Положення Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форм №3-лг (річна) та №3-лг (квартальна) (далі форми) державного статистичного спостереження «Лісогосподарська діяльність»Скачати 160.24 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір160.24 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови

Держстату України___________

Н.С. Власенко

«


15

»

01
2014 р.РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 15.01.2014 р. № 18.1-12/3

щодо показників форм № 3–лг (річна) та № 3–лг (квартальна)

державного статистичного спостереження

«Лісогосподарська діяльність»

1.Загальні положення
Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форм № 3–лг (річна) та № 3–лг (квартальна) (далі - форми) державного статистичного спостереження «Лісогосподарська діяльність».

1.1. Форми державного статистичного спостереження «Лісогосподарська діяльність» відображають результати лісогосподарської діяльності юридичних осіб – підприємств, яким надано у користування або власність ліси, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями підприємства.

1.2. Форми відображають показники у цілих числах, сформовані на основі документів первинного обліку: лісорубних квитків, лісових квитків, актів огляду місць використання лісових ресурсів, книг обліку лісових пожеж та порушень правил пожежної безпеки в лісах, актів лісопатологічних і санітарних обстежень насаджень, актів-нарядів виконаних робіт, відомостей інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу, книг обліку осередків шкідників, хвороб лісу і лісозахисних заходів, а також матеріалів детального та рекогносцирувального нагляду, лісовпорядкування і спеціальних обстежень, актів технічного приймання робіт зі створення лісових культур, переведення у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур, природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, книг обліку порушень лісового законодавства або безпосередньо за фактами порушень лісового законодавства, що оформлені протоколами про адміністративне правопорушення.

1.3. Вартісні показники форм не включають інформації щодо податку на додану вартість.

1.4. Розділ І форм містить інформацію про обсяги продукції лісового господарства наростаючим підсумком з початку року.

2.1 Щодо розділу І «Обсяги продукції лісового господарства»

2.1.1.Показники форми № 3-лг (квартальна) тотожні показникам розділу І форми № 3-лг (річна).

2.1.2. Рядок 100 містить дані про загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства, обрахований у фактичних оптових цінах (тарифах) звітного періоду.

Зазначений показник уключає:

а) обсяги заготівлі лісових ресурсів (продукцію лісозаготівель, деревні соки, живицю, природні смоли, матеріали для плетіння і декоративного використання, насіння, сіянці та саджанці дерев і чагарників тощо), визначені за оптовими цінами франко-верхнього складу чи франко-нижнього складу;

цей показник не включає вартість нетоварних нерозкряжованих хлистів (крім реалізованих споживачам) на всіх пунктах (франко), а також вартість ліквідної деревини, заготовленої іншими респондентами.

б) витрати на роботи та послуги, пов’язані з веденням лісового господарства, а саме лісокультурні роботи в лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядкування, проектно-пошукові роботи тощо;

якщо витрати на послуги, пов’язані з веденням лісового господарства, у звітному періоді були профінансовані державою або виконувались за рахунок інших джерел, не заборонених законом, то їх обсяги містяться лише в рядку 100.

в) витрати на аналогічні лісогосподарські послуги, виконані за рахунок власних коштів респондентів, покриваються за рахунок виробничої собівартості лісозаготівель.

г) надання послуг, пов’язаних із веденням лісового господарства, іншим лісокористувачам.

2.1.3. Рядок 110 містить дані із рядка 100 про обсяги продукції лісозаготівель.

2.1.4. Рядок 200 містить дані про обсяги заготовленої ліквідної деревини, уключаючи деревину, заготовлену під час проведення підготовчих робіт. При цьому деревина, заготовлена в лісах інших лісокористувачів, не враховується.

До ліквідної деревини належить деревина, що може бути використана з господарською метою.

До підготовчих робіт належать:

− розчищення в межах виділених лісових ділянок місць під лісові склади та їх упорядження;

− обладнання волоків, пасік, вирубування дерев і чагарників, які заважають безпечній роботі.

Рядок 210 містить дані про обсяг заготівлі деревини в стиглих і перестійних деревостанах у порядку спеціального використання лісових ресурсів.

2.1.5. Рядок 300 містить дані щодо заготівлі лісоматеріалів круглих із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини.

Рядок 310 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва пиломатеріалів і заготовок.

Рядки 311 – 314 містять відповідні дані за породами дерев: хвойні, дубові, букові, ясеневі.

Рядок 320 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпону (лісоматеріали для виробництва струганого шпону, лісоматеріали для лущіння).

Рядки 321 – 323 містять відповідні дані за окремими породами дерев: дубові, букові, ясеневі.

Рядок 330 із заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпону (рядок 320), містить дані про ту частину лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва струганого шпону.

Рядок 340 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для будівництва.

Рядок 350 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), із яких виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 351).

2.1.6. Рядки 400 та 500 із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини містять дані відповідно про обсяги заготовлених дров’яної деревини для технологічних потреб та дров для опалення.

2.1.7. Сума рядків 300, 400, 500 повинна бути меншою або дорівнювати даним рядка 200 (за рахунок заготівлі ліквідного хворосту та хлистів, які не знаходять відображення в сортиментній частині звіту).

2.1.8. Показники 600 – 700 містять дані на кінець звітного періоду.

Рядок 600 містить дані про загальну кількість невивезеної деревини, яка підлягає реалізації незалежно від строків її заготівлі, а рядок 601– про кількість невивезеної деревини від рубок головного користування.

Рядок 700 містить дані про загальну площу, яка залишилась неочищеною після рубок та заходів, а рядок 701 про залишок неочищених площ від суцільних рубок, до яких зарахований кінцевий прийом поступових рубок.
2.2. Щодо розділу ІІ «Фактична рубка»
2.2.1. Графи 1, 5 розділу ІІ містять дані про площу фактичної рубки та заходів звітного року. Сума даних граф 1 і 5 за рядком 1000 містить дані про загальну площу рубок та заходів звітного року.

2.2.2. Графи 2, 6 відображають заготівлю деревини у звітному році. Сума даних граф 2 і 6 за рядком 1000 містить дані про загальну кількість заготовленої деревини у звітному році.

2.2.3. Графи 3, 7 містять інформацію щодо кількості заготовленої ліквідної деревини у звітному році (відповідно із граф 2, 6). Сума даних граф 3 і 7 за рядком 1000 відображає загальну кількість заготовленої ліквідної деревини у звітному році та дорівнює даним рядка 200 розділу І.

2.2.4. Графи 4, 8 містять дані про кількість заготовленої ділової деревини у звітному році (відповідно із граф 3, 7). Сума даних граф 4 і 8 за рядком 1000 відображає загальну кількість заготовленої ділової деревини у звітному році та дорівнює даним рядка 300 розділу І.

Графи 1, 2, 3, 4 містять дані про обсяги заготівлі деревини та фактичну площу рубок і заходів протягом звітного року, без урахування обсягів підготовчих робіт.

Графи 5, 6, 7, 8 містять дані про обсяги заготівлі деревини та фактичну площу рубок і заходів під час проведення підготовчих робіт у звітному році.

2.2.5. Рядок 1100 містить дані про всі системи рубок головного користування: суцільні, поступові, вибіркові, комбіновані, відповідно сума граф 3 та 7 по рядку 1100 дорівнює даним рядка 210 розділу І.

2.2.6. Рядок 1110 містить дані про поступові, вибіркові та комбіновані системи рубок головного користування, а рядок 1111 містить дані лише про кінцевий прийом поступових рубок.

До поступових належать рубки, під час яких передбачається видалення деревостану за кілька прийомів.

До вибіркових належать рубки, під час яких періодично вирубується частина стиглих і перестійних дерев, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю.

До комбінованих належать рубки, під час яких поєднуються елементи різних видів поступових і вибіркових систем рубок.

2.2.7. Рядок 1200 містить дані щодо рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних із веденням лісового господарства.

Рядок 1210 містить суму даних щодо рубок освітлення (рядок 1211), прочищення (рядок 1212), проріджування (рядок 1213) та прохідних рубок (рядок 1214).

До інших видів рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних із веденням лісового господарства (рядок 1220), уключаються вибіркові санітарні (рядок 1221), суцільні санітарні (рядок 1222), лісовідновні (рядок 1223), переформування (рядок 1224), реконструктивні (рядок 1225), ландшафтні (рядок 1226) рубки та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства (розрубка просік та протипожежних розривів, догляд за підростом, ліквідація захаращеності тощо) (рядок 1227).

До лісовідновних рубок належать комплексні рубки, які поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної та вікової структури деревостанів.

До рубок переформування належать комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.

До реконструктивних рубок належать рубки, що проводяться з метою заміни малоцінних і похідних молодняків на цільові та поєднуються із здійсненням заходів, пов’язаних зі штучним відновленням лісів.

До ландшафтних рубок належать рубки, що проводяться з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах, що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.

2.2.8. Рядок 1300 містить дані щодо інших заходів, не пов’язаних із веденням лісового господарства (розчищення лісових ділянок, укритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.)

2.3. Щодо розділу ІІІ «Заготівля ліквідної деревини

в порядку рубок головного користування»
2.3.1. Рядок 3000 містить дані про щорічну, науково обґрунтовану норму заготівлі деревини в порядку рубок головного користування (розрахункову лісосіку), яку затверджено центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для кожного власника, постійного користувача лісів.

2.3.2. Рядок 4000 містить дані про обсяги заготівлі, у відповідності до спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) та використаних запасів деревини за звітний рік з урахуванням дозволених до заготівлі, які здійснювались з 1 грудня року, що передував звітному, відповідно до спеціального дозволу на заготівлю деревини та використаних запасів деревини при проведенні підготовчих робіт.

2.3.3. Рядок 5000 містить дані про обсяги фактично заготовленої ліквідної деревини в порядку рубок головного користування за звітний рік, з урахуванням обсягів заготовленої деревини під час проведення підготовчих робіт, які здійснювались з
1 грудня року, що передував звітному. Дані рядка 5000 за графою І звітного року дорівнює сумі даних рядка 1100 за графою 3 розділу ІІ звітного року та рядка 1100 за графою 7 розділу ІІ попереднього року.

2.3.4. Графа 1 містить дані про загальну суму заготівлі ліквідної деревини за господарствами, із якої виділяються хвойне (графа 2), твердолистяне


(графа 6), м'яколистяне (графа 11) господарства.

2.3.5. Графи 3–5, 7–10, 12–14 містять дані про заготівлю ліквідної деревини за господарськими секціями вищезазначених господарств.


2.4. Щодо розділу ІV «Заготівля другорядних лісових матеріалів та продукції побічного лісового користування»
2.4.1. У розділі відображаються обсяги заготівель другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків, новорічних ялинок) та продукції побічних лісових користувань (сіна, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, очерету), уключаючи спеціально створені для цього насадження, які здійснюються для потреб виробничої та комерційної діяльності в порядку спеціального використання лісових ресурсів і проводяться за плату на підставі лісового квитка в межах відведених лісових ділянок.

2.4.2. У розділі не відображаються заготівля кори з метою отримання лікарської сировини та заготівля продукції побічного лісового користування (сіна, лікарських рослин тощо) на сільськогосподарських угіддях, наданих для потреб лісового господарства.


2.5. Щодо розділу V «Лісові пожежі»
2.5.1. У розділі відображаються дані щодо обліку лісових пожеж та їх наслідків, які сталися у звітному році на землях лісового фонду, незалежно від виду, категорії, розміру площі та причин виникнення.

Не підлягають обліку: випадки горіння відходів та сміття на відкритій території, випадки горіння, зумовленого специфікою технологічного процесу виробництва (наприклад – спалювання порубкових решток на лісосіках тощо).

2.5.2. Рядок 7000 містить дані про кількість неконтрольованих виникнень та розповсюджень вогню по території лісового фонду (лісових пожеж).

2.5.3. Рядок 7100 містить дані про загальну площу лісових земель, пройдену пожежами.

2.5.4. Рядки 7110, 7120, 7130 із загальної площі лісових земель, пройденої пожежами, містять дані про площі пожеж на лісових землях, що мали різні види розповсюдження.

Рядок 7110 уключає дані про площу пожеж, які розповсюджуються по надґрунтовому покриву (мохи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом тощо) і нижньому пологу (підріст, підлісок).

Рядок 7120 відображає дані про площу пожеж, при яких вогонь розповсюджується в кроновому просторі лісових насаджень. При цьому низовий вогонь розглядається як складова частина верхової пожежі.

Рядок 7130 містить площу пожеж, які супроводжуються горінням торфового шару ґрунту.

2.5.5. Рядок 7200 містить дані про площі пожеж, що виникли на нелісових землях.

2.5.6. Рядки 7300, 7400 містять дані про кількість згорілого лісу на пні та заготовленої лісової продукції.

2.5.7. Рядок 7500 містить дані про загальні збитки (прямі та побічні), заподіяні лісовому господарству від пожеж лісу.

2.5.8. Рядки 7510, 7520 містять дані про прямі збитки від пожеж: матеріальні цінності, знищені та/або пошкоджені внаслідок безпосереднього впливу небезпечних факторів пожежі (згорілий ліс на пні, заготовлена лісова продукція, будівлі, кордони, автомобілі тощо).

2.5.9. Рядки 7530, 7540, 7550 відображають дані про побічні збитки від пожеж: витрати на гасіння пожежі (вартість вогнегасних речовин, пально-мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її наслідків (ураховуючи соціально-економічні та екологічні втрати), у тому числі на розробку згарищ; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів тощо.

2.5.10. Рядок 7530 містить дані про вартість робіт на створення нових лісових культур.

2.5.11. Рядок 7540 містить дані про вартість робіт з підготовки території для створення нових лісових культур (розробка згарищ).

2.5.12. Рядок 7550 містить дані про вартість витрат, що пов'язані з гасінням лісових пожеж, які включають у себе заробітну плату (з нарахуваннями) зайнятих гасінням пожежі працівників організацій, залучених на гасіння пожежі, інших категорій населення, вартість вогнегасних речовин, пально-мастильних матеріалів тощо.2.6. Щодо розділу VІ «Загибель лісових насаджень»
2.6.1. Розділ VІ містить дані про площі лісових насаджень (лісових культур, плантацій, посівів та рослин у розсадниках), які визнані загиблими протягом звітного року внаслідок суб'єктивних та об'єктивних причин, згідно із актами про списання лісокультурних об'єктів. До загиблих належать насадження, які підлягають за своїм станом суцільній санітарній рубці.

2.6.2. Графа 1 відображає дані про загальну площу лісових насаджень, які визнані загиблими. Із неї (у графі 2) виділяється площа хвойних лісових насаджень.

2.6.3. Рядок 8000 містить дані про загальну площу лісових насаджень, які визнані загиблими з будь-яких причин.

2.6.4. Рядки 8010 та 8020 містять дані про площі лісових насаджень, які визнані загиблими, відповідно від пошкодження шкідливими комахами та від хвороб лісу.

2.6.5. Рядок 8030 містить дані про площу лісових насаджень, які визнані загиблими від впливу несприятливих погодних умов (засуха, вимокання, морози, вітри тощо).

2.6.6. Рядки 8040 та 8050 відображають дані про площі лісових насаджень, які визнані загиблими, відповідно від лісових пожеж та з інших причин (пошкодження промисловими викидами, механізмами, потрава тваринами, недостатній і неякісний догляд тощо).

За наявності декількох причин загибелі насаджень площа наводиться за тією, унаслідок якої загинула найбільша кількість насаджень.

2.7. Щодо розділу VІІ «Проведення лісокультурних робіт»

2.7.1. Рядок 9300 містить дані про загальну площу відтворення лісів у звітному році, яке здійснюється шляхом відновлення та лісорозведення. Роботи щодо відтворення лісів у лісовому фонді включають садіння і висівання лісу (рядок 9310) та його природне поновлення (рядок 9320).

Зокрема, рядок 9310 відображає дані про садіння і висівання лісу на зрубах, згарищах, інших не вкритих лісовою рослинністю землях, що підлягають залісенню, на яких природне поновлення головної породи неможливе або відбувається незадовільно (крім посадки шелюги та інших попередніх заходів для наступної посадки).

Рядок 9320 уключає дані про природне поновлення лісів на площах зрубів з достатнім і якісним самосівом, підростом, кореневими і пневими паростками або за умови його появи протягом 1-2 років після рубки.

2.7.2. Рядки 9400 та 9500 містять дані про площі переведення лісових культур та природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі.
2.8. Щодо розділу VІІІ «Наявність осередків

шкідників і хвороб лісу»
2.8.1. Графа 1 містить дані про площу насаджень, лісових культур і розсадників, яка вражена шкідниками і хворобами на початок року.

2.8.2. Графа 2 містить дані про площу насаджень, які були вражені шкідниками і хворобами протягом звітного року.

2.8.3. Графа 3 містить дані про площу насаджень, на якій у звітному році ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу в результаті проведених заходів та під впливом природних факторів.

2.8.4. Графа 4 містить дані про площу осередків шкідників і хвороб лісу на кінець звітного року та дорівнює сумі даних графи 1 та графи 2 за мінусом графи 3.

2.8.5. Дані графи 5 повинні бути меншими або дорівнювати даним графи 4.

У тих випадках, якщо одні й ті самі насадження заселені декількома видами шкідників чи уражені декількома видами хвороб, їхня площа наводиться тільки один раз – за переважним видом шкідника (хвороби).

2.8.6. Рядок 10000 містить дані про загальну площу насаджень, лісових культур і розсадників, яка вражена шкідниками і хворобами. У рядках 10010 -10040 із неї виділяються площі, вражені шкідниками і хворобами за окремими причинами.

2.8.7. Рядок 10100 довідки містить дані про обсяг робіт, спрямованих на боротьбу зі шкідниками і хворобами лісу, які здійснюються шляхом використання хижих та паразитуючих комах (ентомофагів), застосування грибних, бактеріальних і вірусних препаратів, створення та розвішування штучних гнізд птахів, розселення і огороджування мурашників, створення реміз.

2.8.8. Рядок 10200 містить дані про площу земель лісового фонду, оброблених хімічними препаратами. До хімічної обробки належать: обробка лісових насаджень наземною апаратурою й апаратурою із застосуванням авіації, профілактичні обприскування в розсадниках, боротьба зі шкідниками лісу, що заселяють ґрунт, та інші види робіт.

2.8.9. Рядки 10300, 10400, 10500 містять відповідно дані про кількість випадків незаконних вирубувань дерев і чагарників, обсяги знищеної або пошкодженої деревини та заподіяної шкоди лісу, які оформлені документально і матеріали щодо них передані до органів внутрішніх справ та прокуратури.2.8.10. Рядок 10600 містить дані про площу лісів, отриманих юридичною особою в користування або власність на кінець звітного року.
Директор департаменту статистики

сільського господарства та навколишнього середовища О.М. Прокопенко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка