Повідомлення теми, мети, епіграфу (слайд 1,2,3) Запропонувати правила роботи у групі (слайд 4)Дата конвертації08.03.2016
Розмір84.5 Kb.
Тема. Індивідуалізація навчання

Мета: розкрити поняття особистості і індивідуальності як невід’ємної складової індивідуалізації навчання у школі; з'ясувати суть мотивації як однієї з важливих умов підвищення ефективності індивідуальної роботи учня

Форма проведення: заняття з елементами спт

Допоможи мені це зробити самому,

нічого не роблячи за мене,

спрямуй у потрібне річище,

підштовхни до рішення,

а все інше я зроблю сам.М. Монтессорі.

Хід заняття

 1. Привітання. Вправа «Імпульс»

 2. Знайомство.

 3. Повідомлення теми, мети, епіграфу (слайд 1,2,3)

 4. Запропонувати правила роботи у групі (слайд 4)

 • Не перебивати один одного

 • Не оцінювати та не засуджувати жодного висловлювання

 • Поважати думку іншого

 • Говорити від власного імені

 • Дотримуватися теми заняття

 • Дотримуватися регламенту спільної роботи

 • Не давати порад, коли цього не просять інші

 • Говорити до людини, а не проти неї

 • Дотримуватися правила конфіденційності щодо того, що може статися на занятті

 1. Вправа «Очікування»

 2. Інформаційне повідомлення

Індивідуальна форма навчання – одна із форм організації навчального процесу, яка спрямована на організацію процесу з урахуванням індивідуальних відмінностей та особливостей кожного учня, для їх становлення як особистості.

Мета індивідуального навчання у школі – це не лише досягнення високих результатів у засвоєнні знань учнями, а й розвиток індивідуальних якостей, становлення учня як особистості.

На сьогоднішній день проблема індивідуалізації є недостатньо розробленою і обґрунтованою як в основній, так і в вищій школі. Ряд важливих аспектів даної проблеми залишаться не висвітленими. Не розроблено інтегрованої теорії розвитку індивідуальності, яка б поєднувала теорію індивідуального та особистісного розвитку, нечітко пояснюється сутність та відмінність понять «індивідуалізація освіти», «індивідуальний підхід», «індивідуалізація особистості» .


 1. Робота у групах. (5 хв.)

Учасники розділяються на чотири групи за словами: «індивідуальний», «підхід», «особистість», «мотивація».

Завдання

 • «Індивідуальний»

Які властивості притаманні особистості?

 • «Підхід»

Що передбачає індивідуалізація навчання?

 • «Особистість»

Чому мотивація є однією з важливих умов підвищення ефективності індивідуальної роботи учнів?

 • «Мотивація»

Що належить до індивідуальних особливостей учня?

 1. Презентація команди «індивідуальний»

Особистість (слайд 5)

 • Особистість – це продукт розвитку індивідуума у суспільстві

 • Особистість – це життєво формуюча, індивідуально своєрідна сукупність психофізіологічних систем – рис особистості, якими визначається своєрідність для даної людини мислення і поведінка

Основними властивостями особливості є: (слайд 6)

Здібності

Темперамент

Характер


Емоції і почуття

Мотивація

Воля


 1. Презентація команди «Підхід»

Індивідуалізація (слайд 7)

Індивідуалізація – виділення особистості або особи за її індивідуальними властивостями

Індивідуалізація навчання – це система засобів, яка сприяє усвідомленню учнем своїх сильних і слабких можливостей навчання, підтримці і розвитку самобутності з метою самостійного вибору власних смислів навчання. Сприяє розвитку самосвідомості, самостійності й відповідальності

Інформаційне повідомлення

Індивідуальний підхід – це більш вузьке поняття, аніж індивідуалізація, один із провідних (але не єдиних ) принципів педагогічної діяльності, які забезпечують стратегію індивідуалізації. Індивідуальний підхід полягає у гнучкому використанні педагогами інтегрованої та різноманітної системи засобів, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, яка враховує цілісну картину індивідуального розвитку кожної дитини. Індивідуальний підхід у навчанні розглядається як вибір вчителем різних форм, методів, засобів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності кожного учняІндивідуалізація передбачає: (слайд 8)

 • Індивідуальну орієнтовану допомогу учням в усвідомленні власних потреб, інтересів, цілей навчання;

 • Створенні умов для вільної реалізації завданих природою здібностей і можливостей;

 • Підтримку школяра у творчому самовтіленні;

 • Підтримку учня у рефлексії.

Диференціація (слайд 9)

Диференціація – форма індивідуалізації, коли учні, схожі за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для окремого навчання

Дстрелка вниз 6иференціація (слайд 10)

стрелка вниз 1стрелка вниз 2минус 4

Зовнішня – Внутрішня -

організація навчального процесу, організація навчального процесу,

за якої для задоволення різнобічних за якої розвиток індивідуальності

Інтересів, здібностей і нахилів учнів здійснюються в умовах роботи

створюють спеціальні диференційовані вчителів у звичайних класах

класи, школи

(профільні та спеціалізовані

навчальні заклади, класи з

поглибленим вивченням окремих

предметів;

школи для обдарованих дітей та підлітків

з відхиленням у здоров'ї, класи

вирівнювання )
Інформаційне повідомлення

Диференціація розпочинається у загальноосвітніх школах у 8-9 класах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів. Виділяють такі профілі диференціації:науковий (філологічний, математичний, біолого-технічний, історико-суспільствознавчий);

прикладний (агрономічний, сільськогосподарський, хіміко-технічний, економічний, фізико-технічний);

художньо -естетичний (музичний, образотворчий, акторський, хореографічний);

спортивний (за видами спорту).

Міністерство освіти і науки України розробило і запропонувало близько 60 варіантів навчальних програм для диференційного навчання.10.Презентація команди «Особистість»
Мотивація: (слайд 11)

сукупність факторів, які підтримують і спрямовують, тобто обумовлюють поведінку;

- сукупність мотивів;

- спонукання, яке викликає активність організму та визначає її спрямованість.


Ознаки ефективності індивідуальної роботи учня (слайд 12)

Мотиви


Потреби

«Інтерес» до діяльності

Мета

Усвідомлення потребиЦілі

Почуття задоволення

Внутрішній психічний стан учня

Спрямованість на оволодіння знаннями

Проміжні цілі

Прагнення

Наміри

Бажання


Емоційний стан учня

Взаємодія учителя і учня (поряд, разом) 1. Презентація команди «Мотивація»

 2. Висновок

Глибоке знання індивідуальних особливостей учня необхідні для вирішення двох завдань, взаємопов’язаних між собою:

індивідуалізації – підтримки і розвитку одиничного, особливого, своєрідного як потенціалу особливості;

соціалізації – адаптації у соціальному середовищі і самореалізації особистості в ньому.
Інформаційне повідомлення

В Україні спеціальне навчання розпочалося з 1991 року. Закон «Про освіту» передбачає створення для розвитку здібностей, обдарувань і таланту профільних класів (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів….

Для дітей схильних, до наукової творчості, створена Мала академія наук України .

Важливим напрямком диференціації освіти є організація навчання дітей, які знаходяться на протилежному полюсі, - інвалідів і дітей з негативними відхиленнями у розумовому розвиткові.

У США діє програма «Меріт» - систематична політика. Щороку із десяти найкращих шкіл відбирають 600000 учнів. З ними проводять діагностичне тестування на IQ . Обдарованими вважають, якщо набрали більше 115 од.

Залишається 35000 учнів, яким пропонують навчальні заклади, стипендії.

У Великій Британії знаходиться Центр досліджень обдарованих дітей.

У Німеччині діє особлива служба консультацій з питань спеціального навчання най здібніших; гімназії, у яких учнів навчають 8 років, а не 9.

У Франції 80-х роках XX століття у деяких навчальних закладах з’явилися класи для обдарованих учнів. На початку 90-х років у Страсбурзі створено особливу школу для дітей з раннім розумовим розвитком.

У СРСР, у Новосибірському відділені АН СРСР, в 60-70 роках діяла математична школа, була розроблена довготривала програма «Талановиті діти» 1. Вправа «Коло»

Інформаційне повідомлення

Коло – це зібрання людей, рівних для спілкування щодо складних питань, проблем, в атмосфері взаємоповаги і турботи згідно з певними правилами. Залежно від мети, з якою проводиться дана вправа, «Коло» може називатися: Коло цінностей,

Коло розв’язання проблем і конфліктів,

Коло прийняття рішень,

Тематичне коло,

Коло зцілення,

Коло примирення,

Коло підтримки,

Коло що проводиться на батьківських зборах.

Традиційно батьківщиною Кола прийнято вважати Північну Америку (американські індіанці сідали в коло для відкритого та рівного спілкування). Для передачі слова від одного до іншого використовувалася люлька миру.

У трипільській культурі – скіфи передавали по колу Братину (це була чаша), висловлюючи по черзі побажання та подяки один одному.

Пізніше – на Січі військові ради проходили у вигляді Кола.

Мовник - символічний предмет, який передається і надає право говорити.

Братина (Мовник) передається за годинниковою стрілкою по колу доти, доки залишається людина, які є що сказати з приводу дискусії.

Запропонувати учасникам заняття згадати важливу для них людину та назвати притаманну їй рису (якість, яку вони вважають найважливішою), передаючи Мовника.

Питання

Що ви відчували під час проведення даної вправи?Яким чином ми можемо використати дану вправу у ставленні до конкретного учня?

 1. Повернення до епіграфу.

 2. Чи справдилися ваші очікування

 3. Прощання.

Свеська спеціалізована школа I-III ступенів №1

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
(ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ СПТ

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ)

Підготувала

і провела

практичний психолог

Бобровицька Л.В.

2010


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка