Полятикіна Любов Павлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області». Розробки урокСкачати 424.59 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір424.59 Kb.
1   2   3
Тема: Букви -н- та -нн- у прислівниках

Мета: домогтися усвідомлення і засвоєння учнями правила написання однієї і двох букв н у прислівниках; формувати вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; виховувати повагу до рідної землі, її природи; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, опорні схеми.
Хід уроку

Актуалізація опорних знань.

 1. Перевірка домашнього завдання (учні зачитують творчі роботи, у яких використано прислівники).

 2. Тестування на комп’ютері.

 3. Учні готували вдома «Алгоритм правопису -н- та -нн- у прикметниках та дієприкметниках.

Слайд 1.


Повідомлення теми та мети уроку.

Учні записують тему уроку, звертають увагу на те, що вони знатимуть і вмітимуть у кінці уроку.

Учитель. Тема сьогоднішнього уроку пов’язана із домашнім завданням, яке ви щойно переглянули.

Погляньте на дошку.


Слайд 2.

Ми розглянули творчі роботи, у яких ви використовували прислівники. Але чи все ми знаємо про прислівник і чи вміємо його грамотно писати? Адже запорукою вашої грамотності є уміле застосування орфограм правопису прислівника на письмі. Давайте спершу запишемо тему до зошита, а потім з’ясуємо завдання нашого уроку.Метод незакінчених речень.

 • Сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати…

 • Сьогодні на уроці ми повинні ознайомитися…

 • Сьогодні на уроці ми повинні навчитися…

 • Сьогодні на уроці ми повинні розвивати…

Учні називають свої варіанти.

Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Творче конструювання (робота за варіантами)

Утворити від прикметників прислівники. Пояснити написання -н- та -нн- у прикметниках і прислівниках.

Варіант 1. Яс_ ий, безмеж_ий, незмі_ий, глиби_ий, швидкопли_ий, щоде_ий,

стара_ий, жаліс_ий.

Варіант 2. Сум_ий, поваж_ий, спокій_ий, тума_ий, со_ий, позитив_ий, не втіш_ий, смире_ий, доброчи_ий, страше_ий.

Самоперевірка та взаємоперевірка. Діти перевіряють правильність написання


-н- та -нн- у прикметниках, дієприкметниках та прислівниках.

Слайд 3.

Завдання: уважно розгляньте слайд 3, звірте свої міркування з матеріалом підручника на с.120.Проблемне питання. У прислівниках якого розряду найчастіше вживається орфограма -н- , -нн-?

Робота з словником.

Дібрати із словника синонімів синоніми до прислівників:

Казково, несправедливо, увічливо, журливо, зразково, щиро, дохідливо, загадково, важливо, дбайливо.

Зробити фонетичний розбір слів відмінно, незбагненно.


Творче завдання.

Використовуючи прислівники із попередньої вправи, скласти 5-7 речень, які були б коментарем до картини Костенко І.Г. «Троїцька церква».
Виконання тестів на комп’ютері. Учні виконують тестування з теми на комп’ютері.

Гра «Кмітливий»

Від прикметників утворити прислівники, підняти синю картку, якщо він пишеться з однією буквою Н або червону, якщо з НН.

Здивований, цінний, єдиний, впевнений, бажаний, щоденний, невпинний, гостинний.

Гра «Ти - мені, я – тобі». Учні називають один одному слова, коментуючи орфограми в прислівниках.

На відмі…о, на проща…я, насиль…о, неви…о, не вимов…о, невиправда…о, непевне…о, негада…о, недореч…о, не поруш…о.Культура мовлення.

Складіть словосполучення із прислівниками необхідно, треба, потрібно.

Звірте свої міркування із матеріалом підручника с.122.

Робота з підручником.

Вправа 220. Утворіть і запишіть прислівники із суфіксом о від поданих прикметників.

Заможний, небезпечний, здивований, холодний, немічний, законний, корисний, незмінний, незбагненний, ненастанний, неодмінний, звичний, щогодинний, істинний.
Словниковий диктант(взаємоперевірка)

Спишіть, вставляючи потрібні букви з дужок.

Радіс(н, нн)о, приєм(н, нн)о, безпереч(н, нн)о, потріб(н, нн)о, соняч(н, нн)о, невблага(н, нн)о, непримире(н, нн)о, страше(н, нн)о, без підстав(н, нн)о, сором(н, нн)о, нужда(н, нн)о, несказа(н, нн)о.
Пошукова робота з елементами аналізу.

Із словника фразеологічних синонімів дібрати синоніми до прислівників розкіш(н,нн)о, дослів(н,нн)о, відда(н,нн)о.

Опитування інтерактивним методом «Мікрофон».


 1. Коли прислівники пишуться з -н-, а коли з -нн-? Наведіть приклади.

 2. Назвіть прислівники-винятки, що пишуться з -нн- завжди.


Підсумки уроку

  1. Перевірте, чи виконали ми завдання, які ставили на початку уроку.

Метод незакінчених речень.

 • Сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати…

 • Сьогодні на уроці ми повинні ознайомитися…

 • Сьогодні на уроці ми повинні навчитися…

 • Сьогодні на уроці ми повинні розвивати…

  1. Оцінювання роботи учнів.


Домашнє завдання.

 1. Вивчити с.120

 2. Виконати вправу 219

 3. Скласти кросворд, використовуючи слова зрання, навмання, попідтинню, попідвіконню, спросоння.

УРОК 5.
Тема: Не, ні з прислівниками

Мета: домогтися засвоєння орфограми «не, ні з прислівниками», навчити правильно писати не та ні з прислівниками; розвивати навички зіставлення, порівняння, проведення аналогії; виховувати мовні смаки.

Обладнання: таблиці «не з прислівниками», «ні з прислівниками».

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
Хід уроку

Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.Словниковий диктант.

Безслідно, безжально, невиправдано, негадано, передчасно, позмінно, непомітно, неодмінно, попідвіконню, безупинно, невтомно, попідтинню, спросоння.


Повідомлення теми та мети уроку

Учні записують тему, визначають, що вони повинні знати і вміти в кінці уроку.


Мотивація навчальної діяльності

Мозковий штурм. • Пригадайте правила написання не з іменниками, прикметниками, займенниками та числівниками. Наведіть приклади.

 • Яку роль у мові відіграє слово ні?

 • Доберіть і запишіть кілька слів різних частин мови з ні.

 • Згадайте фразеологізми зі словом ні, зробіть висновки.


Опрацювання навчального матеріалу

Робота з таблицею.

Робота в групах.

1 група опрацьовує матеріал таблиці 1.

Після опрацювання кожна група пояснює вивчений матеріал.

Таблиця 1.

Разом

Окремо

Якщо без не прислівник не вживається: невпинно, невдовзі, неухильно, невтямки, ненароком.

Якщо не з прислівником виражають одне поняття і його можна замінити

синонімом без не: нешвидко – повільно, недалеко – близько.


Коли прислівник з не виступає присудком. Надворі було не тепло.
Коли не заперечує, відкидає щось:

Не вчора, не широко, а вузько.


2 група опрацьовує матеріал таблиці 2.Таблиця 2.

Ні з прислівниками пишеться

Разом

Окремо

Як правило, ні є префіксом і пишеться разом: нікуди, нітрохи, нізащо

У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі частки: ні туди, ні сюди


Робота з підручником.

Виконання вправи 224. Завдання: спишіть, запам’ятайте написання не з прислівниками.Дослідження – зіставлення.

Завдання. До поданих слів дібрати з довідки прислівники – синоніми, утворені префіксальним способом за допомогою частки не. Пояснити написання прислівників з не.

Мало, поганенько, грубо, просто, збитково, тьмяно, низько, постійно, безрадісно, терміново, мілко, халатно, злочинно, могутньо.

Довідка: невтішно, нездоланно, невибагливо, небезпідставно, невиразно, неввічливо, небагато, неглибоко, невигідно, негайно, незаконно, невпинно, невисоко, недбало. • визначте, які прислівники без не не вживаються.

Розподільний диктант

Завдання: розподілити прислівники за колонками таблиці відповідно до правил правопису.Без Прислівник без частки

не не вживається
Можна дібрати

без до прислівника

синонім без не


Є Якщо не заперечує


Не/бавом, не/багатолюдно, не/бажано, не/безплідно,а результативно, не/безуспішно, не/близько, а далеко, не/боязко,а впевнено, не/вгамовано, не/вдало, не/вдогад, не/відь-де, не/влад, не/навмисно, не/гоже, не/голосно, а тихо, не/гучно, проте приглушено, не/даром, не/задовго, не/мало, а достатньо, не/минуче, не/рідко, не/що давно, не/швидко, а повільно.

 • Розібрати за будовою слова: неабияк, недарма, неподалеку. Запам’ятати їх наголошення.


Диктант з обґрунтуванням

Прочитати. З’ясувати, у яких прислівниках частка не входить до складу префікса недо-. Сформулювати відповідне правило правопису.

Недостатньо, недосяжно, недоброякісно, недостатньо, недобре, недоцільно, недоречно, недорого.

1 група.


Робота з словником

Знайдіть у словнику лексичне значення слова недоброхіть. Дібрати до нього слова-синоніми.Проблемне питання

Поміркувати, чому, наприклад, слово недоречно пишеться разом, а не до речі – окремо. Чи належать ці слова до однієї частини мови?


2 група.

Робота із словником

За допомогою тлумачного словника згрупувати слова за значенням, утворивши синонімічні ряди: 1. зі значенням «немає звідки»

 2. зі значенням «жодного місця»

Проблемне питання

Поміркувати, яку роль відіграє наголос у словах нікуди і нікуди.Дослідження – відновлення

Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом прислівники з часткою ні.  1. Голкою…ткнути. 2) Як…нічого. 3)…у світі. 4) І вгору глянути… 5) …б не подумав. 6)Далі вже… 7)…не годиться. 8) Переводиться на…

Довідка: нікуди, нікуди, нінащо, ніде, ніде, нізащо, ніколи, ніколи.
Творча робота

Завдання: використавши прислівники, опишіть картину Костенко І.Г.

Закріплення вивченого матеріалу

Орфографічний практикум

Співати (не)голосно, (не)дуже холодно, розмовляти (не)по-вашому, (не)зовсім правильно, писати (не)розбірливо, говорити (не)точно, (не)забутньо провести час, забути (не)навмисно, розташований (не)подалік, учинити (не)по-дружньому, ні/трохи, ні/защо, ні/звідки, ні/коли, не/дуже, ні/чогісінько, ні/яково, ні/скільки, ні/почім.


Підсумки уроку

Рефлексійна анкета

 • Які знання з теми, що вивчалась, у мене були?

 • Що я вивчив нового?

 • Що потрібно запам’ятати?

 • Які труднощі у мене виникли?

 • Як я їх подолаю?


Оцінювання

Загальна оцінка роботи учнів у групі

Клас

Прізвище, ім’я учняСамо-

оцінка


Оцінка членами групи

Критерії
Прізвище, ім’я

Оцінка

Працював найкраще (5)


Працював добре (4)


Працював посередньо (3)


Незначний внесок у роботу (2)


Майже не працював (1)Домашнє завдання

 1. Вивчити с.122.

 2. Вправа 225.


УРОК 6.
Тема: и та і в кінці прислівників

Мета: навчити учнів знаходити в словах і пояснювати за допомогою вивчених правил орфограму "и та і в кінці прислівників"; виробляти вміння правильно писати слова з цією орфограмою;

виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, таблиці
Хід уроку
Мотивація навчання школярів

Проблемне питання.

Чи простежується закономірність у написанні и та і в кінці прислівників.

восени – навесні, докупи – укупі, по – вовчи – втричі?

Яких знань нам ще не вистачає?

Над чим ми будемо працювати на уроці?1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку
Актуалізація опорних знань.

Метод мозкового штурму.

 1. Що називається прислівником?

 2. На які питання він відповідає?

 3. Що означає прислівник?

 4. Які є групи прислівників за значенням?

 5. Назвіть способи творення прислівників.

 6. Як твориться вищий ступінь порівняння прислівників?

 7. Як твориться найвищий ступінь?

 8. Розповісти про правопис н і нн у прислівниках.

2.Записати речення біля дошки, пояснити написання не і ні з прислівниками.

Працюй ударно - дні пройдуть немарно (з користю). Вчитися ніколи не пізно. Легкого хліба ніде нема. Ягняти нікуди тікати, стоїть, сердешне, та дрижить. Раз на камені недалеко угляділа вона гніздечко. Ластівки невтомно ширяють у рідній стихії і весело щебечуть. Невдовзі духмяний аромат розіллється навколо.


Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Розглянути таблицю "и та і в кінці прислівників".
 1. Після букв, що позначають тверді приголосні: восени.

 2. Після г, к, х: навкруги, залюбки;

 3. Після ж, ч, якщо прислівник утворено за допомогою префікса по-ведмежи, по – заячи;

 4. Після ч, якщо прислівник утворено від дієприслівника: стоячи, лежачи.

 1. У кінці прислівників після букв, що позначають м’які або пом’якшені приголосні: в цілості, навесні.

 2. У деяких прислівниках після ч: тричі, вночі.
Робота з підручником

Вправа 229. Запишіть, вставляючи замість крапок потрібні кінцеві голосні та розподіляючи слова у дві колонки: 1. з и в кінці

 2. з і в кінці.

Безвіст.., увечері.., угор.., взнак.., вкуп.., уноч.., восен.., врешт.., усередин.., довол.., догор.., опівдн.., опівноч.., зсередин.., навік.., заран.., узнак.., напровесні.., навскос.., завтовшки.., віднин.., подекуди..
Вправа 230. Утворіть і запишіть прислівники, скориставшись схемою. Поясніть правопис кінцевого голосного.
Творчий диктант

Утворити прислівники, поєднавши іменники з прийменником в. Пояснити написання.

В(глибина), в(гора), в(далечінь), в(далина), в(ніч), в(ранок), в(середина), в(купа), в(кінець).
Творча робота

Опишіть картину «Море» Костенко І.Г., використовуючи прислівники.
Розподільний диктант

1 група записує прислівники в кінці яких пишеться и.

2 група записує прислівники в кінці яких пишеться і.

Удвіч.., заочн.., восен.., взагал.., декол.., звідк.., дедалі.., надвор.., навпомацки.., вширшк.., всюд.., наодинці.., напровесні.., втрич.., упівсили.., досередин.., віднин.., зовн.., навколішки.. .

З’ясуйте, від яких частин мови утворені прислівники.

Робота з словником

За допомогою тлумачного словника з’ясувати лексичне значення слів взнаки, утямки, вскоки.


Закріплення вивченого матеріалу

Словниковий диктант.

По-товариськи, по-людськи, анітрохи, верхи, пішки, навкруги, поночі, мовчки, угорі, тричі, завширшки, навшпиньки, двічі, по-козацьки, укупі.
Підсумок уроку

Перевір себе

Знаю твердо

Дізнався нового

Маю запитанняДомашнє завдання.

 1. Вивчити с.124.

 2. Вправа 231. Вставити літери и чи і.

 3. Скласти словничок труднощів у написанні прислівників.


УРОК 7.
Тема: Дефіс у прислівниках.

Мета: Ознайомити учнів з особливостями написання прислівників через дефіс; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, удосконалювати вміння працювати із словником, виховувати в учнів повагу до багатства і виразності української мови.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, таблиці
Хід уроку

Мотивація навчання школярів

Оголошення теми та мети уроку

Учні записують тему уроку в зошит, визначають, що вони повинні знати і вміти у кінці уроку. Свої очікування кожен учень вивішує на дерево знань.


Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання. Вправа 201. Вставити літери, скласти речення з цими словами.

Поночі, удвічі, верхи, по-товариськи, навкруги.

 1. Словниковий диктант:

Ніколи, незабаром, нікуди, негайно, ніякий; не повільно, в швидко; ні холодно, ні жарко; нещодавно, поночі, укупі, по-товариськи, безвісти, восени, тричі, навкруги, навіки.
Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

 1. Пояснення таблиці "Дефіс у прислівниках" с.128.

«Два – чотири – всі разом»

Кожна група отримує завдання, обговорює його спершу в парах, потім – у четвірках і, зрештою, всім класом.

1 група. Розглядає правило правопису прислівників, утворених від прикметників і займенників на -ому, - єму, -и за допомогою по.

2 група. Розглядає правило правопису прислівників, утворених від порядкових числівників за допомогою по.

3 група. Розглядає правило правопису прислівників, утворених за допомогою часток будь-, -будь, -небудь, казна-, -то, хтозна-.

4 група. Розглядає правило правопису прислівників, утворених з двох прислівників.

5 група. Розглядає правило правопису прислівників, утворених повторенням тих самих або синонімічних, антонімічних незмінюваних слів.

Робота з підручником

Виконання вправи 239. Завдання. Спишіть, знявши риску. Поясніть правопис складних прислівників.Дослідження - зіставлення

Перепишіть, розкриваючи дужки. Порівняйте написання співзвучних слів. Зробити висновок про правопис прислівників із префіксом по– й однозвучних прикметників і числівників з прийменником по. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом підручника. 1. Одягнений (по)весняному. – Гуляти (по) весняному лісі.

 2. Зроблено (по)нашому. – (По)нашому сюди пронісся вихор.

 3. (По)перше, зачини вікно, (по)друге, сядь на своє місце. - Весняні канікули тривають (по)перше квітня.

Словниковий диктант

Рано (вранці), довго (довго), любо (дорого), кінець (кінцем), час (від) часу, (хтозна) скільки, де (небудь), так (то), якось (от), (по) святковому, (по) ночі.Творча робота

Завдання. Розгляньте картину Костенко І.Г. «Настрій», спробуйте описати її з допомогою прислівників.
Закріплення вивченого матеріалу.

Інтерактивна вправа «Акваріум»

1 група. Завдання. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: (близько), близько; (видимо) невидимо; тишком (нишком); (десь) не (десь); (більш) менш; тяжко (важко); не сьогодні (завтра).

2 група. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: як (небудь), десь (то), (хтозна) як, якось (то).

3 група. Запишіть, розкриваючи дужки. З дня (на) день, всього (на) всього, раз (у) раз, по (перше), (по) київськи.

4 група. Випишіть прислівники та поясніть їх правопис.

Ген-ген село в імлі видніє. Ледь-ледь пливе маленький човен. З-під копит густо і далеко одлітали грудки зволоженої по-весняному землі. Тяжко-важко сіромасі боротись з нудьгою.


Метод мозкового штурму

 1. Після яких префіксів у прислівниках пишеться дефіс (після префікса по-).

 2. Поясніть написання н і нн у прислівниках.

 3. Перед якими суфіксами у прислівниках пишеться дефіс.

 4. Назвіть способи творення прислівників.

 5. Назвіть ступені порівняння прислівників.


Підсумки уроку

Оцінювання

Загальна оцінка роботи учнів у групі

Клас

Прізвище, ім’я учняСамо-

оцінка


Оцінка членами групи

Критерії
Прізвище, ім’я

Оцінка

Працював найкраще (5)


Працював добре (4)


Працював посередньо (3)


Незначний внесок у роботу(2)


Майже не працював (1)Домашнє завдання

 1. Вивчити с.128.

 2. Виконати вправу 242. Виписати з орфографічного словника десять прислівників, що пишуться через дефіс.УРОК 8.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка