Положення про шкільну методичну циклову комісію вчителів художньо-естетичного циклу Загальні положенняСкачати 119.76 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір119.76 Kb.
ВІДДІЛ ОСВІТИ ШАХТАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШАХТАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №19

ШАХТАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Рекомендовано «Затверджую»

до затвердження» Директор школи

Заст.директора з НВР ___________

______Н.Б.Красногрудь Є.О. Волинцева

План роботи

шкільної циклової комісії вчителів

художньо-естетичного циклу

(образотворче мистецтво, художня культура, музика, трудове навчання)на 2013-2014 навчальний рік


Керівник:

Ільясова Н.І.м.Шахтарськ

2013

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільну методичну циклову комісію вчителів

художньо-естетичного циклу
Загальні положення

 • Методична окмісія – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління навчально-виховним процесом, що координує методичну та організаційну роботу з предметів художньо-естетичного циклу.

 • Керівництво ШМЦК виконує керівник, який призначається наказом директора школи з числа досвідчених вчителів.

 • Робота ШМЦК будується відповідно до загальношкільних завдань та річного плану.

 • ШМЦК координує свою діяльність зі шкільною методичною радою. У своїй роботі ШМЦК підзвітне педагогічній раді.

 • Загальний контроль за роботою ШМЦК забезпечує директор школи або його заступник з навчально-виховної роботи.

Цілі шкільної методичної циклової комісії вчителів

художньо-естетичного циклу


 • Вдосконалення методичної та професійної майстерності.

 • Організація взаємодопомоги для забезпечення виконання сучасних вимог до навчання та виховання учнів.

 • Виховання в учнів художнього смаку засобами викладання предметів художньо-естетичного циклу.

 • Об'єднання творчих ініціатив вчителів предметів художньо-естетичного циклу для виховання особистісно-орієнтованого сучасного школяра.

 • Розробка загальних вимог до навчання та виховання сучасної молоді на уроках художньо-естетичного циклу.

Завдання шкільної методичної циклової комісії вчителів

освітніх закладів


 • Вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти, вдосконалення навчальних планів і програм з предметів: ОТМ, музика, художня культура, трудове навчання, які забезпечують поліхудожній розвиток учнів, орієнтованих на загальний результат.

 • Акцентування уваги на розвитку індивідуальних познавальних творчих здібностях кожної дитини через введення в освітній процес передових педагогічних технологій на основі особистісно-орієнтованого навчання.

 • Виховання активної життєвої позиції через присвоєння соціальної ролі художника-творця, осмислення дійсності та прояву власного ставлення до дійсності.

 • Забезпечення пріоритету міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі по предметах художньо-естетичного циклу.

 • Формування та розвиток духовно-морального середовища у просторі школи через вивчення предметів художньо-естетичного циклу.

 • Введення проектного підходу, оновлення змісту освіти по предметах художньо-естетичного напряму.

 • Організація і проведення поточної та підсумкової атестації учнів з предметів художньо-естетичного циклу.

 • Відбір змісту та складання навчальних програм з предметів з урахуванням різнорівневості та варіативності.

 • Затвердження індивідуальних планів роботи, аналіз авторських програм та методик.

 • Ознайомлення з аналізом стану викладання предметів за підсумками внутрішньошкільного контролю.

 • Робота з учнями по дотриманню норм та правил техніки безпеки у процесі навчання, розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я.

 • Взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим аналізом та самоаналізом досягнутих результатів.

 • Організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних розділів програми.

 • Вивчення передового педагогічного досвіду.

 • Розробка єдиних вимог до оцінки результатів засвоєння програми на основі розроблених загальноосвітніх стандартів з предметів.

 • Ознайомлення з методичними розробками по предметах, аналіз методики викладання предметів.

 • Звіти про професіональну самоосвіту, робота педагогів з підвищення кваліфікації, звіти про творчі відрядження.

 • Організація і проведення предметних тижнів, предметних олімпіад, конкурсів, смотрів. Організація позакласної роботи учнів з предметів ( факультативи, гуртки тощо).

 • Укріплення матеріальної бази та приведення засобів навчання, у тому числі наочно-дидактичних, у відповідність до сучасних вимог.

Склад шкільної методичної циклової комісії

вчителів художньо-естетичного циклу

п/№

ПІБ

Посада

Стаж роботи

Атестація

Категорія

Курси підвищення кваліфікації

1

Ільясова Наталія Іванівна

Вчитель ОТМ, ХК

15

2010-2011нр

Спеціаліст ІІ категорії

2010, ОблІППО

2

Лисенко Тетяна Вікторівна

Вчитель музичного мистецтва

33

2010-2011нр

спеціаліст

2009, ОблІППО

3

Константинівська Тетяна Юріївна

Вчитель труд.навч., креслення

21

2009-2010нр

Спеціаліст І категорії

2010, ОблІППО

4

Борщенко Наталя Валеріївна

Вчитель труд. навч.

8

2012-2013нр

спеціаліст

2012, ОблІППОТема, над якою працюють вчителі шкільної методичної циклової комісії:

«Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості»

Методична проблема, над якою працює колектив школи:
"Створення акмеологічного простору школи щодо забезпечення рівнодоступної якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів освіти".

Аналіз роботи ШМЦК вчителів

художньо-естетичного циклу

у 2012-13 навчальному році


Стратегічним загальнодержавним завданням розбудови української освіти є створення умов для особистісного зростання і творчого самовираження кожного учня. Таке завдання передбачає глибокі кардинальні зміни усієї системи викладання предметів художньо-естетичного циклу відповідно до нових пріоритетів, ціннісних орієнтацій, перспективних напрямків суспільного розвитку.
За минулий навчальний рік було проведено 4 засідання шкільного методичного об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу. На цих засіданнях обговорювалися питання про вдосконалення навчальних програм з предметів, використання ІКТ та новітніх технологій на уроках, якісне викладання зазначених предметів, про методичний супровід уроків художньо-естетичного циклу, предметні олімпіади, конкурси, виставки. Багато уваги приділялося проведенню відкритих уроків та виховних заходів з предметів циклу, самоосвіті педагогічних працівників.

У 2012 - 2013 навчальному році ШМЦК вчителів художньо-естетичного циклу працювало над вирішенням проблеми організаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу у зв'язку із переходом на нові навчальні програми в контексті загальнодержавних освітніх змін, удосконаленням методики викладання, розвитку творчого потенціалу кожного педагога, впровадженням у практику нових педагогічних технологій, які сприяють впровадженню компетентного підходу до викладання предметів художньо-естетичного циклу.


З цією метою у минулому 2012-2013 навчальному році було проведено засідання ШМЦК, на якому учитель трудового навчання Борщенко Н.В. у рамках презентації та захисту творчих проектів учнями 5-6 кл. розкрила проблему використання методу проектів як інноваційної форми інтерактивного навчання. З результатами практичного типу проекту, який орієнтований на безпосереднє впровадження в практику, вчителі художньо-естетичного циклу мали можливість познайомитись на естетично оформлених демонстраційних стендах. Формувати загальнокультурну компетенцію, морально-етичні якості особистості на основі християнських цінностей українського народу, була покликана духовна акція «Святий Миколай серед дітей» проведена вчителем музичного мистецтва Лисенко Т.В. Організувати художньо-творчу діяльність учнів, опираючись на цілковиту свободу у виборі художньої манери, зуміла вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури Ільясова Н.І.

Корисним та пізнавальним було проведення заняття з трудового навчання на тему «Декоративне оздоблення одягу» учителем Константинівською Т.Ю., яке сприяло відродженню народної вишивки на уроках обслуговуючих видів праці.
Новаторські ідеї використання новітніх комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів на уроках художньої культури, впровадження інтегрованих уроків у навчанні ОТМ та української мови представила вчитель Ільясова Н.І.

Для зростання якісного рівня педагогічної компетенції вчителів було проведено засідання із використанням Інтернет-ресурсів необхідних у процесі самоосвітньої діяльності вчителів художньо-естетичного циклу та відеопрезентації із застосуванням мультимедійних технологій (вчитель трудового навчання Борщенко Н.В., керівник МО Ільясова Н.І.)


У 2013-2014 навчальному році шкільна художньо-естетична освіта покликана сприяти засвоєнню учнівською молоддю національного та світового культурно-мистецького досвіду, а також формувати умови й можливості для активної участі молодого покоління в художньо-комунікативних процесах сучасного суспільства.

Одним із найважливіших завдань шкільної мистецької освіти є досягнення такого рівня художньої культури учнів, який надасть їм можливість самостійно сприймати, розуміти й інтерпретувати твори мистецтва різноманітних епох, напрямів, авторів та керуватися ними у дорослому житті з метою збагачення власного духовного світогляду.

У 2013-2014 навчальному році відбуватиметься впровадження нового Державного стандарту освіти для 1-х та 5-х класів. З метою впровадження в практику досягнень передового досвіду, проведення педагогічного експерименту з найбільш актуальних питань, що стоять перед сучасною школою та згідно наказу відділу освіти Шахтарської міської ради робота методичного об'єднання буде спрямована на опрацювання проблемної теми «Адаптація учня та вчителя до нових Державних стандартів освіти, сучасних технологій навчання, досягнень психолого-педагогічної науки".
У роботі ШМЦК в минулому навчальному році виявився ряд недоліків. Взаємовідвідування уроків було на неналежному рівні. Основною причиною були особливості розкладу уроків учителів. У школі відсутній кабінет художньої культури та ОТМ. Наочні та дидактичні матеріали вчителі виготовляють власноруч. Обмеження доступу до комп'ютерів та мультимедійних демонстраційних засобів значно збіднюють сприйняття художньо-естетичної інформації для учнів. Для демонстрації наочних матеріалів учителі використовують власні ноутбуки, зображення та звук на яких не відповідають демонстраційним нормам. Не зважаючи на недоліки, вчителі з ентузіазмом виконують усі поставлені завдання.
У 2013-2014 навчальному році шкільне шкільна методична циклова комісія вчителів художньо-естетичного циклу продовжуватиме працювати над розв'язанням та всебічним опрацюванням таких проблемних завдань:


 • Впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 • Інтенсифікація навчально-виховної діяльності із обдарованими дітьми.

 • Вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу.

 • Поширення інтерактивної методики в роботі вчителя, з метою підвищення фахової і професійної майстерності.

 • Підвищення фахової компетентності вчителів з питань застосування новітніх технологій викладання із застосуванням мультимедійних технологій.

 • Формування загальнокультурної компетенції вчителів та учнів.


План роботи шкільної методичної циклової комісії

вчителів художньо-естетичного циклу

на 2013-14 навчальний рік


п/№

Зміст роботи

Термін і місце

проведенняВиконавці
1 засідання

Серпень
1

Аналіз методичної роботи за минулий 2012-2013 навчальний рік та завдання на 2013-2014 н. р.
Ільясова Н.І., керівник ШМЦК

2

Опрацювання нормативної бази щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу, методичні рекомендації викладання предметів художньо-естетичного циклу на новий навчальний рік.
Ільясова Н.І.

3

Обговорення і затвердження плану роботи ШМЦК на 2013-2014 навчальний рік. Організація підготовки та участі в олімпіадах, конкурсах, фестивалях.
Керівник ШМЦК, вчителі художньо-естетичного циклу.
ІІ засідання

Жовтень
1

Круглий стіл

1.Систематичний розвиток в учнів здібностей сприймання художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його у самостійних художніх роботах (з урахуванням вікових особливостей та практичного досвіду дітей)

2.Єдність навчально-репродуктивної (навчальної) та творчої діяльності.

Вчителі художньо-естетичного циклу, запрошені вчителі початкової школи , що викладають предмети циклу.

2

Актуалізація проблеми нетрадиційних уроків та їхнього впливу на всебічний розвиток особистості. Інтерактивний урок, інтегрований урок.
Лисенко Т.В.

3

Стимулювання зростання загально-культурного рівня учнів. Підготовка до проведення виховних заходів.
Ільясова Н.І.

ІІІ засідання


Січень
1

Звіт про проведену роботу у І семестрі 2013-14 н.р. Аналіз успішності навчання учнів, планування уроків на ІІ семестр, затвердження навчальних планів.
Керівник ШМЦК

2

Аналіз результатів предметних олімпіад.
Борщенко Н.В., Константиновська Т.Ю.

3

Розкриття проблеми «Використання активних форм і методів на уроках музики», шляхом відвідання і обговорення відкритого уроку на тему «Музична інтонація»
Лисенко Т.В.

4

Підготовка і проведення відкритого уроку з художньої культури з використанням сучасних ІКТ, медійних демонстраційних засобів. 9 клас.

Лютий

Ільясова Н.І.IV засідання


Квітень

1

Творчий звіт учителів.
Захист особистих проектів, творчих робіт, наочних посібників, дидактичного матеріалу, конспектів уроків, планів позакласних заходів.
Константиновська Т.Ю.,

Лисенко Т.В., Борщенко Н.В., Ільясова Н.І.2

Ознайомлення з новинками науково-педагогічної та методичної літератури.
Борщенко Н.В.

3

Підведення підсумків роботи ШМЦК за 2013-2014 навчальний рік. Планування роботи на 2014-2015 н.р.
Керівник ШМЦК


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка