами бесіди.

Основні поняття і терміни: електричний струм, електрооб­ладнання, електрична напруга, вогнегасник.

Обладнання: різні види вогнегасників.

Хід уроку

 1. Організаційна частина

 2. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

 • Що таке пожежа?

 • Які ви знаєте причини виникнення пожеж?

 • Який ви знаєте пожежний інвентар?

 • Щ відноситься до підручних засобів пожежогасіння?

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

2,5 тисячі років тому давньогрецький вчений Фалес, натираючи ганчіркою бурштин, відкрив явище статичної електрики. Але підкори­ти електричну енергію вдалося лише в XIX столітті. З того часу, як люди навчилися перетворювати її на теплову, світлову, звукову й кінетичну, життя докорінно змінилося.

Створено безліч електричних приладів і механізмів, які замінили фізичну працю на виробництві, освітили й обігріли житло, стали не­замінними в побуті і на відпочинку. Сучасне життя неможливо уявити без електрики.

Кожна родина користується десятками електричних приладів. Електрика стала звичною, й іноді ми забуваємо: користування нею пов'язане з небезпеками - можливістю ураження електричним стру­мом і виникненням пожежі.V. Повідомлення теми уроку та плану викладу навчального матеріалу.­
Тема. Пожежна безпека. План.

 1. Пожежна безпека електричних мереж. Запобігання виник­ненню пожеж від електричного струму.

 2. Правила гасіння пожеж, викликаних електричним струмом.
  Використання пожежного інвентарю та підручних засобів на
  першій стадії розвитку пожежі.

VI. Засвоєння нових знань

а) сприймання інформації

Електричний струм здатний спричинити пожежу. Часто думають: якщо пожежу спричинила електрика, то ніхто не винен. Але це не так.

Серед причин виникнення пожеж, які пов'язані з електромере­жами, найбільш розповсюдженими є:


 1. Перевантаження мережі, коли в неї підключають електро­прилади з більшою загальною потужністю, ніж та, на яку розрахова­но мережу. Тривалі перевантаження призводять до руйнування ізо­ляції.

 2. Коротке замикання виникає при надмірних чи тривалих пе­ревантаженнях або через механічне пошкодження ізоляції між дро­тами. При цьому різко збільшується сила струму і кількість теплоти, що призводить до загоряння ізоляції і горючий предметів, що знахо­дяться поруч, від розплавлених частинок металу дроту, які розліта­ються довкола. Для того, щоб цього не сталося використовують за­водські запобіжники, які автоматично переривають струм при трива­лих перевантаженнях і практично миттєво - при коротких замикан­нях.

 3. Поганий контакт, який виникає через послаблення або окиснення контакту, призводить до ослаблення сили струму, ому запобі­жники не спрацьовують. Виникає місцевий перегрів, який може спри­чинити пожежу.

 4. Порушення правил експлуатації електронагрівальних прила­дів.

б) поглиблення інформації

У більшості випадків пожежам можна й необхідно було запобігти. Тому під час користування електроенергією в побуті потрібно дотри­муватись наступних правил: 1. Захист від коротких замикань (автомати, пробкові запобіжни­ки) у електропроводці повинні бути справним і заводського виготов­лення.

 2. Слідкувати за станом ізоляції електропроводів електропри­ладів, забезпечуючи своєчасний їх ремонт.

 3. Не використовувати в побуті саморобні електроприлади.

 4. Виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих розеток.

 5. Обережним бути при користування електроенергією у воло­гих приміщення, у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонноюпідлогою.

 6. Електронагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі та інші побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення.

 1. Температура зовнішньої поверхні електронагрівальних при­ладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи неповинна перевищувати 85°С.

 2. Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріа­лів та будівельних конструкцій має становити не менше 0,25 м.

Під час користування електрикою в побуті не дозволяється:

 1. Прокладати електричні проводи і кабелі транзитом через пожежовибухонебезпечні зони.

 2. Експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що втратила в процесі експлуатації захисні властивості, ізоляцією.

 3. Залишати без нагляду кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними частинами.

 4. Застосувати саморобні подовжувачі.

 5. Застосувати для опалення приміщення нестандартне (само­робне) електронагрівне обладнання або лампи розжарювання.

 6. Користуватися пошкодженими розетками, вимикачами та ін­шими електровиробами, а також лампами, скло яких має затемнен­ня або випинання.

 7. Підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ков­паками (розсіювачами).

 8. Використовувати електроапаратуру та прилади в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.

 9. Залишати без догляду при виході з приміщення, квартири увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, радіо­приймачі тощо.

 10. Використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішу­вання одягу й інших предметів; заклеювати ділянки електропроводки папером, горючими тканинами.

 11. Застосувати для електромереж радіо- та телефонні проводи.

 12. Використовувати побутові електронагрівальні прилади (пра­вки, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок.

в) уточнення інформації

Електроприлад, що загорівся, передусім необхідно відключити від мережі, тобто висмикнути вилку з розетки, а вже потім залити водою. Якщо це телевізор, то заливати водою слід лише задню частину, стоячи збоку від екрана, тому що нагрітий кінескоп може вибухнути й поранити вас. Якщо немає поруч води, то можна накрити його цупкою ковдрою або засипати землею чи піском. Гасити водою електроприлади, увімкнені в мережу, не можна.г) узагальнення інформації

Для гасіння електроприладів, які перебувають під напругою, мо­жна використати тільки пісок, вуглекислотні та порошкові вогнегас­ники. Ці вогнегасники застосовують для гасіння електроустановок та електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, з відста­ні не менше 1 м. Непридатні для гасіння електрообладнання під на­пругою водяні та водопійні вогнегасники.

Розтруб вуглекислотного вогнегасника підносять якнайближче до місця горіння. Повернувши маховичок вентиля до кінця, спрямо­вують струмінь під низ полум'я, виконуючи рухи з боку в бік і просу­ваючись уперед. Вогнегасник тримають вертикально, розтруб - за колінце, щоб не обморозити руку. Якщо струмінь спрямовувати зве­рху вниз, він відхилятиметься потоком гарячого повітря.

При користуванні порошковим вогнегасником порошок подається в джерело полум'я.(Можна продемонструвати різні види вогнегасників та пояс­нити правила користування ними).

Якщо в приміщенні є вогнегасник, то для гасіння електроприла­дів обов'язково необхідно скористатися ним. Проте слід заздалегідь навчитися ним користуватися.VII. Перевірка засвоєння учнями знань та вмінь

1) Назвіть причини виникнення пожеж, пов'язаних з викорис­танням електрообладнання.2) Яких правил користування електроенергією в побуті потрібно
дотримуватися?

3) Що забороняється робити при використанні електрики в по­буті?

4) Як потрібно гасити електроприлад, що загорівся?

5) Які види вогнегасників ви знаєте?

6) Якими вогнегасниками можна гасити електроприлади, що перебувають під напругою?

7) Як потрібно гасити електроприлад, що загорівся, різними ви­дами вогнегасників?

VIII. Домашнє завдання


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка