Портфоліо шкільного методичного кабінету Луганської зш І-ІІІ ступенівСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2016
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
1Портфоліо шкільного методичного кабінету

Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів

uroki

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Саєнко С.О.


2014-2015 н.р.

І. Загальні положення.

ІІ. Вступ.

ІІІ. Обґрунтування моделі науково-методичної роботи в школі

ІV. Паспорт шкільного методичного кабінету

V. Планування роботи методичних структур

VІ. Аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня

педагогічних працівників школи

VІІ Матеріали моніторингових досліджень

VІІІ. Матеріали ППД вчителів школи ІХ. Інформаційно-бібліографічний модуль

Х. Додатки.
11%25282%2529

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет середнього закладу освіти

(наказ Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385) 1. Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками відповідного та інших загальноосвітніх закладів, що входять до складу міжшкільних методичних об'єднань, створених на їхній базі. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

 2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, рекомендується створювати у закладах освіти за наявності приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників.

3. Основним завданням методичного кабінету є:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4. Методичний кабінет проводить таку роботу:

 • створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

 • організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

 • займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

 • організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: педагогічні читання, виставки, творчі звіти, науково-практичні семінари, конференції тощо;

 • організовує наставництво, стажування молодих учителів;

 • сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

 • сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

5. Очолює методичний кабінет завідуючий, який обирається терміном на два роки з числа досвідчених педагогічних працівників („старший вчитель", „вчитель-методист") даного закладу освіти. У своїй роботі завідуючий кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками шкільних, міжшкільних методоб'єдань, творчих груп учителів, бібліотекарем.

6. У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали: • Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів;

 • документація шкільних методоб’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

 • графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

 • науково-методична література;

 • технічні засоби навчання;

 • матеріали з позакласної, позашкільної роботи;

 • зразки кращих письмових робіт учнів, у тому числі екзаменаційних;

 • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;

 • аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, району (міста), області;

 • підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.

7. Керівник закладу освіти, працівники управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів, інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) вивчають, аналізують роботу шкільних методичних кабінетів і спільно беруть участь у заходах щодо навчально-методичного забезпечення середніх закладів освіти. Педагогічна рада школи на своїх засіданнях періодично заслуховує звіти про роботу методичного кабінету.


Висновок шкільного методичного кабінету про стан

і результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи

Науково-методична робота в школі організована згідно ЗУ «Про загальну середню освіту», рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу, наказів відділу освіти Петрівської райдержадміністрації. В школі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

В школі діє 6 методичних об’єднань, з них ШМО класних керівників, 3 предметних ШМО вчителів філологічного циклу; природничо-математичного циклу; початкових класів; 2 МШМО вчителів художньо-естетичного циклу та вчителів інформатики. Засідання м/о відбуваються не менше 4 разів на рік, під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою, стан та ефективність організації самоосвітньої діяльності вчителів, впровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій, проведення предметних тижнів, організація та результативність роботи з обдарованою молоддю, аналіз результатів моніторингу якості навчально-виховного процесу та пошук шляхів подолання недоліків і піднесення якості знань учнів.

Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою « Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Робота над проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі. Питання ефективності роботи по реалізації науково-методичної проблеми розглядаються на засіданнях шкільних методобєднань, методичної та педагогічної рад.

З метою здійснення системного підходу до організації методичної роботи, пропагування кращого педагогічного досвіду та підвищення рівня фахової майстерності в школі стало традиційним проведення предметних тематичних тижнів, тижнів педагогічної майстерності, тижнів співдружності сім’ї та школи, під час яких відкриті уроки та позакласні заходи відвідують батьки, колеги по предметній кафедрі, молоді та малодосвідчені вчителі. Крім участі в шкільних педагогічних та методичних заходах, вчителі школи беруть активну участь в роботі районних методичних об’єднань та творчих груп, районних та обласних семінарах, що проводяться на базі школи, конкурсах фахової майстерності районного рівня, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної майстерності. Так, за 2 роки - 3 вчителів стали призерами районних етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», на базі школи було проведено 4 районних семінари учителів. Слід відзначити позитивну тенденцію представлення матеріалів кращого досвіду педагогів школи у фахових періодичних виданнях, інтернет журналах.

З метою забезпечення якісного методичного та професійного рівня діяльності педпрацівників за останні 2 роки згідно графіка та перспективного планування пройшли курсову підготовку на базі КЗ КОІППО імені Василя Сухомлинського 5 учителів, 4 учителів пройшли чергову атестацію, 2 з них – підвищили свою кваліфікаційну категорію. В поточному році атестацію проходять 4 педагогічних працівника школи.

Реформування освітньої галузі ототожнюється сьогодні з інноваційними процесами, а відтак суспільству потрібні педагоги, що мають високий рівень професійної компетентності та здатність до запровадження інновацій. Актуальним в наш час залишається також визначення в школі стратегії й тактики управлінської діяльності, активізація вчительської творчості, стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів, упровадження інноваційних педагогічних та методичних технологій

Успішний учитель сьогодні - це справжній професіонал і творча особистість, який вміє проектувати як маршрут власного професійного розвитку, так і успіх своїх учнів. Адже загально відомо, що ключовими постатями всіх реформаційних змін і відповідальними за тих, хто проводить ці зміни були саме вчителі, освіта завжди вважалась платформою та основною рушійною силою будь-якого реформаційного процесу у суспільстві. Тому для досягнення справжнього педагогічного успіху, який заключається у перетворенні знань нашої молоді на спільне майбутнє з міцним соціально-економічним добробутом, політичною стабільністю та почуттям національного задоволення вчителю сьогодні необхідно практично оволодіти інноваційними видами педагогічної культури, проектною та гностичною компетенціями, навичками саморозвитку, самооцінювання та самовдосконалення. Задля досягнення такої мети необхідним стало проведення змін в умовах функціонування закладу та перехід до демократичної системи управління освітнім процесом, орієнтованої на як особистісний розвиток кожного вчителя, так і на підвищення рівня самоорганізації та самовираження професійного потенціалу педагогічного колективу загалом.КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТА реалізації моделі науково-методичної роботи-

систематична колективна діяльність педагогічного колективу, спрямована на розробку моделі професійно компетентного педагога освітнього закладу нового типу та формування особистісного вектору розвитку професійної майстерності вчителя

ПРІОРИТЕТНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

 • створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності вчителя та покращення якості надання освітніх послуг;

 • забезпечити умови для реалізації науково-методичної проблемної теми школи, району;

 • досягти оволодіння вчителями та широкого впровадження в навчально-виховний процес ефективних сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків "учитель-учень";

 • створити умови для формування, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів школи, розвитку іміджологічної культури, зростання мотивації до постійного самовдосконалення та самореалізації.


ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: професійна діяльність педагогів.

ПРЕДМЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ: зміст, умови та напрями формування професійних компетенцій педагогічних працівників.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

 • Формування методичної культури педагогічних працівників

 • Самоосвітня діяльність

 • Аналітико-моніторингова діяльність


УМОВИ ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ В РЕЖИМ РОЗВИТКУ

 • Впровадження інноваційних технологій управління з метою зміни управлінських відносин.

 • Створення освітніх програм розвитку, нових критеріїв ефективності навчання та виховання.

 • Формування інформаційної культури педагогів.

 • Підготовка кадрів, здатних до проектування розвитку власної педагогічної діяльності та успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.


РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:

 • Наявність власної нормативної бази (Статут школи, Концепція розвитку закладу, Програма впровадження профільної освіти в школі, перспективний та річний плани роботи тощо).

 • Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення.

 • Досвід реалізації шкільних інноваційних управлінських проектів.

 • Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.

 • Досвід використання інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у сфері навчання, виховання та управління


ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • недостатність фінансування;

 • обмеженість вільного позаурочного часу;

 • недосконалість управлінського контролю за процесом проектування та реалізації власної моделі розвитку педагогічної майстерності вчителя;

 • недостатність професійної компетентності окремих педагогів, суб’єктивізм;

 • недостатність або відсутність мотивації окремих вчителів до вдосконалювання.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів.

 • Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.

 • Функціонування електронних портфоліо вчителів на сайті школи

 • Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.

 • Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.

 • Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

 • Збільшення результативності участі учнів школи у районних олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких та творчих конкурсах районного, обласного, національного рівнів.

 • Підготовка конкурентноспроможних та соціально-адаптивних випускників, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.

 • Підвищення рейтингу школи серед закладів району.

Методичний кабінет школи є організаційним інформаційно-ресурсним центром методичної роботи з педагогічними працівниками.Мета діяльності методичного кабінету школи - створення інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.
Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету:

 • Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.

 • Координація змісту форм і методів самоосвіти вчителів та організація колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою вирішення актуальних освітніх проблем.

 • Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів школи.

 • Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управління освітнього процесу.

 • Організація творчих об’єднань вчителів для спільного вирішення конкретних методичних проблемних питань, розробки програм, проектів, технологій тощо.

 • Організація апробації навчально-методичної літератури.

 • Активізація видавничої діяльності вчителів.

 • Надання адресної методичної допомоги, організація наставництва та стажування.

 • Проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості навчально-виховного процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.

 • Організація науково-дослідної та експериментальної педагогічної діяльності.

На базі шкільного методичного кабінету діє методична рада закладу, члени якої є методичним активом школи, входять до складу ради шкільного методичного кабінету і виконують обов’язки членів професійно-експертної ради з питань моніторингу освітньої діяльності, узагальнення та пропагування передового педагогічного досвіду.

Склад ради методичного кабінету школи:

Голова ради методичного кабінеу – Саєнко С.О., заступник директора з НВР

Заступник голови РМК– Артеменко І.М., заступник директора з ВР

Члени ради кабінету :

Лівак Н.І.вчитель математики, фізики вищої категорії, «старший вчитель»

Родзінська Ю.К.- вчитель математики вищої категорії, «старший вчитель»

Люта О.Г. – вчитель англійської мови вищої категорії, «старший вчитель»

Кононеко В.М. - вчитель фізичного виховання вищої категорії, «старший вчитель»

Лисицін К.А. – вчитель історії вищої категорії

Залевська Н.О.– вчитель біології першої категорії

Єлісєєва О.М. – вчитель української мови та літератури вищої категорії

Міщаніна Ю.Г. - вчитель початкових класів вищої категорії ucheba

Борусан В.В. – вчитель початкових класів першої категоріїПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ШКІЛЬНОМУ

МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ:

1. Нормативно-правові документи: • Конституція україни

 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

 • Урядові документи з питань освіти, державні програми, концепції, положення, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, районного відділу освіти

 • Державний стандарт початкової, базової та повної загальної середньої освіти

навчальні програми предметів інваріантної складової

 • Нормативно-правове забезпечення профільної освіти

 • Нормативно-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

 • Інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України

2. Шкільні нормативно-правові документи (в кабінеті директора): • Статут школи

 • Книги наказів по школі з основної та кадрової діяльності

 • Робочий навчальний план школи на 2014/15 н.р.

 • Перспективний план роботи школи

 • Річний плани роботи школи

 • Розклад уроків, навчальних занять факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій

 • Графік внутрішньошкільного контролю;

 • Вхідна та вихідна документація

(в методичному кабінеті):

 • Графіки контрольних, практичних, лабораторних, залікових робіт

 • Документація з атестації та підвищення кваліфікації педагогів

 • Матеріали та протоколи засідань педагогічної ради школи

 • Матеріали організації допрофільної та профільної освіти

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: • Матеріали з організації науково-методичної роботи в школі

 • Матеріали та протоколи засідань методичної ради школи

 • Матеріали по роботі педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

 • Матеріали роботи методичних структурних підрозділів, опорних шкіл, методичних об’єднань

 • Матеріали роботи Школи педмайстерності та Школи молодого вчителя

 • Матеріали роботи психолого-педагогічного ( у психолога)

 • Матеріали проведення предметних тижнів, тижнів педмайстерності

 • Матеріали участі в районних семінарах

 • Матеріали вивчення узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду

 • Інформаційно-тематична папка «Сучасний урок»

 • Проблемні інформаційно-методичні папки шкільних методоб’єднань

 • Персональні методичні папки-портфоліо досвіду вчителів школи

4.Моніторинг якості навчально-виховного процесу: • аналітичні матеріали шкільного моніторингу за наслідками внутрішкільного контролю вивчення стану викладання, тематичної перевірки з предметів;

 • матеріали проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11-х класах (директорська)

 • зразки завдань для проведення тематичного, семестрового оцінювання, контрольних робіт з окремих предметів

 • аналітичні матеріали класно-узагальнючого контролю

 • звітні відомості та аналітичні матеріали семестрової успішності (по класам та предметам) (директорська)5.Робота з обдарованою учнівською молоддю:

 • Матеріали з організації роботи з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для навчання

 • Аналітичні матеріали результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах, інтелектуальних змаганнях, турнірах, науково-дослідницьких конкурсах районного, обласного, Всеукраїнського рівня)

 • Орієнтовна тематика та зразки кращих науково-дослідницьких проектів учнів школи

 • Зразки олімпіадних завдань, контрольних робіт МАН різних рівнів

 • Календарні графіки проведення конкурсів районного, обласного та Всеукраїнського рівнів, Положення та умови конкурсів тощо

 • Банк даних обдарованих дітей

 • Фотоматеріали та нагороди учасників школи в конкурсах різних рівнів

6. Позакласна робота:

 • Розклади та плани роботи гуртків

 • Матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів

 • Матеріали на допомогу класним керівникам, керівникам груп подовженого дня

7. Бібліотека методичного кабінету (в бібліотеці): • підбірки загальнопедагогічних газет і журналів;

 • підбірки методичних газет і журналів;

 • спеціальна, загальнопедагогічна література;

 • публікації вчителів школи

8. Постійні та змінні стенди: • Методичний куток: «Тобі, вчителю», «Тобі, класний керівник»

 • Методичний бюлетень «Досвід наше багатство»

 • Куток атестації педпрацівників

 • Куток з виховної роботи

 • Накази, оголошення

 • Профспілковий комітет інформує


10. Технічне забезпечення

 • комп'ютер (1), принтер (1)

 •   Планування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2017 рр.

 • Річний план роботи методичного кабінету школи на 2014/15 н.р.

 • Перспективний план роботи методичної ради школи на 2012-2017 рр.

 • План роботи методичної ради школи на 2014/15 н.р.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ШКОЛИ НА 2014-2015 н.р.

Учитель – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм . Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні роботи методичного кабінету школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати: • діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів до активної участі у різних формах методичної роботи;

 • кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії, як під час уроку так і по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

 • мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .

Основна мета проектування роботи з педагогічними кадрами шкільним методичним кабінетом - розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

 1. Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).

 2. Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).

 3. Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних умов для готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до подальшого власного самопроектування і самовдосконалення на основі самоаналізу та коригування власної траєкторії розвитку.

Головні критерії результативності сформованості професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається

 • позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника


Основні напрямки проектування методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.

 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою і методикою використання засобів навчання.

 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.

 • Загальнокультурна підготовка, яка поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.

 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.


Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • практична спрямованість;

 •   науковість;

 •   конкретність;

 •   систематичність та системність;

 •   оперативність; 

 • оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.


Основні форми методичної роботи

Індивідуальні форми


Групові форми

Колективні форми

Самоосвіта

Методична рада

Педагогічна рада


Діагностування

Шкільні методичні об’єднання

Інструктивно-методичні наради

Консультування

СпівбесідиШкола молодого вчителя

Педагогічні читання


Наставництво

СтажуванняШкола педагогічної майстерності

Науково-методична конференція

Взаємовідвідування уроків

Творчі групи

Психолого-педагогічний семінар

Конкурс «Вчитель року»

Методичні тренінги

Проблемний семінар


Участь у різноманітних фахових очних та заочних конкурсах

Постійно-діючий семінар

Аукціон педагогічних ідей та технологій

Майстер-клас

Практичний семінар

Творчі звітиВідкриті уроки та позакласні заходи

Цільовий семінар

Тиждень співдружності сім’ї та школи

Дистанційне навчання

Предметний тиждень

Єдині методичні дні

Портфоліо вчителя

Сайт вчителяОпорні школи

Методичні виставки


Узагальнення досвіду та видавнича діяльністьПланування науково - методичної роботи здійснено на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій, з урахуванням освітніх запитів суспільства та на реалізацію науково - методичної проблеми школи.


ПЛАН РОБОТИ

методичного кабінету на 2014-2015 навчальний рік


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

1

Підготувати проект наказу про методичну роботу на 2014-2015 н.р.

До 05.09.14

Саєнко С.О.
2

Скласти план роботи МК на 2014-2015 навчальний рік

До 10.09.14

Саєнко С.О.
3

Оновлювати і поповнювати інформаційно-методичну базу МК

Протягом року

Саєнко С.О. керівники ШМО
4

Поповнювати книжний фонд новинками методичної літератури, підручниками, посібниками, періодичними виданнями.

Протягом року


Саєнко С.О. Шкільний бібліотекар
5

Оновлювати картотеку нормативно-інструктивних документів

Протягом року

Саєнко С.О.
6

Поповнення банку даних та матеріалів методичного супроводу роботи з обдарованими учнями

Протягом року

Саєнко С.О.
7

Узагальнити матеріали перспективного педагогічного досвіду вчителя Лютої О.Г.

Протягом року

Саєнко С.О.
8

Організувати педагогічні виставки:

 • Тим хто працює з обдарованими

 • Готуємося до ЗНО

 • З досвіду роботи вчителів школи

Листопад


Січень

ТравеньСаєнко С.О. керівники ШМО
9

Надавати консультаційну допомогу учителям в підготовці доповідей, презентацій, відкритих уроків, виховних заходів, творчих звітів

Протягом року


ЗДНВР

10

Організація педагогічних читань і семінарських занять з актуальних питань педагогіки і психології.

Згідно плану

Саєнко С.О.
11

Проводити інформаційний огляд новинок психолого-педагогічної, методичної і фахової літератури

Протягом року

Саєнко С.О. керівники ШМО
12

Надавати методичну допомогу керівникам МО у вивченні і систематизації досвіду роботи вчителів.

Протягом року

Саєнко С.О.
13

Скласти план та графік курсового підвищення кваліфікації педпра-цівників на 2015 рік

До 15.09.14Саєнко С.О.
14

Оформити матеріали персональних портфоліо педагогічного досвіду

До 20.11.


Саєнко С.О.
15

Випуск методичного бюлетеня

Січень -червень

Саєнко С.О.

Керівники ШМО


16

Організувати і провести атестацію педагогічних працівників.

Організувати методичний супровід атестації та вивчити систему роботи вчителів, що атестуютьсяЗгідно окремого плануДиректор школи

Саєнко С.О. Члени атестаційної комісії


17

Забезпечити участь педпрацівників в роботі шкільних, районних, обласних семінарах, методичних заходах, конкурсі «Учитель року»

Згідно плану

Саєнко С.О.
18

Провести засідання методичної ради з питань:

- Про оцінювання навчальних досягнень учнів


вересень


Саєнко С.О.

Члени методичної ради школи


 • Про стан методичного супроводу підготовки та проведення предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів

жовтень

 • Про роботу з учнями з початковим рівнем знань

листопад

 • Про роботу зі здібними учнями

грудень

 • Про стан впровадження інноваційних технологій учителями школи

січень

 • Про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються

березень

 • Про стан самоосвітньої діяльності та методичної активності вчителів

квітень
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка