Положення про самостійну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації при іфоіппоСкачати 52.96 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір52.96 Kb.
Витяг з Положення про самостійну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації при ІФОІППО

Метою даного Положення є окреслення вимог до суб'єктів навчальної взаємодії, умов, необхідних для ефективного управління самостійною роботою слухачів у курсовий і міжкурсовий періоди.

Положення спрямоване на вирішення наступних завдань:


 • створити умови для реалізації єдиного підходу керівників курсів підвищення кваліфікації, викладачів кафедр ОІППО, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) до організації самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів;

 • стимулювати систематичну самостійну роботу педагогічних працівників упродовж усього періоду навчання на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період;

 • забезпечити можливості вибору індивідуальної траєкторії навчання кожним слухачем з урахуванням власних індивідуальних можливостей та рівня підготовки.

2. Організація самостійної роботи слухачів системи підвищення кваліфікації

Організація навчання слухачів методів і прийомів самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи у процесі підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період покладається на самого педагога, працівників методичної служби всіх рівнів, викладачів ІППО

Планування самостійної роботи слухачів передбачається навчально-тематичним планом та робочою програмою курсів.

Зміст тем навчального матеріалу для самостійної роботи повідомляється слухачу курсів не пізніше як за два місяці до проходження курсів і розміщується на сторінці методиста відповідного профілю у розділі "Курсова підготовка" на сайті ІФОІППО або надсилається у методичний кабінет на паперових чи електронних носіях.

Форма опрацювання тем вибирається слухачем курсів відповідно до освітніх запитів та кваліфікаційної категорії слухача.

Спеціаліст, друга кваліфікаційна категорія: • реферат (оглядовий, інформаційний, аналітичний) з актуальних психолого- педагогічних проблем, нормативно-правової бази освітньої діяльності тощо;

 • творча теоретична розробка локального характеру (методика, технологія викладання предмета).

Перша кваліфікаційна категорія:

 • творча розробка змістовно-процесуального характеру;

 • авторська програма навчального предмета, факультативу чи спецкурсу;

 • презентація системи роботи з використанням сучасних ІКТ;

 • електронний методичний посібник;

 • узагальнення досвіду роботи з певної проблеми.

Вища категорія, "учитель-методист", "вихователь-методист":

 • проект;

 • відеофрагменти уроків, заходів з відповідним методичним, аналітичним супроводом;

 • електронні міні-підручники, посібники;

 • розробка навчально-методичного забезпечення окремих розділів предмета чи дисципліни, факультативу, спецкурсу;

 • кейси (діагностичні, методичні, дидактичні);

•майстер-клас.

Науково-методичний супровід самостійної роботи вчителя у міжкурсовий, міжсесійний періоди та під час очно-заочної, дистанційної форм навчання передбачає наступні види діяльності методиста:

Ознайомлення педагога з темами самостійної роботи відповідно до навчально- тематичного плану курсів підвищення кваліфікації при ОІППО та вимогами до розкриття змісту та оформленням робіт.

У взаємодії з педагогом визначаються зміст та форма курсової роботи.

Формується інформаційна база розкриття даної проблеми.

У взаємодії з педагогом розробляється структура курсової роботи відповідно до вимог.

Надаються консультації (за зверненням учителя) до розкриття змісту роботи.

Ознайомлення з роботою та висловлення пропозицій щодо її удосконалення. Особливої уваги вимагає розкриття власного досвіду педагога у творчій роботі або його ставлення до теоретичних та практичних викладів у рефераті.  1. Очно-заочні форми навчання (поетапна, перманентна, очно-заочна)

Ознайомлення педагога з переліком рекомендованих тем курсів, представлення рекомендацій щодо вибору програм, ураховуючи його освітні потреби і проблеми з якими стикається педагог в освітній діяльності.

Складання плану самостійної роботи слухача відповідно до навчально-тематичного плану, що фіксується у заліковій книжці слухача.

Так як дані форми навчання носять накопичувальний характер і до результатів навчання зараховується участь педагога у методичних заходах районного (міського) рівнів, методист фіксує усі види такої участі у заліковій книжці.

Методист допомагає і контролює у міжсесійний період виконання усіх завдань, які отримав слухач на першій сесії.

Забезпечує педагога необхідними методичними, дидактичними матеріалами, надає рекомендації щодо виконання спільно з викладачами кафедр та методистами інституту, здійснює моніторинг самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів.


  1. Дистанційна форма навчання

Слухачам надається технічна, інформаційна та консультативна підтримка:

 • консультування щодо роботи на комп'ютері та офісній техніці;

 • надання доступу до офісного та адаптивного технічного обладнання для сканування навчальної літератури та її переведення в електронний вигляд;

 • прослуховування аудіозаписів лекцій;

 • виконання самостійних практичних завдань тощо.

Самостійне вивчення навчальних матеріалів забезпечується наданням слухачу доступу до веб-ресурсів навчальної програми. Додатково слухачу можуть надаватись навчальні матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Прикінцева дискусія

Чи варто окреслювати види курсових робіт для різної кваліфікаційної категорії педагогів?У якій формі фіксувати погодження курсової роботи з методистом Р(М)МК?

Який термін оптимальний для підготовки слухача до проходження курсів за екстернатною формою навчання?


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка