Полятикіна Любов Павлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області». Розробки урокСкачати 424.59 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір424.59 Kb.
1   2   3
Тема: Написання прислівників разом і окремо.

Мета: домогтися усвідомлення учнями правил написання прислівників разом і окремо, формувати в них уміння знаходити відповідну орфограму, правильно писати слова з нею; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати мовні явища; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники, таблиці, картки для самостійної роботи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

1 група пише словниковий диктант (у диктанті використано прислівники, які учні дібрали самостійно, виконуючи домашнє завдання).

По - українському, по – перше, аби – то, казна – де, вряди – годи, так – то, по – латині, коли – небудь, хтозна – як, будь – що – будь, віч – на – віч, далеко – далеко, коли – не – коли, ось – ось, хоч – не – хоч, по – людськи.

2 група виконує тестові завдання на комп’ютері (тема «Правопис прислівників через дефіс»). Кожен учень отримує роздруковані результати роботи.Мотивація навчальної діяльності школярів

Повідомлення теми та мети уроку

Учні записують тему уроку, визначають завдання.


Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Робота в групах. «Один удома, троє мандрують». Учні отримують завдання, обговорюють, потім обмінюються одним учасником групи, потім другим, Обговоривши питання, група сходиться разом.

Доповідає учень, який залишався у своїй групі. 1 група. Окремо пишуться прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником (між ними можна вставити слово). Наприклад: на мить, до речі, без кінця, з радості, з горя, на щастя, в ногу, в міру.

2 група. Окремо пишуться прислівники, утворені від прийменникових конструкцій з повторенням слова. Наприклад: день у день, рік у рік, раз у раз, час від часу.

3 група. Окремо пишуться прислівникові сполучення слів у формах Н.в. і О.в. одн., а також вирази в основному, в цілому. Наприклад: кінець кінцем, один одним, сама самотою.Робота з таблицею. Учні добирають з довідки приклади до кожного правила.

Написання прислівників разом

Правило

Приклад

1.Прислівники, утворені за допомогою префіксів прийменникового походження.
2. Прислівники з префіксами прийменникового походження, якщо в слові є суфікси –о, -е, (є),-и, - ки, -у(ю), -а(я).
3. Прислівники, утворені за допомогою злиття основ слів.
Довідка: вгорі, мимохідь, набік, отут, знизу, праворуч, втретє, горілиць, повік, напевно, зараз, безвісти, справа, униз.
Робота з підручником. Вправа 248. Накресліть у зошиті таблицю за поданим зразком. Запишіть у неї прислівники та прислівникові сполучення, знявши риску (при потребі скористайтесь словником).Разом

ОкремоПо/біч, по/близу, по/закону, по/змозі, по/знаку, по/верх, по/можливості, по/вік, по/волі, по/заду, по/правді, по/ночі, по/пліч, по/руч, по/совісті, по/сусідству, по/суті, по/ряд, по/середині, по/части, по/черзі, по/щирості.
Пояснювальне письмо

Спишіть прислівники, розкриваючи дужки. Назвати орфограми. Які слова викликають у вас сумнів при наголошенні? Перевірити себе за словником.

Від(усюди), (во)віки, (в)решті(решт), всього(на)всього, (в)цілому, (без)відома, (без)перестанку, (без)сумніву, (без)кінця(краю), (в)до(світа), (в)заперті, (в)затишку, (від) тепер, день(за)днем, (в)шосте, ген(ген), давним(давно), день(у)день, десь(то), (до)відома, (з)боку, (до)ладу, (до)нині, (до)ранку, (з)боку.
Дослідження – зіставлення

Завдання. Переписати речення, розкриваючи дужки. З’ясувати розбіжність у написанні однозвучних слів. Назвати частини мови, до яких вони належать. 1. Крамниця замкнута (з)середини – починай читати (з)середини розділу.

 2. Глянути (в)бік – ударити (в)бік.

 3. Попередити (в)останнє – налити води (в)останнє відро.

 4. Увести прислівник (у)перше речення – (у)перше почути.

 5. Подарувати (на)пам’ять книгу – продекламувати вірш Шевченка (на)пам’ять.

Творча робота. Картина Костенко І.Г. «Піони»Виконання вправ на закріплення вивченого

Розгадування кросворду

Завдання: розгадати кросворд, розподіливши прислівники за написанням:

1 група. Записати прислівники, що пишуться разом.

2 група. Записати прислівники, що пишуться окремо.

По/заду, в/ранці, на/зло, по/двоє, поза/вчора, до/речі, без/краю, з/на/двору, по/малу, на/мить, з/переляку.
Усно поділити прислівники, яки пишуться разом, окремо, через дефіс.

Час від часу, безвісті, по суті, чимало, чимдуж, за рахунок, більш-менш, з розгону, завчасно, нащо, до обіду, сяк-так, казна-коли, день у день, спершу, вручну, до вподоби, по-третє, по-святковому, без жалю, назавжди


Підбиття підсумків уроку
Загальна оцінка роботи учнів у групі

Клас

Прізвище, ім’я учняСамо-

оцінка


Оцінка членами групи

Критерії
Прізвище, ім’я

Оцінка

Працював найкраще (5)


Працював добре (4)


Працював посередньо (3)


Незначний внесок у роботу (2)


Майже не працював (1)Домашнє завдання

 1. Вивчити с.128.

 2. Виконати вправу 251.

 3. Вправа 252 (розгадати кросворд).

УРОК 9.
Тема: Повторення вивченого про прислівник.
Мета: Узагальнити й систематизувати знання з розділу «Прислівник, його вживання і правопис», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, удосконалювати вміння учнів визначати спосіб творення прислівників; закріпити навички написання н та нн у прислівниках, не і ні з прислівниками, написання прислівників разом, окремо і через дефіс, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички культури зв’язного мовлення; виховувати повагу до багатства і виразності української мови.
Тип уроку: Закріплення та систематизація набутих знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, роздатковий матеріал: картки для індивідуальної роботи та для роботи в групах, таблиці, ілюстрації.
Хід уроку:

Організаційний момент

Оголошення теми й мети уроку

Мотивація до навчальної діяльності

Узагальнення й систематизація знань

Мовознавча вікторина

Завдання. Дати відповіді на запитання. 1. Дайте визначення прислівника. Чим прислівник відрізняється від інших частин мови?

 2. Відомо, що прислівники – незмінні слова. Поміркувати, які з них усе ж змінюються й за яких умов. Навести приклади.

 3. Чи можна поза контекстом визначити, до якої частини мови належать сполучення слів на славу, на сміх, до краю. Пояснити на прикладах.

 4. Як творяться прислівники? На кожен спосіб творення дібрати по 2 – 3 власні приклади.

 5. Які основні правила наголошення прислівників вам відомі? Назвати прислівники, яким властивий подвійний наголос.

 6. Пояснити розбіжність у написанні н і нн у прислівниках сказано і законно, нескінченно і нескінчено.

 7. Що спільного і відмінного у вживанні часток не і ні у прислівниках й інших самостійних частинах мови?

 8. Від чого залежить написання букви и та і в кінці прислівників? Пояснити, добираючи приклади прислівників.

 9. З’ясувати, чому прислівник потихеньку з префіксом по – пишеться разом, а по–братськи – через дефіс.

 10. Які прислівники пишуться разом? Навести приклади.

 11. Що таке прислівникові сполучення? У чому особливість їх правопису?

 12. Яку стилістичну роль виконують прислівники в мовленні?


Метод «мозкового штурму».

Діти, домашнім завданням було скласти таблицю або повідомлення на тему:

1 група «Написання не, ні з прислівниками»

2 група «Написання прислівників»

3 група «Способи творення слів»

4 група «Ступені порівняння прислівників»

5 група «Написання прислівників»
Виконання вправ на закріплення вивченого

Біля дошки один учень виконує завдання:

Виписати прислівники, пояснити морфологічні ознаки, з’ясувати синтаксичну роль, дати повне визначення прислівнику.

Дощі випадали щоденно. Вискочить сонце на мить на блакитну полянку, гляне на себе в калюжу, і знову лізуть на нього важкі хмари. Ми йдемо серед поля. Широко, гарно, спокійно.


Робота в групах на картках

Завдання. Визначити спосіб творення прислівників:

Забагато, нещиро, по-людськи, далеко – далеко, зрідка, безвісти, щосили.

Завдання. Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння:

Тяжко, важко, швидко, легко, болюче, багато.
Завдання. «Метод Прес». Дайте відповіді на питання, використовуючи такі словесні форми:


 • Я вважаю, що…(озвучення позиції);

 • Оскільки… (обґрунтування позиції);

 • Наприклад… (наведення прикладів);

 • Таким чином… (підбиття підсумків).

 1. Назвіть способи творення прислівників. Наведіть приклади.

 2. Розкажіть про творення вищого ступеня порівняння прислівників. Наведіть приклади.

 3. Чи є відмінності у способах творення прислівників і прикметників. Наведіть приклади.


Робота із словником. До поданих слів дібрати синоніми прислівники:

Недалеко, неправильно, невесело, нещиро, недобре.


Вибірковий диктант. Записати слова у три колонки: (разом, окремо, через дефіс).
Робота в группах.

І група: утворити від поданих слів прислівники - ліва, рука; не, наче; о, північ; об, мало; до, низ; по, другий; по, мій; в, зима.
ІІ група: записати прислівники, розкриваючи дужки – рано(вранці), довго(довго), кінець(кінцем), час(від)часу; з, дня( на, день); по(нашому), по(друге), десь(то), рік(у)рік.

ІІІ група: дібрати до поданих слів антоніми – високо, швидко, далеко, вдень, темно, добре, весело, влітку, солодко.
Розгадування кросворду “Прихована частина мови”

1.З давніх - давен. 2. Антонім до слова ліворуч. 3.Ненароком. 4. Босо. 5. З лівого боку. 5. Обома руками. 6. Завжди, постійно. 7. Ненароком. 8. В одну нитку, в один прошарок.

Які прислівники ви знаєте за видом? (Місця, часу, способу дії, міри і ступеня і
Творча робота


Підсумок уроку.

Отже, сьогодні на уроці ми з вами закріпили наші знання з теми “Прислівник”, повторили і систематизували правила з даної теми.


Виставлення оцінок і їх мотивація.

Оцінка вмінь висловлюватись аргументовано

Клас

Прізвище, ім’я учняСамо-оцінка

Оцінка учасників групи

Загальна

оцінка


Критерії

1

2

3

4

Аргументи засновані на фактахАргументи засновані на положеннях законівАргументи чіткі і логічніАргументи переконливіЗагальний бал
Оцінка володіння методом Прес

Клас

Прізвище, ім’я учняСамооцінка

Оцінка

вчителя


Критерії

1

2

3
Теза сформульована чітко, зрозуміло, грамотно

Пояснення переконливе, обґрунтоване

Приклади цікаві, з посиланням на джерела чи особистий досвід

Висновок підсумовує сказане, містить конкретні пропозиції


Оголошення домашнього завдання та інструктаж.

 1. Повторити теоретичний матеріал підручника з теми «Прислівник»

 2. Виконати вправу 253 (завдання для самоперевірки).

 3. Скласти тести для перевірки знань правопису прислівників.


ЛІТЕРАТУРА 1. Українська мова. 5 – 12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М. Ковальчук та ін. – К.: ВТФ «Перун», 2005.

 2. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу – К.: Грамота, 2007. – 296с.

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 176 с.

 4. Вердіна С. В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 111с.

 5. Освітні технології: Навчально – методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: Вид.А.С.К., 2002. – 252с.

 6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. Посібник. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192с.

 7. Жовтобрюх В.Ф. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання. Рідна мова. 7 клас. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.

 8. Кобцев Д.А. Українська мова: Диктанти. Завдання. Правила. 7 клас. – Х.: Торсінг, 1999. – 192 с.

 9. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Збірник диктантів/ Для учнів середніх шкіл усіх типів / 2-ге вид. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.

 10. Нестандартні уроки з української мови та літератури. Випуск 1 / Упор. К.Ю.Голобородько. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 304 с.

 11. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 1987.

 12. Сікорська З.С. Словникові диктанти з української мови для 5 – 7 класів. – К.: Вежа, 1999. – 256с.

 13. Сучасний український орфографічний словник / Укладач В.Ф.Жовтобрюх. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

 14. Український правопис / 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наук. Думка, 1994.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка