Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 02. 07. 2009 р n 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за n 687/16703Скачати 185.55 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір185.55 Kb.
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Методист МЦ Директор ХЗОШ


_______І.В.Щелкунова ________

“__”_______2011 р. “__”____________2011р.


ПЛАН


РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ХЗОШ №


НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПІБ повністюХарків 2011

Річний план роботи практичного психолога ЗНЗ № розроблений на підставі зазначених нижче документів і методичних рекомендацій, а саме статей 21, 22 Закону України “Про освіту”, Конвенції ООН “Про права дитини” від 20.11.89, нової редакції  Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за N 687/16703., листа Міністерства освіти і науки України про психологічну службу №1/454 від 30.06.06, методичних рекомендацій Центру практичної психології і соціальної роботи, збірників наказів № 18,20, Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації, наказу № 616 від 02.07.2009 «Про зміни і доповнення до Положення про психологічну службу системи освіти і науки України», етичного кодексу психолога, замовлення адміністрації школи до практичного психолога
 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

В 2010-2011 навчальному році в школі навчалося 504 учнів в 19 класах, серед них 1-х – 2 класи, 2-х – 2 класи, 3-х – 2 класи , 4-х – 2 класи, 5-х –2 класи, 6-х – 2 класи, 7-х – 1 клас, 8-х – 2 класи, 9-х – 2 класи, 10-х – 2 класи, 11-х - не було. 11 класів з українською мовою навчання.

В 2011-2012 навчальному році в школі навчається 505 учнів в 20 класах, серед них 3 перші класи, 2 других класи, 2 третіх, 2 четвертих, , 2 - п"ятих, 2 шостих , 2 сьомих, 1 восьмий, 2 дев’ятих та 1 – десятий та 2 одинадцятих класи.

Станом на 1 вересня в школі навчаються учні, що знаходяться на різних видах обліку завдяки правопорушенням.

За станом здоров”я на диспансерному обліку знаходиться 126 учнів, серед них у ПНД - 56 учнів, з захворюваннями органів травлення – 37 учнів, з порушеннями зору - 28 учнів, з порушеннями слуху – 4учня, з вадами опорно-рухової системи - 12 учнів, органів дихання – 37 учнів, ендокринної системи – учнів, вродженими аномаліями – 9 учнів.

Протягом 2010-2011 навчального року була продовжена робота по створенню психологічного портрета учнів школи. Були започатковані індивідуальні картки учнів 1-х класів, внесені результати діагностичних досліджень у картки учнів всіх інших класів, заповнені шоденники психологічної роботи з кожним класом.

На початку року було проведено обстеження рівня готовності шестирічок до навчання в школі. Було виявлено, що 41% учнів не готові до навчання, причому кількість неготових хлопців та дівчат майже однакова.

В січні 2011 року було проведення обстеження адаптованості першокласників до школи за проективною методикою “Школа. Дитячий садок” та розвитку сприйняття, уваги, пам’яті та мислення за допомогою методики Тулуз-П”єрона, тестів „Четвертий зайвий”, „Продовжи ряд”, 10 малюнків, Мюстенберга.
В березні-квітні було проведено обстеження сформованості пізнавальних процесів учнів 2-х та 3-х класів за допомогою методик діагностики рівня короткочасної пам”яті 12 слів та 8 цифр, коректурна проба та діагностики рівня розвитку процесів мислення за тестами Зака та Мейлі.

В березні було обстежено рівень готовності учнів 4-х класів до переходу у середню школу. Було обстежено рівень розвитку пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, мислення за Равеном), пізнавальної активності, мотивації навчання, креативності.Рекомендації щодо подальшої корекційно-розвивальної роботи_

1. Продовжувати корекційно-розвивальну роботу з учнями молодших класів, які потребують додаткових розвивальних занять, як в груповому так і в індивідуальному режимі.

2. Внести результати діагностичних обстежень до індивідуальних карток учнів

3. Продовжувати моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів начальних класів

4. Порівнювати результати аналогічних досліджень у наступному навчальному році з отриманими раніш.
Адміністрація навчального закладу звернулась до психолога з таким замовленням:


 1. Дослідити рівень готовності учнів 1-х класів до навчання з метою попередження дезадаптації, покращення успішності навчання та поведінки і розвитку здібностей учнів, профілактики девіантних проявів поведінки.

 2. Досліджувати хід адаптації першокласників до школи та допомагати дітям, батькам та вчителям в проходженні цього процесу. Проводити адаптаційні ігри.

 3. Дослідити рівень готовності учнів 4-х класів до переходу до середньої ланки школи.

 4. Дослідити рівень адаптації учнів 5-х класів та допомагати адаптації дітей до умов навчання у середній школі, проведення тренінгів та психологічних ігор.

 5. Дослідити професійні нахили та здібності учнів 9-х класів з метою формування профільних класів

 6. Проводити психолого-педагогічні семінари для вчителів з метою підвищення психологічної компетентності педагогів.

7. Проводити просвітницькі та тренінгові заняття по психологічній підготовці учнів 11-х класів до ЗНО

9. Створити банк даних для допомоги учням одинадцятих класів у виборі професії


За результатами запитів батьків та учнів до психолога виявилась необхідність подальшого розширення арсеналу психокорекційних інструментів психолога. Тому темою самоосвіти психолога в поточному році буде наступна: ” Використання методу символ драми в роботі з батьками та учнями школи різних вікових ступенів”

II. ЦІЛЕСПРЯМОВУЮЧА ЧАСТИНАА. Зміст діяльності психологічної служби в школі 1 ступеня

Мета: створення умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування пізнавальних інтересів учнів. Допомога в створенні умов для забезпечення ефективної життєдіяльності учнів шляхом зміцнення основних властивостей нервової системи та соматичного здоров”я учнів. Допомога в створенні доброзичливого клімату в учнівському колективі як основи для формування позитивного самосприйняття та самовідчуття. Забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами до інтелектуальних і учбових умінь та навичок молодшого школяра та його психофізіологічними можливостями, сприяння формуванню стійкої пізнавальної мотивації.

Діагностичний напрям


Мета: визначення індивідуальних тенденцій інтелектуального та особистого розвитку учнів; вивчення мотивації навчання, задатків, рівня загальних та спеціальних здібностей; виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішного навчання; вивчення рівня сформованості пізнавальних інтересів.

Розвиваючий напрям


Мета: розвиток основних психічних функцій, пізнавальної активності, що забезпечують ефективність освітнього процесу.

Корекційний напрям


Мета: формування в учнів довільності дій контролю та функції планування
Б. Зміст діяльності психологічної служби в школі II ступеня

Мета: допомога в формуванні абстрактно-логічного теоретичного мислення як основи для подальшого розвитку, самосвідомості, здібностей до довільної саморегуляції і самоконтролю, виявлення схильностей як умови до подальшого розвитку здібностей, допомога в формуванні почуття компетентності та адекватної самооцінки, супровід взаємоузгодженості між пізнавальними інтересами і здібностями учнів при організації навчально-виховного процесу в школі.

Діагностичний напрям

Мета: вивчення особливостей інтелектуального та особистісного розвитку учнів; вивчення навчальних мотивів та відносин, навчальних інтересів, схильностей та професійних намірів; вивчення властивостей темпераменту, характеру та особистих рис; вивчення загальних, спеціальних здібностей та рівня сформованості абстрактно-логічного мислення; вивчення самооцінки; рівня досягнень, намагань та рівня самоповаги; вивчення соціометричного статусу учнів.

Розвиваючий напрям

Мета: розвиток вольової сфери учнів як основи їх довільної регуляції

Корекційний напрям


Мета: корекція дисгармонійного розвитку характеру, порушень саморегуляції та неадекватної самооцінки в учнів, які цього потребують
В. Зміст діяльності психологічної служби в школі III ступеня.

Мета: створення умов для формування психічно зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого життєвого і професійного самовизначення, забезпечення розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції; створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здатність до самоідентичності, самоактуалізації.

Діагностичний напрям


Мета: визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку; вивчення рівня психічної зрілості учнів, вивчення рівня інтелектуального розвитку; вивчення рівня сформованості життєвих та професійних планів.

Розвиваючий напрям


Мета: розвиток самосвідомості учнів як основа для саморозвитку формування позитивного самосприйняття і рефлексуючої свідомості.

Корекційний напрям.

Мета: корекція порушень розвитку особистості учнів, які цього потребують.
Г. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з педагогічними працівниками та батьками школярів.

Мета: психологічна просвіта педагогічних працівників та батьків, сприяння створенню в школі і вдома комфортного психологічного клімату, попередження можливих ускладнень у зв”язку з переходом на наступну вікову сходинку.
Д. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями, що мають девіантну поведінку.

Мета: сприяння налагодженню психологічного контакту з учнями “груп ризику”; мотивація і підтримка у школярів бажання до самовизначення та самовиховання.

Є. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими учнями


Мета: сприяння виявленню обдарованості всіх видів, сприяння розвитку схильностей та здібностей учнів та створенню комфортного середовища для самовиявлення учнів, сприяння самопізнанню і розвитку комунікативних та особистісних якостей

Виявлення в учнів схильності до наукової роботи та сприяння розвитку цих схильностей під час роботи в секції МАН з психології.Ж. Зміст діяльності психологічної служби щодо збереження здоров’я учнів та працівників

Мета: сприяння збереженню психічного та психологічного здоров’я, сприяння створенню комфортного психологічного клімату в класних та педагогічному колективах.
З. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями пільгового контингенту

Мета: сприяння психічному розвитку, формуванню Я-концепції, адекватних Я-образу та самооцінки, допомога в вирішенні життєвих та сімейних проблем.

Враховуючи мету та задачі діяльності шкільної психологічної служби, а також річний план роботи перед психологом стоять такі задачі: систематично працювати над самоосвітою, знайомитися з новинками психологічної літератури, розширювати арсенал психодіагностичних, корекційних та розвиваючих методик та методів , якими має право працювати психолог. З метою досягнення поставлених цілей і вирішення намічених задач, необхідно продовжувати забезпечення кабінету психолога адаптованими та стандартизованими до умов освіти методиками, стимульним матеріалом, канцелярським приладдям для роботи, методичною літературою.

III. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
Захід

Клас

Строк

Напрямок

Відмітка про викон.

1.РОБОТА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  1. Обстеження школярів на момент вступу до школи

Тест Графічний диктант

Анкета загальної обізнаності

Морфологічна зрілість

Тест Малюнок людини

Тест Тулуз-П”єрона

Аналіз результатів та складання рекомендацій батькам та вчителям1-А,Б


Жовтень


Д

1.2. Комплектування груп учнів, що потребують

корекції та розвитку. Складання програми корекційно-розвивальних занять.

Проведення тренінгу


1-АБ


листопад

КР
1.3. Проведення психологічної адаптаційної гри


1-А,Б


листопад

Прф
1.4. Адаптація першокласників до школи

Проективний тест “Школа. Дитячий садок”

Кольоровий тест Орєхової

Анкета інтересів1-А,Б


січень

Д
1.5. Обстеження рівня сформованості пізнавальних процесів (пам”яті, уваги, мислення)

Тест Коректурна проба

Тест зорова короткочасна пам”ять

Тест аудіальна короткочасна пам”ять

Тест Е.Замбіцявічене -2 кл.

Тест Мейлі(структура інтелекту) -3 кл

Тест Равена - 4 кл.

Аналіз результатів та складання рекомендацій2-А,Б

3-А,Б


4-А,Б

Березень

квітень


Д
1.6. Обстеження готовності до переходу до середньої школи

Тест пізнавальної активності

Тест мотивації навчання

Тест креативності О.Тунік

Аналіз результатів та складання рекомендацій для вчителів старшої школи


4-А,Б

квітень

Д
1.7.Проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи з учнями початкової школи

(за цільовою програмою)2-А,Б

3-А,Б


4-А,Б

листопад квітень

КР
РОБОТА З УЧНЯМИ II СТУПЕНЯ ШКОЛИ

2.1. Моніторинг адаптації п”ятикласників до школи

Тест Айзенка (особистісний)

Тест тривожності Філіпса

Анкета адаптації

Соціометрія

Аналіз результатів та складання рекомендацій класним керівникам та вчителям-предметникам5-А,Б


жовтень

Д
2.2. Проведення адаптаційного тренінгу за програмою


5-А,Б
КР
2.3Д
2.4.Виявлення інтересів, професійних здібностей та профільної спрямованості

Методика ДДО

Методика Кейєрсі

Тест «Хочу – можу»

Тест Голланда

Аналіз результатів та складання рекомендацій для учнів,адміністрації та вчителів9-А,Б

лютий

Д, К

РОБОТА З УЧНЯМИ III СТУПЕНЯ ШКОЛИ

3.1. Виявлення особистісної зрілості та ясності Я-концепції

Тест Рокіча

Опитувальник ясності Я-концепції

Опитувальник саморегуляції

Самооцінка

Психосоціальна зрілість

Аналіз результатів та складання рекомендацій для учнів


10-А

січень

Д, К
3.2. Допомога у виборі професійного спрямування особистості

Тест ДДО


Тест ОДАНІ

Тест Кейєрсі

Тест Пантелєєва-Століна(само відношення)

Тест Голланда

Аналіз результатів та складання рекомендацій учням


11-А,Б

січень

Д, К
3.3. Проведення психологічної гри “Перспектива”

11-А,Б

листопад

КР
3.4. Заходи щодо протидії торгівлі людьми та іншим формам насильства та маніпуляції свідомістю

Демонстрація фільму «Станція призначення – життя» - бесіда за змістом фільму11-А,Б

жовтень

Прф Прс4. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

4.1. Виявлення соціально обдарованих дітей за методикою пошуку соціально обдарованих дітей НМПЦ(тест Рензуллі, тест УСК, тест толерантності до невизначеності, тест Мехрабіана, орієнтацій на анкета Басса)

січень

Д
4.2. Виявлення проблемних зон та причин особистих складностей.

Тест Амтхауера

Тест Пантелєєва-Століна

Тест самооцінки

Тест Літтмана-Шмішека

Аналіз результатів та складання корекційно-розвивальних програм
індивід

Січень-лютий (За запитом)

Д
4.3. Проведення корекційно-розвивальних заходів


Індивідта груп

Лютий -березень (за потребою)

КР
5. РОБОТА З УЧНЯМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ (Дивись програму роботи)

5.1.Виявлення причин девіантності

тест Айзенка

тест Літтмана-Шмішека

тест Басса-Дарки

Тест”Неіснуюча тварина”

Тест Пантелєєва-Століна

Тест Філліпса

Аналіз результатів та складання програми корекційно-розвивальних та просвітницько-профілактичних заходів7-А,Б

8-А


9-А,Б

листопад-березень


Д,

5.2.Проведення корекційно-розвивальних заходів
грудень-березень

КР
6. РОБОТА З ДІТЬМИ ПІЛЬГОВОГО КОНЕТИНГЕНТУ (дивись спільну с соціальним педагогом та заст. дир. з НВР програму роботи)

7. РОБОТА З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

(дивись програму )8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІВ (дивись програму)

6. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

  1. Проведення психолого-педагогічних семінарів

(за шкільним планом роботи)

вчителі

За планом школи

Прс
6.2.Виступи на педрадах (за темами педрад)

вчителі

За планом школи

Прс
6.3.Консультування вчителів, класних керівників, адміністрації за нагальними питаннямиК
7. РОБОТА З БАТЬКАМИ

7.1. Бесіди на батьківських зборах

 • для батьків 1-класників та учнів початкової школи

1.Навчальна мотивація: вікові особливості”

2. Причини дитячої агресивності

3. Спілкування в школі

- для батьків середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків)батьки

За графіком зборів

Прс
8. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

8.1.Відвідувати семінарські заняття, спецкурси НМПЦ, ЦППіСР ХАНО

За планом НМПЦ, ЦППіСР8.2 Брати участь у роботі творчої групи ХАНО
За планом ЦППіСР8.3.Брати участь в навчальних семінарах УСП

 • символдрама

 • психоаналіз

арттерапія, пісочна терапія
за планом УСП8.4. Регулярно проходити супервізію з тренерами
1 раз на місяць9.КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

Індвідуальне консультування за розкладом:

Ср 8.30 – 11.00 прийом батьків

14.00 – 16.00 прийом учнів

Ср 16.00 – 18.00 прийом батьків

Чт 15.00 – 16.00 прийом вчителів10.НАУКОВА РОБОТА

10.1.Керівництво учнівською науково-дослідницькою роботою для МАН
Вересень лютий12. ОРГМЕТОДРОБОТА

12.1. Складання плану роботи

- на рік


- на місяць, тиждень
Протягом року12.2. Складання звітів про роботу за рік

травень12.3. Складання аналітичних довідок за видами робіт
Протягом року12.4.Підготовка до доповідей на педрадах, психолого-педагогічних семінарах, консиліумах, семінарах інших методоб’єднань
За планом відповідних заходів
Психолог ХЗОШ №


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка